شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰

ویدئوهای

منتخب
فیلم | واکنش استاندار جدید آذربایجان شرقی به سیلی خوردن در جلسه معارفه فیلم | واکنش استاندار جدید آذربایجان شرقی به سیلی خوردن در جلسه معارفه فیلم | واکنش استاندار جدید آذربایجان شرقی به سیلی خوردن در جلسه معارفه فیلم | واکنش استاندار جدید آذربایجان شرقی به سیلی خوردن در جلسه معارفه
فیلم | لحظه فرو ریختن بخشی از دیوار کاخ کرملین فیلم | لحظه فرو ریختن بخشی از دیوار کاخ کرملین فیلم | لحظه فرو ریختن بخشی از دیوار کاخ کرملین فیلم | لحظه فرو ریختن بخشی از دیوار کاخ کرملین
فیلم | سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه فیلم | سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه فیلم | سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه فیلم | سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه
فیلم | گاف رئیسی در سخنرانی اردبیل: محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی فیلم | گاف رئیسی در سخنرانی اردبیل: محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی فیلم | گاف رئیسی در سخنرانی اردبیل: محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی فیلم | گاف رئیسی در سخنرانی اردبیل: محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی
فیلم | طرح جدید مسکن دولت، کجای تهران قرار است اجرا شود؟ فیلم | طرح جدید مسکن دولت، کجای تهران قرار است اجرا شود؟ فیلم | طرح جدید مسکن دولت، کجای تهران قرار است اجرا شود؟ فیلم | طرح جدید مسکن دولت، کجای تهران قرار است اجرا شود؟
فیلم | پنالتی شجاع خلیل زاده و اشکهای او پس از بازی فیلم | پنالتی شجاع خلیل زاده و اشکهای او پس از بازی فیلم | پنالتی شجاع خلیل زاده و اشکهای او پس از بازی فیلم | پنالتی شجاع خلیل زاده و اشکهای او پس از بازی
اولین پیام ویدویی مهران غفوریان بعد از عمل قلب   اولین پیام ویدویی مهران غفوریان بعد از عمل قلب   اولین پیام ویدویی مهران غفوریان بعد از عمل قلب   اولین پیام ویدویی مهران غفوریان بعد از عمل قلب  
فیلم/ آیا رئیسی ترکی آذری می‌فهمد؟ فیلم/ آیا رئیسی ترکی آذری می‌فهمد؟ فیلم/ آیا رئیسی ترکی آذری می‌فهمد؟ فیلم/ آیا رئیسی ترکی آذری می‌فهمد؟