صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
sarpoosh
آوای شهر > زلزله

زلزله

زلزله,درباره زلزله,عکس های زلزله

 

 

زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.


زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.

 

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور میتواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای باشد. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

 

رابطه گسل با زلزله 
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. اینزلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.

 

زلزله‌های طبیعی

زلزله‌های تکتونیکی در هر جای زمین که در آن انرژی کرنشی کشسانی به میزان کافی برای گسترش شکستگی در امتداد صفحهٔ گسل ذخیره شده باشد، رخ خواهند داد. در مرزهای صفحه‌های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، صفحات کنار یکدیگر حرکت یکنواخت و (aseismically) خواهند داشت اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزهای آنها که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی می‌شود، وجود نداشته باشد. بیشتر مرزها دارای این ناهمواری‌ها هستند و این منجر به رفتار چوب – لغزشی (stick-slip behavior) می‌شود. هنگامی که مرزهای صفحه قفل شده باشد، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده های نزدیک سطح گسل می‌شود.

 

این افزایش ادامه می‌یابد تا زمانی که تنش افزایش یافته به اندازه‌ای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواری‌ها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل اجازه لغزش بیابد و انرژی ذخیره شده را آزاد کند. این انرژی به صورت امواج لرزه‌ای آزاد شده و تابیده شدن گرمای اصطکاکی سطح گسل، و شکستن سنگ آزاد می شود که در نتیجه باعث ایجاد زلزله می‌شود. این روند تدریجی ساخت تنش و کرنش که موجب شکست ناگهانی و تولید زلزله است به عنوان نگره ی بازگشت کشسان (elastic rebound theory) خوانده می‌شود.

 

تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰ درصد یا کمتر، از کل انرژی زلزله به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد می‌شود. بیشترین بخش انرژی زلزله صرف شکستگی سنگها یا تبدیل به حرارت تولید شده توسط اصطکاک می‌شود. بنابراین، زمین لرزه انرژی کرنشی نهفته ی کشسانی زمین نزدیک گسل را کاهش می‌دهد و درجه حرارت آن را افزایش می‌دهد، اگرچه این تغییرات نسبت به جریان همرفت و رسانایی گرمای خارج شده از اعماق زمین ناچیزاست.

 

 

انواع گسل زلزله

سه نوع عمده از گسل وجود دارد که ممکن است موجب زلزله بشوند: نرمال، معکوس (محوری) و ضربه‌ای-لغزشی. گسل‌های نرمال و معکوس نمونه‌هایی از شیب - لغزش هستند، که در آن جابه جایی در امتداد گسل در جهت شیب و حرکت بر روی آنها شامل مؤلّفهٔ عمودی می‌شود.

 

گسل نرمال عمدتاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که پوسته مانند مرز واگرا در حال تمدید شدن است. گسل معکوس در مناطقی که پوسته مانند مرز همگرا در حال کوتاه شدن است رخ می‌دهد. گسل‌های ضربه‌ای - لغزشی ساختمان‌های شیب داری دارند که دو طرف گسل به صورت افقی در کنار یکدیگر می‌لغزند؛ مرزهای تبدیلی نوع خاصی از گسل ضربه‌ای – لغزشی هستند. زلزله‌های بسیاری ناشی از جنبش در گسل‌هایی هستند که شامل هر دو نوع شیب - لغزش و ضربه‌ای- لغزشی است، این لغزش به عنوان مورب شناخته شده‌است.

 

 

زمین لرزه‌های دور از مرزهای صفحه‌ها

از آنجایی که مرزهای صفحه‌ها در درون سنگ کره قاره‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل در منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر از مرز صفحه پخش شده‌است. مانند تبدیل قاره‌ای گسل سان آندریاس، بسیاری از زمین لرزه‌ها به دور از مرز صفحه رخ می‌دهند و به گونه‌های توسعه یافته در منطقه وسیع تری از تغییر شکل ناشی از نا منظمی در رابطه با گسل ردیابی هستند (به عنوان مثال منطقه «بزرگ خم».) زلزله نورتریج با جنبش در رانش کوه درون چنین منطقه‌ای در ارتباط بود.

