صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

اینفوگرافیک در مورد شیوع کرونا در مراسم عروسی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی اینفوگرافیک در مورد شیوع کرونا در مراسم عروسی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ ببینید عروسی‌ها چطوری تبدیل به عزا می‌شه!

کارتون/ ببینید عروسی‌ها چطوری تبدیل به عزا می‌شه!
کاریکاتور در مورد رشد بیش از حد قیمت خودرو,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد رشد بیش از حد قیمت خودرو,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ رشد بیش از حد قیمت خودرو

کارتون/ رشد بیش از حد قیمت خودرو
کاریکاتور در مورد عروسی به سبک سیندرلا در لواسان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد عروسی به سبک سیندرلا در لواسان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ سیندرلا در لواسان

کارتون/ سیندرلا در لواسان
کاریکاتور در مورد ویروس کرونا در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد ویروس کرونا در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ این کرونا حالا حالاها موندگاره!

کارتون/ این کرونا حالا حالاها موندگاره!
کاریکاتور در مورد شیوه کار فروشندگان اینترنتی نوزاد,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد شیوه کار فروشندگان اینترنتی نوزاد,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ شیوه کار فروشندگان اینترنتی نوزاد لو رفت!

کارتون/ شیوه کار فروشندگان اینترنتی نوزاد لو رفت!
کاریکاتور در مورد قیمت دلار,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد قیمت دلار,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ آقای دلار پاتو از روی گردن ما بردار!

کارتون/ آقای دلار پاتو از روی گردن ما بردار!
کاریکاتور در مورد فروش کلیه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد فروش کلیه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ فروش کلیه به دلیل فقر و امید به زندگی بهتر

کارتون/ فروش کلیه به دلیل فقر و امید به زندگی بهتر
کاریکاتور در مورد افزایش قیمت سکه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد افزایش قیمت سکه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ نسبت حقوق کارگران و قیمت سکه!

کارتون/ نسبت حقوق کارگران و قیمت سکه!
شاید از دست داده باشید