صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور

البرز

البرز - اقتصاد

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۲۳ مرداد- ۲۴ مرداد- ۲۵ مرداد) جدول قطعی برق البرز و کرج۲۳ تا ۲۵ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز ۲۳ تا ۲۵ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۱۵ مرداد- ۱۶ مرداد- ۱۷ مرداد- ۱۸ مرداد) جدول قطعی برق البرز و کرج۱۵ تا ۱۸ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز ۱۵ تا ۱۸ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۱۰ مرداد- ۱۱ مرداد- ۱۲ مرداد- ۱۳ مرداد- ۱۴ مرداد) جدول قطعی برق البرز و کرج۱۰ تا ۱۴ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز ۱۰ تا ۱۴ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۹) جدول قطعی برق البرز و کرج سه شنبه ۰۹ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز سه شنبه ۰۹ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۸) جدول قطعی برق البرز و کرج دوشنبه ۰۸ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز دوشنبه ۰۸ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

خاموشی‌ها در استان البرز تا ۲۱ مردادماه ادامه دارد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز گفت: خاموشی‌ها در استان البرز تا بیست و یکم مردادماه ادامه خواهد داشت. به گزارش مهر، ناصر اسکندری عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، بابیان اینکه یک‌میلیون و ۲۹۴ هزار مشترک برق در استان وجود دارد، اظهار کرد: ۰.۹ درصد مشترکان را شرکت‌های صنعتی... البرز هزار و ۳۰۰ مگاوات است. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز بابیان اینکه در البرز پیک مصرف برق در روز بیشتر از شب است، تأکید کرد: این...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۷) جدول قطعی برق البرز و کرج یکشنبه ۰۷ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز یکشنبه ۰۷ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۶) جدول قطعی برق البرز و کرج شنبه ۰۶ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت توزیع... البرز جدول قطعی برق برای روز شنبه ۰۶ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز، کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۴) جدول قطعی برق البرز و کرج پنج شنبه ۰۴ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز پنج شنبه ۰۴ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز،کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۳) جدول قطعی برق البرز و کرج چهارشنبه ۰۳ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز چهارشنبه ۰۳ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز،کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج، طالقان، مهرشهر، فردیس (۹۷/۰۵/۰۲) جدول قطعی برق البرز و کرج سه شنبه ۰۲ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز سه شنبه ۰۲ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز،کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق کرج،طالقان،مهرشهر،فردیس (۹۷/۰۵/۰۱) جدول قطعی برق البرز و کرج دوشنبه ۰۱ مردادماه ۹۷؛ افزایش درجه حرارت و خاموشی‌های متعدد صبر مشترکان را لبریز کرده و این در شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند که اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموشی‌ها نیز دقیق نیست و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است با این حال شرکت... البرز جدول قطعی برق برای روز دوشنبه ۰۱ مردادماه را منتشر کرد. جدول قطعی برق البرز،کرج، طالقان، مهرشهر؛به گزارش سرپوش پس از عبور میزان مصرف برق...

جدول قطعی برق استان البرز و کرج مرداد ماه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق استان البرز و کرج مرداد ماه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق استان البرز و کرج مرداد ماه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قعطی برق کرج سه شنبه 97/05/09,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قعطی برق کرج دوشنبه 97/05/08,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
قطعی برق در البرز,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قعطی برق کرج 97/05/07,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق البرز و کرج 06 مرداد 97,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق البرز و کرج 04 مردادماه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق البرز و کرج 03 مردادماه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق البرز و کرج 02 مردادماه,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی
جدول قطعی برق البرز و کرج مردادماه 97,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,نفت و انرژی

البرز - تصاویر

گزارش تصویری/ بارش برف در البرز به گزارش ایرنا، بارش برف در بیست و هفتمین روز از فروردین ماه ۹۷ بخش وسیعی از استان البرز را سفید پوش کرد. ...

تشییع پیکر جانباختگان اردوی دانش آموزی سوسنگرد مراسم تشییع پیکر جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس اردوی دانش آموزی سوسنگرد خوزستان پنجشنبه ۲۳ آذر در شهرستان نظر آباد استان البرز برگزار شد. در این حادثه که روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه در سوسنگرد خوزستان اتفاق افتاد دو دانش آموز، یک معلم و یک راوی بسیجی جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز مصدوم شدند...

خسارات سیل شهرستان ساوجبلاغ استان البرز بارش های شدید شب گذشته(پنجشنبه ۲۲ تیرماه) استان البرز باعث جاری شدن سیلاب در برخی نقاط این استان شد. این سیلاب ها در روستاهای اغشت، باغبانکلاه، سیبان‌ دره، سنج و تکیه خسارات جانی و مالی نیز در پی داشت.در این حادثه به جز سیستم گازرسانی و آب رسانی این روستاها، به باغات،پل ها و راه‌های چند روستای...

تصاویر بارش برف در البرز,عکسهای بارش برف در البرز,عکس های برف البرز در 27 فروردین 97
عکس های مراسم تشییع پیکر جانباختگان اردوی دانش آموزی راهیان نور,مراسم خاکسپاری جانباختگان اردوی دانش آموزی سوسنگرد,تصاویر جانیاختگان واژگونی اتوبوس اردوی دانش آموزی راهیان نور
تصاویر سیل در ساوجبلاغ,عکس های سیل در ساوجبلاغ,سیل در ساوجبلاغ

البرز - جامعه

پلمب مغازه مانتو فروشی به دلیل ممنوعیت ورود اتباع افغانستانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد از پلمب مغازه مانتو فروشی که مالک آن با نصب بنری از ورود اتباع افغانستانی به آن جلوگیری کرده بود خبر داد. رمضان احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد در گفت‌وگو بامیزان، از پلمب مغازه مانتوفروشی که مالک آن با نصب بنری از ورود اتباع افغانستانی...

برخورد دادستان نظرآباد با مغازه دار توهین کننده به اتباع افغان رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز از ورود دادستان نظرآباد به تخلف نژادپرستانه یک مغازه دار و برخورد با وی خبر داد و گفت: بسیج رسانه نظرآباد در اقدامی آگاهانه و رسانه ای، مانع ادامه رفتار نژادپرستانه یک مغازه دار شد. ابراهیم نوروزی فر، رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز در گفت و گو با فارسگفت:... البرز با محکوم کردن رفتارهای نژاد پرستانه، عنوان کرد: استان البرز یکی از استان های مهاجر پذیر به ویژه در بحث مهاجران افغانی است که همواره در بعضی نقاط...

سد طالقان در البرز سرریز کرد/ افزایش دبی برخی رودخانه‌های قزوین سد طالقان واقع در استان البرز با توانایی ذخیره سازی ۶۰ میلیون متر مکعب آب در سال ۸۵ به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی انتقال آب آن به قزوین نیز از سال گذشته به طور جدی آغاز شده است. با تخصیص ۷۰ درصد از آب سد طالقان به استان قزوین، آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای قزوین تامین خواهد...

استان البرز، مقصد نخست مهاجران تهرانی استان البرز با حدود ۸۹ هزار نفر و استان‌های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با حدود یک هزار نفر به ترتیب بیشترین و کمترین سهم مهاجرپذیری از استان تهران را در سرشماری سال ۱۳۹۵ داشته‌اند. به گزارش ایرنا از مرکز آمار، «بررسی وضعیت مهاجرت استان تهران» با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس... البرز، با حدود ۵۱ هزار نفر و استان کهیگیلویه و بویر احمد با حدود ٢ هزار نفر، به ترتیب بیشترین و کمترین سهم مهاجرفرستی به استان تهران را در بازه زمانی فوق...

تولید تنباکو با خاک اره! مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف یک کارگاه تولید تنباکو با استفاده از خاک اره در فردیس خبر داد. به گزارش ایسنا، علی اکبر مختاری با اشاره به کشف یک کارگاه تولید تنباکو با استفاده از خاک اره در فردیس، گفت: در بازرسی از این کارگاه، مقادیری طعم دهنده صنعتی به همراه حجم زیادی از خاک اره ام دی اف... البرز در پایان اعلام کرد: تلاش برای جمع‌آوری این تنباکوها از بازار آغاز شده است. ...

حکم سه قاچاقچی میلیاردی در البرز صادر شد مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: حکم سه نفر قاچاقچی میلیاردی کالا در این استان صادر شد. علی اکبر مختاری روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: این قاچاقچیان به جرم قاچاق توتون ، سیگار و تنباکو دستگیر و از انبار آن ها بیش از ۸۵ هزار کارتن کالای قاچاق مربوطه کشف شد. وی اضافه کرد: قاچاقچیان...

مدیران البرز ممنوع‌الخروج شدند/ لغو مرخصی مرخصی تمامی فرمانداران و مدیران ستاد بحران استان تهران نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: کمک‌های البرز باید در قالب یک ستاد واحد جمع‌آوری و طی هماهنگی‌های صورت گرفته به مناطق سیل‌زده ارسال شود. به گزارش ایسنا، عزیزالله شهبازی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری که دوشنبه پنجم فروردین در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان... البرز آماده کمک به هم نوعان سیل‌زده در مناطق سیل‌زده کشور است. شهبازی با اشاره به اینکه اسکان جمعیت در البرز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش...

خطر سیلاب در غرب و جنوب غرب کشور/ رعد و برق در البرز و زاگرس سازمان هواشناسی اعلام کرده از فردا با ورود سامانه بارشی تازه به کشور خطر سیلاب در غرب و جنوب غرب کشور وجود دارد و به دلیل رعد و برق،‌ صعودهای کوهستانی در البرز و زاگرس توصیه نمی‌شود. به گزارش مهر، سازمان هواشناسی کشور در اخطاریه‌ای اعلام کرد: یک سامانه بارشی از یکشنبه ۴ فروردین از جنوب، جنوب غرب... البرز و مناطق مرتفع زاگرس بارش برف شود. با نفوذ توده هوای نسبی گرم از عرضهای جنوبی، غالباً بارش باران را انتظار داریم و به همین سبب موجب ذوب...

اولتیماتوم نماینده دادستان به افرادی که از البرز ایرانیان وام ویژه گرفته‌اند دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه گفت: این جلسه با حضور متهمان "امیر حسین آزاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی و احسان حیدری" و نماینده... البرز، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان رهبری اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است. نماینده دادستان ادامه داد: نصب...

آخرین وضعیت جاده فیروزکوه و اتوبوس پرسپولیسی‌ها مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اینکه جاده فیروزکوه بسته نشده است گفت: شاهد بارش سنگین برف از محدوده امین آباد تا روستای هرانده در مسیر جاده فیروزکوه هستیم و علی‌رغم ایجاد ترافیک در برخی نقاط اما جاده فیروزکوه بسته نشده است. حیدر نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره...

خطر رانش زمین در جاده چالوس مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از بارش شدید برف در محور کرج-چالوس خبر داد. مهرداد جهانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اطلاعات دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری مستقر در محورهای مواصلاتی استان، از بارش شدید برف در محور کرج – چالوس حکایت دارد. وی ادامه داد: این بارش بیشتر... البرز ضروری است. ...

گروگانگیران پسر ۱۳ ساله را با دست و پای بسته رها کردند/ دستگیری آدم ربایان در کم‌تر از ده ساعت سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: با تلاش کارآگاهان ، گروگان ۱۳ ساله که از سوی ۳ آدم ربا به انگیزه مالی ربوده شده بود، در کمتر از ۱۰ ساعت رها و در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت. به گزارش میزان، سرهنگ محمد نادربیگی اعلام كرد: ساعت ۲۱ شب گذشته خانواده ای سراسیمه و مضطرب به پلیس آگاهی استان... البرز مراجعه و از مفقود شدن پسر ۱۳ ساله خود که در ساعت ۱۷ همان روز از آموزشگاهش در "گرمدره" کرج خارج شده و تا کنون به منزل بازنگشته است ، خبر دادند . وی...

پلمب مغازه مانتو فروشی در نظرآباد,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
دادستان نظرآباد,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
سد طالقان در البرز,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
استان البرز,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
تولید تنباکو با خاک اره,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
علی اکبر مختاری,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
عزیزالله شهبازی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
وضعیت آب و هوای کشور در فروردین 98,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
متهمان تعاونی البرز ایرانیان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
جاده فیروزکوه,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
جاده چالوس,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,شهر و روستا
گروگانگیری یک پسر در البرز,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی

البرز - حوادث

این متهم را شناسایی کنید (+تصویر) پلیس آگاهی شهرستان فردیس با انتشار تصویر متهم کلاهبردار و جاعل عناوین دولتی از شهروندان خواست چنانچه از سوی این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند جهت شناسایی متهم و طرح شکایت به پلیس آگاهی این شهرستان مراجعه کنند. به گزارش ایسنا، سرهنگ بیژن جنتی فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با اعلام این خبر...

این سارقان را شناسایی کنید/ عکس پلیس آگاهی استان البرز با اعلام خبر دستگیری اعضای باند سارقان جیب بر حرفه‌ای ، از شهروندان خواست تا چنانچه با این شیوه مورد سرقت قرارگرفته‌اند برای شناسایی سارقان و پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند. به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ "محمد نادربیگی" رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اعلام... البرز پیگیری موضوع به صورت ویژه دردستورکار پلیس آگاهی این استان قرارگرفت. او اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی محرز شد که متهمان با یک...

آتش‌سوزی یک واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز/ یک کشته و پنج مصدوم مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مصدومیت پنج نفر و کشته شدن یک نفر در حادثه آتش‌سوزی کارخانه ایران چسب در شهر صنعتی البرز خبر داد. به گزارش ایسنا، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه عصر دوشنبه (۲۰ اسفند) آتش‌سوزی در شرکت ایران چسب شهر صنعتی البرز رخ داد. مدیر مرکز هدایت عملیات...

سرقت آجیل در چند استان توسط سه دزد سابقه‌دار پلیس آگاهی استان البرز با انتشار تصاویر سارقان سابقه‌دار داروخانه‌ها و مغازه‌های فروش خشکبار از شهروندان خواست تا چنانچه با این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند جهت اعلام شکایت یا پیگیری پرونده خود به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدنادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان... البرز گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد از داروخانه‌های شهر کرج در نیمه‌های شب به روش تخریب قفل، پیگیری‌های ویژه در راستای شناسایی سارقان در دستور کار مأموران...

مرگ یک مادر و پسر براثر گازگرفتگی در نظرآباد مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از مرگ یک مادر و پسر در شهرستان نظرآباد بر اثر گازگرفتگی خبر داد. به گزارش ایسنا، پلیس البرز اعلام کرد: گاز مونواکسید کربن در شهرک سید جمال‌الدین نظرآباد جان مادر ۷۰‌ ساله و فرزند ۴۰ ساله وی را گرفت. گفتنی است هفته گذشته هم گازگرفتگی در کرج...

سارقان گوهردشت دستگیر شدند رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری سه سارق کیف قاپ حرفه‌ای با ۴۰ فقره کیف قاپی با خودرو خبر داد و گفت: این افراد در یکی از سرقت‌های خود با خودرو پراید، یک خانم را چندین متر بر روی زمین کشیده بودند. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی وقوع یک فقره کیف قاپی توسط یک دستگاه خودروی پراید سفید... البرز قرار گرفت. وی اضافه کرد: چند روز گذشته نیز در فضای مجازی کلیپی مبنی بر کیف قاپی توسط یک دستگاه خودرو از یک خانم منتشر شد که پس از سرقت...

مرگ خاموش پنج معتاد کارتن‌خواب در مشکین‌دشت مسمومیت گاز منو اکسیدکربن جان پنج معتاد کارتن خواب در مشکین‌دشت استان البرز را گرفت. به گزارشمهر به نقل از پلیس، انتشار گاز منواکسید کربن حاصل از سوختن چوب منجر به مرگ پنج معتاد کارتن‌خواب در مشکین‌دشت فردیس شد. این تعداد معتاد کارتن‌خواب که در داخل چادری اقدام به روشن کردن...

دستگیری سارقان ۱۰ میلیاردی شهرهای ایران جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری سارقان منزل که اقدام به ۵۰ فقره سرقت در شهرهای مختلف کشور کرده بودند خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار سید جعفر حسینی توضیح داد: در پی ارجاع چند فقره پرونده سرقت منزل به شیوه تخریب در ورودی منازل به پلیس آگاهی استان البرز، بلافاصله تحقیقات اولیه...

۱۰۰ سرقت در پرونده  زن معتاد بدین ترتیب موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت. مأموران با ردیابی و مراجعه به بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار وبازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های سرقت زن جوانی را مشاهده کردند که در تمامی صحنه‌های سرقت حضور داشت. مأموران در ادامه... البرز اعتراف کرد. وی مدعی شد به خاطر اعتیاد دست به سرقت می‌زده است. زن شیشه‌ای گفت: با مراجعه به سوپر مارکت‌ها، رستوران‌ها ومطب‌ها در یک فرصت مناسب به...

کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی به بهانه فروش خودرو سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان مالکان یک شرکت خرید و فروش خودرو که اقدام به ۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری از خریداران کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده شکایت از دادستانی کرج به پلیس آگاهی استان... البرز مبنی بر فعالیت غیر قانونی یک شرکت خرید و فروش خودرو، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. وی...

تصادف نیسان با اتوبوس در محور کرج-قزوین/ ۴۶ نفر مصدوم شدند مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز از مصدوم شدن ۴۶ نفر بر اثر برخورد نیسان و اتوبوس در آزادراه کرج-قزوین خبر داد. به گزارشایسنا، ناصر چرخساز گفت: ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه شامگاه جمعه دوم آذرماه یک دستگاه نیسان با یک اتوبوس در محور کرج-قزوین، محدوده ماموت برخورد کرد. چرخساز افزود: در این...

مرگ دو تبعه افغان در ساوجبلاغ بر اثر تندباد و ریزش آوار فرماندار ساوجبلاغ از مرگ دو تبعه افغان بر اثر تندباد و ریزش آوار در این شهرستان خبر داد. ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با مهر، از ریزش آوار یک بنای فرسوده بر اثر تندباد در روستای حسین آباد ساوجبلاغ خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۲۱ سه شنبه شب، تند باد موجب ریزش دیوار یک گاوداری در این روستا شد. وی...

متهم کلاهبردار,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
سارقان,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
آتش‌سوزی یک واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
دزدان سابقه‌دار,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
گازگرفتگی در نظرآباد,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
گازگرفتگی,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز
دستگیری سارقان میلیاردی شهرهای ایران,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
accident
کلاهبرداری میلیاردی به بهانه فروش خودرو,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت
تصادف نیسان با اتوبوس در محور کرج - قزوین,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث
ابوالقاسم پالیزگیر,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,حوادث امروز

البرز - دیجیتال

افزایش غیرمنطقی قیمت موبایل رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز از مسئولان خواست تا در زمینه تلفن همراه مساعدت بیشتری به خرج دهند و گفت: اگر حمایت و تسهیلاتی نباشد در آینده‌ای نزدیک شاهد بسته شدن واحد های صنفی خواهیم بود. ...

موبایل,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,اخبار فناوری اطلاعات

البرز - مذهبی

ثبت ۶ وقف جدید در البرز مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت کهاز ابتدای سال تاکنون شش وقف دراستان به ثبت رسیده است. حجت الاسلام «محمد صالحی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقف یکی از کارآمدترین روش‌ها برای تحقق سبک زندگی اسلامی است. وی ادامه داد: آثار و نتایج وقف نه تنها در دنیای مادی بلکه بعد... البرز افزود: با ترویج فرهنگ وقف در جامعه زمینه‌ کاهش فاصله طبقاتی و دستگیری بیشتر از نیازمندان در مناطق محروم ایجاد می‌شود. این مسئول با تأکید...

اخبار مذهبی,خبرهای مذهبی,فرهنگ و حماسه,وقف

البرز - سیاست

جزئيات کشته‌شدن جوانی ۲۵ ساله در تجمعات کرج جزئيات کشته‌شدن جوانی ۲۵ سالهدر تجمعات کرج در همين حال سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري البرز درباره کشته‌شدن جوانی ۲۵ ساله در جريان تجمعات روزهاي اخير در کرج توضيحاتي ارائه کرد. خيرالله ترخاني در گفت‌وگو با «ايسنا» ضمن اشاره به کشته‌شدن يک جوان مذکر ۲۵ ساله در تجمعات...

جزئیات حمله به حوزه علمیه اشتهارد مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد گفت: آشوبگران با سنگ و آجر نمای حوزه علمیه ماهدشت را هدف قرار دادند و شیشه‌های نمازخانه را شکستند و در حین این خرابکاری‌ها، شعارهای هنجارشکنانه سر می‌دادند. حجت‌الاسلام هندیانی در گفت‌وگو بافارس، بر اساس فراخوان گروه های معاند و ضدنظام برای آشوبگری و اغتشاش،...

هرگونه تجمع در کرج غیرقانونی است/مجوزی صادر نشده است موضوع انتشار ادعای صدور مجوز راهپیمایی در فضای مجازی از سوی معاون فرماندار و دبیر شورای تأمین شهرستان کرج تکذیب شد. به گزارش فرمانداری ویژه شهرستان کرج، در متن این تکذیبیه آمده است :در شرایطی که معاندان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و بدخواهان ملت و مملکت عزیزمان، ایران را آماج تهدیدات قرار...

دو سر افراط و تفریط باید در کشور قیچی شود معاون سیاسی٬ امنیتی و اجتماعی استانداری همدان با تأکید بر اینکه دو سر افراط و تفریط باید در کشور قیچی شود، گفت: مردم تحمل مشاجرات بیهوده را ندارند . به گزارش ایسنا، سعید شاهرخی سه‌شنبه ۲۶ دی در شورای اداری شهرستان ملایر٬ افزود: فضای سیاسی کشور باید به گونه‌ای باشد که فرصت برابر برای همه تشکل‌ها...

دستگیری ۶ نفر از سرشاخه های عرفان حلقه در کرج شش نفر از سرشاخه های عرفان حلقه محمدعلی طاهری در کرج به همت نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز دستگیر شدند. به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز ، تعداد شش نفر از فعالان فرقه عرفان حلقه از طرفداران محمدعلی طاهری که مدت‌ها در حال تبلیغات فرقه غیرقانونی خود در سطح... البرز بودند، توسط سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز مورد رصد وشناسایی قرارگرفته و دستگیر شدند. این افراد...

تخریب امید ملت خیانت به کشور است به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دیدارصمیمی با جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان البرز ضمن تبریک فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر، گفت: دوازده بهمن، بازگشت امام و استقبال شکوهمند مردم، پیروزی واقعی انقلاب بود. رییس‌ جمهوری با بیان اینکه در ۱۲ بهمن... البرز ، ۱۸۷۴ میلیارد تومان پروژه عمرانی افتتاح می‌شود و امروز اساس و مهم‌ترین وظیفه، نگه داشتن امید مردم برای آینده است. روحانی با اشاره به...

حالِ خوب حسن روحانی در مترو کرج به گزارش خبر آنلاین،سفر استانی این هفته رییس جمهوری کشورمان به مقصد استان البرز با مترو انجام شد. ...

سيدسلمان سامان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
حمله به حوزه علمیه اشتهارد,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
فرمانداری کرج,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
معاون سیاسی استاندار همدان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
سپاه,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دفاع و امنیت
اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت,روحانی
اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست,حسن روحانی

البرز - علمی

دیده شدن پلنگ در ارتفاعات البرز (+عکس) مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از مشاهده و ثبت تصویر یک قلاده پلنگ توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست در ارتفاعات طالقان برای سومین بار خبر داد. به گزارش ایسنا، فردین حکیمی گفت: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست طالقان در حین گشت و کنترل در ارتفاعات طالقان، موفق به ثبت تصویر از یک قلاده پلنگ شدند. حکیمی...

صادق ضیاییان: در حال حاضر کلیه ذخایر برفی در کوه‌های زاگرس و البرز از دست رفته است صادق ضیاییان درگفت‌وگو با ایسنا، افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که کلیه ذخایر برفی در کوه‌های زاگرس و البرز از دست رفته است بنابراین با آگاهی نسبت به این وضعیت بارش‌ها، باید در مورد شرایط آبی کشور در طول فصل تابستان هوشیارتر عمل کنیم. رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی...

پلنگ در ارتفاعات طالقان,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست
خشکسالی,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست

البرز - فرهنگ و اندیشه

امیدی به پیدا شدن اموال غارت شده کاخ 'شمس پهلوی' نیست پیرو همین موضوع مهم، سال ۹۳ مدیرکل وقت میراث فرهنگی البرز گفته بود که « پیگیر اشیای داخل این کاخ از طریق عکس‌ها و اسناد موجود در بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون و مرکز اسناد هستیم تا بتوانیم از روی اسناد و عکس‌ها، اشیای داخل کاخ را شناسایی کنیم.» حال چهار سال از آن زمان گذشته اما... البرز می‌گوید: گردشگران تنها می‌توانند در ایام نوروز از بازارچه نوروزی‌ای که در محوطه این کاخ برپا می‌شود، بازدید کنند. ...

مسیر دسترسی به آبشار کرکبود طالقان بهسازی شد مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز از بهسازی و آماده‌سازی مسیر آبشار کرکبود طالقان خبر داد. به گزارش ایسنا، فخرالدین صابری اظهار کرد: با توجه به مسیر سخت دسترسی به آبشار کرکبود طالقان برای گردشگران داخلی و خارجی و برای تسهیل این امر اقدام به بهسازی و آماده‌سازی مسیر دسترسی این آبشار گردیده است. وی... البرز است و قابلیت این را دارد که به یکی از نقاط دیدنی گردشگری در کشور تبدیل شود از عموم مردم خواست تا از این منطقه و آبشار زیبا و چشم‌نواز کرکبود...

توضیحات یک مسئول در خصوص موزه شدن کارخانه مقدم استان البرز ‌مدیرکل راه و شهرسازی البرز در خصوص طرح موضوع تبدیل کارخانه مقدم به موزه صنعتی استان گفت: این موضوع به عنوان پیشنهادی برای معرفی سابقه صنعتی استان مطرح شد. ‌تقی رضایی در گفت و گو با ایسنا‌، گفت: این موضوع به این شکل است که مثلا اگر کاخ شمس به عنوان موزه معماری مطرح می‌شود، کارخانه مقدم هم می‌تواند... البرز معرفی شود و البرز را به عنوان استانی که دارای صنعتی با سابقه طولانی معرفی کند. وی خاطرنشان کرد: پس این موضوع برای این مطرح شد که سابقه...

کاخ مروارید,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
آبشار کرکبود طالقان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
‌تقی رضایی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی

البرز - مجله خودرو

افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم یدکی در البرز فقط در ۱۵ روز رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو البرز گفت: لوازم یدکی خودرو نسبت به ۱۵ روز گذشته افزایش ۱۰ درصدی قیمت داشته است. سید احمد موسوی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت آن باعث شده بسیاری از تجار از فروش اجناس خود امتناع کنند، در حالی که خود تجار نیز برای واردات کالا... البرز ادامه داد: از فروشندگان درخواست داریم کالای داخلی که از کیفیت بالا برخوردارند و نشان استاندارد دارند و همچنین از کالای خارجی که توسط تجار به نام...

افزایش قیمت لوازم یدکی,اخبار خودرو,خبرهای خودرو,بازار خودرو

البرز - آموزشی

مدارس بخش آسارا و طالقان فردا تعطیل است/ تعطیلی مدارس چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: به دلیل بارش برف مدارس نوبت صبح و عصر شهرستان طالقان و بخش آسارا فردا تعطیل است. مهدی مهرور در گفتگو بامهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش برف، یخبندان، برودت هوا، لغزندگی جاده‌ها و به‌منظور حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان مدارس نوبت صبح...

کلیه مقاطع تحصیلی تهران و شهرستانهای استان تهران چهارشنبه تعطیل شد/ تعطیلی مدارس البرز مدارس البرز تعطيل شد به گزارش صدا وسیما، فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۶ تمامی مدارس کرج و فردیس در نوبت صبح و عصر و نظرآباد، ساوجبلاغ و اشتهارد در مقاطع پیش دبستانی و دبستان تعطیل است. مدارس اهواز و کارون صبح چهارشنبه تعطیل است مدیرکل مدیریت بحران...

مدارس برخی استان ها کشور فردا تعطیل شد مدیرکل مدیریت بحران البرز از تعطیلی مدارس در مقطع پیش دبستان و دبستان در تمام شهرستان‌های این استان خبر داد. مهدی مهرور در گفت‌وگو باتسنیم، اظهار داشت: به دلیل برودت هوا و یخ زدگی معابر مدارس در مقطع پیش دبستان و دبستان در سراسر استان البرز فردا چهارشنبه یازدهم بهمن ماه...

بارش برف بسیاری از مدارس استان های کشور را به تعطیلی کشاند مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: به دلیل بارش سنگین برف مدارس نوبت صبح و عصر شهرستان طالقان و بخش آسارا فردا تعطیل است. به گزارش میزان، مدیرکل بحران استانداری البرز اعلام کرد:به علت بارش برف در تمام شهرستان های استان البرز، مقاطع تحصیلی مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی فردا... البرز ازصبح امروز آغاز شده و دربرخی مناطق هنوز هم ادامه دارد. در مناطق کوهستان نظیر جاده کرج - چالوس بارش برف باعث انسداد مقطعی جاده شده بودکه...

مدارس البرز در روز چهارشنبه تعطیل شد/ مدارس، ادارات و دانشگاه ها فردا در خوزستان دایر هستند با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا و تایید استاندار البرز، مدارس همه مقاطع تحصیلی استان البرز بجز طالقان، فردا چهارشنبه تعطیل است. به گزارش ایسنا، بنا به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا و تایید استاندار البرز، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان البرز بجز شهرستان طالقان، فردا، چهارشنبه(چهارم بهمن)...

مدارس و دانشگاه های استان البرز تعطیل شد مدارس و دانشگاه های استان البرز #تعطیل شد. به جز امتحانات نهایی سوم متوسطه امتحانات داخلی آموزش و پرورش لغو شد. بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان البرز همه مدارس استان البرز در همه مقاطع فردا تعطیل است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان البرز، چهارشنبه ۶ دی تمامی ادارات... البرز دایر هستند/ صدا و سیما لغو امتحانات‌داخلی مدارس شهریار، ملارد و قدس ایسنا هم نوشت: رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار اعلام کرد که...

مدرسه‌‌ای در ایران که فقط یک دانش‌آموز دارد/ تصاویر به گزارش تسنیم ، در میان رشته‌ کوههای سر به فلک کشیده البرز و مناطق سردسیر کوهستانی بخشی از استان مازندران قریه‌ای با نام میناک نور از توابع شهرستان بلده وجود دارد که در آن نزدیک به ۱۰۰ نفر به طور دائم زندگی می‌کنند. در این روستا که اغلب سال به غیر از ایام تابستان خالی از سکنه...

اساتید دانشگاه خوارزمی به رئیس جمهور نامه نوشتند ارتباط دانشگاه خوارزمی با استان البرز در دوره مدیریت فعلی رو به رشد بوده و کاهش سطح دانشگاه و محدود کردن آن به دانشگاهی در تراز استانی به صلاح دانشگاه خوارزمی و حتی استان البرز نیست. در تعامل دو سویه با دانشگاه خوارزمی و وزارت علوم از سویی و مدیریت ارشد استان البرز از سوی دیگر...

تعطیلی مدارس در البرز,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
بارش برف,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
تعطیلی مدارس,نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش
نهاد های آموزشی,اخبار آموزش و پرورش,خبرهای آموزش و پرورش,دبستان 1 نفره
اخبار دانشگاه,خبرهای دانشگاه,دانشگاه,دانشگاه خوارزمی

البرز - ویدئوها

سارق مسلح بانک در فردیس البرز ناکام ماند فرمانده انتظامی شهرستان فردیس استان البرز گفت: با اقدام به موقع ماموران انتظامی یک سارق مسلح بانک در این شهرستان پس از لحظاتی از وقوع جرم دستگیرو وجوه به سرقت رفته به بانک مذکور بازگردانده شد سرهنگ ایوب احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ساعت ۱۳:۵۶ امروز از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام...

سارق مسلح بانک در فردیس البرز ناکام ماند

البرز - پزشکی

بازی با جان و سلامت مردم در البرز/ جعل هزاران گزارش غلط رادیولوژی در یک بیمارستان+ اسناد البرز است. اشتباهاتی که ممکن است به قیت جان افراد و داغدار شدن اعضای یک خانواده تمام شود، شاید خطا، قصور و تخلف بخش جدانشدنی از حوزه سلامت باشند اما باید با افزایش نظارت‌ها تلاش کرد تا آن‌ها را به حداقل رساند، چرا که حتی یک مورد تخلف نیز در این حوزه زیاد بوده و ممکن است جان انسان‌ها... البرز رسیده است. اطلاعاتی از بروز یک تخلف از مرکز رادیولوژی یک بیمارستان در استان البرز به دست باشگاه خبرنگاران جوان رسیده است که به واکاوی...

شمارجانباختگان مصرف الکل در البرز به ۱۸ نفر رسید مدیرکل امنیتی و انتظامی البرز اعلام کرد که از اواخر شهریورماه تاکنون ۱۹۶ نفر در این استان براثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدند که ۱۸ نفر آنان جان باختند. مسلم عادلی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ازمجموع این تعداد ۱۷۸ نفر بستری شدند که ۱۲۵ نفر پس از درمان به منازل خود بازگشتند. وی... البرز افزود: ۱۴۵ نفر در موج دوم دچار مسمومیت شدند که از این مجموع ۱۲ نفر فوت ، ۵۳ نفر بستری و ۸۰ نفر ترخیص شدند. بروز مسمومیت شماری از ساکنان...

به ازای هر ٥٠٨ نفر یک تخت بیمارستانی ثابت در کشور وجود دارد استان‌های البرز با ١٥٩٥٥٣ نفر و ایلام با ٥٢٧٤٢ نفر جمعیت به‌ازای یک بیمارستان به‌ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به‌ازای یک بیمارستان در سال ١٣٩٥ داشته‌اند. به گزارش‌ایلنا، براساس آخرین سالنامه آماری (١٣٩٥)، ٩٥٤ بیمارستان در کشور وجود داشته است که متوسط تخت برای هر بیمارستان ١٦٥، محاسبه می‌شود... البرز با ١٥٩٥٥٣ نفر و ایلام با ٥٢٧٤٢ نفر جمعیت به‌ازای یک بیمارستان به‌ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به‌ازای یک بیمارستان در سال ١٣٩٥ داشته‌اند. استان...

جعل گزارش غلط رادیولوژی در البرز,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
نبض,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت
تخت بیمارستان,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت

البرز - کار و کارگر

انفجار یک واحد صنعتی در نظرآباد/یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از انفجار یک واحد صنعتی و کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ۲ نفر دیگر، خبر داد. به گزارشمیزان، سرهنگ علی سلیمانی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، مبنی بر وقوع انفجار در یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی نظرآباد، بلافاصله ماموران به محل حادثه اعزام و در...

انفجار درشهرک صنعتی نظرآباد,کار و کارگر,اخبار کار و کارگر,حوادث کار