صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
sarpoosh
آوای شهر > طلاق

طلاق

طلاق

طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درک بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نکاتی چند توجه داشته باشیم .

 

اول اینکه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاکم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده که اسلام در آن ظهور کرده است...

 

همچنین، طلاق از نظر لغوي به معني رها شدن مي باشد و در اصطلاح عبارت از پايان دادن زناشويي به وسیله زن و شوهر. طلاق را اغلب راه حل رايج و قانوني عدم سازش زن و شوهر، فروريختن ساختار زندگي خانوادگي، قطع پیوندزناشويي و اختلال ارتباط والدين با فرزندان تعريف كرده اند. در حقیقت همانگونه كه پیوند بین افراد طبق آيین وقراردادهای رسمي و اجتماعي برقرار مي شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلايل گوناگون شخصیتي، محیطي واجتماعي و … بايكديگر زندگي كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطي از هم جدا مي شوند.

 

گرم و آرام بخش زندگي است كه اثرات جبران ناپذيري بر اعضاء خانواده مي گذارد.

 

تاريخچه اجمالي در زمینه طلاق

تاريخچه طلاق به تاريخچه ازدواج برمي گردد . به ھمان علت كه بشر بنا به درخواست طبیعي خود پیوند ازدواج مي بندد تا در كانون گرم خانواده و دركنار ھمسر خود به سكون و آرامش برسد ، به ھمانگونه نیز ممكن است به دلايلي از ادامه زندگي خودداري كرده ، طلاق را بپذيرد. ولتر مي گويد : «طلاق و ازدواج در يك زمان در عالم پديد آمدند»

 

قدر مسلم اين است كه طلاق در بسیاري از اديان الهی وغیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است. بنابراين لازم است تاريخچه كوتاھي از مسأله طلاق در گذشته را در اينجا مطرح نمايیم.

 

عصر جاهلیت

در عصر جاهلیت طلاق به دست زن بود و اينگونه كه اگر زن درھاي خانه را كه به طرف راست بود به طرف چپ قرارمي داد ، مرد با ديدن چنین وضعیتي متوجه مي شد كه ھمسرش او را طلاق داده و ديگر نزد او نمي آمد . ھنگامی كه زني با مردي ازدواج مي كرد و شب را نزد او مي گذارند حق انتخاب با او بود ، اگر مي خواست نزد شوھر مي ماند و اگر نمي خواست مي رفت و علامت رضايت او از مرد اين بود كه وقتي صبح مي شد ، خوراك خوبي براي او تهیه مي نمود . در منابع ديگر بر خلاف اين مسأله آمده است كه طلاق در جاھلیت بسیار ساده و با الفاظ توھین آمیز صورت مي گرفت.

 

يونان بوستان

دراعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب مي آمد . بنابراين تنھا به اندازه يك كالا ارزش داشت و خريد وفروش و معامله مي شد . ھرچیز بر او ممنوع بود به جز خانه داري و تربیت كردن كودكان ، مرد مي توانست او را بفروشد يا هديه يا وصیت كند كه متعه ھركسي كه مي خواھد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود . در آن روزگار در يونان باستان حتي بحث از اين مسأله به میان مي آمد كه آيا اصلاً زن داري روح مي باشد يا خیر ؟ اگر روح دارد آيا روح او حیواني است يا اينكه به طوركلي شايستگي دارد كه در میان اجتماع مردان باشد يا از اين شايستگي محروم است ؟

 

بابل

طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد ھرگز نمي توانست زن خود را طلاق دھد حتي اگر نازا باشد بلكه بايد كنیزي به خانه بیاورد تا برايش فرزند به دنیا آورد ، كنیز ھم حق خودداري از اين امر را نداشت.

 

هند

زن در هند حتي پست تر از مار افعي يا بیماري و يامرگ بوده و در صورتي كه شوھرش فوت مي كرد وي نیز بايد زنده زنده در آتش سوزانده مي شد تا جايي كه در سرزمین يكي از پادشاھان ھندي ، ١٧ زن وي پس از مرگش در آتش سوزانده شدند.

 

 چون زن هندو كسي درعاشقي مردانه نیست سوختن بر شمع مرده كار ھر پروانه نیست( صائب تبريزي)

 

ايران باستان

طلاق در ايران باستان جايز بود و به دست مرد انجام مي گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار مي گرفتند حتي شوھر مي توانست ھمسرش را براي ھمیشه حبس كند يا به قتل برساند.

 

طلاق مسیحیت «حلال نفرت انگیز»

در مذھب مسیحیت بر خلاف اسلام و یهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا مي باشد . حضرت عیسي (ع) مي فرمايد : ھمانا كه موسي به دلیل قساوت قلب قومش ، اجازه داد تا زنھايشان را طلاق دھند ، زن و شوھربه منزله ي جسم واحد ھستند و از يكديگر دور نیستند  پس در صورتي كه خداوند آنھا را با يكديگر جمع كرده وانساني نبايد میان آن دو تفرقه بیاندازد.

 

فلسفه طلاق در اسلام

از نظر اسلام طلاق آخرين راه مداواي ناسازگاري زن و شوھري مي باشد . اسلام معتقد است اگر راھي براي جدايي زن و شوھر (زوجین) نباشد زندگي ايشان دشوار و عذاب آور خواھد بود و ممكن است نتايج ويران كننده اي مثل انتقال ، خودكشي ، فساد و قتل داشته باشد . امروزه مردم باغم و تشويش كمتري در مقايسه با گذشته به ازدواج روي مي آورند چرا كه طلاق براي آنان د رحكم بیمه اي تلقي مي شود و مي توان از آن به عنوان بیمه ازدواج نام برد.

 

طلاق - اقتصاد

طلاق صوری برای حقوق پدر!‏ » نیلوفر یکی از تاثیرگرفتگان طلاق صوری است. «مستمری پدرم مبلغی نیست و حالا با این وضع ‏تنها ٤٠٠هزار تومان برایم باقی می‌ماند.» ‏طلاق صوری موضوعی است که در چندسال گذشته سازمان تامین‌اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی را ‏درگیر کرده و سبب شده میانگین سن کلی دریافت مستمری به نسبت دوران... طلاق‌صوری بهانه‌ای شده برای ‏داشتن منبع درآمدی برای زنانی که از همسران‌شان جدا می‌شوند و بعد در قالب صیغه ٩٩ساله به زندگی ‏مشترک‌شان برمی‌گردند. مینا جعفری،...

قیمت هر سکه چگونه محاسبه می‌شود؟ اکنون در مراجعاتی که برخی افراد برای پرداخت مهریه و یا حتی تعیین آن، انجام می‌دهند، مشکلات زیادی بروز کرده است و تمامی محاسبات با نرخ دلار بازار غیررسمی، یعنی همان نرخی که دولت به رسمیت نمی‌شناسد، صورت می‌گیرد و حتی دادگاهها نیز برای تعیین نرخ واریزی سکه برای افرادی که قصد طلاق یا پرداخت مهریه را... طلاق یا پرداخت مهریه را دارند، از نرخ دلار آزاد استفاده می‌کنند. امروز بیش از هر وقت دیگری این سوال مطرح است که نرخ سکه بر اساس چه معیارهایی...

طلاق صوری,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
سکه,مهریه,پرداخت مهریه

طلاق - انتخابات

نه بیکاری عامل اعتیاد و خودکشی است، نه مشکلات اقتصادی عامل طلاق ضمن اینکه عامل اصلی طلاق، فقدان مهارت‌های ارتباطی و جنسی است نه مسائل اقتصادی به گزارش خبرآنلاین،شب گذشته، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که اکنون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، در موضوع آسیب‌های اجتماعی، خود را یکی از صاحب‌نظران دانست و گفت: من آشنایی دقیقی به این موضوع دارم. اولا... طلاق، مهاجرت و ... از آسیب های جدی است. امروز فاصله بین یک جوان تحصیل کرده با اعتیاد بسیار کوتاه است و آن بیکاری است. اگر جوانی به سمت اعتیاد رفت واقعا...

