صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹
sarpoosh
آوای شهر > زلزله

زلزله

زلزله,درباره زلزله,عکس های زلزله

 

 

زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.


زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.

 

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور میتواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای باشد. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

 

رابطه گسل با زلزله 
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. اینزلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

 

زلزله‌های طبیعی

زلزله‌های تکتونیکی در هر جای زمین که در آن انرژی کرنشی کشسانی به میزان کافی برای گسترش شکستگی در امتداد صفحهٔ گسل ذخیره شده باشد، رخ خواهند داد. در مرزهای صفحه‌های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، صفحات کنار یکدیگر حرکت یکنواخت و (aseismically) خواهند داشت اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزهای آنها که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی می‌شود، وجود نداشته باشد. بیشتر مرزها دارای این ناهمواری‌ها هستند و این منجر به رفتار چوب – لغزشی (stick-slip behavior) می‌شود. هنگامی که مرزهای صفحه قفل شده باشد، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده های نزدیک سطح گسل می‌شود.

 

این افزایش ادامه می‌یابد تا زمانی که تنش افزایش یافته به اندازه‌ای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواری‌ها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل اجازه لغزش بیابد و انرژی ذخیره شده را آزاد کند. این انرژی به صورت امواج لرزه‌ای آزاد شده و تابیده شدن گرمای اصطکاکی سطح گسل، و شکستن سنگ آزاد می شود که در نتیجه باعث ایجاد زلزله می‌شود. این روند تدریجی ساخت تنش و کرنش که موجب شکست ناگهانی و تولید زلزله است به عنوان نگره ی بازگشت کشسان (elastic rebound theory) خوانده می‌شود.

 

تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰ درصد یا کمتر، از کل انرژی زلزله به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد می‌شود. بیشترین بخش انرژی زلزله صرف شکستگی سنگها یا تبدیل به حرارت تولید شده توسط اصطکاک می‌شود. بنابراین، زمین لرزه انرژی کرنشی نهفته ی کشسانی زمین نزدیک گسل را کاهش می‌دهد و درجه حرارت آن را افزایش می‌دهد، اگرچه این تغییرات نسبت به جریان همرفت و رسانایی گرمای خارج شده از اعماق زمین ناچیزاست.

 

 

انواع گسل زلزله

سه نوع عمده از گسل وجود دارد که ممکن است موجب زلزله بشوند: نرمال، معکوس (محوری) و ضربه‌ای-لغزشی. گسل‌های نرمال و معکوس نمونه‌هایی از شیب - لغزش هستند، که در آن جابه جایی در امتداد گسل در جهت شیب و حرکت بر روی آنها شامل مؤلّفهٔ عمودی می‌شود.

 

گسل نرمال عمدتاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که پوسته مانند مرز واگرا در حال تمدید شدن است. گسل معکوس در مناطقی که پوسته مانند مرز همگرا در حال کوتاه شدن است رخ می‌دهد. گسل‌های ضربه‌ای - لغزشی ساختمان‌های شیب داری دارند که دو طرف گسل به صورت افقی در کنار یکدیگر می‌لغزند؛ مرزهای تبدیلی نوع خاصی از گسل ضربه‌ای – لغزشی هستند. زلزله‌های بسیاری ناشی از جنبش در گسل‌هایی هستند که شامل هر دو نوع شیب - لغزش و ضربه‌ای- لغزشی است، این لغزش به عنوان مورب شناخته شده‌است.

 

 

زمین لرزه‌های دور از مرزهای صفحه‌ها

از آنجایی که مرزهای صفحه‌ها در درون سنگ کره قاره‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل در منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر از مرز صفحه پخش شده‌است. مانند تبدیل قاره‌ای گسل سان آندریاس، بسیاری از زمین لرزه‌ها به دور از مرز صفحه رخ می‌دهند و به گونه‌های توسعه یافته در منطقه وسیع تری از تغییر شکل ناشی از نا منظمی در رابطه با گسل ردیابی هستند (به عنوان مثال منطقه «بزرگ خم».) زلزله نورتریج با جنبش در رانش کوه درون چنین منطقه‌ای در ارتباط بود.

 

مثال دیگر مرز صفحه همگرا و به‌شدت مایل بین پلیت عربی و اوراسیا است که بخشی از شمال غربی کوههای زاگرس می‌باشد. تغییر شکل در ارتباط با مرز این صفحه به پوستهٔ تقریباً خالص که جنبش‌های عمود بر مرز در منطقه وسیعی درجنوب غربی و حرکات تقریباً خالص ضربه‌ای- لغزشی در امتداد گسل‌های اصلی نزدیک به مرز واقعی صفحه‌ها تقسیم می‌شود. این توسط مکانیسم کانونی زمین لرزه نشان داده‌است.

 

همه صفحات تکتونیکی میدان تنش داخلی ناشی از تعاملات خود با صفحات مجاور و بارگیری و یا تخلیه رسوبی دارند. (به عنوان مثال deglaciation.) این تنش‌ها ممکن است برای ایجاد شکست در امتداد گسل صفحه‌های موجود کافی باشند، و زلزله‌های میان صفحه‌ای را ظاهر کنند.

 

کانون کم عمق وکانون عمیق زلزله
اکثر زلزله تکتونیکی در حلقه آتش درعمقی کمتراز ده‌ها کیلومتر ناشی می‌شوند. زلزله‌های درعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر به عنوان زمین لرزه‌ها ی کانون-کم عمق طبقه بندی می‌شوند، در حالی که با فاصله کانونی بین ۷۰ و ۳۰۰ کیلومتر معمولاً 'کانون-میانی ' یا 'زلزله متوسط عمق' نامیده می‌شوند. در مناطق فرورانش، جایی که پوسته اقیانوسی مسن تر و سردتر در بشقاب تکتونیکی دیگر می‌رود، زلزله‌ها ممکن است در عمق بسیار بیشتری (در محدوده ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر) رخ دهند. این نواحی مرتعش فعال همراه با فرورانش به عنوان مناطق (Wadati - Benioff) شناخته شده‌است. کانون-عمیق زلزله‌ها در عمق زیاد می‌باشند که در آن ناحیه، سنگ کره با توجه به درجه حرارت بالا و فشار دیگر شکننده نیست. مکانیسم احتمالی برای نسل کانون-عمیق زلزله‌ها ناشی از اولین تحت تغییر فاز به ساختارصلبی است.

 

زلزله نگار یا لرزه نگار چیست؟

 زلزه نگار یا لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود امواج لرزه‌ای را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در لرزه شناسی مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.

طرز کار لرزه‌ نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

 

 

سایر مطالب درباره زلزله

 • زلزله در بهاباد یزد,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری 'بهاباد' یزد را لرزاند

  زلزله ای به وسعت ۵.۲ ریشتر یزد را لرزاند. زلزله ای به بزرگی ۵.۲ دهم در مقیاس امواج درونی زمین( ریشتر) ساعت ۱ و ۰۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه بامداد امروز (سه شنبه) بهاباد در استان یزد را لرزاند. به گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق...

 • دقایقی قبل زلزله همدان را تکان داد.,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله‌ ۵.۴ ریشتری 'آوج' مرز استان‌های قزوین و همدان را لرزاند/ زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشت

  زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر مرز استان‌های قزوین و همدان - حوالی آوج را لرزاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین،مرز استان‌های قزوین و همدان - حوالی آوج را لرزاند. این زلزله در مناطقی از استان البرز و غرب تهران احساس...

 • زلزله در دماوند,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۲.۷ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند

  دقایقی پیش زلزله ۲.۷ ریشتری شهرستان دماوند در استان تهران را لرزاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دقایقی پیش شهرستان دماوند در استان تهران شاهد زمین لرزه‌ای به قدرت ۲.۷ ریشتر بود. این زمین لرزه خسارت نداشته است. ...

 • زلزله تهران,طنز,مطالب طنز,طنز جدید

  شوخی های کاربران فضای مجازی با زلزله تهران

  دقایقی پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری شب گذشته در پایتخت، بسیاری از هموطنان طناز ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به شوخی با این موضوع پرداختند. تهرانیای عزیز اگه رفتید زیر چادر فرش و موکت پهن نکنید زیرتون،جهانگیری با کفش میاد داخل. - ۵۰۰,۰۰۰ خودرو تا صبح روشن بوده و ۱۵...

 • وقوع زلزله شدید در تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا

  زلزله در تهران یک حادثه بین‌المللی خواهد شد/ تاثیر تصاویر و نقشه‌های به‌روز شده در مدیریت بحران زلزله

  رییس سازمان مدیریت بحران کشور وقوع زلزله شدید در تهران را در ابعاد یک حادثه بین‌المللی توصیف کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار در جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان‌های معین تهران در زمان زلزله که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور شهردارتهران، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت...

 • زلزله در تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۲.۷ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند

  زمین‌لرزه ۲.۷ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند. به گزارش مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین استان تهران  - حوالی دماوند را لرزاند. ...

 • زلزله امروز تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ۳/۱ ریشتری امروز فیروزکوه تهران

  زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر لحظاتی قبل فیروزکوه را لرزاند. زمان وقوع این حادثه ۹ و ۵۸ دقیقه ثبت شده که در طول جغرافیایی ۵۲.۶۰۱ و عرض جغرافیایی ۳۵.۶۰۱ و عمق ۶ کیلومتر رخ داده است. - نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع ۱۹ کیلومتری فیروزکوه (تهران) و ۲۳ کیلومتری ارجمند (...

 • زلزله در دماوند,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۳ ریشتری 'دماوند' تهران را لرزاند

  دقایقی پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر منطقه دماوند را لرزاند. به گزارش فارس، دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی سه ریشتر عمق هشت کیلومتری زمین در فاصله چهار کیلومتری شهر دماوند را لرزاند. بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در موقعیت جغرافیایی ۳۵....

 • زلزله امرزو فیروز کوه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ۲.۸ریشتری فیروزکوه را لرزاند

  زلزله ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر فیروزکوه را لرزاند. به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی  ۲.۸ ریشتری فیروزکوه، در ساعت ۱۱:۴۸ را لرزاند. این زمین‌لرزه  در عمق ۸  کیلومتری زمین بود. ادامه دارد.. ...

 • تصاویر رامیان گلستان بعد از زلزله,عکس های زلزله در رامیان گلستان,تصاویر زلزله 5 ریشتری در رامیان گلستان

  تصاویر/ زلزله ۵.۱ ریشتری در رامیان گلستان

  زمین لرزه‌ ای به بزرگی ۵.۱ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۲ و ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه بامداد ۱۷ شهریور ماه در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین حوالی شهرستان رامیان در شرق استان گلستان را لرزاند؛ شدت زلزله به حدی بود که در مناطق همجوار نیز احساس شد و به تعدادی از منازل مسکونی...

 • زلزله بامدادی رامیان در استان گلستان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  مصدوم شدن ۳۴ نفر در زلزله بامدادی رامیان در استان گلستان

  مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مجروح شدن ۱۰ نفر در زمین لرزه بامدادی رامیان در استان گلستان خبر داد. حسین درخشان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به گزارش نخستین تیمهای ارزیاب جمعیت هلال احمر از زمین لرزه ۵.۱ ریشتری رخ داده در...

 • آخرین جزئیات زلزله امروز غرب کشور,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  آخرین جزئیات زلزله امروز غرب کشور (۹۹/۰۵/۱۹)

  سخنگوی جمعیت سازمان هلال احمر آخرین جزئیات زمین لرزه غرب کشور را تشریح کرد. به گزارش برنا؛ محمد نصیری، سخنگوی جمعیت سازمان هلال احمر با اشاره به زمین لرزه ای که دقایقی قبل اطراف کرمانشاه رخ داد، اعلام کرد:این زلزله در منطقه مرزی و خالی از سکنه است رخ داده است. او ادامه...

 • زلزله تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا

  گسل مشا فعال شده است/ دعا کنید در تهران زلزله نیاید/ برای زلزله بالای ۷ ریشتری مشکل قبر هم داریم!!

  کرمی محمدی با بیان اینکه طی بیش از یک ماه اخیر گسل مشا فعال شده است، گفت:البته این گسل فعالیت داشت اما فعالیت آن بیشتر شده و نیاز است که ما بدانیم وضعیت لرزه خیری آن چقدر است. در همین راستا نیز کارهای مختلفی در مورد زمین لرزه انجام شده که یکی از آنها سامانه هشدار سریع زلزله...

 • اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  فیروزکوه بازهم لرزید/ آماده باش ستاد مدیریت بحران شهر فیروزکوه

  زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین حوالی فیروزکوه را در استان تهران لرزاند.  محل وقوع: استان تهران - حوالی فيروزكوه  تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۲:۲۸:۵۹ طول جغرافیایی: ۵۲.۶۲ عرض جغرافیایی: ۳۵.۶۳ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر...

 • زمین‌لرزه خوشه‌ای در شرق استان تهرا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست

  احتمال پیش‌لرزه یا تداوم لرزش در شرق تهران/ زلزله فیروزکوه چه تاثیری بر روی گسل های تهران دارد؟

   ۶ زمین‌لرزه صبح روز گذشته در فاصله زمانی ۷ ساعت، شرق استان تهران را تکان داد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد زلزله‌های خوشه‌ای در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری پایتخت تحت تاثیر فعالیت سه گسل رخ داده است که یکی از آنها مسبب زلزله ۱/ ۵ ریشتری ۱۹ اردیبهشت‌ماه بوده است. روند شدت ۵ زلزله...

 • زلزله در فيروزكوه تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۴ ریشتری 'فیروزکوه' تهران را لرزاند

  زمین‌لرزه ۴ ریشتری 'فیروزکوه' تهران را لرزاند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع زلزله چهار ریشتری در حوالی فیروزکوه خبر داد. علی بختیاری در گفتگو با ایسنا در این مورد اظهار‌کرد: در ساعت ۱۱:۴۹ امروز زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتری در همق هفت کیلومتری...

 • زلزله در قطور,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری 'قطور' آذربایجان غربی را لرزاند

  قطور در آذربایجان غربی لرزید دقایقی قبل زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در مرز کشور ایران و ترکیه شهرستان قطور در استان آذربایجان غربی را لرزاند. به گزارش تسنیم، زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر شهرستان قطور در آذربایجان غربی را لرزاند. بزرگی: ۵.۳ محل وقوع:ترکیه -...

 • تصاویر زلزله در مکزیک,عکس های زلزله در مکزیک,تصاویری از حوادث مکزیک

  تصاویر/ وقوع زمین لرزه ۷.۴ ریشتری در جنوب مکزیک

  زلزله‌ای مهیب به بزرگی ۷.۴ ریشتر جنوب مکزیک را لرزاند که بر اثر آن دست‌کم شش تن جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر نیز مصدوم شدند. کانون این زلزله در استان «اوکساکا» در جنوب کشور و در سواحل اقیانوس اطلس قرار داشت اما بخش‌های وسیعی از مکزیک را لرزاند...

 • زلزله در بیرم فارس,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ۵.۱ ریشتری در بیرم استان فارس

  زلزله ۵.۱ ریشتری دقایقی پیش استان فارس حوالی بیرم را لرزاند. به گزارش تسنیم، زلزله ۵.۱ ریشتری دقایقی پیش استان فارس حوالی بیرم را لرزاند.  مشخصات این زلزله به شرح ذیل است:  تاریخ وقوع زلزله: یکشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در ۲۲:۳۵:۵۸ (وقت محلی - تهران)...

 • زلزله در تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ۲.۸ ریشتری تهران را لرزاند

  زلزله ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر امروز دماوند و تهران را لرزاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، زلزله‌ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر امروز ساعت ۱۹:۴۰ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین دماوند و تهران را لرزاند. گزارش مقدماتی زمین‌لرزه: بزرگی: ۲.۸ محل وقوع: دماوند، تهران  تاریخ و...

 • زلزله در شرق ترکیه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۵.۹ ریشتری در شرق ترکیه

  زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر شرق ترکیه را لرزاند. رسانه‌های ترکیه از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ در مقیاس ریشتر در شرق این کشور خبر دادند. به گزارش فارس، رسانه‌های ترکیه امروز یکشنبه از وقوع زمین‌لرزه نسبتاً شدیدی در شرق این کشور خبر دادند. این رسانه‌ها به...

 • ساختارهایی در اعماق زمین,اخبار علمی,خبرهای علمی,نجوم و فضا

  حقایقی درباره ساختارهایی در اعماق زمین کشف شد

  بیشتر اطلاعاتی که دانشمندان در خصوص فضای داخلی زمین دردسترس دارند توسط داده های امواج لرزه ای ناشی از زلزله ها حاصل شده است. این امواج حاوی اطلاعات مهمی در مورد ساختار داخلی زمین هستند. به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، با این حال کار دانشمندان بسیار دشوار است...

 • رئیس سازمان مدیریت بحران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله تهران یکی از ۵ بحران بزرگ دنیا؟/ ۲۰۰هزار کشته یا یک میلیون؟

  رئیس سازمان مدیریت بحران می گوید پایتخت پس از زلزله کن فیکون نمی شود اما اغلب کارشناسان دیدگاه مخالف دارند تا به حال زلزله را مقابل چشمانمان دیده ایم، خشم اش را، این که خانواده و خانواده هایی را عزادار می کند، ویرانگری اش را و زخم هایی که تا سال ها بر پیکر زندگی ها،...

 • زلزله در فارس,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری استان فارس را لرزاند/ زمین لرزه دوم به بزرگی ۵.۷ ریشتر

  زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتری استان فارس را لرزاند. به گزارش تسنیم، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتری عصر امروز استان فارس حوالی بیرم را لرزاند. مشخصات این زمین‌لرزه به شرح ذیل است:   بزرگی: ۵.۱  محل وقوع: استان فارس - حوالی بیرم  تاریخ و زمان وقوع به...

 • زلزله در ایلام,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری صالح آباد 'ایلام' را لرزاند

  زمین لرزه نسبتا شدیدی در ایلام رخ داد. زلزله ۵ ریشتری بخش صالح آباد در جنوب استان ایلام را لرزاند. به گزارش مهر، زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر ساعت ۱۲:۴۶ ظهر امروز چهارشنبه بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران در جنوب ایلام را لرزاند.  این زلزله در عمق ۱۱...

 • رئیس کمیسیون شهرسازی شهر تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا

  هشدار: ۳۲ هزار پلاک در حریم و یا روی گسل‌های شهر تهران!/ استاندار : زلزله تهران دامن همه را خواهد گرفت

  رئیس کمیسیون شهرسازی شهر تهران با تاکید بر جلوگیری از شهرفروشی و رانت و فساد در حوزه مدیریت شهری، تغییر رویکرد در رویه‌های غلط گذشته را از دستاوردهای ارزشمند شورای شهر تهران در دوره پنجم خواند. به گزارش ایسنا، محمد سالاری در نشست خبری امروز که با عنوان بررسی تاب آوری...

 • زلزله تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست

  واقعیت‌های گسل مشا ؛ ۵۰۰ هزار نفر در معرض خطرند

  مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شرق نوشت:در مدت ۳۵ روز بعد از زلزله ۱۹ اردیبهشت ۹۹ استان تهران با رخداد زلزله های منطقه دماوند در صدر اخبار لرزه خیزی در ایران بوده است. ازآنجاکه این استان بیشترین معرضیت جمعیت را در برابر هر نوع سانحه طبیعی...

 • زلزله حوالی خنج,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله ۴.۷ ریشتری حوالی خنج فارس را لرزاند/ هلال‌احمر: خسارت جزئی بود

  این زمین لرزه ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه و ۰۱ ثانیه و در طول جغرافیایی: ۵۳.۳۱ (شرقی) و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۰ (شمالی) و  در عمق ۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. هلال‌احمر: زلزله ۴.۷ ریشتری خنج خسارت جزئی داشت زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر بامداد دوشنبه حوالی خنج را لرزاند که به...

 • زلزله در تهران,طنز,مطالب طنز,طنز جدید

  طنز/ زلزله: دفعه سوم دیگه اینجوری بهتون حال نمی‌دما!

  وقوع زلزله ۴ ریشتری روز گذشته در تهران، سوژه طنز جدید شهرونگ شد. ...

 • زلزله تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  تهران دوباره لرزید/ اطلاعات تکمیلی مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران از زلزله تهران

  دقایقی پیش زلزله تهران را لرزاند بر پایه این گزارش، ‌برخی از مناطق سمنان، دماوند،‌‌ پردیس،‌ و فیروزکوه نیز بر اثر وقوع زلزله به لرزه در آمده است. اطلاعات تکمیلی مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران از زلزله دقایقی قبل  بزرگی: ۴  محل وقوع: مرز استانهای تهران و...