صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
sarpoosh
آوای شهر > زلزله

زلزله

زلزله,درباره زلزله,عکس های زلزله

 

 

زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.


زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.

 

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور میتواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای باشد. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

 

رابطه گسل با زلزله 
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. اینزلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

 

زلزله‌های طبیعی

زلزله‌های تکتونیکی در هر جای زمین که در آن انرژی کرنشی کشسانی به میزان کافی برای گسترش شکستگی در امتداد صفحهٔ گسل ذخیره شده باشد، رخ خواهند داد. در مرزهای صفحه‌های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، صفحات کنار یکدیگر حرکت یکنواخت و (aseismically) خواهند داشت اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزهای آنها که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی می‌شود، وجود نداشته باشد. بیشتر مرزها دارای این ناهمواری‌ها هستند و این منجر به رفتار چوب – لغزشی (stick-slip behavior) می‌شود. هنگامی که مرزهای صفحه قفل شده باشد، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده های نزدیک سطح گسل می‌شود.

 

این افزایش ادامه می‌یابد تا زمانی که تنش افزایش یافته به اندازه‌ای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواری‌ها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل اجازه لغزش بیابد و انرژی ذخیره شده را آزاد کند. این انرژی به صورت امواج لرزه‌ای آزاد شده و تابیده شدن گرمای اصطکاکی سطح گسل، و شکستن سنگ آزاد می شود که در نتیجه باعث ایجاد زلزله می‌شود. این روند تدریجی ساخت تنش و کرنش که موجب شکست ناگهانی و تولید زلزله است به عنوان نگره ی بازگشت کشسان (elastic rebound theory) خوانده می‌شود.

 

تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰ درصد یا کمتر، از کل انرژی زلزله به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد می‌شود. بیشترین بخش انرژی زلزله صرف شکستگی سنگها یا تبدیل به حرارت تولید شده توسط اصطکاک می‌شود. بنابراین، زمین لرزه انرژی کرنشی نهفته ی کشسانی زمین نزدیک گسل را کاهش می‌دهد و درجه حرارت آن را افزایش می‌دهد، اگرچه این تغییرات نسبت به جریان همرفت و رسانایی گرمای خارج شده از اعماق زمین ناچیزاست.

 

 

انواع گسل زلزله

سه نوع عمده از گسل وجود دارد که ممکن است موجب زلزله بشوند: نرمال، معکوس (محوری) و ضربه‌ای-لغزشی. گسل‌های نرمال و معکوس نمونه‌هایی از شیب - لغزش هستند، که در آن جابه جایی در امتداد گسل در جهت شیب و حرکت بر روی آنها شامل مؤلّفهٔ عمودی می‌شود.

 

گسل نرمال عمدتاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که پوسته مانند مرز واگرا در حال تمدید شدن است. گسل معکوس در مناطقی که پوسته مانند مرز همگرا در حال کوتاه شدن است رخ می‌دهد. گسل‌های ضربه‌ای - لغزشی ساختمان‌های شیب داری دارند که دو طرف گسل به صورت افقی در کنار یکدیگر می‌لغزند؛ مرزهای تبدیلی نوع خاصی از گسل ضربه‌ای – لغزشی هستند. زلزله‌های بسیاری ناشی از جنبش در گسل‌هایی هستند که شامل هر دو نوع شیب - لغزش و ضربه‌ای- لغزشی است، این لغزش به عنوان مورب شناخته شده‌است.

 

 

زمین لرزه‌های دور از مرزهای صفحه‌ها

از آنجایی که مرزهای صفحه‌ها در درون سنگ کره قاره‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل در منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر از مرز صفحه پخش شده‌است. مانند تبدیل قاره‌ای گسل سان آندریاس، بسیاری از زمین لرزه‌ها به دور از مرز صفحه رخ می‌دهند و به گونه‌های توسعه یافته در منطقه وسیع تری از تغییر شکل ناشی از نا منظمی در رابطه با گسل ردیابی هستند (به عنوان مثال منطقه «بزرگ خم».) زلزله نورتریج با جنبش در رانش کوه درون چنین منطقه‌ای در ارتباط بود.

 

مثال دیگر مرز صفحه همگرا و به‌شدت مایل بین پلیت عربی و اوراسیا است که بخشی از شمال غربی کوههای زاگرس می‌باشد. تغییر شکل در ارتباط با مرز این صفحه به پوستهٔ تقریباً خالص که جنبش‌های عمود بر مرز در منطقه وسیعی درجنوب غربی و حرکات تقریباً خالص ضربه‌ای- لغزشی در امتداد گسل‌های اصلی نزدیک به مرز واقعی صفحه‌ها تقسیم می‌شود. این توسط مکانیسم کانونی زمین لرزه نشان داده‌است.

 

همه صفحات تکتونیکی میدان تنش داخلی ناشی از تعاملات خود با صفحات مجاور و بارگیری و یا تخلیه رسوبی دارند. (به عنوان مثال deglaciation.) این تنش‌ها ممکن است برای ایجاد شکست در امتداد گسل صفحه‌های موجود کافی باشند، و زلزله‌های میان صفحه‌ای را ظاهر کنند.

 

کانون کم عمق وکانون عمیق زلزله
اکثر زلزله تکتونیکی در حلقه آتش درعمقی کمتراز ده‌ها کیلومتر ناشی می‌شوند. زلزله‌های درعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر به عنوان زمین لرزه‌ها ی کانون-کم عمق طبقه بندی می‌شوند، در حالی که با فاصله کانونی بین ۷۰ و ۳۰۰ کیلومتر معمولاً 'کانون-میانی ' یا 'زلزله متوسط عمق' نامیده می‌شوند. در مناطق فرورانش، جایی که پوسته اقیانوسی مسن تر و سردتر در بشقاب تکتونیکی دیگر می‌رود، زلزله‌ها ممکن است در عمق بسیار بیشتری (در محدوده ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر) رخ دهند. این نواحی مرتعش فعال همراه با فرورانش به عنوان مناطق (Wadati - Benioff) شناخته شده‌است. کانون-عمیق زلزله‌ها در عمق زیاد می‌باشند که در آن ناحیه، سنگ کره با توجه به درجه حرارت بالا و فشار دیگر شکننده نیست. مکانیسم احتمالی برای نسل کانون-عمیق زلزله‌ها ناشی از اولین تحت تغییر فاز به ساختارصلبی است.

 

زلزله نگار یا لرزه نگار چیست؟

 زلزه نگار یا لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود امواج لرزه‌ای را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در لرزه شناسی مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.

طرز کار لرزه‌ نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

 

 

سایر مطالب درباره زلزله

 • افغانستان,زلزله در افغانستان

  زلزله‌ای شدید پایتخت افغانستان را لرزاند

  زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر، بخش‌هایی از شرق و شمال شرق افغانستان را لرزاند. به گزارش خبر فوری به نقل از پایگاه بین المللی زلزله نگاری، این زمین لرزه که حوالی ساعت ۰۰:۳۲ بامداد روز یکشنبه ۲۸ جدی رخ داد، شهر کابل پایتخت، شرق و شمال شرق کشور و بخش هایی از کشور پاکستان و...

 • هرمزگان و آذربايجان شرقی,زلزله در هرمزگان و آذربايجان شرقی

  زلزله بخش‌هایی از هرمزگان و آذربايجان شرقی را لرزاند

  زلزله بخش‌هایی از هرمزگان و آذربايجان شرقی را لرزاند. به گزارش ایرنا، زمين‌لرزه ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه یکشنبه ۲۸ دی مرز خلیج فارس، جزیره قشم و حوالی کنگ در استان هرمزگان را لرزاند. زلزله ديگري نيز ساعت  ۰۶:۰۸:۰۷ بامداد ۲۸ دی حوالی ترک در...

 • زلزله هرمزگان,جزئیات زلزله هرمزگان

  جدیدترین خبر‌ها از زمین لرزه ۵.۵ ریشتری هرمزگان/ عکس

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمین لرزه ۵.۵ ریشتری هرمزگان تاکنون به ۸۰ واحد مسکونی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت وارد کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ساعت ۰۱:۰۱ بامداد امروز شنبه( ۲۷ دی) زلزله ای با قدرت ۵.۵ ریشتر بندرکنگ از توابع شهرستان بندرلنگه در غرب هرمزگان...

 • اندونزی,زلزله در اندونزی

  زلزله ۶.۲ ریشتری اندونزی را لرزاند/ ۳۴ نفر کشته و صدها تن زخمی شدند

  مرکز زلزله نگاری اروپا-مدیترانه بامداد جمعه به وقت محلی از وقوع زمین لرزه ای با قدرت ۶.۲ ریشتر در مجمع الجزایر اندونزی خبر داد. به گزارش مهر به نقل از اکسپرس، مرکز زلزله نگاری اروپا- مدیترانه اعلام کرد که زمین لرزه‌ای با قدرت ۶.۲ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۲...

 • خسارت زلزله در استان مازندران,مدیرکل مدیریت بحران مازندران

  زلزله ۴ ریشتری مازندران خسارت نداشت

  مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: گزارشی تاکنون از خسارت زلزله در استان گزارش نشده است. علی‌اصغر احمدی درباره زلزله امروز مازندران در ساری اظهار کرد: در ارتباط با خسارت‌های ناشی از این زمین‌لرزه تاکنون خسارتی در این زمینه گزارش نشده است. براساس اعلام مرکز لرزه‌...

 • accident

  فوت ۲ نفر بر اثر ریزش کوه در زلزله سفیدسنگ مشهد

  سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از فوت ۲ نفر بر اثر ریزش سنگ از کوه در پی زمین لرزه سفید سنگ واقع در خراسان رضوی خبر داد. مجتبی خالدی در گفت و گو با مهر اعلام کرد :در ساعت ۲۲:۵۷ شب قبل زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر در خراسان رضوی حوالی سفید سنگ در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد...

 • زلزله در مشهد,مشهد

  زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری مشهد را لرزاند

  مشهد دقایقی پیش لرزید. به گزارش فارس، زمین‌لرزه ای نسبتا شدید مشهد را لرزاند. زمین لرزه‌ به بزرگی ۴.۲ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین، استان خراسان رضوی - حوالی سفید سنگ را لرزاند. این زمین لرزه که در بسیاری از مناطق مشهد احساس شد باعث وحشت شهروندان و بیرون...

 • کرواسی,زلزله در کرواسی

  ۵ کشته در زمین‌لرزه ۶.۴ ریشتری در کرواسی

  در زلزله امروز کرواسی، ۵ نفر کشته شدند. به گزارش عصرایران به نقل از دویچه وله، مرکز لرزه ‌نگاری مدیترانه‌ای اروپا (EMSC) اعلام کرد که در ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه به وقت محلی زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶/۴ ریشتر شهر پترینیا و سیساک در کراوسی را لرزانده است. این زمین‌لرزه...

 • زلزله شدید در ترکیه,زلزله ترکیه

  زلزله شدید در ترکیه

  لحظاتی پیش زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ترکیه را لرزاند.  این زلزله در« عمق دو کیلومتری زمین» و در ۱۰ کیلومتری شهر سیورک در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است.  در آغاز قدرت این زلزله ۶.۴ ریشتر گزارش شده بود اما رسانه های ترکیه فعلا قدرت آنرا ۵.۳ ریشتر اعلام کرده اند...

 • اسماعیل نجار ,نشست بازخوانی مدیریت بحران در زلزله بم

  در زلزله بم ۳۴ هزار نفر جان خود را از دست دادند،حالا بماند که چند نفر در حین آواربرداری با لودر یا با بیل و کلنگ فوت شدند.

  اسماعیل نجار در نشست بازخوانی مدیریت بحران در زلزله بم که ظهر امروز در محل پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد، گفت: یکی از ویژگی های زلزله بم درس آموزی آن و منجر شدن آن به ایجاد زیرساخت هایی بود که در کشور ایجاد شد. همانطور که مستحضرید پس از زلزله بم سازمان مدیریت بحران کشور...

 • زلزله,زلزله فیروزکوه در استان تهران

  زلزله ۳.۱ ریشتری در فیروزکوه

  ساعت ۲۰:۴۷ زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری و فاصله ۲۰ کیلومتری از فیروزکوه ، استان تهران را لرزاند. به گزارش فارس، ساعت ۲۰:۴۷ زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری و فاصله ۲۰ کیلومتری فیروزکوه در استان تهران  را لرزاند. بزرگی زلزله: ۳.۱...

 • زهرا نژادبهرام,عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران

  تهران چقدر آماده زلزله است؟/ زندگی ۲۵ درصد مردم در بافت فرسوده

  عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از مردم تهران در ۴ هزار هکتار بافت فرسوده پایتخت زندگی می‌کنند، گفت: زلزله در کمین مردم تهران است و باید نوسازی بافت فرسوده تسریع یابد. زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره خطر زلزله در پایتخت اظهار...

