صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
sarpoosh
آوای شهر > طلاق

طلاق

طلاق

طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درک بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نکاتی چند توجه داشته باشیم .

 

اول اینکه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاکم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده که اسلام در آن ظهور کرده است...

 

همچنین، طلاق از نظر لغوي به معني رها شدن مي باشد و در اصطلاح عبارت از پايان دادن زناشويي به وسیله زن و شوهر. طلاق را اغلب راه حل رايج و قانوني عدم سازش زن و شوهر، فروريختن ساختار زندگي خانوادگي، قطع پیوندزناشويي و اختلال ارتباط والدين با فرزندان تعريف كرده اند. در حقیقت همانگونه كه پیوند بین افراد طبق آيین وقراردادهای رسمي و اجتماعي برقرار مي شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلايل گوناگون شخصیتي، محیطي واجتماعي و … بايكديگر زندگي كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطي از هم جدا مي شوند.

 

گرم و آرام بخش زندگي است كه اثرات جبران ناپذيري بر اعضاء خانواده مي گذارد.

 

تاريخچه اجمالي در زمینه طلاق

تاريخچه طلاق به تاريخچه ازدواج برمي گردد . به ھمان علت كه بشر بنا به درخواست طبیعي خود پیوند ازدواج مي بندد تا در كانون گرم خانواده و دركنار ھمسر خود به سكون و آرامش برسد ، به ھمانگونه نیز ممكن است به دلايلي از ادامه زندگي خودداري كرده ، طلاق را بپذيرد. ولتر مي گويد : «طلاق و ازدواج در يك زمان در عالم پديد آمدند»

 

قدر مسلم اين است كه طلاق در بسیاري از اديان الهی وغیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است. بنابراين لازم است تاريخچه كوتاھي از مسأله طلاق در گذشته را در اينجا مطرح نمايیم.

 

عصر جاهلیت

در عصر جاهلیت طلاق به دست زن بود و اينگونه كه اگر زن درھاي خانه را كه به طرف راست بود به طرف چپ قرارمي داد ، مرد با ديدن چنین وضعیتي متوجه مي شد كه ھمسرش او را طلاق داده و ديگر نزد او نمي آمد . ھنگامی كه زني با مردي ازدواج مي كرد و شب را نزد او مي گذارند حق انتخاب با او بود ، اگر مي خواست نزد شوھر مي ماند و اگر نمي خواست مي رفت و علامت رضايت او از مرد اين بود كه وقتي صبح مي شد ، خوراك خوبي براي او تهیه مي نمود . در منابع ديگر بر خلاف اين مسأله آمده است كه طلاق در جاھلیت بسیار ساده و با الفاظ توھین آمیز صورت مي گرفت.

 

يونان بوستان

دراعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب مي آمد . بنابراين تنھا به اندازه يك كالا ارزش داشت و خريد وفروش و معامله مي شد . ھرچیز بر او ممنوع بود به جز خانه داري و تربیت كردن كودكان ، مرد مي توانست او را بفروشد يا هديه يا وصیت كند كه متعه ھركسي كه مي خواھد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود . در آن روزگار در يونان باستان حتي بحث از اين مسأله به میان مي آمد كه آيا اصلاً زن داري روح مي باشد يا خیر ؟ اگر روح دارد آيا روح او حیواني است يا اينكه به طوركلي شايستگي دارد كه در میان اجتماع مردان باشد يا از اين شايستگي محروم است ؟

 

بابل

طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد ھرگز نمي توانست زن خود را طلاق دھد حتي اگر نازا باشد بلكه بايد كنیزي به خانه بیاورد تا برايش فرزند به دنیا آورد ، كنیز ھم حق خودداري از اين امر را نداشت.

 

هند

زن در هند حتي پست تر از مار افعي يا بیماري و يامرگ بوده و در صورتي كه شوھرش فوت مي كرد وي نیز بايد زنده زنده در آتش سوزانده مي شد تا جايي كه در سرزمین يكي از پادشاھان ھندي ، ١٧ زن وي پس از مرگش در آتش سوزانده شدند.

 

 چون زن هندو كسي درعاشقي مردانه نیست سوختن بر شمع مرده كار ھر پروانه نیست( صائب تبريزي)

 

ايران باستان

طلاق در ايران باستان جايز بود و به دست مرد انجام مي گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار مي گرفتند حتي شوھر مي توانست ھمسرش را براي ھمیشه حبس كند يا به قتل برساند.

 

طلاق مسیحیت «حلال نفرت انگیز»

در مذھب مسیحیت بر خلاف اسلام و یهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا مي باشد . حضرت عیسي (ع) مي فرمايد : ھمانا كه موسي به دلیل قساوت قلب قومش ، اجازه داد تا زنھايشان را طلاق دھند ، زن و شوھربه منزله ي جسم واحد ھستند و از يكديگر دور نیستند  پس در صورتي كه خداوند آنھا را با يكديگر جمع كرده وانساني نبايد میان آن دو تفرقه بیاندازد.

 

فلسفه طلاق در اسلام

از نظر اسلام طلاق آخرين راه مداواي ناسازگاري زن و شوھري مي باشد . اسلام معتقد است اگر راھي براي جدايي زن و شوھر (زوجین) نباشد زندگي ايشان دشوار و عذاب آور خواھد بود و ممكن است نتايج ويران كننده اي مثل انتقال ، خودكشي ، فساد و قتل داشته باشد . امروزه مردم باغم و تشويش كمتري در مقايسه با گذشته به ازدواج روي مي آورند چرا كه طلاق براي آنان د رحكم بیمه اي تلقي مي شود و مي توان از آن به عنوان بیمه ازدواج نام برد.

 

طلاق - اقتصاد

قیمت هر سکه چگونه محاسبه می‌شود؟ اکنون در مراجعاتی که برخی افراد برای پرداخت مهریه و یا حتی تعیین آن، انجام می‌دهند، مشکلات زیادی بروز کرده است و تمامی محاسبات با نرخ دلار بازار غیررسمی، یعنی همان نرخی که دولت به رسمیت نمی‌شناسد، صورت می‌گیرد و حتی دادگاهها نیز برای تعیین نرخ واریزی سکه برای افرادی که قصد طلاق یا پرداخت مهریه را... طلاق یا پرداخت مهریه را دارند، از نرخ دلار آزاد استفاده می‌کنند. امروز بیش از هر وقت دیگری این سوال مطرح است که نرخ سکه بر اساس چه معیارهایی...

