جدیدترین

ویدیوهای علمی

توالتی که خود را می‌شوید و خشک می‌کند توالتی که خود را می‌شوید و خشک می‌کند

توالتی که خود را می‌شوید و خشک می‌کند

توالتی که خود را می‌شوید و خشک می‌کند
7 ماده جدید با خواص عجیب + فیلم 7 ماده جدید با خواص عجیب + فیلم

۷ ماده جدید با خواص عجیب + فیلم

۷ ماده جدید با خواص عجیب + فیلم
متفاوت‌ترین کلاه ایمنی که تاکنون دیده‌اید متفاوت‌ترین کلاه ایمنی که تاکنون دیده‌اید

متفاوت‌ترین کلاه ایمنی که تاکنون دیده‌اید

متفاوت‌ترین کلاه ایمنی که تاکنون دیده‌اید
تونل ها در سوییس چگونه تمیز می شوند؟  + فیلم تونل ها در سوییس چگونه تمیز می شوند؟  + فیلم

تونل ها در سوییس چگونه تمیز می شوند؟ + فیلم

تونل ها در سوییس چگونه تمیز می شوند؟ + فیلم
 کشاورزی آینده در دست ربات‌ها + فیلم  کشاورزی آینده در دست ربات‌ها + فیلم

کشاورزی آینده در دست ربات‌ها + فیلم

کشاورزی آینده در دست ربات‌ها + فیلم
نگاهی به  طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های مقاوم در برابر زلزله + فیلم نگاهی به  طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های مقاوم در برابر زلزله + فیلم

نگاهی به طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های مقاوم در برابر زلزله + فیلم

نگاهی به طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های مقاوم در برابر زلزله + فیلم
علت گرم بودن زیر زمین + فیلم علت گرم بودن زیر زمین + فیلم

علت گرم بودن زیر زمین + فیلم

علت گرم بودن زیر زمین + فیلم
طراحی مزرعه های کوچک خانگی برای پرورش سبزیجات + فیلم طراحی مزرعه های کوچک خانگی برای پرورش سبزیجات + فیلم

طراحی مزرعه های کوچک خانگی برای پرورش سبزیجات + فیلم

طراحی مزرعه های کوچک خانگی برای پرورش سبزیجات + فیلم
شاید از دست داده باشید