صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
آخرین به روز رسانی در تاریخ
یکشنبه ، ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
،
۱۶:۴۹:۴۲
Motorola
مدل گوشیقیمت (تومان)
Moto G22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۸۵۹,۰۰۰
Moto E20 دو سیم کارت ۳۲GB۳,۳۶۹,۰۰۰
Moto E7 64GB 4GB۴,۰۶۹,۰۰۰
Moto E40 دو سیم کارت ۶۴GB۴,۰۸۹,۰۰۰
Edge 30 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۵,۹۰۰,۰۰۰
Edge 20 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۵,۵۳۹,۰۰۰
Samsung
مدل گوشیقیمت (تومان)
Guru Music 2۱,۱۲۰,۰۰۰
J1 Ace دو سیم کارت ۴GB 512MB۱,۳۱۵,۰۰۰
A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB۲,۸۴۹,۰۰۰
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت۳,۲۵۰,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۳,۳۹۰,۰۰۰
A04 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۵۸۹,۰۰۰
A03 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۶۴۹,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۶۴GB۳,۶۹۰,۰۰۰
A04s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۳,۷۷۹,۰۰۰
F13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۹۵,۰۰۰
A03s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB۳,۸۲۹,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۰۵,۰۰۰
M12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۸۰۵,۰۰۰
A12 Nacho 64GB دو سیم کارت۳,۹۱۵,۰۰۰
A04s دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۳,۹۴۹,۰۰۰
M12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۱۹۵,۰۰۰
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۲۸۰,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۸۳۵,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۴,۹۹۹,۰۰۰
A13 5G 64GB۵,۲۴۹,۰۰۰
M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۲۶۰,۰۰۰
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۴۰۵,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۴۶۹,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۵,۷۰۹,۰۰۰
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت۵,۹۰۰,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB۵,۹۹۸,۰۰۰
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۲۱۹,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۶,۳۰۰,۰۰۰
A32 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۸۱۵,۰۰۰
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۰۴۹,۰۰۰
M33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۱۴۹,۰۰۰
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۶۴۹,۰۰۰
M33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۱۹۰,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۸,۵۵۹,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۸,۶۷۹,۰۰۰
A52 256GB 8GB دو سیم کارت۸,۷۱۰,۰۰۰
A32 128GB 8GB دو سیم کارت۸,۷۸۹,۰۰۰
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۴۳۹,۰۰۰
M52 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۲۰۹,۰۰۰
S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۱,۰۷۰,۰۰۰
A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۱۱,۵۷۹,۰۰۰
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۲,۳۵۹,۰۰۰
A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۲,۳۶۵,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۱۶,۰۹۹,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۳,۳۸۳,۰۰۰
A73 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۴,۵۰۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۶,۱۹۹,۰۰۰
S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۷,۳۶۲,۷۸۰
S22 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۲۷,۹۰۹,۰۰۰
Note20 5G 256GB دو سیم کارت۳۲,۹۵۰,۰۰۰
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۳۶,۹۵۶,۸۹۸
S22 Ultra 5G دو سیم کارت۱۲۸GB 8GB۴۰,۱۲۷,۵۱۲
S22+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۴۰,۴۹۹,۰۰۰
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت۴۱,۰۴۰,۰۰۰
Z Flip4 256GB۴۱,۷۰۹,۹۲۰
Z Fold 3 5G 256GB۵۰,۹۵۹,۹۶۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۴۳,۲۴۹,۰۰۰
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۵۱۲GB۵۲,۴۹۹,۰۰۰
Z Fold4 256GB۶۴,۶۷۹,۸۱۱
Z Fold3 5G 512GB۵۵,۳۰۰,۰۰۰
Apple
مدل گوشیقیمت (تومان)
آیفون ۱۱ مشکی ۱۲۸GB۲۴,۸۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ سبز ۱۲۸GB۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ آبی ۱۲۸GB۳۵,۴۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۳ صورتی ۱۲۸GB۳۵,۷۶۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray۳۶,۴۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸GB مشکی۳۷,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB مشکی۳۷,۷۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ مشکی ۱۲۸GB۴۴,۱۸۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ سفید ۱۲۸GB۴۴,۰۷۰,۰۰۰
آیفون ۱۴ پرو مکس دو سیم کارت ۵۱۲GB بنفش۷۲,۹۱۲,۰۸۰
آیفون ۱۴ پرو مکس دو سیم کارت ۲۵۶GB بنفش۶۱,۷۳۹,۷۸۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB نقره ای۴۵,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی۴۵,۵۹۰,۱۲۰
آیفون ۱۳ دو سیم کارت ۲۵۶GB سفید۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۵۱۲GB سبز۵۷,۴۳۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB طلایی۷۸,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو دو سیم کارت ۲۵۶GB خاکستری۸۰,۳۵۹,۸۳۴
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۱۲۸GB خاکستری۸۰,۸۴۹,۹۸۸
آیفون ۱۴ پرو مکس دو سیم کارت ۱TB بنفش۸۶,۲۳۹,۸۹۸
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۲۵۶GB سبز۸۹,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت خاکستری۹۲,۷۰۷,۷۹۰
آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت ۵۱۲GB خاکستری۹۹,۹۶۰,۱۹۶
آیفون ۱۳ پرو مکس ۱TB دو سیم کارت آبی روشن۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰
Huawei
مدل گوشیقیمت (تومان)
nova Y70 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB۴,۳۹۵,۰۰۰
P50 Pocket دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۳۶,۸۷۰,۰۰۰
nova 9 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۷۴۳,۰۰۰
nova 8 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۹,۰۹۰,۰۰۰
Nova 9 SE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۹۵۰,۰۰۰
Nova 8i دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۲۵۰,۰۰۰
Y9 Prime 2019 128GB دو سیم کارت۵,۹۵۰,۰۰۰
Y9a 128GB دو سیم کارت۵,۵۳۵,۰۰۰
Xiaomi
مدل گوشیقیمت (تومان)
پوکو M5 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۱۴۹,۰۰۰
ردمی Note 10S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۲۹۹,۰۰۰
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت۶,۴۰۵,۰۰۰
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۵۵۵,۰۰۰
پوکو M5S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۵۸۹,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro Max دو سیم کارت ۱۲۸GB۶,۶۱۹,۰۰۰
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۶۹۰,۰۰۰
Redmi Note 10s دو سیم‌ کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۶۹۹,۰۰۰
Redmi Note 11 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۶,۷۰۰,۰۰۰
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۵۸۵,۰۰۰
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۷,۴۸۰,۰۰۰
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۳۹۳,۰۰۰
ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۷,۰۰۰,۰۰۰
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۶,۷۹۹,۰۰۰
۱۱ لایت ۵G NE دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۷,۷۳۵,۰۰۰
Poco F3 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۷,۸۶۹,۰۰۰
پوکو M4 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۳۰۹,۰۰۰
Poco F3 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۸,۶۱۵,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۸,۹۵۰,۰۰۰
ردمی نوت ۱۱ پرو ۵G دو سیمکارت ۱۲۸GB 8GB۹,۷۳۹,۰۰۰
پوکو X4 پرو ۵G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۱T 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۰,۳۲۹,۰۰۰
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱T 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۲۹۹,۰۰۰
پوکو X4 GT دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۱,۶۴۹,۰۰۰
ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB۱۱,۹۹۹,۰۰۰
۱۲ لایت ۲۵۶GB 8GB۱۲,۵۷۹,۰۰۰
پوکو F4 دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۲,۵۷۷,۰۰۰
پوکو F4 دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۲,۷۸۹,۰۰۰
پوکو F4 GT دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB۱۴,۵۱۹,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۲T دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۴,۸۵۹,۰۰۰
۱۲ دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB۱۶,۶۳۹,۰۰۰
Mi 11i دو سیم کارت ۲۵۶GB۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۲ دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۰,۳۴۵,۰۰۰
۱۲ ۵G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۰,۳۴۵,۰۰۰
۱۲T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB۲۱,۵۳۴,۲۱۸
۱۲ پرو ۲۵۶GB 12GB۲۸,۶۱۴,۹۱۴
Mi 11 Ultra دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB۳۲,۸۳۰,۰۰۰
ویژه سرپوش