جدیدترین

ویدیوهای نهادهای آموزشی

فیلم/ حضور یک کارشناس کنکور هم‌زمان در دوشبکه بصورت زنده! فیلم/ حضور یک کارشناس کنکور هم‌زمان در دوشبکه بصورت زنده!

فیلم/ حضور یک کارشناس کنکور هم‌زمان در دوشبکه بصورت زنده!

فیلم/ حضور یک کارشناس کنکور هم‌زمان در دوشبکه بصورت زنده!
ویدئو/ ماجرای جنجالی زمین غصبی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ویدئو/ ماجرای جنجالی زمین غصبی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

ویدئو/ ماجرای جنجالی زمین غصبی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

ویدئو/ ماجرای جنجالی زمین غصبی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
فیلم/ صحبت‌های دردناک والدین دانشجوی جان باخته علوم تحقیقات فیلم/ صحبت‌های دردناک والدین دانشجوی جان باخته علوم تحقیقات

فیلم/ صحبت‌های دردناک والدین دانشجوی جان باخته علوم تحقیقات

فیلم/ صحبت‌های دردناک والدین دانشجوی جان باخته علوم تحقیقات
ویدئو/ یکی از مسئولان دانشگاه آزاد، دانشجویان را با خودرواش زیر گرفت ویدئو/ یکی از مسئولان دانشگاه آزاد، دانشجویان را با خودرواش زیر گرفت

ویدئو/ یکی از مسئولان دانشگاه آزاد، دانشجویان را با خودرواش زیر گرفت

ویدئو/ یکی از مسئولان دانشگاه آزاد، دانشجویان را با خودرواش زیر گرفت
ویدئو/ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در واکنش به اتوبوس مرگ ویدئو/ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در واکنش به اتوبوس مرگ

ویدئو/ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در واکنش به اتوبوس مرگ

ویدئو/ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در واکنش به اتوبوس مرگ
فیلم/ پاره کردن متن سخنرانی توسط استاد دانشگاه تهران در اعتراض به تبعیضها فیلم/ پاره کردن متن سخنرانی توسط استاد دانشگاه تهران در اعتراض به تبعیضها

فیلم/ پاره کردن متن سخنرانی توسط استاد دانشگاه تهران در اعتراض به تبعیضها

فیلم/ پاره کردن متن سخنرانی توسط استاد دانشگاه تهران در اعتراض به تبعیضها
فیلم/ واکنش دکتر سید مجید حسینی به حادثه آتش سوزی زاهدان فیلم/ واکنش دکتر سید مجید حسینی به حادثه آتش سوزی زاهدان

فیلم/ واکنش دکتر سید مجید حسینی به حادثه آتش سوزی زاهدان

فیلم/ واکنش دکتر سید مجید حسینی به حادثه آتش سوزی زاهدان
ماجرای فیلم منتشر شده از رقص دختران در دانشگاه الزهرا ماجرای فیلم منتشر شده از رقص دختران در دانشگاه الزهرا

ماجرای فیلم منتشر شده از رقص دختران در دانشگاه الزهرا

ماجرای فیلم منتشر شده از رقص دختران در دانشگاه الزهرا
شاید از دست داده باشید