سه شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰
جدیدترین

ویدیوهای فرهنگی

فیلم/ بناهای تاریخی میدان امام اصفهان در حال تخریب فیلم/ بناهای تاریخی میدان امام اصفهان در حال تخریب

فیلم/ بناهای تاریخی میدان امام اصفهان در حال تخریب

فیلم/ بناهای تاریخی میدان امام اصفهان در حال تخریب
فیلم | چرا ضرغامی درباره کشاورزی در محدوده تخت‌جمشید و پاسارگاد واقعیت را نگفت؟ فیلم | چرا ضرغامی درباره کشاورزی در محدوده تخت‌جمشید و پاسارگاد واقعیت را نگفت؟

فیلم | چرا ضرغامی درباره کشاورزی در محدوده تخت‌جمشید و پاسارگاد واقعیت را نگفت؟

فیلم | چرا ضرغامی درباره کشاورزی در محدوده تخت‌جمشید و پاسارگاد واقعیت را نگفت؟
فیلم/ روز بزرگداشت حافظ در حافظیه فیلم/ روز بزرگداشت حافظ در حافظیه

فیلم/ روز بزرگداشت حافظ در حافظیه

فیلم/ روز بزرگداشت حافظ در حافظیه
فیلم/ روایت میدانگاه عباسی اصفهان فیلم/ روایت میدانگاه عباسی اصفهان

فیلم/ روایت میدانگاه عباسی اصفهان

فیلم/ روایت میدانگاه عباسی اصفهان
فیلم | قرار بود مهشاد کریمی امشب ازدواج کند فیلم | قرار بود مهشاد کریمی امشب ازدواج کند

فیلم | قرار بود مهشاد کریمی امشب ازدواج کند

فیلم | قرار بود مهشاد کریمی امشب ازدواج کند
فیلم/ کشف اسکلت کودک ۱۲ هزار ساله در بهشهر فیلم/ کشف اسکلت کودک ۱۲ هزار ساله در بهشهر

فیلم/ کشف اسکلت کودک ۱۲ هزار ساله در بهشهر

فیلم/ کشف اسکلت کودک ۱۲ هزار ساله در بهشهر
فیلم | ستاره درخشان شعر جنوب، تسلیم سرطان شد/ ماجرای جنجالی قاسم آهنین‌جان چه بود؟ فیلم | ستاره درخشان شعر جنوب، تسلیم سرطان شد/ ماجرای جنجالی قاسم آهنین‌جان چه بود؟

فیلم | ستاره درخشان شعر جنوب، تسلیم سرطان شد/ ماجرای جنجالی قاسم آهنین‌جان چه بود؟

فیلم | ستاره درخشان شعر جنوب، تسلیم سرطان شد/ ماجرای جنجالی قاسم آهنین‌جان چه بود؟
فیلم | بیان اطلاعات نادرست درباره شاعر آذربایجانی در برنامه آموزش «علوم و فنون ادبی» (+عذرخواهی شبکه چهار سیما) فیلم | بیان اطلاعات نادرست درباره شاعر آذربایجانی در برنامه آموزش «علوم و فنون ادبی» (+عذرخواهی شبکه چهار سیما)

فیلم | بیان اطلاعات نادرست درباره شاعر آذربایجانی در برنامه آموزش «علوم و فنون ادبی» (+عذرخواهی شبکه چهار سیما)

فیلم | بیان اطلاعات نادرست درباره شاعر آذربایجانی در برنامه آموزش «علوم و فنون ادبی» (+عذرخواهی شبکه چهار سیما)