صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

کرمان

کرمان - افغانستان

افغان‌کِش‌ها، خون آشامان جاده‌های کرمان شنبه ۲۲ مردادماه در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه و ساعت ۱۴ و ۴۸ دو خودروی افغان‌کِش در جاده‌های استان کرمان واژگون شدند که متاسفانه این دو حادثه ۲۷ کشته و زخمی در پی داشت، از این نوع حوادث مربوط به افغان‌کِش‌ها در سطح جاده‌های استان کرمان کم نیست و هر چند وقت یکبار افغان‌کِش‌ها حادثه می‌آفرینند. "امیر... کرمان با اشاره به این‌که در ۲۲ مردادماه در ظرف یک ساعت، ۲۷ کشته و زخمی در دو حادثه واژگونی خودروهای افغان‌کِش در سطح جاده‌های استان داشته‌ایم، به ایسنا...

خودروهای افغان‌کش,اخبار افغانستان,خبرهای افغانستان,تازه ترین اخبار افغانستان

کرمان - اقتصاد

احداث فاز دو بیمارستان مهرگان کرمان با مشارکت بانک تجارت فاز دوم بیمارستان مهرگان کرمان با مشارکت ۲۸۶ میلیارد ریالی بانک تجارت به‌زودی افتتاح می‌شود. به گزارش بانک تجارت، بیمارستان مهرگان به‌عنوان اولین بیمارستان خصوصی شهر کرمان در سال ۱۳۸۸ با ۵۰ تخت به بهره‌برداری رسید. اینبیمارستانبا هدفارتقای سطحسلامت جامعه، خدماتی...

جدول قطعی برق کرمان، جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (یکشنبه ۰۷ مردادماه۹۷) جدول قطعی کرمان یکشنبه ۷ مرداد ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق... کرمان جدول قطعی برق برای روز شنبه ۰۶ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ یکشنبه ۰۷ مردادماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق کرمان، جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (شنبه ۰۶ مردادماه۹۷) جدول قطعی کرمان شنبه ۶ مرداد ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق... کرمان جدول قطعی برق برای روز شنبه ۰۶ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ شنبه ۰۶ مردادماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق استان کرمان در تابستان ۱۳۹۷(پنج شنبه ۰۴ مردادماه ۹۷) جدول قطعی کرمان پنج شنبه ۴ مرداد ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی... کرمان جدول قطعی برق برای روز پنج شنبه ۰۴ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ پنج شنبه ۰۴ مردادماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق استان کرمان در تابستان ۱۳۹۷(چهارشنبه ۰۳ مردادماه ۹۷) جدول قطعی کرمان چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی... کرمان جدول قطعی برق برای روز چهارشنبه ۰۳ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ چهارشنبه ۰۳ مردادماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (سه شنبه ۰۲ مردادماه۹۷) جدول قطعی کرمان سه شنبه ۲ مرداد ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق... کرمان جدول قطعی برق برای روز سه شنبه ۰۲ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ سه شنبه ۰۲ مردادماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (دوشنبه ۰۱ مردادماه۹۷) جدول قطعی کرمان دوشنبه ۰۱ مرداد ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق... کرمان جدول قطعی برق برای روز دوشنبه ۰۱ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ دوشنبه ۰۱ مردادماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (یکشنبه ۳۱ تیرماه ۹۷) جدول قطعی کرمان یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷,؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق... کرمان جدول قطعی برق برای روز یکشنبه ۳۱ تیرماه را منتشر کرد. جدول قطعی برقاستانکرمان، برای تاریخ یکشنبه ۳۱ تیر ماه را اعلام شد. جدول...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (شنبه ۳۰ تیرماه ۹۷) افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان جدول قطعی برق برای روز... کرمان، برای تاریخ شنبه ۳۰ تیر ماه را اعلام شد. جدول قطعی برق کرمان،رفسنجان،زرند، شهرباک؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق از...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک،جیرفت،بم در تابستان ۱۳۹۷ (پنج شنبه ۲۸ تیرماه ۹۷) افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان جدول قطعی برق برای روز... کرمان، برای تاریخ پنج شنبه ۲۸ تیر ماه را اعلام شد. جدول قطعی برق کرمان،رفسنجان،زرند، شهرباک؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۹۷) افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان جدول قطعی برق برای روز... کرمان، برای تاریخ چهارشنبه ۲۷ تیر ماه را اعلام شد. جدول قطعی برق کرمان،رفسنجان،زرند، شهرباک؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرمان،جدول قطعی برق رفسنجان،زرند،انار و شهربابک در تابستان ۱۳۹۷ (سه شنبه ۲۶ تیرماه ۹۷) افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان جدول قطعی برق برای روز... کرمان، برای تاریخ سه شنبه ۲۶ تیر ماه را اعلام شد. جدول قطعی برق کرمان،رفسنجان،زرند، شهرباک؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

بانک تجارت,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
جدول قطعی برق کرمان 97/05/07,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق کرمان 97/05/06,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق کرمان 97/05/04,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق کرمان 97/05/03,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق کرمان 97/05/02,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق کرمان 97/05/01,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی کرمان یکشنبه 31 تیر 97,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی کرمان شنبه 30 تیر 97,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی کرمان 28 تیر 97,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق 97/04/27,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی کرمان امروز 97/04/26,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی

کرمان - تصاویر

بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله‌زده هجدک/ تصاویر به گزارشتسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز به همراه علیرضا رزم‌حسینی استاندار کرمان، محمدرضا پورابراهیمی و محمد مهدی زاهدی نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی که وی را همراهی می‌کردند از روستای زلزله‌زده گورک در منطقه کوهساران هجدک بازدید کرد. در...

زلزله‌زدگان روستای جور کوهبنان - کرمان اهالی روستای جور در ۵ کیلومتری کوهبنان در استان کرمان اگرچه در زلزله ۱ / ۵ ریشتری شب سی ام آذرماه زنده ماندند اما برق و گاز این روستا قطع و بیش از ۳۰ خانه تخریب شد. از زمان وقوع زمین لرزه بیش از یک هفته می گذرد و پی در پی پس لرزه‌های خفیف و شدیدی رخ می‌دهد. مردم روستا دسترسی به غذای گرم...

اولین تصاویر از خسارات زلزله ۶.۱ ریشتری در کرمان ۱ ریشتر منطقه هجدک کرمان را لرزاند. این زلزله خسارات جانی نداشت اما باعث ترس و وحشت مردم و تخریب ۳۰ خانه روستایی شد. در گزارش زیر اولین تصاویر از خسارات به جا مانده از زلزله را مشاهده می کنید. ...

درمان با خوردن جیرجیرک حشراتی عجیب و نادر با عمر کم و به گفته مردم بومی فواید بسیار که در بیابان های اطراف کرمان از جمله شهربابک، زیدآباد و سیرجان دیده می شوند توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. این حشرات که گونه ای خاص از جیرجیرک هستند هرساله فقط در فصل بهار با شروع ماه خرداد تولید مثل می کنند و در پایان این ماه عمرشان به...

جشن تندرستون - کرمان در کرمان، همه ساله جشن باشکوه سده را چهل روز پیش از نوروز برگزار کرده اند، و چهل روز پس از نوروز نیز، جشن کهن دیگری را کرمانیان دارند که تنها در این شهر برگزار می شود و این جشن ویژه، به صورت انحصاری در این شهر می باشد. این جشن که از دوران کهن تا به امروز برجای مانده، به نام تندرستون (جشن... کرمانی، و به ویژه با محوریت مادربزرگان و بزرگان طایفه، در دامنه شیوشگان، در پشت پارک پردیسان، و در همجواری قلعه دختر، و در پایه کوه، که تپه هایی سنگی است...

