صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کارتون مهاجرت کارگران ساختمانی ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون مهاجرت کارگران ساختمانی ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ مهاجرت کارگران ساختمانی ایران به کشورهای همسایه

کارتون/ مهاجرت کارگران ساختمانی ایران به کشورهای همسایه
کارتون پشت‌پرده فرار مالیاتی پزشکان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون پشت‌پرده فرار مالیاتی پزشکان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ پشت‌پرده فرار مالیاتی پزشکان لورفت!

کارتون/ پشت‌پرده فرار مالیاتی پزشکان لورفت!
کاریکاتور مصرف نان در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور مصرف نان در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/کم نان خورها

کاریکاتور/کم نان خورها
کارتون وصیت گدا به فرزندانش,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کارتون وصیت گدا به فرزندانش,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ وصیت ویژه یک گدا به فرزندانش!

کارتون/ وصیت ویژه یک گدا به فرزندانش!
کاریکاتور شناسایی دهک های بالا برای حذف یارانه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور شناسایی دهک های بالا برای حذف یارانه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/شناسایی سه دهک بالایی برای حذف یارانه!

کاریکاتور/شناسایی سه دهک بالایی برای حذف یارانه!
کاریکاتور تفکیک پسماند در خانه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور تفکیک پسماند در خانه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ تفکیک پسماند در خانه

کاریکاتور/ تفکیک پسماند در خانه
کاریکاتور سحر خدایاری,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور سحر خدایاری,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/غروب «دختر آبی»

کاریکاتور/غروب «دختر آبی»
کاریکاتورعبدالناصر همتی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتورعبدالناصر همتی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ همتی: تمرکز نخست ما کنترل نقدنگی‌ست!

کاریکاتور/ همتی: تمرکز نخست ما کنترل نقدنگی‌ست!
شاید از دست داده باشید