صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۹
آخرین به روز رسانی در تاریخ
جمعه ، ۰۷ آذر ۱۳۹۹
،
۰۱:۵۵:۰۱
Lenovo
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Lenovo ip 510۳,۱۷۰,۰۰۰
  Lenovo v310۱,۹۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱,۴۳۰,۰۰۰
  Lenovo v 310۲,۱۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 500۳,۰۶۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۳,۷۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱,۴۱۰,۰۰۰
  Lenovo b 5080۱,۹۶۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۲,۵۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۳,۲۹۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱,۰۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱,۵۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۲,۲۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۳,۱۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱,۰۲۰,۰۰۰
  Lenovo b 5130۱,۵۳۰,۰۰۰
Asus
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Asus n552۵,۳۳۰,۰۰۰
  Asus k 556 uq۳,۳۳۰,۰۰۰
  Asus k 556 ur۲,۸۹۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱,۸۹۰,۰۰۰
  Asus GL 552 vw۶,۱۲۰,۰۰۰
  Asus v 502 ux۳,۸۵۰,۰۰۰
  Asus x 456 uv۲,۴۹۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۲,۲۰۰,۰۰۰
  Asus k550 vx۴,۲۶۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۲,۹۵۰,۰۰۰
  Asus x 550 ze۲,۲۴۰,۰۰۰
  Asus n552 vw۵,۱۵۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۳,۳۹۰,۰۰۰
  Asus x 541 uv۲,۶۱۰,۰۰۰
Acer
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Acer mini es1۱,۴۱۰,۰۰۰
  Acer f5 573۳,۸۰۰,۰۰۰
  Acer f5 573۳,۱۲۰,۰۰۰
  Acer e5 575۲,۴۴۰,۰۰۰
  Acer es1۱,۷۹۰,۰۰۰
  Acer v5 591 g۴,۰۶۰,۰۰۰
Apple
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Apple MacBook Air MMGG2۴,۷۶۰,۰۰۰
  Apple MacBook MLHF2۶,۹۲۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGF2۴,۳۵۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MJVM2۴,۴۳۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLU2۱۱,۹۷۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLT2۱۰,۳۲۰,۰۰۰
HP
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  HP ay 014۳,۰۰۰,۰۰۰
  HP ay 116۳,۵۱۰,۰۰۰
  HP ay 113۲,۸۹۰,۰۰۰
  HP 450 G3۲,۹۵۰,۰۰۰
Sony
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  SONY Fit 15E SVF۳,۷۴۰,۰۰۰
  SONY FIT-SVF15213۲,۹۵۰,۰۰۰
  SONY VAIO Pro 11۶,۰۱۰,۰۰۰
  SONY FIT-SVF15213۳,۰۶۰,۰۰۰
  SONY Pro 13 SVP۴,۷۶۰,۰۰۰
  SONY Fit 15E SVF 1521۴,۳۱۰,۰۰۰
Dell
مدل لپ تاپ قیمت (تومان)
  Dell inspiron 5559۳,۹۷۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559۴,۴۲۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559 h۲,۷۲۰,۰۰۰
  Dell inspiron 3558۱,۶۷۰,۰۰۰
ویژه سرپوش