دیو نیمه جان مردم جنوب کرمان نزدیک ۲۵سال است با کمبود شدید آب مواجه هستند، اینجا باغ ها خشکیده اند، نخل های چند ساله قدشان خمیده شده و چاه های اب بی جان مانده اند و کشاورزان بیکار... «هلیل رود» بزرگترین رود جنوب شرقی ایران از بلندیهای شهرستان بافت سرچشمه می گیرد و با گذر از جیرفت، قلعه...

پاییز در باغ شاهزاده ماهان کرمان این باغ در نیم فرسنگی ماهان در دامنه کوه‌های تیگران در استان کرمان قرار دارد و از یادگارهای عبدالحمید میرزا فرمانفرما - حاکم کرمان در اواخر دوره قاجار است. زمان ساخت این مجموعه سال ۱۲۹۷ هجری قمری و در سال‌های پایانی دوران قاجار ذکر شده است و بیش از یک سده از پایه‌گذاری آن می‌گذرد. در دل کویر، در...

تصاویر حسن روحانی در مناطق زلزله زده هجدک,عکس های حسن روحانی در مناطق زلزله زده هجدک,تصاویر رئیس جمهور در هجدک
عکس زلزله‌زدگان روستای جور کوهبنان - کرمان,تصاویر زلزله‌زدگان روستای جور کوهبنان - کرمان,عکس زلزله زدگان
تصاویر زلزله کرمان,عکس های زلزله کرمان,عکس های زلزله منطقه هجدک کرمان
عکس های فروش جیرجیرک های خوراکی در کرمان,تصاویر فروش جیرجیرک های خوراکی در کرمان,تصاویر طبخ غذا با جیرجیرک در استان کرمان
تصاویر جشن تندرستون,عکسهای جشن تندرستون,تصاویر جشن تندرستون کرمان
تصاویر هلیل رود,عکسهای هلیل رود,عکسهای هلیل رود کرمان
تصاویر پاییز در باغ شاهزاده ماهان کرمان,عکس های پاییز در باغ شاهزاده ماهان کرمان,پاییز در باغ شاهزاده ماهان کرمان

کرمان - جامعه

دیدنی‌های دلنشین باغ سنگی کرمان باغ سنگی یکی از جاذبه‌های استان کرمان در دهستان بلورد روستای میاندوآب و ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی سیرجان قرار دارد. این محوطه که در گذشته باغی به شکل ۶ ضلعی نامنظم طراحی گردیده و متعلق به درویش خان اسفندیارپور، مردی ناشنوا که با خانواده‌اش از طریق دامداری و کشاورزی زندگی می‌کرد. به گزارش ایرنا،...

حکم مجازات در کرمان: فعالیت در پیام رسان سروش و ایتا! رئیس شعبه ۱۰۲کیفری شهرستات عنبرآباد استان کرمان گفت: شهروند متخلف این شهرستان که اقدام به توهین لفظی به مامور دولت حین انجام وظیفه کرده بود به جای مجازات حبس تعزیری به تبلیغ حمایت از کالای ایرانی زیر نظر اتاق اصناف و فعالیت در پیام رسان داخلی سروش و ایتا محکوم شد. محمد فرجام طاهری در گفت و گو... کرمان می باشد که در فاصله ۲۶۰ کیلومتری مرکز کرمان واقع شده است. ...

کرمان هنوز چوب اتفاق ۱۲ سال پیش را می‌خورد کرمان هنوز هم چوب اتفاق ناگوار آدرم‌ربایی ۱۲ سال پیش را می‌خورد. وزارت خارجه بسیاری از کشورها همچنان به اتباع خود توصیه می‌کنند از سفر به ۱۰۰ کیلومتری مرزهای افغانستان، عراق و پاکستان در ایران خودداری کنند. «متاسفانه همتی هم برای تغییر این وضعیت وجود ندارد.» تازه‌ترین اطلاعیه درباره... کرمان ناامن نشان داده می‌شوند، حتی گزارش‌های مثبت مؤسسه‌های امنیت سنجی از ایران نیز در تغییر هشدارها و اخطارهای وزارتخانه‌های خارجه تأثیری ندارد. عباسعلی...

سیل چه نقاطی از شهر کرمان را تهدید می‌کند؟ دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری کرمان گفت: قسمت جنوب کوه صاحب‌الزمان و شمال سرآسیاب تا خیابان اصلی سرآسیاب در معرض خطر سیلاب قرار دارد. به گزارش ایسنا، "محمدرضا عسکری" در تشریح وضعیت شهر کرمان در مقابله با سیل احتمالی گفت: در صورت بارندگی شدید و با در نظرگرفتن شیب تند کوه و آبی که همیشه در اثر... کرمان تصریح کرد: هم اکنون قسمت جنوب کوه صاحب‌الزمان و شمال سرآسیاب تا خیابان اصلی سرآسیاب در معرض خطر سیلاب قرار دارند و در صورت بارندگی شدید و با در نظر...

سیل شهر کرمان را غافلگیر می‌کند؟ "محمدمهدی زاهدی" نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته شورای هماهنگی مدیریت بحران استان نیز هشدار جدی درباره وضعیت شهر کرمان داد و اظهار کرد: وضعیت شهر کرمان در مواجهه با بارندگی‌های زیاد و احتمال وقوع سیلاب را باید به صورت جدی مورد بررسی قرار دهیم، زیرا اگر بحرانی... کرمان و در منطقه سیدی شهرستان کرمان) ساخته می‌شود که ساخت این سد نشاندهنده این موضوع است که کرمان همواره در معرض سیل و آسیب‌های طبیعی از این دست بوده است. رییس...

دستگیری ۱۶ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: کیفرخواست متهمان هزاران میلیارد ریالی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شد. به گزارش ایسنا، دادخدا سالاری با اعلام صدور کیفرخواست برای متهمان اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: متهمین اقدام به ثبت و تشکیل شرکتی صوری با قالب بازرگانی کرده‌اند. وی... کرمان جهت واریز به حساب شرکتی که به همین منظور ثبت و تشکیل شده بود، در حین انتقال وجوه به این شرکت و حیف و میل آن، این فعل از مجرمان حرفه‌ای از دید چشمان...

متهم اصلی پرونده ضرب و شتم یک زن در نمایندگی ساپیا تفهیم اتهام شد در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم زن جوان در یکی از نمایندگی‌های شرکت سایپا در استان کرمان، دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: متهم اصلی احضار و تفهیم اتهام و قرار مقتضی صادر شده است. دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفتگو بامیزان، در رابطه با فیلم... کرمان گفت: متهم اصلی احضار و تفهیم اتهام و قرار مقتضی شده است. وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع این دادستانی از ماجرا تحقیقات آغاز و اقدامات...

۲۵سال حبس برای مدیر سابق بانک تجارت به گزارش مهر، محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه نهایتا در ۱۲ دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. علی... کرمان بوده است. این حکم امروز از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد که به شرح ذیل اعلام می‌گردد: علی اکبر عمارت ساز در رابطه...

رفع کامل کپرنشینی در جنوب کرمان با ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی طی یک سال آینده پدیده کپرنشینی در جنوب استان کرمان به طور کامل رفع خواهد شد. به گزارش تسنیم، صبح امروز در تفاهمی که بین سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) منعقد شد ۱۰ هزار واحد مسکونی طی یکسال... کرمان ساخته خواهد شد. در این جلسه محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دو هفته دیگر دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی آغاز می‌شود، گفت: در دهه پنجم انقلاب...

پیمانکار بد رفتار شهرداری کرمان اخراج شد/ دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل‌فروش افعانی شهردار کرمان ضمن دلجویی از کودکان گل فروش افغانی که با بدرفتاری یکی از کارکنان شرکت‌های پیمانکاری شهرداری کرمان مواجه شده بودند، دستور به اخراج فرد خاطی داد. به گزارش ایلنا، سید مهران عالم‌زاده ساعتی پس از انتشار ویدیوی بدرفتاری با این کودکان، دستور رسیدگی فوری به موضوع و اخراج فرد متخلف را صادر... کرمان دعوت کرد. عالم زاده بعد از جویا شدن حال کودکان افغانستانی و کسب اطلاع از وضع زندگی خانوادگی و تحصیلی آنها دستور داد به وضع آنها تا حد...

دستور وزیر رفاه به رئیس بهزیستی در مورد فیلم دو کودک گل‌فروش کرمانی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور پیگیری دقیق در خصوص رفتار غیرانسانی و تأمل‌آور با کودکان کار در کرمان را صادر کرد. به گزارش ایسنا، بعد از انتشار فیلمی در فضای مجازی که فردی را نشان می‌دهد که دو کودک گل‌فروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند، محمد شریعتمداری به رئیس سازمان بهزیستی کشور دستور... کرمان با ابراز تأسف از این موضوع، گفت: این فرد خاطی کارمند یا کارگر شهرداری کرمان نبوده و کارمند یکی از شرکت‌های پیمانکاری خدماتی سازمان همیاری شهرداری...

توفان شن محور ریگان کرمان به چابهار را بست فرمانده پلیس راه ریگان ایرانشهر گفت : بر اثر توفان شن و شدت گرد و غبار محور ریگان استان کرمان به چابهار سیستان و بلوچستان بسته شده است. سروان اکبر مداحی در گفت و گو با ایرنا، افزود: با توجه به کاهش دید در محور ترانزیتی ریگان به چابهار این محور تا اطلاع ثانوی مسدود شد . وی اضافه کرد:... کرمان قرار دارد. ...

باغ سنگی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
حکم مجازات در کرمان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
اتفاقات اخیر کرمان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
سیل,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
سیل,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
دستگیری چندین نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
دادخدا سالاری,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
علی اکبر عمارت ساز,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
کپرنشینی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
مهران عالم‌زاده,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
سازمان بهزیستی کشور,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,جامعه
توفان شن,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی

کرمان - حوادث

دستگیری کلاهبرداران ۲۰۰میلیاردی در کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۹۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال و دستگیری ۳ متهم در عملیات ماموران پلیس آگاهی خبر داد. به گزارش میزان، سردار عبدالرضا ناظری گفت: در پی شکایت تعدادی از همشهریان مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان پیش فروش آهن آلات به قیمت زیر نرخ بازار؛ موضوع در دستور کار... کرمان بیان داشت: بر اساس سوابق پرونده‌های موجود، تا کنون ۹۵ نفر از مال باختگان مرتبط با این پرونده شناسایی که در بررسی‌ها مشخص شد این افراد در مجموع ۲۰۰...

نزاع در رفسنجان ۲ کشته بر جا گذاشت رفسنجان در ۱۱۰ کیلومتری کرمان قرار دارد. ...

جعبه‌های خرمایی که پر از شیشه‌های مرغوب بود او در توضیح جزییات بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «پس از انجام چندین‌ماه کار منسجم اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان، مشخص شد یک گروه از سوداگران موادمخدر به صورت سازمان‌یافته قصد حمل و جابه‌جایی موادمخدر از نوع شیشه به صورت عمده از فرودگاه بم و از طریق هوایی به...

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری 'هجدک' کرمان را لرزاند استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می‌رود. ...

۱۰۰ خودرو در محاصره سیل جاده راور-دیهوک/ رودخانه در بردسکن طغیان کرد وی با بیان اینکه محور جایگزین برای مسافران در نظر گرفته شده است افزود: مسافرانی که قصد سفر به مشهد را دارند می‌توانند از مسیر جایگزین کرمان - یزد - طبس - دیهوک تردد کنند و امکان تردد در این مسیر تا اطلاع ثانوی وجود ندارد. اژدری از آمادگی دستگاه‌های امدادی راور برای اسکان مسافرین...

حادثه در جاده ریگان - نرماشیر ۱۴ کشته و زخمی برجا گذاشت جانشین فرمانده پلیس راه کرمان گفت: برخورد خودرو پراید با یک دستگاه وانت نیسان در مسیر ریگان به نرماشیر در شرق این استان پنج کشته و ۹ مصدوم بر جا گذاشت. سرهنگ غلامرضا کارآموزیان روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۰ امروز در شهرستان ریگان رخ داد که سواری پراید از سمت ایرانشهر... کرمان بود. سرهنگ کارآموزیان افزود: این راه یکی از جاده های پر تردد استان است که در مسیر ترانزیت ریگان - چابهار قرار دارد و رانندگان...

برخورد اتوبوس با سمند در محور بم-کرمان/ یک کشته و ٢٣ زخمی رئیس اورژانس کرمان از کشته شدن یک تن و زخمی شدن ٢٣ تن دیگر در برخورد یک دستگاه خودروی سمند با اتوبوس در محور بم-کرمان خبر داد. محمد صابری در گفت‌وگو باایسنا، از واژگونی اتوبوس زاهدان-یزد خبر داد و گفت: در ساعت ۱۹ و ۱ دقیقه یک دستگاه اتوبوس با خودروی سمند برخورد کرد که باعث واژگونی اتوبوس... کرمان منتقل شده‌اند. رئیس اورژانس کرمان محل این حادثه را حدود شش کیلومتر بعد از ایست بازرسی مرصاد اعلام و بیان کرد: این حادثه در محور کرمان-بم...

سیل جنوب سمنان یک قربانی گرفت مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان:سمنان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با بیان اینکه شب گذشته یک خودروی سواری در سیل جنوب سمنان گرفتار شد، گفت: این حادثه متاسفانه یک قربانی گرفت. ایرج رئیسیان در گفتگو باخبرنگار مهرضمن اظهار اینکه شب گذشته یک خودروی سواری سواریال۹۰...

زلزله ۴.۲ ریشتری «ارزوئیه» کرمان را لرزاند ۲ ریشتر حوالی «ارزوئیه» کرمان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فارس، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی «ارزوئیه» ساعت ۹ و ۲۲ صبح امروز کرمان را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت ۵۶.۳۰ شمالی و ۲۸.۳۰ جنوبی زمین ثبت شده است. تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین...

مرگ مشکوک ۴ نفر در خیابان حکیم کرمان رئیس کلانتری ۲۰ کرمان از مرگ مشکوک دو زن و دو مرد در خیابان حکیم کوچه شماره ۶ کرمان خبر داد. به گزارشخبرآنلاین، سرهنگ دوم نوید باقر زاده با اشاره به اینکه برادر مقتول به کلانتری مراجعه کرده و اعلام کرده که دو روز است که از برادرش خبر ندارد از آنجایی فرزند ندارند و خانه شان بوی تعفن می دهد...

واژگونی خودرو در رفسنجان، جان زوج جوان را گرفت رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: با واژگونی خودرو ۲۰۶ در محور رفسنجان به کرمان متأسفانه زوج جوان جان خود را از دست دادند. سید محسن مرتضوی روز جمعه در گفت و گو باایرنا اظهار داشت: این حادثه صبح امروز ساعت ۱۰ و ۴۴ دقیقه در محدوده روستای کبوترخان اتفاق افتاد. وی... کرمان قرار دارد. ...

واژگونی سرویس مدرسه در کرمان/ یک دانش‌آموز جان باخت رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حادثه واژگونی سرویس مدرسه در کرمان یک دانش‌آموز کشته و ۵ دانش‌آموز دیگر به همراه راننده خودرو مصدوم شدند. محمدحسین مصدق در گفت‌وگو باتسنیم، با اشاره به واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور اختیارآباد کرمان اظهار داشت:... کرمان افزود: پنج نفر از دانش‌آموزان با میانگین سنی ۱۳ تا ۱۵ سال و راننده سرویس مدرسه پس از اقدامات اولیه درمانی به مرکز آموزشی و درمانی شهید باهنر کرمان...

دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در کرمان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
نزاع در رفسنجان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
قاچاق مواد مخدر شیشه,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
زلزله در هجدک,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
محاصره خودروها در سیل جاده راور-دیهوک,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
تصادف در جاده ریگان - نرماشیر,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث
برخورد اتوبوس با سمند در محور بم-کرمان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث
سیل در کرمان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
زلزله,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث طبیعی
مرگ مشکوک در کرمان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
واژگونی خودرو در رفسنجان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث
واژگونی سرویس مدرسه در کرمان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث

کرمان - خواندنی ها و دیدنی ها

تصاویری از زیباترین خانه های صخره ای جهان از جمله می‌توان به خانه‌های صخره‌ای روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی یا شهر تاریخی میمند در استان کرمان اشاره کرد. ۱- خانه‌ صخره‌ای در کندوان – استان آذربایجان شرقی، ایران روستای کندوان از توابع شهرستان اسکو در دامنه کوه سلطان داغی، از کوه‌های رشته کوه سهند...

خانه های صخره ای,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

کرمان - مذهبی

حذف زنجیره ای یاران هاشمی سید یحیی جعفری، امام جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در این استان نیز بر اثر فشار های سیاسی از سمت خود استعفا داده است. آیت ا... جعفری کیست؟ سید یحیی جعفری دانش آموخته حوزه علمیه محمودیه کرمان و حوزه علمیه قم است. او از مبارزان تاثیرگذار قبل از انقلاب و از همرزمان مرحوم هاشمی رفسنجانی،... کرمان در خطبه‌های این نماز کمی ناخوش احوال می‌شود. همین بهانه برای تندروها در استان کرمان کافی است تا به او برای قبول استعفا فشار وارد کنند. بر اساس اعلام...

روی سنگ قبرشان بنویسید شهید حالا درست یک‌سال گذشته، از آن شب تلخ و شوم تنها اشک و خاطرات دردناک به جا مانده است؛ شبی که سربازان پادگان ٠٥ کرمان رهسپار خانه‌های‌شان شدند. قرار بود بعد از دو ماه به دیدار خانواده‌های‌شان بروند. دل تو دل هیچکدام‌شان نبود. دوره سخت آموزشی سربازی به سر آمده بود و حالا وقت رفتن... کرمان به دره لای‌زر نی‌ریز و جان‌باختن ١٤ سرباز، محمدجواد جمالی نوبندگانی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سربازان کشته شده سانحه واژگونی...

اخبار مذهبی,خبرهای مذهبی,علما,یحیی جعفری
اخبار مذهبی,خبرهای مذهبی,فرهنگ و حماسه,خانواده های سربازان پادگان ٠٥ کرمان

کرمان - سیاست

هر افتتاحیه، یک ضربه کاری به بدخواهان ما در سراسر دنیا است/شعار ما را به جایی نمی‌رساند وی تصریح کرد: اینکه در استان های یزد و کرمان شاهد این همه افتتاح پروژه ها هستیم که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه های افتتاح شده حوزه صنعت و معدن یزد بود، موجب افتخار است. رییس جمهور بیان کرد: این طرح های عظیم به معنای این است که ما دلگرم و با نشاط هستیم و آینده را روشن می بینیم...

سفر رئیس جمهور به سیرجان به تعویق افتاد مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی از به تعویق افتادن زمان سفر رئیس جمهور به سیرجان خبر داد. عباس تقی زاده در گفتگو بامهر اظهار کرد: زمان سفر رئیس جمهور به سیرجان که قرار بود فردا (دوشنبه) انجام شود به تعویق افتاد. وی با اشاره به اینکه در جریان علت این تصمیم نیست،... کرمان سفر خواهد کرد. مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی ابراز امیدواری کرد که سفر حسن روحانی به استان کرمان در سال جاری محقق...

جهانگیری: باید دامن جمهوری اسلامی را از فساد پاک کنیم معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه باید افق بزرگتری را برای کشور ترسیم کنیم اظهار کرد: باید به جایگاهی در شان ملت ایران در دنیا دست پیدا کنیم. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح کارخانه فولادسازی بردسیر با بیان این که جشن‌های انقلاب از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند، گفت: تاکنون...

جهانگیری: کشور در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد معاون اول رییس جمهور به منظور افتتاح و بهره برداری از چند طرح مهم عمرانی و صنعتی، در استان کرمان، وارد جیرفت شد و در بدو ورود از سوی استاندار و مدیران استان مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری قرار است با حضور در شهرستان جیرفت، طرح گازرسانی به جنوب استان کرمان را مورد بهره برداری... کرمان را از استان های مهم و رو به توسعه کشور برشمرد و افزود: استان کرمان از ظرفیت های فراوانی برای توسعه بخصوص در بخش صنایع معدنی و معدن برخوردار است و...

فرار مالیاتی در کشور بیش از حد انتظار است به گزارشتسنیم، شهباز حسن‌پور در جلسه مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیر‌کل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان کرمان اظهار داشت: هیچ مشکل حل‌نشدنی در حوزه مالیات در استان کرمان نداریم و جای تقدیر دارد که اداره کل مالیاتی استان همیشه پای کار بوده است. وی با اشاره به اینکه پرداخت... کرمان انجام می‌شود که یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند، اتباع بیگانه در استان یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند. وی با اشاره به اینکه جلوگیری از...

انهدام یک باند مسلح در عنبرآباد کرمان/ کشف سلاح جنگی و مهمات فرمانده انتظامی عنبرآباد گفت: اعضای باند ۵ نفره اشرار مسلح که اقدام به تیراندازی‌های ایذایی، خسارتی و ایجاد رعب وحشت برای شهروندان می‌کردند، دستگیر شدند. به گزارشفارس، محمود بیدشکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعضای باند ۵ نفره اشرار مسلح که اقدام به تیراندازی‌های ایذایی، خسارتی و ایجاد رعب...

استاندار پیشین کرمان: شایعه فرار من از کشور شیطنت رسانه ای است استاندار پیشین کرمان انتشار شایعات مربوط به فرارش از کشور را شیطنت برخی رسانه‌ها و سایت خواند و گفت: امروز صبح در دفتر کارم بوده ام و الان هم در خانه ام تهران به مطالعه کتاب مشغول هستم. علیرضا رزم حسینی عصر روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا گفت: نمی‌دانم هدف این رسانه‌ها و یا سایت‌ها از درست کردن... کرمان به همراه چند تن از کارکنان این استانداری حین فرار از کشور به جرم فساد اقتصادی و قاچاق دستگیر شده اند. حجت الاسلام محمد محمود آبادی مدیرکل...

کشته و زخمی شدن ۵ سرباز سپاه زرند در برخورد خودرو با کوه فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به تلفات جاده‌ای استان در سال‌های اخیر گفت: می‌دانیم مشکل و راهکار چیست اما متأسفانه توان و امکاناتی که داریم پاسخگوی لازم برای حل این مشکلات نیست. به گزارش ایسنا، سرهنگ «یوسف نجفی» امروز ۱۷ تیرماه در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان کرمان با بیان این‌که... کرمان اظهار کرد: می‌دانیم مشکل و راهکار چیست اما توانی که داریم پاسخگو نیست. وی با اشاره به تصادفات فوتی چند روز اخیر در کرمان یادآور شد:...

استاندار کرمان استعفا داد/ با استعفا موافقت شد یک منبع آگاه از استعفای استاندار کرمان خبر داد. به گزارش ایسنا، گفت:علیرضا رزم‌حسینیاستاندار کرمان استعفای خود را به وزیر کشور ارایه داد و وزیر کشور با آن موافقت کرد. با استعفای استاندار کرمان موافقت شد نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد از استعفای استاندار کرمان و موافقت وزیر... کرمان داشتم وی عنوان کرد "در نشست شب گذشته با وزیر کشور استعفای خود را اعلام کردم و وزیر کشور با این استعفا موافقت کرد". وی به علت استعفای...

اسحاق جهانگیری: امیدوام در سال ۹۷ بر مشکلات پیش روی کشور، فائق آییم به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز در بدو ورود به کرمان و در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک ایام نوروز به همه ایرانیان گفت: امیدوارم سال ۹۷، سالی پر از موفقیت، امید، با نشاط و خوبی برای ایرانیان باشد. وی با ابراز امیدواری از اینکه در سال ۱۳۹۷ بتوانیم بر مشکلات پیشروی ملت ایران... کرمان بوده و پیگیری می‌کردم و امیدوارم با آغاز سال نو، بتوانیم در بین مردم زلزله‌زده استان باشیم. جهانگیری با بیان این مطلب که سال ۹۶ تلخی‌های...

بازدید رییس جمهور از منطقه زلزله زده گوَرک راور به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور در دومین روز از سفر خود به استان کرمان از مناطق زلزله زده استان کرمان بازدید می‌کند و آخرین برنامه رئیس‌جمهور در کرمان حضور در نشست خبری در فرودگاه کرمان اعلام شده است. روحانی سپس کرمان را به مقصد تهران ترک می کند. شماری... کرمان حضور می‌یابند و علاوه بر انجام ماموریت‌های ذاتی خود به عنوان نماینده دولت ، درخواست‌های مردمی و مشکلات شهرستان‌ها را بررسی می‌کنند. وزیر...

روحانی: بدون رای و نظر مردم نمی‌توانیم مسیر پیشرفت را بپیماییم به گزارش ایسنا، حسن روحانی که به کرمان سفر کرده در جمع مردم سیرجان در ورزشگاه این شهر، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، اظهار کرد: برای من جای افتخار است که در ایام مبارک دهه فجر و در سالروز ورود امام بزرگوار به کشور توفیق یافتم تا در میان شما مردم خونگرم و دلاور و انقلابی و ایثارگر استان... کرمان، اظهار داشت: امروز به کرمان و سیرجان عزیز آمده‌ام تا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه را در این استان افتتاح کنیم و این در تاریخ استان‌های...

حسن روحانی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
تعویق سفر حسن روحانی به سیرجان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
اسحاق جهانگیری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
اسحاق جهانگیری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
شهباز حسن‌پور,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
انهدام یک باند مسلح در عنبرآباد کرمان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دفاع و امنیت
علیرضا رزم حسینی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
حادثه رانندگی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دفاع و امنیت
علیرضا رزم‌حسینی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
اسحاق جهانگیری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
حسن روحانی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
روحانی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت

کرمان - طنز

طنز/ ضرب و شتم دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه‌ای در جیرفت! طنز/ ضرب و شتم دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه‌ای در جیرفت! ...

طنز/ آدم برفی! یک تشکری هم داشته باشیم از مدیر ستاد بحران استان کرمان که از لحظه اولی که زلزله در این منطقه رخ داد، ذره‌ای از کوشش و تلاش برای نجات هموطنان و هماهنگی‌های لازم برای برطرف شدن مشکلات احتمالی دست نکشیده و بی‌توجه به اقامتش در کانادا‌، از راه دور هم مشغول هندل کردن اوضاع است! یادش بخیر یک زمانی... کرمان بفرستد و روی آنها بنویسد: به فکرت هستم وطن! ما از همین جا تقاضا می‌کنیم که ایشان به خاطر این زلزله به وطن برنگردند‌. زلزله پرتلفاتی...

طنز,طنز,مطالب طنز,طنز جدید
irony

کرمان - علمی

۴ محیط‌بان بازداشتی کرمان آزاد شدند فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از آزادی چهار محیط‌بان بازداشت‌شده در استان کرمان خبر داد. سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور که روز گذشته (جمعه) از انتقال پرونده محیط‌بانان متهم به قتل عمد در کرمان به دادسرای نظامی هرمزگان خبر داده بود، عصر امروز (شنبه، ۲۵ خرداد) در... کرمان به دادسرای نظامی هرمزگان منتقل شد. امروز هم قاضی پرونده به این نتیجه رسید که محیط‌بانان با قرار وثیقه آزاد شوند. سرهنگ محبت‌خانی با ابراز...

نامه دختر ۱۱ ساله ایرانی به دانشمند ناسا یک دختر ۱۱ ساله از خطه کرمان به پروفسور فیروز نادری دانشمند ایرانی‌الاصل آژانس فضایی آمریکا در یک نامه از آرزوی فضانورد شدن خود گفته است. به گزارش ایسنا،"نگار" دختری ۱۱ ساله از کرمان است که یک دل‌نوشته برای پروفسور فیروز نادری دانشمند ناسا نوشته است و وی نیز آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده... کرمان ایران. من آرزوی بزرگ زندگیم اینه که تو ناسا کار کنم و یک فضانورد باشم. خیلی دوست دارم تفکراتم را در مورد فضا با شما درمیان بگذارم ولی فکر نمی‌کنم...

محیط‌بانان بازداشتی کرمان,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
نامه,اخبار علمی,خبرهای علمی,نجوم و فضا

کرمان - فرهنگ و اندیشه

یک آتشدان متعلق به دوره ساسانی در کرمان کشف شد «به دنبال پیگیری‌های طرح‌های مطالعاتی مرحوم شهریار عدل در منظر فرهنگی بم؛ سرپرست و مجری طرح بررسی و شناسایی 'قلاع' منظر فرهنگی بم از کشف یک آتشکده‌ی باقی مانده از دوره ساسانی در شمال غرب شهرستان ریگان در استان کرمان خبر داد.» لیلا فاضل، کارشناس پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن در گفت‌وگو...

موزه پلیس کرمان افتتاح شد با حضور استاندار کرمان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان و شهرستان، موزه پلیس کرمان افتتاح شد. به گزارش ایسنا، سردار"رضا بنی اسدی فر" صبح امروز ۲۹ اردیبهشت ماه در این مراسم اظهار کرد: قدمت تاریخی استان کرمان در امنیت منطقه زبانزد است و حوزه امنیتی استان کرمان بسیار... کرمان، قریب ۲۰ هزار سند رسمی کپی برداری و ثبت شده و اقدامات موثری صورت گرفته است، تصریح کرد: تاریخ ۲ هزار و ۷۰۰ ساله پلیس کرمان رصد شده که علاوه بر اهمیت...

آخرین آتشکده کرمان در احتضار وضع نابسامان تنها نیایشگاه زرتشتیان کرمان در گفت و گو با موبد زرتشتی. «موبد» از وضع راضی نیست. درها و پنجره‌ها، همه فلزی است اما «باید چوبی می‌بود.» روی دیوار یک آینه قاب شده و این «به دور از سادگی» است. با دلخوری از پشت میله‌های آهنی به آتش «هزارساله» وَرَهرام نگاه می‌کند که... کرمان، سر پا بماند. «فرهنگ فلاحتی» بعد از این‌که موبد قبلی سرطان گرفت و از دنیا رفت و جسدش را به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کرد، به این‌جا آمد....

تکرار کابوس تخریب «خانه شهر» کرمان  مدیرکل دفتر ثبت آثار میراث : از پارسال منتظریم مسئولان استان کرمان پرونده ثبت ملی خانه شهر را بفرستند به گزارش شهروند، منابع خبری در کرمان از برچیدن صندلی‌های «خانه شهر کرمان» و تخریب آن در آینده نزدیک خبر می‌دهند. تخریب این بنا به بهانه فرسوده بودن از ‌سال گذشته دوستداران میراث فرهنگی را... کرمان هم درباره جلوگیری از این تخریب جلسه‌ای برگزار کرده است. در خبرهای غیررسمی گفته شد که عملیات تخریب خانه شهر کرمان بدون هماهنگی با شورای...

پته کرمان ثبت جهانی می‌شود معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه پته کرمان ثبت جهانی می‌شود گفت: درخواست اولیه ثبت جهانی شدن پته کرمان به معاونت صنایع دستی کشور ارسال و با این موضوع موافقت شده است. به گزارشکرمان، غلامرضا فرخی امروز در جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی استان کرمان اظهار‌‌داشت:... کرمان وجود دارد که از این تعداد ۳۷ هزار و ۴۳۲ نفر به صورت کارگاه انفرادی ثبت سامانه هستند. وی با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۱۰۰ کارگاه انفرادی...

بزرگترین خانه خشتی جهان هتل می شود + عکس به گزارش مهر، استان کرمان در کنار بزرگترین بنای خشتی جهان و یکی از بزرگترین بافت های تاریخی بکر در کشور، بزرگترین خانه خشتی جهان را نیز در خود جای داده است این خانه در مسیر کاروان هایی که از کرمان به سمت رفسنجان و از آنجا به یزد و یا بندرعباس می‌رفتند قرار گرفته است. حکایت ساخت خانه از آنجا... کرمان آغاز شد اما مدتهاست مرمت خانه حاج آقا علی در رفسنجان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری اوقاف آغاز شده است. این خانه با زیر بنای هفت...

وضعیت نامناسب ایل گلی تبریز/جهانی شدن یا ملی ماندن باغ فتح آباد به گزارش مهر، باغ شازده ماهان در استان کرمان به عنوان یکی از ۹ باغ ایرانی سال ۹۳ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید اما این باغ تنها باغ استان کرمان نبود که جهانی شد. فتح آباد نیز یکی از مهمترین باغ های کرمان است اما هنوز در فهرست جهانی ثبت نشده یکی از دلایل آن عدم مرمت... کرمان یاد شود. مسئولان این باغ نیز درصدد هستند تا آن را به پرونده باغ های ایرانی الحاق کنند در این باره سروناز نخعی که اکنون مدیریت این باغ را بر عهده...

گشتی در درخشان‌ترین عمارت تاریخی کرمان/ فتح‌آباد از یاد رفته است؟ باغ فتح آباد به‌عنوان درخشان‌ترین عمارت تاریخی کرمان از باغ شازده ماهان ۴۰ سال پیرتر است ولی هنوز در فهرست جاذبه‌های گردشگری کرمان و باغ‌های ایرانی یونسکو قرار ندارد. به گزارش مهر، باغ فتح‌آباد کرمان که عمری ۴۰ سال بیشتر از باغ شازده ماهان دارد در سال ۱۲۱۸ ساخته شده اما آنقدر که شازده ماهان معروف... کرمان بوده که اطرافش را باغ پسته کاشته بود و از زمین‌های آن برای ضبط و خشک کردن پسته استفاده می‌کردند. حاکم کرمان نیز هفته‌ای سه بار به این مکان می‌آمده...

کشف آتشدان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
موزه پلیس کرمان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
نیایشگاه زرتشتیان کرمان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,خانه شهر کرمان
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,پته کرمان
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,بزرگترین خانه خشتی جهان
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,باغ فتح آباد تبریز
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی,باغ فتح آباد

کرمان - آموزشی

تعطیلی مدارس کرمان و جهرم به دلیل بارندگی باران شدید بیشتر مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان و شدت بارش‌ها، مدارس شهرستان‌های کرمان، انار، رفسنجان، بردسیر، بافت، رابر، زرند، ارزوئیه و راور امروز تعطیل اعلام شد. اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد:...

تدریس عاشقانه در «دوغ‌آباد» کرمان، کهنوج و جیرفت هم درس خواندم. پدرم کشاورز بود و این باعث جابه‌جایی می‌شد که مربوط به دوران ابتدایی است و از پایان ابتدایی من در جیرفت درس خواندم. در دبیرستان در چه رشته‌ای درس خواندید؟ کدام دانشگاه بودید؟ از زمان راهنمایی و دبیرستان سمپاد؛ مدرسه استعدادهای درخشان بودم. دبیرستان... کرمان آمار ترک‌تحصیل زیاد است، واقعا به این شکل است؟ بله، شهرستان رودبار جنوب یکی از بالاترین آمارهای ترک تحصیل را دارد که تا الان دو دلیل دارد؛...

مدیر مدرسه فاریابی جیرفت به دلیل تنبیه دانش آموز از سمتش عزل شد به گزارش میزان، در پی انتشار خبر تنبیه بدنی دانش آموز مدرسه شهید فاریابی جیرفت توسط مدیر مدرسه،آموزش و پرورش کرمان اعلام کرد: در پی تنبیه بدنی دانش آموز مدرسه شهید فاریابی شهرستان جیرفت توسط مدیر مدرسه در تاریخ پنجم دی ماه جاری، این مدیر متخلف هفتم دی ماه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری...

گفتند اگر رضايت ندهيم نمی گذارند دانيال در جيرفت درس بخواند امید سلاجقه، رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌ و پرورش استان کرمان موضوع را خبری سوخته می‌خواند و می‌گوید: «این اتفاق تازه نیست. پرونده مدیر به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان آموزش‌ و پرورش ارسال شده و تاکید هم کرده‌ایم که خارج از نوبت به آن رسیدگی شود. دلیل این که خانواده این... کرمان در جواب این که چرا مدیر تعلیق نمی‌شود و هنوز در مدرسه حضور دارد، می‌گوید: «تا وقتی نتیجه هیات رسیدگی به تخلفات نیاید نمی‌توان کسی را مجازات کرد.» به...

