صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کارتون سقوط هواپیما,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون سقوط هواپیما,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ در آغوش دنا...

کارتون/ در آغوش دنا...
کاریکاتور تنباکوی جنسی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور تنباکوی جنسی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ تنباکوی جنسی از راه رسید!

کارتون/ تنباکوی جنسی از راه رسید!
کارتون تخم مرغ,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون تخم مرغ,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ تخم‌مرغ بازهم گرانتر شد!

کارتون/ تخم‌مرغ بازهم گرانتر شد!
کارتون آنفولانزای پرندگان,کاریکاتورآنفولانزای پرندگان,کارتون مرغ,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون آنفولانزای پرندگان,کاریکاتورآنفولانزای پرندگان,کارتون مرغ,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ شیوع آنفولانزای پرندگان!

کارتون/ شیوع آنفولانزای پرندگان!
کارتون ریزگردهای خوزستان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون ریزگردهای خوزستان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ مقابله مردم با ریزگردهای خوزستان

کارتون/ مقابله مردم با ریزگردهای خوزستان
کاریکاتور مرگ سالانه 55هزار ایرانی به علت مصرف سیگار,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور مرگ سالانه 55هزار ایرانی به علت مصرف سیگار,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ مرگ سالانه ۵۵هزار ایرانی به علت مصرف سیگار

کارتون/ مرگ سالانه ۵۵هزار ایرانی به علت مصرف سیگار
کارتون ماموریت کسب نان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون ماموریت کسب نان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ماموریت غیر ممکن برای به دست آوردن نان!

کارتون/ ماموریت غیر ممکن برای به دست آوردن نان!
کاریکاتور نگاه مسئولان به حاشیه شهرها,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور نگاه مسئولان به حاشیه شهرها,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ روش نگاه مسئولان به حاشیه شهرها!

کارتون/ روش نگاه مسئولان به حاشیه شهرها!
شاید از دست داده باشید