سکه,مهریه,پرداخت مهریه

طلاق - انتخابات

نه بیکاری عامل اعتیاد و خودکشی است، نه مشکلات اقتصادی عامل طلاق ضمن اینکه عامل اصلی طلاق، فقدان مهارت‌های ارتباطی و جنسی است نه مسائل اقتصادی به گزارش خبرآنلاین،شب گذشته، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که اکنون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، در موضوع آسیب‌های اجتماعی، خود را یکی از صاحب‌نظران دانست و گفت: من آشنایی دقیقی به این موضوع دارم. اولا... طلاق، مهاجرت و ... از آسیب های جدی است. امروز فاصله بین یک جوان تحصیل کرده با اعتیاد بسیار کوتاه است و آن بیکاری است. اگر جوانی به سمت اعتیاد رفت واقعا...

اخبار انتخابات,خبرهای انتخابات,انتخابات ریاست جمهوری,قالیباف

طلاق - اینفوگرافیک

اینفوگرافیک/ روند تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده طی ۶ سال اخیر اینفوگرافیک/ روند تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده طی ۶ سال اخیر: برای مشاهده عکس در ابعاد واقعی اینجا را کلیک کنید. ...

اینفوگرافیک ازدواج و طلاق ثبت شده

طلاق - جامعه

ازدواجی که یک شبه فرو ریخت بعد از ورود قاضی «غلامرضا احمدی» به شعبه نگاهی به آنها کرد، سری تکان داد و رو به مرد کرد و گفت:«این بارهمسرتان تقاضای طلاق داده و به دلایلی نیز استناد کرده است. شما چه توضیحی در این باره دارید؟» مرد جوان از روی صندلی بلند شد و گفت:«این زن اهل زندگی نیست و از فردای عروسی سر ناسازگاری... طلاق بدهد و راه خودش را در این دریای طوفان زده از کامبیز جدا کند. حالا قاضی احمدی سرش را از روی پرونده شیلا و کامبیز برداشت. او هم زن و شوهر...

احضار ۱۵۰۰ نفر، بازداشت ۱۷۰نفر و صدور ۶۹ کیفرخواست در پرونده‌های اخیر اقتصادی مسائلی مانند طلاق و کم آبی در بسترهای دیگر غیر از قوه قضاییه شکل می‌گیرد دادستان تهران در پاسخ به این که قوه قضاییه در برخی حوزه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، این شبهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه قضاییه به گوش مردم و نقش نداشتن دستگاه قضایی در برخی موضوعات دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه...

نارضایتی جنسی از دلایل اصلی طلاق است رئیس مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی انسانی صدرا نارضایتی جنسی و نبود آموزشهای مناسب را از دلایل اصلی طلاق در جامعه ایران دانست. به گزارش مهر، حجت الاسلام رضا غلامی در ‌نخستین کنگره ملی خانواده که امروز با حضور رییس سازمان تبلیغات اسلامی و ۷۰۰ نفر از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد حوزه ازدواج برگزار... طلاق را عامل فروپاشی خانواده دانست و گفت: این مسأله خسارات جبران‌ناپذیر و ادامه‌داری به همراه دارد چرا که این پدیده مثل یک ویروس کشنده به جان سلول بنیادی...

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟ طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود. به... طلاق است که مهریه زن باکره نصف می‌شود. اما بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست...

بررسی طرح ساماندهی مهریه در مجلس کمالی‌پور بیان کرد: البته از سوی دیگر یک خانم به عنوان حق قانونی خود می‌تواند مهریه را درخواست کند اما آقا با وجود تمکن مالی بعد از پرداخت آن، درخواست طلاق می دهد لذا باید براساس فرهنگ سازی در خانواده ها، مردان بپذیرند که مهریه همسرانشان را در زمان خوشی و طول زندگی مشترکشان به تدریج یا...

آسيب‌شناسی تأثير افزايش قيمت سكه بهار آزادی بر وضعيت ازدواج و طلاق » او ادامه داد: «براي ساماندهي اين موضوع گروهي پيشنهاد حذف مهريه يا تغيير مبناي مهريه از سكه به ساير ابزارهاي مالي و سرمايه‌اي را دادند اما اعتقاد راسخ بر اين موضوع دارم كه هر زمان زنان توانستند طلاق دهند، حذف مهريه هم شدني است.اين استدلال كه افزايش قيمت سكه افزايش آمار محكومان به پرداخت مهريه را به... طلاق ندارند، حق تعيين اقامت ندارند، حق تحصيل و اشتغال ندارند.بنابراين ما نمي‌توانيم حتي در قبال مساله دارايي مشترك بحث حذف مهريه را مطرح كنيم.» ارزني با...

بنای زندگی زن و شوهر معمار بعد از ۲۰ سال فرو ریخت مهری هم که دلش نمی‌خواست بنای زندگی‌اش سست و ویران شود، تصمیم گرفت نه زندگی مشترک را ترک و نه تقاضای طلاق کند. او مصمم بود پای زن دوم را از زندگی‌اش قطع کند، پس شراکتش را با همسرش به هم زد و شرکت خودش را پایه‌گذاری کرد. بیشتر اوقاتش را با بچه‌ها سپری و ته دلش آرزو می‌کرد رامین روزی به زندگی مشترکشان...

جدایی دخترعمو و پسرعمو زیرسایه بی اعتمادی مرد جوان حتی نمی‌داند همسرش چه زمانی طلاق گرفته است. «مجید» و «ناردانه» از آن دخترعمو و پسرعموهایی نبودند که ناف‌بُر هم باشند. کودکی‌شان کنار هم گذشته بود، چون خانواده هایشان در یک محله زندگی می‌کردند. اما از حال و هوای نوجوانی که عبور کردند، به هم علاقه‌مند شدند. خانواده‌هایشان... طلاق را به دخترش واگذار کند تا تضمینی بر خوش قولی‌اش تلقی شود. چند روز بعد وام آماده بود، اما پیش از آن مجید با پدرزنش به دفترخانه رفت و حق طلاق بدون قید...

سرنوشت تلخ لادن؛ رانده از پدر و بریده از همسر بهرام هم تا چند ماه به سراغم نیامد به محض اینکه خانواده‌ام فهمیدند می‌خواهم طلاق بگیرم، پدرم پا پیش گذاشت و با بهرام صحبت کرد. بهرام هم گفت مشکلی ندارد که من به خانه برگردم. اما رفتن من هیچ چیزی را عوض نکرد و در روی همان پاشنه می‌چرخید. یک ماه بعد برگشتم. حالا دو سال است که خانه پدرم هستم....

