شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲
جدیدترین

ویدیوهای فرهنگی

فیلم/ مرمت غیراصولی و عجیب یک اثر تاریخی؛ عصارخانه کاشان در معرض نابودی فیلم/ مرمت غیراصولی و عجیب یک اثر تاریخی؛ عصارخانه کاشان در معرض نابودی

فیلم/ مرمت غیراصولی و عجیب یک اثر تاریخی؛ عصارخانه کاشان در معرض نابودی

فیلم/ مرمت غیراصولی و عجیب یک اثر تاریخی؛ عصارخانه کاشان در معرض نابودی
فیلم/ پوشاندن موی آثار هنری در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد! فیلم/ پوشاندن موی آثار هنری در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد!

فیلم/ پوشاندن موی آثار هنری در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد!

فیلم/ پوشاندن موی آثار هنری در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد!
کشف کاخ هخامنشی در روسیه؛ وسعت پادشاهی ایران تا کجا بوده؟ کشف کاخ هخامنشی در روسیه؛ وسعت پادشاهی ایران تا کجا بوده؟

کشف کاخ هخامنشی در روسیه؛ وسعت پادشاهی ایران تا کجا بوده؟

کشف کاخ هخامنشی در روسیه؛ وسعت پادشاهی ایران تا کجا بوده؟
فیلم/ واکنش شفیعی کدکنی به پا گذاشتن فیلمبردار بر روی قبر استاد شجریان فیلم/ واکنش شفیعی کدکنی به پا گذاشتن فیلمبردار بر روی قبر استاد شجریان

فیلم/ واکنش شفیعی کدکنی به پا گذاشتن فیلمبردار بر روی قبر استاد شجریان

فیلم/ واکنش شفیعی کدکنی به پا گذاشتن فیلمبردار بر روی قبر استاد شجریان
قیمت باورنکردنی نقاشی سهراب سپهری در حراج قیمت باورنکردنی نقاشی سهراب سپهری در حراج

قیمت باورنکردنی نقاشی سهراب سپهری در حراج

قیمت باورنکردنی نقاشی سهراب سپهری در حراج
فیلم/ آخرین حرف‌های احمدرضا احمدی قبل از فوتش فیلم/ آخرین حرف‌های احمدرضا احمدی قبل از فوتش

فیلم/ آخرین حرف‌های احمدرضا احمدی قبل از فوتش

فیلم/ آخرین حرف‌های احمدرضا احمدی قبل از فوتش
فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی

فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی

فیلم/ دستکاری نقاشی مونا لیزا توسط هوش مصنوعی
فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی

فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی

فیلم/ شعرخوانی بانوی شاعر تاجیکستانی برای شفیعی کدکنی