صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
آخرین به روز رسانی در تاریخ
==
شنبه ، ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
،
۰۲:۰۰:۰۱

قیمت تبلت اپل

مدل تبلت قیمت (تومان)
Apple iPad 10.‎2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet۴,۶۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 Wifi 256GB 2018۱۱,۶۵۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2018)‎ WiFi 32GB Tablet۵,۲۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 64GB۹,۸۷۰,۰۰۰
iPad Air 3 2019 Wifi 64GB 10.‎5 inch Tablet۷,۷۷۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 5 2019 9.‎7 inch WiFi Tablet 64GB۵,۴۶۰,۰۰۰
Apple iPad mini 2 with retina Display Wi-Fi 16GB۲,۱۶۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 4G - 128GB۸,۵۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2018 WiFi 128GB Tablet۵,۲۴۰,۰۰۰
Apple iPad 10.‎2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet۵,۴۲۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 12.‎9 inch 4G Tablet 256GB۱۴,۱۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 4G 512GB Tablet۱۷,۶۷۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB۷,۶۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air 2019- 4G 256GB۸,۳۸۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 12.‎9 inch 4G Tablet 64GB۱۳,۷۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air 2019 10.‎5 inch 4G Tablet 64GB۶,۷۲۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 4G 9.‎7inch -32GB۶,۰۵۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4 4G 64GB۴,۸۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 12.‎9 inch 4G Tablet 1TB۱۷,۶۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch 4G 256GB Tablet۱۱,۸۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 256GB۱۲,۸۱۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 5 2019 7.‎9 inch 4G Tablet 64GB۸,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad 10.‎2 inch 7th Gen 2019 Cellular 32GB Tablet۵,۰۹۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4 WiFi 128GB۶,۵۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2018)‎ 4G 32GB Tablet۵,۸۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 512GB۱۴,۳۸۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2017)‎ 4G 128GB Tablet۸,۵۹۰,۰۰۰
iPad Pro 9.‎7 inch 128GB WiFi۶,۳۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 4G-64GB۱۸,۸۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 12.‎9 inch 4G Tablet 512GB۱۵,۶۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 LTE 1TB 2018۱۸,۷۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 LTE 64GB 2018۱۳,۸۰۰,۰۰۰
???? ??? ???? ??? - Apple iPad Pro 11 inch (2018)‎ WiFi - 512GB۱۱,۶۵۰,۰۰۰
???? ??? ???? ??? - Apple iPad Pro 12.‎9 inch (2018)‎ WiFi - 64GB۱۱,۷۶۰,۰۰۰
Apple iPad Air 2019 10.‎5 inch WiFi Tablet 256GB۷,۷۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air2 Wifi 64GB۵,۲۲۰,۰۰۰
Apple ipad Air2 4G -16GB۶,۸۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch WiFi 64 GB Tablet۱۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 1TB۱۵,۶۶۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 5 2019 9.‎7 inch WiFi Tablet 256GB۸,۸۱۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۴,۷۹۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۴,۳۷۰,۰۰۰
iPad (5th Gen) 128GB WiFi۶,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2017 4GTablet - Dual-Core - 2GB - 32GB۵,۲۳۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 2018 11 inch WiFi Tablet 1TB۱۷,۰۲۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11 inch 4G 512GB/silver۱۴,۶۱۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۸,۰۶۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۳,۳۳۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۷,۸۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro WiFi 12.‎9 inch Tablet - 256GB۱۳,۴۴۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 4G -32GB۶,۲۳۰,۰۰۰
iPad (5th Gen) 32GB 4G/WiFi۴,۸۹۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 inch WiFi - 512GB۱۵,۸۲۰,۰۰۰
iPad Air 3 2019 10.‎5 inch Cellular 256GB Tablet۱۱,۴۴۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۴,۲۶۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۷,۵۷۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰
iPad Air 3 2019 10.‎5 inch Cellular 64GB Tablet۹,۲۹۰,۰۰۰
iPad Air 3 2019 Wifi 256GB 10.‎5 inch Tablet۱۰,۵۹۰,۰۰۰
Apple iPad mini (2019, 7.‎9") WiFi 256GB Tablet۸,۷۱۰,۰۰۰
Apple iPad 10.‎2 inch 7th Gen 2019 Cellular 128GB Tablet۹,۰۰۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۳,۳۳۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۳,۹۶۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۷,۵۷۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 12.‎9-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۷,۸۵۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎۱۲,۸۱۰,۰۰۰
???? ??? ??? iPad Pro 11-inch ?‎?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎ ?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎?‎ Wifi+Cellular ?‎?‎?‎?‎ ?‎?‎۱۲,۸۱۰,۰۰۰
همه چیز درباره

