صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کاریکاتور درباره خرید واکسن کرونا,کاریکاتور خرید واکسن,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره خرید واکسن کرونا,کاریکاتور خرید واکسن,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

لطفا واکسن بخرید تا ما قبر نخریم....

لطفا واکسن بخرید تا ما قبر نخریم....
کاریکاتور در مورد شب یلدا در شرایط کرونا,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد شب یلدا در شرایط کرونا,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ این آجیل از جون ما عزیز تره!

کارتون/ این آجیل از جون ما عزیز تره!
کاریکاتور در مورد وضعیت بورس ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد وضعیت بورس ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ بورس دفن شد

کارتون/ بورس دفن شد
کاریکاتور در مورد قیمت سکه و شرایط سخت ازدواج,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد قیمت سکه و شرایط سخت ازدواج,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

ببینید سکه ۱۲ میلیونی با زندگی‌ ما چه می‌کرد!/ اگه خواستگار واقعی هستی بیا جلو

ببینید سکه ۱۲ میلیونی با زندگی‌ ما چه می‌کرد!/ اگه خواستگار واقعی هستی بیا جلو
کاریکاتور در مورد حذف عکس دختران در کتاب ریاضی دبستان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد حذف عکس دختران در کتاب ریاضی دبستان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

اینم جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در سال آینده/ دختران روی جلد کتاب سوم، پیدا شدند!

اینم جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در سال آینده/ دختران روی جلد کتاب سوم، پیدا شدند!
کاریکاتور در مورد آمار مخاطبان برنامه فوتبال برتر,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد آمار مخاطبان برنامه فوتبال برتر,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ دردسر میثاقی بعد از تمسخر آمار تلویزیون!

کارتون/ دردسر میثاقی بعد از تمسخر آمار تلویزیون!
کاریکاتور در مورد خریدن ملک توسط ایرانی ها در ترکیه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد خریدن ملک توسط ایرانی ها در ترکیه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ رکوردزنی ایرانی‌ها در خرید ملک در ترکیه

کارتون/ رکوردزنی ایرانی‌ها در خرید ملک در ترکیه
کاریکاتور در مورد طرح گشایش اقتصادی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد طرح گشایش اقتصادی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ له کردن مردم با وعده‌های گشایش اقتصادی

کارتون/ له کردن مردم با وعده‌های گشایش اقتصادی