ورود مدعی العموم به پرونده تنبیه دانش آموز در رودبار جنوب/ تشکیل پرونده ویژه قضایی برای معلم متخلف دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان در گفت‌وگو با میزان از تشکیل پرونده ویژه قضایی برای معلمی که به تنبیه دانش آموز در یکی از مدارس منطقه رودبار جنوب اقدام کرده بود، خبرداد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با هرگونه عوامل ناامنی در جامعه برخورد خواهد کرد،اظهار داشت:دادستانی به عنوان مدعی... کرمان تاکید کرد: دستگاه قضائی با کسانی که نظم ،امنیت وآرامش جامعه را مختل می نمایند برخورد قضائی خواهد کرد. شایان ذکر است صبح روز شنبه ۲۳...

جامعه در بُهت خشونت آموزشي روزگذشته بنابر تهديدات و خشونت طلبي مقامات آمريكايي قصد داشتيم، پيرامون مسئله ايجاد دوقطبي سياسي درآمريكا مطلبي را آماده كنيم، اما در سير اخبار به خبر تنبيه (شكنجه به معناي واقعي) يك دانش‌آموز كرماني برخورديم و تمام آنچه به عنوان تحليل درامور بين الملل و سياست خارجي تلقي مي‌شد در بهت و حيرت از ديدن...

تعطیلی مدارس جهرم,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
مدرسه ای در روستاهای کرمان,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تنبیه دانش آموز,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
ضرب و شتم دانش آموز جیرفتی,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش,دادستان عمومی و انقلاب کرمان
نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش,خشونت در مدارس

کرمان - هنر و سینما

اهدای ۴ اثر «تونی کرگ» به موزه هنرهای معاصر کرمان تونی کرگ چهار اثر طراحی و نقاشی خود را به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان اهدا کرد. به گزارش ایسنا، میثم ثمررخی ـ مدیر موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان ـ اظهار کرد که نمایشگاه آثار تونی کرگ (هنرمند مجسمه‌ساز انگلیسی-آلمانی) ۱۱ اردیبهشت‌ماه در این موزه افتتاح می‌شود. او ادامه داد: این موزه... کرمانی در این بازه زمانی بتوانند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند. مدیر موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان همچنین خبر داد: تونی کرگ چهار اثر نقاشی...

واکنش کنایه‌آمیز بنیامین بهادری به مسئولان وزارت فرهنگ استان کرمان بنیامین بهادری در واکنش به توضیحات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در مورد برگزار نشدن کنسرت او که قرار بود پنجشنبه پنجم بهمن در این شهر برگزار شود، گفت: «این توضیحات دروغ است». به گزارش خبرآنلاین، بنیامین بهادری شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن در اینستاگرامش اعلام کرد کنسرتش در این شهر را... کرمان اعلام شده است، لغو می‌کند. روز پنجشنبه پنجم بهمن محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان این که این گروه نام...

لغو کنسرت بنیامین بهادری در اعتراض به جلوگیری از حضور نوازندگانِ زن بنیامین بهادری در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن نگین پارسا و مژگان ابوالفتحی در کنسرت کرمانش، این برنامه را لغو کرد. به گزارش خبرآنلاین، در حالی که قرار بود امروز پنجشنبه پنجم بهمن، کرمانی‌ها شاهد روی صحنه رفتن بنیامین بهادری، خواننده پاپ و ارکسترش در مجتمع شرکت هزارِ این شهر باشند، این کنسرت... کرمان را لغو کرد. ...

تونی کرگ,اخبار هنرهای تجسمی,خبرهای هنرهای تجسمی,هنرهای تجسمی
بنیامین بهادری,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,موسیقی
بنیامین بهادری,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,موسیقی

کرمان - ویدئوها

ویدئو/ روحانی: وضع اقتصاد عمومی خوب است!! رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی در شهر کرمان با اشاره به خوب بودن وضع عمومی اقتصاد گفت: وقتی فروش فلزات ما افزایش پیدا می‌کند یعنی وضع اقتصاد عمومی خوب است. فیلم توضیحات روحانی درباره اقتصاد ایران, ویدئو توضیحات روحانی درباره وضعیت اقتصادی,فیلم اظهارات حسن روحانی ...

ویدئو/ توضیحات روحانی درباره ارائه بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد و افزایش حقوق رییس‌جمهور:  بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد و افزایش حقوق کارمندان و کارکنان در سال آینده ارائه می‌شود. فیلم توضیحات روحانی درباره ارائه بسته حمایتی, ویدئو توضیحات روحانی درباره حقوق ...

ویدئو/ روحانی: ما سر هر میز مذاکره می‌نشینیم حسن روحانی در سفر استانی خود به کرمان گفت: ما سر هر میز مذاکره‌ای که به سود مردم باشد می‌نشینیم. آنهایی که نمی‌توانند واقعا تعامل با دنیا را بفهمند بهت است که خوب فکر کنند. فیلم اظهارات حسن روحانی, ویدو صحبتهای رئیس جمهور, در رفسنجان,ویدو سفر رئیس جمهور به رفسنجان ...

فیلم/ نابودی یکی از مزارع هندوانه در کرمان طغیان سیل، یکی از مزارع هندوانه روستای چاهبید در جازموریان جنوب استان کرمان رابه طور کامل به زیر آب برد ونابود کرد. فیلم نابودی یکی از مزارع هندوانه در کرمان,ویدیو خسارت سیل به مزارع کرمان,فیلم نابودی یک مزرعه در روستای چاهبید در جازموریان ...

فیلم/ اظهارات پیمانکار کودک آزار کرمانی اظهارات پیمانکار شهرداری کرمان، که دو کودک کار را مجبور به خوردن گل کرد. فیلم صحبت های پیمانکار شهرداری کرمان,ویدیو اظهارات پیمانکار کودک آزار شهرداری کرمان,فیلم اظهارات پیمانکار شهرداری کرمان درمورد آزار کودکان کار ...

فیلم/ واکنش تند رشیدپور به برخورد وحشیانه با کودکان گُل‌فروش واکنش تند رشیدپور به برخورد وحشیانه با کودکان گُل‌فروش فیلم رضا رشید پور, ویدئو واکنش تند رشیدپور به برخورد وحشیانه با کودکان گُل‌فروش,کلیپ واکنش تند رشیدپور به برخورد وحشیانه با کودکان گُل‌فروش ...

فیلم/ کودک آزاری توسط پیمانکار شهرداری در کرمان پیمانکار شهرداری کرمان ۲ کودک کار را مجبور می کند گُل های خود را بخورند. شهردار منطقه در کرمان گفته است که کمیته‌ای برای پیگیری این قضیه تشکیل داده است. فیلم کودک آزاری در کرمان,ویدیو کودک آزاری توسط پیمانکار شهرداری در کرمان,کلیپ مجبور کردن دو کودک به خوردن گل در کرمانشهردار... کرمان:این فرد خاطی کارمند یا کارگر شهرداری نبوده است شهردار کرمان بیان کرد: به دنبال پیدا کردن دو کودک کاری که مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند...

ویدئو/ روحانی: وضع اقتصاد عمومی خوب است!!
ویدئو/ توضیحات روحانی درباره ارائه بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد و افزایش حقوق
ویدئو/ روحانی: ما سر هر میز مذاکره می‌نشینیم
فیلم/ نابودی یکی از مزارع هندوانه در کرمان
فیلم/ اظهارات پیمانکار کودک آزار کرمانی
فیلم/ واکنش تند رشیدپور به برخورد وحشیانه با کودکان گُل‌فروش
فیلم/ کودک آزاری توسط پیمانکار شهرداری در کرمان

کرمان - پزشکی

مسمومیت ۷ کودک بر اثر مصرف کیک حاوی قرص در کرمان رئیس اورژانس کرمان از مسمومیت هفت کودک در کرمان و بافت خبر داد و گفت: در بسته‌بندی‌های کیک و کلوچه‌ها ارائه شده قرص وجود داشته است. سیدمحمد صابری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه تاکنون هفت کودک کرمانی با نشانه‌های مسمومیت و خواب‌آلودگی به اورژانس مراجعه کردند اظهار داشت: چهار کودک در کرمان... کرمان با ابراز اینکه داخل این کیک و کلوچه‌های که به ما ارائه شده قرص بوده است افزود: اما همه این بسته‌بندی‌ها باز شده بوده و مشخص نیست که این قرص‌ها در...

آنفلوآنزا جان ۳ نفر را در زرند گرفت رئیس مرکز بهداشت شهرستان زرند با اشاره به اینکه بیماری آنفلوآنزا جان ۳ نفر را در زرند گرفته است گفت: ۱۳۰ بیمار مشکوک به آنفلوآنزا در زرند شناسایی شدند. ماشاالله عربپور رئیس مرکز بهداشت شهرستان زرند در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزا در این شهرستان اظهار داشت: تاکنون ۱۳۰ مورد...

مرگ سه نفر در زنجان بر اثر ابتلا به آنفلوانزا/ مرگ ۹ نفر در کرمان و ۵ نفر در گلستان آنفلوآنزا جان ۹ نفر را در کرمان گرفت رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تاکنون بیماری آنفلوآنزا جان ۹ نفر را در کرمان گرفته است گفت: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و در فصل سرما تشدید می‌شود. فوت ۶ نفر در گیلان به علت ابتلا به ویروس آنفلوآنزا از ابتدای...

مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسید کربن در بافت رییس اورژانس کرمان از مسمومیت ۱۲ نفر با گار مونوکسید کربن در دهستان گوغر بافت خبر داد. دکتر "محمد صابری" در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح این خبر گفت: ۱۲ نفر در دهستان گوغر از توابع بافت در ساعت ۴ و ۴۱ دقیقه بامداد امروز جمعه ۱۰ آبان‌ماه  به علت استفاده آتش در فضای بسته(بخاری هیزمی) دچار مسمومیت... کرمان با بیان این مطلب که در فصل سرما هنگام استفاده از وسایل گرمازا نکات ایمنی رعایت شود، اظهار کرد: مسمومین شامل ۳ کودک، ۶ زن و ۳ مرد که در رده سنی ۳...

رشد ۷درصدی فوتی های قرص برنج/مسمومیتی که درمان ندارد سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت مسمومیت با قرص برنج در کشور، گفت: آمار فوتی های قرص برنج در سال گذشته، رشد ۷ درصدی را نشان می دهد. به گزارش مهر، ایرج حریرچی صبح دوشنبه در نشست خبری هفتگی، در ابتدا به تشریح مهم ترین رویدادهای حوزه سلامت در روزهای اخیر پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران...

مرگ یک نفر بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در کرمان مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تایید ابتلا و مرگ یک نفر به تب کریمه کنگو گفت: این بیمار به دلیل گزش کنه به تب کریمه کنگو مبتلا شده بود. به گزارش فارس، مهدی شفیعی با تایید ابتلا و مرگ یک نفر به تب کریمه کنگو اظهار داشت: این زن ۴۶ سال سن داشت که به دلیل گزش کنه به تب... کرمان گفت: با وجود انجام اقدامات درمانی متاسفانه وی جان خود را از دست داد. شفیعی عنوان کرد: این زن ساکن یکی از روستاهای اطراف شهرستان بافت...

موج اول آنفلوآنزا از نیمه آبان/آخرین فرصت تزریق واکسن نبوی به شیوع این بیماری در سال گذشته و در کرمان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته آگاهی رسانی در این استان به درستی انجام نشد و نگرانی مردم را در پی داشت، در حالی که هرسال اپیدمی آنفلوآنزا از شمال غرب کشور آغاز می‌شد و بعد به جنوب شرق می‌رسید. اما در سال ۹۴ این موج شروع شد و استان‌های...

مسمومیت بر اثر مصرف کیک حاوی قرص در کرمان,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
مرگ بر اثر آنفلوآنزا در زرند,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
آنفلوانزا,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بافت,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
ایرج حریرچی,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
تب کریمه کنگو,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت,آنفولانزا

کرمان - کار و کارگر

مرگ ۲ کارگر مقنی در رفسنجان مسؤول روابط عمومی ۱۱۵ رفسنجان گفت: دو کارگر مقنی تبعه افغانستان در روستای قاسم‌آباد حاجی از توابع این شهرستان حین حفر چاه به داخل چاه سقوط کرده و جان باختند‌. سیدباقری در گفت‌و‌گو با فارس در رفسنجان اظهار داشت: ساعت  ۲۰و ۱۴ دقیقه امشب در روستای قاسم‌آباد حاجی از توابع این شهرستان دو کارگر مقنی...

سقوط کارگر ساختمانی در چاله آسانسور در کرمان مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از سقوط یک کارگر ساختمانی از طبقه دوم ساختمان در حال ساخت خبر داد. "علی عسکری" در گفت‌وگو باایسنا، در تشریح این خبر گفت: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح امروز هشتم فروردین‌ماه از این حادثه آگاه شدیم. وی... کرمانی اعلام و اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حادثه بلافاصله تیم تخصصی نجات این سازمان از ایستگاه شماره دو در محل حادثه حضور یافت و امداد رسانی به مصدوم را...

جان باختن کارگر معدن زغال سنگ به علت خفه شدگی بر اثر گازگرفتگی در معدن زغال سنگ بخش کوهساران کرمان یک کارگر کشته و دو نفر راهی بیمارستان شدند. به گزارش میزان، میرصادقی، فرماندار شهرستان راور گفت: در حادثه گازگرفتگی در معدن زغال سنگ اشکیلی یک نفر جان خود را از دست داد. این معدن نیمه تعطیل و در اختیار بخش خصوصی است. وی ادامه داد: کاگری... کرمان اعزام شدند. به گفته فرماندار شهرستان راور کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند. ...

حداقل حقوق سال ۹۶: ۱.۲ میلیون تومان به گزارش تسنیم، محمدمهدی زاهدی امروز ظهر در آئین افتتاحیه شعبه استانی صندوق قرض‌الحسنه "امداد ولایت" در کرمان اظهار‌داشت: راه‌اندازی این صندوق می‌تواند آثار خیری را برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد به همراه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه به احکام دولت در برنامه ششم توسعه گفت: در احکامی...

تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق در کرمان روزگذشته جمعی از اپراتورهای پست های فشارقوی برق در کرمان، در اعتراض به تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایا اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، روز گذشته (سیزدهم مهر)، بیش از صد نفر از اپراتورهای شرکتی پست‌های فشار قوی برق مقابل شرکت برق منطقه‌ای کرمان تجمع کردند. این اپراتورها خواسته خود را یکسان سازی... کرمان هرگز اجرایی نشده است. از قرار معلوم، برخلاف دستورات اکید و حاکمیتی بودن شغل اپراتوری پست‌های فشارقوی، در کرمان این اپراتورها به شرکت‌های پیمانکاری...

مرگ دو کارگر مقنی در رفسنجان,کار و کارگر,اخبار کار و کارگر,حوادث کار
سقوط کارگر ساختمانی در چاله آسانسور,کار و کارگر,اخبار کار و کارگر,حوادث کار
work-labor
اخبار کار,خبرهای کار,حقوق و دستمزد,محمدمهدی زاهدی
کار و کارگر,اخبار کار و کارگر,اعتراض کارگران