صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
آخرین به روز رسانی در تاریخ
شنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۷
،
۰۹:۳۰:۰۱
Microsoft
مدل تبلت قیمت (تومان)
Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB۱۲,۰۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB۱۲,۹۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - core i5-4G-128G۸,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -i5-4G-128۹,۶۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Tablet with Black Type Cover and STM Dux Cover۱,۵۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - corei5-8GB-256GB۹,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - i7-8G-256G۹,۸۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4- Core i7- 8GB -256GB۱۴,۳۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-1T۲۵,۷۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface 3 x7-Z8700 -4GB -128GB۷,۰۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7 16GB 512GB Tablet۲۰,۱۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core m3-7Y30 4GB 128GB Tablet۸,۲۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7 16GB 1TB Tablet۲۵,۳۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Adnanced - Core i5-4GB-128GB۹,۷۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Book-core i7-16GB۲۲,۰۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Book-core i5-8G-256GB۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3 -Corei5-4GB-128GB۱۰,۸۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core i7 - 16GB - 256GB with Keyboard۱۰,۲۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4 Core i5 8GB 512GB Tablet۱۲,۴۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i3-4G-128G۹,۷۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB۱۱,۳۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4 with Keyboard- Core i3 -4GB- 128GB۸,۹۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Executive Sleeve Cover۹,۹۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Intel Core M-8G-128G۸,۵۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core M3-4GB-128GB۱۰,۷۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Platinum Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۶,۷۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 i5 8 128 INT۹,۵۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-core i7-16GB۱۵,۳۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 core i7 8G 256G۱۶,۵۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core-i5 - 4GB - 128GB۹,۵۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-512GB۲۱,۷۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۶,۵۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - 256GB۱۳,۵۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced - D - Tablet۱۶,۵۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core i7-8GB-256GB۲۲,۲۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۶,۳۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB-128GB۱۴,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۵,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-8GB-256GB۱۴,۳۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-Core i5 - 4GB-128GB۱۲,۴۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4 -Corei5-8GB-256GB۱۲,۹۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- B With Black Type Cover - 128GB Tablet۱۱,۷۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256 GB Tablet۱۸,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Cobalt Blue Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۲,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Cobalt Blue Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۶,۷۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Platinum Signature Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۷,۴۸۰,۰۰۰
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - N۱۰,۶۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-4GB-128GB۱۰,۶۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Signature Type Cover Keyboard۱۶,۸۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Signature Type Cover Keyboard۱۱,۳۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard And Pro Plus Glass And Shiny Frosted Body Protector۱۵,۳۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core M3-4GB-128GB۹,۹۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۳,۵۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۴,۵۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۵,۸۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۴,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 With Cobalt Blue Type Cover And Golden Guard Bag - 256GB۱۶,۵۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۲,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core i5-16GB-512GB۱۲,۱۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Black Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۴,۵۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Platinum Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۲,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Platinum Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Cobalt Blue Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Platinum Signature Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۹,۱۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -core i7-8G-256G۱۴,۸۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Executive Sleeve Cover۱۵,۵۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Type Cover Keyboard And Executive Sleeve