جدیدترین

ویدیوهای فرهنگی

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید .... آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید ....

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید ....

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید ....
روایتی از قیصر امین پور، شاعری با حرف هایی ناتمام + فیلم روایتی از قیصر امین پور، شاعری با حرف هایی ناتمام + فیلم

روایتی از قیصر امین پور، شاعری با حرف هایی ناتمام + فیلم

روایتی از قیصر امین پور، شاعری با حرف هایی ناتمام + فیلم
جشن مردگان در مکزیک جشن مردگان در مکزیک

جشن مردگان در مکزیک

جشن مردگان در مکزیک
شعر خوانی هوشنگ ابتهاج متخلص به، ه. ا. سایه + فیلم شعر خوانی هوشنگ ابتهاج متخلص به، ه. ا. سایه + فیلم

شعر خوانی هوشنگ ابتهاج متخلص به، ه. ا. سایه + فیلم

شعر خوانی هوشنگ ابتهاج متخلص به، ه. ا. سایه + فیلم
فیلمی کمیاب از  سهراب سپهری به همراه فروغ فرخزاد و احمد شاملو فیلمی کمیاب از  سهراب سپهری به همراه فروغ فرخزاد و احمد شاملو

فیلمی کمیاب از سهراب سپهری به همراه فروغ فرخزاد و احمد شاملو

فیلمی کمیاب از سهراب سپهری به همراه فروغ فرخزاد و احمد شاملو
محمود دولت‌آبادی به روایت محمود دولت‌آبادی +فیلم محمود دولت‌آبادی به روایت محمود دولت‌آبادی +فیلم

محمود دولت‌آبادی به روایت محمود دولت‌آبادی +فیلم

محمود دولت‌آبادی به روایت محمود دولت‌آبادی +فیلم
تاکسی دوچرخه در تهران تاکسی دوچرخه در تهران

تاکسی دوچرخه در تهران

تاکسی دوچرخه در تهران
آتشی که 15 قرن خاموش نشده است آتشی که 15 قرن خاموش نشده است

آتشی که ۱۵ قرن خاموش نشده است

آتشی که ۱۵ قرن خاموش نشده است
شاید از دست داده باشید