صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کاریکاتور ریزش ساختمان متروپل آبادان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور ریزش ساختمان متروپل آبادان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون | نان و آوار

کارتون | نان و آوار
کاریکاتور در مورد گرانی در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد گرانی در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ببینید گرانی با مردم چه کرده!

کارتون/ ببینید گرانی با مردم چه کرده!
کاریکاتور درباره گرانی نان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره گرانی نان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ نان باگت دست‌نیافتنی شد!

کارتون/ نان باگت دست‌نیافتنی شد!
کاریکاتور در مورد گرانی مرغ و نان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد گرانی مرغ و نان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ افزایش قیمت نان از زاویه دیگر؛ مرغ هم برامون طاقچه بالا گذاشت!

کاریکاتور/ افزایش قیمت نان از زاویه دیگر؛ مرغ هم برامون طاقچه بالا گذاشت!
کاریکاتور در مورد خط فقر در کشور,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد خط فقر در کشور,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ حوالی خط فقر!

کارتون/ حوالی خط فقر!
کاریکاتور درباره وضعیت تورم در کشور,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره وضعیت تورم در کشور,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ وضعیت اسفبار معیشت خانواده‌ها؛ ببینید چه بر سر خورد و خوراک مردم آمد!

کارتون/ وضعیت اسفبار معیشت خانواده‌ها؛ ببینید چه بر سر خورد و خوراک مردم آمد!
کاریکاتور در مورد گرانی ماکارونی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد گرانی ماکارونی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ماکارونی هم از سفره مردم پرید!

کارتون/ ماکارونی هم از سفره مردم پرید!
کاریکاتور در مورد روز معلم در اردیبهشت 1401,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد روز معلم در اردیبهشت 1401,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ هدیه ویژه روز معلم در وضعیت حساس کنونی!

کارتون/ هدیه ویژه روز معلم در وضعیت حساس کنونی!