صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲

جدیدترین مطالب اینفوگرافیک

اینفوگرافیک درباره پس انداز حقوق برای خرید آیفون ۱۵ اینفوگرافیک درباره پس انداز حقوق برای خرید آیفون ۱۵

اینفوگرافیک/ برای خرید آیفون ۱۵ در هر کشور باید چقدر از حقوقمان را پس‌انداز کنیم؟

اینفوگرافیک/ برای خرید آیفون ۱۵ در هر کشور باید چقدر از حقوقمان را پس‌انداز کنیم؟
اینفوگرافیک مقایسه حداقل دستمزد در ایران و کشورهای خاورمیانه اینفوگرافیک مقایسه حداقل دستمزد در ایران و کشورهای خاورمیانه

اینفوگرافیک/ مقایسه حداقل دستمزد در ایران و کشورهای خاورمیانه

اینفوگرافیک/ مقایسه حداقل دستمزد در ایران و کشورهای خاورمیانه
اینفوگرافیک درباره تورم دو سال دولت رئیسی اینفوگرافیک درباره تورم دو سال دولت رئیسی

اینفوگرافیک/ تورم دو سال دولت رئیسی در برابر تورم هشت سال جنگ با عراق

اینفوگرافیک/ تورم دو سال دولت رئیسی در برابر تورم هشت سال جنگ با عراق
اینفوگرافیک درباره دیه هر عضو بدن انسان اینفوگرافیک درباره دیه هر عضو بدن انسان

دیه هر عضو بدن انسان چقدر است؟/ زبان ۹۰۰ میلیون تومان!

دیه هر عضو بدن انسان چقدر است؟/ زبان ۹۰۰ میلیون تومان!
اینفوگرافیک درباره مواد غذایی مفید برای مقابله با گرما زدگی اینفوگرافیک درباره مواد غذایی مفید برای مقابله با گرما زدگی

اینفوگرافیک/ مواد غذایی مفید برای مقابله با گرما زدگی

اینفوگرافیک/ مواد غذایی مفید برای مقابله با گرما زدگی
اینفوگرافیک درباره عملکرد دولت رئیسی در بخش اقتصادی اینفوگرافیک درباره عملکرد دولت رئیسی در بخش اقتصادی

اینفوگرافیک/ دوسال اول دولت رئیسی چگونه گذشت؟

اینفوگرافیک/ دوسال اول دولت رئیسی چگونه گذشت؟
اینفوگرافیک مقایسه دستمزد یک کارگر با یک فوتبالیست اینفوگرافیک مقایسه دستمزد یک کارگر با یک فوتبالیست

اینفوگرافیک/ مقایسه دستمزد یک کارگر با یک فوتبالیست

اینفوگرافیک/ مقایسه دستمزد یک کارگر با یک فوتبالیست
اینفوگرافیک درباره مالیات اینفلوئنسرها اینفوگرافیک درباره مالیات اینفلوئنسرها

اینفوگرافیک/ اینفلوئنسرهایی که مشمول مالیات شدند

اینفوگرافیک/ اینفلوئنسرهایی که مشمول مالیات شدند
سایر اینفوگرافیک ها

ازدواج

رئیس جمهور

ویژه سرپوش