یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
جدیدترین

ویدیوهای نهادهای آموزشی

فیلم/ کتک زدن دانش آموزان در مدرسه غیر انتفاعی البرز فیلم/ کتک زدن دانش آموزان در مدرسه غیر انتفاعی البرز

فیلم/ کتک زدن دانش آموزان در مدرسه غیر انتفاعی البرز

فیلم/ کتک زدن دانش آموزان در مدرسه غیر انتفاعی البرز
فیلم/ مراسم جنجالی فارغ التحصیلی دانشجویان در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف فیلم/ مراسم جنجالی فارغ التحصیلی دانشجویان در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف

فیلم/ مراسم جنجالی فارغ التحصیلی دانشجویان در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف

فیلم/ مراسم جنجالی فارغ التحصیلی دانشجویان در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف
فیلم/ تنبیه بی‌رحمانه یک دانش‌آموز ‌ابتدایی توسط مدیر مدرسه با چک و لگد در شهرستان کنارک فیلم/ تنبیه بی‌رحمانه یک دانش‌آموز ‌ابتدایی توسط مدیر مدرسه با چک و لگد در شهرستان کنارک

فیلم/ تنبیه بی‌رحمانه یک دانش‌آموز ‌ابتدایی توسط مدیر مدرسه با چک و لگد در شهرستان کنارک

فیلم/ تنبیه بی‌رحمانه یک دانش‌آموز ‌ابتدایی توسط مدیر مدرسه با چک و لگد در شهرستان کنارک
ویدئویی شوکه کننده از وضعیت بحرانی دانش‌آموزان یک مدرسه! ویدئویی شوکه کننده از وضعیت بحرانی دانش‌آموزان یک مدرسه!

ویدئویی شوکه کننده از وضعیت بحرانی دانش‌آموزان یک مدرسه!

ویدئویی شوکه کننده از وضعیت بحرانی دانش‌آموزان یک مدرسه!
فیلم/ فحاشی و حمله فیزیکی رئیس دانشگاه علوم اجتماعی تهران به دانشجویان فیلم/ فحاشی و حمله فیزیکی رئیس دانشگاه علوم اجتماعی تهران به دانشجویان

فیلم/ فحاشی و حمله فیزیکی رئیس دانشگاه علوم اجتماعی تهران به دانشجویان

فیلم/ فحاشی و حمله فیزیکی رئیس دانشگاه علوم اجتماعی تهران به دانشجویان
فیلم/ درگیری شدید در دانشگاه شهرکرد فیلم/ درگیری شدید در دانشگاه شهرکرد

فیلم/ درگیری شدید در دانشگاه شهرکرد

فیلم/ درگیری شدید در دانشگاه شهرکرد
فیلم/ حرکت جالب در مدارس چین؛ فراهم کردن امکان چُرت زدن برای دانش‌آموزان! فیلم/ حرکت جالب در مدارس چین؛ فراهم کردن امکان چُرت زدن برای دانش‌آموزان!

فیلم/ حرکت جالب در مدارس چین؛ فراهم کردن امکان چُرت زدن برای دانش‌آموزان!

فیلم/ حرکت جالب در مدارس چین؛ فراهم کردن امکان چُرت زدن برای دانش‌آموزان!
فیلم/ پیام یک دانش آموز دبستانی به رئیسی: دوست دارم همیشه بی‌حجاب باشم فیلم/ پیام یک دانش آموز دبستانی به رئیسی: دوست دارم همیشه بی‌حجاب باشم

فیلم/ پیام یک دانش آموز دبستانی به رئیسی: دوست دارم همیشه بی‌حجاب باشم

فیلم/ پیام یک دانش آموز دبستانی به رئیسی: دوست دارم همیشه بی‌حجاب باشم