اخبار انتخابات,خبرهای انتخابات,انتخابات ریاست جمهوری,قالیباف

طلاق - اینفوگرافیک

اینفوگرافی/ غفلت عجیب زن‌و‌شوهرهای ۳۱ تا ۴۰ ساله! دانستن بازه سنی بیشترین ازدواج و طلاق ثبت شده چه پیام‌هایی برای دختر‌و‌پسرهای دم‌بخت و زوج ها دارد؟  دانستن بهترین سن برای ازدواج، یکی از سوالات همیشگی دختر و پسرهای دم‌بخت است. از آن طرف، دانستن آسیب‌زاترین سن که میزان طلاق در آن بیشتر خواهد شد، به زوج ها کمک زیادی می‌کند تا بتوانند برای آن دوره... طلاق ثبت شده با ۷۰ هزار و ۵۸۸ مورد در بازه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بوده است. آماری که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و مورد توجه قرار گرفت. اما این...

اینفوگرافیک/ روند تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده طی ۶ سال اخیر اینفوگرافیک/ روند تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده طی ۶ سال اخیر: برای مشاهده عکس در ابعاد واقعی اینجا را کلیک کنید. ...

اینفوگرافیک ازدواج در کشور
اینفوگرافیک ازدواج و طلاق ثبت شده

طلاق - جامعه

سهمیه بندی طلاق و پاک کردن یک صورت مسئله/ چرا به جای برخورد با دلالان و کارمندان مجتمع‌های قضایی، ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کردند؟ علی سرابیان یکی از سردفتران می‌گوید که هیچ‌گونه جای نگرانی از بابت ثبت طلاق وجود ندارد و این طرح صرفا برای توزیع درآمد و توزیع ثبت طلاق میان دفترخانه‌ها است اما باید بگویم حتی با سهمیه بندی ثبت طلاق از سوی دفترخانه‌ها بازهم امکان تخلف وجود دارد. به گزارش رویداد۲۴، «طلاق سهمیه بندی شد.» این... طلاق نداشته باشند، اما با این حال نگرانی و ناراحتی مردم آنقدر زیاد بود که بسیاری فکر می‌کنند که دیگر نمی‌توانند به راحتی و با اختیار خودشان طلاق بگیرند. علی...

مالیات بر طلاق وضع می‌شود؟!/ ایجاد رانت با محدودیت ثبت طلاق به دنبال تجربه بسیار موفق ساماندهی اخذ مالیات خروج از کشور، که به نحو چشگیری هم مانع از خروج مردم و به‌ویژه نخبگان از کشور شده و هم منبعی مفید برای کسری بودجه فراهم کرده‌است، پیشنهاد می‌شود طرح «وضع مالیات بر طلاق» را با قید سه فوریت در دستور کار قرار گیرد. این طرح به دنبال اجرایی شدن «طرح سهینه‌بندی... طلاق» ارائه شده‌ است و در کنار آن حتماً می‌تواند مانع از سرعت گسترش پدیده شوم طلاق خواهد شد. علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با...

سند «طلاق» از هفته آینده حذف می‌شود رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج بیان کرد:سند طلاق از هفته آتی حذف می شود و بصورت کاملاً الکترونیکی، تک برگی و بصورت پرینت از سامانه قابل دریافت خواهد بود. به گزارش فارس، علی مظفری اعلام کرد:بحث الکترونیکی شدن حوزه ثبت اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق از سال ۹۲ براساس قانون حدنگار اجباری شد، ولی... طلاق راه اندازی و به این ترتیب یک گام برای الکترونیکی شدن دفاتر برداشته شد. رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت:سند طلاق هم از هفته آتی حذف می...

۱۱ درصد عروس هابزرگتر از دامادها/آمارطلاق در زنان۱۳و مردان ۱۵ ساله به گزارش مهر، بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ میانگین سن طلاق در کشور برای زنان و مردان به طور متوسط ۲.۱ سال افزایش یافته که در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با افزایش ۳.۱ سال در میانگین سن طلاق برای زنان و مردان، بیشترین میانگین سن طلاق را داشته است. همچنین در استان... طلاق برای مردان نیز در استان سیستان و بلوچستان با ۱.۶ سال افزایش از ۳۱.۸ در سال ۹۲ به ۳۳.۵ در سال ۹۷ رسیده است و این استان کمترین تغییر را در میانگین سن...

متوسط عمر ازدواج ۹ سال شد در نظام ثبت احوال، تعداد ازدواج‌های ثبت شده حدوداً ۳ برابر طلاق هاست؛ چراکه تعداد ازدواج تابعی از ساخت سنی جمعیت بوده و در کشور ما به دلیل نوسان های بزرگ جمعیتی، تعداد ازدواج دچار نوسان های بزرگ شده است، از اینرو این شاخص به جای آنکه نمایی از وضعیت طلاق نشان دهد بیشتر متاثر از تغییرات وضعیت ازدواج... طلاق به ثبت رسیده است. در زمان طلاق میانگین سن زنان ۳۲.۳ سال و میانگین سن مردم در زمان طلاق ۳۷.۲ گزارش شده است و بیانگر آن است که سن طلاق در کشور...

طلاق توافقی امروزه در مقررات و قوانینِ جمهوری اسلامی ایران تحققِ طلاق و رسمیتِ آن خارج از دستگاه قضایی و دادگستری ممکن نیست. در واقع ازدواج و طلاق به یک امر رسمی و دولتی تبدیل شده است و دولت این دو (به ویژه طلاق) را خارج از سیستم خود چندان به رسمیت نمی شناسد. طلاق توافقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و همانند... طلاقِ یک جانبه، طلاق توافقی نیز نیازمند طرح و ثبت دادخواست است. با گسترشِ دفاترِ خدمات الکترونیک قضایی، اقدامِ نخست برای طرحِ دادخواست طلاق توافقی...

رئیس قوه قضاییه: باید پرونده‌های طلاق کاهش یابد و نهاد خانواده مستحکم‌تر باشد وی افزود: طلاق و اعتیاد و حاشیه نشینی شهرها و غیره در همین رابطه است و باید پرونده‌های طلاق کاهش یابد و نهاد خانواده مستحکم‌تر باشد. چه چیزی باعث می‌شود که ما شاهد پرونده‌های طلاق نباشیم؟ اینجاست که دیدگاه‌های صاحب‌نظران بسیار مهم است. رئیس قوه قضاییه گفت:  نظریه اسلامی و ایرانی در حوزه...

مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرد!/تکذیب خبر حذف زندان برای مهریه توسط یک عضو کمیسیون حقوقی براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود. حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به... طلاق گفت: خانم می خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می رود و جلوی اموال او را می گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه...

طلاق شرطی برای مردان یکی از قوانینی که سال‌هاست به دلایل عدیده در کشور ما دست نخورده باقی مانده قانونی است که درباره طلاق نوشته شده است. شاید در بدو تصویب و تا سال‌های بعد از آن قانون در این خصوص مفید و کارآمد بوده اما با بالا رفتن تدریجی آمار طلاق که در سال‌های اخیر روندی نگران‌کننده داشته است، به این مسأله پی می‌بریم... طلاق تدوین شده، می‌گوید: این موضوع در یک دوره بازنگری شده اما باز هم ما اشکالاتی را در بحث طلاق احصا کردیم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره یک لایحه را...

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق سنگ بنای تشکیل خانواده ازدواج است در واقع ازدواج ضامن پیدایش خانواده، حفظ و بقای نسل بشر و ابزاری برای رسیدن به خوشبختی و سعادت افراد است، اما بعضاً افراد در انتخاب شریک زندگی دچار اشتباه می‌شوند لذا مجبور به طلاق و انحلال ازدواج می‌شوند. بعد از طلاق حذف نام همسر سابق از شناسنامه دغدغه بسیاری... طلاق هم نام فرد را از شناسنامه خود حذف کنند و مجدد این کار را انجام دهند. یا اینکه در مواردی افراد موقع ازدواج مجدد با حذف نام همسر سابق از شناسنامه...

عامل ۵۵ درصد از طلاق‌های کشور از مواد مخدر است دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، آمار آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر را برشمرد و گفت: ۵۵ درصد طلاق، ۷۷ درصد زندانیان و بسیاری از سرقت‌های خرد و قتل‌ها به اعتیاد ارتباط دارد، چراکه اعتیاد یک "اَبَر آسیب" است و منشأ بسیاری از آسیب‌هاست. به گزارش تسنیم، سردار اسکندر مؤمنی عصر امروز در نشست... طلاق، ۷۷ درصد زندانیان و بسیاری از سرقت‌های خرد و قتل‌ها به اعتیاد ارتباط دارد، چراکه اعتیاد یک "اَبَر آسیب" است و منشأ بسیاری از آسیب‌هاست. وی...

