صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
کافه سیاست > گفتگو فرهنگی

گفتگو فرهنگی

سرپوش - گفتگو فرهنگی

«غلامحسین صدقی» پرستار مهدی شادمانی: آرزویش پخش برنامه ۹۰ بود <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="پرستار مهدی شادمانی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه" height="418" src="https://media.sarpoosh.com/images/‎

از زندگي سيصد ساله كيكاووس عمرمان درازتر خواهد بود؟ <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="حسين‌آتش‌پرور,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="516" src="https://media.sarpoosh.com/image

از دیوار توالت عمومی به دیوار مجازی <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="عبدالجبار کاکایی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="333" src="https://media.sarpoosh.com/im

ما هیچ‌وقت تاریخ را به‌روشنی نمی‌بینیم <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="علی‌اکبر حیدری,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="375" src="https://media.sarpoosh.com/imag

هوشنگ مرادی‌کرمانی: وقتی برای اثرت صف می کشند، بگو خداحافظ! <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="هوشنگ مرادی‌کرمانی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="389" src="https://media.sarpoosh.com/‎

فروغ الگوی فمينيسم ايرانی است؟ نه... <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="سايه اقتصادی نيا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="320" src="https://media.sarpoosh.com/im

گپ‌و‌گفتی با محمدکاظم کاظمی به مناسبت انتشار گزیده رباعیات بیدل <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="محمدکاظم کاظمی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="593" src="https://media.sarpoosh.com/imag

ماجرای ممیزی بیش از حد بزرگ شده است! <div class="iocw"><div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc"><img alt="صادق سمیعی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" height="358" src="https://media.sarpoosh.com/images/9

داستان فوتبال و این ۴دختر <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="دختران عکاس در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه" src="https://media.sarpoo

هشت کتاب در مینای مهتاب <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9710/97-10-c29-

اگر کتاب از ما انسان بهتری نسازد، بیچاره می‌شویم <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 524px;‎ margin-right: 62.‎5px;‎"><img alt="محمد صالح علا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9

هیچ گزینه قطعی در مورد مرگ تختی را نمی توان پذیرفت <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="غلامرضا تختی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/97

«مینای مهتاب» شنیده می‌شود <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="مهرداد محمدپور,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/‎

نمی‌توان به مردم تکلیف کرد که شعر بخوانند/ شعر در غرب تا حد زیادی نخبه‌گراست <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="علیرضا آبیز,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/971

اين كتاب نمونه سرگردانی نويسندگان در اداره ارشاد است <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="محمود حسینی‌زاد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images

تاثیر وضعیت نامساعد اقتصاد بر کاهش عناوین کتاب ناشران <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 544px;‎ margin-right: 52.‎5px;‎"><img alt="کتاب,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9709/97-09

چه سیاست‌گذاری‌هایی منجر به قاچاق کتاب می‌شود؟ <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="مهدی غبرایی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/970

متأسفانه وضعیت زبان فارسی چندان خوب نیست <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="محمدجعفر یاحقی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/‎

فیاضی: امروزه رمان‌های اجتماعی جای خود را به آثار سرگرم کننده داده‌اند <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 544px;‎ margin-right: 52.‎5px;‎"><img alt="رضا فیاضی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/9708/

محمدرضا خاکی: مردم مترجمان را نمی‌شناسند <div itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px;‎ margin-right: 11.‎5px;‎"><img alt="محمدرضا خاکی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="https://media.sarpoosh.com/images/97

۱۲۳۴۵آرشیو
پرستار مهدی شادمانی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه
حسين‌آتش‌پرور,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
عبدالجبار کاکایی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
علی‌اکبر حیدری,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
هوشنگ مرادی‌کرمانی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
سايه اقتصادی نيا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
محمدکاظم کاظمی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
صادق سمیعی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
دختران عکاس در جام ملت های آسیا 2019,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,رسانه
اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
محمد صالح علا,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
غلامرضا تختی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
مهرداد محمدپور,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
علیرضا آبیز,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
محمود حسینی‌زاد,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
کتاب,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
مهدی غبرایی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
محمدجعفر یاحقی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
رضا فیاضی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
محمدرضا خاکی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
شاید از دست داده باشید
برنده و بازنده بازار خودرو در آمریکا
واژگونی لکسوس ۲ کشته برجای گذاشت
توقیف سه قایق صیادی غیر مجاز کویتی در بندر ماهشهر
«پسران بد تا آخر عمر» آخر هفته میلیون دلار فروخت
مجموعه جنگ ستارگان دوباره به دوران اوج باز می‌گردد؟
برف نخورید
با جذاب‌ترین باله‌های خودرویی در جهان آشنا شوید!
رئیس ناپولی: در اخراج آنچلوتی عجله کردم
پروین: مسئولان نگذارند حق فوتبال ایران پایمال شود/ دنبال بایگانی کردن شماره ۷ پرسپولیس نبودم
کشف میلیاردها الکترون درهم‌آمیخته در یک فلز
صدرنشین شکست خورد/ خوشه طلایی و مس کرمان پیروز شدند
قیمت نفت اوپک افزایش یافت
آشنایی با خارجی‌های جدید لیگ برتر؛ به ایران خوش آمدید
هفته بیستم لالیگا/ شکست سنگین والنسیا ۱۰ نفره مقابل مایورکا
انتخاب گوشی پرچمدار هوآوی Mate 30 Pro 5G به عنوان سریع‌ترین و روان‌ترین گوشی سال ۲۰۱۹