شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
جدیدترین

ویدیوهای پزشکی

فیلم | در شرایط فعلی، هر سرماخوردگی کرونا است مگر خلافش ثابت شود! فیلم | در شرایط فعلی، هر سرماخوردگی کرونا است مگر خلافش ثابت شود!

فیلم | در شرایط فعلی، هر سرماخوردگی کرونا است مگر خلافش ثابت شود!

فیلم | در شرایط فعلی، هر سرماخوردگی کرونا است مگر خلافش ثابت شود!
فیلم | هر کس در خوزستان فوت کرد برایش تشییع سنگین گرفتند فیلم | هر کس در خوزستان فوت کرد برایش تشییع سنگین گرفتند

فیلم | هر کس در خوزستان فوت کرد برایش تشییع سنگین گرفتند

فیلم | هر کس در خوزستان فوت کرد برایش تشییع سنگین گرفتند
فیلم | روایتی از مسافران یک پروازِ بازگشته از انگلیس که نتیجه آزمایش کرونای ۱۰ نفرشان مثبت بود فیلم | روایتی از مسافران یک پروازِ بازگشته از انگلیس که نتیجه آزمایش کرونای ۱۰ نفرشان مثبت بود

فیلم | روایتی از مسافران یک پروازِ بازگشته از انگلیس که نتیجه آزمایش کرونای ۱۰ نفرشان مثبت بود

فیلم | روایتی از مسافران یک پروازِ بازگشته از انگلیس که نتیجه آزمایش کرونای ۱۰ نفرشان مثبت بود
فیلم | عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان فیلم | عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان

فیلم | عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان

فیلم | عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان
فیلم | هشدار ترسناک حریرچی در خصوص کرونا فیلم | هشدار ترسناک حریرچی در خصوص کرونا

فیلم | هشدار ترسناک حریرچی در خصوص کرونا

فیلم | هشدار ترسناک حریرچی در خصوص کرونا
فیلم | حریرچی: زدن دو ماسک خطر ابتلا به کرونای انگلیسی را به شدت کاهش می‌دهد فیلم | حریرچی: زدن دو ماسک خطر ابتلا به کرونای انگلیسی را به شدت کاهش می‌دهد

فیلم | حریرچی: زدن دو ماسک خطر ابتلا به کرونای انگلیسی را به شدت کاهش می‌دهد

فیلم | حریرچی: زدن دو ماسک خطر ابتلا به کرونای انگلیسی را به شدت کاهش می‌دهد
فیلم | حریرچی: پول جریمه خودروها به خاطر کرونا به وزارت بهداشت نمی رسد فیلم | حریرچی: پول جریمه خودروها به خاطر کرونا به وزارت بهداشت نمی رسد

فیلم | حریرچی: پول جریمه خودروها به خاطر کرونا به وزارت بهداشت نمی رسد

فیلم | حریرچی: پول جریمه خودروها به خاطر کرونا به وزارت بهداشت نمی رسد
فیلم/ تست‌های PCR جعلی؛ عامل قرمز شدن اوضاع کرونا در خوزستان؟ فیلم/ تست‌های PCR جعلی؛ عامل قرمز شدن اوضاع کرونا در خوزستان؟

فیلم/ تست‌های PCR جعلی؛ عامل قرمز شدن اوضاع کرونا در خوزستان؟

فیلم/ تست‌های PCR جعلی؛ عامل قرمز شدن اوضاع کرونا در خوزستان؟