صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
sarpoosh
آوای شهر > زلزله

زلزله

زلزله,درباره زلزله,عکس های زلزله

 

 

زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.


زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.

 

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور میتواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای باشد. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

 

رابطه گسل با زلزله 
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. اینزلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

 

زلزله‌های طبیعی

زلزله‌های تکتونیکی در هر جای زمین که در آن انرژی کرنشی کشسانی به میزان کافی برای گسترش شکستگی در امتداد صفحهٔ گسل ذخیره شده باشد، رخ خواهند داد. در مرزهای صفحه‌های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، صفحات کنار یکدیگر حرکت یکنواخت و (aseismically) خواهند داشت اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزهای آنها که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی می‌شود، وجود نداشته باشد. بیشتر مرزها دارای این ناهمواری‌ها هستند و این منجر به رفتار چوب – لغزشی (stick-slip behavior) می‌شود. هنگامی که مرزهای صفحه قفل شده باشد، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده های نزدیک سطح گسل می‌شود.

 

این افزایش ادامه می‌یابد تا زمانی که تنش افزایش یافته به اندازه‌ای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواری‌ها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل اجازه لغزش بیابد و انرژی ذخیره شده را آزاد کند. این انرژی به صورت امواج لرزه‌ای آزاد شده و تابیده شدن گرمای اصطکاکی سطح گسل، و شکستن سنگ آزاد می شود که در نتیجه باعث ایجاد زلزله می‌شود. این روند تدریجی ساخت تنش و کرنش که موجب شکست ناگهانی و تولید زلزله است به عنوان نگره ی بازگشت کشسان (elastic rebound theory) خوانده می‌شود.

 

تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰ درصد یا کمتر، از کل انرژی زلزله به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد می‌شود. بیشترین بخش انرژی زلزله صرف شکستگی سنگها یا تبدیل به حرارت تولید شده توسط اصطکاک می‌شود. بنابراین، زمین لرزه انرژی کرنشی نهفته ی کشسانی زمین نزدیک گسل را کاهش می‌دهد و درجه حرارت آن را افزایش می‌دهد، اگرچه این تغییرات نسبت به جریان همرفت و رسانایی گرمای خارج شده از اعماق زمین ناچیزاست.

 

 

انواع گسل زلزله

سه نوع عمده از گسل وجود دارد که ممکن است موجب زلزله بشوند: نرمال، معکوس (محوری) و ضربه‌ای-لغزشی. گسل‌های نرمال و معکوس نمونه‌هایی از شیب - لغزش هستند، که در آن جابه جایی در امتداد گسل در جهت شیب و حرکت بر روی آنها شامل مؤلّفهٔ عمودی می‌شود.

 

گسل نرمال عمدتاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که پوسته مانند مرز واگرا در حال تمدید شدن است. گسل معکوس در مناطقی که پوسته مانند مرز همگرا در حال کوتاه شدن است رخ می‌دهد. گسل‌های ضربه‌ای - لغزشی ساختمان‌های شیب داری دارند که دو طرف گسل به صورت افقی در کنار یکدیگر می‌لغزند؛ مرزهای تبدیلی نوع خاصی از گسل ضربه‌ای – لغزشی هستند. زلزله‌های بسیاری ناشی از جنبش در گسل‌هایی هستند که شامل هر دو نوع شیب - لغزش و ضربه‌ای- لغزشی است، این لغزش به عنوان مورب شناخته شده‌است.

 

 

زمین لرزه‌های دور از مرزهای صفحه‌ها

از آنجایی که مرزهای صفحه‌ها در درون سنگ کره قاره‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل در منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر از مرز صفحه پخش شده‌است. مانند تبدیل قاره‌ای گسل سان آندریاس، بسیاری از زمین لرزه‌ها به دور از مرز صفحه رخ می‌دهند و به گونه‌های توسعه یافته در منطقه وسیع تری از تغییر شکل ناشی از نا منظمی در رابطه با گسل ردیابی هستند (به عنوان مثال منطقه «بزرگ خم».) زلزله نورتریج با جنبش در رانش کوه درون چنین منطقه‌ای در ارتباط بود.

 

مثال دیگر مرز صفحه همگرا و به‌شدت مایل بین پلیت عربی و اوراسیا است که بخشی از شمال غربی کوههای زاگرس می‌باشد. تغییر شکل در ارتباط با مرز این صفحه به پوستهٔ تقریباً خالص که جنبش‌های عمود بر مرز در منطقه وسیعی درجنوب غربی و حرکات تقریباً خالص ضربه‌ای- لغزشی در امتداد گسل‌های اصلی نزدیک به مرز واقعی صفحه‌ها تقسیم می‌شود. این توسط مکانیسم کانونی زمین لرزه نشان داده‌است.

 

همه صفحات تکتونیکی میدان تنش داخلی ناشی از تعاملات خود با صفحات مجاور و بارگیری و یا تخلیه رسوبی دارند. (به عنوان مثال deglaciation.) این تنش‌ها ممکن است برای ایجاد شکست در امتداد گسل صفحه‌های موجود کافی باشند، و زلزله‌های میان صفحه‌ای را ظاهر کنند.

 

کانون کم عمق وکانون عمیق زلزله
اکثر زلزله تکتونیکی در حلقه آتش درعمقی کمتراز ده‌ها کیلومتر ناشی می‌شوند. زلزله‌های درعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر به عنوان زمین لرزه‌ها ی کانون-کم عمق طبقه بندی می‌شوند، در حالی که با فاصله کانونی بین ۷۰ و ۳۰۰ کیلومتر معمولاً 'کانون-میانی ' یا 'زلزله متوسط عمق' نامیده می‌شوند. در مناطق فرورانش، جایی که پوسته اقیانوسی مسن تر و سردتر در بشقاب تکتونیکی دیگر می‌رود، زلزله‌ها ممکن است در عمق بسیار بیشتری (در محدوده ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر) رخ دهند. این نواحی مرتعش فعال همراه با فرورانش به عنوان مناطق (Wadati - Benioff) شناخته شده‌است. کانون-عمیق زلزله‌ها در عمق زیاد می‌باشند که در آن ناحیه، سنگ کره با توجه به درجه حرارت بالا و فشار دیگر شکننده نیست. مکانیسم احتمالی برای نسل کانون-عمیق زلزله‌ها ناشی از اولین تحت تغییر فاز به ساختارصلبی است.

 

زلزله نگار یا لرزه نگار چیست؟

 زلزه نگار یا لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود امواج لرزه‌ای را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در لرزه شناسی مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.

طرز کار لرزه‌ نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

 

 

سایر مطالب درباره زلزله

 • زلزله,زلزله در انارک اصفهان

  وقوع زلزله ۳/۲ ریشتری در انارک اصفهان

  مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان از وقوع زمین لرزه ۳/۲ ریشتری در منطقه انارک اصفهان خبر داد. منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این زمین لرزه در ساعت ۲۰ دیشب دوشنبه (۳۰بهمن‌ماه)  در شمال غرب انارک و در عمق ۵ کیلومتری زمین اتفاق افتاد. او افزود: با...

 • زلزله درچین,حوادث چین

  زلزله ۵.۸ ریشتری شمال‌غربی چین را لرزاند

  رسانه‌ها از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر در مناطق شمال‌غربی چین خبر می‌دهند. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا صبح روز سه شنبه اعلام کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر منطقه خودمختار سین کیانگ در شمال غربی چین را لرزاند....

 • زلزله,زلزله در ایران

  زمین لرزه های سالهای پیش، این هشدار را می‌دهد که باید زلزله در تهران و تبریز و مشهد و کرج را جدی گرفت

  مهدی زارع پژوهشگر زلزله در روزنامه اعتماد نوشت: اتفاقات مثبتی را که پس از زلزله بم در جاهای مختلف مملکت رخ داده، نادیده نمی‌گیریم. کارهایی که برای بهسازی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای انجام شده و دقت‌هایی که در زمینه بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه زلزله شده، در ایران بسیار با ارزش...

 • برزیل,زلزله در برزیل

  زمین لرزه‌ شدیدی غرب برزیل را لرزاند

  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شنبه شب غرب برزیل را لرزاند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) در بیانیه‌ای اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شنبه (به وقت محلی) غرب برزیل را...

 • زلزله اردبیل را لرزاند/ زلزله با قدرت ۴.۸ ریشتری در کشور آذربایجان

  مناطق وسیعی از استان اردبیل با زلزله ۴.۸ ریشتری لرزید. به گزارش ایرنا، زمین لرزه‌ای نسبتا بزرگی مناطق وسیعی از استان اردبیل از جمله شهرستان گرمی، پارس آباد، بیله سوار و اردبیل را لرزاند. بنا بر بررسی های اولیه، این زلزله با قدرت ۴.۸ ریشتری در کشور آذربایجان...

 • زلزله افغانستان,زلزله در بدخشان افغانستان

  زمین لرزه ۶.۴ ریشتری، 'بدخشان' افغانستان را لرزاند

  مرکز لرزه‌نگاری آمریکا وقوع زمین‌ لرزه‌ای با قدرت ۶.۴ درجه‌ ریشتر در ولسوالی جرم بدخشان در شمال‌ شرق افغانستان را ثبت کرده است. به گزارش شهرآرانیوز، زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۶.۴ درجه‌ی ریشتر ولسوالی جرم بدخشان را تکان داد. به‌گفته‌ مرکز لرزه‌نگاری آمریکا عمق این زمین‌لرزه در...

 • زلزله ژاپن,کشته شدگان زلزله ژاپن

  شمار قربانیان زلزله مرگبار ژاپن از ۲۰۰ نفر عبور کرد

  شمار قربانیان زلزله مرگبار ژاپن از ۲۰۰ نفر عبور کرد و ۲۰۳ نفر نیز همچنان مفقود هستند. به گزارش مهر به نقل از شینهوا، براساس اعلام مقامات شمار قربانیان زمین‌لرزه مرگبار ژاپن به ۲۰۲ نفر رسید و این در حالی است که ۲۰۳ تن همچنان مفقود هستند و هویت ۱۲۰ نفر از کشته شدگان هنوز...

 • زلزله ژاپن,تلفات کم زلزله ژاپن

  چرا تلفات زلزله در ژاپن با ساختمان های ۱۵۰ متری کم است؟

  روزنامه اعتماد نوشت: زلزله روز اول سال ۲۰۲۴ با ۸۴ نفر تلفات در ژاپن و حداقل ۲۷۰ خانه ویران‌شده در واجیما، با بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت در فاصله ۳۲ کیلومتری از کانون زلزله آغاز شد. حدود ۲۰۰ ساختمان نیز در این شهر در آتش سوخته‌اند. زلزله‌هایی با بزرگا و شدت مشابه در سایر...

 • زلزله ژاپن,زلزله در ژاپن

  افزایش تعداد جان باختگان زلزله ژاپن به ۶۲ نفر

  دولت ژاپن اعلام کرد که آمار تعداد جان باختگان زمین لرزه‌ای که به قدرت ۷.۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در روز دوشنبه سواحل غربی مرکز ژاپن را لرزاند، همچنان روز به افزایش است و بر اساس آخرین آمار، تعداد جان باختگان به ۶۲ نفر رسیده است. به گزارش ایرنا، شبکه خبری...