تبلت آیپد

مک بوک,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,لپ تاپ و کامپیوتر

بر اساس گزارشی تازه اپل در مک بوک و آیپد های جدیدی که بین ۲۰۲۰ تا فصل تابستان ۲۰۲۱ ارائه میشوند از نمایشگرهای« مینی led » استفاده ميکند که کیفیت بهتری دارند ولی هزینه تولید آن ها فراتر هست. به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، اپل درگیر آماده سازی براي یک آپدیت بزرگ در نمایشگرهای مک بوک و آیپد هست.

سیستم عامل‌های جدید اپل,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها

شرکت اپل تاریخ ارائه نسخه تازه سیستم عامل آیفون یعنی iOS 13. 1 و سیستم عامل جدید آیپد یعنی iPadOS را یک هفته جلو انداخت و تاریخ ۲۴ سپتامبر را بعنوان تاریخ جدید عنوان کرد.

آیپد جدید اپل,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,موبایل و تبلت

اپل دقایقی در مراسم امشب خود که به معرفی آیفون‌های جدید و نسل جدید اپل‌واچ اختصاص داشت، همه را شگفت‌زده و اولین عضو از خانواده‌ی تبلت‌های نسل هفتمی خود را رونمایی کرد.  اپل نسل جدید تبلت خود را رونمایی کرد. آیپد جدید اپل از نمایشگر ۱۰.۲ اینچی و تراشه‌ی A10 فیوژن بهره می‌برد.

آی‌پد های اپل,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,موبایل و تبلت

قیمت بالای محصولات اپل، یکی از مشکلاتی است که کاربران این شرکت و پلتفرم نرم‌افزاری اپل، با آن روبرو هستند. برای حل این مشکل، شرکت اپل سه تبلت مختلف را با قیمت‌های ۳۲۹، ۴۹۹ و ۷۹۹ دلار به بازار ارائه کرده است تا کاربران حق انتخاب بیشتر و متنوع‌تری را داشته باشند.

محصولات اپل 2019,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,موبایل و تبلت

شرکت اپل بی سروصدا از تبلت آی پد ایر ۱۰.۵ اینچی جدید خود و نیز آی پد مینی به روزشده ای رونمایی کرده است. هر دو محصول با قلم هوشمند این شرکت سازگاری دارند.

آیپد مینی 2019,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,موبایل و تبلت

در توییتر چند تصویر منتسب به نسل جدید آیپد مینی منتشر شده است. این تصاویر، آیپد مینی طلایی رنگی را نشان می‌دهد که خطوط آنتن یک مستطیل با لبه‌های گرد را بر بدنه تشکیل داده‌اند.

آی پد پرو,اخبار دیجیتال,خبرهای دیجیتال,موبایل و تبلت

اخیراً متخصصان وب‌سایت iFixit اقدام به کالبدشکافی آی‌پد پرو ۱۱ اینچی و بررسی میزان تعمیرپذیری آن کرده‌اند. وب‌سایت iFixit برای بررسی سخت‌افزاری و میزان تعمیرپذیری به سراغ آی‌پد پرو ۱۱ اینچ، یکی از جدیدترین محصولات اپل رفته‌ است.

ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید