صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
جمعه ۰۶ خرداد ۱۴۰۱
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
،
۱۱:۱۰:۰۲
Xiaomi
مدل گوشیقیمت (تومان)
ردمی Note 10S دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۱۶۰,۰۰۰
پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۳۱۸,۰۰۰
ردمی Note 10S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۳۶۹,۰۰۰
Redmi Note 11 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۴۰۰,۰۰۰
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت۵,۶۰۷,۰۰۰
Redmi Note 10s 128GB 8GB دو سیم‌ کارت۵,۶۸۹,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM۵,۸۲۹,۰۰۰
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت۵,۸۶۵,۰۰۰
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۶۴GB۵,۸۷۵,۰۰۰
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت۵,۸۹۰,۰۰۰
ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۵,۹۶۵,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM۶,۲۵۹,۰۰۰
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM۶,۴۳۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۶۴GB۶,۴۱۹,۰۰۰
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت۶,۴۰۵,۰۰۰
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت۶,۲۶۰,۰۰۰
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۵۵۵,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro Max دو سیم کارت ۱۲۸GB۶,۶۸۷,۰۰۰
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۶۹۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۶۹۹,۰۰۰
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۶۹۹,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۶۴GB۶,۹۷۵,۰۰۰
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۳۳۹,۰۰۰
Mi 11 Lite 128GB دو سیم کارت۷,۳۵۰,۰۰۰
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت۷,۴۰۰,۰۰۰
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۵۸۵,۰۰۰
۱۱Lite 5G NE دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۷۳۵,۰۰۰
Poco F3 128GB 5G دو سیم کارت۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۱Lite 5G NE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۹۵۰,۰۰۰
Mi 11 Lite 5G 128GB 8GB دو سیم کارت۸,۴۰۰,۰۰۰
Poco F3 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۶۱۵,۰۰۰
۱۱T 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۶۷۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیمکارت ۱۲۸G 8G۹,۱۹۴,۰۰۰
Mi 11 Lite 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۹۵۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۹,۷۹۵,۰۰۰
۱۱T 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۰,۳۵۹,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۳,۲۱۹,۰۰۰
۱۲ ۵G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۲,۲۸۹,۰۰۰
Mi 11i 256GB دو سیم کارت۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Huawei
مدل گوشیقیمت (تومان)
Y9a 128GB دو سیم کارت۵,۷۱۸,۰۰۰
nova Y60 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۰۵۵,۰۰۰
Y5p 32GB دو سیم کارت۱,۹۱۹,۰۰۰
Y6p 64GB دو سیم کارت۳,۱۶۹,۰۰۰
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM۵,۹۵۰,۰۰۰
Nova 8i دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۷۳۹,۰۰۰
Nova 9 SE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۷۷۹,۰۰۰
nova 8 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۸۶۹,۰۰۰
nova 9 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۶۵۹,۰۰۰
Samsung
مدل گوشیقیمت (تومان)
Z Fold3 5G 256GB۴۰,۶۵۰,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۵۱۲GB۳۹,۲۷۵,۰۰۰
Z Fold2 5G 256GB دو سیم کارت۳۸,۸۳۰,۰۰۰
A01 Core 16GB دو سیم کارت۱,۹۳۵,۰۰۰
A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۲,۳۳۹,۰۰۰
A02 64GB دو سیم کارت۲,۴۴۹,۰۰۰
M02 دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۲,۸۶۹,۰۰۰
A02 32GB 3GB دو سیم کارت۳,۲۰۰,۰۰۰
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت۳,۲۵۰,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۳,۳۶۹,۰۰۰
A02s دو سیم کارت ۳۲GB۳,۴۰۰,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۶۴GB۳,۴۷۰,۰۰۰
A02s 64GB دو سیم کارت۳,۶۰۰,۰۰۰
A10s 32GB 3GB۳,۶۰۰,۰۰۰
M12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۶۱۹,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۰۵,۰۰۰
A12 Nacho دو سیم کارت ۶۴GB۳,۶۲۰,۰۰۰
A11 32GB 2GB دو سیم کارت۳,۹۰۰,۰۰۰
M12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۱۷۰,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۲۰۰,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۲۲۰,۰۰۰
