صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
کافه سیاست > تازه های نشر

تازه های نشر

سرپوش - تازه های نشر

انتشار «سه خواهر، سه ملکه» و ۲ کتاب دیگر <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="انتشار کتاب جدید,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="330" src="https://media.sarpoosh.com/i

ترجمه کتاب «شهروندی» منتشر شد <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="کتاب شهروندی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoosh.com/images

کتاب خاطرات والری تریرویلر به چاپ هفتم رسید <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="کتاب برای این لحظه متشکرم,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpo

مجموعه‌داستان «طبقه متروک» چاپ شد <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="مجموعه‌داستان طبقه متروک,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoos

کتاب جدیدی از رسول یونان منتشر شد <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="رسول یونان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoosh.com/images/‎

«داستان‌های خوب برای دختران بلندپرواز» به چاپ نهم رسید <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="کتاب داستان‌های خوب برای دختران بلندپرواز,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="http

انتشار یک رمان طنز و «آخرین شبح کریسمس» <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="رمان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="353" src="https://media.sarpoosh.com/images/9802/98

رمان «فرار از شب» چاپ شد/ زمانی که دخترها زنده‌به‌گور می‌شدند <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="رمان فرار از شب,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoosh.com/ima

رمان «منشأ» منتشر شد/ «دروغ‌های لاک لامورا» در نمایشگاه کتاب پراکنده شدند <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="کتاب های جدید در نمایشگاه کتاب تهران,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://m

چاپ دوباره «پیکار با سرنوشت» و «دیدرو» پس از سال‌ها <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="کتاب پیکار با سرنوشت و دیدرو,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sa

انتشار مجموعه شعر، داستان کوتاه و رمان <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="انتشار مجموعه اشعار,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoosh.co

تازه‌های نـــــشر؛ از «یاس امین‌الدوله» تا «زندگی خانم کاتیوشا ب. و همکاران تمام فلزی‌اش» <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="یاس امین‌الدوله,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="396" src="https://media.sarpoosh.com/im

ترجمه دهمین رمان «الف شفق» منتشر شد <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="رمان الف شفق,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoosh.com/images

مجموعه داستان «پسران سالخورده» منتشر شد <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="مجموعه داستان پسران سالخورده,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="600" src="https://media.sar

کتاب «تهران ــ ۵۶» منتشر شد <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="کتاب تهران ــ ۵۶,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="400" src="https://media.sarpoosh.com/im

تازه‌های نشر؛ از مجموعه اشعار ژاک پره‌ور تا هفت داستان از دوردست <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="مجموعه اشعار ژاک پره‌ور,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.co

چند کتاب تازه منتشر شد <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9712/97-12-admi

انتشار ۲ کتاب درباره «سم شپارد» <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="کتاب‌ تأثیر پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌های سم شپارد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="

محمد رحمانیان و رونمایی از یک جلد کتاب <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="محمد رحمانیان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9

«همه‌ی آن‌چه همیشه می‌خواستیم» منتشر شد <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="رمان همه‌ی آن‌چه همیشه می‌خواستیم,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.s

۱۲۳۴۵آرشیو
انتشار کتاب جدید,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب شهروندی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب برای این لحظه متشکرم,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
مجموعه‌داستان طبقه متروک,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رسول یونان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب داستان‌های خوب برای دختران بلندپرواز,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان فرار از شب,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب های جدید در نمایشگاه کتاب تهران,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب پیکار با سرنوشت و دیدرو,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
انتشار مجموعه اشعار,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
یاس امین‌الدوله,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان الف شفق,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
مجموعه داستان پسران سالخورده,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب تهران ــ ۵۶,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
مجموعه اشعار ژاک پره‌ور,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب‌ تأثیر پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌های سم شپارد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
محمد رحمانیان,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان همه‌ی آن‌چه همیشه می‌خواستیم,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
شاید از دست داده باشید
درمان یک بیماری عفونی زنانه با ترکیب عسل و ماست
تهیه نقشه ۳بعدی از اندام‌های بدن انسان
افزایش غلظت آلاینده ها در اصفهان/ نصف جهان در وضعیت قرمز
آیا ابتلای ۴۵ نفر به کرونا در کشور صحت دارد؟ / وزارت بهداشت واکنش نشان داد!
با نخوردن غذا لاغر می‌شوید؟
ادعاهای بی‌اساس فیس‌بوک علیه ایران
استخدام شرخرها مأمور برای وصول مطالبات شهرداری تهران از بدهکاران
اضافه خدمت سربازان بخشیده شد
استفاده از لوازم آرایشی در دوران حاملگی باعث چاق شدن نوزاد می‌شود
محفاظت از خود در مقابل سکته مغزی با استفاده از مسواک و نخ دندان
اظهارات پامپئو خطاب به مردم ایران: آمریکا صدای شما را می‌شنود
تولید بستنی با شیر خشک فاسد!
اعلام زمان ثبت نام وام شهریه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
هواشناسی ایران امروز ۹۸/۱۱/۲۷؛ وزش باد شدید در بیشتر مناطق
دستبندی با توانایی مختل کردن میکروفون‌ها ساخته شد