مستمری زنان مطلقه صوری قطع شد مدیر کل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: پس از پیگیری و بازرسی‌های انجام شده مشخص شد که تعدادی از افرادی که پس از طلاق برای دریافت مستمری به تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند، طلاق‌های صوری داشته اند به همین دلیل مستمری آن‌ها قطع شده است. به گزارش ایرنا، سید محمد علی جنانی گفت: براساس... طلاق بگیرند، فرزند دختر اگر شغلی نداشته باشد یا شوهر نداشته باشد، می‌تواند حقوق پدرش را دریافت کند. این مساله باعث افزایش طلاق‌های صوری می‌شود. با این...

سهمیه بندی طلاق,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
طرح وضع مالیات بر طلاق,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
الکترونیکی شدن سند طلاق,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
ازدواج,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
متوسط عمر ازدواج,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
طلاق توافقی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
ابراهیم رئیسی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
دادگاه خانواده,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
طلاق,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,خانواده و جوانان
حذف نام همسر از شناسنامه,نحوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق,طلاق,سازمان ثبت احوال,مدارک لازم برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه
سردار اسکندر مؤمنی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
مستمری طلاق صوری,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,آسیب های اجتماعی

طلاق - حوادث

شوهرم مرا طلاق داد و با دوست دختر سابقش ازدواج کرد/او هم خیانت کرد و شوهرم خودش را کشت من هم که فرزند طلاق و تشنه محبت بودم خیلی زود عاشق هیبت و اقتدار مردانه او شدم و در ماجرای عشقی خیابانی و با وجود مخالفت اطرافیانم خیلی زود به عقد «قدیر» درآمدم ولی چون جا و مکانی برای زندگی نداشتیم او مرا به باغ یکی از بستگانش برد و مجبور شدیم با تعمیرات حاشیه ای در آن زندگی کنیم . با... طلاق داد و با همان دوست دختر قبلی اش ازدواج کرد. با وجود این من فقط به او می اندیشیدم و به همین دلیل ازدواج نکردم تا این که مدتی بعد قدیر لات به خاطر شرارت...

درگیری مسلحانه در جنت‌آباد به دلیل درخواست طلاق رئیس کلانتری جنت آباد پایتخت از درگیری مسلحانه درپی درخواست طلاق خبرداد. به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید لشینی گفت: ساعت ۱۸:۳۰ عصر روز جمعه ماموران گشت کلانتری در جریان یک درگیری مسلحانه قرار گرفتند و تیمی از ماموران کلانتری برای بررسی موضوع به آدرس اعلامی اعزام شدند. وی افزود: با حضور...

رفتار شیطانی مجید با زن بیوه در شرکت همسرش ! طلاق بگیری! اگرچه اکنون به دلیل فریب در ازدواج از قربان شکایت کرده ام. ...

داماد بعد از جدایی از همسر پدر زنش را کشت داماد جنایتکار که دقایقی پس از طلاق همسرش در مقابل دادگاه خانواده پدر زنش را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود برای چهارمین بار پای میز محاکمه ایستاد. به‌ گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ به‌دنبال درگیری خونین مقابل دادگاه خانواده آغاز شد. مرد جوان از همسرش جدا شد. اما دقایقی بعد از ختم...

سنگینی طلاق روی ۷ کیلو طلای مهریه مهریه ۷ کیلو طلا هم نتوانست زندگی پرتلاطم زن و شوهر جوان را نجات دهد تا اینکه کشتی آرزوهای آنها قبل از دهمین سالگرد ازدواج در دادگاه خانواده به گِل نشست. وقتی که «مهراوه» و «حمید» وارد شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده شدند، قاضی «غلامرضا احمدی» مشغول بررسی پرونده این زوج بود که روی آن عبارت «دادخواست...

شوهری که اثبات کرد فرزند سومش متعلق به او نیست همسرم هم‌اکنون تقاضای طلاق کرده و مهریه‌اش را هم به اجرا گذاشته است در حالی که او به من خیانت کرده و زندگی‌ام را نابود کرده . ...

افشای جنایت پس‌ از طلاق زن میانسال گفت که همسرش پس از طلاق به فکر انتقام‌جویی از او وپسرشان افتاده و به‌همین خاطر چنین سناریویی طراحی کرده است. اما کارآگاهان که به‌مادر و پسر ظنین بودند مخفیانه در خانه آنها میکروفن کار گذاشتند و آنها پس از آزادی در حالی که از لو رفتن رازشان می‌ترسیدند با متهم کردن یکدیگر ناخواسته...

درخواست طلاق پس از پایان زندگی مشترک دوست صمیمی بابک هرگز تصورش را هم نمی‌کرد اختلاف زناشویی دوست صمیمی‌اش، زندگی مشترک خودش را هم تحت‌تاثیر قرار دهد. گلاره که از دخالت‌های شوهرش در زندگی مشترک دوستش بشدت عصبانی و ناراحت بود در نهایت تصمیم به جدایی گرفت. او در این باره به قاضی دادگاه خانواده تهران گفت: پنج سال است با بابک زندگی می‌کنم. اوایل...

ماجرای دختر ۲۵ساله‌ای که به امید ازدواج با مرد ۴۸ساله، با او رابطه نامشروع داشت از آن روز به بعد ارتباط های من در حالی آغاز شد که صاحبکارم به من قول داد همسرش را طلاق دهد و با من ازدواج کند. با این چرب زبانی ها و نیرنگ های صاحبکارم هر روز بیشتر از گذشته به او وابسته می شدم و به امید این که روزی لباس عروسی بپوشم به همه خواسته های شرم آورش تن می دادم تا این که دیگر از این شرایط خسته...

طلاق به اصرار مادرشوهر او در دادگاه خانواده، اصرارهای مادرشوهرش برای طلاق را دلیل این جدایی اعلام کرد. او که از این اصرارها بشدت خسته شده بود، از شوهرش خواست که زندگی مشترکشان را تمام کنند. این زن که همراه شوهرش، هفته گذشته دادخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده تهران ارائه داد، درباره ماجرای زندگی‌اش... طلاق بگیرم. تا اتفاقی می‌افتد بحث طلاق را پیش می‌کشد. در میان صحبت‌هایش کلی نصیحتم می‌کند که زندگی من و کامیار دوام نخواهد آورد و باید هرچه...

قرارملاقات شوم با زن شوهردار او پس از افشای خیانت همسرش تقاضای طلاق داد.» ...

قتل در کشاکش ماجرای طلاق مردی که در کشاکش ماجرای طلاق، همسرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود درحالی که وانمود می کرد هیچ چیزی از صحنه جنایت به خاطر ندارد، در اولین جلسه بازپرسی جزئیات قتل همسرش را بازگو کرد. به گزارش خراسان، ساعت ۲ بامداد یازدهم آذر بود که همسایگان یک زوج جوان در انتهای بولوار وکیل آباد مشهد، هراسان... طلاق قرار داشتند. با این وجود و به دستور قاضی میرزایی، مرد جوان در بیمارستان بستری شد و پس از بهبودی نسبی، اولین جلسه بازپرسی از او در شعبه ۲۱۱ دادسرای...

accident
درگیری مسلحانه در جنت‌آباد,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
accident
دادگاه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
دادخواست مطالبه مهریه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
دادگاه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
accident
طلاق,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
accident
طلاق,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
accident
accident

طلاق - خواندنی ها و دیدنی ها

هدیه ۵۷۰ میلیون دلاری تاجر روس برای همسرش در حین طلاق! (+عکس) به‌گزارش ایران، دادگاهی در لندن در سال ۲۰۱۶ میلادی حکمی صادر کرد که براساس آن فرهاد احمدوف تاجر روس را موظف کرد بخش زیادی از اموال خود را در چارچوب توافق طلاق به تاتیانا آخمدووا، همسر سابقش پرداخت کند. این تاجر روس که در بخش نفت و گاز فعال است طبق حکم دادگاه باید رقمی معادل ۵۷۲ میلیون دلار از اموالش...

تلاش مرد مطلقه برای فرار از تنهایی مرد ۵۰ ساله چینی که به تازگی از همسرش جدا شده بود و به شدت احساس تنهایی می کرد، به علت یک جرم خنده دار و عجیب توسط پلیس دستگیر شد. او از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۰ لباس زنانه را از همسایه ها دزدیده است تا احساس کند بار دیگر ازدواج کرده است و همسری در خانه دارد. او با پهن کردن لباس ها...

احمقانه‌ترین طلاق‌های تاریخ معاصر نتیجه کار هم مشخص است؛ طلاق و دیگر هیچ! فرار از کیک‌های جورواجور یک مرد چینی همسرش را تنها به این دلیل که در همه وعده غذایی مجبورش می‌کرد کیک‌هایی که پخته بخورد طلاق داد. آقای چنگ یو در دادخواست طلاق خود اشاره کرده بود با شنیدن کلمه کیک بالا می‌آورد. کیک تخم‌مرغی، کیک میوه‌ای، کیک... طلاق می‌دهم. این به تو خواهد آموخت که جواب پاسخ ندادن به تلفن‌های من چیست.» خب به همین راحتی؛ زیرا در دین اسلام و میان اهل سنت همین که شوهر به همسرش بگوید...

چین برای طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد! بنا بر این گزارش زوج ها باید پیش از طلاق به صد سؤال درباره ی همسر خود پاسخ بدهند. این سؤالات شامل تاریخ تولد همسر، غذای مورد علاقه ی او، تعداد سفرهای دونفره ی تفریحی و سالهای زندگی و نحوه ی تقسیم بندی مسئولیت ها در خانواده می باشد. اگر زوج به ۶۰ درصد یا بیشتر سؤال ها پاسخ درست دهند از آنها...

گرانترین طلاق دنیا! (+ تصاویر) این جدال بین میلیاردر روسی تبار (فرهاد احمدوف) و همسر سابق او (تاتیانا میخاویلونا) است که با احتساب قیمت این قایق یکی از پرهزینه ترین طلاق های جهان لقب خواهد گرفت. در طول یک ماه گذشته میلیاردر روس, حکمی را از دادگاه بریتانیا دریافت کرد که به او اجازه ی مصادره ی قایق (لونا) را خواهد داد.... طلاق به دست بیاورد. در واقع این رقم سهم خانم تاتیانا از ثروت ۱.۴ میلیارد دلاری همسر سابقش است. مسئولان امارات این قایق را تا به پایان رسیدن...

زنی که به خاطر یک لقمه از شوهرش طلاق گرفت اخیرا یک زن مصری ۳۰ ساله از شوهر ۳۲ ساله خود بعد از گذشت ۴۰ روز از ازدواجشان طلاق گرفت، چون شوهرش آنقدر خسیس بود که در اولین تفریحشان به عنوان یک زوج متاهل از خریدن یک ساندویچ ساده برای او خودداری کرد.این زن جوان در دادگاه خانواده گفت که ساندویچ یک بهانه بوده است. او بعد از دو ماه آشنایی... طلاق کرد. ...

آخرین سلفی بعد از طلاق با نامسلفی طلاق! سلفی طلاقتازه‌ترین پدیده‌ای است که وارد دنیای سلفی‌بازها شده است؛ زوج‌هایی که به پایان زندگی مشترک‌شان می‌رسند پس از خوردن مهر طلاق در شناسنامه، آخرین سلفی را با هم می‌گیرند و در صفحات مجازی خود به اشتراک می‌گذارند. آنچه در ادامه خواهید دید متغلق به صفحات اینستاگرام چند کاربر خارجی... طلاق، پس از آن و یا در فرآیند طلاق، سلفی‌هایی گرفته و منتشر کرده‌اند. نکته جالب این است که چهره اکثر آنها در تصاویر، خوشحال و نشان‌دهنده رضایت آنهاست....

طلاق زن مجری مصری در برنامه زنده! +عکس مجری شبکه ماهواره ای مصری هنگام اجرای برنامه زنده در تماس تلفنی فردی که نقش همسرش را بازی می کرد، طلاق داده شد. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از العالم در یک نمایش تلویزیونی که از شبکه ماهواره ای "ال تی سی" مصر با محور بررسی مساله طلاق تلفنی، پخش می شد، شخصی در نقش همسر "هبه الزیاد" فعال رسانه... طلاق داد. این فعال رسانه ای هنگامی که برنامه از یک شبکه ماهواره ای مصری پخش می شد، با تماس تلفنی همسرش که او را به خاطر حضور در برنامه تلویزیونی...

هدیه تاجر روس به همسرش,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
دزدیدن لباس زنانه,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
طلاق,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
طلاق در چین,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
گرانترین طلاق دنیا,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
ساندویچ,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها,طلاق دادن زن

طلاق - دیجیتال

«جف بزوس» ثروتمندترین مرد دنیا از همسرش جدا شد در این بیانیه آمده است: "پس از یک دوره طولانی تجربه عاشقانه و یک دوره آزمایشی جدایی، ما تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و بقیه زندگی‌مان را به عنوان دوست ادامه دهیم." این زوج همچنین در بیانیه طلاق گفتند: "ما خیلی خوش‌شانس بودیم که یکدیگر را پیدا کردیم و شکرگزار تمام سال‌هایی هستیم...

بازی فورتنایت، عامل اصلی طلاق بیش از ۲۰۰ نفر ۲۰۰ شکایت طلاق مشخصا به بازی فورتنایت اشاره کرده‌اند. بازی‌های ویدیویی متاسفانه هنوز هم هدف حمله‌ی گروه‌های مختلفی هستند و تقصیر تیراندازی‌های گوناگون در دنیا، معمولا به گردن بازی‌ها می‌افتد. تحقیقات بی‌اساس درباره‌ی بازی‌ها به کنار، با موضوع جدیدی در راستای حواشی منفی صنعت بازی روبرو... طلاق در دنیا ثبت کند. فورتنایت اساس روی هر دستگاه الکترونیکی دنیا که توان اجرای آن را داشته، عرضه شده است. امیرحسین میرزایی ...

آسیب‌ها را کم می کنیم با «اپلیکیشن» » ایده‌ای برای پیشگیری از طلاقرنگ شال‌ها گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را از هم متمایز می‌کند. «رها کبیری» با شال سبزرنگ در کنار دیگر اعضای گروه، نسخه نهایی فایل آماده‌شده را مرور می‌کند. او دانشجوی دانشگاه um مالزی است که با اعضای گروه به کمک یک شرکت دانش‌بنيان آشنا شده و ایده‌ای را...

جف بزوس,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,اخبار فناوری اطلاعات
اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,بازی
رویداد کارآفرینی,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها

طلاق - مذهبی

انتقاد آیت‌الله سبحانی از مهریه‌های سنگین بانوان/ بخشی از مشکلات کشور از ناحیه بانک‌هاست آیت‌الله جعفر سبحانی افزایش آمارهای طلاق مربوط به شرایط اقتصادی کشور و مهریه های سنگین دانست. به گزارش تسنیم، آیت‌الله جعفر سبحانی عصر امروز در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به تأکیدات اسلام در زمینه اقتصاد اظهار داشت: اقتصادی موضوعی زیربنایی نبوده... طلاق تصریح کرد: بسیاری از این مشکلات ریشه در مسائل اقتصادی دارد و باید به آمار تولید در کشور توجه بیشتری شود تا مشکلات کشور رفع شود. &nbs...

جعفر سبحانی,اخبار مذهبی,خبرهای مذهبی,علما

طلاق - سیاست

لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» در دستور کار دولت قرار گرفت لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» پس از فاصله ای دو ماهه مجددا در جلسه کمیسیون لوایح هیئت دولت، مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش مهر،  لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» امروز در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد، مجددا مورد بررسی قرار گرفت.   معاونت... طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد. در این لایحه پیشنهادی،...

جزئیات طرح 'حذف زندان از مهریه' نوروزی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه با این مصوبه احتمال افزایش آمار طلاق وجود دارد، گفت: اگر این موضوع تبدیل به قانون شود زندگی‌ها منطقی‌تر شده و دیگر بحث پول در میان نیست که با اندک دعوا مهریه به اجرا گذاشته شده و طرف به زندان رود. در این صورت زندگی درست و منطقی خواهد شد. سخنگوی...

روزنامه انگلیسی: همسر فراری حاکم دبی درخواست طلاق داد روزنامه دیلی تلگراف از ارائه درخواست طلاق همسر فراری حاکم دبی به لندن و درخواستش برای سرپرستی فرزندان خبر داد. به گزارش تسنیم، روزنامه تلگراف امروز چهارشنبه نوشت: "هیا بنت الحسین" علیه همسرش محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی شکایتی قضایی در بخش خانواده دادگاه عالی انگلیس مطرح کرده و خواهان طلاق از... طلاق را مطرح کرد. بر اساس این گزارش، شاهزاده هیا در آکسفورد تحصیل کرده و از بیستم ماه می گذشته در اماکن عمومی رؤیت نشده و حساب‌های کاربری او در...

پادشاه سابق مالزی، همسر روسی‌اش را هم طلاق داد یک رسانه انگلیسی خبر داد پادشاه سابق اندونزی بعد از آنکه به خاطر همسر روسی‌اش تاج و تخت را کنار گذاشت، در آستانه طلاق دادن اوست. به گزارش اعتمادآنلاین، «سلطان محمد پنجم» پادشاه ۴۹ ساله سابق اندونزی که بعد از ازدواجش با ملکه زیبایی مسکو مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده بود، تنها بعد از گذشت ۲ ماه... طلاق همسر ۲۵ ساله خود شده است. روزنامه انگلیسی مترو در حالی این خبر را منتشر کرد که به نقل از پدر عروس ضمن تکذیب این شایعات تاکید کرد این...

قانون مهریه تغییر می‌کند سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان به دنبال حذف حبس و زندانی شدن افراد در قانون مهریه هستند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه دادگاه‌های کیفری نباید در مسائل حقوق خصوصی و شرعی، ورود کرده و افراد...

ترامپ در آستانه طلاق قرار گرفت ملانیا ترامپ منتظر روزی است که از شوهرش طلاق بگیرد. به گزارشبرنااسپوتنیک به نقل از جواینفو نوشت:ملانیا ترامپ منتظر روزی است که از شوهرش طلاق بگیرد. بانوی اول آمریکا همچنین با لباس های نامناسب و تحریک آمیز از شوهرش انتقام می گیرد. کارمند سابق ریاست جمهوری... طلاق دهد. برای انجام این کار، او برنامه ریزی می کند، احتمالا به محض پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ او این کار را انجام می دهد. اختلاف...

همسر ترامپ منتظر فرصتی برای طلاق است مدیر سابق دفتر ارتباطات عمومی کاخ سفید می‌گوید همسر ترامپ در رفتارهای اجتماعی خود، علناً بر ضد شعارها و سیاست‌های همسرش گام برمی‌دارد و منتظر روز تمام شدن دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و تقاضای طلاق است. به گزارش فارس، یکی دیگر از مدیران اخراجی دولت جدید آمریکا، در کتابی که از خاطرات روزهای کار خود...

نبود شغل و درآمد؛ مهمترین عامل افزایش طلاق، سن ازدواج و ناباروری به گزارش سرپوش، برنامه «صبح و گفت وگو» رادیو گفت و گو با موضوع افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، ناباروری و دلایل این افزایش و با حضور علی وقف چی نایب رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد. علی وقف چی عدالت اجتماعی را موجب قوی تر شدن زیرساخت ها و استحکام هر جامعه ای برشمرد...

حق حضانت فرزندان پس از طلاق به زنان سعودی رسید زنان سعودی حق حضانت فرزندان خود را پس از طلاق در اختیار گرفتند. به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، وزارت اطلاعات عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مادران در این کشور اکنون می‌توانند بدون ارائه شکایت پس از طلاق، حضانت فرزندان خود را در اختیار بگیرند. این اقدام به معنای شکسته... طلاق به اجازه دادگاه که کسب آن اغلب سال‌ها طول می‌کشید، نیاز داشتند. ...

درخواست طلاق همسر مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید به خاطر علاقه شوهرش به ترامپ! همسر مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید گفته است که جاه طلبی سیاسی همسرم و پیوستنش به تیم رئیس جمهوری باعث شده تا درخواست طلاق بدهم. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، "دیدر بال"، ۳۸ ساله و همسر آنتونی اسکاراموچی، مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید گفت، از علاقمندی وسواسی همسرم به دونالد ترامپ،... طلاق داده است و گفته که دوست دارد در نیویورک بمانده جای آنکه به واشنگتن دی سی برود. این منابع مطلع اعلام کردند: دیدر بال از سیاست های بی پروای...

بعضی ائمه‌جمعه خجالت نمی‌کشند می‌گویند ولی‌فقیه می‌تواند زن تو را طلاق بدهد وی سپس به برخی ائمه‌ی جمعه انتقاد کرد و گفت: بعضی از ائمه جمعه در خطبه‌هایشان آبروی اسلام را برده‌اند و می‌گویند که ولی فقیه می‌تواند زن تو را طلاق دهد و او را از تو بگیرد! آیا خجالت نمی‌کشند این حرف‌ها را می‌زنند؟ کجا ولی فقیه چنین اختیاری دارد؟ولی فقیه حافظ ناموس و اموال مردم است. این...

هیات دولت,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
جزئیات طرح حذف زندان از مهریه,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
حاکم دبی و همسرش,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست
پادشاه سابق مالزی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست
طلاق,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
ترامپ و ملانیا,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست
ملانیا و دونالد ترامپ,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست
علی وقف چی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
زنان کشور عربستان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,خاورمیانه
اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست,آنتونی اسکاراموچی و همسرش
اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,احزاب و شخصیتها,محمود صادقی

طلاق - طنز

طنز/ می‌شه دو دقیقه طلاق نگیرید؟ انتشار آمار نگران کننده درباره وضعیت طلاق در کشور و همچنین اظهار نظر سرمربی پیشین پرسپولیس درباره نحوه دریافت و خارج کردن پولش از کشور، سوژه طنز شهرونگ شد. ...

طنز/ چه زنی خوب است؟ این زنت را طلاق بده. آن یکی را اذیت کن. قبلش یکی سرش بیاور. بعد پشت آن یکی را خالی کن. زیر پای این یکی را هم خالی کن. حتی چهارپایه نباش که ازت بالا می‌روند، چهارپایه‌ای باش که از زیر پایت می‌کشند. همه اینها خیلی خوب است. تلویزیون نشانت می‌دهد. فقط عضو شیردهی گرگ نباش که خیلی بد است...

می‌آی طلاق بگیریم؟ فقط امیدوارم طلاق‌مون هم همین‌قدر رویایی باشه!» چون انتظارات آدم‌ها آن‌قدر از هم بالا رفته که گاهی فکر می‌کنم چه کسی قرار است آن را برآورده کند؟ ته آرزوی نسل ما سیندرلا، همسر رابین‌هود و پری مهربان بود، اما دخترهای امروز پازلی از مرد رویایی‌شان می‌خواهند که نمی‌دانی کدام طرفش را به کدام طرفش وصل کنی. دماغ... طلاق فکر کنید.» اما پسره گفت: «چرا. هست. چون من می‌گم سمت چپی هم به اندازه راستی مهمه!» همزمان خیره شده بودم به سوراخ‌های دماغ زنش ببینم آیا...

طنز/ طلاق می‌خواهم! سخنگوی سازمان ثبت احوال: در سال گذشته بیش از ۱۶۶ هزار نفر طلاق گرفته اند! مدتی هست که می رسم خانه زن من می زند چک و چانه می زند حرف های نا مربوط با اضافات ِ کامل و مبسوط: که من اینک وفاق می خواهم اندکی اشتیاق می خواهم کِسلَم کرده... طلاق می خواهم... ...

عامل اصلی طلاق آمار طلاق به طرز نگران کننده‌ای بالا است. در این حد که در همین زمانی که شما مشغول مطالعه این متن کوتاه هستید دو نفر به فکر طلاق افتادند و سه نفر هم تصمیم خود را عملی کردند، مصطفی میرسلیم سه تا سوال جدید در تلگرام برای روحانی فرستاد و پرسید که: «آقای روحانی اینو چی می‌گی؟» اما علت این همه... طلاق چیست؟ علت طلاق علاوه بر دخالت همیشه مادرزن‌ها در زندگی؛ رستوران‌ها هستند.پدرم تعریف می‌کند که اول عاشق دست پخت مادرم شد بعد که او را دید تصمیم به...

مطلب طنز در مورد آمار طلاق و برانکو,طنز,مطالب طنز,طنز جدید
irony
irony
irony
irony

طلاق - فوتبال

نویر از همسرش طلاق می‌گیرد نشریه« بیلد» خبر داد ، نویر و همسرش نینا وایس در آستانه طلاق قرار گرفته اند. این نشریه آلمانی مدعی شد، رابطه مانوئل و نینا سرد شده و بنظر میرسد این دو نفر پس از ۳ سال زندگی مشترک جدا خواهند شد. نویر ۲۱ می ۲۰۱۷ هنگامی که ۳۱ ساله بود با نینا وایس در اتریش با نینا وایس ازدواج کرد. این زوج...

جدایی دیوید و ویکتوریا بکهام بعد از ٢١‌ سال زندگی مشترک! زندگی دیوید بکام و ویکتوریا آدامز زوج ثروتمند و مشهور جهان باز هم تحت‌ تأثیر شایعات طلاق قرار گرفته است. دیوید و ویکتورای ٤٤ و ٤٣ ساله رابطه خود را از ‌سال ١٩٩٧ آغاز کردند و در‌ سال ١٩٩٩ هم مراسم ازدواج رسمی آنها برگزار شد. البته در تمام طول این مدت بارها و بارها شایعات مختلفی پیرامون طلاق این زوج... طلاق احتمالی دیوید و ویکتوریا این‌بار البته کار را به بنگاه‌های شرط‌بندی بزرگ رسانده و شرط‌بندی‌های هنگفتی هم درباره این موضوع صورت گرفته است و خیلی‌ها...

وضعیت اسفناک بازیکن سابق آرسنال پس از جدایی از همسرش + عکس همسر امانوئل ابوئه بعد از به نام خود کردن تمام اموال او و بعد از آن طلاق اکنون زندگی عجیبی برای بازیکن سابق آرسنال رقم زده است. به گزارش ایلنا، امانوئل ابوئه، بازیکن ملی‌پوش ساحل عاج که سال گذشته بعد از تجربه حضور در تیم آرسنال و گالاتاسرای از دنیای بازیگری خداحافظی کرد با انتشار یک شایعه عجیب... طلاق اکنون کارتن خواب شده است. رسانه‌های فرانسوی نیز با اعلام این خبر اعلام کرده‌اند او با توجه به وضعیت اسف‌باری که پشت سر می‌گذارد و...

دستیار کی‌روش از همسر خبرنگارش جدا شد به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی JN، اوسیانو کروز دستیار کارلوس کی‌روش که از نزدیکان به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و در اکثر تیم‌های او نیز بوده، از همسرش طلاق گرفت. اوسیانو کروز که ۶ ماه پیش با کونسیسائو کی‌روش آشنا شد با او ازدواج کرد، ولی بعد از گذشت چند ماه از...

جدایی میلیاردی آبراموویچ از همسرش(+عکس) سومین طلاق آبراموویچ، مالک چلسی می تواند گرانترین طلاق تاریخ باشد البته اگر او مجبور شود دارایی ۷ میلیارد پوندی اش را با همسرش تقسیم کند. رومن آبراموویچ ملک و املاک زیادی در سراسر دنیا از جمله پاریس، لس آنجلس، لندن، نیویورک و به خصوص روسیه دارد. طلاق اخیر او حداقل ۴۵ درصد از دارایی های...

علت اصلی جدایی ستاره خامس رودریگز از همسرش نشریه اسپانیایی بر این باور است که جضور یک زن روس در زندگی تازه خامس علت اصلی جدایی اوسپینا و خامس بوده است. به گزارش جام نیـوز، زندگی به ظاهر آرام ستاره کلمبیایی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا این روزها در لباس بایرن مونیخ دیگر روی آرامش نمی بیند. جدایی خامس از همسرش در نگاه...

فوتبالیست معروف همسر دومش را هم طلاق داد/ هافبکی که تازه عروس را هم دریبل زد! فوتبالیست معروف یکی از تیم‌های تهرانی از همسرش جدا شد. خبرورزشی نوشت:فوتبالیست و هافبک معروف یکی از تیم های تهرانی که به تازگی رخت دامادی بر تن کرده بود پس از گذشت کمتر از سه ماه از همسر جدیدش جدا شد.این بازیکن که پس از لیگ پانزدهم برای دومین بار به جرگه متاهلین پیوسته بود، به خاطر بعضی...

جدایی نویر از همسرش,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,اخبار فوتبالیست ها
ویکتوریا و دیوید بکهام,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
امانوئل ابوئه,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
اوسیانو کروز وهمسرش,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران,خامس رودریگز
اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال,طلاق

طلاق - آموزشی

واماندگی آموزش و پرورش در برخورد با طلاق هنوز نتوانسته تغییرات خانواده ازجمله طلاق را در جامعه بپذیرد. هنوز با عناصر بیماری‌زا و نادرستی چون عدم مدارا، انزوا و طرد دیگران، ترویج روحیه ترس و سرکوبگری و... چه در بحث سازمانی و چه در بحث تعلیم و تربیت درگیر است. سیستم آموزش و پرورش با کج‌فهمی درباره قوانین طلاق، به جای ارج نهادن به آزادی و کرامت...

طلاق,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش

طلاق - هنر و سینما

صحبت‌های تازه آنجلینا جولی درباره طلاقش آنجلینا جولی می‌گوید که پس از طلاق آسیب دیده است و اندوهی واقعی را تجربه کرد. به گزارش خبرآنلاین، آنجلینا جولی در مصاحبه‌ای تازه درباره جدایی از برد پیت صحبت کرده است. او طلاقش را «لحظه‌ای بغرنج» توصیف کرد. او در این مصاحبه تایید کرد که پس از طلاق غمی عمیق و حقیقی را تجربه کرده و صدمه دیده... طلاق سرپا شده است. ...

لری کینگ از هفتمین همسرش هم جدا می‌شود او به دادگاهی در لس آنجلس تقاضای طلاق داده است. لری و شان کینگ در پنجم ماه سپتامبر سال ۱۹۹۷ ازدواج کردند. در این درخواست طلاق، تاریخ جدا شدن [آغاز زندگی جدا از یکدیگر] این زوج ششم ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ و دلیل آن «اختلافات حل ناشدنی» ثبت شده است. لری و شان کینگ دو پسر ۲۰ و ۱۹ ساله دارند. کینگ در سال...

روایت طلاق مایلی سایرس در آهنگ جدیدش مایلی سایرس خواننده ۲۶ ساله، تنها چند روز بعد از جدایی از همسرش "لیام همسورت" که هنرپیشه سینما است، ترانه جدیدی را منتشر کرد. به گزارش ایران آرت،  ترانه "از سر راهم برو کنار" (Slide Away) که روز جمعه منتشر شد، ترانه‌ای آرام است و پایان یک رابطه عاشقانه را روایت می‌کند. مایلی سایرس و لیام...

آنجلینا جولی و برد پیت رسما جدا شدند به گزارش سرنا به نقل از پیپل، در حالی که بیش از ۲ سال و نیم از آغاز روند جدایی زوج مشهور برنجلینا می‌گذرد، سرانجام پرونده طلاق آنها در دادگاه نهایی شد. دادگاهی در لس‌آنجلس حکم داد که جولی ۴۳ ساله و پیت ۵۵ ساله اکنون به عنوان افرادی مجرد شناخته می‌شوند. این به آن معناست که... طلاق کرده بود و اختلاقات غیرقابل حل را دلیل این جدایی خوانده بود. از آن زمان پرونده این زوج بارها در دادگاه مطرح شد تا مسائل مربوط به حضانت...

ازدواج و جدایی جنجالی نیکلاس کیج پس از ۴ روز کیج پیش از این ازدواج جنجالی، سه بار زندگی مشترک را با پاتریشیا آرکت، لیزا ماری‌ پریسلی و آلیس کیم تجربه کرده بود که همه آن‌ها پس از چند سال به طلاق ختم شد. نیکلاس کیج بازیگر سرشناس هالیوود و برادرزاده فرانسیس‌ فوردکاپولا کارگردان «پدرخوانده»، برای بازی در فیلم «ترک لاس‌وگاس» برنده...

