دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۱۲۰۰۰۹۰

هر آنچه که باید درمورد حق اولاد بدانید!

حق اولاد,حق اولاد برای زنان,شرایط دریافت حق اولادحق اولاد برای هر فرزند معادل حداقل مزد سه روز کاری در یک سال است
داشتن فرزند، از مواردیست که در قانون تامین اجتماعی به آن توجه خاصی شده است و برای مستمری بگیران و بیمه شدگان امکاناتی در نظر گرفته شده است. یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار، حق عائله مندی یا حق اولاد نام دارد. 

حق اولاد

حق اولاد اصولا یک کمک هزینه برای مخارج فرزندان بیمه شدگان است که در اصل مبلغ آن، ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. مقررات مبینی بر پرداخت حق اولاد تا قبل از سال ۱۳۹۴ تنها برای دو فرزند وجود داشت ولی در حال حاضر باتوجه به تغیرات اعمال شده، برای تعداد فرزندان محدودیتی وجود ندارد یعنی در صورت امکان، برای تمامی فرزندان، حق اولاد باید پرداخت شود. مبلغ حق اولاد معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است. همینطور این مبلغ طی هر سال، با افزایش حداقل دستمزد نیز فزونی پیدا می کند. از این جهت معمولاً سازمان ها، از بهترین نرم افزار حسابداری برای در نظر گرفتن این شرایط و عدم ایجاد اختلالات متفاوت استفاده می کنند.

به طور معمول حق عائله مندی در بیشتر کشورها در مقررات و قوانین تامین اجتماعی آنها ذکر می گردد ولی در کشور ایران صرفا افراد متاهل را در برخی از شرکتها از نظر حمایت های غیر مالی پوشش دهی می نمایند. به طور دقیقتر قانون تامین اجتماعی، موضوع حق اولاد را در اولویت قرار می دهد.

دررابطه با حق اولاد,حق اولاد,قانون کار و حق اولادپرداخت حق اولاد به زنان و مردان شاغل و متاهل که دارای فرزند هستند، به عهده کارفرما می باشد

شرایط پرداخت کمک هزینه حق اولاد یا کمک عائله مندی

برای پرداخت کمک هزینه حق اولاد شرایط و قوانین خاصی از سمت کارفرما وجود دارد که در این قسمت به صورت موردی به بررسی این موارد می پردازیم.

> کارفرما در ابتدا باید سابقه بیمه کارگر را استعلام کند و سپس برای پرداخت کمک هزینه حق اولاد اقدامات لازم را انجام دهد. به بیانی ساده تر، برای دریافت حق اولاد، سابقه ی موردنیاز یک فرد ۷۲۰ روز است. در صورتی که فردیکه این میزان از سابقه بیمه را داشته باشد، کارفرما میتواند برای پرداخت حق اولاد او اقدام کند.

> سن فرزاندان فرد بیمه شده باید کمتر از ۱۸ سال باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند. همینطور فرزندانی که گواهی کمیسیون های پزشکی را به علت بیماری یا همچنین نقص عضو، دریافت کرده اند و میتوانند از حق اولاد نیز بهره مند شوند و ثابت کنند که شرایط کار کردن برای آنها فراهم نیست.

> حق اولاد تنها به مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می گیرد. اساسا افرادی که مشمول صندوق تامین اجتماعی به دلایل مختلف نمی شوند، نمی توانند حق اولاد دریافت کنند برای اینکه این حق به آنها تعلق نخواهد گرفت. بعبارتی حق اولاد یا عائله مندی به زن و شوهر باید در صورت اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی پرداخت شود.

در واقع شرایط حق اولاد صرفا برای فرزندان و کارگرانی که بعد از مشغول شدن به کار، صاحب فرزند شده اند در نظر گرفته شده تا زمانی که سابقه بیمه پرداختی آن ها ۲ سال نشده حق عائله مندی به آن ها تعلق نمی گیرد و در این مدت فقط کمک هزینه ازدواج به زوجینی که ۲ سال سابقه پرداخت بیمه دارند و شاغل هم هستند معادل یک ماه مزد خود را از سازمان تامین اجتماعی بعنوان کمک هزینه ازدواج دریافت می کنند. این یک حق مسلم و قانونیست و سازمان تامین اجتماعی باید آنرا به دارندگان تمامی شرایط پرداخت نماید. حق اولاد در بخش های خصوصی همان حق عائله مندی محسوب میشود ولی حق عائله مندی در شرکت ها و یا سازمان های دولتی به علت هماهنگی در نظام پرداخت جدا از حق اولاد محاسبه می شود.

