جدیدترین

ویدیوهای علمی

لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ 50 سالگی سفر انسان به ماه لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ 50 سالگی سفر انسان به ماه

لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ ۵۰ سالگی سفر انسان به ماه

لحظه عبور ایستگاه بین‌المللی فضایی از مقابل خورشید/ ۵۰ سالگی سفر انسان به ماه
فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان

فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان

فیلم/ کشف عروس دریایی به اندازه یک انسان
فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات

فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات

فیلم/ ارسال پهپاد کاوشگر به تیتانِ زحل برای کشف راز حیات در کائنات
فیلم/ جذاب ترین ربات برای تنبل‌ها فیلم/ جذاب ترین ربات برای تنبل‌ها

فیلم/ جذاب ترین ربات برای تنبل‌ها

فیلم/ جذاب ترین ربات برای تنبل‌ها
فیلم/ رونمایی از یک لباس پرنده جدید با سرعت ۸۸ کیلومتر بر ساعت فیلم/ رونمایی از یک لباس پرنده جدید با سرعت ۸۸ کیلومتر بر ساعت

فیلم/ رونمایی از یک لباس پرنده جدید با سرعت ۸۸ کیلومتر بر ساعت

فیلم/ رونمایی از یک لباس پرنده جدید با سرعت ۸۸ کیلومتر بر ساعت
فیلم/ گجتی که همه چیز را ضدعفونی می کند فیلم/ گجتی که همه چیز را ضدعفونی می کند

فیلم/ گجتی که همه چیز را ضدعفونی می کند

فیلم/ گجتی که همه چیز را ضدعفونی می کند
فیلم/ گجتی که آب آلوده را قابل آشامیدن می کند فیلم/ گجتی که آب آلوده را قابل آشامیدن می کند

فیلم/ گجتی که آب آلوده را قابل آشامیدن می کند

فیلم/ گجتی که آب آلوده را قابل آشامیدن می کند
فیلم/ کفش هایی که به دو قسمت تقسیم می شوند فیلم/ کفش هایی که به دو قسمت تقسیم می شوند

فیلم/ کفش هایی که به دو قسمت تقسیم می شوند

فیلم/ کفش هایی که به دو قسمت تقسیم می شوند
شاید از دست داده باشید