فاطماگل از همسرش جدا شد با وجود این که زوج معروف ترکیه‌ای از روز‌های نخست ازدواجشان -در حدود پنج سال- با شایعه جدایی مواجه بودند، اما اینبار اوضاع فرق می‌کند و آن‌ها جدی در حال طلاق گرفتن هستند، به ویژه اینکه هر یک از آن‌ها در خانه‌های جداگانه و به تنهایی زندگی می‌کنند. یک منبع نزدیک به "برن سات" که با نقش فاطماگل به شهرت... طلاق هیچ جبران مادی از همسرش نمی‌خواهد. فشار رسانه‌ها و خانواده، مشکلات زوج معروف ترکیه‌ای را بیش از پیش کرده و به گفته "برن" زندگی به شدت...

گران‌ترین طلاق‌های سلبریتی‌ها/ تصاویر ماجرای طلاق سلبریتی ها معمولا پیچیده تر از مردم عادی است و وقتی زوج مشهوری تصمیم به جدایی می گیرند، فقط قلب های شکسته ی آن ها نیست که باقی می ماند، بلکه در حقیقت، پای ثروت زیادی هم در میان است. به علاوه اگر قبل از ازدواج، توافقنامه ای در مورد نحوه ی تقسیم اموال بعد از طلاق بین آن ها امضا نشده باشد،... طلاق بزوس از همسرش مکنزی احتمالا به گران ترین طلاق تاریخ تبدیل خواهد شد. البته پیش از بزوس هم زوج های مشهور دیگری بودند که با ثروتی که بعد...

فیلم هایی که منجر به جدایی ستاره‌ها شد درست یک ماه پس از طلاق آن دو، عکس های برد پیت و آنجلینا در کنار هم منتشر شد که برای همه شوکه کننده بود. جنیفر آنیستون پس از فهمیدن این ماجرا گفت: «نه تنها من که همه مردم جهان متعجب شده اند!» برد و آنجلینا خانواده خود را به همراه ۶ فرزند تشکیل دادند اما سرانجام در سال ۲۰۱۶ از یکدیگر جدا شدند. بن... طلاق آنها بود اما او به هدف دفاع از خود گفت: «دنیس مدت هاست که به من خیانت می کند و من از این موضوع رنج می کشیدم. زمانی که بی وفایی های او بر من ثابت شد،...

آشنایی با سلبیریتی‌هایی که بیشترین طلاق را در کارنامه زندگی خود ثبت کرده‌اند طلاق موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست و حتی فکر کردن به آن هم ناخوشایند است اما زمانی که ثروتمند و مشهور باشید و دائما رسانه ها شما را تحت نظر داشته باشند، این موضوع بسیار دردناک تر هم خواهد بود. در طول سال ها، رابطه عاطفی ستاره های زیادی در دنیای هالیوود به بن بست خورده است، اما از میان آنها برخی... طلاق را شکسته اند. اگر دوست دارید با ستاره هایی که بیشتر طلاق را در کارنامه زندگی خود ثبت کرده اند آشنا شوید، در ادامه مطلب همراه مان باشید. بانی...

خبرنگار معروف ایرانی بعد از ۲۰ سال از همسرش طلاق می‌گیرد این دو آخرین بار هفته قبل در مراسم فارغ‌التحصیلی تنها فرزندشان داریوش در کنار هم دیده شده بودند و به گفته نزدیکانشان علیرغم تصمیم طلاق هنوز دوستان بسیار خوبی برای همدیگر هستند. کریستین امانپور ۶۰ ساله خبرنگار بسیار موفقی است که شهرت جهانی دارد و در حال حاضر در شبکه سی‌ان‌ان...

طلاق‌های جنجالی سلبریتی‌ها طلاق به هیچ عنوان موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست و حتی فکر کردن به آن نیز ناخوشایند است اما زمانی که ثروتمند و مشهور باشید و دائماً رسانه ها شما را تحت نظر داشته باشند، ورود به حوزه طلاق بسیار دردناک تر خواهد بود. در طول سال ها، ستاره های زیادی در دنیای هالیوود بعد از به بن بست رسیدن روابط عاشقانه... طلاق گرفتن بوده است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با سلبریتی هایی آشنا کنیم که پس از طلاق گرفتن از همسر مشهور خود هنوز نتوانسته اند...

«جینا دیویس» از همسر ایرانی‌اش جدا شد رضا جراحی که چهارمین همسر دیویس محسوب می‌شود، پس از ۱۷ سال زندگی با این ستاره دنیای سینما با درخواست طلاق به دادگاه از او جدا شد. درخواست طلاق جراحی روز ۸ می سال ۲۰۱۸ به دادگاه رسیده است. دلیل جدایی این پزشک ایرانی از همسرش“اختلاف‌های حل‌نشدنی”عنوان شده است. البته... طلاق گرفته نشود. جراحی و دیویس سال ۲۰۰۱ با هم ازدواج کردند. پزشک ایرانی ۱۵ سال از دیویس کوچکتر است. جینا دیویس برنده...

آنجلینا جولی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
لری کینگ و شان کینگ,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
مایلی سایرس,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,موسیقی
جدایی بردپیت و آنجلیناجولی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
نیکلاس کیج,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
برن سات,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
طلاق سلبریتی ها,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
جدایی سلبریتی های هالیوود,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
طلاق ستاره های هالیوود,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
کریستین امانپور,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
طلاق‌های جنجالی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
جینا دیویس,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران

طلاق - ویدئوها

فیلم/ واکنش مهران مدیری به سهمیه بندی شدن طلاق و ویروس کرونا فقط طلاق سهمیه بندی و کوپنی نشده بود که آن هم شد معاون وزیر بهداشت دیروز گفت ما درباره ویروس کرونا نگرانی نداریم. مدیری درباره کشور چین گفت: موفقیت در زندگی این است که آدم از کسی توقع نداشته باشد حالا این (کسی) هم می‌تواند مسئولین باشد و هم سایر دوستان آشنایان باشند.نمونه بارز آن‌ها چینی‌ها هستند...

فیلم/ پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه؛ چرا و چگونه؟ بیشتر زوج‌های زیر ۳۰ سال به دنبال پاک کردن نام همسر سابقشان از شناسنامه هستند، زنان نسبت به مردان حساسیت بیشتری به این امر دارند. فیلم نحوه پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه,ویدیو پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه,فیلم پاکسازی شناسنامه از نام همسر سابق ...

فیلم/ طلاق به خاطر استقلالی یا پرسپولیسی بودن طلاق به خاطر استقلالی یا پرسپولیسی بودن فیلم طلاق به خاطر استقلالی یا پرسپولیسی بودن,ویدیو طلاق یک زوج بخاطر طرفدار یک تیم فوتبال بودن,فیلم طلاق برای طرفداری از یک تیم فوتبالی ...

فیلم/ صحبت‌های «سپند امیرسلیمانی» در مورد جدایی از همسرش فیلم صحبت های سپند امیرسلیمانی در برنامه فرمول یک,ویدیو صحبت های سپند امیرسلیمانی در مورد طلاق از همسرش,فیلم صحبت های سپند امیرسلیمانی در برنامه علی ضیاء ...

ویدیو/ بررسی عوامل طلاق طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد. و به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد.... طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای...

واکنش «بهنوش طباطبایی» به خبر جدایی‌اش به گزارش روز پلاس، بهنوش طباطبایی به خبر جدایی‌اش از مهدی پاکدل و پاک کردن تصاویر مشترک‌شان در اینستاگرام برای نخستین بار واکنش نشان داده است. ...

فیلم/ واکنش مهران مدیری به سهمیه بندی شدن طلاق و ویروس کرونا
فیلم/ پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه؛ چرا و چگونه؟
فیلم/ طلاق به خاطر استقلالی یا پرسپولیسی بودن
فیلم/ صحبت‌های «سپند امیرسلیمانی» در مورد جدایی از همسرش
ویدیو/ بررسی عوامل طلاق
واکنش «بهنوش طباطبایی» به خبر جدایی‌اش

طلاق - پزشکی

تاثیر باور نکردنی خروپف بر افزایش طلاق طلاق می‌شود.  طبق تحقیقات این دانشگاه،  آسیبی که خروپف بر شنوایی افراد می‌گذارد معادل با آسیب خواب در کنار ماشین آلات صنعتی است. صداهای بلند همچنین می توانند فشار خون را بالا ببرند. ...

فرزندان طلاق برای کاهش اضطراب خود چه کنند؟ پژوهشگران در پژوهشی نتیجه یک شیوه خاص درمانی بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی در بچه ها طلاق را بررسی نموده اند. به گزارش ايسنا، تمامی کودکان در زمان زندگی خود ترس و اضطراب را بعنوان دو احساس طبيعي تجربه ميکنند و این استرس بیش تر هنگامی است که از مراقبان اصلی خود دور می شوند. ویژگی اصلی اخلال... طلاق این مسئله را بررسی نموده اند. در این پژوهش که به وسیله یاسمن زواشکیانی، دانشجوی کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد رودهن و مینا...

«طلاق» ریسک بروز این بیماری را افزایش می‌دهد نتایج یک بررسی جدید به خوبی نشان می‌دهد طلاق ریسک بروز آلزایمر را بیش از ۲ برابر افزایش می‌دهد. به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید به خوبی نشان می‌دهد طلاق ریسک بروز آلزایمر را بیش از ۲ برابر افزایش می‌دهد.  دانشمندان دانشگاه... طلاق، بیماری آلزایمر را در خود افزایش می‌دهند.  محققان معتقدند که «منابع اقتصادی متفاوت» و «رفتارهای مرتبط با سلامتی» ممکن است تا حدی مقصر این عامل...

طلاق توافقی و هرآنچه لازم است از آن بدانید طلاق توافقی در وقوع طلاق توافقی، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه تسلیم... طلاق توافقی وروند آن می‌خوانید. شیوه درخواست طلاق توافقی از دو حال خارج نیست: ۱. آنکه مراحل انجامطلاق توافقی به عهده ی وکیل...

اصلی ترین دلایل طلاق های امروزی که دختر و پسر های دم بخت باید بدانند همه دختر و پسرهای دم بخت، فقط و فقط به خوشبختی در زندگی مشترک فکر می کنند و هیچ جوانی برای طلاق گرفتن، ازدواج نمی کند. با این حال نباید تلنگر آمارهای طلاق سازمان ثبت احوال وقتی آمار ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد، یادمان برود. طبق این آمار، تعداد طلاق ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد در سال ۹۶... طلاق فکر می کند. ازدواج فقط به خاطر عاشق شدن چهارمین و یکی از مهم ترین عوامل افزایش آمار طلاق در این سال ها، ازدواج های نامناسب و ناهمگون...

چرا عصبانی‌ها بیشتر به آلزایمر مبتلا می‌شوند؟ استرس، دعوا، طلاق، اخم و جدایی همگی می‌توانند آسیبی جدی و خطرناک افزون بر سلامت روان بر عملکرد مغزی افراد از خود برجای بگذارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران،کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند مواردی همچون طلاق، خسارت‌های مالی، شکست‌های عاطفی و به طورکلی موارد شوکه کننده و فشار‌های... طلاق، از دست دادن همسر و یا ورشکستگی‌های مالی را پشت سر گذاشته اند بیشتر ازسایر مبتلایان می‌دانند. آمار‌ها نشان می‌دهند بیش از ۴۰ الی ۵۰ درصد...

ارتقای کیفیت روابط زناشویی با ظرف شستن! به گزارش مهربه نقل از دیجیتال ترندز، اما در عوض اگر تنها زن یا همسر وی اموری همچون نظافت خانه و شستن ظروف را انجام بدهند و طرف مقابل در این کارها مشارکت نکند، نتیجه ای جز آزردگی خاطر، رنجش و حتی طلاق به دست نمی آید. تحقیقات شورای خانواده های معاصر که یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکاست...

علل، نشانه ها و راههای درمان طلاق عاطفی طلاق عاطفی از آسیب‌های جدی اجتماعی نشانه های طلاق عاطفیبسیار مخفیانه وارد زندگی شما میشود و زمانی متوجه آن میگردید که زندگی شما در شرف از هم پاشیده شدن می باشد.طلاق عاطفی چیست؟ می توان طلاق عاطفی را اینگونه تعریف کرد:طلاقی عاطفی، طلاقی استکه به موجب آن، زن و شوهر با یکدیگر ارتباط... طلاق حقوقی یا طلاق عاطفی؟طلاق عاطفی در مقایسه با طلاق رسمی، اثر به مراتب مخرب تری دارد، چرا که در طلاق رسمی زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند و هر یک...

طلاق والدین به سیستم ایمنی بدن فرزندان آسیب می زند نتایج یک مطالعه نشان می دهد که طلاق پرکشمکش والدین به سیستم ایمنی بدن کودکان آسیب مادام العمر وارد می کند، به طوری که این کودکان در دهه های آتی زندگی سه برابر بیشتر دچار سرماخوردگی می شوند. به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، دکتر'مایکل مورفی' از دانشگاه کارنگی ملون در پنسیلوانیا که ریاست این... طلاق گزارش شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، احتمال ابتلا به سرماخوردگی در بزرگسالانی که والدینشان در دوران کودکی آنها از هم جدا شده اند...

کاهش آمار طلاق با اجرای طرح ثبت الکترونیکی رئیس سازمان بهزستی کشور گفت: اجرای طرح ثبت الکترونیکی طلاق که در مشهد راه اندازی شده موجب کاهش ۳۰ درصدی مراجعات به مراجع قضایی و کاهش هشت و یک دهم درصدی آمار طلاق شده است. به گزارشایرنا، انوشیروان محسنی بند پی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری سنقر و کلیایی با بیان اینکه این طرح در ۱۱ استان دیگر... طلاق که نتیجه تصمیم غیر منطقی زوجین است پس از ثبت در سامانه الکترونیکی سازمان بهزیستی، توسط کارشناسان مورد بررسی و رفع مشکل قرار خواهد گرفت. وی...

ازدواج طولانی عامل افزایش زنده ماندن بعد از سکته مغزی ازدواج طولانی مدت در مقایسه با افرادی که پس از طلاق یا بعد از دست دادن همسر خود، ازدواج مجدد می کنند، دارای نتایج بهتری است. دلایل این یافته ها به طور کامل روشن نیست و این تحقیق یک رابطه علت و معلولی را ثابت نمی کند. اما محققان گفته اند که این مطالعه بر اهمیت بالقوه "حمایت...

وقتی طلاق جنسی اتفاق می افتد.... طلاق جنسی، یکی از مهمترین مسائل حائز اهمیت در حوزه خانواده محسوب می شود تا بدان جا که روان شناسان و کارشناسان خانواده معتقدند، طلاق جنسی مقدمه ای بر طلاق عاطفی است. تفاوت مردان و زنان در نیازهای جنسی به علت وضعیت خاص فرهنگی و عرفی در ایران، آمار واقعی و جامعی از اختلالات جنسی در دسترس... طلاق زوجین نگران کننده است. مشکلات جنسی یکی از عوامل مهم اختلاف میان زوجین و گاه حتی طلاق آنهاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۶۲ درصد...

خروپف,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
فرزندان طلاق,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
طلاق,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
طلاق توافقی,طلاق,درخواست طلاق توافقی
طلاق,اصلی ترین دلایل طلاق,ازدواج
آلزایمر,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
ظرف شستن,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی
طلاق عاطفی,طلاق عاطفی چیست,تعریف طلاق عاطفی
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی,آسیب طلاق روی فرزندان
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت,انوشیروان محسنی بند پی
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,تازه های پزشکی,ازدواج
طلاق جنسی,طلاق عاطفی

طلاق - کاریکاتور

رونمایی از جماعت ۷۵ درصدی‌ در کشور! ۷۵ درصد طلاق‌ها به دلیل مسائل جنسی است... این خبر سوژه کارتون احمد رفیعی در نیش‌خط شده است. ...

این هم طلاق سیاسی اصولگرایان! «بحران طلاق سیاسی در اردوگاه اصولگرایان» عنوان کارتون حامد بذرافکن در روزنامه قانون است. ...

کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور سیاسی اجتماعی,کاریکاتور تاثیر مسائل جنسی بر طلاق
کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور سیاسی اجتماعی,کاریکاتور طلاق سیاسی