صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

جدیدترین مطالب اینفوگرافیک

اینفوگرافیک درباره قیمت کولر در سال 1401 اینفوگرافیک درباره قیمت کولر در سال 1401

اینفوگرافیک/ میزان افزایش قیمت کولر در آستانه فصل گرما

اینفوگرافیک/ میزان افزایش قیمت کولر در آستانه فصل گرما
اینفوگرافیک درباره قیمت ها در 22 اردیبهشت 1401 اینفوگرافیک درباره قیمت ها در 22 اردیبهشت 1401

اینفوگرافیک/ قیمت ها امروز، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار چقدر است؟

اینفوگرافیک/ قیمت ها امروز، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار چقدر است؟
اینفوگرافیک درباره وضعیت مرگ‌ومیر روزانه کرونا در ایران طی دو سال اینفوگرافیک درباره وضعیت مرگ‌ومیر روزانه کرونا در ایران طی دو سال

اینفوگرافیک / وضعیت مرگ‌ومیر روزانه کرونا در ایران طی دو سال

اینفوگرافیک / وضعیت مرگ‌ومیر روزانه کرونا در ایران طی دو سال
اینفوگرافیک مقایسه قدرت خرید یارانه سال ۸۹ و سال ۱۴۰۱ اینفوگرافیک مقایسه قدرت خرید یارانه سال ۸۹ و سال ۱۴۰۱

اینفوگرافیک/ مقایسه قدرت خرید یارانه سال ۸۹ و سال ۱۴۰۱

اینفوگرافیک/ مقایسه قدرت خرید یارانه سال ۸۹ و سال ۱۴۰۱
اینفوگرافیک آمار وحشتناک تلفات جاده‌ای ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ اینفوگرافیک آمار وحشتناک تلفات جاده‌ای ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰

اینفوگرافیک | آمار وحشتناک تلفات جاده‌ای ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰

اینفوگرافیک | آمار وحشتناک تلفات جاده‌ای ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰
اینفوگرافیک در مورد تورم مسکن در ایران اینفوگرافیک در مورد تورم مسکن در ایران

اینفوگرافیک/ روزگار دشوار اجاره‌نشینی

اینفوگرافیک/ روزگار دشوار اجاره‌نشینی
اینفوگرافیک درباره شادترین کشورهای جهان در سال 2022 اینفوگرافیک درباره شادترین کشورهای جهان در سال 2022

شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲/ ایران در رتبه ۱۱۰

شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲/ ایران در رتبه ۱۱۰
اینفوگرافیک درباره افزایش تورم و گرانی در دولت رئیسی اینفوگرافیک درباره افزایش تورم و گرانی در دولت رئیسی

اینفوگرافیک/ افزایش تورم در دولت رئیسی

اینفوگرافیک/ افزایش تورم در دولت رئیسی
سایر اینفوگرافیک ها

ازدواج

رئیس جمهور

ویژه سرپوش