طلاق زن ۲۲ ساله توسط مرد ۷۰ ساله طلاق پس از ۲ ماه زندگی آخرین روزهای تیرماه امسال جمشید همراه المیرا به دادگاه خانواده رفت و خواست تا به این ازدواج کوتاه مدت پایان دهد. جمشید در دادگاه خانواده ونک پیش روی قاضی Judge پرونده قرار گرفت و گفت: تنها بودم و به فکر ازدواج مجدد بودم که دلباخته المیرا شدم و او را...

داماد نمک نشناس بنابراین دادخواست طلاق داده بود تا به تلخی زندگی‌اش پایان دهد. تانیا در حالی که در راهروی طبقه سوم مجتمع قضایی ونک منتظر ورود به دادگاه بود، به گذشته‌اش فکر می‌کرد. انگار داشت دفتر خاطراتش را ورق می‌زد... درست ۱۰ سال پیش بود که «فرید» را برای نخستین بار دید. در یک مغازه فتوکپی؛... طلاق از سوی زوجه را پیش رو داشت. بعد از ورود تانیا اسمش را از روی پرونده خواند و از او پرسید: «ظاهراً طرف مقابل دادخواست شما، یعنی خوانده به دادگاه نیامده...

طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه قرار است چه حقوقی از زنان جامعه را استيفا كند؟ طلاق به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری به دنبال دارد با فرض اينكه بيوه بودن زن عوارضي دارد، نمي‌توانيم واژه طلاق را از شناسنامه زنان مطلقه حذف كنيم طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه را نيز بايد از همان درمان‌هاي مقطعي دانست كه فقط قرار است... طلاق در شناسنامه در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی آسیب‌زا شده و مراجعات بسياری از بانوان براي حذف عنوان طلاق از شناسنامه وجود دارد لازم است نگاه...

جدایی بعد از یک روز ازدواج,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
عباس جعفری دولت‌آبادی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
حجت الاسلام رضا غلامی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
تقاضای مهریه بعد ازطلاق,طلاق توافقی و و پرداخت مهریه,گرفتن مهریه بعد از ازدواج
مهریه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
مطالبه مهريه‌,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
طلاق,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
دادگاه خانواده,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
دادگاه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
طلاق,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
دادگاه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
حذف واژه طلاق از شناسنامه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان

طلاق - حوادث

رفتار شیطانی مجید با زن بیوه در شرکت همسرش ! طلاق بگیری! اگرچه اکنون به دلیل فریب در ازدواج از قربان شکایت کرده ام. ...

داماد بعد از جدایی از همسر پدر زنش را کشت داماد جنایتکار که دقایقی پس از طلاق همسرش در مقابل دادگاه خانواده پدر زنش را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود برای چهارمین بار پای میز محاکمه ایستاد. به‌ گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ به‌دنبال درگیری خونین مقابل دادگاه خانواده آغاز شد. مرد جوان از همسرش جدا شد. اما دقایقی بعد از ختم...

سنگینی طلاق روی ۷ کیلو طلای مهریه مهریه ۷ کیلو طلا هم نتوانست زندگی پرتلاطم زن و شوهر جوان را نجات دهد تا اینکه کشتی آرزوهای آنها قبل از دهمین سالگرد ازدواج در دادگاه خانواده به گِل نشست. وقتی که «مهراوه» و «حمید» وارد شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده شدند، قاضی «غلامرضا احمدی» مشغول بررسی پرونده این زوج بود که روی آن عبارت «دادخواست...

شوهری که اثبات کرد فرزند سومش متعلق به او نیست همسرم هم‌اکنون تقاضای طلاق کرده و مهریه‌اش را هم به اجرا گذاشته است در حالی که او به من خیانت کرده و زندگی‌ام را نابود کرده . ...

افشای جنایت پس‌ از طلاق زن میانسال گفت که همسرش پس از طلاق به فکر انتقام‌جویی از او وپسرشان افتاده و به‌همین خاطر چنین سناریویی طراحی کرده است. اما کارآگاهان که به‌مادر و پسر ظنین بودند مخفیانه در خانه آنها میکروفن کار گذاشتند و آنها پس از آزادی در حالی که از لو رفتن رازشان می‌ترسیدند با متهم کردن یکدیگر ناخواسته...

درخواست طلاق پس از پایان زندگی مشترک دوست صمیمی بابک هرگز تصورش را هم نمی‌کرد اختلاف زناشویی دوست صمیمی‌اش، زندگی مشترک خودش را هم تحت‌تاثیر قرار دهد. گلاره که از دخالت‌های شوهرش در زندگی مشترک دوستش بشدت عصبانی و ناراحت بود در نهایت تصمیم به جدایی گرفت. او در این باره به قاضی دادگاه خانواده تهران گفت: پنج سال است با بابک زندگی می‌کنم. اوایل...

ماجرای دختر ۲۵ساله‌ای که به امید ازدواج با مرد ۴۸ساله، با او رابطه نامشروع داشت از آن روز به بعد ارتباط های من در حالی آغاز شد که صاحبکارم به من قول داد همسرش را طلاق دهد و با من ازدواج کند. با این چرب زبانی ها و نیرنگ های صاحبکارم هر روز بیشتر از گذشته به او وابسته می شدم و به امید این که روزی لباس عروسی بپوشم به همه خواسته های شرم آورش تن می دادم تا این که دیگر از این شرایط خسته...

طلاق به اصرار مادرشوهر او در دادگاه خانواده، اصرارهای مادرشوهرش برای طلاق را دلیل این جدایی اعلام کرد. او که از این اصرارها بشدت خسته شده بود، از شوهرش خواست که زندگی مشترکشان را تمام کنند. این زن که همراه شوهرش، هفته گذشته دادخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده تهران ارائه داد، درباره ماجرای زندگی‌اش... طلاق بگیرم. تا اتفاقی می‌افتد بحث طلاق را پیش می‌کشد. در میان صحبت‌هایش کلی نصیحتم می‌کند که زندگی من و کامیار دوام نخواهد آورد و باید هرچه...

قرارملاقات شوم با زن شوهردار او پس از افشای خیانت همسرش تقاضای طلاق داد.» ...

قتل در کشاکش ماجرای طلاق مردی که در کشاکش ماجرای طلاق، همسرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود درحالی که وانمود می کرد هیچ چیزی از صحنه جنایت به خاطر ندارد، در اولین جلسه بازپرسی جزئیات قتل همسرش را بازگو کرد. به گزارش خراسان، ساعت ۲ بامداد یازدهم آذر بود که همسایگان یک زوج جوان در انتهای بولوار وکیل آباد مشهد، هراسان... طلاق قرار داشتند. با این وجود و به دستور قاضی میرزایی، مرد جوان در بیمارستان بستری شد و پس از بهبودی نسبی، اولین جلسه بازپرسی از او در شعبه ۲۱۱ دادسرای...

قصاص، فرجام شوم شوهرکشی چندین سال در شیراز زندگیمی کردیم و به خاطر رفتارهای همسرم حتی چندین بار درخواست طلاق دادم اما او حاضر به این کار نبود. شرایط زندگی آنقدر سخت شده بود که چندی قبل به شهر خودمان برگشتیم. این زن افزود: برای اینکه همسرم مرا اذیت نکند نامهای نوشته و از او خواستم با زن دیگری ازدواج کند اما...

مهریه عروس خانم پدر شوهر را روانه زندان کرد «آش نخورده و دهان سوخته» مصداق بارز حکایت این پدر بازنشسته است که با بالا گرفتن اختلافات زناشویی تنها فرزند و عروس در آستانه طلاق‌اش، برای حل مشکل آن‌ها ورود کرد و به عبارتی ریش گرو گذاشت تا در قبال این پا درمیانی، پسرش گوشه زندان گرفتار نشود اما در مقابل، فرزند ناخلف با متواری شدن موجبات...

accident
دادگاه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
دادخواست مطالبه مهریه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
دادگاه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
accident
طلاق,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
accident
طلاق,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
accident
accident
accident
مهریه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز

طلاق - خواندنی ها و دیدنی ها

تلاش مرد مطلقه برای فرار از تنهایی مرد ۵۰ ساله چینی که به تازگی از همسرش جدا شده بود و به شدت احساس تنهایی می کرد، به علت یک جرم خنده دار و عجیب توسط پلیس دستگیر شد. او از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۰ لباس زنانه را از همسایه ها دزدیده است تا احساس کند بار دیگر ازدواج کرده است و همسری در خانه دارد. او با پهن کردن لباس ها...

احمقانه‌ترین طلاق‌های تاریخ معاصر نتیجه کار هم مشخص است؛ طلاق و دیگر هیچ! فرار از کیک‌های جورواجور یک مرد چینی همسرش را تنها به این دلیل که در همه وعده غذایی مجبورش می‌کرد کیک‌هایی که پخته بخورد طلاق داد. آقای چنگ یو در دادخواست طلاق خود اشاره کرده بود با شنیدن کلمه کیک بالا می‌آورد. کیک تخم‌مرغی، کیک میوه‌ای، کیک... طلاق می‌دهم. این به تو خواهد آموخت که جواب پاسخ ندادن به تلفن‌های من چیست.» خب به همین راحتی؛ زیرا در دین اسلام و میان اهل سنت همین که شوهر به همسرش بگوید...

چین برای طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد! بنا بر این گزارش زوج ها باید پیش از طلاق به صد سؤال درباره ی همسر خود پاسخ بدهند. این سؤالات شامل تاریخ تولد همسر، غذای مورد علاقه ی او، تعداد سفرهای دونفره ی تفریحی و سالهای زندگی و نحوه ی تقسیم بندی مسئولیت ها در خانواده می باشد. اگر زوج به ۶۰ درصد یا بیشتر سؤال ها پاسخ درست دهند از آنها...

گرانترین طلاق دنیا! (+ تصاویر) این جدال بین میلیاردر روسی تبار (فرهاد احمدوف) و همسر سابق او (تاتیانا میخاویلونا) است که با احتساب قیمت این قایق یکی از پرهزینه ترین طلاق های جهان لقب خواهد گرفت. در طول یک ماه گذشته میلیاردر روس, حکمی را از دادگاه بریتانیا دریافت کرد که به او اجازه ی مصادره ی قایق (لونا) را خواهد داد.... طلاق به دست بیاورد. در واقع این رقم سهم خانم تاتیانا از ثروت ۱.۴ میلیارد دلاری همسر سابقش است. مسئولان امارات این قایق را تا به پایان رسیدن...

زنی که به خاطر یک لقمه از شوهرش طلاق گرفت اخیرا یک زن مصری ۳۰ ساله از شوهر ۳۲ ساله خود بعد از گذشت ۴۰ روز از ازدواجشان طلاق گرفت، چون شوهرش آنقدر خسیس بود که در اولین تفریحشان به عنوان یک زوج متاهل از خریدن یک ساندویچ ساده برای او خودداری کرد.این زن جوان در دادگاه خانواده گفت که ساندویچ یک بهانه بوده است. او بعد از دو ماه آشنایی... طلاق کرد. ...

آخرین سلفی بعد از طلاق با نامسلفی طلاق! سلفی طلاقتازه‌ترین پدیده‌ای است که وارد دنیای سلفی‌بازها شده است؛ زوج‌هایی که به پایان زندگی مشترک‌شان می‌رسند پس از خوردن مهر طلاق در شناسنامه، آخرین سلفی را با هم می‌گیرند و در صفحات مجازی خود به اشتراک می‌گذارند. آنچه در ادامه خواهید دید متغلق به صفحات اینستاگرام چند کاربر خارجی... طلاق، پس از آن و یا در فرآیند طلاق، سلفی‌هایی گرفته و منتشر کرده‌اند. نکته جالب این است که چهره اکثر آنها در تصاویر، خوشحال و نشان‌دهنده رضایت آنهاست....

طلاق زن مجری مصری در برنامه زنده! +عکس مجری شبکه ماهواره ای مصری هنگام اجرای برنامه زنده در تماس تلفنی فردی که نقش همسرش را بازی می کرد، طلاق داده شد. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از العالم در یک نمایش تلویزیونی که از شبکه ماهواره ای "ال تی سی" مصر با محور بررسی مساله طلاق تلفنی، پخش می شد، شخصی در نقش همسر "هبه الزیاد" فعال رسانه... طلاق داد. این فعال رسانه ای هنگامی که برنامه از یک شبکه ماهواره ای مصری پخش می شد، با تماس تلفنی همسرش که او را به خاطر حضور در برنامه تلویزیونی...

دزدیدن لباس زنانه,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
طلاق,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
طلاق در چین,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
گرانترین طلاق دنیا,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
ساندویچ,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها,طلاق دادن زن

طلاق - دیجیتال

آسیب‌ها را کم می کنیم با «اپلیکیشن» » ایده‌ای برای پیشگیری از طلاق رنگ شال‌ها گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را از هم متمایز می‌کند. «رها کبیری» با شال سبزرنگ در کنار دیگر اعضای گروه، نسخه نهایی فایل آماده‌شده را مرور می‌کند. او دانشجوی دانشگاه um مالزی است که با اعضای گروه به کمک یک شرکت دانش‌بنيان آشنا شده و ایده‌ای را...

رویداد کارآفرینی,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها

طلاق - سیاست

قانون مهریه تغییر می‌کند سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان به دنبال حذف حبس و زندانی شدن افراد در قانون مهریه هستند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه دادگاه‌های کیفری نباید در مسائل حقوق خصوصی و شرعی، ورود کرده و افراد...

ترامپ در آستانه طلاق قرار گرفت ملانیا ترامپ منتظر روزی است که از شوهرش طلاق بگیرد. به گزارشبرنااسپوتنیک به نقل از جواینفو نوشت:ملانیا ترامپ منتظر روزی است که از شوهرش طلاق بگیرد. بانوی اول آمریکا همچنین با لباس های نامناسب و تحریک آمیز از شوهرش انتقام می گیرد. کارمند سابق ریاست جمهوری... طلاق دهد. برای انجام این کار، او برنامه ریزی می کند، احتمالا به محض پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ او این کار را انجام می دهد. اختلاف...

همسر ترامپ منتظر فرصتی برای طلاق است مدیر سابق دفتر ارتباطات عمومی کاخ سفید می‌گوید همسر ترامپ در رفتارهای اجتماعی خود، علناً بر ضد شعارها و سیاست‌های همسرش گام برمی‌دارد و منتظر روز تمام شدن دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و تقاضای طلاق است. به گزارش فارس، یکی دیگر از مدیران اخراجی دولت جدید آمریکا، در کتابی که از خاطرات روزهای کار خود...

نبود شغل و درآمد؛ مهمترین عامل افزایش طلاق، سن ازدواج و ناباروری به گزارش سرپوش، برنامه «صبح و گفت وگو» رادیو گفت و گو با موضوع افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، ناباروری و دلایل این افزایش و با حضور علی وقف چی نایب رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد. علی وقف چی عدالت اجتماعی را موجب قوی تر شدن زیرساخت ها و استحکام هر جامعه ای برشمرد...

حق حضانت فرزندان پس از طلاق به زنان سعودی رسید زنان سعودی حق حضانت فرزندان خود را پس از طلاق در اختیار گرفتند. به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، وزارت اطلاعات عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مادران در این کشور اکنون می‌توانند بدون ارائه شکایت پس از طلاق، حضانت فرزندان خود را در اختیار بگیرند. این اقدام به معنای شکسته... طلاق به اجازه دادگاه که کسب آن اغلب سال‌ها طول می‌کشید، نیاز داشتند. ...

درخواست طلاق همسر مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید به خاطر علاقه شوهرش به ترامپ! همسر مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید گفته است که جاه طلبی سیاسی همسرم و پیوستنش به تیم رئیس جمهوری باعث شده تا درخواست طلاق بدهم. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، "دیدر بال"، ۳۸ ساله و همسر آنتونی اسکاراموچی، مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید گفت، از علاقمندی وسواسی همسرم به دونالد ترامپ،... طلاق داده است و گفته که دوست دارد در نیویورک بمانده جای آنکه به واشنگتن دی سی برود. این منابع مطلع اعلام کردند: دیدر بال از سیاست های بی پروای...

بعضی ائمه‌جمعه خجالت نمی‌کشند می‌گویند ولی‌فقیه می‌تواند زن تو را طلاق بدهد وی سپس به برخی ائمه‌ی جمعه انتقاد کرد و گفت: بعضی از ائمه جمعه در خطبه‌هایشان آبروی اسلام را برده‌اند و می‌گویند که ولی فقیه می‌تواند زن تو را طلاق دهد و او را از تو بگیرد! آیا خجالت نمی‌کشند این حرف‌ها را می‌زنند؟ کجا ولی فقیه چنین اختیاری دارد؟ولی فقیه حافظ ناموس و اموال مردم است. این...

طلاق,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
ترامپ و ملانیا,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست
ملانیا و دونالد ترامپ,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست
علی وقف چی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
زنان کشور عربستان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,خاورمیانه
اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست,آنتونی اسکاراموچی و همسرش
اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,احزاب و شخصیتها,محمود صادقی

طلاق - طنز

طنز/ چه زنی خوب است؟ این زنت را طلاق بده. آن یکی را اذیت کن. قبلش یکی سرش بیاور. بعد پشت آن یکی را خالی کن. زیر پای این یکی را هم خالی کن. حتی چهارپایه نباش که ازت بالا می‌روند، چهارپایه‌ای باش که از زیر پایت می‌کشند. همه اینها خیلی خوب است. تلویزیون نشانت می‌دهد. فقط عضو شیردهی گرگ نباش که خیلی بد است...

می‌آی طلاق بگیریم؟ فقط امیدوارم طلاق‌مون هم همین‌قدر رویایی باشه!» چون انتظارات آدم‌ها آن‌قدر از هم بالا رفته که گاهی فکر می‌کنم چه کسی قرار است آن را برآورده کند؟ ته آرزوی نسل ما سیندرلا، همسر رابین‌هود و پری مهربان بود، اما دخترهای امروز پازلی از مرد رویایی‌شان می‌خواهند که نمی‌دانی کدام طرفش را به کدام طرفش وصل کنی. دماغ... طلاق فکر کنید.» اما پسره گفت: «چرا. هست. چون من می‌گم سمت چپی هم به اندازه راستی مهمه!» همزمان خیره شده بودم به سوراخ‌های دماغ زنش ببینم آیا...

طنز/ طلاق می‌خواهم! سخنگوی سازمان ثبت احوال: در سال گذشته بیش از ۱۶۶ هزار نفر طلاق گرفته اند! مدتی هست که می رسم خانه زن من می زند چک و چانه می زند حرف های نا مربوط با اضافات ِ کامل و مبسوط: که من اینک وفاق می خواهم اندکی اشتیاق می خواهم کِسلَم کرده... طلاق می خواهم... ...

عامل اصلی طلاق آمار طلاق به طرز نگران کننده‌ای بالا است. در این حد که در همین زمانی که شما مشغول مطالعه این متن کوتاه هستید دو نفر به فکر طلاق افتادند و سه نفر هم تصمیم خود را عملی کردند، مصطفی میرسلیم سه تا سوال جدید در تلگرام برای روحانی فرستاد و پرسید که: «آقای روحانی اینو چی می‌گی؟» اما علت این همه... طلاق چیست؟ علت طلاق علاوه بر دخالت همیشه مادرزن‌ها در زندگی؛ رستوران‌ها هستند.پدرم تعریف می‌کند که اول عاشق دست پخت مادرم شد بعد که او را دید تصمیم به...

irony
irony
irony
irony

طلاق - فوتبال

جدایی دیوید و ویکتوریا بکهام بعد از ٢١‌ سال زندگی مشترک! زندگی دیوید بکام و ویکتوریا آدامز زوج ثروتمند و مشهور جهان باز هم تحت‌ تأثیر شایعات طلاق قرار گرفته است. دیوید و ویکتورای ٤٤ و ٤٣ ساله رابطه خود را از ‌سال ١٩٩٧ آغاز کردند و در‌ سال ١٩٩٩ هم مراسم ازدواج رسمی آنها برگزار شد. البته در تمام طول این مدت بارها و بارها شایعات مختلفی پیرامون طلاق این زوج... طلاق احتمالی دیوید و ویکتوریا این‌بار البته کار را به بنگاه‌های شرط‌بندی بزرگ رسانده و شرط‌بندی‌های هنگفتی هم درباره این موضوع صورت گرفته است و خیلی‌ها...

وضعیت اسفناک بازیکن سابق آرسنال پس از جدایی از همسرش + عکس همسر امانوئل ابوئه بعد از به نام خود کردن تمام اموال او و بعد از آن طلاق اکنون زندگی عجیبی برای بازیکن سابق آرسنال رقم زده است. به گزارش ایلنا، امانوئل ابوئه، بازیکن ملی‌پوش ساحل عاج که سال گذشته بعد از تجربه حضور در تیم آرسنال و گالاتاسرای از دنیای بازیگری خداحافظی کرد با انتشار یک شایعه عجیب... طلاق اکنون کارتن خواب شده است. رسانه‌های فرانسوی نیز با اعلام این خبر اعلام کرده‌اند او با توجه به وضعیت اسف‌باری که پشت سر می‌گذارد و...

دستیار کی‌روش از همسر خبرنگارش جدا شد به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی JN، اوسیانو کروز دستیار کارلوس کی‌روش که از نزدیکان به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و در اکثر تیم‌های او نیز بوده، از همسرش طلاق گرفت. اوسیانو کروز که ۶ ماه پیش با کونسیسائو کی‌روش آشنا شد با او ازدواج کرد، ولی بعد از گذشت چند ماه از...

جدایی میلیاردی آبراموویچ از همسرش(+عکس) سومین طلاق آبراموویچ، مالک چلسی می تواند گرانترین طلاق تاریخ باشد البته اگر او مجبور شود دارایی ۷ میلیارد پوندی اش را با همسرش تقسیم کند. رومن آبراموویچ ملک و املاک زیادی در سراسر دنیا از جمله پاریس، لس آنجلس، لندن، نیویورک و به خصوص روسیه دارد. طلاق اخیر او حداقل ۴۵ درصد از دارایی های...

علت اصلی جدایی ستاره خامس رودریگز از همسرش نشریه اسپانیایی بر این باور است که جضور یک زن روس در زندگی تازه خامس علت اصلی جدایی اوسپینا و خامس بوده است. به گزارش جام نیـوز، زندگی به ظاهر آرام ستاره کلمبیایی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا این روزها در لباس بایرن مونیخ دیگر روی آرامش نمی بیند. جدایی خامس از همسرش در نگاه...

فوتبالیست معروف همسر دومش را هم طلاق داد/ هافبکی که تازه عروس را هم دریبل زد! فوتبالیست معروف یکی از تیم‌های تهرانی از همسرش جدا شد. خبرورزشی نوشت:فوتبالیست و هافبک معروف یکی از تیم های تهرانی که به تازگی رخت دامادی بر تن کرده بود پس از گذشت کمتر از سه ماه از همسر جدیدش جدا شد.این بازیکن که پس از لیگ پانزدهم برای دومین بار به جرگه متاهلین پیوسته بود، به خاطر بعضی...

ویکتوریا و دیوید بکهام,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
امانوئل ابوئه,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
اوسیانو کروز وهمسرش,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران,خامس رودریگز
اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال,طلاق

طلاق - آموزشی

واماندگی آموزش و پرورش در برخورد با طلاق هنوز نتوانسته تغییرات خانواده ازجمله طلاق را در جامعه بپذیرد. هنوز با عناصر بیماری‌زا و نادرستی چون عدم مدارا، انزوا و طرد دیگران، ترویج روحیه ترس و سرکوبگری و... چه در بحث سازمانی و چه در بحث تعلیم و تربیت درگیر است. سیستم آموزش و پرورش با کج‌فهمی درباره قوانین طلاق، به جای ارج نهادن به آزادی و کرامت...

طلاق,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش

طلاق - هنر و سینما

آشنایی با سلبیریتی‌هایی که بیشترین طلاق را در کارنامه زندگی خود ثبت کرده‌اند طلاق موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست و حتی فکر کردن به آن هم ناخوشایند است اما زمانی که ثروتمند و مشهور باشید و دائما رسانه ها شما را تحت نظر داشته باشند، این موضوع بسیار دردناک تر هم خواهد بود. در طول سال ها، رابطه عاطفی ستاره های زیادی در دنیای هالیوود به بن بست خورده است، اما از میان آنها برخی... طلاق را شکسته اند. اگر دوست دارید با ستاره هایی که بیشتر طلاق را در کارنامه زندگی خود ثبت کرده اند آشنا شوید، در ادامه مطلب همراه مان باشید. بانی...

خبرنگار معروف ایرانی بعد از ۲۰ سال از همسرش طلاق می‌گیرد این دو آخرین بار هفته قبل در مراسم فارغ‌التحصیلی تنها فرزندشان داریوش در کنار هم دیده شده بودند و به گفته نزدیکانشان علیرغم تصمیم طلاق هنوز دوستان بسیار خوبی برای همدیگر هستند. کریستین امانپور ۶۰ ساله خبرنگار بسیار موفقی است که شهرت جهانی دارد و در حال حاضر در شبکه سی‌ان‌ان...

طلاق‌های جنجالی سلبریتی‌ها طلاق به هیچ عنوان موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست و حتی فکر کردن به آن نیز ناخوشایند است اما زمانی که ثروتمند و مشهور باشید و دائماً رسانه ها شما را تحت نظر داشته باشند، ورود به حوزه طلاق بسیار دردناک تر خواهد بود. در طول سال ها، ستاره های زیادی در دنیای هالیوود بعد از به بن بست رسیدن روابط عاشقانه... طلاق گرفتن بوده است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با سلبریتی هایی آشنا کنیم که پس از طلاق گرفتن از همسر مشهور خود هنوز نتوانسته اند...

«جینا دیویس» از همسر ایرانی‌اش جدا شد رضا جراحی که چهارمین همسر دیویس محسوب می‌شود، پس از ۱۷ سال زندگی با این ستاره دنیای سینما با درخواست طلاق به دادگاه از او جدا شد. درخواست طلاق جراحی روز ۸ می سال ۲۰۱۸ به دادگاه رسیده است. دلیل جدایی این پزشک ایرانی از همسرش“اختلاف‌های حل‌نشدنی”عنوان شده است. البته... طلاق گرفته نشود. جراحی و دیویس سال ۲۰۰۱ با هم ازدواج کردند. پزشک ایرانی ۱۵ سال از دیویس کوچکتر است. جینا دیویس برنده...

کار جنیفر آنیستون باز هم به طلاق کشیده شد کار جنیفر آنیستون، بازیگر سریال فرندز و همسر سابق برد پیت باز هم کارش به طلاق کشیده شد.جاستین ثرو و جنیفر آنیستون اعلام کردند که مدت زمانی طولانی است که به این نتیجه رسیده‌اند. این دوبازیگر Actorسرشناس در تابستان سال ۲۰۱۵ با هم ازدواج کردند. جنیفر آنیستون سابقه...

آیا خبر طلاق نفیسه روشن صحت دارد؟ واکنشنفیسه روشنبه خبرطلاقش حواشی پیرامون زندگی هنرمندان تمامی ندارد و هر روز حواشی جدیدی از هنرمندان به گوش میرسد که با واکنش های شدید این چهره های کشورمان همراه است. انتشار خبر جدایینفیسه روشناز همسرش تا جایی پیش رفت که این هنرمند کشورمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش...

روایت الهام حمیدی از ازدواجی که به سرانجام نرسید به گزارش ایران آنلاین، الهام حمیدی گفت : من یکبار حدود ۱۰ سال پیش در سن پایین ازدواج کردم و بعد از مدتی از یکدیگر طلاق گرفتیم و سرانجام نگرفت. الهام حمیدی (متولد ۸ آذر ۱۳۵۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون ، وی تحصیلاتش را در رشته حسابداری در دانشگاه آزاد رودهن به پایان رسانده...

واکنش جرارد پیکه به شایعه جدایی اش از شکیرا + عکس جرارد پیکه بار دیگر با حرکتی جالب به شایعات جدایی از همسرش شکیرا پایان داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در یک ماه اخیر اخبار متعددی در خصوص جداییجرارد پیکه، مدافع تیم بارسلونای اسپانیا از همسرخودشکیراشنیده شده است. اما پیکه برای دومین بار در دو هفته اخیر مجبور...

خبر صریح درمورد جدایی پیکه و شکیرا بعد از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با جدایی پیکه و شکیرا و واکنش های این دو چهره مشهور حالا یک سایت اسپانیایی صراحتا در این مورد نوشت. جدایی پیکه و شکیرا توسط یک سایت اسپانیایی تایید شد! مدتی است که صحبت در مورد جدایی پیکه و شکیرا سرزبان ها افتاده است اما هیچ کدام از این دوچهره...

سکوت «بهنوش طباطبایی» درباره جدایی از «مهدی پاکدل» شکست! طباطبایی در ادامه درباره تنها کاری که سال قبل بازی کرد با نام «زیر سقف دودی» که به طلاقهای عاطفی و زندگیهای پنهانی زوجهای دچار مشکل میپردازد بیان داشت: جدای از فیلمنامه که به روابط انسانی در چارچوب خانواده می پردازد و معضل جدی آن را در رابطه با خانواده مطرح میکند من هم به دلیل رشته تحصیلیم...

پیکه از شکیرا جدا شد؟! یک رسانه اسپانیایی مدعی شد زوج معروف دنیای فوتبال و موسیقی با هم زندگی نمی‌کنند. در چند روز اخير رسانه‌هاي خبري مختلفي در اسپانيا به انتشار يك خبر جنجالي پرداخته‌اند. اتفاقي كه در صورت تأييد شدنش، مي‌تواند بمب خبري هفته‌ها و ماه‌هاي آتي باشد. روزنامه آ.اس چاپ مادريد در گزارشي به اين...

حرف‌های بهاره رهنما درباره طلاق از پیمان‌قاسم‌خانی وازدواج با امیرخسرو الان تقریبا دو سال است که خبر طلاقمان را رسما اعلام کرده ایم و کاملا جداشده ایم؛ بنابراین در واقع چهار سال از جدایی من و پیمان قاسم خانی می گذرد. من هیچ وقت تنها زندگی نکرده بودم. قبل از ازدواج در خانواده ای تقریبا پرجمعیت، پدر، مادر، خواهر و برادرم زندگی می کردم.بعد هم که بلافاصله در سن پایین... طلاقی، حق کار و... را به من داد. به من گفت چرا من چیزی را که برای دخترم و خواهرم میخواهم، نباید برای زنی که همراهم است، بخواهم. جالب...

طلاق ستاره های هالیوود,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
کریستین امانپور,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
طلاق‌های جنجالی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
جینا دیویس,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
جاستین ثرو و جنیفر آنیستون,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
نفیسه روشن و همسرش,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
الهام حمیدی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
جرارد پیکه وشکیرا,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
پیکه و شکیرا,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
بهنوش طباطبایی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
شکیرا وجرارد پيكه,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,موسیقی
بهاره رهنما,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران

طلاق - ویدئوها

فیلم/ صحبت‌های «سپند امیرسلیمانی» در مورد جدایی از همسرش فیلم صحبت های سپند امیرسلیمانی در برنامه فرمول یک,ویدیو صحبت های سپند امیرسلیمانی در مورد طلاق از همسرش,فیلم صحبت های سپند امیرسلیمانی در برنامه علی ضیاء ...

ویدیو/ بررسی عوامل طلاق طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد. و به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد.... طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای...

واکنش «بهنوش طباطبایی» به خبر جدایی‌اش به گزارش روز پلاس، بهنوش طباطبایی به خبر جدایی‌اش از مهدی پاکدل و پاک کردن تصاویر مشترک‌شان در اینستاگرام برای نخستین بار واکنش نشان داده است. ...

فیلم/ صحبت‌های «سپند امیرسلیمانی» در مورد جدایی از همسرش
ویدیو/ بررسی عوامل طلاق
واکنش «بهنوش طباطبایی» به خبر جدایی‌اش

طلاق - پزشکی

اصلی ترین دلایل طلاق های امروزی که دختر و پسر های دم بخت باید بدانند همه دختر و پسرهای دم بخت، فقط و فقط به خوشبختی در زندگی مشترک فکر می کنند و هیچ جوانی برای طلاق گرفتن، ازدواج نمی کند. با این حال نباید تلنگر آمارهای طلاق سازمان ثبت احوال وقتی آمار ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد، یادمان برود. طبق این آمار، تعداد طلاق ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد در سال ۹۶... طلاق فکر می کند. ازدواج فقط به خاطر عاشق شدن چهارمین و یکی از مهم ترین عوامل افزایش آمار طلاق در این سال ها، ازدواج های نامناسب و ناهمگون...

چرا عصبانی‌ها بیشتر به آلزایمر مبتلا می‌شوند؟ استرس، دعوا، طلاق، اخم و جدایی همگی می‌توانند آسیبی جدی و خطرناک افزون بر سلامت روان بر عملکرد مغزی افراد از خود برجای بگذارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران،کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند مواردی همچون طلاق، خسارت‌های مالی، شکست‌های عاطفی و به طورکلی موارد شوکه کننده و فشار‌های... طلاق، از دست دادن همسر و یا ورشکستگی‌های مالی را پشت سر گذاشته اند بیشتر ازسایر مبتلایان می‌دانند. آمار‌ها نشان می‌دهند بیش از ۴۰ الی ۵۰ درصد...

ارتقای کیفیت روابط زناشویی با ظرف شستن! به گزارش مهربه نقل از دیجیتال ترندز، اما در عوض اگر تنها زن یا همسر وی اموری همچون نظافت خانه و شستن ظروف را انجام بدهند و طرف مقابل در این کارها مشارکت نکند، نتیجه ای جز آزردگی خاطر، رنجش و حتی طلاق به دست نمی آید. تحقیقات شورای خانواده های معاصر که یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکاست...

علل، نشانه ها و راههای درمان طلاق عاطفی طلاق عاطفی از آسیب‌های جدی اجتماعی نشانه های طلاق عاطفیبسیار مخفیانه وارد زندگی شما میشود و زمانی متوجه آن میگردید که زندگی شما در شرف از هم پاشیده شدن می باشد. طلاق عاطفی چیست؟ می توان طلاق عاطفی را اینگونه تعریف کرد: طلاقی عاطفی، طلاقی استکه به موجب آن، زن و شوهر با یکدیگر ارتباط... طلاق حقوقی یا طلاق عاطفی؟ طلاق عاطفی در مقایسه با طلاق رسمی، اثر به مراتب مخرب تری دارد، چرا که در طلاق رسمی زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند و هر یک...

طلاق والدین به سیستم ایمنی بدن فرزندان آسیب می زند نتایج یک مطالعه نشان می دهد که طلاق پرکشمکش والدین به سیستم ایمنی بدن کودکان آسیب مادام العمر وارد می کند، به طوری که این کودکان در دهه های آتی زندگی سه برابر بیشتر دچار سرماخوردگی می شوند. به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، دکتر'مایکل مورفی' از دانشگاه کارنگی ملون در پنسیلوانیا که ریاست این... طلاق گزارش شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، احتمال ابتلا به سرماخوردگی در بزرگسالانی که والدینشان در دوران کودکی آنها از هم جدا شده اند...

کاهش آمار طلاق با اجرای طرح ثبت الکترونیکی رئیس سازمان بهزستی کشور گفت: اجرای طرح ثبت الکترونیکی طلاق که در مشهد راه اندازی شده موجب کاهش ۳۰ درصدی مراجعات به مراجع قضایی و کاهش هشت و یک دهم درصدی آمار طلاق شده است. به گزارشایرنا، انوشیروان محسنی بند پی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری سنقر و کلیایی با بیان اینکه این طرح در ۱۱ استان دیگر... طلاق که نتیجه تصمیم غیر منطقی زوجین است پس از ثبت در سامانه الکترونیکی سازمان بهزیستی، توسط کارشناسان مورد بررسی و رفع مشکل قرار خواهد گرفت. وی...

ازدواج طولانی عامل افزایش زنده ماندن بعد از سکته مغزی ازدواج طولانی مدت در مقایسه با افرادی که پس از طلاق یا بعد از دست دادن همسر خود، ازدواج مجدد می کنند، دارای نتایج بهتری است. دلایل این یافته ها به طور کامل روشن نیست و این تحقیق یک رابطه علت و معلولی را ثابت نمی کند. اما محققان گفته اند که این مطالعه بر اهمیت بالقوه "حمایت...

وقتی طلاق جنسی اتفاق می افتد.... طلاق جنسی، یکی از مهمترین مسائل حائز اهمیت در حوزه خانواده محسوب می شود تا بدان جا که روان شناسان و کارشناسان خانواده معتقدند، طلاق جنسی مقدمه ای بر طلاق عاطفی است. تفاوت مردان و زنان در نیازهای جنسی به علت وضعیت خاص فرهنگی و عرفی در ایران، آمار واقعی و جامعی از اختلالات جنسی در دسترس... طلاق زوجین نگران کننده است. مشکلات جنسی یکی از عوامل مهم اختلاف میان زوجین و گاه حتی طلاق آنهاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۶۲ درصد...

طلاق,اصلی ترین دلایل طلاق,ازدواج
آلزایمر,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
ظرف شستن,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
طلاق عاطفی,طلاق عاطفی چیست,تعریف طلاق عاطفی
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی,آسیب طلاق روی فرزندان
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت,انوشیروان محسنی بند پی
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی,ازدواج
طلاق جنسی,طلاق عاطفی

طلاق - کاریکاتور

رونمایی از جماعت ۷۵ درصدی‌ در کشور! ۷۵ درصد طلاق‌ها به دلیل مسائل جنسی است... این خبر سوژه کارتون احمد رفیعی در نیش‌خط شده است. ...

این هم طلاق سیاسی اصولگرایان! «بحران طلاق سیاسی در اردوگاه اصولگرایان» عنوان کارتون حامد بذرافکن در روزنامه قانون است. ...

کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور سیاسی اجتماعی,کاریکاتور تاثیر مسائل جنسی بر طلاق
کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور سیاسی اجتماعی,کاریکاتور طلاق سیاسی