صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای سیاسی

کاریکاتورعلی مطهری کاریکاتورعلی مطهری

کاریکاتور/ خداییش خیلی حسش مادرانه بود علی جوون!

کاریکاتور/ خداییش خیلی حسش مادرانه بود علی جوون!
کاریکاتورنفت کاریکاتورنفت

کارتون/ نفت در برابر چی؟!

کارتون/ نفت در برابر چی؟!
کارتون صرفه جویی کارتون صرفه جویی

کارتون/ بچه؛ اینجا که داری میری همه چی هست ولی کم است!

کارتون/ بچه؛ اینجا که داری میری همه چی هست ولی کم است!
کاریکاتورمبادله نفت ایران باغذا کاریکاتورمبادله نفت ایران باغذا

کارتون/ روسیه و برنامه مبادله نفت ایران در برابر غذا

کارتون/ روسیه و برنامه مبادله نفت ایران در برابر غذا
کارتون گرانی قبر کارتون گرانی قبر

کارتون/ در حاشیه گرانی قبر

کارتون/ در حاشیه گرانی قبر
کاریکاتورصدا و سیما کاریکاتورصدا و سیما

کارتون/ شغل جدید صدا و سیما!

کارتون/ شغل جدید صدا و سیما!
کارتون آقازاده‌ها کارتون آقازاده‌ها

کارتون/ آقازاده‌ها و زاکربرگ!

کارتون/ آقازاده‌ها و زاکربرگ!
کاریکاتورفیلترینگ اینستاگرام کاریکاتورفیلترینگ اینستاگرام

کارتون/ در حاشیه خبر احتمال فیلترینگ اینستاگرام

کارتون/ در حاشیه خبر احتمال فیلترینگ اینستاگرام
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید