صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کاریکاتور هزینه ی ترک اعتیاد,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور هزینه ی ترک اعتیاد,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ماهی ۴۰۰هزار تومان برای ترک اعتیاد!

کارتون/ ماهی ۴۰۰هزار تومان برای ترک اعتیاد!
کاریکاتورریزگردها دراهواز,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورریزگردها دراهواز,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون / آدم‌خاکی به جای آدم‌برفی!

کارتون / آدم‌خاکی به جای آدم‌برفی!
کاریکاتوردهقان فداکار,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتوردهقان فداکار,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ دهقان فداکار در اون دنیا!

کارتون/ دهقان فداکار در اون دنیا!
کاریکاتور ساعت کار مدارس,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور ساعت کار مدارس,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

ساعت کار جدید مدارس!

ساعت کار جدید مدارس!
کاریکاتورقدمت بیمارستان های تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورقدمت بیمارستان های تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ شاهکار بیمارستانی در تهران!

کارتون/ شاهکار بیمارستانی در تهران!
کارتون نزدیک شدن زلزله به تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون نزدیک شدن زلزله به تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ زلزله به تهران نزدیک می‌شود!

کارتون/ زلزله به تهران نزدیک می‌شود!
کاریکاتور عوارض مخدر صنعتی NPS,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور عوارض مخدر صنعتی NPS,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ خطرناک‌تر از حشیش!

کارتون/ خطرناک‌تر از حشیش!
کاریکاتورعلی دایی و جواد خیابانی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورعلی دایی و جواد خیابانی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ستاد واقعی مدیریت بحران!

کارتون/ ستاد واقعی مدیریت بحران!
شاید از دست داده باشید