دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
جدیدترین

ویدیوهای علمی

فیلم/ عبور یک شهاب سنگ در آسمان و روشن شدن هوا فیلم/ عبور یک شهاب سنگ در آسمان و روشن شدن هوا

فیلم/ عبور یک شهاب سنگ در آسمان و روشن شدن هوا

فیلم/ عبور یک شهاب سنگ در آسمان و روشن شدن هوا
فیلم/ پارچه رباتیک با قابلیت تغییر شکل برای جلوگیری از زخم بستر فیلم/ پارچه رباتیک با قابلیت تغییر شکل برای جلوگیری از زخم بستر

فیلم/ پارچه رباتیک با قابلیت تغییر شکل برای جلوگیری از زخم بستر

فیلم/ پارچه رباتیک با قابلیت تغییر شکل برای جلوگیری از زخم بستر
تصاویر ناسا از ده سال حرکت خورشید تصاویر ناسا از ده سال حرکت خورشید

تصاویر ناسا از ده سال حرکت خورشید

تصاویر ناسا از ده سال حرکت خورشید
فیلم/ آخرین خورشید گرفتگی قرن 14 در کیش فیلم/ آخرین خورشید گرفتگی قرن 14 در کیش

فیلم/ آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ در کیش

فیلم/ آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ در کیش
فیلم/ لحظات خیال‌انگیز شفق قطبی در کانادا فیلم/ لحظات خیال‌انگیز شفق قطبی در کانادا

فیلم/ لحظات خیال‌انگیز شفق قطبی در کانادا

فیلم/ لحظات خیال‌انگیز شفق قطبی در کانادا
فیلم/ جشن پیتزا در ایستگاه فضایی بین‌المللی! فیلم/ جشن پیتزا در ایستگاه فضایی بین‌المللی!

فیلم/ جشن پیتزا در ایستگاه فضایی بین‌المللی!

فیلم/ جشن پیتزا در ایستگاه فضایی بین‌المللی!
فیلم/ ساخت بازوی رباتیک برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان فیلم/ ساخت بازوی رباتیک برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان

فیلم/ ساخت بازوی رباتیک برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان

فیلم/ ساخت بازوی رباتیک برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان
فیلم/ ساخت دستگاهی برای تبدیل نوشابه به آب آشامیدنی فیلم/ ساخت دستگاهی برای تبدیل نوشابه به آب آشامیدنی

فیلم/ ساخت دستگاهی برای تبدیل نوشابه به آب آشامیدنی

فیلم/ ساخت دستگاهی برای تبدیل نوشابه به آب آشامیدنی
شاید از دست داده باشید