 • زلزله امروز تهران,زلزله تهران

  زلزله‌های ۴ و ۵ ریشتری در گسل‌های تهران افزایش یافته / این لرزش‌ها می‌تواند احتمال رخداد زلزله‌ای قوی‌تر را بالا ببرد

  رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تکرار چندباره زلزله در تهران گفت: مکانیزم فعالیت گسل به گونه‌ای است که این لرزش‌ها می‌تواند احتمال رخداد زلزله‌ای قوی‌تر را بالا ببرد. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی...

 • جزئیات وقوع زلزله در تهران,زمین لرزه

  زلزله بامداد امروز در تهران خسارت مالی و جانی نداشته است

  مدیرعامل هلال احمر استان تهران با بیان این که زمین لرزه در بخشهای شرقی تهران نیز احساس شده است، گفت:خوش بختانه تاکنون هیچ موردی از خسارت مالی و جانی گزارش نشده است. شاهین فتحی( مدیرعامل هلال احمر استان تهران) با اشاره به زلزله در منطقه دماوند به ایلنا خاطرنشان کرد:در ساعت...

 • زلزله در آنتالیا ترکیه

  زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری 'آنتالیا' ترکیه را لرزاند

  اداره وضعیت فوری و حوادث غیرمترقبه ترکیه روز سه‌شنبه از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر در شهر آنتالیا خبر داد. به گزارش ایرنا به نقل از اسکای‌نیوز،‌ این زمین لرزه در کشورهای دیگری همچون لبنان نیز احساس شده است. طبق اعلام اسکای‌نیوز،‌ اهالی مناطق ساحلی لبنان...

 • زلزله در ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  ۱۰۰ کشته؛ آخرین آمار قربانیان زمین‌لرزه در ترکیه

  آخرین آمار جان‌باختگان زمین‌لرزه در منطقه دریای اژه، ۱۰۰ نفر گزارش شد که ۹۸ مورد آن در ترکیه بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، اداره مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه روز جمعه در منطقه دریای اژه به یکصد نفر رسید که ۹۸ مورد آن در ترکیه...

 • شمار جان‌باختگان زلزله ازمیر ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  شمار جان‌باختگان زلزله ازمیر ترکیه باز هم افزایش یافت؛ ۷۶ کشته و ۹۶۲ زخمی

  مقامات ترکیه اعلام کردند آمار قربانیان زمین لرزه شهر ازمیر افزایش یافته است و تا به حال ۷۶ نفر جان باخته و ۹۶۲ نفر مجروح شده اند. به گزارش اسپوتنیک، اداره حوادث و امور غیرمترقبه ترکیه امروز( دوشنبه) در بیانیه ای از افزایش شمار کشته و مجروح های زمین لرزه جمعه گذشته در غرب...

 • تلفات زلزله ازمیر ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ترکیه؛ افزایش جان باختگان به ۶۹ کشته و ۹۴۹ زخمی

  در حالیکه بنابر اعلام مقامهای محلی ترکیه تعداد کشته‌شدگان زلزله دو روز پیش ترکیه و یونان تا کنون به ۵۱ نفر رسیده است، نیروهای امداد و نجات یک مرد ۷۰ ساله را در شهر ازمیر از زیر آوار ساختمانی نجات داده‌اند. او حدود ۳۳ ساعت در زیر آوار مدفون شده بود. پیشتر شهردار...

 • زلزله ازمیر,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  اخبار جدید ازلزله ازمیر ترکیه؛ شمار قربانیان به ۴۵ کشته و ۸۸۵ زخمی افزایش یافت

  مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه بامداد شنبه اعلام‌کرد ، شمار قربانیان زمین لرزه روز جمعه شهر ازمیر به ۲۴ کشته و ۷۹۹ مجروح رسیده است. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مرکز مقابله با حوادث غیر مترقبه ترکیه افزوده است، این زلزله قدرتمند تا کنون ۲۴۴...

 • رییس جمهور,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت

  روحانی در پیامی به اردوغان:ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی به مناطق زلزله زده ترکیه آماده است!

  رییس جمهور ضمن ابراز هم دردی با دولت و ملت ترکیه به علت جان باختن و مجروح شدن تعدادی از مردم این کشور در زلزله دل خراش در استان ازمیر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارسال هر نوع کمک های امدادی و درمانی و یاری رسانی به مردم منطقه های زلزله زده ترکیه اعلام کرد. به...

