پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰
جدیدترین

ویدیوهای پزشکی

فیلم/ شکستگی یواشکی استخوان فیلم/ شکستگی یواشکی استخوان

فیلم/ شکستگی یواشکی استخوان

فیلم/ شکستگی یواشکی استخوان
فیلم/ فروش روغن بنفشه، مرزن‌جوش و سفیدآب در حاشیه تجمع ضدواکسن مقابل مجلس فیلم/ فروش روغن بنفشه، مرزن‌جوش و سفیدآب در حاشیه تجمع ضدواکسن مقابل مجلس

فیلم/ فروش روغن بنفشه، مرزن‌جوش و سفیدآب در حاشیه تجمع ضدواکسن مقابل مجلس

فیلم/ فروش روغن بنفشه، مرزن‌جوش و سفیدآب در حاشیه تجمع ضدواکسن مقابل مجلس
فیلم | کسانی دُز اول و دوم را واکسن سینوفارم یا برکت زده‌اند، دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنند فیلم | کسانی دُز اول و دوم را واکسن سینوفارم یا برکت زده‌اند، دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنند

فیلم | کسانی دُز اول و دوم را واکسن سینوفارم یا برکت زده‌اند، دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنند

فیلم | کسانی دُز اول و دوم را واکسن سینوفارم یا برکت زده‌اند، دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنند
فیلم | پیک ششم کرونا از پیک پنجم خطرناک تر است/ رعایت پروتکل ها از ٩٠ درصد به حدود ۴٠ درصد رسیده است فیلم | پیک ششم کرونا از پیک پنجم خطرناک تر است/ رعایت پروتکل ها از ٩٠ درصد به حدود ۴٠ درصد رسیده است

فیلم | پیک ششم کرونا از پیک پنجم خطرناک تر است/ رعایت پروتکل ها از ٩٠ درصد به حدود ۴٠ درصد رسیده است

فیلم | پیک ششم کرونا از پیک پنجم خطرناک تر است/ رعایت پروتکل ها از ٩٠ درصد به حدود ۴٠ درصد رسیده است
فیلم/ کارهای کوچکی که قطعا چاقتان می‌کند فیلم/ کارهای کوچکی که قطعا چاقتان می‌کند

فیلم/ کارهای کوچکی که قطعا چاقتان می‌کند

فیلم/ کارهای کوچکی که قطعا چاقتان می‌کند
فیلم/ عقب نشینی دکتر «روازاده» از ادعاهایش درباره تاثیر منفی واکسن کرونا فیلم/ عقب نشینی دکتر «روازاده» از ادعاهایش درباره تاثیر منفی واکسن کرونا

فیلم/ عقب نشینی دکتر «روازاده» از ادعاهایش درباره تاثیر منفی واکسن کرونا

فیلم/ عقب نشینی دکتر «روازاده» از ادعاهایش درباره تاثیر منفی واکسن کرونا
فیلم | سویه دلتا از تمام جهش های کرونا هم در قدرت انتقال و هم در قدرت بیماری زایی و ایجاد مرگ و میر و عوراض، قوی تر بود فیلم | سویه دلتا از تمام جهش های کرونا هم در قدرت انتقال و هم در قدرت بیماری زایی و ایجاد مرگ و میر و عوراض، قوی تر بود

فیلم | سویه دلتا از تمام جهش های کرونا هم در قدرت انتقال و هم در قدرت بیماری زایی و ایجاد مرگ و میر و عوراض، قوی تر بود

فیلم | سویه دلتا از تمام جهش های کرونا هم در قدرت انتقال و هم در قدرت بیماری زایی و ایجاد مرگ و میر و عوراض، قوی تر بود
فیلم | هند هم به ایران واکسن اهدا کرد❗️ فیلم | هند هم به ایران واکسن اهدا کرد❗️

فیلم | هند هم به ایران واکسن اهدا کرد❗️

فیلم | هند هم به ایران واکسن اهدا کرد❗️