 

مثال دیگر مرز صفحه همگرا و به‌شدت مایل بین پلیت عربی و اوراسیا است که بخشی از شمال غربی کوههای زاگرس می‌باشد. تغییر شکل در ارتباط با مرز این صفحه به پوستهٔ تقریباً خالص که جنبش‌های عمود بر مرز در منطقه وسیعی درجنوب غربی و حرکات تقریباً خالص ضربه‌ای- لغزشی در امتداد گسل‌های اصلی نزدیک به مرز واقعی صفحه‌ها تقسیم می‌شود. این توسط مکانیسم کانونی زمین لرزه نشان داده‌است.

 

همه صفحات تکتونیکی میدان تنش داخلی ناشی از تعاملات خود با صفحات مجاور و بارگیری و یا تخلیه رسوبی دارند. (به عنوان مثال deglaciation.) این تنش‌ها ممکن است برای ایجاد شکست در امتداد گسل صفحه‌های موجود کافی باشند، و زلزله‌های میان صفحه‌ای را ظاهر کنند.

 

کانون کم عمق وکانون عمیق زلزله
اکثر زلزله تکتونیکی در حلقه آتش درعمقی کمتراز ده‌ها کیلومتر ناشی می‌شوند. زلزله‌های درعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر به عنوان زمین لرزه‌ها ی کانون-کم عمق طبقه بندی می‌شوند، در حالی که با فاصله کانونی بین ۷۰ و ۳۰۰ کیلومتر معمولاً 'کانون-میانی ' یا 'زلزله متوسط عمق' نامیده می‌شوند. در مناطق فرورانش، جایی که پوسته اقیانوسی مسن تر و سردتر در بشقاب تکتونیکی دیگر می‌رود، زلزله‌ها ممکن است در عمق بسیار بیشتری (در محدوده ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر) رخ دهند. این نواحی مرتعش فعال همراه با فرورانش به عنوان مناطق (Wadati - Benioff) شناخته شده‌است. کانون-عمیق زلزله‌ها در عمق زیاد می‌باشند که در آن ناحیه، سنگ کره با توجه به درجه حرارت بالا و فشار دیگر شکننده نیست. مکانیسم احتمالی برای نسل کانون-عمیق زلزله‌ها ناشی از اولین تحت تغییر فاز به ساختارصلبی است.

 

زلزله نگار یا لرزه نگار چیست؟

 زلزه نگار یا لرزه نگار دستگاهی است که نوسانات زمینی ناشی از ورود امواج لرزه‌ای را (به صورت تابع پیوسته‌ای از زمان) مانیتور یا در یک شکل خاص ، همراه با علائم بسیار دقیق زمانی ثبت می‌کند. محصول ثبت حرکات زمین لرزه ، نگاشت نام دارد. نقش لرزه نگارها در لرزه شناسی مشابه دستگاههای اشعه ایکس در پزشکی و تلسکوپها در نجوم است. آنها اعماق غیرقابل دسترس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دید» و قابل دسترسی می‌سازند.

طرز کار لرزه‌ نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج است که انرژی امواج ورودی را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه به صورت مبدل (گیرنده ، آشکار کننده) لرزه‌ای به الکتریکی عمل کرده و جابجایی ، سرعت و یا شتاب حرکت زمینی را ثبت می‌کند. هر لرزه‌ سنج معمولا در جهتی قرار داده می‌شود که یکی از مولفه‌های ( شرقی - غربی - شمالی - جنوبی یا عمودی) حرکت زمین را بسنجد. پس برای اینکه شکل واقعی و کامل جنبش زمین ثبت شود، بسیاری از پایگاهها از سه لرزه سنج که در سه جهت فوق قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

 

 

سایر مطالب درباره زلزله

 • خسارات جانی و مالی از زمین لرزه در تبریز,زلزله امروز تبریز

  زمین لرزه تبریز خسارتی نداشت

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی از زمین لرزه در تبریز گزارش نشده است. محمدباقر هنربر سه شنبه صبح در گفت و گو با ایرنا افزود: با این وجود  اکیپ های هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی برای اقدامات احتمالی مورد نیاز...

 • زلزله در ایلام,زمین لرزه 5 ریشتری در ایلام

  زمین ‌لرزه ۵.۲ ریشتری ایلام را لرزاند/ حادثه خسارتی نداشت

  لزله ای نسبتا شدید ایلام را لرزاند. به گزارش مهر، زلزله‌ای نسبتاً شدید استان ایلام را لرزاند، این زلزله در بیشتر شهرهای استان احساس شده است. هنوز مرکز اصلی زلزله مشخص نشده است. گزارش مقدماتی زلزله در استان ايلام - حوالی صالح آباد بزرگی: ۵.۲ تاریخ و...

 • خسارت احتمالی زمین لرزه ۴.۷ ریشتری,زلزله شهر شوقان شهرستان جاجرم

  زلزله۴.۷ریشتری خراسان شمالی خسارتی نداشت

  معاون مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: هنوز گزارشی از خسارت احتمالی زمین لرزه ۴.۷ ریشتری بامداد امروز یکشنبه در شهر شوقان شهرستان جاجرم به ستاد مدیریت بحران ارسال نشد. صادق رمضان زاده روز یکشنبه به ایرنا اظهار داشت: با توجه به شدت زلزله بامداد امروز( نهم خردادماه...

 • زلزله امروز فارس,زلزله امروز در استان فارس

  زلزله بامداد امروز در استان فارس خسارت نداشت

  رییس سازمان امداد و نجات گفت: زلزله بامداد امروز در استان فارس خسارت نداشت. به گزارش ایلنا، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در ساعت ۱:۰۵:۵۴ بامداد امروز ۸ خرداد ۱۴۰۰، زلزله ۵ ریشتری مرز استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند که طبق...

 • هشدار سریع‌تر زلزله,روش جدید دانشمندان برای پیش بینی وقع زلزله

  روش جدید دانشمندان برای هشدار سریع‌تر زلزله

  دانشمندان دریافتند که سیستم جهانی نظارت بر زلزله مبتنی بر جی. پی. اس می تواند اطلاعات دقیق تر و سریع تر در مورد وقوع زلزله ارائه دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از اسپوتنیک یک مطالعه جدید نشان می دهد سیستم جهانی نظارت بر زلزله مبتنی بر GPS میتواند نسبت به شبکه های...

 • زلزله ۴/۳ ریشتری بامداد امروز در منطقه شویشه شهرستان سنندج,مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان

  درپی وقوع زلزله بامداد امروز کردستان؛ ۸ تیم عملیاتی هلال احمر در آماده باش کامل هستند

  مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با اشاره به وقوع زلزله ۴/۳ ریشتری بامداد امروز در منطقه شویشه شهرستان سنندج گفت: در حال حاضر ۸ تیم عملیاتی در ۴ شهرستان سروآباد، مریوان، سنندج و کامیاران در آماده باش کامل هستند.  پیام جلالی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بلافاصله...

 • بندر گناوه,زلزله در بندر گناوه

  زلزله ۵ ریشتری بندر گناوه را لرزاند/ زمین لرزه خسارت جانی نداشت

  زلزله‌‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی بندر گناوه را لرزاند که سبب وحشت مردم این منطقه شد. به گزارش تسنیم، براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری موسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر دقایقی پیش حوالی بندر گناوه را لرزاند. این زمین‌لرزه ساعت ۱۶:۲۲ دقیقه...

 • افزایش تعداد مصدومان زلزله خراسان شمالی,زلزله خراسان شمالی

  زلزله در خراسان شمالی/ افزایش مصدومان به ۱۴ نفر

  رییس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از افزایش تعداد مصدومان زلزله خراسان شمالی به ۱۴ تن خبر داد. مهدی ولیپور، دراین‌باره گفت: درپی وقوع زلزله در سنخواست استان خراسان شمالی تیم های امدادی هلال‌احمر بلافاصله برای ارزیابی و امدادرسانی اعزام شدند که این روند همچنان ادامه...

 • رمزگشایی از معمای ۱۰۰ ساله زلزله‌های عمیق,زلزله‌های عمیق

  رمزگشایی از معمای ۱۰۰ ساله زلزله‌های عمیق

  یک استاد مهندسی رمز و راز زمین لرزه های کانونی عمیق را که نخستین بار تقریباً ۱۰۰ سال پیش کشف شدند، کشف کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، "زانتیپی مارکنسکوف" استاد مهندسی دانشکده مهندسی "کالیفرنیا سن دیگو جیکوبز" رمز و راز مربوط به زمین لرزه های عمیق را که از زمان کشف...

 • فیلم/ وقوع زلزله در گناوه

  زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر حوالی بندر گناوه در مرز استانهای بوشهر و فارس را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. به فاصله ی حدود ۱۵ دقیقه از زمین لرزه نخست، زمین لرزه دیگری به بزرگی ۴.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در بندر گناوه به وقوع پیوست...

 • آسیب نیروگاه بوشهر با زلزله,زلزله بوشهر

  تمامی تاسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل هستند

  روابط عمومی نیروگاه بوشهر اعلام کرد، هیچ گونه آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر در اثر زلزله روز یکشنبه در شهرستان گناوه وارد نشده است. به گزارش ایسنا، زمین لرزه ۵.٩ ریشتری پیش از ظهر روز یکشنبه بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند. این زلزله در استانهای فارس و خوزستان نیز احساس...

 • افزایش مصدومان زمین لرزه,زلزله خوزستان

  افزایش شمار مصدومان/ ثبت ۱۰ پس لرزه/ ۵۲۰۰ چادر آماده توزیع/ ۲۱ روستا تحت تاثیر زلزله

  سخنگوی جمعیت هلال احمر از افزایش مصدومان زمین لرزه ۵.۹ ریشتری بندر گناوه خبر داد. دکتر محمد حسن قوسیان مقدم در گفت و گو با ایسنا در باره آخرین وضعیت مناطق زلزله زده بندرگناوه و امدادرسانی در این منطقه، اظهار کرد: تاکنون تخریب و ترک خوردگی دیوارهای منازل گزارش شده است...

 • زلزله در مرز عراق و كردستان,زلزله در کردستان

  زلزله ۵.۳ ریشتری مرز عراق و كردستان را لرزاند/ ۴ نفر مصدوم شدند

  زلزله مرز عراق و كردستان را لرزاند. به گزارش عصرایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، مرز عراق و كردستان حوالی مریوان (کردستان) را لرزاند. گزارش مقدماتی زمین‌لرزه: بزرگی: ۵.۳ محل وقوع: مرز عراق و كردستان  - حوالی مريوان(كردستان)...

 • اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا,لرزه‌خیزترین نقاط ایران

  تا ۱۳ سال آینده زلزله بزرگ تهران رخ می‌دهد؟

  تهران با دارا بودن ۷ پهنه گسلی، جمعیت ۱۲.۵ میلیون نفری را در خود جای داده است و به گفته محققان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله از آخرین زمان زلزله بزرگ در این شهر ۱۸۷ سال می‌گذرد و به لحاظ آماری به طور تقریبی هر ۲۰۰ سال می‌توان انتظار یک زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۷ را در این پهنه...

 • گسل های تهران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی

  زلزله تهران، دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد

   عصر ایران نوشت: کشور ما به عنوان یک کشور زلزله خیز محسوب می‌شود. فقط برخی از مناطق کشورمان که مساحت زیادی از کل مساحت کشور را شامل نمی شود، روی گسل یا همجوار گسل‌های زلزله نیستند. بخش عمده‌ای از این مناطق که کم خطر هستند بین ارومیه تا جنوب شهر اصفهان قرار دارد. بر...

 • گسل های تهران,پهنه‌های گسلی پایتخت,نقشه های گسلی تهران

  جدیدترین نقشه گسلی مربوط به ۳۵۴ محله شهر تهران (+تصاویر)

  به گزارش دنیای اقتصاد، سنجش وضعیت لرزه‌ای نواحی و محله‌های مختلف شهر تهران، با دسترسی به یک نقشه متفاوت از موقعیت پهنه‌های گسلی پایتخت امکان‌پذیر شد. موقعیت مکانی سه نوع پهنه‌ گسل اصلی، متوسط و فرعی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با دقتی در حد «تشخیص میزان فاصله پلاک‌های...

 • گسل,گسل فعال,گسل های ایران

  گسل چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟

  گسل ها را با نام های گسل های فعال و غیر فعال می شناسیم اصولاً گسل‌ها دارای توان لرزه‌ای نهفته و لرزه‌زا هستند و در صورت رها سازی انرژی ذخیره شده، زلزله‌های کوچک و بزرگی را به وجود می‌آورند. بدون تردید بین گسل و زلزله رابطه نزدیکی برقرار است گسل چیست؟ گسل شکستگی در سنگ...

 • accident

  زلزله بامداد امروز بندرعباس خسارتی نداشت

  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر در عمق ۴ کیلومتری زمین ساعت ۰۴:۰۶ بامداد امروز شهرستان بندرعباس را لرزاند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان صبح امروز(۳۰ اسفندماه) در تشریح این خبر گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این زمین لرزه خسارت مالی و جانی نداشته است....

 • گزارش مقدماتی زمین‌لرزه فاریاب,زلزله فارياب کرمان

  زلزله ۵ ریشتری در مرز استان‌های کرمان و هرمزگان

  زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر مرز استان‌های کرمان و هرمزگان را لرزاند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ در مقیاس ریشتر مرز استانهای کرمان و هرمزگان  - حوالی فاریاب را در ساعت ۱۶:۲۴:۰۸ لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین بود. فارياب،   کرمان    بزرگی :  ۵...

 • زلزله در دماوند,زلزله 2 ریشتری دماوند

  زلزله ۲.۷ ریشتری در دماوند/ حادثه مصدومی نداشت

  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر دقایقی پیش دماوند را لرزاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین دقایقی پیش در شهرستان دماوند رخ داده است. زلزله ۲/۷ ریشتری دماوند مصدومی نداشته است مجتبی...

 • نیوزیلند,زلزله در نیوزیلند

  سه زلزله پرقدرت نیوزیلند را لرزاند

  وقوع سه زلزله پرقدرت در نیوزیلند موجب شد تا در این کشور هشدار سونامی اعلام شود. به گزارش ایرنا به نقل از نیویورک پست، حداقل سه زمین لرزه بزرگ روز جمعه (به وقت محلی) در نیوزیلند رخ داد و موجب اخطار سونامی و دستور تخلیه مناطق ساحلی شد. آخرین زمین لرزه ای قدرتمند در...

 • کابل فیبر نوری,زمین لرزه

  تشخیص زمین لرزه با کمک کابل فیبر نوری گوگل

   از کابل فیبر نوری متعلق به شرکت گوگل به طول ۱۰ هزار کیلومتر در اعماق آب های اقیانوس آرام برای شناسایی فعالیت های لرزه ای در اعماق دریا و امواج اقیانوس استفاده شد. به نقل از نیوساینتیس، ژونگوان ژان از مؤسسه فن آوری کالیفرنیا در پاسادنا و همکاران وی از جمله محققان گوگل...