قانون حق اولاد,قانون پرداخت حق اولاد تامین اجتماعی,حق اولادپرداخت کمک هزینه حق اولاد به عهده کارفرماست

مشمولان دریافت کمک هزینه حق اولاد

مشمولان دریافت کمک هزینه حق اولاد عبارتند از:

> بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط اینکه عیال دائم و در قید حیات داشته باشند. پرداخت کمک هزینه حق اولاد به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است)

> طبق مصوبه قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگان بازنشسته مشمول دریافت کمک هزینه حق اولاد می باشند. بطور کلی بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند:

>> خانم هایی که شوهر نداشته باشند کمک هزینه حق اولاد به آنها تعلق میگیرد.

>> کسانی که فرزند یا فرزندان پسر زیر سن قانونی داشته باشند و مشغول به تحصیل باشند، یا به علت بیماری، نقص عضو بر اساس گواهی پزشکی، نتوانند کار کنند و همچنین مادر سرپرست خانوار باشد، حق اولاد به آنها تعلق میگیرد. زنانی که فرزندان دختر دارند، در صورتی که دخترانشان ازدواج نکرده باشند و اشتغال به کار هم نداشته باشند، میتوانند حق اولاد و عائله مندی را دریافت کنند.

>> افرادی که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند و صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه حق اولاد به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهد بود، بلکه باید مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن به تنهایی میتواند مخارج فرزندان را تأمین کند.

>> علاوه بر شرایط مذکور در صورتیکه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی شوهر داشته باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه حق اولاد به زن مذکور از تاریخ  ۱/۱/۷۵ به بعد بلامانع خواهد بود. (موضوع بخشنامه ۱۸ مستمریها)

حق اولاد,همه چیز درباره شرایط دریافت حق اولاد,حق اولاد درقانون کارحق اولاد به تمام کارگرانی که فرزند دارند پرداخت نمی‌شود

پرداخت حق اولاد توسط کارفرما

حق اولاد زنان و مردانی که شاغل و متاهل هستند و فرزند دارند، توسط کارفرما پرداخت میشود و هر گونه اختلاف در زمینه عدم پرداخت حق اولاد، طبق تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، برای پیگیری این موضوع میتوانید به مراجع حل اختلاف اداره کار مراجعه کنید.

آیا حق عائله مندی و حق اولاد شامل تمام افراد شاغل می شود؟

کارفرما اول از همه چیز باید در شروع کار و پیش از تنظیم قرارداد کار با یک کارمند یا کارگر جدید، از سابقه بیمه کارگر استعلام بگیرد، زیرا در صورتی حق اولاد یا عائله مندی به او پرداخت میشود که ۷۲۰ روز حق بیمه را پرداخت کرده باشد و جز بیمه شدگان محسوب شود و قابل ذکر است که حق عائله مندی تنها به افراد مشمول قانون تامین اجتماعی تعلق ميگيرد و به مشمولین صندوق های دیگر کشور، پرداخت نمی شود، یا اگر در کارگاه هایی که مشمول قانون کار میشوند، مشغول به کار شوید ولی مشمول صندوق تامین اجتماعی نشوید به شما حق اولاد و حق عائله بندی تعلق نمی گیرد.

در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما، چه کار کنیم؟

یکی از مواردی پکه گاهی اوقات احتمال پیش آمدن آن وجود دارد عدم پرداخت حق اولاد می باشد و در چنین شرایطی کارگران نمی دانند باید چه کاری انجام دهند. همانطور که ذکر شد پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی در ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، به عهده کارفرماست. در اصل تمام کارگرانی که در انواع سازمان ها و شرکت هایی اعم از شرکت های پخش مویرگی، کارخانه ها و اماکن دیگر کار می کنند و بیمه تامین اجتماعی دارند، در صورت دارا بودن شرایط میتوانند از این حق بهره مند شوند. حال در صورتی که به هر دلیل این کار انجام نشود، کارگر برای حل این مسئله میتواند اقدام کند. هر گونه اختلاف یا مسائل متفاوت در زمینه پرداخت حق اولاد توسط کارفرما به کارگر، در تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، در مراجع حل اختلافات اداره کار قابل پیگیری و حل کردن است.

آیا در مرخصی زایمان تامین اجتماعی باید هزینه حق اولاد پرداخت گردد؟

حق اولاد به مرخصی زایمان ارتباطی ندارد. در هنگام مرخصی زایمان براساس فرمول مشخص و باتوجه به میانگین پرداختی بیمه شده ۳ ماه پیش از زایمان، غرامت حقوق ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می شود. حق اولاد به سرپرست خانواده و از زمان به دنیا آمدن اولاد و گرفتن حقوق از کارفرما قابل پرداخت می باشد.

