صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کاریکاتور بدهی میلیاردی لحاف‌دوز,تصویر کاریکاتور بدهی میلیاردی لحاف‌دوز,عکس کاریکاتور بدهی میلیاردی لحاف‌دوز,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور بدهی میلیاردی لحاف‌دوز,تصویر کاریکاتور بدهی میلیاردی لحاف‌دوز,عکس کاریکاتور بدهی میلیاردی لحاف‌دوز,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ لحاف‌دوز ۳۰ میلیارد تومنی!

کارتون/ لحاف‌دوز ۳۰ میلیارد تومنی!
کارتون تغییر ساعت در مهرماه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون تغییر ساعت در مهرماه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ کلا به عقب برمی‌گردیم

کارتون/ کلا به عقب برمی‌گردیم
کارتون تورم,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون تورم,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ سورپرایز این روزهای ما!

کارتون/ سورپرایز این روزهای ما!
کارتون احتکارنوار بهداشتی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون احتکارنوار بهداشتی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ تفاوت احتکار در دهه شصت و نود!

کارتون/ تفاوت احتکار در دهه شصت و نود!
کاریکاتور بریدن گوش کودک زباله گرد توسط شهرداری,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور بریدن گوش کودک زباله گرد توسط شهرداری,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ گوشبرها مشغول کارند!

کاریکاتور/ گوشبرها مشغول کارند!
کاریکاتور در مورد تورم و گرانی در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد تورم و گرانی در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ در حاشیه گرانی های اخیر

کاریکاتور/ در حاشیه گرانی های اخیر
کارتون کمبود شیر خشک و پوشک,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون کمبود شیر خشک و پوشک,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ در حاشیه کمبود شیر خشک و پوشک برای کودکان

کارتون/ در حاشیه کمبود شیر خشک و پوشک برای کودکان
کارتون تاثیر تورم بر مردم,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون تاثیر تورم بر مردم,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور / افزایش تورم در سال ۹۷ و شکم خالی مردم

کاریکاتور / افزایش تورم در سال ۹۷ و شکم خالی مردم
شاید از دست داده باشید