A12 Nacho دو سیم کارت ۱۲۸GB۴,۲۴۹,۰۰۰
A22 64GB دو سیم کارت۴,۵۹۵,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB۴,۳۷۰,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۴,۶۷۹,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۴,۷۵۵,۰۰۰
A22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۷۵۵,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۸۰۰,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۹۹۹,۰۰۰
M22 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۸۲۰,۰۰۰
M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۰۹۹,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۳۰۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۴۵۰,۰۰۰
M32 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۵۴۷,۰۰۰
M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۵۷۹,۰۰۰
A22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۶۹۵,۰۰۰
A30s 128GB Dual SIM۵,۷۰۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۷۵۰,۰۰۰
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت۵,۷۹۰,۰۰۰
A32 128GB 6GB دو سیم کارت۵,۷۹۹,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۸۷۹,۰۰۰
A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۳۴۰,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۹۹۹,۰۰۰
A52 128GB 8GB دو سیم کارت۷,۶۲۸,۵۰۰
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۵۸۹,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۵۴۹,۰۰۰
A52 256GB 8GB دو سیم کارت۸,۴۲۹,۰۰۰
M52 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۰۸۰,۰۰۰
A52 5G 256GB دو سیم کارت۸,۶۳۰,۰۰۰
A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۸۹۹,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۹,۶۹۹,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۰,۶۴۹,۰۰۰
A72 128GB 8GB دو سیم کارت۹,۹۹۵,۰۰۰
A52s 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۰,۸۰۰,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۳۵,۷۹۵,۰۰۰
S22+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۳۱,۹۹۵,۰۰۰
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۲۹,۴۰۰,۰۰۰
Note20 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB۲۵,۹۹۵,۰۰۰
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت۲۴,۵۵۰,۰۰۰
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت۲۲,۶۰۰,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۶,۱۸۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۵,۳۵۰,۰۰۰
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۳,۹۲۰,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۳,۸۵۹,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۳,۰۹۹,۰۰۰
A72 256GB 8GB دو سیم کارت۱۲,۶۹۵,۰۰۰
S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۱,۰۷۰,۰۰۰
Apple
مدل گوشیقیمت (تومان)
آیفون ۸ ۲۵۶GB Gold۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آیفون SE 2020 128GB Black۱۴,۹۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۱۲۸GB دو سیم کارت خاکستری۳۵,۱۵۰,۰۰۰
آیفون XS Max 256GB۱۸,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB۲۱,۲۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ ۱۲۸ گیگابایت مشکی۲۶,۴۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ ۱۲۸ گیگابایت آبی۲۹,۱۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی روشن۶۸,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۲۵۶GB آبی روشن۵۹,۹۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت آبی روشن۵۷,۲۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت نقره ای۴۵,۴۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی روشن۴۴,۷۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱۲۸GB دو سیم کارت نقره ای۴۴,۱۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی۴۴,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB آبی روشن۴۳,۵۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۱۲۸ گیگابایت خاکستری۴۲,۱۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت خاکستری۴۲,۰۰۰,۰۰۰
آیفون iPhone 12 Pro 128GB۳۱,۲۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۱۲۸GB خاکستری۳۳,۸۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی۳۷,۲۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB مشکی۳۷,۸۰۰,۰۰۰
LG
مدل گوشیقیمت (تومان)
K22 دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۲,۵۰۹,۰۰۰
Motorola
مدل گوشیقیمت (تومان)
Moto G60S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۷۴۵,۰۰۰
Moto E20 دو سیم کارت ۳۲GB۲,۴۲۵,۰۰۰
ویژه سرپوش