 • accident

  ۹ نفر در زلزله دوباره سی سخت مصدوم شدند

  فرماندار دنا لحظاتی قبل از وقوع زلزله ۴.۵ ریشتری خبر داد و تصریح کرد: این زلزله تاکنون ۹ نفر مصدوم داشته است. عبدالحمید پناهی در گفت و گو با ایسنا افزود: در حال ارزیابی منطقه زلزله زده سی سخت هستیم و تعدادی آمبولانس و اتوبوس آمبولانس جهت مداوای مصدومان احتمالی به منطقه اعزام...

 • زلزه یاسوج,جزئیات زلزله امشب یاسوج

  زلزله شدید ۵.۶ ریشتری در یاسوج/ ۳۵ نفر مصدوم شدند

  زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ در مقیاس ریشتر شهر سی سخت را لرزاند. به گزارش مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۲۲ و پنج دقیقه به وقوع پیوست. زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است. از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی...

 • فیلم/ زمین ‎لرزه ۵.۶ ریشتری در سی‎ سخت

  زلزله نسبتا شدید شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا و یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند. تا این لحظه، در پی زلزله سی‌سخت ۱۰ نفر مصدودم شده اند. فیلم زلزله در سی سخت,ویدیو ویرانی ها در زلزله سی سخت,ویدیو زمین‎لرزه ۵.۶ ریشتری در سی‎سخت ...

 • زلزله در ژاپن,زلزله ژاپن

  زلزله ۷.۱ ریشتری فوکوشیمای ژاپن را لرزاند

  مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر در استان فوکوشیمای ژاپن خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، این زلزله، هشدار سونامی در پی نداشته است. این زمین لرزه حوالی ساحل شرقی جزیره هونشو و حدود ساعت ۱۱ ظهر به وقت محلی و در عمق ۶۰...

 • زلزله شرق استان تهران ,زلزله تهران

  زلزله‌ای نسبتا شدید در شرق استان تهران؛ شریف آباد تهران لرزید

  زمین لرزه ۳/۳ دهم ریشتری شرق استان تهران را لرزاند. دقایقی پیش شبکه خبر اعلام کرد زمین لرزه ای نسبتا شدید شرق استان تهران را لرزاند. میزان این زلزله ۳/۳ دهم ریشتر و مکان آن شریف آباد تهران در عمق ۱۹ کیلومتری زمین است. ...

 • اسماعیل نجار و بحران زلزله در تهران,زلزله در تهران

  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: ۱۰ میلیون تهرانی تحت تاثیر زلزله هستند

  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کارشناسان معتقدند که هنگام بروز زلزله‌ای به بزرگی هفت در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در تهران، ۲ میلیون نفر به طور مستقیم و هشت میلیون نفر به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر این حادثه قرار می‌گیرند. به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار روز سه شنبه...

 • افغانستان,زلزله در افغانستان

  زلزله‌ای شدید پایتخت افغانستان را لرزاند

  زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر، بخش‌هایی از شرق و شمال شرق افغانستان را لرزاند. به گزارش خبر فوری به نقل از پایگاه بین المللی زلزله نگاری، این زمین لرزه که حوالی ساعت ۰۰:۳۲ بامداد روز یکشنبه ۲۸ جدی رخ داد، شهر کابل پایتخت، شرق و شمال شرق کشور و بخش هایی از کشور پاکستان و...

 • هرمزگان و آذربايجان شرقی,زلزله در هرمزگان و آذربايجان شرقی

  زلزله بخش‌هایی از هرمزگان و آذربايجان شرقی را لرزاند

  زلزله بخش‌هایی از هرمزگان و آذربايجان شرقی را لرزاند. به گزارش ایرنا، زمين‌لرزه ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه یکشنبه ۲۸ دی مرز خلیج فارس، جزیره قشم و حوالی کنگ در استان هرمزگان را لرزاند. زلزله ديگري نيز ساعت  ۰۶:۰۸:۰۷ بامداد ۲۸ دی حوالی ترک در...