صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
کافه سیاست > نقد ادبی

نقد ادبی

سرپوش - نقد ادبی

«هزینه‌ نجومی غول‌های رسانه‌ای» و «قطع اینترنت»/ مردم به دروغ عادت نمی‌کنند! <div class="iocw"> <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="قطعی اینترنت,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه" height="394" src="https://media.sarpoosh.com/images/9809/9

«فوران»؛ قصه نسل‌ سوخته نفت <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 574px;‎ margin-right: 37.‎5px;‎"><img alt="قباد آذرآیین,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/97

نقدی بر تازه‌های نشر در پاييز و زمستان ۹۷ <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9710/97-10-c03-

طنزهای مطبوعاتی شلخته شده‌اند <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="طنزهای مطبوعاتی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه" src="https://media.sarpoosh.com/images/9709/97

نقدی بر رمان «مردی به‌نام اُوه» نوشته فردریک بکمن <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 527px;‎ margin-right: 61px;‎"><img alt="رمان مردی به‌نام اُوه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/im

بررسی علت‌های پایین بودن سرانه مطالعه در ایران <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="سرانه مطالعه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/97

نقدی بر مجموعه داستان «خواب‌های مشکوک» نوشته مصطفی علیزاده <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="کتاب خواب های مشکوک,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/im

زنی كه در مه محو شد <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="رمان بيست زخمِ كاری,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/im

نقد روان شناختی کتابی که خواندنش برای افراد ۴۰ سال به بالا توصیه می شود <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="کتاب مردی به نام اوه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/i

نگاهی به رمان «هفت گنبد» اثر محمد طلوعی <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="رمان هفت گنبد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9

نگاهی به رمان «روز داوری» اثر سجاد خالقی <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="رمان روز داوری,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/‎

نقدی بر «کوچه درختی» حمید امجد <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="حمید امجد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9705/

درباره کتاب «شتاب و بیگانگی» اثر هارتموت رزا <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 422px;‎ margin-right: 113.‎5px;‎"><img alt="کتاب هارتموت رزا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/imag

نگاهی به داستان «آدم‌های خطرناک» اثر آنتوان چخوف <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 498px;‎ margin-right: 75.‎5px;‎"><img alt="آنتوان چخوف,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/970

نگاهی به کتاب «انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده» <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="کتاب انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://medi

درباره رمان «مارش رادتسکی» اثر یوزف روت <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="رمان مارش رادتسکی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/imag

رمانِ «پرنسس» دیوید هربرت لارنس (دی.اچ.لارنس) منتشر شد <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="دیوید هربرت لارنس,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/imag

بررسی کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="کتاب نفت و هژمونیسم امریکا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh

نگاهی به داستان «شنل» نیکلای گوگول <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 504px;‎ margin-right: 72.‎5px;‎"><img alt="داستان شنل,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9704

بررسی رمان «انتخاب سوفی» شاهکار ویلیام استایرن <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 324px;‎ margin-right: 162.‎5px;‎"><img alt="ویلیام استایرن,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images

۱۲۳۴۵آرشیو
قطعی اینترنت,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه
قباد آذرآیین,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
طنزهای مطبوعاتی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه
رمان مردی به‌نام اُوه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
سرانه مطالعه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب خواب های مشکوک,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان بيست زخمِ كاری,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب مردی به نام اوه,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان هفت گنبد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان روز داوری,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
حمید امجد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب هارتموت رزا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
آنتوان چخوف,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رمان مارش رادتسکی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
دیوید هربرت لارنس,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب نفت و هژمونیسم امریکا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
داستان شنل,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
ویلیام استایرن,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
شاید از دست داده باشید
تساوی آرسنال و چلسی در دربی جذاب لندن/ پیروزی سیتی در شب شکست برایتون
شناسایی پروتئین های جدید برای کمک به مداوای آرتروز
کهکشان‌های اولیه چقدر عمر کردند؟
اعتراضات در لبنان در واکنش به کابینه ی جدید/ معترضان راه های مناطق مرکزی، شرقی و شمالی را بستند
پمپئو از گفت‌وگوی آمریکا با رییس جمهوری ونزوئلا خبر داد
همتی: فعلاً تمرکزمان برای تغییر نرخ سود بانکی نیست/ فردا آغاز اولین حراج بازار باز
دولت جدید لبنان تشکیل شد/ حسان دیاب: برای تحقق خواسته‌های معترضان تلاش می‌کنم
کدام خوراکی‌ها به افزایش تمرکز کمک می‌کنند؟
ترور فرمانده بسیج دارخوین شادگان
تعریف و تمجید رئیس «فیفا» از ترامپ: شما مثل ورزشکارهای درجه یک هستید
از توپ فینال لیگ قهرمانان فصل جاری رونمایی شد
آمریکا بانک ترکیه‌ای متهم به نقض تحریم‌های ایران را به جریمه سنگین تهدید کرد
انگلیس در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای پرداخت بدهی قدیمی‌اش به ایران
ناپولی با گتوسو مدافع عنوان قهرمانی را حذف کرد/ لیون فینالیست شد؛ سویا صعود کرد
واکنش رئیس سازمان غذا و دارو به وجود سم آفلاتوکسین در شیر