صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

جدیدترین کاریکاتورهای اجتماعی

کاریکاتور درباره عیدی ناچیز بازنشستگان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره عیدی ناچیز بازنشستگان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ در حاشیه واریز عیدی ناچیز بازنشستگان

کارتون/ در حاشیه واریز عیدی ناچیز بازنشستگان
کاریکاتور درباره پاکسازی دانشگاه‌های ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره پاکسازی دانشگاه‌های ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ دانشگاه‌های ایران در حال پاکسازی

کاریکاتور/ دانشگاه‌های ایران در حال پاکسازی
کاریکاتور درباره پلمب شرکت‌های نوآور و خلاق در عرصه خدمات اینترنتی بخاطر عدم رعایت حجاب,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره پلمب شرکت‌های نوآور و خلاق در عرصه خدمات اینترنتی بخاطر عدم رعایت حجاب,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ زمین‌گیر کردن کسب‌وکارهای خصوصی بخاطر حجاب!

کاریکاتور/ زمین‌گیر کردن کسب‌وکارهای خصوصی بخاطر حجاب!
کاریکاتور درباره علت کندی اینترنت در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره علت کندی اینترنت در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ در جستجوی علت کندی اینترنت

کاریکاتور/ در جستجوی علت کندی اینترنت
کاریکاتور در مورد اثر تورم بر کارگران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور در مورد اثر تورم بر کارگران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ تورم ۴۰ درصدی همه حقوق کارگران را بلعید

کارتون/ تورم ۴۰ درصدی همه حقوق کارگران را بلعید
کاریکاتور درباره مرگ با مشروب تقلبی در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره مرگ با مشروب تقلبی در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ هشدار! خطر مرگ با مشروب تقلبی

کارتون/ هشدار! خطر مرگ با مشروب تقلبی
کاریکاتور درباره تحصیل رایگان به شرط ازدواج در دانشگاه یزد,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور درباره تحصیل رایگان به شرط ازدواج در دانشگاه یزد,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کارتون/ زن بگیر و رایگان درس بخون!

کارتون/ زن بگیر و رایگان درس بخون!
کاریکاتور شهریه میلیونی برای دبستان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی کاریکاتور شهریه میلیونی برای دبستان,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور/ شهریه برای دبستان تا ۶۰ میلیون تومان!

کاریکاتور/ شهریه برای دبستان تا ۶۰ میلیون تومان!