جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم/ پلاستیک خوردنی به بازار آمد! فیلم/ پلاستیک خوردنی به بازار آمد!

فیلم/ پلاستیک خوردنی به بازار آمد!

فیلم/ پلاستیک خوردنی به بازار آمد!
فیلم/ انجام سفارشات شما با سگ رباتیک فیلم/ انجام سفارشات شما با سگ رباتیک

فیلم/ انجام سفارشات شما با سگ رباتیک

فیلم/ انجام سفارشات شما با سگ رباتیک
فیلم/ ماری که خودش را می خورد! فیلم/ ماری که خودش را می خورد!

فیلم/ ماری که خودش را می خورد!

فیلم/ ماری که خودش را می خورد!
فیلم/ کشف فسیل موجود دریایی عجیب فیلم/ کشف فسیل موجود دریایی عجیب

فیلم/ کشف فسیل موجود دریایی عجیب

فیلم/ کشف فسیل موجود دریایی عجیب
فیلم/ پرتاب موشک حامل مواد غذایی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی توسط روسیه فیلم/ پرتاب موشک حامل مواد غذایی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی توسط روسیه

فیلم/ پرتاب موشک حامل مواد غذایی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی توسط روسیه

فیلم/ پرتاب موشک حامل مواد غذایی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی توسط روسیه
لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ 50 سالگی سفر انسان به ماه لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ 50 سالگی سفر انسان به ماه

لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ ۵۰ سالگی سفر انسان به ماه

لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ ۵۰ سالگی سفر انسان به ماه
فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان

فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان

فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان
فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات

فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات

فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات
شاید از دست داده باشید