مقاله بعدی
سایر مطالب مهارتهای زندگی
سرخ کردن,سرخ کردن غذا,راهنمای سرخ کردن غذا

نکاتی برای سرخ کردن غذا

قبل از سرخ کردن از افزودن نمک به ماده غذایی بپرهیزید. نمک نقطه دود روغن را پایین می آورد و باعث می‌شود روغن زودتر تخریب شود.

[ادامه]
ویژه سرپوش