صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱
آخرین به روز رسانی در تاریخ
یکشنبه ، ۰۳ مهر ۱۴۰۱
،
۱۴:۱۸:۳۴
Samsung
مدل گوشیقیمت (تومان)
A01 Core 16GB 1GB دو سیم کارت۲,۲۲۹,۰۰۰
A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۲,۳۷۰,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۲,۹۵۲,۰۰۰
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت۳,۲۵۰,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۴۸۰,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۶۴GB۳,۵۰۰,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۰۵,۰۰۰
M12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۰۵,۰۰۰
A12 Nacho دو سیم کارت ۶۴GB۳,۹۱۵,۰۰۰
M12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۱۹۵,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۲۴۰,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۲۸۰,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۸۳۵,۰۰۰
A12 Nacho دو سیم کارت ۱۲۸GB۴,۹۷۹,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۹۷۹,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۴,۹۹۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۱۹۹,۰۰۰
M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۲۶۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۲۹۹,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۳۴۹,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۵۳۸,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۵۵۰,۰۰۰
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت۵,۹۰۰,۰۰۰
A32 128GB 6GB دو سیم کارت۵,۹۹۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۰۰۰,۰۰۰
M23 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۱۷۰,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۱۹۰,۰۰۰
A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت۷,۵۰۰,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۶۸۰,۰۰۰
M52 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۱۴۹,۰۰۰
A52 128GB 8GB دو سیم کارت۸,۴۴۰,۰۰۰
A52 256GB 8GB دو سیم کارت۸,۷۱۰,۰۰۰
A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۴۴۹,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۳۲۹,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۱,۵۹۰,۰۰۰
M62 دو سیم کارت ۲۵۶GB۱۱,۶۰۳,۰۰۰
A52s 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۷۸۰,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۳,۵۰۰,۰۰۰
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۵,۵۷۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۸,۹۹۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۹,۴۷۹,۰۰۰
S22 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۲۷,۷۹۹,۰۰۰
S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۱,۰۷۰,۰۰۰
Note20 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB۲۷,۹۰۰,۰۰۰
S22+ 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۲۹,۲۰۵,۰۰۰
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت۲۹,۳۴۹,۰۰۰
S22+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۳۱,۳۹۹,۰۰۰
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت۳۵,۷۴۰,۰۰۰
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۳۷,۶۹۹,۰۰۰
Z Fold2 5G 256GB دو سیم کارت۳۹,۹۳۰,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت۱۲۸GB 8GB۴۱,۳۹۹,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۴۱,۵۹۹,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۵۱۲GB۴۲,۲۹۹,۰۰۰
Xiaomi
مدل گوشیقیمت (تومان)
Poco M3 64GB 4GB دو سیم کارت۴,۵۹۰,۰۰۰
ردمی Note 9T 5G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۱۷۹,۰۰۰
ردمی Note11 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۱۸۰,۰۰۰
ردمی Note 10S دو سیم کارت ۶۴GB 6GB۵,۳۵۹,۰۰۰
Redmi Note 11 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۶۴۰,۰۰۰
ردمی Note 10S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۵,۸۳۹,۰۰۰
می ۱۰ تی لایت ۵G دو سیم کارت ۱۲۸GB۶,۰۹۹,۰۰۰
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت۶,۴۰۵,۰۰۰
ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۴۸۹,۰۰۰
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۴۹۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۶۴GB۶,۴۹۹,۰۰۰
پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۵۵۰,۰۰۰
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۵۵۰,۰۰۰
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۵۵۵,۰۰۰
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۶۹۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۷۴۰,۰۰۰
Redmi Note 10s 128GB 8GB دو سیم‌ کارت۶,۷۵۰,۰۰۰
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۸۴۰,۰۰۰
پوکو M4 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۱۵۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۲۴۹,۰۰۰
ردمی Note11 Pro 5Gدو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۲۹۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۵۱۰,۰۰۰
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۵۸۵,۰۰۰
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۶۲۵,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB۷,۸۹۵,۰۰۰
۱۱ لایت ۵G NE دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۷۳۵,۰۰۰
۱۱Lite 5G NE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۹۶۹,۰۰۰
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۴۴۰,۰۰۰
Poco F3 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۶۱۵,۰۰۰
Poco F3 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۹,۶۲۹,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیمکارت ۱۲۸G 8G۹,۷۹۵,۰۰۰
۱۱T 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۳۰۰,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۱۰,۵۹۰,۰۰۰
۱۱T 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۳۵۰,۰۰۰
Redmi K40 Gaming دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۲,۴۴۰,۰۰۰
Redmi K40 Gaming دو سیم‌ کارت ۲۵۶GB 12GB۱۲,۸۴۹,۰۰۰
۱۲ ۵G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۳,۷۸۰,۰۰۰
۱۲ دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۰,۴۰۰,۰۰۰
Apple
مدل گوشیقیمت (تومان)
آیفون ۱۳ مشکی ۱۲۸GB۳۴,۴۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB صورتی۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB سبز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB سفید۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB صورتی۳۶,۳۶۶,۰۰۰
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray۳۶,۴۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB سبز۳۷,۲۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB مشکی۳۷,۲۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۱۲۸GB دو سیم کارت خاکستری۴۰,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی۳۹,۷۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس دو سیم کارت ۲۵۶GB آبی۳۹,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۱۲۸GB آبی روشن۴۰,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB مشکی۴۱,۰۲۲,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۱۲۸ گیگابایت خاکستری۴۱,۱۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی۴۴,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی روشن۴۴,۹۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۱۲۸GB طلایی۴۴,۹۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۱۲۸GB سبز۴۴,۹۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۱۲۸GB سبز۴۴,۹۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶GB خاکستری۴۵,۲۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB خاکستری۴۵,۲۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶GB آبی۴۶,۷۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB طلایی۴۷,۱۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۲۵۶GB آبی۵۱,۲۴۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶GB سبز۵۰,۶۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت خاکستری۴۹,۱۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت نقره ای۴۸,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB نقره ای۴۷,۱۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۱۲۸GB خاکستری۴۷,۲۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۴ پرو مکس ۱TB۵۹,۸۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۵۱۲GB طلایی۶۳,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی روشن۶۳,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۵۱۲GB خاکستری۶۳,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۵۱۲GB سبز۶۶,۲۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۱TB سبز۶۸,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت خاکستری۶۸,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت طلایی۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت آبی روشن۶۹,۹۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت نقره ای۶۸,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB آبی روشن۶۹,۹۹۹,۰۰۰
Huawei
مدل گوشیقیمت (تومان)
nova Y60 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۹۴۹,۰۰۰
nova Y70 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۱۳۰,۰۰۰
Y9a 128GB دو سیم کارت۵,۱۰۹,۰۰۰
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM۵,۹۵۰,۰۰۰
Nova 8i دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۵,۹۹۷,۰۰۰
Nova 9 SE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۸۳۹,۰۰۰
nova 8 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۸۲۹,۰۰۰
nova 9 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۳۶۵,۰۰۰
P50 Pocket دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ویژه سرپوش