 • زلزله در ژاپن,حوادث ژاپن

  شمار کشته‌های زلزله ژاپن به ۱۳ نفر رسید/ ۴۰ تن زخمی شدند

  مقام‌های ژاپن سه‌شنبه اعلام کردند که با بیرون کشیدن اجساد جدید از زیر آوار ناشی از زلزله ۷.۶ ریشتری، شمار قربانیان این حادثه به ۱۳ تن و تعداد زخمی‌ها به بیش از ۴۰ نفر افزایش یافت. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، زلزله ژاپن که در اولین روز سال میلادی رخ داد، ساختمان‌ها را...

 • فیلم/ شاهکار مهندسین ژاپنی؛ سالم ماندن خانه‌ها در زلزله ۷/۴ ریشتری امروز ژاپن

  خبرآنلاین | مقاومت عجیب ساختمان های ژاپن در برابر زلزله ۷/۴ ریشتری که خیابان ها را خراب کرد. فیلم سالم ماندن خانه‌ها در زلزله ۷/۴ ریشتری امروز ژاپن,ویدیو زلزله در ژاپن,فیلم سالم ماندن خانه ها در زلزله ژاپن,ویدیو از زلزله ژاپن ...

 • زلزله در ژاپن,حوادث ژاپن

  هشدار سونامی در پی زلزله ۷.۴ ریشتری در ژاپن

  در پی زمین‌لرزه‌ ۷.۴ ریشتری در مرکز ژاپن، آژانس هواشناسی این کشور در امتداد مناطق ساحلی هشدار سونامی صادر کرد. به گزارش فارس، زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۷.۴ در مقیاس ریشتر امروز دوشنبه مرکز ژاپن را به لرزه درآورد. در پی این زلزله پرقدرت، آژانس هواشناسی ژاپن در امتداد...

 • زلزله چین,زلزله در چین

  زلزله ۶.۲ ریشتری در چین/ ۱۲۰ کشته و ۴۰۰ زخمی

  زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶.۲ ریشتر چین را به لرزه درآورد که در پی آن حدود ۱۲۰ نفر جان باختند صدها نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش فارس، زمین‌لرزهای به قدرت ۶.۲ ریشتر استانهای گانسو و کینگهای چین را لرزاند و تا این لحظه دستکم ۱۱۶ نفر جان خود را از دست داده و حدود ۴۰۰ نفر دیگر...

 • زلزله در افغانستان,وقوع زلزله ۵ و ۷ دهم ریشتری در افغانستان

  وقوع زلزله ۵ و ۷ دهم ریشتری در افغانستان

  بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری وزارت اورژانس قزاقستان، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی پنج و هفت دهم ریشتر در افغانستان به وقوع پیوست. به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری وزارت اورژانس قزاقستان، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی پنج و هفت دهم ریشتر در افغانستان...

 • زلزله در ترکیه,وقوع زلزله 5.1 ریشتری در شمال غرب ترکیه

  وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری در شمال غرب ترکیه

  زمین‌لرزه‌هایی به قدرت ۵.۱ و ۴.۹ ریشتر شمال غرب کشور ترکیه را لرزاند. به گزارش مهر به نقل از العربیه، براساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری اروپا، زمین‌لرزه‌های به قدرت ۵.۱ و ۴.۹ ریشتر صبح امروز مناطق غرب و شمال غرب ترکیه از جمله استانبول را لرزاند. براساس گزارش‌ها این...

 • فیلم/ زلزله ۴.۷ ریشتری زاهدان با ۷۱ مصدوم

  عصرایران نوشت: زلزله‌ای که بامداد سه‌شنبه ۳۰ آذر به قدرت ۴.۷ و عمق ۱۰ کیلومتر زاهدان را لرزاند، ۷۱ مصدوم برجای گذاشت. فیلم زلزله ۴.۷ ریشتری زاهدان با ۲۵ مصدوم,ویدیو زلزله در زاهدان,ویدیو زلزله زاهدان,فیلم زمین لرزه زاهدان,ویدیو زلزله شدید در زاهدان,فیلم زلزله زاهدان...

 • زلزله زاهدان,زلزله در زاهدان

  زلزله ۴.۷ ریشتری زاهدان را لرزاند/ ۷۱ نفر مصدوم شدند

  رییس بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان گفت: زلزله زاهدان ۷۱ مصدوم برجای گذاشته است. محمدرضا میرادی رییس بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان در گفت‌وگو با مهر گفت: تاکنون ۷۱ بیمار سرپایی به وسیله نیروهای اورژانس و یا با خودروی شخصی به بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان منتقل و مراجعه...

 • زلزله ایلام,زمین لرزه در مورموری

  زمین لرزه ۵.۱ ریشتری «مورموری» ایلام را لرزاند/ زلزله هیچ خسارتی نداشت

  زلزله ۵.۱ ریشتری مورموری ایلام را لرزاند. به گزارش مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر ساعت ۱۹:۰۶ امشب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بخش مورموری از توابع شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام را لرزاند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای جنوبی استان احساس شده است. زلزله...

 • زمین لرزه نپال,زلزله در نپال

  ۱۵۷ کشته و ۱۶۸ زخمی در زلزله مرگبار نپال/ ۶ کشته در سیل ایتالیا

  پلیس محلی نپال از افزایش تلفات زلزله در این کشور به ۱۵۷ کشته و ۱۶۸ زخمی خبر داد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پلیس محلی نپال امروز شنبه اعلام کرد که زمین لرزه این کشور تا کنون دست کم ۱۵۷ کشته برجای گذاشته است. بر اساس اعلام این خبرگزاری، نپال در...

 • زلزله در گلستان,حوادث گلستان

  زمین لرزه ۴.۳ ریشتری گلستان را لرزاند

  لحظاتی پیش، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در حوالی «خان ببین» رخ داد که برخی شهرستان‌های استان‌های گلستان را لرزاند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان با بیان اینکه هم اکنون ۲ تیم ارزیابی به محل وقوع زلزله در «خان...

 • زلزله در خراسان جنوبی,زلزله ۵ ریشتری در شوسف خراسان جنوبی

  زلزله ۵ ریشتری در 'شوسف' خراسان جنوبی

  «شوسف» خراسان جنوبی برای سومین بار از هفته گذشته تا کنون لرزید. به گزارش فارس، براساس مرکز زلزله نگاری کشور شوسف نهبندان با ۵ ریشتری ساعت ۱۲ و ۴۳ دقیقه امروز لرزید تاکنون گزاشی از خسارات اعلام نشده است. از هفته گذشته تا کنون این سومین بار است که در شوسف شاهد...

 • زلزله در افغانستان,زمین لرزه در افغانستان

  زمین لرزه ۵.۴ ریشتری در افغانستان/ مشهد لرزید

  زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۴ ریشتر غرب افغانستان را لرزاند. به گزارش مهر، زمین لرزه‌ای با قدرت ۵ و ۴ دهم ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین دقایقی قبل منطقه قره باغ افغانستان در شمال غرب این کشور را لرزاند. شدت زمین لرزه به حدی بود که شهرستان‌های مشهد، تایباد، تربت جام،...

 • زلزله در خراسان‌جنوبی,زلزله در شوسف خراسان‌جنوبی

  زمین لرزه ۵.۳ ریشتری 'شوسف' خراسان‌جنوبی را لرزاند

  دقایقی پیش زلزله ۵.۳ ریشتری شوسف و سربیشه خراسان جنوبی را لرزاند. به گزارش فارس، ساعت ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه بامداد امروز زلزله ای با قدرت ۵.۳ ریشتر شوسف در خراسان جنوبی را لرزاند. براساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور این زمین لرزه در طول: ۵۹.۷۳، عرض: ۳۲.۱۲ و عمق: ۱۰...

 • زلزله تهران,تلفات زلزله تهران

  در زلزله احتمالی تهران تا سه روز مردم خودشان باید به داد خودشان برسند

  رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می‌گوید: «شهر بم حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشت که در آن زلزله آمد، چرا در شهری که ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و برای هر ۴ نفر یک چادر استاندارد است، باید ۱۵۰ هزار چادر توزیع شود و باز هم چادر کم بیاید؟ توزیع ما منظم نیست، دستگاه‌ها...

 • زلزله شبراز,زلزله ۴.۹ ریشتری خان زنیان شیراز

  هفت مصدوم در زلزله ۴.۹ ریشتری خان زنیان شیراز

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: زلزله چهار و ۹ دهم ریشتری بامداد جمعه در منطقه خان زنیان شیراز تاکنون هفت نفر مصدوم داشته است. فرهاد سعدی بامداد جمعه در گفت و گو با ایرنا گفت: در پی زمین لرزه چهار و ۹ دهم ریشتری ساعت ۲ و ۱۳ دقیقه بامداد امروز جمعه ۲۸ مهرماه...

 • زلزله هرمزگان,حوادث هرمزگان

  ۲ زلزله ۵.۳ و ۵.۶ ریشتری هرمزگان را لرزاند

  دو زلزله نسبتا شدید با شدت ۵.۳ و ۵.۶ ریشتر فین و فارغان در استان هرمزگان را لرزاند. به گزارش فارس، ساعت ۸:۳۲ صبح امروز زلزله‌ای با بزرگای ۵.۳ ریشتر فین هرمزگان را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۹ متری زمین رخ داده است. زلزله دیگری نیز ساعت ۸:۳۹ با شدت ۵.۶ ریشتر...

 • زلزله مشهد,زمین لرزه مشهد در 23 مهر 1402

  زمین لرزه ۶.۴ ریشتری در هرات با ۲ کشته و ده‌ها زخمی/ مشهد دوباره لرزید

  زمین‌لرزه قدرتمند ۶.۳ ریشتری که اوائل امروز (یکشنبه) شمال‌غرب افغانستان (هرات) را لرزاند، تاکنون دو کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه «سی بی سی»، این زمین‌لرزه که شدت آن در گزارش‌های اولیه ۶.۵ ریشتر اعلام شده بود، حدود یک هفته پس از وقوع...

 • زلزله هرات,زمین لرزه در هرات

  زلزله ۶.۳ ریشتری دوباره هرات را لرزاند/ زمین لرزه در مشهد احساس شد

  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دوباره هرات در افغانستان را لرزاند. به گزارش ایرنا، وب گاه مرکز لرزه‌نگاری اروپا - مدیترانه بامداد چهارشنبه از وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۶.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در ۳۴ کیلومتری شمال هرات خبر داد...

 • فیلم/ حفر قبر برای ۲۴۰۰ زلزله‌زده افغان

  در پی زمین لرزه‌های مرگبار در افغانستان، داوطلبان در حال حفر قبر برای قربانیان هستند. طالبان اعلام کرد که دست کم ۲۴۰۰ نفر در این زمین لرزه‌ها کشته و بیش از ۲۰۰۰ زخمی شدند که یکی از مرگبارترین زمین لرزه‌های جهان در سالی بود که زمین لرزه‌های ترکیه و سوریه در ماه فوریه حدود ۵۰۰۰۰...

 • طالبان,هشدار روزنامه جمهوری اسلامی به مسئولان ایرانی درباره طالبان

  هشدار روزنامه جمهوری اسلامی به مسئولان ایرانی: به طالبان دل نبندید

  روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی تحت عنوان «زلزله هرات و سراب طالبان» نوشت: زلزله ویرانگری که منطقه هرات افغانستان را دچار خسارت‌های جانی و مالی شدید کرد، علاوه بر اینکه مصیبتی بر مصائب مردم مظلوم افغانستان افزود، یکبار دیگر عدم شایستگی طالبان را برای مدیریت این کشور نشان...