صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
sarpoosh
آوای شهر > زلزله

زلزله

زلزله,درباره زلزله,عکس های زلزله

 

 

زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.


زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.

 

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور میتواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای باشد. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

 

رابطه گسل با زلزله 
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. اینزلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

 

زلزله‌های طبیعی

زلزله‌های تکتونیکی در هر جای زمین که در آن انرژی کرنشی کشسانی به میزان کافی برای گسترش شکستگی در امتداد صفحهٔ گسل ذخیره شده باشد، رخ خواهند داد. در مرزهای صفحه‌های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، صفحات کنار یکدیگر حرکت یکنواخت و (aseismically) خواهند داشت اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزهای آنها که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی می‌شود، وجود نداشته باشد. بیشتر مرزها دارای این ناهمواری‌ها هستند و این منجر به رفتار چوب – لغزشی (stick-slip behavior) می‌شود. هنگامی که مرزهای صفحه قفل شده باشد، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده های نزدیک سطح گسل می‌شود.

 

این افزایش ادامه می‌یابد تا زمانی که تنش افزایش یافته به اندازه‌ای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواری‌ها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل اجازه لغزش بیابد و انرژی ذخیره شده را آزاد کند. این انرژی به صورت امواج لرزه‌ای آزاد شده و تابیده شدن گرمای اصطکاکی سطح گسل، و شکستن سنگ آزاد می شود که در نتیجه باعث ایجاد زلزله می‌شود. این روند تدریجی ساخت تنش و کرنش که موجب شکست ناگهانی و تولید زلزله است به عنوان نگره ی بازگشت کشسان (elastic rebound theory) خوانده می‌شود.

 

تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰ درصد یا کمتر، از کل انرژی زلزله به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد می‌شود. بیشترین بخش انرژی زلزله صرف شکستگی سنگها یا تبدیل به حرارت تولید شده توسط اصطکاک می‌شود. بنابراین، زمین لرزه انرژی کرنشی نهفته ی کشسانی زمین نزدیک گسل را کاهش می‌دهد و درجه حرارت آن را افزایش می‌دهد، اگرچه این تغییرات نسبت به جریان همرفت و رسانایی گرمای خارج شده از اعماق زمین ناچیزاست.

 

 

انواع گسل زلزله

سه نوع عمده از گسل وجود دارد که ممکن است موجب زلزله بشوند: نرمال، معکوس (محوری) و ضربه‌ای-لغزشی. گسل‌های نرمال و معکوس نمونه‌هایی از شیب - لغزش هستند، که در آن جابه جایی در امتداد گسل در جهت شیب و حرکت بر روی آنها شامل مؤلّفهٔ عمودی می‌شود.

 

گسل نرمال عمدتاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که پوسته مانند مرز واگرا در حال تمدید شدن است. گسل معکوس در مناطقی که پوسته مانند مرز همگرا در حال کوتاه شدن است رخ می‌دهد. گسل‌های ضربه‌ای - لغزشی ساختمان‌های شیب داری دارند که دو طرف گسل به صورت افقی در کنار یکدیگر می‌لغزند؛ مرزهای تبدیلی نوع خاصی از گسل ضربه‌ای – لغزشی هستند. زلزله‌های بسیاری ناشی از جنبش در گسل‌هایی هستند که شامل هر دو نوع شیب - لغزش و ضربه‌ای- لغزشی است، این لغزش به عنوان مورب شناخته شده‌است.

 

 

زمین لرزه‌های دور از مرزهای صفحه‌ها

از آنجایی که مرزهای صفحه‌ها در درون سنگ کره قاره‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل در منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر از مرز صفحه پخش شده‌است. مانند تبدیل قاره‌ای گسل سان آندریاس، بسیاری از زمین لرزه‌ها به دور از مرز صفحه رخ می‌دهند و به گونه‌های توسعه یافته در منطقه وسیع تری از تغییر شکل ناشی از نا منظمی در رابطه با گسل ردیابی هستند (به عنوان مثال منطقه «بزرگ خم».) زلزله نورتریج با جنبش در رانش کوه درون چنین منطقه‌ای در ارتباط بود.

 

مثال دیگر مرز صفحه همگرا و به‌شدت مایل بین پلیت عربی و اوراسیا است که بخشی از شمال غربی کوههای زاگرس می‌باشد. تغییر شکل در ارتباط با مرز این صفحه به پوستهٔ تقریباً خالص که جنبش‌های عمود بر مرز در منطقه وسیعی درجنوب غربی و حرکات تقریباً خالص ضربه‌ای- لغزشی در امتداد گسل‌های اصلی نزدیک به مرز واقعی صفحه‌ها تقسیم می‌شود. این توسط مکانیسم کانونی زمین لرزه نشان داده‌است.

 

همه صفحات تکتونیکی میدان تنش داخلی ناشی از تعاملات خود با صفحات مجاور و بارگیری و یا تخلیه رسوبی دارند. (به عنوان مثال deglaciation.) این تنش‌ها ممکن است برای ایجاد شکست در امتداد گسل صفحه‌های موجود کافی باشند، و زلزله‌های میان صفحه‌ای را ظاهر کنند.

 

کانون کم عمق وکانون عمیق زلزله
اکثر زلزله تکتونیکی در حلقه آتش درعمقی کمتراز ده‌ها کیلومتر ناشی می‌شوند. زلزله‌های درعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر به عنوان زمین لرزه‌ها ی کانون-کم عمق طبقه بندی می‌شوند، در حالی که با فاصله کانونی بین ۷۰ و ۳۰۰ کیلومتر معمولاً 'کانون-میانی ' یا 'زلزله متوسط عمق' نامیده می‌شوند. در مناطق فرورانش، جایی که پوسته اقیانوسی مسن تر و سردتر در بشقاب تکتونیکی دیگر می‌رود، زلزله‌ها ممکن است در عمق بسیار بیشتری (در محدوده ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر) رخ دهند. این نواحی مرتعش فعال همراه با فرورانش به عنوان مناطق (Wadati - Benioff) شناخته شده‌است. کانون-عمیق زلزله‌ها در عمق زیاد می‌باشند که در آن ناحیه، سنگ کره با توجه به درجه حرارت بالا و فشار دیگر شکننده نیست. مکانیسم احتمالی برای نسل کانون-عمیق زلزله‌ها ناشی از اولین تحت تغییر فاز به ساختارصلبی است.

 

زلزله نگار یا لرزه نگار چیست؟

 زلزه نگار یا لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود امواج لرزه‌ای را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در لرزه شناسی مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.

طرز کار لرزه‌ نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

 

 

زلزله - افغانستان

وقوع زلزله نسبتا شدید در کابل زلزله ای نسبتا شدید کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. به گزارش مهر به نقل از اطلس، ساعت ۱۳:۳۴ امروز شنبه زلزله نسبتا شدیدی شهر کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. پایگاه بین المللی زلزله نگاری، شدت این زلزله را ۵.۶ ریشتر و مرکز آن را کوه های هندوکش اعلام کرده است. این... زلزله در کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان به وضوح احساس شده است. تا کنون اخباری درباره خسارت ها و تلفات احتمالی این زمین لرزه...

زلزله ۶.۲ ریشتری کابل را لرزاند زلزله ای به قدرت ۶.۲ ریشتر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. به گزارشخبرگزاری مهربه نقل از اسپوتنیک، لحظاتی پیش زلزله مهیبی کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. منابع رسمی قدرت این زمین لرزه را ۶.۲ در مقیاس ریشتر اعلام کرده اند. تا کنون اطلاعات بیشتری درباره...

وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری در افغانستان مرکز لرزه نگاری آمریکا از وقوع زمین لرزه ۵.۳ ریشتری در شمال شرق افغانستان خبر داد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سایتلرزه نگاری آمریکا این زمین لرزه ۵.۳ ریشتری امروز (یکشنبه) در ۴۲ کیلومتری جنوب منطقه "جَرم"واقع در شمال شرق این کشوررخ داده‌ است. تاکنون جزئیات بیشتری...

زلزله در افغانستان,اخبار افغانستان,خبرهای افغانستان,تازه ترین اخبار افغانستان
زلزله,اخبار افغانستان,خبرهای افغانستان,تازه ترین اخبار افغانستان
زلزله افغانستان,اخبار افغانستان,خبرهای افغانستان,تازه ترین اخبار افغانستان

زلزله - اقتصاد

چه کسی در خون قربانیان زلزله شریک است؟ طبق آمار بنیاد مسکن از ۵.۳ میلیون واحد روستایی ۳.۲ یا به عبارتی بیش از ۶۰% واحدها غیرمقاوم و نیاز به بازسازی دارند. طبق آمار بنیاد مسکن از ۵.۳ میلیون واحد روستایی ۳.۲ یا به عبارتی بیش از ۶۰% واحدها غیرمقاوم و نیاز به بازسازی دارند.  دکتر مقداد همتی کارشناس مسکن و مشاور وزیر سابق راه...

شرکت‌های بیمه خطر زلزله را جدی بگیرند یک کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک زلزله برای شرکت‌های بیمه طبق نقشه جغرافیائی آمایش سرزمینی کشور گفت: توصیه من به صنعت بیمه این است که این موضوع در سال ۱۳۹۷ جدی گرفته شود. بهمن لامعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نقشه آمایش سرزمینی نقاط مختلف کشور میزان خطر زلزله برای کشور را... زلزله‌خیز در سطح جهان است. اگر صنعت بیمه کشور طبق آیین‌نامه شماره ۸۱ شورای عالی بیمه برای ارائه پوشش خطر زلزله موازین فنی تعیین نرخ‌های ریسک زلزله و معیارهای...

جایگاه‌های سوخت CNG در ایران در مواقع بروز زلزله چه مقدار ایمنی دارند؟ بیش از ۲۴۰۰ جایگاه CNG (پمپ گاز) در کشور طی سال‌های اخیر ساخته شده است اما به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور هیچکدام از آنها مجهز به سیستم حس‌گرهای زلزله نیستند. در چنین شرایطی که شهروندان ایران با توجه به زلزله‌های مخرب در کرمانشاه و همچنین زمین‌لرزه‌های سریالی در دیگر مناطق کشور، بیش‌ازپیش... زلزله‌ای که با قدرت ۵,۲ریشتری تهران را لرزاند مشاهده کردیم که وضعیت برنامه‌ریزی و مدیریت بحران بیش از آنچه منتقدان می‌گویند دچار بحران و ناهماهنگی است. این...

مهر بلاتکلیف شما بگویید پس کی این نمونه‌برداری‌هاشان تمام می‌شود؟» هشتادوسه روز از زلزله ٧,٢ ریشتری کرمانشاه می‌گذرد و زلزله‌زده‌های این استان غربی هنوز در چادر و سرمای گزنده شب‌های سرد را به صبح می‌رسانند. حواشی رسانه‌ای، سیاسی‌کاری‌ و تعدد واحدها اما باعث شده که تعلل‌ در مورد مسکن‌ مهر کرمانشاه بیشتر... زلزله از بین رفته است. حالا این پول چگونه زنده می‌شود، خدا می‌داند؟» محکی یکی از ساکنان مسکن مهر که خود صاحب خانه است، می‌گوید: سه ماه است با فاصله ٢٠...

برخی زلزله زدگان کرمانشاه پول کانکس را ترجیح می‌دهند شامگاه یکشنبه، ۲۱ آبان ماه بود که زلزله‌ای به قدرت ۷.۳ ریشتر از کانون شهر ازگله در استان کرمانشاه، این شهر و شهر سرپل ذهاب و روستاهای مجاور را به لرزه درآورد. پس از این زلزله، خانه‌های زیادی به صورت کامل تخریب شدند و بسیاری از واحدهای مسکونی نیز با وجود عدم تخریب کامل، خسارت فراوانی دیدند که نیاز... زلزله زدگانی که اکنون دور از خانه های خود باید روزهای سرد زمستان را به شب برسانند، از سوی خیرین و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنین بنیاد به صورت...

زمینِ سوخته امسال کشاورزان زلزله‌زده ذرت‌ها را برداشت نکرده و نفروخته‌اند. زمین‌ها بارور شدند، اما کشاورزان سراغ‌شان را نگرفته‌اند. خانواده‌هایی هم در این میان مردان کشاورز‌شان را از دست داده‌اند و حالا زمین‌ها بدون برزگر و باغبان مانده‌اند. در روستاهای اطراف سرپل ذهاب دختران و زنان کشاورزی نمی‌کنند.... زلزله تخریب شده و تقریبا تمام خانه‌های این روستا با خاک یکسان شده‌اند. تعداد کشته‌های‌شان زیاد نیست. اقبال مقداری از ذرت‌ها را برداشت کرده و گوشه حیاط...

در ایران چند درصد خانه‌ها بیمه زلزله دارند؟ رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر تنها ۷ درصد از منازل مسکونی بیمه زلزله دارند و بدان معناست اگر اتفاقی بیفتد، کسی نمی‌تواند پاسخگو باشد، بنابراین باید بیمه زلزله را اجباری کنیم. به گزارشفارس، عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب افزود: فروش بیمه از محل آتش سوزی ۲۰ درصد رشد داشته در... زلزله ارزان قیمت و برعکس در مناطق روی خط یا اطراف آن، این رقم افزایش می یابد. وی با بیان اینکه ما مسئولیت مردم را بیمه می کنیم، تاکید کرد:...

بازار زمستانی ملک؛ زمین‌لرزه‌ها «تنش» آفریدند یا «نویز» وارد کردند؟ سه رخداد زلزله محسوس در استان تهران، بدون آنکه تاثیر کاهنده بر روند خرید و فروش آپارتمان بگذارد، صرفا در مناطق خاص، رفتار یک گروه اقلیت از متقاضیان را تحت‌تاثیر قرار داده است. برای مشتریان خانه‌های گران‌قیمت شمال پایتخت، مقاومت لرزه‌ای ساختمان، محل سوال قرار گرفته اما این فاکتور زیرزمینی، طی ۱۰ روز... زلزله‌های اخیر مقاوم بوده و تاثیر سه زلزله محسوس درپایتختصرفا در حد «نویز در مناطق خاص» بوده است. ردیابی اثرزلزلهبر وضعیت بازار...

زلزله هم قیمت مسکن را پایین نمی‌آورد با توجه به سرمایه‌ای‌بودن مسکن، احتمال دارد زلزله‌های اخیر این بخش را ریسک‌پذیر کند و جلوی رونق این بازار را بگیرد؟ همیشه همین‌گونه بوده که وقتی زلزله می‌آید رونق مسکن را کم می‌کند. همین آماری که الان منتشر شده راجع‌به ماه گذشته و قبل از وقوع زلزله‌های اخیر بوده است. حالا که زلزله آمده...

پرداخت خسارت ۴۱ میلیارد تومانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه / بیمه شخص ثالث کارت الکترونیکی‌ می‌شود به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی رئیس بیمه مرکزی امروز (چهارشنبه ۶دی) ضمن بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان، به سوالات پیرامون زلزله کرمانشاه و زلزله اخیر تهران و همچنین مسایل مربوط به بیمه پرداخت. با توجه به زلزله بامداد امروز(۶ دی ماه) چه اقداماتی برای پوشش بیمه‌ای تهران... زلزله را اعلام کنند و از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی صورت گیرد، چرا که امکان پیشگیری از وقوع زلرله وجود ندارد؛ اما با این اقدام می‌توان جلوی حوادث بعدی را...

۱۵ روش که نشان می‌دهد یک ساختمان در برابر زلزله مقاوم است برای تشخیص یک ساختمان مقاوم در برابر زلزله، می‌توان تا حدود زیادی، به نشانه‌های زیر دقت کرد و از آن‌ها برای تشخیص صحیح بهره برد. ۱- شکل ظاهری نما و داخل ساختمان هرچند نزد همه بسیار اهمیت دارد؛ ولی نباید در درجه اول گول ظاهر ساختمان را خورد. ۲- در بدو... زلزله تاب نمی‌آورند، مگر اینکه طرح و اجرای بسیار قوی داشته باشند. پس باید مراقب باشید و به سالن‌های بزرگ بدون ستون دل نبندید. ۸- حالا قدری...

از زمان وقوع زلزله تاکنون توزیع سوخت در تهران دوبرابر شرایط عادی بوده است سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ضمن اعلام شرایط عادی در جایگاه‌های سوخت، تصریح کرد که از زمان وقوع زلزله تاکنون توزیع سوخت در تهران دوبرابر شرایط عادی بوده است. به گزارش ایسنا، زیبا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت تهران از زمان وقوع زلزله تا ساعت...

دکتر مقداد همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران
شرکت های بیمه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
اردشیر دادرس,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
مسکن,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران
عزیزالله مهدیان,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران
زمین های کشاورزی ذرت‌,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,کشت و دام و صنعت
عبدالناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
مسکن,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران
مسکن,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران
عبد الناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران
پمپ بنزین های تهران,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی

زلزله - اینفوگرافیک

هنگام وقوع زلزله و پس از آن چه باید کرد؟+ اینفوگرافیک نکات مهم و کاربردی زمان وقوع زلزله و اقدامات ایمنی‌بخش پس از آن را در قالب یک اینفوگرافیک مشاهده کنید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زلزله ۶ و سه دهم ریشتری دقایقی پیش حوالی سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. هنوز از میزان خسارات ناشی از این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. اقدامات... زلزله باید صورت بگیرد مشاهده می‌کنید که نکاتی کوتاه و آموزنده را به شما ارائه می‌دهد. برای دیده شدن عکس در ابعاد واقعی،اینجا را کلیک ...

اینفوگرافیک/ توزیع ۳۰ میلیون لیتر نفت رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه در اینفوگرافیک زیر توزیع ۳۰ میلیون لیتر نفت رایگان در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه را می‌بینید. برای دیدن عکس در ابعاد واقعی اینجا را کلیک کنید. ...

اینفوگرافیک/ مهمترین حوادث رخ داده از دی ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ به گزارش اعتماد آنلاین، در این اینفوگرافیک مهم‌ترین حوادث رخ داده از دی ۹۵ تا دی ۹۶ که منجر به فوت هم‌وطنانمان شده را بررسی می‌کنیم. برای دیدن عکس در ابعاد واقعی اینجا رو کلیک کنید. ...

اینفوگرافیک/ نکات ایمنی در هنگام زلزله به گزارش ایرنا،۱۰+۱ نکته را باید در زمان زلزله رعایت کنیم: ۱. هوشیار بودن حداقل یک نفر از اعضای خانواده؛ رادیو را روشن نگه دارید. ۲. حداقل یک چراغ در منزل را روشن نگه دارید. ۳.‌ درب اتاق‌ها، پنجره و درب اصلی منزل را قفل نکنید. ۴. آب و مواد غذایی با خود بردارید. ۵. پوشیدن لباس... زلزلهگام اول حفظ خونسردی است. گام دوم خارج شدن از مکان‌هایی که در صورت وقوع زلزله احتمال ریزش دارد. گام سوم یافتن یک نقطه امن خارج...

اینفوگرافیک هنگام وقوع زلزله
اینفوگرافیک توزیع نفت در مناطق زلزله زده
اینفوگرافیک فوتی های حوادث
اینفوگرافیک توصیه های ایمنی زلزله

زلزله - تصاویر

تصاویر/ زلزله ۵.۸ ریشتری خواف در پی وقوع زمین‌لرزه ۵/۸ ریشتری که صبح پنجشنبه ۱۲ دی‌ماه در شهرستان خواف روی داد به چندین دستگاه منزل مسکونی و محل نگهداری دام در روستاهای بخش سنگان خواف خسارت وارد شد. خوشبختانه این زمین‌لزره خسارت جانی نداشته است. ...

تصاویر/ زلزله در شهرستان میانه (آذربایجان شرقی) متاسفانه این زمین لرزه تاکنون ۵ نفر فوتی در روستای ورنکش و ۳۱۲ نفر مصدوم در روستاهای شهرستان میانه شده است.   ...

تصاویر/ خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد. تاکنون ۵ نفر فوتی در روستای ورنکش و ۳۳۲ نفر مصدوم در روستاهای شهرستان میانه گزارش شده است. ...

گزارش تصویری/ آلاسکا پس از وقوع زمین لرزه ۷ ریشتری زمین‎لرزه‌ای به بزرگی ۷ ریشتر بخش‌هایی از ایالت آلاسکا را لزاند و موجب وارد شدن خسارات شدید به برخی جاده‌ها و همچنین ساختمان‌ها شد. به گزارشمیزان، زمین‎لرزه‌ای به بزرگی ۷ ریشتر بخش‌هایی از ایالت آلاسکا را لزاند و موجب وارد شدن خسارات شدید به برخی جاده‌ها و همچنین ساختمان‌ها شد. روز...

عدم بازسازی منازل زلزله زده سرپل ذهاب/ تصاویر منازل و ساختمان های مسکونی در شهر سر پل ذهاب استان کرمانشاه که بر اثر زلزله ۷.۳ دهم ریشتری آبان ماه سال ۹۶ ویران شده اند و دیگر قابل سکونت نبودند، مدتی است که روند بازسازی و نوسازیشان توسط مردم، خیرین و پیمانکاران آغاز شده است. ولی پس ازگذشت یازده ماه از این اتفاق و در پیش داشتن فصل سرما به علت...

گزارش تصویری/ زلزله در اندونزی گزارش تصویری/ زلزله در اندونزی ...

زلزله در تازه آباد کرمانشاه / تصاویر به گزارش ایرنا، زلزله ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز یکشنبه شهر تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در غرب کرمانشاه را در عمق هشت کیلومتری لرزاند که ۱۵۶ مصدوم برجای گذاشت. ...

گزارش تصویری/ خسارت‌های زلزله اوزاکای ژاپن به گزارش سرپوش، زلزله‌ای به شدت ۶/۱ ریشتر شهر اوزاکا ژاپن و حومه آن را لرزاند. در این زلزله که در نخستین ساعات بامداد دوشنبه به وقت محلی روی داد دست کم سه تن جان باختند و ۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند. به گزارش تلویزیون ژاپن دو تن از جان باختگان یک دختر نوجوان و یک مرد سالخورده بوده‌اند. تصاویر... زلزله روز گذشته اوزاکای ژاپن می‌باشد. ...

گزارش تصویری/ بارش باران و آبگرفتگی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب تصاویری ازبارش باران و آبگرفتگی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب ...

گزارش تصویری/ زلزله در تایوان‎ / آخرین جزئیات زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان به دنبال وقوع زلزله چند ساختمان از جمله یک هتل در این شهر فرو ریخت. این زلزله در عمق یک کیلومتری زمین به وقوع پیوست. روز یکشنبه نیز زمین لرزه ای به قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر در نزدیکی مرکز این زلزله روی داده بود. با توجه به شمار مفقودان، احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. «تسای...

گزارش تصویری/ سرپل ذهاب؛ ۶۵ روز پس از زلزله ۶۵ روز از زلزله ۷/۳ ریشتری غرب کشور می‌گذرد و مردم در شهر سرپل ذهاب به ناچار سبک زندگی جدیدی را شروع کرده اند. از تردد ماشین های سنگین در شهر و تخریب خانه‌ها که با صدای بسیاری همراه هستند گرفته تا مسئولیت‌های جدید و طاقت فرسایی که مجبور به انجام آنها هستند. مدارس در تمامی مقاطع در سرپل ذهاب در سه شیفت...

زلزله‌زدگان روستای جور کوهبنان - کرمان اهالی روستای جور در ۵ کیلومتری کوهبنان در استان کرمان اگرچه در زلزله ۱ / ۵ ریشتری شب سی ام آذرماه زنده ماندند اما برق و گاز این روستا قطع و بیش از ۳۰ خانه تخریب شد. از زمان وقوع زمین لرزه بیش از یک هفته می گذرد و پی در پی پس لرزه‌های خفیف و شدیدی رخ می‌دهد. مردم روستا دسترسی به غذای گرم...

تصاویر زلزله ۵.۸ ریشتری در خواف,عکس های زلزله خواف,تصاویری از زلزله در خواف
images
تصاویر خسارات زلزله در روستا های ورزقان و ورنکش,عکس های زلزله در ورزقان,تصاویر زلزله در ورنکش
تصاویرجزئیات زلزله ایالت آلاسکا,عکس های خسارات زلزله آلاسکا,تصاویرزلزله هفت ریشتری در آلاسکا
تصاویر سرپل ذهاب,عکس های منازل سرپل ذهاب,تصاویر منازل زلزله زده سرپل ذهاب
تصاویر زلزله در اندونزی,تصاویر وقوع زلزله در اندونزی,تصاویر زلزله
تصاویر زلزله تازه آباد کرمانشاه,عکس های زلزله در تازه آباد,عکسهای زلزله کرمانشاه در تیر 97
عکس خسارت‌های زلزله اوزاکای ژاپن,تصاویرخسارت‌های زلزله اوزاکای ژاپن,عکس زلزله اوزاکای ژاپن
تصاویر آبگرفتگی در سرپل ذهاب,عکس های بارش باران و آبگرفتگی در سرپل ذهاب,عکس از مشکلات مردم پس از آبگرفتگی در سرپل ذهاب
تصاویر زلزله در تایوان‎,عکس های تخریب ساختمان های تایوان,تصاویرخسارت زمین لرزه در تایوان
تصاویرسرپل ذهاب,عکس های سرپل ذهاب بعد اززلزله,تصاویرمناطق زلزله زده کرمانشاه
عکس زلزله‌زدگان روستای جور کوهبنان - کرمان,تصاویر زلزله‌زدگان روستای جور کوهبنان - کرمان,عکس زلزله زدگان

زلزله - جامعه

زلزله تهران؛ مانیتورینگ خسارت در ۱۴ نقطه تهران، بلافاصله پس از زلزله! فعالیت این سامانه ها ميزان خسارت و اسیب های اولیه و ثانویه زلزله را کاهش می دهد. ۱۴ نقطه تهران به سامانه تخمین خسارت مجهز شده است تا عملیات نجات با اولویت ویراني های شدید انجام شود. رهگیری زلزله با سامانه جدید ایستگاه شتاب نگاری سامانه هشدار سریع زمین لرزه شهر تهران- محل نصب( در حال... زلزله سال ۹۶، به شکل ویژه مسوولیت پیشبرد این دو ماموریت را برای ایجاد آمادگی در زمان زمان وقوع زلزله بزرگ( بیش از ۷ ریشتر) بر عهده داشته است. در...

گزارشی تکان‌دهنده در مورد کانکس‌نشینی در مناطق زلزله‌زده: دو سال پس از زلزله کرمانشاه، هنوز در کانکس زندگی می‌کنیم اسم این دختر کانیا است؛ عکس سمت راست در زمان زلزله گرفته شده و عکس سمت چپ دو سال بعد از زلزله را نشان می‌دهد، در حالی که همچنان در کانکس زندگی می‌کند. دو سال بعد از زلزله کرمانشاه، برخی از مردم هنوز دستشویی و حمام ندارند. اهالی در کانکس زندگی می کنند؛ اغلب کانکس ها اجاره ای هستند برخی توانایی... زلزله زده به وجود آمده که کانکس هایشان را هم از دست بدهند. دیوار خانه هایی که یکسری خیّر می خواستند بسازند، تا نیمه بالا آمده و رها شده. سالم ماندن...

احتمال زلزله ثانویه در سامانه گسلی زنجان – تبریز وجود دارد/ مدیران فقط علاقه دارند بگویند ماجرا تمام شد پس از زلزله آذربایجان شرقی و میانه، مدیریت بحران اعلام کرد دیگر مشکلی وجود ندارد اما زلزله شناسان معتقدند احتمال زلزله ثانویه در سامانه گسلی زنجان – تبریز وجود دارد. به گزارش رویداد۲۴، بامداد روز جمعه ۱۷ آبان، درست چند روز مانده به سالگرد زلزله ۲۱ آبان ۹۶ کرمانشاه، زلزله آذربایجان شرقی به... زلزله‌ای با اقدامات پیشگیرانه می‌توانست خسارات کمتری داشته باشد. ضعف مدیریت قبل، حین و بعد از وقوع حادثه در حالی ادامه دارد که کشور ما از یک سو...

هر سال منتظر یک زلزله ۶ ریشتری باشیم زلزله ۹/۵ ريشتري در استان آذربايجان شرقي و شهرستان ميانه بار ديگر اين هشدار را به ما داد که بايد بيش از هر زمان ديگري براي مقابله با بحران‌ها شرايط را مهيا و آمادگي در مقابل زلزله را جدي بگيريم. هنوز دو سال از زلزله کرمانشاه نگذشته و در حالي که بسياري از شهروندان سرپل ذهابي در کانکس زندگي مي‌کنند،... زلزله‌خيز کشور هستند و دنباله گسل آنها به تهران به عنوان قلب تپنده ايران مي‌رسد. بزرگترين زلزله‌اي که در منطقه آذربايجان و در حوالي شهر تبريز ثبت شده،...

٣٠ درصد خانه‌های نوساز زلزله‌زدگان ایمنی ندارد این موضوعی است که علی بیت‌اللهی، رئیس کارگروه ملی زلزله می‌گوید و توضیح می‌دهد که درصورت وقوع زلزله‌ای دوباره، این خانه‌ها با همان شدت قبل تلفات می‌دهند. حالا دو‌سال از زلزله مهیب کرمانشاه می‌گذرد. زلزله‌ای که نزدیک به ١٢‌هزار‌میلیارد تومان خسارت به بار آورد. مهرداد سالاری، معاون عمرانی استاندار... زلزله‌زده‌ها اسکلت خانه‌های‌شان را چند طبقه کنند و به همین دلیل در تکمیل آن ناتوان بمانند. گرانی روند ساخت‌وساز در کرمانشاه را کُند کرد شامگاه...

نصب ۲۲ دستگاه شتاب‌نگاشت زلزله در تهران به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی در حاشیه نشست تخصصی بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران که پیش از ظهر امروز در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نشست برای بهسازی ساختمان‌ها در برابر لرزه و زلزله برگزار شده است اظهار کرد: ما... زلزله‌ای بالای ۶.۵ ریشتر رخ بدهد همه ساختمان‌ها فرو می‌ریزند اما ممکن است بسیاری از ساختمان‌ها دیگر قابل سکونت نباشد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه...

مسجدسلیمان به آرامش نسبی رسید / زلزله سدها را تهدید نمی‌کند مسجدسلیمان بعد از تجربه یک زلزله ۵.۷ ریشتری که منجر به خرابی برخی واحدهای مسکونی شد، هم اکنون به یک آرامش نسبی رسیده است و مردم زندگی عادی خود را آغاز کرده‌اند. به گزارش مهر، روز دوشنبه ساعت ۱۱:۳۰ زلزله‌ای باقدرت ۵.۷ ریشتر همه مردم خوزستان و استان‌های هم‌جوار را به شوک فرو برد که در همه این... زلزله احساس شد تا اینکه مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران مرکز زمین‌لرزه را شهرستان مسجدسلیمان معرفی کرد. این زلزله در علاوه بر شهرهای استان خوزستان، در استان‌های...

اهالی مسجدسلیمان امشب در منازل نمانند وی همچنین گفت: هلال احمر و سایر دستگاه‌ها زلزله را دست کم نگیرند و باید برای پیشگیری از تلفات جانی، اردوگاه اسکان موقت ایجاد شود. در اثر زلزله پیش از ظهر امروز در مسجدسلیمان ۱۱۴ نفر مصدوم شدند که ۱۰ نفر از آن‌ها در بیمارستان مسجدسلیمان و بیمارستان شهدای ایذه بستری هستند و بقیه مصدومان...

اهواز روی گسل زلزله فعال واقع شده است مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: اهواز روی گسل زلزله جوان و فعال واقع شده و این مسئله یک هشدار است. به گزارشمهر، کیامرث حاجی زاده عصر امروز در کارگروه امنیت و انتظامات استان که با حضوران مدیران دستگاه های اجرایی استان در اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد اظهار داشت: ۴۰ درصد... زلزله جوان و فعال واقع شده است همچنین فاصله گوریه با اهواز دقیقا مانند فاصله ازگله با سرپل ذهاب است که این مساله یک هشدار محسوب می شود. وی...

شهردار تهران: زلزله در کمین ماست وی با بیان اینکه زلزله در کمین ماست بر ضرورت مقاوم سازی ها تاکید و خاطرنشان کرد: در شهر تهران در مناطق جنوبی در عمق زیر ۱۰ متر، آجر پیدا می کنید یعنی این شهر چندین بار نابود شده است. شهردار تهران ادامه داد: حرکت به سمت شهر هوشمند یک الزام است و باید بین شهر الکترونیک ‌و شهرهوشمند...

زلزله اخیر ۲۳۱ میلیارد تومان خسارت به استان کرمانشاه وارد کرد مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: براساس برآوردها در زلزله چهارم آذر ماه ۲۳۱ میلیارد تومان خسارت به استان کرمانشاه وارد شده است. جلیل بالایی در گفت‌وگو باتسنیم، با اشاره به اینکه ۶۳۵ خانوار در ۱۲ روستا اسکان اضطراری گرفته‌اند اظهار داشت: بسته غذایی ۷۲ ساعته، چادر، وسایل گرمایشی... زلزله اخیر ۶۰۰ واحد مسکونی نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و احداثی محسوب می‌شوند عنوان کرد: حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی نیازمند تعمیرات هستند که باید تسهیلات...

در مواقع زلزله چه كار کنیم؟ با انجام دادن برخی از اقدامات مي توان میزان خسارت زلزله را کم کرد؛به‌ طوری که آسیب‌های جانی کمتر باشد. این در حالی است که زمین‌لرزه‌ها همگی به یک نوع رفتار نمی‌کنند. ممکن است یک زلزله بزرگ بیاید و بعد پس‌لرزه‌ای نباشد یا اینکه چند پس لرزه بیاید و بعد زلزله‌ بزرگی رخ ندهد. هنوز علم زلزله شناسی توانایی... زلزله باید چگونه رفتار کنیم؟ قبل از وقوع زلزلهحرکت زمین به‌ندرت علت واقعی مرگ یا آسیب است. بیشترین تلفات، ناشی از فروپاشی ساختارهای جزيی،...

سامانه رهگیری زمین لرزه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
کانکس‌نشینی در مناطق زلزله‌زده,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
زلزله در آذربایجان شرقی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
بهرام عکاشه,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
خانه‌های نوساز زلزله‌زدگان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
نصب ۲۲ دستگاه شتاب‌نگاشت زلزله در تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
زلزله در مسجدسلیمان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
زلزله در مسجدسلیمان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
زلزله در اهواز,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
پیروز حناچی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
زلزله در کرمانشاه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
نکات ایمنی در مواقع زلزله,توصیه های پس از زلزله,توصیه های قبل از زلزله

زلزله - حوادث

شمار کشته‌های زمین‌لرزه ترکیه به ۱۹ نفر رسید/ تعداد مصدومان به ۱۰۳۰ نفر رسید وی با با بیان اینکه عملیات جست‌وجو و نجات افرادی که زیر آوار مانده‌اند نیز ادامه دارد، گفت که ۳۰ شهروند بر اثر زلزله در استان الازیغ زیر آوار مانده‌اند و احتمال افزایش آمار جانباختگان وجود دارد. «خلوصی آکار» وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که احتمال بروز خسارات در شهرستان «سیویرجه» استان... زلزله مذکور مصدوم شده‌اند. ادامه عملیات امداد و جستجو در مناطق زلزله‌زده ترکیه/تعداد مصدومان به ۱۰۳۰ نفر رسید رسانه‌های داخلی در ترکیه از ادامه...

زمین لرزه ۶.۸ ریشتری شرق ترکیه را لرزاند/ زلزله در آذربایجان غربی، سوریه و لبنان هم احساس شد/ ۴ کشته تا الان به گزارش مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۶.۸ ریشتر جمعه شب استان «الازیق» واقع در شرق ترکیه را لرزاند. بر اساس این گزارش، مردم مناطقی از سوریه نیز این زمین لرزه را احساس کردند. بر اساس اعلام منابع خبری تاکنون ۱۴ نفر در این زمین لرزه کشته و بیش از ۲۷۰ نفر نیز زخمی شده اند. این زمین لرزه... زلزله اصلی خبر دادند. ...

زمین لرزه ۵.۲ ریشتری بندرعباس را لرزاند زمین لرزه ای باشدت ۵.۲ ریشتر به مرکزیت سرگز احمدی، بندرعباس مرکز استان هرمزگان را لرزاند. به گزارش فارس، زمین لرزه شدیدی اطراف ساعت ۲۲:۵۳ به مرکزیت سرگز احمدی از نواحی شهرستان حاجی آباد بندرعباس را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۲۱ کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز از جزییات و خسارات...

زلزله ۳.۶ ریشتری «میمه» ایلام را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۰:۰۵ صبح امروز بخش میمه از توابع شهرستان دهلران در جنوب استان ایلام را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۹ کیلومتری زمین ثبت شده است. ...

زلزله ۵.۸ ریشتری در مرز خراسان رضوی و جنوبی ساعت هفت و پنجاه و نه دقیقه صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر، سنگان و مناطقی در مرز استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی را لرزاند.  مختصات این زمین‌لرزه که در عمق  ۸کیلومتری زمین رخ داده است، ۶۰.۳۳ طول جغرافیایی و ۳۴.۰۳ درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است. کانون این زمین‌لرزه در ۴۱... زلزله گزارشی ارسال نشده است.  - مدیر کل بحران استان خراسان رضوی: تاکنون هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است.   ...

زلزله ۴.۵ ریشتری راور کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر شامگاه امروز - چهارشنبه - ۱۱ دی ماه، بخش‌هایی از استان کرمان در محدوده راور را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت ۲۱ و ۳۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه در عمق ۸ کیلیومتری زمین به وقوع پیوست. مختصات جغرافیایی زلزله...

زلزله ۵.۴ ریشتری «قلعه قاضی» بندرعباس را لرزاند زلزله ۵.۴ ریشتری دقایقی پیش قلعه قاضی از توابع شهرستان بندرعباس را لرزاند. به گزارش مهر، زلزله ای به قدرت ۵.۴ ریشتری ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه شهر قلعه قاضی از توابع شهرستان بندرعباس را لرزاند. این زلزله در بندرعباس هم حس شد. این زلزله در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داد. هنوز از خسارات احتمالی... زلزله گزارشی مخابره نشده است. ‌مشخصات کلی زلزلهمحل وقوع: استان هرمزگان - حوالی قلعه قاضی نزدیک‌ترین شهرها: ۲۴ کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان) ۲۵...

زلزله ۴.۹ ریشتری استان بوشهر را لرزاند زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهر کلمه واقع در شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند. به گزارش ایسنا، این زلزله در ساعت ۵:۲۳ دقیقه بامداد امروز -جمعه ۶ دی ماه ۹۸- اتفاق افتاده و بخشی از مردم شهرها و روستاهای شهرستان های دشتستان و تنگستان آن را احساس کرده اند. بنا بر... زلزله در مختصات طول جغرافیایی ۲۸.۸۹ و عرض جغرافیایی ۵۱.۳۹ در کلمه استان بوشهر به ثبت رسیده است. هنوز از خسارات احتمالی این زلزله اطلاعاتی منتشر...

زلزله ۵ ریشتری در استان خوزستان  زلزله ای به بزرگی ٥ ریشتر، حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی سالند خوزستان را لرزاند.  زلزله «سالند» بدون خسارات مالی و جانی -  «خالدی» سخنگوی اورژانس کشور : ارزیابی‌ها در مناطق زلزله‌زده «سالند»...

زمین لرزه ۴.۹ ریشتری 'ایذه' خوزستان را لرزاند/ یک نفر مصدوم شد ۰۳ عمق زمین‌لرزه: ۲۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۲۲ کیلومتری ايذه (خوزستان) ۴۲ کیلومتری قلعه خواجه (خوزستان) ۴۴ کیلومتری قلعه تل (خوزستان) نزدیکترین مراکز استان: ۱۰۰ کیلومتری شهركرد ۱۳۶ کیلومتری اهواز یک مصدوم در زلزله ایذه/ خسارتی گزارش نشده است مدیرکل مدیریت... زلزله در ایذه  اداره کل مدیریت بحران خوزستان در اطلاعیه‌ای با اشاره به وقوع زلزله در ایذه به کلیه روسا و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات...

زلزله ۶.۱ ریشتری مناطقی از یونان را لرزاند به گزارش مهر به نقل از آناتولیف، موسسه ژئودینامیک آتن امروز چهارشنبه اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ درجه در مقیاس ریشتر در منطقه ای میان جزایر کتیرا و گیریت یونان روی داد. مرکز این زلزله ۲۰ کیلومتری عمق زمین گزارش شده است. رسانه های یونان اعلام کردند که این زمین لرزه در منطقه‌ای وسیع... زلزله منتشر نشده است. ...

تلفات زلزله آلبانی به ۲۶ کشته افزایش یافت به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، شمار تلفات زلزله دیروز در تیرانا پایتخت آلبانی و حومه آن به ۲۶ نفر افزایش یافت. این در حالیست که خبرگزاری رویترز پیشتر شمار کشته شدگان این زمین لرزه را ۲۰ تن اعلام کرده بود. گروههای امداد و نجات در آلبانی  به عملیات نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی... زلزله چند دهه اخیر آلبانی دانسته و می نویسد تخریب کامل چندین ساختمان مسکونی و اداری در این زمین لرزه تائید شده است. ...

شمار کشته‌های زمین‌لرزه ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در بندرعباس,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله امرزو میمه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زمین مرز استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله ۴.۵ ریشتری راور کرمان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در قلعه قاضی بندرعباس,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در بوشهر,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله 5 ریشتری در استان خوزستان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در ایذه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در یونان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله در آلبانی,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

زلزله - خواندنی ها و دیدنی ها

لرزه‌نگار باستانی که محققان را متحیر کرده است! در سال ۱۳۲ میلادی، یک ستاره شناس، ریاضیدان و مهندس چینیبه نام «ژانگ هنگ» اختراع چشمگیری را به دربار هان ارائه داد: اولین لرزه سنج جهان! لرزه‌نگار دستگاهی است که تکان‌های زمین را هنگام زلزله نشان می‌دهد. البته نباید آن را با لرزه‌نگار یا لرزه‌سنج‌های امروزی اشتباه گرفت که حرکات را هم ثبت می‌کنند.... زلزله‌نگار به شمار می‌آید. احمقانه است که باور کنیم چنین وسیله‌ای قبل از اختراع ژانگ هنگ وجود نداشته است. اما آنچه دستگاه هنگ را خاص می‌کند، حساسیت و توانایی...

عملکرد ژاپنی‌ها در زمان زلزله چگونه است؟ ژاپن یکی از زلزله خیز‌ترین کشور‌های دنیا است، اما مردم آن با این وجود در زمان بروز زلزله به دقت نکات ایمنی را رعایت می‌کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، آمار‌ها نشان می‌دهند کشور ژاپن زلزله خیز‌ترین کشور دنیا است و حدود ۲۰ درصد از زمین لرزه‌های دنیا (با قدرت بیش از ۶ ریشتر) دراین کشور رخ می‌دهد. اهالی... زلزله آموزش‌های لازم را می‌بینند و در زمان بروز این فاجعه طبیعی از آمادگی قبلی برخوردار هستند. باوجود پیشرفت فناوری ساختمان سازی در این...

آیا واقعا می‌توان زلزله را پیش‌بینی کرد؟ +عکس روشی را بدانید که می‌توان با آن زلزله را از قبل پیش‌بینی کنید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دانشمندان همواره اعلام کرده‌اند که هنوز راه پیش بینی زلزله ممکن نیست، اما قابل اعتناترین روش موجود، محاسبه تعداد گربه‌های گمشده در یک محدوده جغرافیایی خاص است، اگر گربه های زیادی مفقود شوند، احتمال زلزله...

لرزه‌نگار باستانی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
زلزله در ژاپن,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها,زلزله

زلزله - دیجیتال

ربات چهار پای امدادگر در مواقع زلزله / تصاویر محققان ایتالیایی ربات‌ چهارپایی را با الهام از ساختار بدن حیوانات طراحی کرده‌اند که می‌تواند به افرادی که در زیر آوار ناشی از زلزله گیر افتاده‌اند، کمک کند. به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌استار، این ربات که "چهارپای هیدرولیک" نام گرفته، می‌تواند روی سطوح ناهموار راه برود، از موانع عبور کند و در...

اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,گجت,ربات

زلزله - مذهبی

چه کسی از حال زائران اربعین پس از زلزله خبر دارد؟ بعد از وقوع زلزله ۷.۲ ریشتری یکشنبه‌شب در عراق که شهرهای مرزی کشورمان را نیز درنوردید، و با توجه به ادامه حضور برخی زائران ایرانی در عراق پس از مراسم اربعین، تاکنون اما اطلاع‌رسانی کافی درباره وضعیت زائران کشورمان انجام نگرفته است. به گزارش ایسنا، رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر دو ساعت پس... زلزله و درحالی که نیروهای امدادی در کشور به حالت آماده‌باش درآمده بود، در خبری کوتاه اعلام کرد: «همه زائران ایرانی در شهرها و اماکن مقدسه در سلامت کامل...

اخبار مذهبی,خبرهای مذهبی,حج و زیارت

زلزله - سیاست

اختصاص اعتبار برای جبران خسارت‌های زلزله مسجد سلیمان/ موافقت‌نامه گمرکی بین ایران و کشورهای عضو اکو هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۹۳۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال، برای بازسازی و جبران بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان موافقت کرد. به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری، با اختصاص مبلغ ۹۳۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال، برای... زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان موافقت کرد. بر اساس موافقت هیات دولت، ‌ این مبلغ شامل کمک‌های بلاعوض جهت احداث یک هزار و ۴۲۷ واحد مسکونی...

۱۶ سال بلاتکلیفی لایحه بلای طبیعی! غربت کرمانشاه و باز هم لایحه ۲۲ آبان ۹۶ رسید، زلزله‌ای با قدرت ۷.۲ ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند که نه‌تنها پس لرزه‌های آن به شهرهای ایران هم رسید بلکه زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر نیز کرمانشاه و مناطق غربی کشور را به لرزه درآورد. زلزله کرمانشاه بار دیگر این سوال را... زلزله کرمانشاه نیز گفته می‌شد آیا این بدان معناست که در این یک سال هیچ اتفاق خاصی برای حل این مشکل نیفتاده است پاسخ می‌دهد: « خیر. این لایحه همین طوری...

دولت ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به زلزله‌زدگان کرمانشاه هزینه کرده است رئیس‌ جمهور گزارش اقدامات انجام‌شده در روند امداد، اسکان موقت و بازسازی واحدهای زلزله‌زده در استان کرمانشاه را بسیار دلگرم‌کننده خواند و با تقدیر از همه تلاشگران در این عرصه، گفت: بر اساس این گزارش از آبان پارسال تا پایان شهریور امسال و اوایل مهر، در مناطق روستایی تقریباً همه زلزله‌زدگان به خانه‌های‌شان... زلزله در استان کرمانشاه ، زلزله این استان را با شدت بسیار زیاد و کم‌سابقه خواند و گفت: معمولا زلزله‌هایی که در شب روی می‌دهند خسارات و تلفات زیادی برجای...

موافقت دولت با افزایش میزان کمک برای جبران خسارات ناشی از زلزله زدگان کرمانشاه و کرمان هیات دولت با افزایش میزان کمک مکمل بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۶ در دو استان کرمانشاه و کرمان موافقت کرد. هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، با افزایش میزان کمک مکمل بلاعوض و... زلزله سال ۱۳۹۶ در دو استان کرمانشاه و کرمان موافقت کرد. بر این اساس، مبلغ ۲۵۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار به منظور احداث ۳۵ هزار واحد...

پاسخ وزیر کشور به نمایندگان درباره زلزله زدگان کرمانشاه سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از پاسخ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نمایندگان درباره آخرین وضعیت زلزله زدگان کرمانشاه خبر داد. به گزارش ایرنا، اصغر سلیمی در تشریح جلسه امروز- یکشنبه- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور... زلزله کرمانشاه و عدم اقدامات لازم در این زمینه مطرح اما از پاسخ وزیر کشور قانع نشد لذا این سوال به صحن علنی ارجاع خواهد شد. سلیمی افزود: علی...

هنوز یک واحد مسکونی در سرپل ذهاب کلنگ‌زنی نشده است نماینده مردم سر پل ذهاب در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم گذشت ۱۰۰ روز از وقوع زلزله، هنوز یک واحد مسکونی هم در مناطق زلزله‌زده کلنگ‌زنی نشده است. به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی فرهاد تجری نماینده مردم سر پل ذهاب اظهار داشت: بنیاد مسکن به عنوان مجری بازسازی... زلزله‌زده، باندبازی راه انداخته است و برخلاف نیازمندی منطقه که ساخت سازه‌های نو است، هنوز بنیاد مسکن به دنبال ساخت سازه‌های سنتی است. وی ادامه...

عیدی امسال، ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است موافقت دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای زلزله‌زدگان استان‌های ایلام و کرمانشاه هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۵۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله اخیر در استان ایلام موافقت کرد. اعتبار اختصاص‌یافته شامل کمک بلاعوض جهت احداث تعداد ۵۰۰ واحد آسیب‌دیده... زلزله توسط ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، اختصاص و پرداخت اعتبار خارج از شمول بابت جبران هزینه‌های جانبی درمان افراد آسیب‌دیده از زلزله (نظیر افراد قطع نخاع،...

بازدید رییس جمهور از منطقه زلزله زده گوَرک راور رئیس جمهور صبح روز جمعه وارد منطقه زلزله زده گورک راور شد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور در دومین روز از سفر خود به استان کرمان از مناطق زلزله زده استان کرمان بازدید می‌کند و آخرین برنامه رئیس‌جمهور در کرمان حضور در نشست خبری در فرودگاه کرمان اعلام شده است. روحانی... زلزله زده به رئیس جمهور ارائه می‌کند. وزیر صنعت ومعدن وتجارت هم در حال بازدید ازمعدن چاه فیروزه شهر بابک است. ...

فلاحت پیشه: هنوز به بسیاری از مستاجرین کانکس داده نشده است حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با وقایع‌اتفاقیهمی‌گوید: در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نزدیک به سه هزار مستاجر داریم که وضعیت همه آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، باتوجه به اینکه هنوز به بسیاری از آنها کانکس داده نشده است. وضعیت مرزنشینان بعد از زلزله چگونه است؟ واقعیت این... زلزله‌زدگان درباره کمک معیشت، ساخت خانه و بازسازی، همچنین خرید لوازم مسکن توجه نشده است. متاسفانه نمی‌دانم مسئولان باتوجه به رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان...

واکنش زیباکلام به منتقدانش در هزینه بودجه کمک به کرمانشاه پس از مرگ دو کودک در جمع مردم زلزله زده کرمانشاه و انتشار اخباری دال بر وضعیت نامناسب بهداشت و سکونت زلزله زدگان، برخی به صادق زیباکلام گلایه کردند که چرا بودجه کمک مردمی به وی برای این منظور را صرف تامین بهداشت و مسکن آنها نکرده و در عوض قصد دارد در آنجا دهکده امید بسازد؟ به گزارش خبرآنلاین،... زلزله زده ها در سرما بی سرپناه و گرسنه مانده اند و من به فکر رویاهای فرهنگی هستم. در عین حال بغض و کینه تندروها را هم نمی بایستی نادیده گرفت. هم بواسطه...

نماینده مردم کرمانشاه فوت چند نفر را بر اثر سرما در مناطق زلزله‌زده تایید کرد مردم در مناطق زلزله‌زده مشکلات بسیار زیادی دارند. الان در این مناطق هوا خیلی سرد است و مردم امکانات و سیستم گرمایشی ندارند. خانم‌هایی در این مناطق هستند که دو، سه ماه است حمام نرفته‌اند. قطعا با شروع فصل گرما باید منتظر شیوع بیماری‌های واگیردار در این مناطق باشیم که گریبانگیر مردم می‌شود. شهاب نادری،... زلزله‌زده بر اثر سرما کشته شدند. تایید می کنید؟ اوضاع در آن منطقه چطور است؟ بله. وضع مردم اصلا خوب نیست و خیلی گرفتاری دارند. مردم حمام و سرویس بهداشتی...

نوبخت: تا رفع کامل مشکلات کنار مردم زلزله‌زده کرمانشاه خواهیم بود رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا رفع کامل مشکلات مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، کنار مردم این مناطق خواهیم بود. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت، عصر امروز (پنجم بهمن) در نشست ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: کارهای خوبی در مناطق... زلزله زده استان انجام شده با این وجود کارهای زیادی نیز هنوز مانده که باید کمک کنیم به انجام برسد. نوبخت افزود: قصد دولت این است با تمام وجود...

هیات دولت,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
لایحه بلای طبیعی در مجلس,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
حسن روحانی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
جلسه هیات دولت,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
عبد الرضا رحمانی فضلی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
فرهاد تجری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
پول,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
حسن روحانی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
صادق زیباکلام,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,احزاب و شخصیتها
سیدقاسم جاسمی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
محمدباقر نوبخت,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت

زلزله - طنز

طنز/ ستاد مدیریت زلزله: در هر حال غافلگیر می‌شیم! انتشار اخباری درباره رخ دادن ۲۰ درصد از زلزله های جهان در ایران و همچنین ماجرای دستگیری یکی از فعالان شبکه اجتماعی اینستاگرام ملقب به "سحر تبر" سوژه طنز شهرونگ شد. ...

طنز/ دوماه دیگه یخ نزنین بهار میشه! دوماه دیگه یخ نزنین بهار میشه! ...

شوخی های کاربران فضای مجازی با زلزله تهران دقایقی پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری شب گذشته در پایتخت، بسیاری از هموطنان طناز ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به شوخی با این موضوع پرداختند. تهرانیای عزیز اگه رفتید زیر چادر فرش و موکت پهن نکنید زیرتون،جهانگیری با کفش میاد داخل. - ۵۰۰,۰۰۰ خودرو تا صبح روشن بوده و ۱۵ میلیون لیتر سوخت مصرف... زلزله هم خطرناکتریم. - ولی یکی از ترسناک‌ترینای امشب همین اینستاگرم و گروهای تلگرامی بود...خیلیا تا نیم ساعت قبل زلزله عکس مهمونی دورهمی و...

طنز/ عزیزان منتظرالاختلاس! زلزله‌زده پیامک می‌فرستند که گور پدر زلزله! بلند شوید بیایید قسط‌هایتان را بدهید! یعنی واقعا انسانیت و همدلی را معنایی دگر بخشیدیم! واقعا شورش را در‌آورده‌ایم! آقایان و خانم‌های زلزله‌زده! پول دولت خوردن ندارد! سریع بلند شوید کانکس‌ها و آب‌معدنی‌ها را بفروشید، قسط بانک‌ها را بدهید که یکسری...

طنز/ زلزله‌زدگان عزيز تا حوادث بعدی خدا يار و نگهدارتان! زلزله كرمانشاه و مردمي كه طبق آمارهاي منتشر شده هنوز به بعضي‌هاشون كانكس نرسيده. اونم كانكس‌هاي فوق‌العاده تميز، نو و مقاومي كه نصفشون در برابر باد كه هيچي، در برابر يه نسيمِ در به در كه ميخواد گلبرگ رو از ياد ببره و برداره بوي تن بانوي موسيقي و گل رو هرجا كه ميخاد ببره، هم نميتونن مقاومت كنن! يعني...

طنز/ آدم برفی! یک تشکری هم داشته باشیم از مدیر ستاد بحران استان کرمان که از لحظه اولی که زلزله در این منطقه رخ داد، ذره‌ای از کوشش و تلاش برای نجات هموطنان و هماهنگی‌های لازم برای برطرف شدن مشکلات احتمالی دست نکشیده و بی‌توجه به اقامتش در کانادا‌، از راه دور هم مشغول هندل کردن اوضاع است! یادش بخیر یک زمانی... زلزله‌زده کرمان بفرستد و روی آنها بنویسد: به فکرت هستم وطن! ما از همین جا تقاضا می‌کنیم که ایشان به خاطر این زلزله به وطن برنگردند‌. زلزله...

زلزله,طنز,مطالب طنز,طنز جدید
طنز,مطالب طنز,طنز جدید
زلزله تهران,طنز,مطالب طنز,طنز جدید
irony
كرمانشاه,طنز,مطالب طنز,طنز جدید
irony

زلزله - علمی

ثبت صدای دو زلزله دیگر در مریخ سازمان ناسا دو نمونه تازه صوتی از زمین لرزه در مریخ را منتشر نموده است . این زمین لرزه ها به وسیله لندر اینسایت ثبت شده اند. به گزارش مهر به نقل از گیزمودو، لندر اینسایت بعد از فرود روی مریخ با استفاده از یک وسیله زمین لرزه سنج به اسم SEIS تلاش کرد زمین لرزه ها در این سیاره را رصد کند. این...

زلزله در مریخ ثبت شد/ صدای لرزشهای مریخ را بشنوید کاوشگر اینسایت برای نخستین بار زلزله در مریخ را ثبت کرده است. این کاوشگر در صد و بیست و هشتمین روز از حضورش در سیاره سیگنال های لرزشی را از اعماق آن ثبت کرده است. به گزارش مهربه نقل از دیلی میل، کاوشگر اینسایت برای نخستین بار زلزله در مریخ را ز کرده است. لندر «اینسایت» متعلق... زلزله سنج کوچک‌ترین حرکات زیر سطح مریخ را رصد می‌کند. دانشمندان این موفقیت را نقطه عطفی می‌دانند. به گفته محققان تیم اینسایت این کاوشگر در...

آماده باشیم، زلزله بیخ گوشمان است هر چند وقت یک بار خبرهای دلهره آوری در باره احتمال زلزله در تهران منتشر می شود. هرچند کارشناسان زلزله پیش بینی زلزله را غیر ممکن می دانند اما از آنجا که شهری مثل تهران بر روی چند گسل زلزله واقع شده است باعث شده تا در چند سال گذشته بسیاری از کارشناسان این حوزه در مورد خطر قریب الوقوع این پدیده ویرانبار... زلزله شناسی در دوره زمانی ۲۳۰۰ ساله اخیر ۸ زلزله بزرگ در تهران و اطراف آن اتفاق افتاده است. حدود دوسال پیش بود که زلزله ای ۲/۵ ریشتری...

لرزه نگاری لرزه‌نگاری برای مطالعه علمی پیدایشزلزلهو امواج حاصل از آن بوجود آمد. به دنبال آغازجنگ سردقدرت‌های جهانی رو به سرمایه‌گذاری بیشتری در این علم آوردند، تا از وقوع آزمایش‌های هسته‌ای طرف مقابل، محل و شدت آن مطلع شوند. سپس در دهه شصت و هفتاد میلادی با گران شدن نفت و بحران... زلزلهونفتتقسیم می‌گردد. در شاخه زلزله، امواج زلزله که از همان امواج صوتی می‌باشند مورد مطالعه قرار می‌گیرد. امواج زلزله...

احتمال وقوع زمین‌لرزه های ۶ تا ۷ ریشتر در خوزستان وجود دارد استاد زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله گفت: همیشه احتمال وقوع زمین‌لرزه های به بزرگی ۶ تا هفت ریشتر در خوزستان وجود دارد اما میزان احتمالات متفاوت است. به گزارش مهر، مهدی زارع ظهر امروز سه شنبه در نخستین سمینار منطقه‌ای توانمندسازی و تاب‌آوری در بحران که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد:... زلزله اندیکا در سال ۱۳۵۶ به بزرگی ۶ ریشتر بوده است. همچنین در ۴۰ سال اخیر زلزله های دیگری در خوزستان رخ داده و دزفول نیز در بالاآمدگی قرار دارد که این...

احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند در امتداد زلزله ها رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران گفت: گسل های مهمی پیرامون آتشفشان دماوند مانند بلده، لار،‌ مشاء، کندوان و فیروزکوه قرار دارند؛ بنابراین لرزه خیزی می تواند بر فعالیت های این آتشفشان اثر بگذارد. جمال باکویی در گفت و گو با ایسنا‌، در بیان اینکه کدام مناطق در مازندران زمینه زلزله مخرب را دارد،... زلزله و احتمال وقوع سونامی باشد، گفت: در بستر دریای خزر نیز گسل فعال وجود دارد، اما زمین لرزه های بزرگی بستر اقیانوس ها و دریاهای آزاد که باعث ایجاد سونامی...

زمین لرزه ۳.۴ ریشتری شهرستان مهران را لرزاند زلزله ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر شهرستان مهران در استان ایلام را لرزاند. به گزارش مهر، زلزله ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۸:۰۵ امروز شهرستان مهران در جنوب استان ایلام را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده است. ...

استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی زلزله محققان از یک مصرف جدید جنجالی "هوش مصنوعی"(AI) برای پیش‌بینی زلزله رونمایی کردند. به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، محققان دانشگاه "مترو پولیتن توکیو"( Tokyo Metropolitan University) از تکنیک "یادگیری ماشین" استفاده کردند تا تغییرات کوچک در زمین‌شناسی را تجزیه و تحلیل کنند. "یادگیری... زلزله" و "سونامی" با بروز تغییرات موضعی در میدان‌های "ژئومغناطیسی" همراه است. این تغییرات در مورد "زمین لرزه" با عنوان تاثیرات "پیزومغناطیس"...

تشخیص زلزله با استفاده از کابل‌ فیبر نوری "کابل‌های فیبر نوری" که معمولا برای انتقال اطلاعات اینترنتی استفاده می‌شوند می‌توانند هشداری برای وقوع زلزله‌ باشند. به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، محققان موفق شدند با استفاده از کابل‌های فیبر نور فعلی، فعالیت‌های لرزه‌ای زمین را نظاره گر باشند. این موفقیت می‌تواند روشی جدید برای... زلزله در مناطق وسیع باشد. این کابل‌ها برای ارتباطات در مسافت زیاد یا انتقال اطلاعات با سرعت زیاد استفاده می‌شوند. این مطالعه...

سامانه «هشدار سریع» در تهران آثار ثانویه زلزله را کاهش می دهد به گزارش ایرنا، سامانه هشدار سریع زلزله، سامانه‌ اطلاع‌ رسانی و انجام اقدامات برای ز‌لزله هایی است که در عمق زمین به وقوع پیوسته اند ولی هنوز در محل سکونتگاه ها احساس نشده اند. اکنون بسیاری از کشورهای لرزه خیز جهان از آن برای آگاهی رسانی به شهروندان و خاموشی ایمن تاسیسات راهبردی خود لحظاتی قبل از... زلزله رخ داده را تعیین، میزان شدت آن و خسارت احتمالی را به طور نسبی در محل مورد نظر اعلام و چند ثانیه پیش از رسیدن امواج مخرب هشداری صادر می کند. ژاپن...

گسل چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟ گسل ها را با نام های گسل های فعال و غیر فعال می شناسیم اصولاً گسل‌ها دارای توان لرزه‌ای نهفته و لرزه‌زا هستند و در صورت رها سازی انرژی ذخیره شده، زلزله‌های کوچک و بزرگی را به وجود می‌آورند. بدون تردید بین گسل و زلزله رابطه نزدیکی برقرار است گسل چیست؟ گسل شکستگی در سنگ هایی است که پوسته زمین... زلزله می شود. بعضی از گسل ها بسیار کوچکند. اما گسل هایی هم وجود دارند که بخشی از سیستم های گسلی بزرگ هستند که سنگ ها به موازات آنها صدها کیلومتر از...

مفهوم قرارگیری ۳۵ شهر روی نوار «خطر نسبی بسیار زیاد زلزله» چیست؟ نقشه کامل «خطر زلزله در مناطق مختلف کشور»، اعلام عمومی شد به گزارش دنیای اقتصاد، شهرهای ۳۱ استان روی این نقشه، بر حسب «میزان خطر نسبی زمین‌لرزه» با ۴ رنگ جانمایی شده است؛ به‌طوری‌که‌ ۳۵ شهر از استان‌‌های مهم، روی نوار لرزه‌ای با «خطر بسیار زیاد» قرار دارند. علی بیت‌اللهی، زلزله‌شناس... زلزله در ایران»اعلام کرد: سطوح چهارگانه خطر با برآورد شتاب ناشی از زلزله‌‌های احتمالی در نقاط مختلف تعیین شده است. به گفته او، نیروی مخرب زلزله قابل‌کنترل...

زلزله در مریخ,اخبار علمی,خبرهای علمی,نجوم و فضا
کاوشگر اینسایت زلزله در مریخ,اخبار علمی,خبرهای علمی,نجوم و فضا
زلزله در تهران,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
لرزه نگاری,زلزله,پیش بینی زلزله
احتمال وقوع زلزله در خوزستان,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
دماوند,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
زلزله,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
پیش‌بینی زلزله با هوش مصنوعی,اخبار علمی,خبرهای علمی,اختراعات و پژوهش
کابل فیبر نوری,اخبار علمی,خبرهای علمی,اختراعات و پژوهش
زلزله,اخبار علمی,خبرهای علمی,پژوهش
گسل,گسل فعال,گسل های ایران
اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست

زلزله - فرهنگ و اندیشه

برج پیزا چگونه برابر زلزله مقاومت می‌کند گروهی از دانشمندان به‌تازگی دست به بررسی برج کج پیزا زده‌اند تا دریابند که این برج چگونه در برابر زلزله‌های بزرگ مقاومت کرده و فرو‌نمی‌ریزد. به گزارش سیناپرس، برج کج پیزا ازنظر ظاهری به شکل است که قاعدتا نباید همچنان استوار باشد. این برج بیش از ۵۰۰ سال را در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله مقاومت... زلزله قوی را تجربه کرده است ولی از سال ۱۲۸۰ که این سازه بنا شده است، هیچ‌کدام از این زلزله‌ها موجب نابودی آن نشده است. تیم تحقیقاتی یاد شده...

مسابقه خالی کردن دل مردم راه افتاده / مهندسی امروز ما خسارت ایجاد می‌کند به‌گزارش ایلنا، سیدمحمد بهشتی در نشست تخصصی «زلزله و میراث‌فرهنگی» که به همت پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی‌تاریخی پژوهشگاه برگزار شد، با تاکید بر اینکه ایران اخیرا زلزله‌خیز نشده و زلزله پدیده جدیدی نیست، گفت: «این نکته که ما به تازگی نسبت به بحث زلزله توجه می‌کنیم، نشان می‌دهد نسل‌های اخیر ما... زلزله را پشت سر گذاشته است.» او با اشاره به اینکه امروز زلزله تهدید، تخریب، ضایعات و خسارات دارد، گفت: «زلزله‌های گذشته هم همین عوارض را داشته...

تیشه زلزله بر میراث دیار فرهاد زلزله‌اي با قدرت ۲.۷ ريشتر كه غرب كشور را به لرزه درآورد؛ در اين حادثه بسياري از هموطنان‌مان كشته يا مجروح شدند. در اخبار هر لحظه آمار كشته شدگان درحال افزايش است اما انسان‌ها تنها قربانيان زلزله غرب كشور نبودند؛ ميراث تاريخي ايران نيز، قرباني زلزله شده است. بسياري از بناهاي تاريخي ارزشمند كشور در استان‌هاي... زلزله به بناهاي تاريخي، موزه‌ها، تكايا و... دركرمانشاه، آسيب وارد نكرده است. اما متاسفانه به آثار تاريخي مانند كاروانسراي شاه عباسي، عمارت خسرو و چهارقاپی...

زلزله ٧,٣ ریشتری در ایلام و کرمانشاه به ١٥ اثر تاریخی آسیب زد مدیر کل میراث فرهنگی ایلام در گفت‌وگو با «شهروند»: با ترک خوردن دیوارهای ٩ بنای تاریخی و ریزش بنایی در شهر سیمره خسارت زلزله ٥٠٠‌ میلیون تومان تخمین زده شد معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه در گفت‌وگو با «شهروند»: دیوار شرقی کاروانسرای شاه‌عباسی فروریختزلزله ازگله دامن ١٥ اثر تاریخی... زلزله هفت ریشتری را تجربه کرده که بناهای تاریخی حتی توانایی مقاومت در برابر قدرت کمتر از آن را هم ندارند. اتفاقِ ٧,٣ ریشتری سرانجام افتاد و خسارت جانی...

خطر زلزله از بیخ گوش میراث جهانی شوش گذشت ۳۸ بوده و در عمق ۱۷کیلومتری زمین به‌وقوع پیوسته است؛ نزدیک‌ترین شهر به کانون این زلزله شهر باستانی شوش در فاصله ۲۶کیلومتری است. ...

آسیب زلزله به آثار تاریخی خراسان شمالی مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی اعلام کرد، عمارت و آیینه‌خانه مفخم در زلزله شب گذشته (یکشنبه) آسیب دیده و در حال حاضر اشیاء موزه به جای امنی منتقل شده‌اند. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، «محمد سویدانلویی»، درباره زلزله ۵.۷ ریشتری که شنبه‌شب (۲۳... زلزله عمارت مفخم و آیینه‌خانه مفخم آسیب دیدند که به عمارت مفخم آسیب بیشتری وارد شده است. او درباره میزان آسیب واردشده به این دو بنا نیز گفت:...

برج پیزا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
تخریب آثار تاریخی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
زلزله کرمانشاه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,شهر باستانی شوش
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,آثار تاریخی خراسان شمالی

زلزله - فوتبال

وکیل علی دایی: حساب های مسدود زلزله زدگان باز شد شایعات مربوط به مسدود شدن کمک ها به زلزله زدگان به دلیل بدهی وی صحت ندارد. به گزارش خبرآنلاین، «عسگری پیش بین» وکیل علی دایی درپرونده مربوط به کمک های مردمی زلزله زدگانگفت: با مذاکراتی که با مسئولان محترم قضایی داشتیم، از دیروزحساب های آقای داییاز مسدودی خارج شدند تا روند... زلزله زدگانکسر شود. ...

ماجرای ورزشگاهی که با نواقص افتتاح شد و سقفش در زلزله ریخت! علوی تصریح کرد: حدود ۲۰تا ۲۵ روز است که پیمانکار ابنیه در حال تکمیل نواقصات ساختمانی از جمله سونا، جکوزی، اتاق هاست؛ متاسفانه به علت زلزله اردیبهشت، خیلی از سقف های کاذب این ورزشگاه به دلیل رعایت نکردن اصول ریزش کرد. وی ادامه داد: جایگاه وی آی پی ورزشگاه نیز رفع نواقص می‌شودو...

علی دایی: تا ریال آخر پولی که جمع شده، خرج مردم زلزله زده می‌شود/ برای مقاومت زلزله از تکنولوژی ایتالیایی استفاده کرده ایم علی دایی در پایان درباره اقداماتش در مناطق زلزله‌زده اظهار کرد: من به مردم پاسخگو هستم و از روز اول در اینستاگرام اطلاع رسانی کردم. ما در یکی از روستاهای کوهستانی مناطق زلزله‌زده که کمتر به آن رسیدگی شده، خانه‌سازی می‌کنیم و خیلی از شرکت‌ها هم به ما کمک می‌کنند. ان‌شاءالله تا شروع سرما...

ازدواج ضد کهکشانی کاوه رضایی! کاوه رضایی البته با برگزاری مراسم خود در کرمانشاه یک دلیل دیگر هم داشت و آن هم همدردی با مردم زلزله زده ای است که حدود یک سال پیش خانه های خود را از دست دادند و هنوز هم با گذشت این مدت شرایط برای آنها تغییر چندانی نکرده است. رضایی که در دوران حضورش در فوتبال به دور از هیاهو رسانه ای به...

کاوه رضایی و فرنوش شیخی در اسلام‌آباد غرب جشن عروسی می‌گیرند زلزله‌زده اسلام‎آباد غرب استان کرمانشاه که در آن‌جا متولد شده است، برگزار کند. کاوه رضایی با هماهنگی و مرخصی از مهدی بیات، رئیس ایرانی باشگاه شارلوا چهارشنبه شب از بلژیک عازم ایران می‌شود. البته مدیران باشگاه شارلوا هم در جشن عروسی کاوه شرکت خواهند داشت. رضایی که در تعطیلات...

علی دایی به خاطر مردم زلزله‌زده دعوت فیفا را رد کرد دایی كه در حال ساخت یك روستا از روستاهای تخریب شده مناطق زلزله زده كرمانشاه است، ترجیح داده در ایران بماند و آخرین كارهایی كه مربوط به ساخت این روستا است را پیگیری كند. ...

زلزله در مکزیک پس از برد تاریخی مقابل آلمان! سرویس مانیتورینگ زلزله مکزیک، SIMMSA، نشان می‌دهد که به دنبال شادی بی حد و مرز طرفداران در پایتخت مکزیک پس لرزه‌های مصنوعی ایجاد شده است. ...

هدیه ویژه باشگاه لیورپول به زلزله زدگان کرمانشاه این تورنمنت خیرخواهانه برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه تدارک دیده شده است. هر سال باشگاه لیورپول و امور خیریه این باشگاه پیراهن‌های استفاده نشده و مازاد را برای اهداف خیرخواهانه در سراسر جهان ارسال می‌کند. ...

علی دایی: حساب مربوط به کمک‌های مردمی را مسدود کردند شهریار فوتبال ایران را این روزها با لقب تختی زمانه می‌شناسند؛ آقای گل فوتبال جهان که پیش از هر کسی وظیفه خود را در قبال زلزله زدگان کرمانشاه به بهترین شکل ممکن به انجام رساند. به گزارش ایلنا، مهران مدیری در برنامه دورهمی همواره یک جمله تکراری را بیان می‌کند و آن یادآوری بابت بازماندگان زلزله غرب... زلزله‌زدگان غرب کشور است. علی دایی در واقع شهریار فوتبال ایران نیست بلکه او طی این مدت در نقش تختی فرو رفته و آنچه که مردم درباره او می‌گویند که «تختی...

جواد خیابانی، قهرمان این روزهای فضای مجازی گزارشگر و مجری ورزشی کشورمان برای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه سنگ تمام گذاشته است. به گزارش خبرورزشی، جواد خیابانی از خانه و زندگی خود زده تا به تبلیغ برای کمک های مردمی به مردم زلزله زده غرب کشور بپردازد. خیابانی این روزها بیشتر از گذشته مورد توجه جامعه قرار گرفته و مسئولیت اجتماعی اش را به... زلزله های بم و رودبار شده بودند مثل یک انسان دلسوز رفتار می کرد و حتی بارها در مصاحبه های تلویزیونی وقتی نامی از این افراد می آمد، اشک می ریخت. این...

اظهارات جنجالی جواد خیابانی؛ پول یک اختلاس ۱۰هزارمیلیاردی را بدهید، کرمانشاه را مثل بهشت بسازیم جواد خیابانی تقریبا این‌روزها شده لیدر کمک رسانی و بازسازی روستاهای آسیب دیده در زلزله کرمانشاه. او همچنان همان‌جاست و به تهران برنگشته است. جواد خیابانی هنوز سر پل ذهاب است. او حالا دیگر می گوید وارد فاز ساخت خانه شده اند. می خواهد کار را یکسره کند و بعد برگردد. می خواهد مردم کرمانشاه حتی لحظه... زلزله حل شود. به همین دلیل هم هست که برایش کیسه ای نامه می نویسند. با او در این باره همکلام شده ایم. وضعیت چطور است. پویش ۱۰...

روایت خیابانی از نقش دایی در کمک‌ به زلزله‌زدگان او که در سال‌های اخیر بیشتر با گزارش‌های روی اعصابش مطرح بود اما در زلزله کرمانشاه به یک ستاره تبدیل شد. گزارشگر و مجری برنامه‌های ورزشی از همان روزهای اول تا روز یکشنبه که این گفت‌وگو را با او انجام دادیم، در مناطق حادثه‌دیده حضور داشت. خیابانی اما هنوز هم دست از کار جمع‌آوری کمک نکشیده و در بیستمین... زلزله‌زده فرستادیم. نقدی چطور؟ خیلی مایل نبودم که کمک نقدی جمع کنم اما در نهایت شد و حدود ۶۵ کانکس خریدیم. در مدتی که آنجا...

علی دایی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال
ورزشگاه یاسوج,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,فوتبال ملی
علی دایی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,لیگ برتر و جام حذفی
مراسم ازدواج کاوه رضایی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال
کاوه رضایی و فرنوش شیخی,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
علی دایی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,فوتبال ملی
هواداران تیم ملی مکزیک,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,جام جهانی
مهدی مهدوی‌کیا,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,اخبار فوتبال جهان
علی دایی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,لیگ برتر و جام حذفی
جواد خیابانی,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
جواد خیابانی,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,اخبار ورزشکاران
جواد خیابانی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال

زلزله - آموزشی

تمامی مدارس میانه، سراب و مهربان در مقاطع تحصیلی مختلف فردا (۱۸ آبان) تعطیل اعلام شد در پی وقوع زلزله در شهرستان میانه و سراب همه مقاطع تحصیلی فردا در این شهرستان‌ها تعطیل اعلام شد. به گزارش ایلنا، فرماندار شهرستان میانه گفت: فردا شنبه ۱۸ آبان کلیه مدارس شهرستان میانه در تمامی مقاطع تعطیل است. همچنین روابط‌عمومی اداره آموزش و پرورش سراب اعلام کرد فردا همه مدارس در همه...

مدارس و دانشگاه‌های گیلانغرب تعطیل اعلام شد به گزارش صدا و سیما،مدیرکل مدیرت بحران استان کرمانشاه اعلام کرد : در پی وقوع زلزله ۵.۹ دهم در مقیاس مدارس گیلانغرب تعطیل اعلام شدریشتر عصر امروز یکشنبه ۱۶ دی ماه تمامی مراکز آموزشی شامل پیش دبستانی ، ابتدایی ،متوسطه اول و دوم و دانشگاهها بجز دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند فردا دوشنبه ۱۷...

مدارس شهر‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب تعطیل شد وی گفت : حادثه‌ی زلزله‌ی چهارم آذرماه با تدبیر همراهی ویژه‌ی مردم و مسئولان، به نحو مطلوبی مدیریت شد و خوشبختانه بدون تلفات جانی پرونده‌ی امداد و نجات اولیه بسته شد. وی در ادامه گفت: امروز از همان ساعات اولیه بامداد مدیرکل آموزش و پروش کرمانشاه و چند اکیب از همکاران ضمن بازدید...

تمام مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه فردا تعطیل است به گزارش تسنیم، به‌دنبال وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری استان کرمانشاه تمام مدارس و دانشگاه‌های استان تعطیل است. همچنین مدارس سه شهرستان قصرشیرین، گیلان‌غرب و سرپل‌ذهاب فردا تعطیل است اما ادارات آن‌ها دایر است. ادارات سطح استان فردا فعال هستند. ...

مدرسه‌سازی نظام بانکی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه در میانه پاییز سال گذشته وقوع زلزله مهیب در استان کرمانشاه دل تمام مردم ایران را به درد آورد و همه را داغدار کرد. به گزارش سرپوش به نقل از روابط عمومی بانک سامان، مردم کشورمان که همواره در روزها و شرایط سخت کارنامه‌ درخشانی در همدلی و همراهی دارند دست‌به‌دست هم دادند تا با کمک‌های خود، باری از... زلزله هفت‌وسه دهم ریشتری ۲۱ آبان ۹۶ تخریب شده بود، اول مهرماه امسال میزبان دانش آموزان است. بخش عمده هزینه بازسازی این مدارس را بانک‌ها متقبل شده‌اند. «سامان...

همکاری دانشگاه‌ فردوسی مشهد و فلوریدا آمریکا در حوزه زلزله رئیس مرکز لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد از همکاری بین مرکز لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فلوریدا جنوبی آمریکا در زمینه زلزله پژوهی خبر داد. به گزارش مهر، کیوان حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مفاد اصلی این تفاهم نامه را در حوزه تحقیقات در زمینه داده‌های زلزله و خصوصا زلزله... زلزله پژوهی دانشگاه فلوریدای جنوبی از پیشرفته ترین مراکز علمی بین‌الملل در حوزه زلزله است و امضا این تفاهم نامه می تواند به انجام پژوهش‌های معتبر مشترکی...

مدارس مناطق زلزله‌زده تا مهر سال آینده احداث می‌شود مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به دانش آموزان مناطق زلزله زده استان قول داد: تمامی مدارس تخریب شده در اثر زلزله با همراهی خیرین تا مهر ماه سال آینده احداث و تحویل آنان شود. مجید یزدان‌پناه در گفت و گو باایسنا، با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر اینکه باید تمامی مدارس تخریب... زلزله با همراهی خیرین تا مهر ماه سال آینده تحویل دانش‌آموزان شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به مردم خیر ایران اسلامی بواسطه حمایتشان...

سهمیه‌ای خاص به داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور ۹۷ اختصاص می‌یابد مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تصویب آیین نامه اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور ۹۷ تصویب شد. به گزارش ایلنا، حسین توکلی در گفت‌و‌گو با ایلنا، اعلام کرد: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده واحده مصوب جلسه ۷۳۹ در تاریخ ۲۸ آبان ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور کاهش آلام و رنج‌های... زلزله، سهمیه‌ای خاص به داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور سراسری ۹۷ تخصیص داده خواهد شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه پس...

مدارس کدام مناطق تهران ناایمن‌ترند؟ اگرچه در شرایط معمولی جای نگرانی برای استفاده از این فضاها وجود ندارد، اما دغدغه ما برای وقوع احتمالی زلزله و حوادث غیرمترقبه است. وضعیت مدارس به هنگام بروز این حوادث نگران‌کننده خواهد بود.» این درحالیست که احمد صادقی، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،در ۱۹ آذر ماه همزمان... زلزله اخیر تهران با اشاره به وضعیت اسفناک مدارس شهر تهران به لحاظ فرسودگی گفته که «با توجه به وجود گسل ها، بافت فرسوده و زلزله خیز بودن، تهران یک شهر نا...

بطحایی: ۳۰ درصد مدارس کشور در مقابل زلزله ناایمن هستند سید محمدجواد بطحایی از وجود ۳۰ درصد مدارس ناامن در کشور خبر داد و گفت: این مدارس در مقابل حوادثی مانند زلزله خطرپذیر هستند و حدود ۱۸هزار میلیارد تومان پول برای بازسازی و نوسازی تمامی این مدارس غیرایمن نیاز است هرچند می‌توان در طول برنامه ۵ ساله ششم به تدریج مدارس را ایمن کرد. غیرایمن...

مدارس و دانشگاه های استان البرز تعطیل شد همچنین بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان البرز، چهارشنبه ۶ دی تمامی ادارات البرز دایر هستند/ صدا و سیما لغو امتحانات‌داخلی مدارس شهریار، ملارد و قدس ایسنا هم نوشت: رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار اعلام کرد که در پی زلزله بامداد چهارشنبه، امتحانات داخلی مدارس با مصوبه...

چهاردیواری‌های دلهره ٢ معلم و ٧٨ دانش آموز در زلزله کرمانشاه کشته شدند سرپل ذهاب ٢٢١ مدرسه داشت که ٨٩ مدرسه تخریب یا غیرقابل استفاده شدند قرار گرفتن کانکس‌ها داخل حیاط مدرسه، خطرناک است یک پس لرزه شدید بیاید دیوار می ریزد «خانم معلم مُرده.» دومین روزی است که «سارینا»، «روناک» و «سمیرا» به مدرسه می‌روند و معلم ندارند:... زلزله جان دادند و حالا فقط پسر، ٥، ٦ ساله‌اش مانده؛ تنها. خانم حسینی، معلم کلاس دوم همراه خانم نظری و خانم نی‌ریزی، روز اولی که به مدرسه آمدند و جای خالی...

تعطیلی مدارس میانه,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های گیلانغرب,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس کرمانشاه,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس و دانشگاه های کرمانشاه,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
بانک سامان,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
زلزله,اخبار دانشگاه,خبرهای دانشگاه,دانشگاه
احداث مدارس مناطق زلزله‌زده کرمانشاه,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
سنجش,نهاد های آموزشی,اخبار آزمون ها و کنکور,خبرهای آزمون ها و کنکور
مدرسه,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
سید محمدجواد بطحایی,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
مدرسه تخریب شده,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش

زلزله - هنر و سینما

واکنش چهره‌ها به زلزله ۶.۴ ریشتری در سرپل ذهاب به گزارش سرپوش،زلزله ۶.۴ ریشتری ساعت ۲۰ و ۷ دقیقه در عمق ۷ کیلومتری زمین، سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. مرکز زمین‌لرزه در ۱۷ کیلومتری سرپل ذهاب، ۱۸ کیلومتری قصر شیرین و ۳۳ کیلومتری گیلانغرب گزارش شده است. این زمین‌لرزه در مناطق غرب و شمال غرب کشور از جمله کرمانشاه، سنندج،...

نیکی کریمی: وجوه جمع‌آوری شده را صرفِ اسکان و آموزش زلزله‌زدگان می‌کنیم نیکی کریمی (بازیگر و کارگردان سینما) که این‌روزها یکی از کمپین‌های کمک به زلزله‌زدگان را هدایت می‌کند، در حاشیه برخی خبرها مبنی بر اینکه وجوه جمع‌آوری شده از سوی سلبریتی‌ها به مناطق زلزله‌زده پرداخت نشده است به ایلنا، گفت: من در زمان حادثه زلزله کرمانشاه در خارج از کشور بودم. در همان... زلزله‌زدگان به آنها پیوسته‌ام اما همین‌جا و از همین تریبون اعلام می‌کنم واقعیت ندارد. من تنها با گروه خودم فعالیت می‌کنم. وی ادامه داد: به...

روایت لیلا اوتادی از استقامت مردم غیور کرمانشاه به گزارش سرپوش، لیلا اوتادی با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: همه ي ما، فكر ميكنيم تحمل يكسري اتفاقات و سختيهارو نداريم ولي وقتي پيش مياد، تازه ميفهميم چقدر ظرفيتمون نسبت بهش بالا بوده دراین عکسهااستقامت رودر نگاه زنان کرد چادرنشین کرمانشاهم میبینم لیلا...

هموطنانی که سفیدی برف برای آن‌ها شادی به همراه نداشت اما تا اخر اخبار یک گزارش از مردم سوگوار زلزله زده کرمانشاه نشون نداد ،که تو این سرما ،تو گل و شل چه وضعیتی دارند. آیا در حالیکه مردم کرمانشاه تو بدترین شرایط بدون سرپناه ،در سرمای شدید لحظات خوشون رو سپری میکنن و حتی جونشون رو از دست میدن ،لازم بود کل اخبار رو از شادی مردم پوشش بدن ،کافی...

پست تند انتقادی باران کوثری به گزارش سرپوش، باران کوثری با گذاشتن این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طفلی به نام شادی دیری‌است گم‌شده‌است با چشم‌های روشن براق با گیسوی بلند، به بالای آرزو . هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر . " شفیعی کدکنی" . . یک...

کنسرتی با یاد زلزله و آرزوی برگشت جناب‌خان در ادامه و پس از اضافه شدن «زانیار حسامی» (نوازنده دف کرد) به گروه، شریفیان گفت: در ماه‌های گذشته زلزله تلخ و اتفاقات ناگوار کرمانشاه همه ما را غمگین کرد. در همان ایام بود که ما قطعه‌ای برگرفته از موسیقی کُردی را ساختیم و امشب این اثر را اجرا می‌کنیم. محسن شریفیان پس از این...

تجربیات بازیگر زن از بازی در فیلمی با موضوع زلزله به گزارش خبرآنلاین، بهناز جعفری بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون مهمان برنامه «سینما دو» با اجرا و سردبیری حامد عنقا برای گفتگو درباره فیلم «بیدار شو آرزو» به کارگردانی کیانوش عیاری درباره زلزله بم بود. حامد عنقا در این برنامه خطاب به جعفری گفت: «این فیلم بعد از ۱۴ سال در حالی اکران شد... زلزله تهران شد! جعفری پاسخ داد: «ابتدا باور نمی کردم که قرار است فیلم «بیدار شو آرزو» اکران شود، اما به قدری انرژی فیلم زیاد بود که منجر به زلزله تهران...

واکنش تند مردم به متلک علی ضیا به حافظ ناظری و سحر قریشی آن ها از زحمات و کمک رسانی حافظ ناظری با قدردانی یاد می کردند, و از اینکه علی ضیا مُبَلغ نرفتن به کرمانشاه شده و رفتار کسانی که با بی تفاوتی از کنار زلزله کرمانشاه گذشته اند, را مورد تمجید قرار می دهد, عصبانی بودند. حافظ ناظری هنرمندی ست که پس از ۱۵ سال زندگی در امریکا به خاک وطن بازگشته,... زلزله هولناک به نزد مردم برود و در کنارشان همدلانه حضور یابد, تا آن حد که کارش به بیمارستان بکشد آیا حرکتی ناشایست و تمسخر برانگیز است؟ آیا...

روایت غافلگیری خانم مجری در شب زلزله تهران میرسیدی گفت: هیچ‌وقت درباره زلزله پیش‌بینی نداشتم، شاید درباره رخدادهای این‌گونه در زمان کارم، گاهی با خودم فکر می‌کردم که مثلاً داعش حمله کند یا با موشک ساختمان شیشه‌ای را بزنند و این دست موارد، اما درباره زلزله تصور خاصی نداشتم. به گزارش صبح نو ،میرسیدی گفت: هیچ‌وقت درباره زلزله پیش‌بینی... زلزله تصور خاصی نداشتم. حوادث غیرقابل پیش‌بینی جزو رخدادهایی‌اند که در کنار همه پیامدهایی که دارند، گاه موجب شکل‌گیری اتفافات قابل توجهی توسط...

واکنش سارا خوئینی ها به زلزله شب گذشته تهران سارا خوئینی‌ها بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر نسبت به زلزله شب گذشته تهران واکنش نشان داد. ...

تقدیر وزیر بهداشت از یانگوم +عکس وزیر بهداشت کشورمان که به کره جنوبی سفر کرده است، صبح امروز در محل سفارت ایران در سئول از «لی یونگ ئه» بازیگر یانگوم به علت اقدام انسان دوستانه در کمک به زلزله زدگان غرب کشور تقدیر کرد. ...

محمد سلوکی و «۲۱:۴۸» با موضوع زلزله محمد سلوکی که اجرای برنامه «۲۱:۴۸» را با موضوع بحران و زلزله در تلویزیون بر عهده دارد، اظهار کرد: باید کاری کنیم تا فرصت ها در مواقع بحران تبدیل به تهدید نشود. در این میان این رسانه است که نقش مهمی در آموزش مردم در مقابله با بحران دارد که اگر کوتاهی کند این فرصت‌ها تبدیل به تهدید می‌شوند. به گزارش... زلزله نزدیک کنند که حقیقتا خیلی حس خوبی به این موضوع نداشتم. وی با اشاره به اینکه شاید با این ذهنیت بشود کار جدی تری برای زلزله زدگان انجام...

واکنش چهره‌ها به زلزله سرپل ذهاب,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
نیکی کریمی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
لیلا اوتادی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
پرویز پرستویی,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
باران کوثری,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
کیهان کلهر,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,موسیقی
بهناز جعفری,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
علی ضیا,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
خانم مجری,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
سارا خوئینی‌ها,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,بازیگران سینما و تلویزیون
یانگوم,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
محمد سلوکی,اخبار صدا وسیما,خبرهای صدا وسیما,رادیو و تلویزیون

زلزله - ورزش

هشدار زلزله در دهکده بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ ورزشکاران حاضر در دهکده المپیک زمستانی ۲۰۱۸ نیمه شب گذشته اخطار زلزله دریافت کردند به گزارش ایسنا به نقل ازInside the games ،ساعت پنج صبح دیروز (شنبه) زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر شمال غربی شهر پونانگ کره جنوبی را لرزاند. این شهر ۱۰۰ مایل با پیونگ چانگ محل برگزاری بازی‌های المپک زمستانی... زلزله گزارش نشده است. با این حال ورزشکارانی که گوشی‌های همراه خود را راه اندازی کرده‌اند دیشب پیام اخطار زلزله را بر روی گوشی‌های خود دریافت کردند. بازی‌های...

بیمارستان‌سازی با مدال طلا از حق نگذریم ورزشکاران در زلزله کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند و برای کمک به مردم این منطقه از همه اعتبار خود استفاده کردند. به گزارشتسنیم، روز دوشنبه هم خبر رسید که خدیجه آزاد‌پور، قهرمان ورزش ووشو کشورمان کلنگ ساخت یک بیمارستان در روستای قره‌بلاغ از توابع سرپل ذهاب را به زمین زد تا ساخت آن... زلزله کرمانشاه رخ داد برخی اهالی فرهنگ و هنر و ورزش مدال‌های خود را حراج کردند تا به مردم زلزله‌زده کمک کنند، اما مدال شما گویا به بیشترین رقم فروش رفت....

زنان سرپل ذهاب از حضور در ورزشگاه منقلب نشدند بانوان شهر زلزله‌زده سرپل ذهاب به ورزشگاه این شهر رفتند تا شاهد تماشای بازی فوتبال منتخب ستارگان ایران در جام جهانی ۹۸ با تیم منتخب پیشکسوتان کرمانشاه باشند. این بار نه کسی مخالفت کرد و نه شخصی مقاومت. نه دختری با لباس‌های مبدل به ورزشگاه رفت و نه آنکه ماموری جلوی در ورزشگاه مانع حضور آنها شد. حالا... زلزله‌زده سرپل ذهاب به منظور روحیه‌بخشی به مردم این شهر و هدف خیرخواهانه یک بازی دوستانه را با منتخب پیشکسوتان کرمانشاه انجام دادند. موضوعی که بیش از نیات...

بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸
خدیجه آزادپور,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,ورزش بانوان
تماشای فوتبالزنان سرپل ذهاب,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,ورزش بانوان

زلزله - ویدئوها

فیلم/ زلزله ۶.۸ ریشتری در ترکیه زلزله‌ای به بزرگی ۶.۸ استان الازیغ در شرق ترکیه را لرزاند و سبب شد تا مردم شهرهای این استان از خانه‌های خود فرار کنند. فیلم زلزله ترکیه,ویدیو زلزله ۶ ریشتری در ترکیه,ویدیو زلزله در شرق ترکیه ...

فیلم/ جشنواره روشنایی در ژاپن؛ به یاد یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال قبل ژاپن در «جشنواره روشنایی» یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال پیش شهر بندری کوبه در غرب این کشور را گرامی داشت. در این مراسم صدها هزار چراغ در یادبود قربانیان زلزله سال ۱۹۹۵ که این شهر بندری را ویران کرد روشن شد. افرادی که در این مراسم حاضر بودند با یک دقیقه سکوت یاد ۶ هزار و ۵۰۰ کشته این زلزله را... زلزله ۲۴ سال قبل در ژاپن,فیلم جشنواره روشنایی در کوبه ژاپن ...

فیلم/ دیدار رونالدو و بوفون با کودکان زلزله زده آلبانی دو کودک زلزله زده آلبانی که در زلزله اخیر این کشور والدین‌شان را از دست داده بودند با کریستیانو رونالدو و جیانلوئیجی بوفون دیدار کردند. فیلم دیدار رونالدو و بوفون با کودکان زلزله زده آلبانی,ویدیو دیدار رونالدو با کودکان اهل آلبانیا,ویدیو دیدار بوفون با کودکان اهل آلبانیا ...

فیلم/ خسارات زلزله ۵.۹ ریشتری در روستای ورنکش میانه فیلم خسارات زلزله در روستای ورنکش میانه,ویدیو وضعیت مردم میانه پس از زلزله,فیلم زلزله در روستای ورنکش ...

فیلم/ زلزله ۵.۹ ریشتری در برخی از شهرهای ایران؛ از آذربایجان شرقی تا گیلان به نوشته خبرگزاری ایلنا، این زلزله در بخش‌هایی از شهر تهران احساس شده است. فیلم زلزله در ایران,ویدیو زلزله در میانه,فیلم زلزله در اربیل ...

فیلم/ زلزله ۵.۷ ریشتری در «استانبول» ترکیه  زلزله ۵.۷ ریشتری در ۶۵ کیلومتری جنوب غرب استانبول و در عمق ۱۰ کیلومتری در دریای مرمره رخ داد.  مناره‌ مسجد جامع آوجی‌لار بر اثر وقوع زلزله افتاد. فیلم زلزله در ترکیه,ویدیو زلزله در استانبول,فیلم زلزله ر استانبول ترکیه ...

فیلم/ زلزله ۵.۷ ریشتری در مسجد سلیمان ۷ ریشتری 'مسجد سلیمان' خوزستان را لرزاند/ زلزله در اصفهان و شیراز هم احساس شد این زلزله علاوه بر اهواز در شهرستانهای شادگان، مسجدسلیمان، حمیدیه، شوشتر، باغملک، هفتکل، شوش، بندر ماهشهر، هندیجان، هویزه، باغملک، دزفول و اندیکا و.. هم احساس شده است. فیلم زلزله در خزوستان,ویدیو زلزله ۵...

فیلم/ زلزله ٦.٤ ريشترى در جنوب كاليفرنيا مرکز این زلزله که روز گذشته (پنج‌شنبه) در ساعت ۱۰:۳۳ صبح به وقت محلی رخ داد در نزدیکی شهر "ریج کرست" در ۱۷۵ کیلومتری شمال شرقی لس آنجلس بوده است. اداره آتش نشانی منطقه "کرن" در ایالت کالیفرنیا اعلام کرده که در حال امدادرسانی در حدود ۲۰ محل مختلف است. شهردار ریج کرست از وقوع چند پس لرزه... زلزله را حس کردند.زلزله روز پنجشنبه قوی ترین زمین لرزه در ایالت کالیفرنیا از سال ۱۹۹۴ میلادی محسوب می شود. گزارش ها حاکی است که زلزله در شهر لاس...

فیلم/ برای اولین بار در تاریخ؛ ثبت امواج زلزله روی سیاره مریخ کاوشگر روباتیک ناسا موسوم به «اینسایت» توانست برای اولین بار در تاریخ تحقیقات روی سیارۀ مریخ، لرزش‌هایی را روی این سیارۀ همسایۀ زمین اندازه‌گیری کرده و به ثبت برساند که از نظر دانشمندان احتمالا نشانه‌های وقوع یک زلزله یا «مریخ‌لرزه» (marsquake) است. این کاوشگر که اولین دستگاه با طراحی ویژه... زلزله را پنج ماه پس از آن ثبت کند که بر سطح مریخ فرود آمد تا ماموریت دوسالۀ خود را آغاز کند. بنا بر داده‌های فرستاده شده از اینسایت، مریخ‌لرزه...

لحظه وقوع زلزله ۷ ریشتری در یک مدرسه واقع در آلاسکا ویدئو/ لحظه وقوع زلزله ۷ ریشتری در یک مدرسه واقع در آلاسکا. لحظه وقوع زلزله ۷ ریشتری در یک مدرسه واقع در آلاسکا,کلیپ زمین لرزه در آلاسکا,فیلم زمین لرزه در مدرسه ای در آلاسکا ...

فیلم/ زلزله ۶.۴ ریشتری در کرمانشاه زلزله ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر در ساعت ۲۰ و ۷ دقیقه و ۳۱ ثانیه شامگاه یکشنبه حوالی سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند و این امر موجب شد که بخش هایی از استان لرستان نیز این زمین لرزه را احساس کنند. فیلم زلزله در کرمانشاه,ویدیو. زلزله در سرپل ذهاب کرمانشاه,فیلم توضیحات استاندار کرمانشاه... زلزله سرپل ذهاب ...

فیلم/ توضیحات پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه توضیحات پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه فیلم واکنش پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه,ویدئو پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه,کلیپ پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه ...

فیلم/ زلزله 6.8 ریشتری در ترکیه
فیلم/ جشنواره روشنایی در ژاپن؛ به یاد یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال قبل
فیلم/ دیدار رونالدو و بوفون با کودکان زلزله زده آلبانی
فیلم/ خسارات زلزله ۵.۹ ریشتری در روستای ورنکش میانه
فیلم/ زلزله 5.9 ریشتری در برخی از شهرهای ایران؛ از آذربایجان شرقی تا گیلان
فیلم/ زلزله 5.7 ریشتری در «استانبول» ترکیه
فیلم/ زلزله 5.7 ریشتری در مسجد سلیمان
فیلم/ زلزله ٦.٤ ريشترى در جنوب كاليفرنيا
فیلم/ برای اولین بار در تاریخ؛ ثبت امواج زلزله روی سیاره مریخ
لحظه وقوع زلزله 7 ریشتری در یک مدرسه واقع در آلاسکا
فیلم/ زلزله 6.4 ریشتری در کرمانشاه
فیلم/ توضیحات پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

زلزله - پزشکی

جزئیات اقدامات وزارت بهداشت در زلزله کرمانشاه سخنگوی وزارت بهداشت اقدامات بهداشتی و درمانی انجام شده در زلزله کرمانشاه را توضیح داد. به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشست تشریح خدمات دولت به مناسبت اولین سالگرد زلزله کرمانشاه با اشاره به اقدامات متعددی که در زمان زلزله کرمانشاه و بعد از آن انجام شده بود، گفت‌: بعضی از این اقدامات مورد... زلزله وجود داشت، گفت‌: قسمت اعظم اعزام‌ها و امدادرسانی‌ها در تاریکی شب انجام شد که این یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. در کمتر از ۱۵ ساعت عملا عملیات...

تمهیدات وزارت بهداشت برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها در مناطق زلزله‌زده معاون بهداشت وزیر بهداشت اقدامات انجام شده برای ساکنان مناطق زلزله‌زده برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها در فصل سرد سال را تشریح کرد. دکتر علیرضا رییسی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بروز اپیدمی آنفلوآنزا در مناطق زلزله‌زده کشور، گفت: خوشبختانه امسال در بحث تهیه و توزیع... زلزله‌زده کشور هم وجود دارد. البته در سال گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم؛ به‌طوریکه با توجه به واکسیناسیون خوبی که در آن مناطق انجام شد، خوشبختانه...

نماینده وزیر بهداشت: احتمال اپیدمی شدن آنفلوآنزا در مناطق زلزله‌زده نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه با قابل قبول دانستن وضعیت بهداشتی این مناطق، گفت: با شرایط موجود دیگر نگران اپیدمی بیماری در مناطق زلزله‌زده نیستیم. طیب قدیمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بهداشتی نرمال مناطق زلزله زده، گفت: باشکستن گرما و اقدامات پیشگیرانه... زلزله زدگان "کانکس‌نشین" گفت: با روند ساخت و ساز صورت گرفته در مناطق زلزله‌زده بخشی از زلزله زدگان در خانه‌های خود مستقر شده‌اند و به تدریج جمعیت کانکس‌نشین...

زلزله ۴.۳ ریشتری در خور اصفهان مصدومی نداشته است خالدی گفت: زمین لرزه ۴.۳ ریشتری خور اصفهان تا کنون مصدومی نداشته است. مجتبی خالدی سخنگویاورژانسکشور در گفت‌وگو باباشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: بر اثر وقوع زمین لرزه ۴.۳ ریشتری خور اصفهان که در عمق ۱۰ کیلومتری از زمین رخ داده است، پنج تیم ارزیاب به منطقه اعزام شده‌اند. وی...

توضیح وزارت بهداشت درباره علت مرگ کودک کرمانشاهی سخنگوی وزارت بهداشت به شایعاتی درباره مرگ کودکی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه پاسخ داد. به گزارش ایسنا،دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره مرگ کودکی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و شایعاتی که دراین زمینه در فضای مجازی منتشر شده، گفت: در این مناطق مواردی که به پرسنل پزشکی... زلزله‌زده شرایط به گونه‌ای است که ممکن است مردم و کودکان بیمار شوند، افزود: شایعاتی که درباره فوت یک بیمار در فضای مجازی پخش شد، در واقع در آذرماه اتفاق...

هاشمی:کاهش هزار میلیاردی اعتبار پزشک خانواده/ ۵۳ درصد بیمارستان‌ها در برابر بلایای طبیعی ایمنی ندارند وزیر بهداشت ادامه داد: در خصوص افزایش دسترسی به بیمارستان‌ها در زمان وقع زلزله در حدود ۲۰ سال طرح‌های مختلفی نگاشته شده و کارشناسان خارجی نیز نظرات خود را گفته‌اند که همگی آنها نیازمند اعتبارات لازم است. وی یادآور شد: در حدود ۵۳ درصد بیمارستان‌ها ایمنی کافی...

خوراکی های مناسب برای استفاده در زمان زلزله چیست؟ رئیس انجمن صنایع غذایی ایران به بیان توضیحاتی در مورد خوراکی‌های مناسب در زمان بروز زلزله پرداخت. محمد حسین عزیزی رئیس انجمن صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص توصیه هایی غذایی در زمان بلایای طبیعی مانند زلزله اظهار کرد: هنگام بروز زلزله باید از مواد غذایی فاسد نشدنی مانند... زلزله خیزی قرار دارد بهتر است خانواده ها و به خصوص افرادی که در کلان شهرها ساکن هستند کوله پشتی حاوی خشکبار، آب معدنی و غذاهای کنسروی به طور آماده به همراه...

یک کشته و ۵۷ مصدوم در پی زلزله شب گذشته البرز اسامی مصدومان زلزله شب گذشته البرز اعلام شد. به گزارش ایسناو بنابر اعلام روابط عمومی اورژانس کشور، در زلزله ۴.۲ ریشتری شب گذشته البرز، علی سلیمانی ۵۸ ساله به دلیل ارست قلبی تنفسی در بیمارستان امام حسین (ع) جان خود را از دست داد. اسامی مصدومین و نوع مصدومیت آنها در زلزله شب گذشته...

ترس و وحشت از عوامل افزایش سردی در بدن کودک یک متخصص طب ایرانی با بیان اینکه ترس، غم و غصه از بدترین مسایل خصوصاً برای کودکان است و ترس و وحشت می‌تواند باعث افزایش سردی در بدن کودک شود، گفت: بچه‌ها را در جریان اخبار راست و دروغ زلزله قرار ندهید. به گزارش باشگاه خبرنگاران، منیره سادات مطهری فرد درباره حالات روحی و روانی و تأثیر آن بر بدن... زلزله در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی زیاد است. وی افزود: در طب ایرانی، حفظ تعادل روحی ــ روانی یکی از اصول ضروری حفظ سلامتی است, ترس، غم و...

پس لرزه‌های بهداشتی از روزهای نخست پس از زلزله کرمانشاه، چند سرویس بهداشتی گوشه و کنار شهر بنا شد اما طول کشید تا کانکس‌های حمام هم به مناطق زلزله‌زده برسد. پیش از آن‌که کانکس‌های حمام در بلوار اصلی سرپل ذهاب جای بگیرد، بعضی از مردان در خیابان خود را می‌شستند. در روستاها کسانی که خانه‌شان سالم مانده بود، کنج حیاط پتویی... زلزله‌زده، هشت روز پس از حادثه کرمانشاه است. از میان مناطق مختلفی که از زلزله آسیب دیده‌اند، سرپل ذهاب شهری ٤٠‌هزار نفری بود که بعد...

اضطراب در زلزله‌زدگان ٥روز از زلزله ٧,٣ ریشتری کرمانشاه می‌گذرد و حالا تیم‌های سلامت روان که در روزهای اول، کار پزشکان عمومی را انجام می‌دادند، فعالیت اصلی‌شان که همان توجه به روان آسیب‌دیدگان است، وارد مرحله جدی‌تری شده است؛ تیم‌هایی که در کمتر از ٢٤ساعت راهی مناطق زلزله‌زده شدند، در پایگاه‌ها مستقر شده‌اند و در تیمی... زلزله‌زدگان است که اگر درمان نشود، در آینده تبدیل به اختلالات مزمن می‌شود. فعالیت این تیم‌ها آن‌قدر اهمیت دارد که احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی،...

آخرین آمار مصدومان و فوتی‌های زلزله غرب کشور/مردم نگران امنیت منطقه نباشند امدادرسانی به زلزله‌زدگان زلزله ۷.۳ ریشتری استان کرمانشاه که شب گذشته همزمان با این استان در چند استان‌ کشور نیز احساس شد، همچنان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی قانونی در پی وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری شب‌ گذشته در مرز ایران و عراق اعلام کرد: تاکنون ۳۴۵ جسد توسط پزشکی قانونی استان کرمانشاه... زلزله در غرب کشور-کرمانشاه *ویدئو تخریب مسکن مهر در سرپل ذهاب * ویدئو لحظه وقوع زلزله در شهر مریوان به...

دکتر ایرج حریرچی,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
علیرضا رییسی,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
وضعیت بهداشتی زلزله زدگان,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
زلزله,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
دکتر ایرج حریرچی,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
وزیر بهداشت,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
مواد غذایی,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
زلزله,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
ترس کودک,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,مشاوره پزشکی
کانکس های حمام,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
افسردگی زلزله‌زدگان,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
زلزله کرمانشاه,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت

زلزله - کار و کارگر

زلزله زدگان بیکاری کدیور عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه : نرخ واقعی بیکاری در کرمانشاه بالای ٣٠ درصد است بیکاری بالا و زلزله آینده شهر مرزی ایران را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. کرمانشاه که رکورددار نرخ بیکاری در ایران است، حالا با خروش ناگهانی زمین نه‌تنها زندگی روزمره مردم را با تغییرات جدی... زلزله‌زده صدرنشین بیکاری در کشور است که کارشناسان اقتصادی وضع اشتغال در این استان را حتی وخیم‌تر از گزارش‌های مرکز آمار می‌دانند. کدیور، عضو اتاق بازرگانی...

کرمانشاه,اخبار اشتغال و تعاون,خبرهای اشتغال و تعاون,اشتغال و تعاون

زلزله - کاریکاتور

کاریکاتور/ بیدارشو زلزله اومده! وقوع زلزله در مناطق شمال غربی کشور که منجر به از دست رفتن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان‌مان شد، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در شهرونگ شد. ...

کاریکاتور/ احضار علی دایی به دادسرا علی دایی به برای ارایه توضیحاتی به اداره آگاهی احضارشد. ...

کارتون/ زندگی در کانکس زندگی در کانکس. ...

کارتون/ اینجا از اون سقف فلزی‌ها نیست! کارتون/ اینجا از اون سقف فلزی‌ها نیست! ...

کارتون/ واکنش به بحران‌های پیاپی تهران کارتون/ واکنش به بحران‌های پیاپی تهران ...

خطرناک‌تر از زلزله در تهران! «چیزهایی خطرناک تر از زلزله» عنوان کارتون ساسان خادم در نیشخط است. ...

کارتون/ بفرمایید موش آدم‌خوار! موش‌های آدم‌خوار در انتظار زلزله‌زدگان تهرانی؛ بازگشت ۷۰ میلیون موش از لانه‌هایشان به‌روی زمین... ...

کاریکاتور/ جواد خیابانی زمستان را چطور سر می‌کند؟ محمد طحانی، این کاریکاتور را در روزنامه ابتکار منتشر کرد. ...

کارتون/ مراقب موش‌های آدم‌خوار باشید! «بازگشت موش‌های آدم‌خوار به روی زمین بعد از زلزله تهران» عنوان کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شرق است. ...

کارتون/ بدتر از زلزله در تهران! در حاشیه زلزله چهارشنبه شب تهران، مهدی فرد این کارتون را در نیشخط منتشرکرد. ...

کارتون/ تهرانی‌ها برای زلزله بعدی آماده می‌شوند! «محسن هاشمی: با یک زلزله ۷ریشتری، در تهران سیل می‌آید» این اظهار نظر سوژه ثنا حسین پور در روزنامه شرق شده است. ...

کاریکاتور زلزله در ایران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتورعلی دایی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور ورزشی
کاریکاتور زندگی در کانکس در کرمانشاه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتور وضعیت زلزله زدگان کرمانشاه,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتور بحران‌های پیاپی تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتور زلزله تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کارتون موش آدم‌خوار,کاریکاتورموش آدم‌خوار,کارتون موش‌های آدم‌خوارزلزله‌زدگان تهرانی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتورجواد خیابانی,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتور موش‌های آدم‌خوار
کاریکاتور زلزله تهران,کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور اجتماعی
کاریکاتور زلزله تهران