جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

ویدئوهای

منتخب
فیلم/ حضور یک جیمی جامپ پرسپولیسی در کنسرت راغب فیلم/ حضور یک جیمی جامپ پرسپولیسی در کنسرت راغب فیلم/ حضور یک جیمی جامپ پرسپولیسی در کنسرت راغب فیلم/ حضور یک جیمی جامپ پرسپولیسی در کنسرت راغب
فیلم/ فحاشی مورینیو به داور فینال لیگ اروپا فیلم/ فحاشی مورینیو به داور فینال لیگ اروپا فیلم/ فحاشی مورینیو به داور فینال لیگ اروپا فیلم/ فحاشی مورینیو به داور فینال لیگ اروپا
فیلم/ مراسم اهدای جام و جشن قهرمانی سویا در لیگ اروپا فیلم/ مراسم اهدای جام و جشن قهرمانی سویا در لیگ اروپا فیلم/ مراسم اهدای جام و جشن قهرمانی سویا در لیگ اروپا فیلم/ مراسم اهدای جام و جشن قهرمانی سویا در لیگ اروپا
فیلم/ مراسم اهدای جام قهرمانی جام حذفی به تیم پرسپولیس فیلم/ مراسم اهدای جام قهرمانی جام حذفی به تیم پرسپولیس فیلم/ مراسم اهدای جام قهرمانی جام حذفی به تیم پرسپولیس فیلم/ مراسم اهدای جام قهرمانی جام حذفی به تیم پرسپولیس
فیلم/ خلاصه دیدار استقلال 1-2 پرسپولیس (فینال جام حذفی - دربی 101) فیلم/ خلاصه دیدار استقلال 1-2 پرسپولیس (فینال جام حذفی - دربی 101) فیلم/ خلاصه دیدار استقلال ۱-۲ پرسپولیس (فینال جام حذفی - دربی ۱۰۱) فیلم/ خلاصه دیدار استقلال ۱-۲ پرسپولیس (فینال جام حذفی - دربی ۱۰۱)
فیلم/ گل دوم پرسپولیس به استقلال توسط امید عالیشاه فیلم/ گل دوم پرسپولیس به استقلال توسط امید عالیشاه فیلم/ گل دوم پرسپولیس به استقلال توسط امید عالیشاه فیلم/ گل دوم پرسپولیس به استقلال توسط امید عالیشاه
فیلم/ اخراج ساپینتو و درگیری شدید او با تماشاگران (دربی 101) فیلم/ اخراج ساپینتو و درگیری شدید او با تماشاگران (دربی 101) فیلم/ اخراج ساپینتو و درگیری شدید او با تماشاگران (دربی ۱۰۱) فیلم/ اخراج ساپینتو و درگیری شدید او با تماشاگران (دربی ۱۰۱)
فیلم/ گل اول استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند فیلم/ گل اول استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند فیلم/ گل اول استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند فیلم/ گل اول استقلال به پرسپولیس توسط محمدحسین مرادمند