جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
جدیدترین

ویدیوهای فرهنگی

فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی

فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی

فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی
فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی

فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی

فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی
فیلم/ میدان نقش جهان اصفهان از زاویه دوربین هلی شات فیلم/ میدان نقش جهان اصفهان از زاویه دوربین هلی شات

فیلم/ میدان نقش جهان اصفهان از زاویه دوربین هلی شات

فیلم/ میدان نقش جهان اصفهان از زاویه دوربین هلی شات
فیلم/ پیام فارسی سفیر انگلیس در تهران به مناسبت روز فردوسی فیلم/ پیام فارسی سفیر انگلیس در تهران به مناسبت روز فردوسی

فیلم/ پیام فارسی سفیر انگلیس در تهران به مناسبت روز فردوسی

فیلم/ پیام فارسی سفیر انگلیس در تهران به مناسبت روز فردوسی
حداد عادل: زبان عربی خطری برای زبان فارسی ندارد! +فیلم حداد عادل: زبان عربی خطری برای زبان فارسی ندارد! +فیلم

حداد عادل: زبان عربی خطری برای زبان فارسی ندارد! +فیلم

حداد عادل: زبان عربی خطری برای زبان فارسی ندارد! +فیلم
فیلم | روایت بازسازی آرامگاه فردوسی از زبان کسی که استخوان‌های فردوسی را دفن کرده! فیلم | روایت بازسازی آرامگاه فردوسی از زبان کسی که استخوان‌های فردوسی را دفن کرده!

فیلم | روایت بازسازی آرامگاه فردوسی از زبان کسی که استخوان‌های فردوسی را دفن کرده!

فیلم | روایت بازسازی آرامگاه فردوسی از زبان کسی که استخوان‌های فردوسی را دفن کرده!
فیلم/ حضور نمایندگان طالبان در نمایشگاه کتاب تهران فیلم/ حضور نمایندگان طالبان در نمایشگاه کتاب تهران

فیلم/ حضور نمایندگان طالبان در نمایشگاه کتاب تهران

فیلم/ حضور نمایندگان طالبان در نمایشگاه کتاب تهران
فیلم/ شبیه‌سازی صدای سعدی با استفاده از هوش مصنوعی فیلم/ شبیه‌سازی صدای سعدی با استفاده از هوش مصنوعی

فیلم/ شبیه‌سازی صدای سعدی با استفاده از هوش مصنوعی

فیلم/ شبیه‌سازی صدای سعدی با استفاده از هوش مصنوعی