جدیدترین

ویدیوهای اقتصادی

فیلم/ قیمت عجیب رب گوجه از خانه تا کارخانه فیلم/ قیمت عجیب رب گوجه از خانه تا کارخانه

فیلم/ قیمت عجیب رب گوجه از خانه تا کارخانه

فیلم/ قیمت عجیب رب گوجه از خانه تا کارخانه
فیلم/ نگرانی‌هایی که نباید درباره کارت سوخت داشته باشیم فیلم/ نگرانی‌هایی که نباید درباره کارت سوخت داشته باشیم

فیلم/ نگرانی‌هایی که نباید درباره کارت سوخت داشته باشیم

فیلم/ نگرانی‌هایی که نباید درباره کارت سوخت داشته باشیم
فیلم/ کنایه های تلخ مجریان پایش به وضعیت اقتصادی فیلم/ کنایه های تلخ مجریان پایش به وضعیت اقتصادی

فیلم/ کنایه های تلخ مجریان پایش به وضعیت اقتصادی

فیلم/ کنایه های تلخ مجریان پایش به وضعیت اقتصادی
فیلم/ نقد علی ضیا به کیفیت پراید فیلم/ نقد علی ضیا به کیفیت پراید

فیلم/ نقد علی ضیا به کیفیت پراید

فیلم/ نقد علی ضیا به کیفیت پراید
فیلم/ تخم مرغ پلاستیکی وارد بازار شده است؟ فیلم/ تخم مرغ پلاستیکی وارد بازار شده است؟

فیلم/ تخم مرغ پلاستیکی وارد بازار شده است؟

فیلم/ تخم مرغ پلاستیکی وارد بازار شده است؟
فیلم/ واکنش شهرام شکیبا به حذف 4 صفر از پول کشور فیلم/ واکنش شهرام شکیبا به حذف 4 صفر از پول کشور

فیلم/ واکنش شهرام شکیبا به حذف ۴ صفر از پول کشور

فیلم/ واکنش شهرام شکیبا به حذف ۴ صفر از پول کشور
فیلم/ گوشت در گاوداری ۲۰ تومان در قصابی ۱۰۰ تومان! فیلم/ گوشت در گاوداری ۲۰ تومان در قصابی ۱۰۰ تومان!

فیلم/ گوشت در گاوداری ۲۰ تومان در قصابی ۱۰۰ تومان!

فیلم/ گوشت در گاوداری ۲۰ تومان در قصابی ۱۰۰ تومان!
فیلم/ مزایا و معایب حذف 4 صفر از پول ملی فیلم/ مزایا و معایب حذف 4 صفر از پول ملی

فیلم/ مزایا و معایب حذف ۴ صفر از پول ملی

فیلم/ مزایا و معایب حذف ۴ صفر از پول ملی
سایر ویدیوهای اقتصادی

بانک مرکزی

اختلاس

یارانه

تورم

شاید از دست داده باشید