صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
sarpoosh
کافه سیاست > بحران آب آلودگی هوا

بحران آب آلودگی هوا


کمبود آب در ایران
با توجه به میزان منابع آب و سرانهٔ مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه شامل کشورهایست که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند. این بدان معناست که حتی با باﻻترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تﺃمین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه می‌باشند.

براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است. با توجه به اینکه در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ خورشیدی حدود ۶۹ درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، براساس شاخص سازمان ملل، ایران نیز اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بر اساس شاخص مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بنا بر شاخص‌های ذکر شده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد.


آلودگی هوا
آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل‌های زیست‌شناختی است. جو یا اتمسفر سامانهٔ گازیِ طبیعیِ پویا و پیچیده‌ای‌ است که زندگانی در سیارهٔ زمین به آن بازبسته‌است. تحلیل‌رفتن لایه اوزن ِ استراتوسفر به خاطر آلودگی هوا، دیرزمانی‌ است که خطری برای تندرستی مردمان و نیز زیست‌بوم‌های زمین شناخته می‌شود.

 

آلودگی هوای شهر تهران
این آلودگی هوا ممکن است طبیعی (مانند فعالیت آتش‌فشان‌ها)، یا مصنوعی باشند. آلودگی‌های مصنوعی عمدتاً ناشی از فعالیت وسایل نقلیه و کارخانه‌ها هستند.

سرپوش - بحران آب و آلودگی هوا

کلاف سر در گم آلودگی هوا <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوای تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="337" src="https://media.sarpoosh.com/ima

اصفهان در میان ۸ کلان شهر کشور، رتبه اول آلودگی هوا را دارد <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوا اصفهان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="394" src="https://media.sarpoosh.com/ima

آسیا در اسارت ذرات معلق <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="417" src="https://media.sarpoosh.com/images/98

مقایسه عجیب «آلودگی» توسط روحانی <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="حسن روحانی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="347" src="https://media.sarpoosh.com/images/98

سرنخ جدید از آلودگی هوا <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوا در کلانشهرها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="370" src="https://media.sarpoosh.

شاخص آلودگی هوای تهران هیچگاه به ۳۰۰ نرسید <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوای تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="417" src="https://media.sarpoosh.com/im

سرنخ آلودگی بودار <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="نشست شهردار و استاندار تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا" height="400" src="https://media.sar

شهر شهروندکش <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا" height="515" src="https://media.sarpoosh.com/images/‎

کلاف پیچیده آلودگی هوای اصفهان/کارخانجات یا خودروها مقصر کدامند؟ <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی در هوا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,وضعیت ترافیک و آب و هوا" height="400" src="https://media.sarpo

تجربه چینی برای کنترل فوری آلودگی <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوا دراستان هبی چین,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="342" src="https://media.sarpoos

بحران آلودگی هوای استانبول چگونه طی ۵ سال حل شد؟ <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوای استانبول,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا" height="445" src="https://media.sarpoosh.c

چرا نفس پایتخت‌نشین‌ها به شماره افتاد؟ <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="آلودگی هوای تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا" height="400" src="https://media.sarpoosh.com/‎

ابرها بدون پول نمی‌بارند <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="بارورسازی ابرها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="399" src="https://media.sarpoosh.com/imag

راهکار کاهش آلودگی صوتی در مناطق مسکونی بزرگراه‌ها چیست؟ <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="مناطق مسکونی بزرگراه‌ها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="375" src="https://media.sarpoosh.c

کره جنوبی و چین با استفاده از باران مصنوعی با آلودگی هوا مبارزه می‌کنند <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="بارورسازی ابرها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" height="400" src="https://medi

«سند آب» تدوین می‌شود <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="آب,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" src="https://media.sarpoosh.com/images/9711/97-11-c23

سونامی خطر با خشكی گاوخونی <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="خشكی گاوخونی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" src="https://media.sarpoosh.com/images/9710

در پای کلنگ انتقال آب خزر مرا ذبح کنید  <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="آب خزر,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" src="https://media.sarpoosh.com/images/9710/97-10

افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="غلظت آلاینده ها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" src="https://media.sarpoosh.com/images/9

در دشت رفسنجان چه خبر است؟ <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 615px;‎ margin-right: 17px;‎"><img alt="دشت رفسنجان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست" src="https://media.sarpoosh.com/images/9710/97

۱۲۳۴۵آرشیو
آلودگی هوای تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آلودگی هوا اصفهان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آلودگی هوا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
حسن روحانی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آلودگی هوا در کلانشهرها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آلودگی هوای تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
نشست شهردار و استاندار تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
آلودگی هوا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
آلودگی در هوا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,وضعیت ترافیک و آب و هوا
آلودگی هوا دراستان هبی چین,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آلودگی هوای استانبول,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
آلودگی هوای تهران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
بارورسازی ابرها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
مناطق مسکونی بزرگراه‌ها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
بارورسازی ابرها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آب,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
خشكی گاوخونی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
آب خزر,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
غلظت آلاینده ها,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
دشت رفسنجان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
شاید از دست داده باشید
ایکر کاسیاس از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
ترامپ دیدار سناتور مورفی با ظریف را نقض قوانین آمریکا دانست
قلعه‌نویی: در حق تیم‌های ایرانی ظلم می‌شود/ ژاوی: پیروزی مقابل سپاهان اهمیت زیادی برای ما داشت
ترامپ: با اردوغان درباره تحولات ادلب سوریه گفت‌وگو کردم
اعتراض رسمی باشگاه استقلال علیه داور دیدار با الاهلی + فیلم
پیروزی دورتموند مقابل پاری سن ژرمن با دبل هالند/ شکست لیورپول در مادرید
افشای اسنادی جدید از فساد در فیفا
جت بالدار با سرعت فوق العاده در کنار هواپیماها پرواز کرد + ویدیو
گل‌محمدی: شک نکنید شانس اصلی صعود از گروه، ما هستیم/ سرمربی الشارجه: مهم بود در خانه به پرسپولیس نبازیم
توقف پرسپولیس مقابل شارجه/ شکست سنگین سپاهان در برابر السد
مجید انصاری: حق مردم است بدانند برای هواپیمای اوکراینی چه اتفاقی افتاده است
خروجی زاینده رود از بامداد ۳۰ بهمن ماه افزایش می یابد
آمریکا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه روس‌نفت را تحریم کرد
تیرباران مبتلایان کرونا به دستور حاکم کره‌شمالی!
حمل مشعل بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ در فضا