صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کارتون اعتصاب کامیون‌داران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون اعتصاب کامیون‌داران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ حال و هوای این روزهای کامیون‌داران!

کارتون/ حال و هوای این روزهای کامیون‌داران!
کاریکاتورمعتادان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورمعتادان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

تاثیر نرخ دلار بر قیمت شیشه و چرخش معتادان به سمت تریاک!

تاثیر نرخ دلار بر قیمت شیشه و چرخش معتادان به سمت تریاک!
کاریکاتور قارچ‌های سمی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور قارچ‌های سمی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ قارچ‌های سمی!

کارتون/ قارچ‌های سمی!
کارتون حقوق کارمندان,تصاویرحقوق کارمندان,عکس افزایش حقوق کارمندان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون حقوق کارمندان,تصاویرحقوق کارمندان,عکس افزایش حقوق کارمندان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان!

کارتون/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان!
کاریکاتور فیلترینگ در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور فیلترینگ در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ مقاومت مردم در برابر فیلترینگ!

کارتون/ مقاومت مردم در برابر فیلترینگ!
کارتون حکیم فردوسی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون حکیم فردوسی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ حکیم فردوسی: عجب زنده کردم من این پارسی!

کارتون/ حکیم فردوسی: عجب زنده کردم من این پارسی!
کاریکاتورطرح ازدواج دختران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورطرح ازدواج دختران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ازدواج دختران بدون اجازه پدر!

کارتون/ ازدواج دختران بدون اجازه پدر!
کارتون ازدواج دختران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون ازدواج دختران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ازدواج دختران بدون اجازه پدر!

کارتون/ ازدواج دختران بدون اجازه پدر!
شاید از دست داده باشید