جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم/ موشک آماده‌سازی جهت انتقال انسان به مریخ، به فضا پرتاب شد فیلم/ موشک آماده‌سازی جهت انتقال انسان به مریخ، به فضا پرتاب شد

فیلم/ موشک آماده‌سازی جهت انتقال انسان به مریخ، به فضا پرتاب شد

فیلم/ موشک آماده‌سازی جهت انتقال انسان به مریخ، به فضا پرتاب شد
فیلم/ رباتی که به معلولان برای غذاخوردن کمک می‌کند فیلم/ رباتی که به معلولان برای غذاخوردن کمک می‌کند

فیلم/ رباتی که به معلولان برای غذاخوردن کمک می‌کند

فیلم/ رباتی که به معلولان برای غذاخوردن کمک می‌کند
فیلم/ خورشید گرفتگی آسیا؛ سایه «حلقه آتش» بر آب‌های خلیج فارس فیلم/ خورشید گرفتگی آسیا؛ سایه «حلقه آتش» بر آب‌های خلیج فارس

فیلم/ خورشید گرفتگی آسیا؛ سایه «حلقه آتش» بر آب‌های خلیج فارس

فیلم/ خورشید گرفتگی آسیا؛ سایه «حلقه آتش» بر آب‌های خلیج فارس
فیلم/ تولید استیک گیاهی با پرینت سه‌بعدی فیلم/ تولید استیک گیاهی با پرینت سه‌بعدی

فیلم/ تولید استیک گیاهی با پرینت سه‌بعدی

فیلم/ تولید استیک گیاهی با پرینت سه‌بعدی
فیلم/ کت شلوار رباتیک ساخته شد فیلم/ کت شلوار رباتیک ساخته شد

فیلم/ کت شلوار رباتیک ساخته شد

فیلم/ کت شلوار رباتیک ساخته شد
فیلم/ گونه جدیدی از دایناسورها در آرژانتین کشف شد فیلم/ گونه جدیدی از دایناسورها در آرژانتین کشف شد

فیلم/ گونه جدیدی از دایناسورها در آرژانتین کشف شد

فیلم/ گونه جدیدی از دایناسورها در آرژانتین کشف شد
فیلم/ تعریف حریم خصوصی از نگاه فضانوردان در ایستگاه فضایی فیلم/ تعریف حریم خصوصی از نگاه فضانوردان در ایستگاه فضایی

فیلم/ تعریف حریم خصوصی از نگاه فضانوردان در ایستگاه فضایی

فیلم/ تعریف حریم خصوصی از نگاه فضانوردان در ایستگاه فضایی
فیلم/ خورشید در حال مرگ زمین را خواهد خورد فیلم/ خورشید در حال مرگ زمین را خواهد خورد

فیلم/ خورشید در حال مرگ زمین را خواهد خورد

فیلم/ خورشید در حال مرگ زمین را خواهد خورد
شاید از دست داده باشید