صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲
آخرین به روز رسانی در تاریخ
شنبه ، ۰۱ مهر ۱۴۰۲
،
۰۸:۰۰:۳۹
Huawei
مدل گوشیقیمت (تومان)
nova Y70 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۶۰۰,۰۰۰
Motorola
مدل گوشیقیمت (تومان)
Moto G22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۶,۰۵۵,۰۰۰
Moto G72 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۳۳۹,۰۰۰
Moto G52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۷۷۰,۰۰۰
Xiaomi
مدل گوشیقیمت (تومان)
ردمی ۹A دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۳,۶۰۰,۰۰۰
پوکو C40 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۵۵۵,۰۰۰
ردمی ۹A دو سیم‌ کارت ۶۴GB 4GB۴,۲۰۰,۰۰۰
ردمی ۱۰A دو سیم کارت ۶۴GB 3GB۴,۵۴۷,۵۰۰
ردمی ۱۲C دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۰۲۳,۰۰۰
ردمی نوت ۱۲ ۴G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۳۸۸,۰۰۰
Redmi Note 11 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۳۴۹,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 64GB دو سیم کارت۷,۲۹۹,۰۰۰
ردمی Note 11 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۷,۰۰۰,۰۰۰
ردمی ۱۰C دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۲۹۶,۵۰۰
پوکو M5 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۱۲۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۶۴GB۷,۳۹۹,۰۰۰
ردمی نوت ۱۱SE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۹۴۸,۰۰۰
ردمی نوت ۱۲S دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۱۳۳,۰۰۰
Redmi Note 10s دو سیم‌ کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۴۹۹,۰۰۰
ردمی نوت ۱۲ پرو ۲۵۶GB 8GB۱۰,۳۰۰,۰۰۰
ردمی نوت ۱۲ پرو ۴G دو سیم کارت ۲۵۶GB۱۰,۲۴۹,۰۰۰
پوکو X5 دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۹,۹۱۷,۹۰۰
ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB۹,۰۱۵,۰۰۰
ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۸۹۹,۰۰۰
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۸۰۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۷۹۹,۰۰۰
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۲۰۰,۰۰۰
پوکو X5 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۲,۹۹۴,۳۰۰
۱۲ لایت ۲۵۶GB 8GB۱۳,۷۹۹,۰۰۰
۱۲X دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۴,۶۹۹,۰۰۰
۱۳ لایت دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۷,۸۰۰,۰۰۰
ردمی +Note 12 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۵,۷۴۹,۰۰۰
۱۲X دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۷,۹۱۴,۰۰۰
پوکو F5 دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۲T دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۲۹,۲۹۰,۰۰۰
Mi 11 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۳۷,۳۷۷,۰۰۰
Samsung
مدل گوشیقیمت (تومان)
A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۳,۳۰۵,۰۰۰
A04e دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۳,۳۳۵,۰۰۰
A04 دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۳,۵۷۹,۰۰۰
A04e دو سیم کارت ۶۴GB 3GB۳,۶۶۶,۰۰۰
A04s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۴,۲۵۰,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۴,۲۲۹,۰۰۰
A04 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۹۹,۰۰۰
A04s دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۶۹۰,۰۰۰
A14 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۹۷۳,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۲۰۰,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۶۴GB۵,۳۹۹,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۳۴۰,۰۰۰
M13 64GB۵,۶۸۰,۰۰۰
A14 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۸۱۵,۰۰۰
A04s دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۹۹۴,۰۰۰
F13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۶,۰۰۵,۰۰۰
A14 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۶,۲۴۸,۰۰۰
A14 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۶۴۹,۰۰۰
A13 4G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۷,۲۰۰,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۷,۳۲۰,۰۰۰
A24 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۷,۳۹۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 6GB۷,۷۸۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۷,۸۳۰,۰۰۰
A24 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۸۸۹,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۸,۲۹۰,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۸,۵۴۰,۰۰۰
A24 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۹۰۰,۰۰۰
A34 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۳۹۰,۰۰۰
M33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۶۰۰,۰۰۰
A34 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۱۱,۰۳۳,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۱,۷۴۵,۰۰۰
A34 دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۲,۸۲۰,۰۰۰
A54 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۳,۶۲۰,۰۰۰
A54 دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۴,۱۸۸,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۴,۱۹۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۶,۷۷۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۷,۰۲۰,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۸,۳۲۰,۰۰۰
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۸,۷۹۹,۰۰۰
S22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۲۷,۸۶۰,۰۰۰
Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت۲۷,۹۰۰,۰۰۰
S22 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۲۹,۴۵۰,۰۰۰
S22+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۳۶,۲۲۵,۰۰۰
Z Flip4 256GB۳۸,۲۹۹,۰۰۰
Z Flip4 512GB 8GB۴۰,۴۹۹,۰۰۰
S23+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۴۳,۸۰۰,۰۰۰
S23 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۴۴,۵۵۷,۰۰۰
S23 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۴۹,۲۰۰,۰۱۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۵۱۲GB۴۸,۶۹۵,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۴۴,۹۳۷,۰۰۰
Z Flip5 5G 512GB 8GB۵۱,۹۰۰,۰۰۰
Z Fold 3 5G 256GB۵۵,۵۹۹,۰۰۰
Z Fold3 5G 512GB۵۸,۴۰۰,۰۰۰
S23 Ultra دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB۵۶,۹۰۰,۰۰۰
Z Fold4 256GB۶۰,۷۰۰,۰۰۰
Z Fold5 5G دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB۸۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple
مدل گوشیقیمت (تومان)
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت آبی روشن۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی روشن۷۶,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB خاکستری۶۷,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB سفید۵۲,۷۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB آبی۵۰,۶۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB صورتی۴۵,۹۹۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB سبز۴۳,۱۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ مشکی ۱۲۸GB۴۲,۷۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray۳۶,۴۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB مشکی۴۱,۸۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ صورتی ۱۲۸GB۴۰,۷۰۰,۰۰۰
ویژه سرپوش