حق اولاد زنان شاغل,حق اولاد,نحوه پرداخت حق اولادحق اولاد هم می تواند به زن تعلق بگیرد و هم به مرد

گرداوری: بخش جامعه سرپوش

  • 13
  • 6
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
ژوزه مورینیو,شبکه اجتماعی ژوزه مورینیو,فعالیت های ژوزه مورینیو بیوگرافی ژوزه مورینیو یکی از مربیان برتر فوتبال جهان + تصاویر خانوادگی

متولد: ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۶۳

محل تولد:پرتغال

فعالیت فعلی:مربیگری

پست گذشته:هافبک

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
راغب,زندگینامه راغب,اظهارات راغب در مورد مهاجرتش به یزد زندگینامه راغب خواننده ایرانی موسیقی پاپ (+ تصاویر)

نام هنری:مصطفی راغب

متولد:اسفند ماه ۱۳۶۸

زادگاه:تهران

مهارت:نقاشی، بازیگری و موسیقی پاپ

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت

شغل:تدریس و آموزش صداسازی و آواز

ادامه
محمود احمدی نژاد,دکتر محمود احمدی نژاد,عکس محمود احمدی نژاد بیوگرافی محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران (+ تصاویر)

زادروز: ۶ آبان ۱۳۳۵

زادگاه: آرادان، گرمسار، ایران

دین: اسلام، شیعه

ملیت:ایرانی

پیشه:سیاستمدار ،  هیئت علمی

ادامه
ساره بیات,عکس ساره بیات,بیوگرافی ساره بیات متولد بیوگرافی ساره بیات بازیگر سینمای ایران (+ تصاویر خانوادگی)

تایخ تولد: ۱۴ مهر ۱۳۵۸

محل تولد:تهران

پیشه:بازیگر

سال های فعالیت:۱۳۸۰  تاکنون

ملیت:ایرانی

ادامه
روبرت امرسون لوکاس,تصاویر روبرت امرسون لوکاس,بهینه‌سازی ساختار مالیات رابرت لوکاس بیوگرافی رابرت لوکاس و فعالیت های او در زمینه اقتصاد (+ تصاویر)

زاده:۱۵ سپتامبر ۱۹۳۷

زادگاه:یاکیما، واشینگتن,  ایالات متحده آمریکا

زمینه:اقتصاد کلان

ملیت:ایالات متحده آمریکا

مکتب فکری:اقتصاد کلان کلاسیک نو

ادامه
بیوگرافی و زندگینامه لیندا کیانی عکس,لیندا کیانی,عکس های جدید لیندا کیانی بیوگرافی لیندا کیانی بازیگر موفق کشور (+ تصاویر اینستاگرامی)

تاریخ تولد:۲۳ شهریور ۱۳۵۹

محل تولد:آبادان

تحصیلات:فوق لیسانس فلسفه

ملیت:ایرانی

زمینه فعالیت:بازیگر

ادامه
ابوریحان بیرونی,درباره ی ابوریحان بیرونی,شرح حال ابوریحان بیرونی زندگینامه ابوریحان بیرونی دانشمند مشهور ایرانی (+ تصاویر)

زاده:۳ ذیحجه ۳۶۲

زادگاه:کاث،  خوارزم

ملیت:ایران

دین:اسلام

دیگر نام ها:ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ادامه
هادی ساعی,هادی ساعی در نقش,زندگینامه هادی ساعی زندگینامه هادی ساعی تکواندوکار پیشین و بازیگر ایرانی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۲۱ خرداد ۱۳۵۵

محل تولد:شهرستان بستان آباد

ملیت:ایرانی

سال های فعالیت:۱۳۸۷ – ۱۳۶۵

پیشه:مدیر ورزشی، بازیگر

ادامه
سبک خاص حجت اشرف زاده,شهرت حجت اشرف زاده با ماه و ماهی,حجت اشرف زاده بیوگرافی حجت اشرف زاده خواننده ترانه ی معروف ماه و ماهی (+ تصاویر خانوادگی)

نام:حجت اشرف زاده

تاریخ تولد:۱۲ آذر ۱۳۵۸

محل تولد: نیشابور- خراسان رضوی

سبک: تلفیقی پاپ و سنتی

تحصیلات: کارشناس نرم افزار

ملیت: ایرانی

ادامه
ویژه سرپوش