Cover۱۱,۳۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i7-8GB-256GB۱۵,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-4GB-128GB۱۲,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۴,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-8GB-256GB۱۲,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۶,۳۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۸,۷۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Type Cover And Golden Guard Bag - 256GB۱۶,۵۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - Tablet with Black Type Cover۱۱,۶۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۶,۶۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۸,۹۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB-128GB۱۱,۸۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - 16GB-512GB۲۲,۷۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB-128GB۱۲,۴۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro(2017)‎-Corei7-8GB-256GB۱۳,۹۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -128GB۱۴,۲۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۴,۴۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256 GB Tablet۱۶,۵۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Burgundy Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Burgundy Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۶,۷۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-B With Silver Signature Type Cover - 128GB Tablet۱۲,۳۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Black Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۲۰,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Platinum Signature Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 C With Burgundy Signature Type Cover and Maroo Sleeve 256GB Tablet۱۲,۵۱۰,۰۰۰
Samsung
مدل تبلت قیمت (تومان)
Samsung Galaxy Tab S3 9.‎7 LTE 32G۵,۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 7.‎0 SM-T285 LTE -8GB۱,۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 4 7.‎0 SM-T231 8GB۲,۰۱۰,۰۰۰
SAMSUNG Galaxy Tab A (2018, 10.‎1, 4G) SM-T585 32GB Tablet۲,۷۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 2016 SM-P585 LTE - Octa-Core - 2gb - 16GB۲,۷۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 3G 16GB۱,۸۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.‎0 LTE 32GB۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A T585۲,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.‎0 LTE SM-T355 Quad-Core - 2GB - 16GB۲,۵۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.‎0 SM-T116 8GB۱,۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A SM-P355۳,۳۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.‎6 3G SM-T561 8GB۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.‎0 2016 SM-T719۴,۳۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 T113 8GB۱,۰۳۰,۰۰۰
Samsung ATIV Smart PC Pro XE700T1C-A03SA 64GB۳,۲۰۰,۰۰۰
galaxy book 12- 128gb۲۰,۵۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 with S Pen 10-1 LTE SM-P585۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 - Octa-Core - 3gb -32GB۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 2016 4G 16GB -P585۳,۷۶۰,۰۰۰
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 T385 ظرفیت ۱۶ گیگابایت۲,۳۷۰,۰۰۰
SAMSUNG GALAXY TAB A 10.‎1 SM-T585 2016 4G - 16GB۲,۶۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.‎6-T561۱,۸۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.‎0 LTE with S Pen 16GB۳,۶۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.‎7 LTE 64G۵,۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.‎0 - 2016۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 4G 16GB۴,۰۳۰,۰۰۰
Samsung TAB A T285 Qual-1.‎5 8G۱,۵۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab4 SM-T355 LTE 16GB۲,۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.‎0 (2017)‎۲,۴۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 V - T116۲,۰۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 SM-T815 LTE 32GB۵,۳۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 New Edition 32GB۵,۱۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 3G New Edition Tablet 16GB۲,۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 2016 4G Tablet - 16GB۳,۷۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 V T116NU۲,۱۷۰,۰۰۰
Asus
مدل تبلت قیمت (تومان)
ASUS ZenPad 8.‎0 Z380KNL 4G 16GB۱,۸۹۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 3 8.‎0 Z581KL 2G 32GB۳,۴۱۰,۰۰۰
Asus ZenPad 8.‎0 Z380KL 16G۱,۹۲۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 3S 10 Z500KL Tablet۵,۷۳۰,۰۰۰
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB۱,۲۶۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 10 Z301ML 16GB Tablet۲,۹۱۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 10 Z300CNL 32GB۲,۹۴۰,۰۰۰
ASUS Transformer Mini T103HA 128GB Tablet۶,۰۰۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 3 8.‎0 Z581KL 4G 16GB۳,۵۰۰,۰۰۰
تبلت ایسوس ZenPad 8.0 Z380M۱,۸۲۰,۰۰۰
ASUS Transformer Book T300FA Tablet۶,۷۳۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 8.‎0 Z380KNL 4G 16GB Tablet With Audio Cover۱,۹۲۰,۰۰۰
Lenovo
مدل تبلت قیمت (تومان)
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB۴۶۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 4G - 16GB۱,۰۸۰,۰۰۰
Touchscreen Lenovo Flex2 15.‎6۷۲۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 TB-7304i 3G۱,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book With Windows 64GB۶,۴۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Miix 310 4G - Quad-Core - 4GB - 64GB۳,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 8 4G Tablet۱,۹۸۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 7 TB-7504X Tablet۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M - 16GB۲,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM۱,۳۲۰,۰۰۰
