یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
جدیدترین

ویدیوهای نهادهای آموزشی

فیلم/ نوش داروی دولت پس از ترک تحصیل ۵ میلیون دانش‌آموز فیلم/ نوش داروی دولت پس از ترک تحصیل ۵ میلیون دانش‌آموز

فیلم/ نوش داروی دولت پس از ترک تحصیل ۵ میلیون دانش‌آموز

فیلم/ نوش داروی دولت پس از ترک تحصیل ۵ میلیون دانش‌آموز
فیلم/ محسن رنانی: آموزش و پرورش، کارخانه تولید افسردگی است فیلم/ محسن رنانی: آموزش و پرورش، کارخانه تولید افسردگی است

فیلم/ محسن رنانی: آموزش و پرورش، کارخانه تولید افسردگی است

فیلم/ محسن رنانی: آموزش و پرورش، کارخانه تولید افسردگی است
فیلم/ تجمع دانش آموزان ایذه در اعتراض به برگزاری امتحان حضوری فیلم/ تجمع دانش آموزان ایذه در اعتراض به برگزاری امتحان حضوری

فیلم/ تجمع دانش آموزان ایذه در اعتراض به برگزاری امتحان حضوری

فیلم/ تجمع دانش آموزان ایذه در اعتراض به برگزاری امتحان حضوری
فیلم/ فروش 3 میلیارد تومانی کتاب های رئیس دانشگاه فرهنگیان به خود دانشگاه فرهنگیان! فیلم/ فروش 3 میلیارد تومانی کتاب های رئیس دانشگاه فرهنگیان به خود دانشگاه فرهنگیان!

فیلم/ فروش ۳ میلیارد تومانی کتاب های رئیس دانشگاه فرهنگیان به خود دانشگاه فرهنگیان!

فیلم/ فروش ۳ میلیارد تومانی کتاب های رئیس دانشگاه فرهنگیان به خود دانشگاه فرهنگیان!
فیلم/ وزیر آموزش و پرورش: حقوق معلمی را قبول ندارید امضا نکنید!! فیلم/ وزیر آموزش و پرورش: حقوق معلمی را قبول ندارید امضا نکنید!!

فیلم/ وزیر آموزش و پرورش: حقوق معلمی را قبول ندارید امضا نکنید!!

فیلم/ وزیر آموزش و پرورش: حقوق معلمی را قبول ندارید امضا نکنید!!
فیلم/ غش کردن یک دانش آموز سر صف مدرسه! فیلم/ غش کردن یک دانش آموز سر صف مدرسه!

فیلم/ غش کردن یک دانش آموز سر صف مدرسه!

فیلم/ غش کردن یک دانش آموز سر صف مدرسه!
فیلم/ فروش پایان نامه های دانشگاه آزاد بوشهر به ضایعاتی ها فیلم/ فروش پایان نامه های دانشگاه آزاد بوشهر به ضایعاتی ها

فیلم/ فروش پایان نامه های دانشگاه آزاد بوشهر به ضایعاتی ها

فیلم/ فروش پایان نامه های دانشگاه آزاد بوشهر به ضایعاتی ها
فیلم/ کنایه مجری شبکه خبر به چکش غیر حضوری رئیس جمهور برای دانش آموزان حضوری فیلم/ کنایه مجری شبکه خبر به چکش غیر حضوری رئیس جمهور برای دانش آموزان حضوری

فیلم/ کنایه مجری شبکه خبر به چکش غیر حضوری رئیس جمهور برای دانش آموزان حضوری

فیلم/ کنایه مجری شبکه خبر به چکش غیر حضوری رئیس جمهور برای دانش آموزان حضوری