صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
،
۲۰:۵۲:۱۲
Xiaomi
مدل گوشیقیمت (تومان)
۱۲ دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۲۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۸,۷۰۰,۰۰۰
Mi 11 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۳۵,۳۹۵,۳۰۰
ردمی A1 پلاس دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۳,۲۹۹,۰۰۰
ردمی ۹A دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۳,۳۹۰,۰۰۰
Redmi 10A دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۲۶۲,۰۰۰
ردمی ۹A دو سیم‌ کارت ۶۴GB 4GB۴,۵۰۰,۰۰۰
پوکو C40 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۶۳۹,۰۰۰
Redmi 9C 64GB دو سیم کارت۴,۸۱۰,۰۰۰
ردمی ۱۰A دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۸۷۰,۰۰۰
ردمی ۱۰C دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۰۸۰,۰۰۰
ردمی ۱۰A دو سیم کارت ۶۴GB 3GB۵,۲۵۰,۰۰۰
Poco C31 دو سیم‌ کارت ۶۴GB 4GB۵,۴۶۵,۰۰۰
ردمی ۱۰C دو سیم کارت ۱۲۸GB۵,۵۶۹,۰۰۰
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت۷,۰۰۰,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 64GB دو سیم کارت۷,۴۹۹,۰۰۰
پوکو M5S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۲۴۹,۰۰۰
ردمی Note 11 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۷,۳۶۵,۹۹۷
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۶۴GB۷,۶۳۹,۰۰۰
ردمی نوت ۱۲ دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۸۶۰,۰۰۰
ردمی نوت ۱۱SE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۸۶۰,۰۰۰
Redmi Note 11 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۸,۲۰۰,۰۰۰
Redmi Note 10s دو سیم‌ کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۵۰۰,۰۰۰
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۵۵۹,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت۸,۵۹۹,۰۰۰
ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۷۴۹,۰۰۰
پوکو X5 دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۱۰۰,۰۰۰
پوکو X4 پرو ۵G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۱۱,۹۰۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۲,۳۷۹,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۲,۵۱۳,۰۰۰
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۳,۲۷۹,۰۰۰
Mi Note 10 Pro 256GB دو سیم کارت۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ لایت ۲۵۶GB 8GB۱۶,۱۱۰,۰۰۰
پوکو X5 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۴,۷۹۹,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۱۳,۶۸۹,۰۰۰
Motorola
مدل گوشیقیمت (تومان)
Moto G22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۷,۱۹۹,۰۰۰
Moto E40 دو سیم کارت ۶۴GB۵,۲۵۹,۰۰۰
Edge 30 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۵,۱۷۹,۰۰۰
Moto G52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۹,۲۵۹,۰۰۰
Moto G72 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۳۱۹,۰۰۰
Edge 20 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۸,۹۰۰,۰۰۰
Samsung
مدل گوشیقیمت (تومان)
J1 Ace دو سیم کارت ۴GB 512MB۱,۴۳۰,۰۰۰
A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۳,۹۵۰,۰۰۰
A04 دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۴,۰۰۰,۰۰۰
A04e دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۴,۲۰۰,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۴,۲۲۹,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۴۰۹,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۴۶۰,۰۰۰
A04 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۶۶۷,۰۰۰
A04e دو سیم کارت ۶۴GB 3GB۴,۶۵۰,۰۰۰
A04s دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۲۲۸,۳۰۰
A04s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۴,۸۸۹,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۶۴GB۵,۳۹۹,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۵۷۹,۰۰۰
A14 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۶۰۰,۰۰۰
A13 4G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۶,۶۱۴,۰۰۰
M13 64GB۶,۱۳۰,۰۰۰
F13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۹۹۹,۰۰۰
A30s دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۸۵۰,۰۰۰
A14 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۶,۸۰۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۷,۰۸۱,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۷,۲۲۰,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۷,۳۹۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۷,۷۳۰,۰۰۰
A51 128GB 8GB دو سیم کارت۸,۴۰۰,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۸,۵۳۶,۰۰۰
A51 128GB 6GB دو سیم کارت۸,۵۵۰,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۹,۰۵۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۹,۵۰۰,۰۰۰
M33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۳۴۰,۰۰۰
A32 128GB 6GB دو سیم کارت۱۱,۶۰۰,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۱۲,۶۳۸,۰۰۰
A34 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۳,۷۰۰,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۳,۷۹۹,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۱۵,۰۰۰,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۵,۹۰۸,۰۰۰
A54 دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۷,۳۰۰,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۶,۴۲۲,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۸,۵۲۷,۰۰۰
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۷,۴۷۰,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۸,۸۳۰,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۹,۲۰۰,۰۰۰
Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت۲۷,۹۰۰,۰۰۰
Z Flip 256GB دو سیم کارت۴۰,۷۴۰,۰۰۰
Z Flip4 256GB۴۰,۷۴۰,۰۰۰
S23 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۴۲,۵۷۳,۳۰۰
S23+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۴۴,۷۶۰,۰۰۰
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت۴۵,۳۹۹,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۴۵,۶۹۹,۰۰۰
S23 Ultra دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB۶۰,۹۰۰,۰۰۰
S23 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۵۱,۲۸۰,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۵۱۲GB۵۲,۸۳۵,۰۰۰
Z Fold4 256GB۷۲,۹۹۹,۰۰۰
Z Fold4 512GB۷۷,۶۰۰,۰۰۰
Huawei
مدل گوشیقیمت (تومان)
Y9a 128GB دو سیم کارت۸,۵۲۹,۰۰۰
nova Y70 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۶,۱۷۹,۰۰۰
Apple
مدل گوشیقیمت (تومان)
آیفون ۱۳ آبی ۱۲۸GB۴۰,۹۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ صورتی ۱۲۸GB۴۰,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB مشکی۴۲,۸۴۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۲۵۶GB سبز۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB سفید۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB مشکی۴۹,۴۰۰,۰۰۰
ویژه سرپوش