جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم/ عظمت زمین زیر پای فضانوردان فیلم/ عظمت زمین زیر پای فضانوردان

فیلم/ عظمت زمین زیر پای فضانوردان

فیلم/ عظمت زمین زیر پای فضانوردان
فیلم/ سقوط بوستر موشک تازه پرتاب‌شده‌ی چین در نزدیکی یک مدرسه فیلم/ سقوط بوستر موشک تازه پرتاب‌شده‌ی چین در نزدیکی یک مدرسه

فیلم/ سقوط بوستر موشک تازه پرتاب‌شده‌ی چین در نزدیکی یک مدرسه

فیلم/ سقوط بوستر موشک تازه پرتاب‌شده‌ی چین در نزدیکی یک مدرسه
فیلم/ نحوه خوابیدن فضانوردان در فضا فیلم/ نحوه خوابیدن فضانوردان در فضا

فیلم/ نحوه خوابیدن فضانوردان در فضا

فیلم/ نحوه خوابیدن فضانوردان در فضا
فیلم/ پروژه جدید ناسا؛ ساخت زیردریایی فضایی فیلم/ پروژه جدید ناسا؛ ساخت زیردریایی فضایی

فیلم/ پروژه جدید ناسا؛ ساخت زیردریایی فضایی

فیلم/ پروژه جدید ناسا؛ ساخت زیردریایی فضایی
فیلم/ طراحی یک لباس فضایی فشار منفی توسط مهندس ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا فیلم/ طراحی یک لباس فضایی فشار منفی توسط مهندس ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا

فیلم/ طراحی یک لباس فضایی فشار منفی توسط مهندس ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا

فیلم/ طراحی یک لباس فضایی فشار منفی توسط مهندس ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا
فیلم/ راهپیمایی فضایی چیست؟ فیلم/ راهپیمایی فضایی چیست؟

فیلم/ راهپیمایی فضایی چیست؟

فیلم/ راهپیمایی فضایی چیست؟
فیلم/ واضح‌ترین تصاویر ناسا از سطح مریخ فیلم/ واضح‌ترین تصاویر ناسا از سطح مریخ

فیلم/ واضح‌ترین تصاویر ناسا از سطح مریخ

فیلم/ واضح‌ترین تصاویر ناسا از سطح مریخ
فیلم/ پرتاب کاوشگر «امید» امارات به سوی مریخ فیلم/ پرتاب کاوشگر «امید» امارات به سوی مریخ

فیلم/ پرتاب کاوشگر «امید» امارات به سوی مریخ

فیلم/ پرتاب کاوشگر «امید» امارات به سوی مریخ
سایر ویدیوهای علمی

وزارت علوم

خشکسالی

ناسا

ربات

شاید از دست داده باشید