 • تصاویر زلزله در ترکیه,عکس های زلزله ترکیه,تصاویر زلزله در ازمیر ترکیه

  تصاویر/ زمین لرزه شدید در ترکیه

  دو زمین لرزه شدید در استان‌های ازمیر و بینگول، شرق و غرب ترکیه را لرزاند. ستاد بحران و مبارزه با حوادث غیر مترقبه ترکیه (آفاد) با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد رشته زلزله‌هایی شرق و غرب این کشور را لرزاند. بر اثر زلزله در این کشور تاکنون ۱۲ نفر کشته و ۴۱۹ نفر دیگر مصدوم شدند...

 • زلزله در ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین ‌لرزه ۶.۶ ریشتری غرب ترکیه را لرزاند/ ۱۲ کشته و ۴۱۹ زخمی

  زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر (در مقیاس امواج درونی زمین) ساعاتی قبل غرب ترکیه و مناطق ساحلی آنرا لرزاند. به گزارش ایرنا به نقل رویترز، ریاست مدیریت بحران و اضطرار ترکیه اعلام‌کرد که ساعت ۱۵ و ۲۱ دقیقه (به وقت محلی) روز جمعه زمین لرزه سواحل غربی این کشور سمت دریای...

 • فیلم/ زلزله ۶.۶ ریشتری در 'ازمیر' ترکیه

  زلزله‌ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر استان ازمیر در غرب ترکیه را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۷ کیلومتری زمین رخ داده و تصاویر اولیه حاکی از شدت بالای خسارات است. شهردار ازمیر از تخریب ۲۰ خانه خبر داده است. ریاست حوادث غیرمترقبه ترکیه اعلام کرد که تاکنون ۴ نفر جان باخته...

 • زلزله در بهاباد یزد,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری 'بهاباد' یزد را لرزاند

  زلزله ای به وسعت ۵.۲ ریشتر یزد را لرزاند. زلزله ای به بزرگی ۵.۲ دهم در مقیاس امواج درونی زمین( ریشتر) ساعت ۱ و ۰۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه بامداد امروز (سه شنبه) بهاباد در استان یزد را لرزاند. به گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق...

 • دقایقی قبل زلزله همدان را تکان داد.,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله‌ ۵.۴ ریشتری 'آوج' مرز استان‌های قزوین و همدان را لرزاند/ زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشت

  زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر مرز استان‌های قزوین و همدان - حوالی آوج را لرزاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین،مرز استان‌های قزوین و همدان - حوالی آوج را لرزاند. این زلزله در مناطقی از استان البرز و غرب تهران احساس...

 • زلزله در دماوند,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۲.۷ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند

  دقایقی پیش زلزله ۲.۷ ریشتری شهرستان دماوند در استان تهران را لرزاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دقایقی پیش شهرستان دماوند در استان تهران شاهد زمین لرزه‌ای به قدرت ۲.۷ ریشتر بود. این زمین لرزه خسارت نداشته است. ...

 • زلزله تهران,طنز,مطالب طنز,طنز جدید

  شوخی های کاربران فضای مجازی با زلزله تهران

  دقایقی پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری شب گذشته در پایتخت، بسیاری از هموطنان طناز ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به شوخی با این موضوع پرداختند. تهرانیای عزیز اگه رفتید زیر چادر فرش و موکت پهن نکنید زیرتون،جهانگیری با کفش میاد داخل. - ۵۰۰,۰۰۰ خودرو تا صبح روشن بوده و ۱۵...

 • وقوع زلزله شدید در تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا

  زلزله در تهران یک حادثه بین‌المللی خواهد شد/ تاثیر تصاویر و نقشه‌های به‌روز شده در مدیریت بحران زلزله

  رییس سازمان مدیریت بحران کشور وقوع زلزله شدید در تهران را در ابعاد یک حادثه بین‌المللی توصیف کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار در جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان‌های معین تهران در زمان زلزله که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور شهردارتهران، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت...

 • زلزله در تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۲.۷ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند

  زمین‌لرزه ۲.۷ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند. به گزارش مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین استان تهران  - حوالی دماوند را لرزاند. ...

 • زلزله امروز تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ۳/۱ ریشتری امروز فیروزکوه تهران

  زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر لحظاتی قبل فیروزکوه را لرزاند. زمان وقوع این حادثه ۹ و ۵۸ دقیقه ثبت شده که در طول جغرافیایی ۵۲.۶۰۱ و عرض جغرافیایی ۳۵.۶۰۱ و عمق ۶ کیلومتر رخ داده است. - نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع ۱۹ کیلومتری فیروزکوه (تهران) و ۲۳ کیلومتری ارجمند (...