صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای سیاسی

کاریکاتور مواد مخدر دولتی کاریکاتور مواد مخدر دولتی

توزیع تریاک دولتی در راه است!

توزیع تریاک دولتی در راه است!
کاریکاتور فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد, کاریکاتور فرهاد رهبر,کاریکاتور رییس دانشگاه آزاد کاریکاتور فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد, کاریکاتور فرهاد رهبر,کاریکاتور رییس دانشگاه آزاد

کاریکاتور فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد!

کاریکاتور فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد!
کاریکاتورحرکت قالیباف اصول گرا کاریکاتورحرکت قالیباف اصول گرا

حرکت قالیباف به سمت نواصول گرایی

حرکت قالیباف به سمت نواصول گرایی
کاریکاتور کنایه‌ به صحبت های پسر عارف کاریکاتور کنایه‌ به صحبت های پسر عارف

کاریکاتور کنایه‌ به صحبت های پسر عارف!

کاریکاتور کنایه‌ به صحبت های پسر عارف!
عکس کاریکاتور قالیباف عکس کاریکاتور قالیباف

قالیباف عطش ریاست جمهوری ندارد!

قالیباف عطش ریاست جمهوری ندارد!
کاریکاتور فرهاد رهبر کاریکاتور فرهاد رهبر

به بهانه انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد

به بهانه انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد
کاریکاتور ضرغامی و امیر تتلو کاریکاتور ضرغامی و امیر تتلو

تتلو در قهوه‌خانه ضرغامی!

تتلو در قهوه‌خانه ضرغامی!
کاریکاتور امیر تتلو کاریکاتور امیر تتلو

جیگیلی جیگیلی اخماتو واکن!

جیگیلی جیگیلی اخماتو واکن!
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید