دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰
جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم/ کره زمین از دید کپسول فضایی ساخت ایلان ماسک فیلم/ کره زمین از دید کپسول فضایی ساخت ایلان ماسک

فیلم/ کره زمین از دید کپسول فضایی ساخت ایلان ماسک

فیلم/ کره زمین از دید کپسول فضایی ساخت ایلان ماسک
فیلم/ لحظه ورود یک فضانورد به جو زمین فیلم/ لحظه ورود یک فضانورد به جو زمین

فیلم/ لحظه ورود یک فضانورد به جو زمین

فیلم/ لحظه ورود یک فضانورد به جو زمین
فیلم/ شفق قطبی صورتی در آسمان ایالت تاسمانی در استرالیا فیلم/ شفق قطبی صورتی در آسمان ایالت تاسمانی در استرالیا

فیلم/ شفق قطبی صورتی در آسمان ایالت تاسمانی در استرالیا

فیلم/ شفق قطبی صورتی در آسمان ایالت تاسمانی در استرالیا
فیلم/ جشن پیتزا در فضا فیلم/ جشن پیتزا در فضا

فیلم/ جشن پیتزا در فضا

فیلم/ جشن پیتزا در فضا
فیلم/ پیچیده ترین تلسکوپ فضایی جهان فیلم/ پیچیده ترین تلسکوپ فضایی جهان

فیلم/ پیچیده ترین تلسکوپ فضایی جهان

فیلم/ پیچیده ترین تلسکوپ فضایی جهان
فیلم/ کشف جزیره جدید در قطب شمال فیلم/ کشف جزیره جدید در قطب شمال

فیلم/ کشف جزیره جدید در قطب شمال

فیلم/ کشف جزیره جدید در قطب شمال
فیلم/ ربات تفکیک زباله چینی فیلم/ ربات تفکیک زباله چینی

فیلم/ ربات تفکیک زباله چینی

فیلم/ ربات تفکیک زباله چینی
تصویر اعجاب‌انگیز کره زمین ارسالی از ایستگاه فضایی بین‌المللی تصویر اعجاب‌انگیز کره زمین ارسالی از ایستگاه فضایی بین‌المللی

تصویر اعجاب‌انگیز کره زمین ارسالی از ایستگاه فضایی بین‌المللی

تصویر اعجاب‌انگیز کره زمین ارسالی از ایستگاه فضایی بین‌المللی