سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

جدول لیگ برتر (۱۴۰۱-۱۴۰۰) - جام خلیج فارس

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱استقلال۹۷۱۱۵۱۴۹۲۲
۲ذوب آهن۱۰۵۳۲۱۰۱۲۲۱۸
۳پرسپولیس *۹۵۳۱۵۱۱۶۱۷
۴ملوان۱۰۴۴۲۸۱۴۶۱۶
۵سپاهان *۸۶۱۱۷۱۷۱۰۱۵
۶تراکتور۱۰۵۰۵۱۰۱۳۳۱۵
۷مس رفسنجان۱۰۴۲۴۹۹۰۱۴
۸گل گهرسیرجان۸۳۴۱۶۱۱۵۱۳
۹آلومینیوم اراک۱۰۴۱۵۱۱۷۱۳
۱۰هوادار۱۰۲۴۴۱۱۱۰۱۰
۱۱شمس آذر قزوین *۹۳۳۳۱۲۱۳۱۹
۱۲فولاد۹۳۰۶۱۵۴-۱۱۹
۱۳پیکان۱۰۱۵۴۱۲۶۸
۱۴صنعت نفت آبادان۹۱۴۴۱۸۹۷
۱۵نساجی مازندران۹۱۳۵۱۲۷۶
۱۶استقلال خوزستان۱۰۰۴۶۱۱۵۴

جدول زمانبندی جام خلیج فارس

هفته ۱۱استقلال خوزستان-سپاهان ۱۶:۴۵ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱آلومینیوم اراک-پیکان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱مس رفسنجان-صنعت نفت آبادان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱هوادار-ملوان ۱۵:۰۰ جمعه ۳ آذر
هفته ۱۱شمس آذر قزوین-گل گهرسیرجان ۱۵:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱ذوب آهن-استقلال ۱۷:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱تراکتور-فولاد ۱۵:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱پرسپولیس-نساجی مازندران ۱۷:۳۰ جمعه ۸ دی
هفته ۱۱ذوب آهن-کاله ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱مس کرمان-مهرام ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱شهرداری گرگان-پالایش نفت آبادان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱آورتا ساری-فولاد هرمزگان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱طبیعت-مس رفسنجان ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱لیموندیس فارس-رعد پدافند مشهد ۱۶:۰۰ پنج شنبه ۲ آذر
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان۰ - ۰الدحیل سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۱۱پرسپولیس۲ - ۰النصر سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۱۱الدحیل۱ - ۰پرسپولیس دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۱۱النصر۱ - ۳استقلال تاجیکستان دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۱۱پرسپولیس۰ - ۲استقلال تاجیکستان سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱النصر۳ - ۴الدحیل سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان۱ - ۱پرسپولیس سه شنبه ۱۶ آبان
هفته ۱۱الدحیل۳ - ۲النصر سه شنبه ۱۶ آبان
هفته ۱۱الدحیل-استقلال تاجیکستان ۱۹:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱النصر-پرسپولیس ۲۱:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱استقلال تاجیکستان-النصر ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۱۱پرسپولیس-الدحیل ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۱۱گالاتاسرای۲ - ۲کپنهاگن چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱بایرن مونیخ۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱کپنهاگن۲ - ۱بایرن مونیخ سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۱۱منچستریونایتد۳ - ۲گالاتاسرای سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۱۱گالاتاسرای۳ - ۱بایرن مونیخ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱منچستریونایتد۰ - ۱کپنهاگن سه شنبه ۲ آبان
هفته ۱۱بایرن مونیخ۱ - ۲گالاتاسرای چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۱۱کپنهاگن۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۱۱گالاتاسرای-منچستریونایتد ۲۱:۱۵ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۱۱بایرن مونیخ-کپنهاگن ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۱۱منچستریونایتد-بایرن مونیخ ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۱۱کپنهاگن-گالاتاسرای ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۱۱المپیاکوس۳ - ۲فرایبورگ پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱وستهم۱ - ۳باکا توپولا پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱باکا توپولا۲ - ۲المپیاکوس پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱فرایبورگ۲ - ۱وستهم پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱المپیاکوس۱ - ۲وستهم پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱باکا توپولا۳ - ۱فرایبورگ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱فرایبورگ۰ - ۵باکا توپولا پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱وستهم۰ - ۱المپیاکوس پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱باکا توپولا-وستهم ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱فرایبورگ-المپیاکوس ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱المپیاکوس-باکا توپولا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱وستهم-فرایبورگ ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱لیل۰ - ۲المپیا لیولیانا چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا۱ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۱۱المپیا لیولیانا۱ - ۰اسلوان براتیسلاوا پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱کلاکسویک۰ - ۰لیل پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۱۱لیل۱ - ۲اسلوان براتیسلاوا پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱کلاکسویک۰ - ۳المپیا لیولیانا پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا۱ - ۱لیل پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱المپیا لیولیانا۰ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۱۱المپیا لیولیانا-لیل ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱کلاکسویک-اسلوان براتیسلاوا ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۱۱اسلوان براتیسلاوا-المپیا لیولیانا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱لیل-کلاکسویک ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۱۱امارات-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ یکشنبه ۲۴ دی
هفته ۱۱ایران-فلسطین ۲۱:۰۰ یکشنبه ۲۴ دی
هفته ۱۱فلسطین-امارات ۲۱:۰۰ پنج شنبه ۲۸ دی
هفته ۱۱هنگ کنگ-ایران ۲۱:۰۰ جمعه ۲۹ دی
هفته ۱۱ایران-امارات ۱۸:۳۰ سه شنبه ۳ بهمن
هفته ۱۱هنگ کنگ-فلسطین ۱۸:۳۰ سه شنبه ۳ بهمن
هفته ۱۱منچسترسیتی-لیورپول ۱۶:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱لوتون-کریستال پالاس ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱ناتینگهام فارست-برایتون ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱برنتفورد-آرسنال ۲۱:۰۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱برنلی-وستهم ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱نیوکسل-چلسی ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱شفیلد یونایتد-بورنموث ۱۸:۳۰ شنبه ۴ آذر
هفته ۱۱تاتنهام-استون ویلا ۱۷:۳۰ یکشنبه ۵ آذر
هفته ۱۱اورتون-منچستریونایتد ۲۰:۰۰ یکشنبه ۵ آذر
هفته ۱۱فولام-ولورهمپتون ۲۳:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱نوجوانان اکوادور۳ - ۱نوجوانان برزیل دوشنبه ۲۹ آبان
هفته ۱۱نوجوانان اسپانیا۱ - ۲نوجوانان ژاپن دوشنبه ۲۹ آبان
هفته ۱۱نوجوانان آلمان-نوجوانان آمریکا ۱۲:۰۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان مراکش-نوجوانان ایران ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان مالی-نوجوانان مکزیک ۱۲:۰۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان آرژانتین-نوجوانان ونزوئلا ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱نوجوانان انگلیس-نوجوانان ازبکستان ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۱ آذر
هفته ۱۱نوجوانان فرانسه-نوجوانان سنگال ۱۵:۳۰ چهارشنبه ۱ آذر
هفته ۱۱ترکمنستان۳ - ۱ازبکستان پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۱۱ایران۰ - ۴هنگ کنگ پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۱۱هنگ کنگ-ترکمنستان ۱۵:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱ازبکستان-ایران ۱۶:۳۰ سه شنبه ۳۰ آبان
هفته ۱۱هنگ کنگ-ازبکستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۲ فروردين
هفته ۱۱ایران-ترکمنستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۲ فروردين
هفته ۱۱ازبکستان-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ سه شنبه ۷ فروردين
هفته ۱۱ترکمنستان-ایران ۱۸:۰۰ سه شنبه ۷ فروردين
هفته ۱۱هنگ کنگ-ایران ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۱۷ خرداد
هفته ۱۱ازبکستان-ترکمنستان ۱۸:۰۰ پنج شنبه ۱۷ خرداد
هفته ۱۱ایران-ازبکستان ۱۸:۰۰ سه شنبه ۲۲ خرداد
هفته ۱۱ترکمنستان-هنگ کنگ ۱۸:۰۰ سه شنبه ۲۲ خرداد
هفته ۱۱مس کرمان-سپاهان ۱۶:۰۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۱۱ ۱۶:۰۰ دوشنبه ۶ آذر
همه چیز درباره

لیگ برتر خلیج فارس

football

تیم فوتبال استقلال در حالی به کار در رقابت‌های لیگ برتر ادامه می‌دهد که هر لحظه به خطر بسته شدن پنجره به‌دلیل بدهی به بازیکنان و مربیان سابق خارجی خود نزدیک می‌شود..

سهیل مهدی,مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ

بر اساس اعلام سهیل مهدی تاریخ برگزاری دربی پایتخت تغییر نمی‌کند. به گزارش فارس، سهیل مهدی در مورد حرف و حدیث هایی که پیرامون زمان برگزاری دربی مطرح شده، اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام شده بود بازی راس تاریخ خودش برگزار می‌شود.

احمدرضا درویش,مدیرعامل پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: اینکه رای در خصوص شکایت ما از استقلال قرار است بعد از دربی اعلام شود را اطلاع ندارم. به گزارش فارس، رضا درویش در حاشیه مراسم بزرگداشت حسین کلانی، یکی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس گفت: خود رادوشوویچ اعلام کرده که پولش پرداخت شده است. یک میلیون یورو پول گرفته است.

دیدار پرسپولیس و استقلال,واکنش سازمان لیگ به شایعه تغییر زمان برگزاری دربی پایتخت

مسئول کمیته برگزاری رقابت‌های لیگ برتر به شایعه تغییر زمان برگزاری دربی ۱۰۲ پایتخت واکنش نشان داد. تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه برگزار کننده دربی ۱۰۲ پایتخت خواهند بود. این درحالی است که خبرهای مبنی بر تغییر زمان این دیدار حساس مخابره شده است.

حضور زنان در دیدار استقلال و پرسپولیس,دربی تهران

مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز گذشته جلسه‌ای را با مسئولان ذی‌ربط برای هماهنگی داربی برگزار کردند. به گزارش ایسنا، تیم‌های استقلال و پرسپولیس در داربی بزرگ پایتخت (معوقه از هفته پنجم لیگ برتر) روز پنجشنبه ۲۳ آذر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

آتیلا حجازی,صحبت های آتیلا حجازی درباره شرایط استقلال

بازیکن پیشین استقلال گفت که این تیم را مظلوم دیده و وقتی در تمرین آبی‌پوشان حضور یافته با فضای غریبانه‌ای مواجه شده است. آتیلا حجازی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حضورش در تمرین استقلال، دیدار با کادرفنی و بازیکنان این تیم و ...

دربی تهران,نامه استقلالی‌ها به سازمان لیگ درباره تاریخ دربی

مسئولان باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای از سازمان لیگ خواسته‌اند تاریخ این بازی را تغییر دهند و یک روز این مسابقه را زودتر برگزار کنند. به گزارش ایسنا، تیم فوتبال استقلال در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر باید در اهواز به مصاف فولاد خوزستان برود.

زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • شنبه ۱۱ آذر
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  فنیکس سانز - دنور ناگتس
  ۰۶:۳۰
 • جام جهانی نوجوانان
  نوجوانان آلمان - نوجوانان فرانسه
  ۱۵:۳۰
 • چمپیونشیپ انگلیس
  وست برومویچ - لسترسیتی
  ۱۶:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  خیرونا - والنسیا
  ۱۶:۳۰
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرن مونیخ - یونیون برلین
  ۱۸:۰۰
 • لیگ برتر انگلیس
  آرسنال - ولورهمپتون
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  برنتفورد - لوتون
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  برنلی - شفیلد یونایتد
  ۱۸:۳۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  الاخدود - الاتفاق
  ۱۸:۳۰
 • لیگ یک فرانسه
  لانس - لیون
  ۱۹:۳۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  پندیک اسپور - گالاتاسرای
  ۱۹:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  لاتزیو - کالیاری
  ۲۰:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  رئال مادرید - گرانادا
  ۲۱:۰۰
 • لیگ برتر انگلیس
  ناتینگهام فارست - اورتون
  ۲۱:۰۰
 • بوندسلیگا آلمان
  اشتوتگارت - وردربرمن
  ۲۱:۰۰
 • لیگ برتر پرتغال
  فامالیسائو - پورتو
  ۲۱:۳۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  الشباب - التعاون
  ۲۱:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  آث میلان - فروزینونه
  ۲۳:۱۵
 • لیگ برتر انگلیس
  نیوکسل - منچستریونایتد
  ۲۳:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  اوساسونا - رئال سوسیداد
  ۲۳:۳۰
 • یکشنبه ۱۲ آذر
  اردیویسه هلند
  فاینورد - آیندهوون
  ۱۴:۴۵
 • لیگ یک فرانسه
  لو آور - پاری سن ژرمن
  ۱۵:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  چلسی - برایتون
  ۱۷:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  لیورپول - فولام
  ۱۷:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  منچسترسیتی - تاتنهام
  ۲۰:۰۰
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرلورکوزن - دورتموند
  ۲۰:۰۰
 • سری آ ایتالیا
  ناپولی - اینتر
  ۲۳:۱۵
 • لالیگا اسپانیا
  بارسلونا - اتلتیکومادرید
  ۲۳:۳۰
ویژه سرپوش