صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
sarpoosh
نبض اقتصاد > بیمه عمر

بیمه عمر

بیمه عمر

بیمه عمر

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.

 

خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.   هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گزاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گزاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

 

در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.

 

رشته بیمه عمر مشتمل بر ۱۳ زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

 

بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر انفرادی بیمه‌‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن خود اقدام می‌نماید.

 

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک‌ها وام دریافت می‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوی بازماندگان آنها مشکل و یا غیرممکن خواهد بود. وام‌گیرنده می‌تواند با خرید بیمه عمر مانده‌بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد. دراین نوع بیمه، هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌گذار) درطول مدت وام فوت کند، بیمه‌گر بقیه بدهی او را، ازتاریخ فوت تا پایان مدت وام، یکجا در وجه وام‌دهنده و یا استفاده‌کنندگانی که در بیمه‌نامه ذکر شده‌اند پرداخت می‌کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.

 

بیمه تامین آتیه فرزندان

والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان ، هزینه جهیزیه و همچنین هزینه ازدواج فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند.که فرزندان از بدو تولد می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند .

 

بیمه عمر زمانی انفرادی

در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق‌بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می‌باشد . در بیمه‌های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه‌شده به‌اضافه مدت بیمه نباید از ۷۰ سال تجاوز نماید.

 

بیمه تمام عمر انفرادی

هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می‌باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

 

بیمه عمر و پس‌انداز انفرادی

در این بیمه، چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتیکه حق بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه‌ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه‌نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می‌شود.

 

بیمه تامین هزینه جهیزیه

در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.

 

بیمه جامع زندگی

این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.

 

بیمه عمر گروهی

بیمه عمر گروهی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.

 

بیمه تمام عمر گروهی

هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می‌باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

 

بیمه عمر مانده بدهکار

موسسات اعتباری یا بانک‌ها می‌توانند افرادی را که از آنها وام دریافت می‌دارند را بیمه نمایند تا چنانچه درطول مدت وام، وام‌گیرنده فوت کند، پرداخت اقساط وام از سوی بیمه‌گر انجام می‌شود، درنتیجه بازماندگان وام‌گیرنده دینی درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه‌شده آزاد خواهد شد.

 

بیمه عمر زمانی

در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق‌بیمه‌ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق‌بیمه آن می‌باشد.

 

بیمه عمر و پس‌انداز

افراد دوراندیش وآینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمروپس انداز داشته باشند . این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد . به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود.

 

بیمه کارکنان دولت(عمر گروهی)

در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

 

بیمه عمر - اقتصاد

واریز سود قطعی سال ۹۶ به حساب بیمه‌گذاران عمر معلم مدیر بیمه‌های عمر و زندگی بیمه معلم گفت: بیمه معلم در سال ۹۶ معادل ۷۰/ ۲۲ درصد سود قطعی به حساب اندوخته بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری واریز کرد. به گزارش سرپوش و به نقل از روابط عمومیبیمه معلم، سعید گیوه‌چی متوسط سود قطعی پرداخت شده این شرکت در ۷ سال گذشته را معادل ۲۳ درصد...

فضای نامساعد کسب‌وکار و تورم‌های دورقمی موانع عمده توسعه بیمه عمر هستند همتی با اشاره به رشد نمایندگان تخصصی در حوزه فروش بیمه عمر، گفت: در سال ۱۳۹۰، تنها ۱۶ درصد نمایندگان بیمه در حوزه بیمه عمر فعال بودند اما در سال ۹۶ سهم نمایندگان بیمه عمر حدود ۲۵ درصد افزایش یافت که ۵ واحد از این افزایش، مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ است. رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری... بیمه عمر هستند که فقط ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها در سال ۹۵ تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته‌اند. وی افزود: بسیاری از کسانی که بیمه عمر خریداری می‌کنند...

تغییر در روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌های عمر بیمه ایران کسرائیان در پاسخ به این پرسش که‌آیا این اقدام شما باعث ریزش بیمه‌گذاران بیمه ایران نشده است؟ گفت: تاثیر زیادی نداشته است و از سال گذشته تاکنون تنها ۱ درصد بیمه گذاران ما از ادامه بیمه عمر خود منصرف شده‌اند اما ما معتقدیم که این موضوع به نفع بیمه گذاران بوده است. وی ادامه...

بیمه عمر و حادثه سال ۹۶ افزایش یافت مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی گفت: قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال ۱۳۹۶ به ۵۵ میلیون ریال افزایش یافت. به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عباس رشیدی افزود: نرخ حق بیمه (عادی) ماهانه در سال ۱۳۹۶ شامل سهم مستخدم شاغل ۱۶... بیمه عمر و حادثه» پیش بینی شده که دستگاه ها با درج کد شناسه مربوطه به سامانه وارد و حسب مورد تعداد بیمه شدگان خود شامل شاغل، بازنشسته و مدت بیمه را اعلام...

ورشکستگی قریب‌الوقوع اگر نگاهی به روند بیمه در دنیا داشته باشیم، متوجه می‌شویم بیمه عمر و زندگی در دنیا حرف اول را می‌زند، ولی در کشور ما این‌طور نیست. نگاهی به وضعیت بیمه‌های عمر در دنیا نشان می‌دهد حق بیمه آنها از ۲۴‌ میلیارد دلار تا ۸۰‌ میلیارد دلار است که ۸۰‌ میلیارد دلار مربوط به بیمه دولتی چین است. مقایسه... بیمه عمر فقط مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است. هندی‌ها زمان بیمه عمرشان را گسترش دادند و با حق بیمه‌های پایین سعی کردند این بیمه‌ها را گسترش دهند، اما ما...

