دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳
جدیدترین

ویدیوهای فرهنگی

فیلم/ حرف‌های تکان دهنده «سهیل محمودی» شاعر محبوب درباره احساس خطر نسبت به آینده فیلم/ حرف‌های تکان دهنده «سهیل محمودی» شاعر محبوب درباره احساس خطر نسبت به آینده

فیلم/ حرف‌های تکان دهنده «سهیل محمودی» شاعر محبوب درباره احساس خطر نسبت به آینده

فیلم/ حرف‌های تکان دهنده «سهیل محمودی» شاعر محبوب درباره احساس خطر نسبت به آینده
فیلم | زیر پارک قیطریه گنج تاریخی خوابیده است! فیلم | زیر پارک قیطریه گنج تاریخی خوابیده است!

فیلم | زیر پارک قیطریه گنج تاریخی خوابیده است!

فیلم | زیر پارک قیطریه گنج تاریخی خوابیده است!
فیلم/ جشن زادروز زرتشت در تهران فیلم/ جشن زادروز زرتشت در تهران

فیلم/ جشن زادروز زرتشت در تهران

فیلم/ جشن زادروز زرتشت در تهران
فیلم/ رقص و پایکوبی در تخت جمشید به مناسبت نوروز 1403 فیلم/ رقص و پایکوبی در تخت جمشید به مناسبت نوروز 1403

فیلم/ رقص و پایکوبی در تخت جمشید به مناسبت نوروز ۱۴۰۳

فیلم/ رقص و پایکوبی در تخت جمشید به مناسبت نوروز ۱۴۰۳
فیلم/ ساخت تندیس برفی کوروش کبیر توسط دو شهروند در شهرکرد فیلم/ ساخت تندیس برفی کوروش کبیر توسط دو شهروند در شهرکرد

فیلم/ ساخت تندیس برفی کوروش کبیر توسط دو شهروند در شهرکرد

فیلم/ ساخت تندیس برفی کوروش کبیر توسط دو شهروند در شهرکرد
فیلم/ مراسم پیشوازی از نوروز در روستای چشمیدر کردستان فیلم/ مراسم پیشوازی از نوروز در روستای چشمیدر کردستان

فیلم/ مراسم پیشوازی از نوروز در روستای چشمیدر کردستان

فیلم/ مراسم پیشوازی از نوروز در روستای چشمیدر کردستان
فیلم/ جشن سده در منطقه عشایری سیرجان فیلم/ جشن سده در منطقه عشایری سیرجان

فیلم/ جشن سده در منطقه عشایری سیرجان

فیلم/ جشن سده در منطقه عشایری سیرجان
یکی از بزرگترین تخریب‌ها در قلب شهر تاریخی اصفهان/ سفال‌ها روی زمین ریخته و بقایای دیوارهای تاریخی بیرون زد یکی از بزرگترین تخریب‌ها در قلب شهر تاریخی اصفهان/ سفال‌ها روی زمین ریخته و بقایای دیوارهای تاریخی بیرون زد

یکی از بزرگترین تخریب‌ها در قلب شهر تاریخی اصفهان/ سفال‌ها روی زمین ریخته و بقایای دیوارهای تاریخی بیرون زد

یکی از بزرگترین تخریب‌ها در قلب شهر تاریخی اصفهان/ سفال‌ها روی زمین ریخته و بقایای دیوارهای تاریخی بیرون زد