صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
آخرین به روز رسانی در تاریخ
دوشنبه ، ۰۱ مهر ۱۳۹۸
،
۰۲:۳۰:۰۱
Lenovo
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Lenovo b 5080۱,۹۶۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۲,۲۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱,۰۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 500۳,۰۶۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱,۴۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۳,۱۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱,۵۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۳,۷۴۰,۰۰۰
  Lenovo v 310۲,۱۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱,۰۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۲,۵۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱,۴۱۰,۰۰۰
  Lenovo v310۱,۹۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۳,۱۷۰,۰۰۰
  Lenovo b 5130۱,۵۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۳,۲۹۰,۰۰۰
Asus
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Asus x 456 uv۲,۴۹۰,۰۰۰
  Asus n552۵,۳۳۰,۰۰۰
  Asus x 541 uv۲,۶۱۰,۰۰۰
  Asus k550 vx۴,۲۶۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۲,۲۰۰,۰۰۰
  Asus k 556 uq۳,۳۳۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۲,۹۵۰,۰۰۰
  Asus GL 552 vw۶,۱۲۰,۰۰۰
  Asus k 556 ur۲,۸۹۰,۰۰۰
  Asus n552 vw۵,۱۵۰,۰۰۰
  Asus x 550 ze۲,۲۴۰,۰۰۰
  Asus v 502 ux۳,۸۵۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱,۸۹۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۳,۳۹۰,۰۰۰
Acer
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Acer mini es1۱,۴۱۰,۰۰۰
  Acer e5 575۲,۴۴۰,۰۰۰
  Acer f5 573۳,۸۰۰,۰۰۰
  Acer es1۱,۷۹۰,۰۰۰
  Acer f5 573۳,۱۲۰,۰۰۰
  Acer v5 591 g۴,۰۶۰,۰۰۰
Apple
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Apple MacBook Air MMGG2۴,۷۶۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MJVM2۴,۴۳۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLU2۱۱,۹۷۰,۰۰۰
  Apple MacBook MLHF2۶,۹۲۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLT2۱۰,۳۲۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGF2۴,۳۵۰,۰۰۰
HP
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  HP ay 116۳,۵۱۰,۰۰۰
  HP 450 G3۲,۹۵۰,۰۰۰
  HP ay 014۳,۰۰۰,۰۰۰
  HP ay 113۲,۸۹۰,۰۰۰
Sony
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  SONY FIT-SVF15213۲,۹۵۰,۰۰۰
  SONY Fit 15E SVF 1521۴,۳۱۰,۰۰۰
  SONY VAIO Pro 11۶,۰۱۰,۰۰۰
  SONY FIT-SVF15213۳,۰۶۰,۰۰۰
  SONY Fit 15E SVF۳,۷۴۰,۰۰۰
  SONY Pro 13 SVP۴,۷۶۰,۰۰۰
Dell
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Dell inspiron 5559۳,۹۷۰,۰۰۰
  Dell inspiron 3558۱,۶۷۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559۴,۴۲۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559 h۲,۷۲۰,۰۰۰
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید