جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم/ ربات گوینده خبر در خبرگزاری شینهوا چین فیلم/ ربات گوینده خبر در خبرگزاری شینهوا چین

فیلم/ ربات گوینده خبر در خبرگزاری شینهوا چین

فیلم/ ربات گوینده خبر در خبرگزاری شینهوا چین
ویدئو/ مستند آلودگی نوری ویدئو/ مستند آلودگی نوری

ویدئو/ مستند آلودگی نوری

ویدئو/ مستند آلودگی نوری
ویدئو/آموزش ساخت ژنراتور تولید برق در منزل ویدئو/آموزش ساخت ژنراتور تولید برق در منزل

ویدئو/آموزش ساخت ژنراتور تولید برق در منزل

ویدئو/آموزش ساخت ژنراتور تولید برق در منزل
ویدئو/ کاشت خیار به روش کشاورزی مدرن ویدئو/ کاشت خیار به روش کشاورزی مدرن

ویدئو/ کاشت خیار به روش کشاورزی مدرن

ویدئو/ کاشت خیار به روش کشاورزی مدرن
ویدئو/معرفی خوشه های ستاره ای ویدئو/معرفی خوشه های ستاره ای

ویدئو/معرفی خوشه های ستاره ای

ویدئو/معرفی خوشه های ستاره ای
ویدئو/ زندگی بدون‌ جاذبه به کمک امواج صدا! ویدئو/ زندگی بدون‌ جاذبه به کمک امواج صدا!

ویدئو/ زندگی بدون‌ جاذبه به کمک امواج صدا!

ویدئو/ زندگی بدون‌ جاذبه به کمک امواج صدا!
ویدئو/خوشه پروین(ثریا)، یکی از زیبایی های آسمان شب ویدئو/خوشه پروین(ثریا)، یکی از زیبایی های آسمان شب

ویدئو/خوشه پروین(ثریا)، یکی از زیبایی های آسمان شب

ویدئو/خوشه پروین(ثریا)، یکی از زیبایی های آسمان شب
ویدئو/ موجود ترسناکی که در اقیانوس زندگی می‌کند ویدئو/ موجود ترسناکی که در اقیانوس زندگی می‌کند

ویدئو/ موجود ترسناکی که در اقیانوس زندگی می‌کند

ویدئو/ موجود ترسناکی که در اقیانوس زندگی می‌کند
شاید از دست داده باشید