صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲
sarpoosh
آوای شهر > زلزله

زلزله

زلزله,درباره زلزله,عکس های زلزله

 

 

زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.


زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.

 

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور میتواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای باشد. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

 

رابطه گسل با زلزله 
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. اینزلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

 

زلزله‌های طبیعی

زلزله‌های تکتونیکی در هر جای زمین که در آن انرژی کرنشی کشسانی به میزان کافی برای گسترش شکستگی در امتداد صفحهٔ گسل ذخیره شده باشد، رخ خواهند داد. در مرزهای صفحه‌های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، صفحات کنار یکدیگر حرکت یکنواخت و (aseismically) خواهند داشت اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزهای آنها که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی می‌شود، وجود نداشته باشد. بیشتر مرزها دارای این ناهمواری‌ها هستند و این منجر به رفتار چوب – لغزشی (stick-slip behavior) می‌شود. هنگامی که مرزهای صفحه قفل شده باشد، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده های نزدیک سطح گسل می‌شود.

 

این افزایش ادامه می‌یابد تا زمانی که تنش افزایش یافته به اندازه‌ای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواری‌ها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل اجازه لغزش بیابد و انرژی ذخیره شده را آزاد کند. این انرژی به صورت امواج لرزه‌ای آزاد شده و تابیده شدن گرمای اصطکاکی سطح گسل، و شکستن سنگ آزاد می شود که در نتیجه باعث ایجاد زلزله می‌شود. این روند تدریجی ساخت تنش و کرنش که موجب شکست ناگهانی و تولید زلزله است به عنوان نگره ی بازگشت کشسان (elastic rebound theory) خوانده می‌شود.

 

تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰ درصد یا کمتر، از کل انرژی زلزله به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد می‌شود. بیشترین بخش انرژی زلزله صرف شکستگی سنگها یا تبدیل به حرارت تولید شده توسط اصطکاک می‌شود. بنابراین، زمین لرزه انرژی کرنشی نهفته ی کشسانی زمین نزدیک گسل را کاهش می‌دهد و درجه حرارت آن را افزایش می‌دهد، اگرچه این تغییرات نسبت به جریان همرفت و رسانایی گرمای خارج شده از اعماق زمین ناچیزاست.

 

 

انواع گسل زلزله

سه نوع عمده از گسل وجود دارد که ممکن است موجب زلزله بشوند: نرمال، معکوس (محوری) و ضربه‌ای-لغزشی. گسل‌های نرمال و معکوس نمونه‌هایی از شیب - لغزش هستند، که در آن جابه جایی در امتداد گسل در جهت شیب و حرکت بر روی آنها شامل مؤلّفهٔ عمودی می‌شود.

 

گسل نرمال عمدتاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که پوسته مانند مرز واگرا در حال تمدید شدن است. گسل معکوس در مناطقی که پوسته مانند مرز همگرا در حال کوتاه شدن است رخ می‌دهد. گسل‌های ضربه‌ای - لغزشی ساختمان‌های شیب داری دارند که دو طرف گسل به صورت افقی در کنار یکدیگر می‌لغزند؛ مرزهای تبدیلی نوع خاصی از گسل ضربه‌ای – لغزشی هستند. زلزله‌های بسیاری ناشی از جنبش در گسل‌هایی هستند که شامل هر دو نوع شیب - لغزش و ضربه‌ای- لغزشی است، این لغزش به عنوان مورب شناخته شده‌است.

 

 

زمین لرزه‌های دور از مرزهای صفحه‌ها

از آنجایی که مرزهای صفحه‌ها در درون سنگ کره قاره‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل در منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر از مرز صفحه پخش شده‌است. مانند تبدیل قاره‌ای گسل سان آندریاس، بسیاری از زمین لرزه‌ها به دور از مرز صفحه رخ می‌دهند و به گونه‌های توسعه یافته در منطقه وسیع تری از تغییر شکل ناشی از نا منظمی در رابطه با گسل ردیابی هستند (به عنوان مثال منطقه «بزرگ خم».) زلزله نورتریج با جنبش در رانش کوه درون چنین منطقه‌ای در ارتباط بود.

 

مثال دیگر مرز صفحه همگرا و به‌شدت مایل بین پلیت عربی و اوراسیا است که بخشی از شمال غربی کوههای زاگرس می‌باشد. تغییر شکل در ارتباط با مرز این صفحه به پوستهٔ تقریباً خالص که جنبش‌های عمود بر مرز در منطقه وسیعی درجنوب غربی و حرکات تقریباً خالص ضربه‌ای- لغزشی در امتداد گسل‌های اصلی نزدیک به مرز واقعی صفحه‌ها تقسیم می‌شود. این توسط مکانیسم کانونی زمین لرزه نشان داده‌است.

 

همه صفحات تکتونیکی میدان تنش داخلی ناشی از تعاملات خود با صفحات مجاور و بارگیری و یا تخلیه رسوبی دارند. (به عنوان مثال deglaciation.) این تنش‌ها ممکن است برای ایجاد شکست در امتداد گسل صفحه‌های موجود کافی باشند، و زلزله‌های میان صفحه‌ای را ظاهر کنند.

 

کانون کم عمق وکانون عمیق زلزله
اکثر زلزله تکتونیکی در حلقه آتش درعمقی کمتراز ده‌ها کیلومتر ناشی می‌شوند. زلزله‌های درعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر به عنوان زمین لرزه‌ها ی کانون-کم عمق طبقه بندی می‌شوند، در حالی که با فاصله کانونی بین ۷۰ و ۳۰۰ کیلومتر معمولاً 'کانون-میانی ' یا 'زلزله متوسط عمق' نامیده می‌شوند. در مناطق فرورانش، جایی که پوسته اقیانوسی مسن تر و سردتر در بشقاب تکتونیکی دیگر می‌رود، زلزله‌ها ممکن است در عمق بسیار بیشتری (در محدوده ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر) رخ دهند. این نواحی مرتعش فعال همراه با فرورانش به عنوان مناطق (Wadati - Benioff) شناخته شده‌است. کانون-عمیق زلزله‌ها در عمق زیاد می‌باشند که در آن ناحیه، سنگ کره با توجه به درجه حرارت بالا و فشار دیگر شکننده نیست. مکانیسم احتمالی برای نسل کانون-عمیق زلزله‌ها ناشی از اولین تحت تغییر فاز به ساختارصلبی است.

 

زلزله نگار یا لرزه نگار چیست؟

 زلزه نگار یا لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود امواج لرزه‌ای را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در لرزه شناسی مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.

طرز کار لرزه‌ نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

 

 

سایر مطالب درباره زلزله

 • زلزله در مشهد,حوادث مشهد

  مشهد لرزید

  زلزله ای در مشهد رخ داد. به گزارش خبرفوری، زمین لرزه ای شدید مشهد را لرزاند. این زلزله تا به الان هیچ خسارتی را نداشته است. نیروهای امدادی در منطقه به حالت آماده باش درآمدند. ...

 • زلزله مراکش,سیل لیبی

  آمار قربانیان زلزله مراکش از ۵ هزار کشته و زخمی فراتر رفت/ سیل فاجعه‌بار لیبی بیش از ۶ هزار نفر را با خود بُرد

  وزارت کشور مراکش با انتشار اطلاعیه‌ای شمار تعداد کشته‌ها و زخمی‌های زلزله ۷ ریشتری در این کشور را بیش از پنج هزار نفر اعلام کرد. به گزارش مهر به نقل از الفرات نیوز، وزارت کشور مراکش شامگاه دوشنبه در تازه‌ترین آمار خود درباره تلفات زلزله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که...

 • رونالدو,تکذیب کمک رونالدو به زلزله زدگان مراکش

  تکذیب کمک رونالدو به زلزله زدگان مراکش

  ادعای مارکا مبنی بر این که کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، هتلش در مراکش را در اختیار آوارگان زلزله قرار داده است تکذیب شد. به گزارش ورزش سه، زلزله شدید مراکش تا به حال بیشتر از دو هزار نفر کشته داشته و افراد بسیاری را در این کشور آواره خیابان‌ها کرده است....

 • لیونل مسی,واکنش مسی به زلزله مرگبار مراکش

  واکنش مسی به زلزله مرگبار مراکش

  فوق‌ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با زلزله‌زدگان مراکش ابراز همدردی کرد. به گزارش ایرنا، زلزله‌ مرگبار جمعه‌شب مراکش که تاکنون بیش از ۲هزار نفر را به کام مرگ کشانده، موجی از همدردی را در بین افکارعمومی دنیا به همراه داشته است...

 • رونالدو,هتل رونالدو در اختیار زلزله زدگان مراکش

  اقدام تحسین‌ برانگیز رونالدو پس از زلزله مراکش

  کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی هتل خود در کشور مراکش را در اختیار زلزله‌زدگان قرار داد. به گزارش خبرورزشی، دیروز زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر در مراکش رخ داد و هزاران نفر کشته و زخمی شدند. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی باشگاه النصر که هتل pestana cr۷ را در...

 • زلزله مراکش,زلزله مغرب

  افزایش قربانیان زلزله مغرب به ۴ هزار کشته و زخمی

  وزارت کشور مغرب اعلام کرد که تعداد قربانیان زمین‌لرزه شدید در این کشور به ۲۰۱۲ کشته و ۲۰۵۹ زخمی افزایش پیدا کرده است. به گزارش فارس، وزارت کشور مغرب بامداد یکشنبه اعلام کرد که تعداد قربانیان زمین‌لرزه شدید روز شنبه در این کشور به ۲۰۱۲ کشته و ۲۰۵۹ زخمی افزایش پیدا کرده است...

 • تصاویر زلزله ویرانگر در مراکش با هزار کشته و زخمی,عکس های زلزله مراکش,تصاویر زلزله مراکش

  تصاویر/ زلزله ویرانگر در مراکش با هزار کشته و زخمی

  وزارت کشور مراکش در تازه‌ترین اطلاع‌رسانی از وضعیت قربانیان و مسدومان زمین‌لرزه این کشور مرگ ۱۰۳۷ نفر و مجروح شدن دست‌کم ۱۲۰۴ نفر را تائید کرده است. ...

 • زلزله مراکش,کشته شدگان زلزله مراکش

  شمار کشته‌های زلزله مراکش از هزار نفر گذشت

  وزارت کشور مراکش طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه اخیر در این کشور به هزار و ۳۷ نفر رسیده است. به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، وزارت کشور مراکش طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه اخیر در این کشور به هزار و ۳۷ نفر رسیده است...

 • اولین تصاویر وقوع زلزله در مراکش/ وحشت و هراس مردم از زمین لرزه سهمگین مغرب

  رسانه‌های محلی کشور مغرب اعلام کردند آمار قربانیان زلزلهٔ این کشور به ۸۲۰ و تعداد مجروحان به ۶۷۲ نفر رسید. فیلم زلزله در مراکش,ویدیو زلزله مراکش,فیلم زلزله مغرب,ویدیو زمین لرزه مراکش,فیلم زمین لرزه مغرب,ویدیو وحشت و هراس مردم از زمین لرزه سهمگین مغرب,فیلم زمین لرزه شدید...

 • زلزله مراکش,زلزله در مراکش

  زلزله ۶.۸ ریشتری در مراکش/ ۸۲۰ کشته و ۶۷۲ زخمی

  مقامات و رسانه‌های مراکشی اعلام کردند در پی وقوع زمین‌لرزه شدید در این کشور، صدها نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور مراکش اعلام کرد در پی وقوع زلزله ۶.۸ (در برخی گزارش‌ها ۷ ریشتری) ریشتری در مناطق جنوب‌غربی این کشور، آمارهای اولیه نشان...

 • زلزله ایران,تخریب ۶۰ درصد ساختمان‌های کشور با زلزله ۷ ریشتری

  تخریب ۶۰ درصد ساختمان‌های کشور با زلزله ۷ ریشتری

  رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:به‌طور متوسط در کشور با رخداد زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر حدود ۶۰ درصد ساختمان‌ها تخریب می‌شود. به گزارش تسنیم، علی بیت‌الهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و...

 • زلزله,زلزله در اصفهان

  زمین لرزه ۳.۷ ریشتری «جندق» اصفهان را لرزاند

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زمین لرزه ۳.۷ ریشتری در شمال جندق خبر داد. منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت‌وگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: ساعت ۵ و ۲۳ دقیقه صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳/۷ در مقیاس ریشتر در عمق حدود ۸کیلومتری...

 • زمین شناس ترکیه ای,صحبت های زمین شناس ترکیه ای درباره زلزله استانبول

  زمین شناس ترکیه ای: استانبول در اثر انفجار دریای سیاه نابود خواهد شد

  یک دانشمند زمین شناس ترکیه ای در مصاحبه ای اخیرا مدعی شده دریای سیاه به دلیل تراکم گازهای موجود در آن در نهایت منفجر خواهد شد و این انفجار تمامی شهرهای در شعاع ۶۰ کیلومتری آن را از جمله استانبول نابود خواهد کرد. به گزارش عصرایران، پروفسور "جلال شنگور" استاد زمین شناس...

 • زلزله در آذربایجان,زمین لرزه در آذربایجان

  زلزله‌ ۵.۱ ریشتری در آذربایجان، «پارس آباد» و شهرهای شمال اردبیل را لرزاند

  زمین لرزه‌ ۵.۱ ریشتری در جمهوری آذربایجان، شهرستان های شمال استان اردبیل مخصوصا شهرستان پارس آباد را لرزاند. به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر به کانون جمهوری آذربایجان پارس آباد و برخی شهرهای...

 • زلزله,زلزله در اردبیل

  زلزله ۵ ریشتری جمهوری آذربایجان، اردبیل را هم لرزاند

  بامداد چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر به کانون کشور جمهوری آذربایجان، اردبیل و برخی شهرهای دیگر در شمال استان را لرزاند. به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر به کانون جمهوری آذربایجان اردبیل و...

 • زلزله در تهران,زلزله دماوند تهران در 28 مرداد 1402

  زمین لرزه ۳.۹ ریشتری «دماوند» تهران را لرزاند

  زمین لرزه ۳.۹ ریشتری دماوند را لرزاند. به گزارش فارس، دقایقی پیش زمین لرزه شهرستان دماوند و شهرهای همجوار را لرزاند. این زلزله با قدرت ۳.۹ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. مختصات این زلزله به شرح زیر است: بزرگی: ۳.۹ محل وقوع: مرز استان...

 • زلزله در فارس,حوادث فارس

  زلزله‌ای ۴.۷ ریشتری فارس را لرزاند

  دقایقی قبل زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی اوز، فارس را در عمق ۱۴ کلیومتری زمین به لرزه درآورد‌. به گزارش فارس، دقایقی قبل زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی اوز، فارس را در عمق ۱۴ کلیومتری زمین به لرزه درآورد‌. این زلزله در طول جغرافیایی ۵۳.۹۵۸ درجه شرقی...

 • زلزله در ترکیه,وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در شرق ترکیه

  وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در شرق ترکیه/ ۲۲ نفر زخمی شدند

  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شرق ترکیه را لرزاند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا (EMSC) اعلام کرد: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر امروز (پنجشنبه) شرق ترکیه را لرزاند. مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا همچنین اظهار کرد که این...

 • زلزله تهران,پیش‌بینی مرگ ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر در زلزله تهران

  پیش‌بینی مرگ ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر در زلزله تهران

  رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: تلفات انسانی زلزله‌ای که برای تهران پیش بینی می‌شود با نظرات مختلفی که کارشناسان ارائه می‌کنند حدود ۳۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر پیش بینی شده، که یک فاجعه جهانی است و نیازمند فکر اساسی برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات در این...

 • مواد ضدزلزله,ابداع فراماده ۴بعدی که توانایی ضد زلزله کردن سازه‌ها

  ایجاد فراماده ۴بعدی که توانایی ضد زلزله کردن سازه‌ها را دارد

  دانشمندان دانشگاه میزوری شکل جدیدی از فراماده را بر اساس روش بُعد مصنوعی چهارم (۴D) ساخته اند که میتواند رایانش کوانتومی را متحول کند. به گزارش ایسنا به نقل از آی ای، اساسا انسان ها جهان را در سه بعد تجربه می کنند. با این حال، دانشمندان به تازگی پژوهش در مورد چشم انداز «...

 • فیلم/ لحظه وقوع زلزله در جوادآباد تهران

  در این ویدئو لحظه وقوع زمین لرزه در روستای «قلعه بلند» از توابع جوادآباد در استان تهران را مشاهده می‌کنید. فیلم لحظه وقوع زلزله در جوادآباد تهران,ویدیو زلزله در تهران,فیلم زلزله تهران,ویدیو زلزله در ورامین,فیلم زلزله در جوادآباد تهران,ویدیو زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در تهران...

 • زلزله تهران,زمین لرزه تهران در 12 مرداد 1402

  زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری جنوب شرق تهران را لرزاند

  زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر جوادآباد، در جنوب شرق تهران را لرزاند. به گزارش مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر جوادآباد در جنوب شرق تهران را لرزاند. این زمین لرزه به قدرت ۳.۵ ریشتر ساعت ۴۳ دقیقه بامداد پنجشنبه در ۱۰ کیلومتری جوادآباد از توابع ورامین، در استان...

 • تیلور سوئیفت,کنسرت تیلور سوئیفت باعث زلزله

  کنسرت تیلور سوئیفت باعث زلزله ۲/۳ ریشتری شد

  کنسرت‌های موسیقی قبلا هم باعث ایجاد فعالیت های لرزه‌ای شده بودند. به گزارش ایران آرت به نقل از بی بی سی، یک زلزله شناس میگوید که کنسرتهای تیلور سویفت، خواننده سرشناس در شهر سیاتل باعث ایجاد فعالیت لرزهای معادل یک زلزله به بزرگی ۲/۳ در مقیاس ریشتر شده است. این داده‌...

 • حوادث ترکیه,زلزله در ترکیه

  زمین لرزه ۵.۵ ریشتری ترکیه را لرزاند

  زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۵ ریشتر، روز سه شنبه (امروز) استان «آدنا» در جنوب ترکیه را لرزاند و مردم مناطق زلزله زده را به وحشت انداخت. به گزارش فارس، زلزله‌ای با قدرت ۵.۵ ریشتر، صبح امروز (سه‌شنبه) استان آدنا با مرکزیت شهر آدنا در جنوب ترکیه را لرزاند. سازمان حوادث...

 • زمین لرزه در علی آباد گلستان,زلزله در گلستان

  زلزله ۴.۴ ریشتری 'علی آباد' گلستان را لرزاند

  زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ ریشتر امروز در حوالی علی آباد استان گلستان به ثبت رسید. به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۶:۳۵:۵۰ دقیقه صبح امروز این زمین‌لرزه را ثبت کردند. موقعیت رومرکز این زمین لرزه که در...

 • زلزله تهران,زلزله 3.6 ریشتری در قیامدشت تهران

  زمین لرزه ۳.۶ ریشتری در تهران | از دماوند تا دشت ورامین لرزید

  قیامدشت با زمین لرزه ۳.۶ ریشتری لرزید. به گزارش مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۶ دهم ریشتر ساعت ۷:۵ دقیقه صبح قیامدشت را لرزاند. بر اساس این گزارش، این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی ۵۱.۵۵ و ۳۵.۵۵ رخ داده است. این زمین لرزه علاوه بر قیامدشت...

 • زلزله در آذربایجان,زلزله در دریای خزر

  زلزله ۵.۷ ریشتری در دریای خزر/ تاکنون خسارتی گزارش نشده است

  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر عصر روز گذشته (دوشنبه) در دریای خزر به وقوع پیوست. به گزارش ایسنا به نقل از «نیوز آنرولد»، مقامات جمهوری آذربایجان اعلام کرده‌اند که تاکنون خساراتی ناشی از وقوع این زمین لرزه گزارش نشده است. این زمین لرزه در باکو و مناطق مختلفی از...

 • فیلم/ کشف جنازه‌ها از زیر آوار ۴/۵ ماه پس از زلزله در جنوب ترکیه!

  پس از گذشت ۴/۵ ماه از زلزله در جنوب ترکیه چندین جنازه ‌کشف شد. فیلم کشف جنازه‌ها از زیر آوار ۴/۵ ماه پس از زلزله در جنوب ترکیه,ویدیو جنازه های مربوط به زلزله ترکیه,ویدیو درباره زلزله ترکیه,فیلم زلزله در ترکیه ...

 • سیل در اردبیل,زلزله در خوی

  فوت ۷ نفر در سیل اردبیل/ مصدومیت ۷ نفر حین فرار از ترس زلزله در خوی

  جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای با اشاره به بارش‌های سیل‌آسا در ۱۲ استان کشور در هفته گذشته و مرگ هفت نفر در سیل استان اردبیل اعلام کرد: با توجه به حادثه‌ خیزی کشور، توجه به نکات ایمنی لازم و آموزش‌های مرتبط با مخاطرات می‌تواند به نجات جان هموطنان در حوادث مختلف کمک کند. به...

 • زلزله آذربایجان غربی,تلفات زلزله

  زلزله ۴.۷ ریشتری در آذربایجان غربی | تبریز هم لرزید

  زمین‌لرزه‌ای ۴.۷ ریشتری در عمق ۹ کیلومتری زمین، حوالی خویِ آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در اکثر شهرهای آذربایجان غربی و حتی تبریز احساس شد. فرماندار خوی: ۲۵ تیم ارزیاب به منطقه زلزله زده خوی اعزام شدند فرماندار خوی:در پی این زلزله ۲۵ تیم...