جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم / ماشین لباسشویی مکانیکی فیلم / ماشین لباسشویی مکانیکی

فیلم / ماشین لباسشویی مکانیکی

فیلم / ماشین لباسشویی مکانیکی
فیلم  / تحولی بزرگ در استفاده از انرژی خورشید فیلم  / تحولی بزرگ در استفاده از انرژی خورشید

فیلم / تحولی بزرگ در استفاده از انرژی خورشید

فیلم / تحولی بزرگ در استفاده از انرژی خورشید
ویدئو/ حاصل ترکیب دو علم فیزیک و ریاضی در یک نگاه ویدئو/ حاصل ترکیب دو علم فیزیک و ریاضی در یک نگاه

ویدئو/ حاصل ترکیب دو علم فیزیک و ریاضی در یک نگاه

ویدئو/ حاصل ترکیب دو علم فیزیک و ریاضی در یک نگاه
ویدئو/ تورهای جمع‌آوری آب از مه ویدئو/ تورهای جمع‌آوری آب از مه

ویدئو/ تورهای جمع‌آوری آب از مه

ویدئو/ تورهای جمع‌آوری آب از مه
 فیلم / ۷ دانشگاه برتر با فضای آموزشی مطلوب و زیبا  فیلم / ۷ دانشگاه برتر با فضای آموزشی مطلوب و زیبا

فیلم / ۷ دانشگاه برتر با فضای آموزشی مطلوب و زیبا

فیلم / ۷ دانشگاه برتر با فضای آموزشی مطلوب و زیبا
ویدئو/ تاریک‌ترین ساختمان در زمین برای المپیک زمستانی کره جنوبی ویدئو/ تاریک‌ترین ساختمان در زمین برای المپیک زمستانی کره جنوبی

ویدئو/ تاریک‌ترین ساختمان در زمین برای المپیک زمستانی کره جنوبی

ویدئو/ تاریک‌ترین ساختمان در زمین برای المپیک زمستانی کره جنوبی
ویدئو/ مسابقات اسکی آلپاین ربات‌ها در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ ویدئو/ مسابقات اسکی آلپاین ربات‌ها در المپیک زمستانی ۲۰۱۸

ویدئو/ مسابقات اسکی آلپاین ربات‌ها در المپیک زمستانی ۲۰۱۸

ویدئو/ مسابقات اسکی آلپاین ربات‌ها در المپیک زمستانی ۲۰۱۸
فیلم / روباتی با حس بینایی و لامسه فیلم / روباتی با حس بینایی و لامسه

فیلم / روباتی با حس بینایی و لامسه

فیلم / روباتی با حس بینایی و لامسه
شاید از دست داده باشید