جمعه ۰۴ اسفند ۱۴۰۲

جدول لیگ برتر (۱۴۰۰-۱۴۰۱) - جام خلیج فارس

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱استقلال۹۷۱۱۵۱۴۹۲۲
۲ذوب آهن۱۰۵۳۲۱۰۱۲۲۱۸
۳پرسپولیس *۹۵۳۱۵۱۱۶۱۷
۴ملوان۱۰۴۴۲۸۱۴۶۱۶
۵سپاهان *۸۶۱۱۷۱۷۱۰۱۵
۶تراکتور۱۰۵۰۵۱۰۱۳۳۱۵
۷مس رفسنجان۱۰۴۲۴۹۹۰۱۴
۸گل گهرسیرجان۸۳۴۱۶۱۱۵۱۳
۹آلومینیوم اراک۱۰۴۱۵۱۱۷۱۳
۱۰هوادار۱۰۲۴۴۱۱۱۰۱۰
۱۱شمس آذر قزوین *۹۳۳۳۱۲۱۳۱۹
۱۲فولاد۹۳۰۶۱۵۴-۱۱۹
۱۳پیکان۱۰۱۵۴۱۲۶۸
۱۴صنعت نفت آبادان۹۱۴۴۱۸۹۷
۱۵نساجی مازندران۹۱۳۵۱۲۷۶
۱۶استقلال خوزستان۱۰۰۴۶۱۱۵۴

جدول زمانبندی جام خلیج فارس

هفته ۱۱استقلال خوزستان-سپاهان ۱۶:۴۵ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱آلومینیوم اراک-پیکان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱مس رفسنجان-صنعت نفت آبادان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱هوادار-ملوان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱شمس آذر قزوین-گل گهرسیرجان ۱۵:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱ذوب آهن-استقلال ۱۷:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱تراکتور-فولاد ۱۵:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱پرسپولیس-نساجی مازندران ۱۷:۳۰ جمعه ۸ دی
هفته ۱۱ذوب آهن-کاله ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱مس کرمان-مهرام ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱شهرداری گرگان-پالایش نفت آبادان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱آورتا ساری-فولاد هرمزگان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱طبیعت-مس رفسنجان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱لیموندیس فارس-رعد پدافند مشهد ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان۰ - ۰الدحیل سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۱۱پرسپولیس۲ - ۰النصر سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۱۱الدحیل۱ - ۰پرسپولیس دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۱۱النصر۱ - ۳استقلال تاجیکستان دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۱۱پرسپولیس۰ - ۲استقلال تاجیکستان سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱النصر۳ - ۴الدحیل سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان۱ - ۱پرسپولیس سه شنبه ۱۶ آبان
هفته ۱۱الدحیل۳ - ۲النصر سه شنبه ۱۶ آبان
هفته ۱۱الدحیل-استقلال تاجیکستان ۱۹:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱النصر-پرسپولیس ۲۱:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان-النصر ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۱۱پرسپولیس-الدحیل ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۱۱گالاتاسرای۲ - ۲کپنهاگن چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱بایرن مونیخ۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱کپنهاگن۲ - ۱بایرن مونیخ سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۱۱منچستریونایتد۳ - ۲گالاتاسرای سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۱۱گالاتاسرای۳ - ۱بایرن مونیخ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱منچستریونایتد۰ - ۱کپنهاگن سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱بایرن مونیخ۱ - ۲گالاتاسرای چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۱۱کپنهاگن۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۱۱گالاتاسرای-منچستریونایتد ۲۱:۱۵ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۱۱بایرن مونیخ-کپنهاگن ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۱۱منچستریونایتد-بایرن مونیخ ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۱۱کپنهاگن-گالاتاسرای ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۱۱المپیاکوس۳ - ۲فرایبورگ پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱وستهم۱ - ۳باکا توپولا پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱باکا توپولا۲ - ۲المپیاکوس پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱فرایبورگ۲ - ۱وستهم پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱المپیاکوس۱ - ۲وستهم پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱باکا توپولا۳ - ۱فرایبورگ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱فرایبورگ۰ - ۵باکا توپولا پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱وستهم۰ - ۱المپیاکوس پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱باکا توپولا-وستهم ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱فرایبورگ-المپیاکوس ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱المپیاکوس-باکا توپولا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱وستهم-فرایبورگ ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱لیل۰ - ۲المپیا لیولیانا چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا۱ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱المپیا لیولیانا۱ - ۰اسلوان براتیسلاوا پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱کلاکسویک۰ - ۰لیل پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱لیل۱ - ۲اسلوان براتیسلاوا پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱کلاکسویک۰ - ۳المپیا لیولیانا پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا۱ - ۱لیل پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱المپیا لیولیانا۰ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱المپیا لیولیانا-لیل ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱کلاکسویک-اسلوان براتیسلاوا ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا-المپیا لیولیانا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱لیل-کلاکسویک ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱امارات-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ یکشنبه ۲۴ دی
هفته ۱۱ایران-فلسطین ۲۱:۰۰ یکشنبه ۲۴ دی
هفته ۱۱فلسطین-امارات ۲۱:۰۰ پنج شنبه ۲۸ دی
هفته ۱۱هنگ کنگ-ایران ۲۱:۰۰ جمعه ۲۹ دی
هفته ۱۱ایران-امارات ۱۸:۳۰ سه شنبه ۳ بهمن
هفته ۱۱هنگ کنگ-فلسطین ۱۸:۳۰ سه شنبه ۳ بهمن
هفته ۱۱منچسترسیتی-لیورپول ۱۶:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱لوتون-کریستال پالاس ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱ناتینگهام فارست-برایتون ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱برنتفورد-آرسنال ۲۱:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱برنلی-وستهم ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱نیوکسل-چلسی ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱شفیلد یونایتد-بورنموث ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱تاتنهام-استون ویلا ۱۷:۳۰ یکشنبه ۵ آذر
هفته ۱۱اورتون-منچستریونایتد ۲۰:۰۰ یکشنبه ۵ آذر
هفته ۱۱فولام-ولورهمپتون ۲۳:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱نوجوانان اکوادور۳ - ۱نوجوانان برزیل دوشنبه ۲۹ آبان
هفته ۱۱نوجوانان اسپانیا۱ - ۲نوجوانان ژاپن دوشنبه ۲۹ آبان
هفته ۱۱نوجوانان آلمان-نوجوانان آمریکا ۱۲:۰۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان مراکش-نوجوانان ایران ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان مالی-نوجوانان مکزیک ۱۲:۰۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان آرژانتین-نوجوانان ونزوئلا ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان انگلیس-نوجوانان ازبکستان ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۱ آذر
هفته ۱۱نوجوانان فرانسه-نوجوانان سنگال ۱۵:۳۰ چهارشنبه ۱ آذر
هفته ۱۱ترکمنستان۳ - ۱ازبکستان پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۱۱ایران۰ - ۴هنگ کنگ پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۱۱هنگ کنگ-ترکمنستان ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱ازبکستان-ایران ۱۶:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱هنگ کنگ-ازبکستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۲ فروردين
هفته ۱۱ایران-ترکمنستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۲ فروردين
هفته ۱۱ازبکستان-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ سه شنبه ۷ فروردين
هفته ۱۱ترکمنستان-ایران ۱۸:۰۰ سه شنبه ۷ فروردين
هفته ۱۱هنگ کنگ-ایران ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۱۷ خرداد
هفته ۱۱ازبکستان-ترکمنستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۱۷ خرداد
هفته ۱۱ایران-ازبکستان ۱۸:۰۰ سه شنبه ۲۲ خرداد
هفته ۱۱ترکمنستان-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ سه شنبه ۲۲ خرداد
هفته ۱۱مس کرمان-سپاهان ۱۶:۰۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱ ۱۶:۰۰ دوشنبه ۶ آذر
همه چیز درباره

لیگ برتر خلیج فارس

مهدی هاشمی نسب,دیدار استقلال و ملوان

مربی تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد مشکلات بین جواد نکونام و علی خطیر حل شود. به گزارش تسنیم، مهدی هاشمی‌نسب پس از تساوی یک - یک تیم‌های فوتبال ملوان انزلی و استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر گفت: هیچ تیمی ملوان را در زمین خودش تا این حد تحت فشار نگذاشته بود.

دیدار استقلال و ملوان,کارشناسی داوری دیدار ملوان و استقلال/

کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: تصمیمات مهم و تأثیرگذاری در بازی ملوان و استقلال پیش نیامد، اما اشکالات زیادی وجود داشت. حسین عسگری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قضاوت علی اصغر مومنی در دیدار تیم‌های ملوان و استقلال اظهار داشت: عملکرد داوری در مجموع خوب و قابل قبول بود.

لیگ بیست و سوم,جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته هفدهم

توقف استقلال مقابل ملوان بندر انزلی ممکن است پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به پایان صدرنشینی آبی‌ها در لیگ بیست‌وسوم منجر شود. به گزارش تسنیم، هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز (پنجشنبه) وارد روز دوم شد تا تنها یک مسابقه از این هفته باقی بماند.

دیدار ملوان و استقلال,هفته هفدهم لیگ بیست و سوم

تیم فوتبال استقلال در دیداری خارج از خانه مقابل ملوان بندر انزلی به یک امتیاز بسنده کرد.

جواد نکونام,سرمربی استقلال تهران

جواد نکونام قبل از سفر به گیلان یک جلسه ویژه در فرودگاه مهرآباد با یکی از مدیران مشهور استقلال داشت. به گزارش خبرورزشی، استقلال در حالی به سوی رشت پرواز کرد که جواد نکونام قبل از سوار شدن به هواپیما جلسه مهمی داخل فرودگاه مهرآباد با یکی از سرشناس‌ترین مدیران باشگاه استقلال برگزار کرد.

احمد آل نعمه,سرمربی فولاد

با اعلام باشگاه فولاد خوزستان، احمد آل نعمه تا پایان فصل هدایت این تیم را در لیگ برتر فوتبال عهده دار شد.

اوسمار ویرا,سرمربی پرسپولیس

سرمربی برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس به جای خالی تماشاگران در بازی امروز این تیم مقابل تراکتور اشاره و ابراز امیدواری کرد، در بازی آتی آنها سرخپوشان را همراهی کنند.

زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • پنج شنبه ۳ اسفند
  لیگ برتر ایران
  هوادار - شمس آذر قزوین
  ۱۵:۰۰
 • جام جهانی فوتبال ساحلی
  برزیل - ژاپن
  ۱۵:۰۰
 • جام جهانی فوتبال ساحلی
  -
  ۱۵:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  صنعت نفت آبادان - فولاد
  ۱۶:۰۰
 • جام جهانی فوتبال ساحلی
  بلاروس - پرتغال
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر ایران
  ملوان - استقلال
  ۱۷:۱۵
 • جام جهانی فوتبال ساحلی
  ایران - امارات
  ۱۹:۰۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  الاتحاد - نوبهار نمنگان
  ۱۹:۳۰
 • جام جهانی فوتبال ساحلی
  ایتالیا - تاهیتی
  ۲۰:۳۰
 • لیگ اروپا
  رن - آث میلان
  ۲۱:۱۵
 • لیگ اروپا
  تولوز - بنفیکا
  ۲۱:۱۵
 • لیگ اروپا
  قره باغ - براگا
  ۲۱:۱۵
 • لیگ کنفرانس اروپا
  بوده - آژاکس
  ۲۱:۱۵
 • لیگ کنفرانس اروپا
  دیناموزاگرب - رئال بتیس
  ۲۱:۱۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  الهلال - سپاهان
  ۲۱:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  تورینو - لاتزیو
  ۲۳:۱۵
 • لیگ اروپا
  مارسی - شاختار
  ۲۳:۳۰
 • لیگ اروپا
  آاس رم - فاینورد
  ۲۳:۳۰
 • لیگ اروپا
  اسپارتا پراگ - گالاتاسرای
  ۲۳:۳۰
 • جمعه ۴ اسفند
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  دالاس ماوریکس - فینیکس سانز
  ۰۴:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  گلدن استیت واریرز - لس آنجلس لیکرز
  ۰۶:۳۰
 • فینال لیگ برتر والیبال زنان
  مهرسان تهران - سایپا تهران
  ۱۳:۰۰
 • لیگ برتر فوتسال
  گیتی پسند - شهرداری ساوه
  ۱۵:۰۰
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرلورکوزن - ماینتس
  ۲۳:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  رئال سوسیداد - ویارئال
  ۲۳:۳۰
 • چمپیونشیپ انگلیس
  لیدز - لسترسیتی
  ۲۳:۳۰
 • شنبه ۵ اسفند
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  فیلادلفیا - کلیولند کاوالیرز
  ۰۴:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  لس آنجلس لیکرز - سن آنتونیو اسپرز
  ۰۷:۰۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  کایسری اسپور - آنکاراگوچو
  ۱۴:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  گرانادا - والنسیا
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  استون ویلا - ناتینگهام فارست
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  برایتون - اورتون
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  کریستال پالاس - برنلی
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  منچستریونایتد - فولام
  ۱۸:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  بارسلونا - ختافه
  ۱۸:۴۵
 • سوپرلیگ ترکیه
  فنرباغچه - کاسیم پاشا
  ۱۹:۳۰
 • لیگ برتر امارات
  شارجه امارات - الاتحاد کلبا
  ۱۹:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  بورنموث - منچسترسیتی
  ۲۱:۰۰
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرن مونیخ - لایپزیش
  ۲۱:۰۰
 • اردیویسه هلند
  زووله - آیندهوون
  ۲۲:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  جنوا - اودینزه
  ۲۳:۱۵
 • لیگ برتر انگلیس
  آرسنال - نیوکسل
  ۲۳:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  آلمریا - اتلتیکومادرید
  ۲۳:۳۰
 • یکشنبه ۶ اسفند
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  نیویورک نیکس - بوستون سلتیکس
  ۰۵:۰۰
ویژه سرپوش