صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

تصاویردنیای مجازی,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی تصاویردنیای مجازی,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ اینجا هیچی نیستی!

کارتون/ اینجا هیچی نیستی!
کاریکاتور توانایی خرید خانه توسط ایرانیان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور توانایی خرید خانه توسط ایرانیان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ کی خونه‌دار می‌شیم؟!

کارتون/ کی خونه‌دار می‌شیم؟!
تصاویر تاثیرماده مخدربیوسنتزی,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی تصاویر تاثیرماده مخدربیوسنتزی,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ چه میکنه این مخدر جدید!

کاریکاتور/ چه میکنه این مخدر جدید!
تصاویرمصاحبه با معتادان,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی تصاویرمصاحبه با معتادان,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ پخش زنده عملیات اعتیاد از تلویزیون!

کارتون/ پخش زنده عملیات اعتیاد از تلویزیون!
کاریکاتور دومین عامل مرگ و میر ناشی از حوادث در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور دومین عامل مرگ و میر ناشی از حوادث در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ دومین عامل مرگ و میر ایرانی‌ها!

کارتون/ دومین عامل مرگ و میر ایرانی‌ها!
کاریکاتورجدیدترین کلاهبرداری مشروبی,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورجدیدترین کلاهبرداری مشروبی,,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ جدیدترین کلاهبرداری مشروبی!

کارتون/ جدیدترین کلاهبرداری مشروبی!
کاریکاتور مشکلات متولدین ده شصت,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور مشکلات متولدین ده شصت,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ اینم وضع دهه شصتی‌ها!

کارتون/ اینم وضع دهه شصتی‌ها!
کاریکاتور تعداد تلفات در  تصادفات رانندگی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور تعداد تلفات در  تصادفات رانندگی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ بازم رکورد زدیم!

کارتون/ بازم رکورد زدیم!
شاید از دست داده باشید