صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کارتون افزایش اختلافات خانوادگی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون افزایش اختلافات خانوادگی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ افزایش عجیب اختلافات زن‌وشوهری در قرنطینه!

کاریکاتور/ افزایش عجیب اختلافات زن‌وشوهری در قرنطینه!
کاریکاتور در مورد کم شدن صدای زمین به دلیل کرونا,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد کم شدن صدای زمین به دلیل کرونا,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ چرا باید از کرونا تشکر کرد؟!

کارتون/ چرا باید از کرونا تشکر کرد؟!
کاریکاتور در مورد سیزده بدر امسال در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد سیزده بدر امسال در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ تصویر لو رفته از سیزده بدر امسال را ببینید!

کارتون/ تصویر لو رفته از سیزده بدر امسال را ببینید!
کاریکاتور در مورد وضعیت سیزده بدر در روزهای کرونایی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد وضعیت سیزده بدر در روزهای کرونایی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ سیزده به مرگ!

کارتون/ سیزده به مرگ!
caricature caricature

کارتون/ کرونا اینجوری یاد تایتانیک رو زنده کرد!

کارتون/ کرونا اینجوری یاد تایتانیک رو زنده کرد!
کاریکاتور در مورد شیوع کرونا در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد شیوع کرونا در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ تو خونه بمونید وگرنه سال دیگه وضع‌مون اینه!

کارتون/ تو خونه بمونید وگرنه سال دیگه وضع‌مون اینه!
کاریکاتور در مورد سفر مردم در روزهای کرونایی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد سفر مردم در روزهای کرونایی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ چطوری بگیم توروخدا سفر نرو!

کاریکاتور/ چطوری بگیم توروخدا سفر نرو!
کاریکاتور در مورد رهاسازی شیر در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد رهاسازی شیر در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ اگر رهاسازی شیرهای درنده در ایران انجام می‌شد!

کاریکاتور/ اگر رهاسازی شیرهای درنده در ایران انجام می‌شد!
شاید از دست داده باشید