جدیدترین

ویدیوهای علمی

تکنولوژی جدید برای عبور ایران از بحران آب تکنولوژی جدید برای عبور ایران از بحران آب

تکنولوژی جدید برای عبور ایران از بحران آب

تکنولوژی جدید برای عبور ایران از بحران آب
ربات‌ها چگونه می‌توانند باعث پیشرفت در کسب و کار شوند؟ ربات‌ها چگونه می‌توانند باعث پیشرفت در کسب و کار شوند؟

ربات‌ها چگونه می‌توانند باعث پیشرفت در کسب و کار شوند؟

ربات‌ها چگونه می‌توانند باعث پیشرفت در کسب و کار شوند؟
ویدئو/ چه چیزی باعث احساس خارش بدن می‌شود؟ ویدئو/ چه چیزی باعث احساس خارش بدن می‌شود؟

ویدئو/ چه چیزی باعث احساس خارش بدن می‌شود؟

ویدئو/ چه چیزی باعث احساس خارش بدن می‌شود؟
نسل جدید سوخت‌های تجدیدپذیر (+فیلم) نسل جدید سوخت‌های تجدیدپذیر (+فیلم)

نسل جدید سوخت‌های تجدیدپذیر (+فیلم)

نسل جدید سوخت‌های تجدیدپذیر (+فیلم)
ویدئو/ ابتکار چینی‌ها برای جلوگیری از عبور عابران از چراغ قرمز ویدئو/ ابتکار چینی‌ها برای جلوگیری از عبور عابران از چراغ قرمز

ویدئو/ ابتکار چینی‌ها برای جلوگیری از عبور عابران از چراغ قرمز

ویدئو/ ابتکار چینی‌ها برای جلوگیری از عبور عابران از چراغ قرمز
ویدئو/ شن و ماسه هیدروفوبیک زیر آب ویدئو/ شن و ماسه هیدروفوبیک زیر آب

ویدئو/ شن و ماسه هیدروفوبیک زیر آب

ویدئو/ شن و ماسه هیدروفوبیک زیر آب
ویدئو/ رفتار آب در ایستگاه فضایی ویدئو/ رفتار آب در ایستگاه فضایی

ویدئو/ رفتار آب در ایستگاه فضایی

ویدئو/ رفتار آب در ایستگاه فضایی
رباتی برای رفع تنهایی یا نقض حریم خصوصی؟ (+فیلم) رباتی برای رفع تنهایی یا نقض حریم خصوصی؟ (+فیلم)

رباتی برای رفع تنهایی یا نقض حریم خصوصی؟ (+فیلم)

رباتی برای رفع تنهایی یا نقض حریم خصوصی؟ (+فیلم)
شاید از دست داده باشید