بیمه عمر بیمه معلم,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
عبدالناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
بیمه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه,بیمه شخص ثالث
اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه,صندوق‌های بازنشستگی

بیمه عمر - جامعه

معرفی بیمه عمر و انواع آن بیمه عمر ایران در سال ۱۳۱۴ خورشیدی تاسیس شدبیمه عمر بعنوان یکی از محبوب­ ترین بیمه ­ها در سطح دنیاست، در واقع یک سرمایه ­گذاری امن با سود تضمین شده و مشارکتی و پوشش­ های بیمه ­ای گسترده و گوناگون است. بهترین بیمه عمر با توجه به هدف هر شخص از خرید آن متفاوت می باشد. تاریخچه بیمه عمرمتون... بیمه عمر به کشور ایران را، سال ­های آغازین سده سیزدهم خورشیدی می­ دانند که به وسیله مؤسسه «ویکتوریا» راه اندازی شد. با تأسیس «بیمه عمر ایران» در سال ۱۳۱۴...

شرایط بهترین بیمه عمر چیست +نحوه محاسبه این روزها خرید بیمه عمر یکی از راهکارهای بسیار مناسب و کاربردی برای کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های افراد در حال و آینده می‌باشد.بیمه عمر در سایر کشورهای پیشرو به یکی از بیمه‌های پرطرفدار تبدیل شده‌است، در ایران نیز با رشد ۲۵درصدی در سال‌۹۷ نسبت به سال۹۶ به عنوان یکی از رشته‌های بیمه‌ای مهم شناخته می‌شود. بیمه... بیمه عمر و تامین آتیه یکی از انواع بیمه‌های اشخاص است که بیمه‌گذار با پرداخت مبلغی به عنوان حق‌بیمه به صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یا سالیانه می‌‍تواند...

بیمه عمر,بیمه عمر و سرمایه گذاری,بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر,انواع بیمه عمر,سرمایه گذاری

بیمه عمر - حوادث

مردی همسر و کودک ۱۱ ماهه اش را برای استفاده از بیمه عمر کشت بیمه عمر کرده بودم تا این که فکر دریافت پول از بیمه به سرم زد. از حدود ۴ روز قبل نقشه می کشیدم که چگونه همسرم را به قتل برسانم و پول بیمه عمر او را بگیرم! وقتی داستان قتل را تکمیل کردم و فهمیدم که با این نقشه کسی به من مشکوک نمی شود مقدمات اجرای قتل همسر و فرزندم را فراهم کردم. صبح...

accident

بیمه عمر - مذهبی

شرایط و تعهدات بیمه حجاج ۹۶ اعلام شد به گزارش مهر، با توجه به انعقاد قرارداد گروهی بیمه درمان، عمر، حادثه، مسئولیت (بار) زائرین تمتع سال ۹۶ با شرکت سهامی بیمه ایران، شرایط و تعهدات بیمه مذکور به شرح ذیل جهت اطلاع مدیران محترم کاروانها و زائران اعلام شد: ۱) بیمه عمر، حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات) ۱-۱)...

اخبار مذهبی,خبرهای مذهبی,حج و زیارت,حجاج

بیمه عمر - هنر و سینما

خلاصه دهمین برنامه ماه عسل با حضور احسان سلحشور مدیر بزرگترین شرکت بیمه عمر؛ از بی پولی تا مدیریت بزرگترین شرکت بیمه عمر دهمین برنامه ماه عسل با حضور مدیر بزرگترین شرکت بیمه عمر کشور و خانواده اش زوی آنتن رفت. دهمین برنامه ماه عسل با حضور مهمانانی متفاوت روی آنتن شبکه ۳ سیما رفت. مهمان امشب برنامه ماه عسل احسان سلحشور از  فولادشهر اصفهان بود و تا مقطع دیپلم در انجا زندگی کرد و پدرش در دوب آهن کار می کرد و در... بیمه عمر کار خود را شروع کرد. در نهایت ۶ نفر از دوستانش به او اعتماد کردندو تصمیم گرفتند تا بزرگترین شرکت بیمه ای عمر کشور را تشکیل دهند. در کنار کار کارشناسی...

دهمین برنامه ماه عسل,اخبار صدا وسیما,خبرهای صدا وسیما,رادیو و تلویزیون

بیمه عمر - ویدئوها

ویدئو/ چرا باید بیمه عمر بخریم؟ یکی از بهترین راه‌های موجود، خرید بیمه عمر است که می‌تواند از فشار این بحران‌ها بکاهد. حتماً تاکنون نام بیمه عمر به گوشتان خورده است یا حتی با عناوین مختلفی مانند بیمه زندگی یا بیمه آتیه برخورد داشته‌اید. بیمه عمر به‌رغم مزایای فوق‌العاده‌ای که دارد در مقایسه با سایر بیمه ها، با استقبال...

ویدئو/ چرا باید بیمه عمر بخریم؟

بیمه عمر - کار و کارگر

بیمه جدید عمر بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی شد/افزایش غرامت فوت رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از نهایی شدن قرار داد جدید بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در این قرار داد غرامت فوت افزایش یافته است. علی اصغر بیات در گفتگو با مهر در مورد بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: قرارداد جدید بیمه عمر بازنشستگان... بیمه عمر هستند تاکید کرد: هر بیمه شده و بازنشسته‌ای که با افراد تحت تکفل خود تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان هستند ،خود به خود تحت پوشش بیمه عمر نیز قرار می‌گیرند. رئیس...

بازنشستگان,اخبار کار,اشتغال و تعاون,بازنشستگان و مستمری بگیران