جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۴۸ - ۰۷ تير ۱۴۰۰ کد خبر: ۱۴۰۰۰۴۰۰۶۴
پزشکی

تصاویر/ واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان

بسیاری از اعضای کادر بهداشت و درمان جهان با توجه به گسترش طرح واکسیناسیون کرونا به مناطق دور افتاده سفر می‌کنند تا به مردم این مناطق واکسن بزنند.

دسترسی به بسیاری از مناطق دور افتاده در کشورهای جهان بسیار سخت است.

بسیاری از این افراد مجبورند پیاده، با اسب یا خودرهای آفرود از مناطق صعب العبور رد شوند. 

در روزهای گذشته تصاویری از واکسیناسیون کرونا در دور افتاده ترین نقاط جهان ثبت شده است. 

اعضای کادر در مناطقی از کشمیر، مونته نگرو، کالیفرنیای آمریکا، دانمارک، ایرلند و روسیه و آلاسکا در حال واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده دیده شده اند. در این تصاویر رویترز تلاش آنها ببنید.

تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیک چوپان دوز اول واکسن "کووی شیلد" تولید شده در موسسه سرم سازی هند را در منطقه "توسا میدان" منطقه "بودگام" در مرکز کشمیر تزریق می‌کند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر بهداشت برای واکسیناسیون چوبانان در منطقه "توسا میدان" بودگام در مرکز کشمیر با واکسن "کووی شیلد" راه می‌روند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیک مرد چوپان در منطقه "توسا میدان" بودگام در مرکز کشمیر واکسن "کوی شیلد" می‌زند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر بهداشت در طرح در-به-در واکسیناسیون روی یک قایق شناور بر رودخانه "موندسواری" به روستاییان جزیره "اوتار باتارو" در ایالت بنگال غربی در هند واکسن می زنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهان
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهان"رفیق خان" یکی از روستائیان جزیره "اوتار باتارو" در ایالت بنگال غربی در هند واکسن می زند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان در حال حمل بسته‌های واکسن آسترازنکا برای طرح واکسیناسیون گسترده جمعیت بالای ۱۸ سال جزیره "پاکوئتا" در خلیج "گوانابارا" در نزدیکی ریودوژانیرو برزیل/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانمردم با کشتی در برنامه گسترده واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در جزیره پاکوئتا در خلیج "گوانابارا" در ریودوژانیرو برزیل شرکت می‌کنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهان یک سورتمه ران به نام "استیو رابینز" سگ‌های خود را پس از سورتمه‌رانی طولانی برای واکسن رسانی به مردم منطقه "ایگل" آلاسکا متوقف کرد/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهان"استیو رابینز" سورتمه ران منطقه برای کمک به بخش واکسیناسیون "ایگل" آلاسکا سگ‌های سورتمه‌ران خود را روی یک دریاچه یخ زده هدایت می‌کند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیکی از اعضای کادر بهداشت و درمان آمریکا با یک محفظه نگهدارنده واکسن "مدرنا" عازم منطقه "ایگل" آلاسکا است/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانسگ‌های سورتمه ران پس از واکسن رسانی به "ایگل" آلاسکا از سورتمه باز شده و استراحت می‌کنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیکی از اعضای کادر درمان، واکسن "کووی شیلد" تولید شده در موسسه سرم سازی هند را در قالب طرح واکسن رسانی به مناطق جنگلی "پول واما" در جنوب کشمیر به یک چوپان تزریق می‌کند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیک زن چوپان در "لیدروات" در منطقه " Pahalgam" در جنوب کشمیر واکسن می زند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانعبور کادر بهداشت از روی یک رودخانه برای واکسن رسانی به چوپانان در منطقه " Pulwama" در جنوب کشمیر/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان واکسیناسیون کرونا در منطقه جنگلی "پول واما" در جنوب کشمیر / عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان با استفاده از یک قایق در رودخانه "سولیموئس" برای واکسیناسیون ساکنان بومی رودخانه در ایالت "آمازوناس" برزیل با واکسن آسترازنکا سفر می‌کنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیک از اعضای کادر درمان واکسن استرازنکا را به یکی از بومیان حاشیه "سولیموئس" را در ایالت "آمازوناس" برزیل تزریق می‌کند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر بهداشت شهری در کنار افسران محیط زیست واکسن آسترازنکا را در ساحل رودخانه "نگرو" در "مانائوس" برزیل به بومیان منطقه تزریق می‌کنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانهلی‌کوپتر حاوی واکسن مدرنا به جزیره "آران مور" در ایرلند از فانوس دریایی این جزیره عکس گرفته است/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانهلی‌کوپتر حاوی واکسن مدرنا برای فرود در جزیره "آران مور" ایرلند هدایت می شود/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانبسته‌های حاوی واکسن مدرنا که با هلی کوپتر به جزیره "آران مور" ایرلند رسیده است به "پزشک" منطقه تحویل داده می‌شود/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان یک دوز واکسن "اسپوتنیک وی" را در ایستگاه قطاری- درمانی "آکادمین فیودور اوگلوف" در ناحیه "تولون ایرکوتسک" روسیه به یک داوطلب تزریق می‌کنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکامیون داران مستقر در منطقه "منیتوبا" کانادا که در مسیر آمریکا کار می‌کنند براساس توافق نامه استان کانادا و ایالت داکوتای شمالی در نزدیکی "دریتون" داکوتای شمالی واکسینه می‌شوند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان شهری برای واکسیناسیون ساکنان منطقه روی تپه‌های دهکده "Ljevista" در "کولازین" مونته‌نگرو راه می‌روند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان در حال آماده کردن یک زن سالمند در روستای کوهستانی دور افتاده در "ریدیس" کولازین مونته‌نگرو/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر درمان و داوطلبان صلیب سرخ در ناحیه دور افتاده و کوهستانی Gornja Moraca منطقه "کولازین" در طول کمپین واکسیناسیون کرونا در مونته نگرو/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانشهروندان سالخورده با ماسک در نزدیکی "رنس" در "Pevy" فرانسه خارج از اتوبوس واکسیناسیون کرونا- این اتوبوس در روستاهای ایزوله شده حرکت می‌کند تا واکسن را به افراد سالمند برساند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهان
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیک کارگر بخش کشاورزی در منطقه دور افتاده "مکا" در کالیفرنیای آمریکا واکسینه می‌شود/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر بهداشت در حال واکسیناسیون جامعه کشاورزان منطقه دور افتاده "مکا" در کالیفرنیا آمریکا/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانکادر بهداشت در جنوب کشمیر واکسن "کووی شیلد" را برای واکسیناسیون چوپانان با خود حمل می‌کنند/ عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهان واکسیناسیون چوپانان در منطقه "لیدروات" جنوب کشمیر- هند / عکس: رویترز
تصاویر واکسیناسیون مردم مناطق دور افتاده جهان,عکس های تزریق واکسن کرونا در کشورهای جهان,تصاویر تزریق واکسن به مردم در مناطق دور افتاده جهانیکی راننده ون و از اعضای حمل و نقل کادر درمان با کشتی برای واکسیناسون مردم جزیره "اندلاو" در حومه دریای جزیره "کاتگا" به این بخش دانمارک می‌رود/ عکس: رویترز

asriran.com
  • 17
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
مطالب پیشنهادی,وبگردی
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر