سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

جدول لیگ برتر (۱۴۰۱-۱۴۰۰) - جام خلیج فارس

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱استقلال۹۷۱۱۵۱۴۹۲۲
۲ذوب آهن۱۰۵۳۲۱۰۱۲۲۱۸
۳پرسپولیس *۹۵۳۱۵۱۱۶۱۷
۴ملوان۱۰۴۴۲۸۱۴۶۱۶
۵سپاهان *۸۶۱۱۷۱۷۱۰۱۵
۶تراکتور۱۰۵۰۵۱۰۱۳۳۱۵
۷مس رفسنجان۱۰۴۲۴۹۹۰۱۴
۸گل گهرسیرجان۸۳۴۱۶۱۱۵۱۳
۹آلومینیوم اراک۱۰۴۱۵۱۱۷۱۳
۱۰هوادار۱۰۲۴۴۱۱۱۰۱۰
۱۱شمس آذر قزوین *۹۳۳۳۱۲۱۳۱۹
۱۲فولاد۹۳۰۶۱۵۴-۱۱۹
۱۳پیکان۱۰۱۵۴۱۲۶۸
۱۴صنعت نفت آبادان۹۱۴۴۱۸۹۷
۱۵نساجی مازندران۹۱۳۵۱۲۷۶
۱۶استقلال خوزستان۱۰۰۴۶۱۱۵۴

جدول زمانبندی جام خلیج فارس

هفته ۱۱استقلال خوزستان-سپاهان ۱۶:۴۵ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱آلومینیوم اراک-پیکان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱مس رفسنجان-صنعت نفت آبادان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱هوادار-ملوان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱شمس آذر قزوین-گل گهرسیرجان ۱۵:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱ذوب آهن-استقلال ۱۷:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱تراکتور-فولاد ۱۵:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱پرسپولیس-نساجی مازندران ۱۷:۳۰ جمعه ۸ دی
هفته ۱۱ذوب آهن-کاله ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱مس کرمان-مهرام ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱شهرداری گرگان-پالایش نفت آبادان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱آورتا ساری-فولاد هرمزگان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱طبیعت-مس رفسنجان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱لیموندیس فارس-رعد پدافند مشهد ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان۰ - ۰الدحیل سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۱۱پرسپولیس۲ - ۰النصر سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۱۱الدحیل۱ - ۰پرسپولیس دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۱۱النصر۱ - ۳استقلال تاجیکستان دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۱۱پرسپولیس۰ - ۲استقلال تاجیکستان سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱النصر۳ - ۴الدحیل سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان۱ - ۱پرسپولیس سه شنبه ۱۶ آبان
هفته ۱۱الدحیل۳ - ۲النصر سه شنبه ۱۶ آبان
هفته ۱۱الدحیل-استقلال تاجیکستان ۱۹:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱النصر-پرسپولیس ۲۱:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان-النصر ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۱۱پرسپولیس-الدحیل ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۱۱گالاتاسرای۲ - ۲کپنهاگن چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱بایرن مونیخ۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱کپنهاگن۲ - ۱بایرن مونیخ سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۱۱منچستریونایتد۳ - ۲گالاتاسرای سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۱۱گالاتاسرای۳ - ۱بایرن مونیخ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱منچستریونایتد۰ - ۱کپنهاگن سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱بایرن مونیخ۱ - ۲گالاتاسرای چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۱۱کپنهاگن۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۱۱گالاتاسرای-منچستریونایتد ۲۱:۱۵ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۱۱بایرن مونیخ-کپنهاگن ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۱۱منچستریونایتد-بایرن مونیخ ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۱۱کپنهاگن-گالاتاسرای ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۱۱المپیاکوس۳ - ۲فرایبورگ پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱وستهم۱ - ۳باکا توپولا پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱باکا توپولا۲ - ۲المپیاکوس پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱فرایبورگ۲ - ۱وستهم پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱المپیاکوس۱ - ۲وستهم پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱باکا توپولا۳ - ۱فرایبورگ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱فرایبورگ۰ - ۵باکا توپولا پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱وستهم۰ - ۱المپیاکوس پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱باکا توپولا-وستهم ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱فرایبورگ-المپیاکوس ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱المپیاکوس-باکا توپولا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱وستهم-فرایبورگ ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱لیل۰ - ۲المپیا لیولیانا چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا۱ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱المپیا لیولیانا۱ - ۰اسلوان براتیسلاوا پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱کلاکسویک۰ - ۰لیل پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱لیل۱ - ۲اسلوان براتیسلاوا پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱کلاکسویک۰ - ۳المپیا لیولیانا پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا۱ - ۱لیل پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱المپیا لیولیانا۰ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱المپیا لیولیانا-لیل ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱کلاکسویک-اسلوان براتیسلاوا ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا-المپیا لیولیانا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱لیل-کلاکسویک ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱امارات-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ یکشنبه ۲۴ دی
هفته ۱۱ایران-فلسطین ۲۱:۰۰ یکشنبه ۲۴ دی
هفته ۱۱فلسطین-امارات ۲۱:۰۰ پنج شنبه ۲۸ دی
هفته ۱۱هنگ کنگ-ایران ۲۱:۰۰ جمعه ۲۹ دی
هفته ۱۱ایران-امارات ۱۸:۳۰ سه شنبه ۳ بهمن
هفته ۱۱هنگ کنگ-فلسطین ۱۸:۳۰ سه شنبه ۳ بهمن
هفته ۱۱منچسترسیتی-لیورپول ۱۶:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱لوتون-کریستال پالاس ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱ناتینگهام فارست-برایتون ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱برنتفورد-آرسنال ۲۱:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱برنلی-وستهم ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱نیوکسل-چلسی ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱شفیلد یونایتد-بورنموث ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱تاتنهام-استون ویلا ۱۷:۳۰ یکشنبه ۵ آذر
هفته ۱۱اورتون-منچستریونایتد ۲۰:۰۰ یکشنبه ۵ آذر
هفته ۱۱فولام-ولورهمپتون ۲۳:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱نوجوانان اکوادور۳ - ۱نوجوانان برزیل دوشنبه ۲۹ آبان
هفته ۱۱نوجوانان اسپانیا۱ - ۲نوجوانان ژاپن دوشنبه ۲۹ آبان
هفته ۱۱نوجوانان آلمان-نوجوانان آمریکا ۱۲:۰۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان مراکش-نوجوانان ایران ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان مالی-نوجوانان مکزیک ۱۲:۰۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان آرژانتین-نوجوانان ونزوئلا ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان انگلیس-نوجوانان ازبکستان ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۱ آذر
هفته ۱۱نوجوانان فرانسه-نوجوانان سنگال ۱۵:۳۰ چهارشنبه ۱ آذر
هفته ۱۱ترکمنستان۳ - ۱ازبکستان پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۱۱ایران۰ - ۴هنگ کنگ پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۱۱هنگ کنگ-ترکمنستان ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱ازبکستان-ایران ۱۶:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱هنگ کنگ-ازبکستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۲ فروردين
هفته ۱۱ایران-ترکمنستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۲ فروردين
هفته ۱۱ازبکستان-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ سه شنبه ۷ فروردين
هفته ۱۱ترکمنستان-ایران ۱۸:۰۰ سه شنبه ۷ فروردين
هفته ۱۱هنگ کنگ-ایران ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۱۷ خرداد
هفته ۱۱ازبکستان-ترکمنستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۱۷ خرداد
هفته ۱۱ایران-ازبکستان ۱۸:۰۰ سه شنبه ۲۲ خرداد
هفته ۱۱ترکمنستان-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ سه شنبه ۲۲ خرداد
هفته ۱۱مس کرمان-سپاهان ۱۶:۰۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱ ۱۶:۰۰ دوشنبه ۶ آذر
همه چیز درباره

لیگ برتر خلیج فارس

قرارداد اوسمار ,هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر , پرسپولیس,

در روزهایی که همه هواداران پرسپولیس منتظر تمدید قرارداد اوسمار بوده و هستند، صبح روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها از پیشنهاد خارجی برای اوسمار خبر داد. به گزارش همشهری آنلاین پرسپولیس بعد از به تعویق افتادن بازی‌های هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر تمرینات خود را در ورزشگاه شهید کاظمی ادامه داد.

برنامه سه هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر

برنامه سه هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اعلام شد و آخرین هفته نیز در تاریخ دوازدهم خرداد برگزار می‌شود.

، هفته بیبست و هشتم لیگ برتر فوتبال کشور,لغو ، هفته بیبست و هشتم لیگ برتر فوتبال کشور

در پی شهادت آیت الله سیدابراهیم رییسی و هیات همراه در استان آذربایجان شرقی، هفته بیبست و هشتم لیگ برتر فوتبال کشور تعطیل شد. مسابقات روز سه‌شنبه لیگ برتر فوتبال لغو شد. در پی شهادت ابراهیم رئیسی، سازمان لیگ برتر بازی‌های هفته بیست و هشتم لیگ برتر را به زمان دیگری موکول کرد.

داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر,استقلال نساجی

داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر مشخص شدند و کوپال ناظمی برای پرسپولیس و بیژن حیدری برای استقلال سوت خواهند زد. بیژن حیدری در بازی رفت استقلال و نساجی هم داور بود.

سرمربی سابق استقلال, پرویز مظلومی

سرمربی سابق استقلال گفت: الان قهرمانی دست خود بچه‌هاست اما بازی‌ها حساس هستند. به‌خصوص بازی با نساجی بسیار سخت و حساس است. استقلال با تیم‌هایی بازی دارد که شرایط خودشان هم در جدول حساس است، مثل همین نساجی.

مهدی پاشازاده,حمله پاشازاده به پرسپولیس

مهدی پاشازاده با ابراز نگرانی بابت داوری‌های سه هفته پایانی لیگ برتر می‌گوید که قانون آفساید در این فصل برای پرسپولیس تغییر کرده است. به گزارش ورزش سه، لیگ برتر به هفته‌های پایانی خود رسیده و سرخابی رقابت حساسی برای کسب عنوان قهرمانی دارند.

پیکان استقلال,استقلال در دستگردی

باشگاه پیکان با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که قصد خروج از استادیوم دستگردی را ندارد. به گزارش ورزش سه، در شرایطی که به دلیل درخواست هواداران تراکتور برای تماشای دیدار تیم محبوبشان برابر پیکان، شایعاتی پیرامون تغییر محل بازی این دو تیم وجود داشت اما باشکاه پیکان صراحتا این موضوع را رد کرد.

زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • سه شنبه ۱ خرداد
  لیگ ملت‌های والیبال
  بلغارستان - فرانسه
  ۱۷:۳۰
 • لیگ برتر امارات
  الاتحاد کلبا - الوصل امارات
  ۲۰:۳۰
 • لیگ برتر امارات
  شباب الاهلی امارات - بنی یاس
  ۲۰:۳۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  ترکیه - کانادا
  ۲۰:۳۰
 • چهارشنبه ۲ خرداد
  لیگ ملت‌های والیبال
  آرژانتین - ژاپن
  ۰۰:۰۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  کوبا - برزیل
  ۰۳:۳۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  هلند - اسلوونی
  ۱۷:۳۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  آمریکا - لهستان
  ۲۰:۳۰
 • لیگ اروپا
  آتالانتا - بایرلورکوزن
  ۲۲:۳۰
ویژه سرپوش