Lenovo Phab Dual SIM PB1-750M - 16GB۱,۸۷۰,۰۰۰
LENOVO TAB2 A8-50LC 4G-WIFI -16GB۱,۹۶۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 TB-X304 Tablet - 16GB۲,۵۶۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Miix 320 64GB Tablet۴,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 8 WiFi Tablet۷۵۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 10 Plus LTE ZA2T0000US Tablet۳,۰۹۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Miix 320 4G 64GB Tablet۴,۱۲۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 Pro - Quad-Core -2gb - 32GB۵,۱۶۰,۰۰۰
Lenovo TAB 3 A8 LTE Dual SIM -16GB۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 10 Plus TB-X704 Tablet۳,۳۱۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 8.‎0 YT3-850M - 16GB۲,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 10 Plus Tablet۲,۳۲۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 3G - Quad-Core - 1GB - 16GB۹۷۰,۰۰۰
Lenovo TAB 2 A10-70L LTE - 16GB۲,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 8 - 16GB۱,۷۴۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 Plus LTE YT-X703L - 32GB Tablet۴,۲۹۰,۰۰۰
Lenovo TAB 4 10 TB-X304L 4G- 16G۲,۵۳۰,۰۰۰
تبلت Lenovo Tab 4 7 8GB wifi مشکی۷۴۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 Essential WiFi - 8GB۷۵۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 Pro YT3-X90L 64GB Tablet۶,۴۶۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book With Windows WiFi 128GB Tablet۷,۶۰۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book With Android 64GB Tablet۶,۳۴۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad Miix 310 X5-Z8350 -64GB۳,۳۱۰,۰۰۰
Lenovo TAB3 710F Essential - WiFi۷۴۰,۰۰۰
Lenovo Tab 2 A10-70 Tablet۲,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo Tab3 7 3G - QUAD CORE - 1GB - 8GB۹۳۰,۰۰۰
Lenovo Tab3 A850M-16GB-LTE۱,۱۴۰,۰۰۰
Lenovo TAB S8 4G۲,۰۵۰,۰۰۰
Lenovo Tab 7 TB-7504X LTE Tablet۱,۳۷۰,۰۰۰
تبلت Lenovo Tab 4 7 plus 16GB LTEمشکی۱,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 Essential 3G-8G۹۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book X90L Wifi Tablet۶,۳۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 10.‎1- 4G۲,۶۸۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 8.‎0- 4G۲,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 WiFi - 8GB۱,۶۵۰,۰۰۰
EarPiece Lenovo IdiaTab A3000۱,۴۴۰,۰۰۰
تبلت Lenovo Tab 4 7 plus 16GB LTEسفید۱,۷۵۰,۰۰۰
Huawei
مدل تبلت قیمت (تومان)
Huawei Mediapad T1 7.‎0 701u - 16GB۱,۳۲۰,۰۰۰
Huawei Mediapad T2 7.‎0 BGO-DL09 Tablet۱,۶۵۰,۰۰۰
Apple
مدل تبلت قیمت (تومان)
Apple iPad 9.‎7 inch (2018)‎ WiFi 32GB Tablet۴,۲۴۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2018 WiFi 128GB Tablet۴,۴۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 Wifi 256GB 2018۱۲,۵۲۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2017)‎ 4G 128GB Tablet۵,۷۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 Wifi 64GB 2018۱۰,۹۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 4G - 128GB۷,۱۵۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2018)‎ 4G 32GB Tablet۵,۴۸۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4 WiFi 128GB۴,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch WiFi 64GB Tablet۸,۰۷۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4 4G 128GB۷,۱۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 4G 9.‎7inch -32GB۶,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 inch WiFi Tablet -Dual-Core - 2GB - 32GB۴,۰۳۰,۰۰۰
iPad 5 4G - 32GB۵,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2017 WiFi 32GB Tablet۴,۴۸۰,۰۰۰
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB۴,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 4G Tablet - Dual Core - 2g- 256GB۹,۳۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 4G 512GB Tablet۱۵,۴۲۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2017)‎ WiFi 128GB Tablet۴,۶۸۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch WiFi 256GB Tablet۱۱,۳۲۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch 4G 256GB Tablet۱۳,۰۲۰,۰۰۰
Apple iPad Pro WiFi Tablet - 128GB۵,۹۸۰,۰۰۰
تبلت Apple Ipad Pro 128GB-WiFi+Cellular 9.7-inch۸,۴۸۰,۰۰۰
iPad Pro 10.‎5 inch 4G - 64 GB۹,۳۰۰,۰۰۰
iPad 5 Wifi - 128GB۴,۸۶۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 4G -64GB۹,۹۳۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 256GB 4G 2017۱۴,۵۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro WiFi 12.‎9 inch Tablet - 256GB۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2017 4GTablet - Dual-Core - 2GB - 32GB۵,۳۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 2017 4G 64GB Tablet۱۲,۳۶۰,۰۰۰
Apple ipad mini 4G 64GB۶,۶۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch WiFi 512GB Tablet۱۳,۲۲۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch 4G 512GB Tablet۱۴,۳۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 4G -32GB۶,۹۵۰,۰۰۰
iPad WiFi 128GB Silver۴,۹۱۰,۰۰۰
iPad (5th Gen) 128GB WiFi۵,۲۷۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 inch 4G - 512GB۲۰,۶۹۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 64GB WiFi 2017۱۱,۲۸۰,۰۰۰
Acer
مدل تبلت قیمت (تومان)
Acer Aspire Switch 10 - 32GB۳,۱۴۰,۰۰۰
Acer Iconia Tab 8 W W1-810-15N8 - 32GB۱,۳۴۰,۰۰۰
Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB۱,۰۲۰,۰۰۰
Acer One 10 S1003-1941 64GB Tablet۳,۱۹۰,۰۰۰
Acer One 10 S1003-133L 64GB Tablet۳,۸۲۰,۰۰۰
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید