سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۳

بیوگرافی مشاهیر فرهنگ و هنر

مقاله بعدی
سایر مطالب بیوگرافی مشاهیر فرهنگ و هنر
عبدالواسع جبلی

عبدالواسع جبلی شاعر پارسی گوی قرن ششم

عبدالواسع جبلی یکی از ادیبان و شاعران قرن ششم قمری عبدالواسع جبلی می باشد که در غرجستان به دنیا آمد و تا سال ۵۵۵ قمری زنده ماند.

[ادامه]
عبدالقادر گیلانی

زندگینامه عبدالقادر گیلانی شاعر و عارف قرن ششم

عبدالقادر گیلانی عبدالقادر گیلانی شاعر، عارف و صوفی قرن پنجم و ششم بوده است که سلسله تصوف قادریه را بنیان گذاشت و از بزرگان این حیطه محسوب می شود.

[ادامه]
ظهیری سمرقندی

ظهیری سمرقندی؛ نویسنده معروف قرن شش و هفت

ظهیری سمرقندی یکی از کاتبان و نویسندگان به نام قرن ششم و هفتم؛ ظهیری سمرقندی بود که در دربار قلج طمغاج خان ابراهیم ، آخرین پادشاه از سلسله آل افراسیا

[ادامه]
سوزنی سمرقندی

بیوگرافی سوزنی سمرقندی شاعر هجو گوی قرن ششم

سوزنی سمرقندی سوزنی سمرقندی یکی از شاعران معروف قرن ششم هجری قمری است که در ابتدا به آموختن صنعت سوزنگری مشغول بود و سپس وارد عرصه شعر و شاعری شد.

[ادامه]
سراج قمری

زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

سراج قمری سراج قمری یکی از شاعران پارسی گوی سده ششم و هفتم قمری می باشد که برخی او را از اهالی خوارزمی و عده دیگر از اهالی گلستان می دانند.

[ادامه]
انوری

زندگینامه انوری ابیوردی شاعر بزرگ قرن ششم

انوری انوری معروف به انوری ابیوردی و «حجّة الحق» یکی از دانشمندان و شاعران قرن ششم می باشد که به هنرهای خوشنویسی و موسیقی نیز تسلط داشته است.

[ادامه]
حمید الدین بلخی

حمید الدین بلخی، شاعر و نویسنده قرن ششم

حمیدالدین بلخی حمید الدین بلخی یکی از شاعران، ادیبان و نویسندگان ایرانی است که در قرن ششم هجری قمری زندگی می کرد.

[ادامه]
جمال الدین عبدالرزاق

جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم

جمال الدین عبدالرزاق جمال الدین عبدالرزاق شاعر قرن ششم و یکی از بنیانگذاران سبک عراقی شناخته می شود.

[ادامه]
اوحدالدین کرمانی

اوحدالدین کرمانی شاعر رباعی سرای ایرانی

اوحدالدین کرمانی اوحدالدین کرمانی یکی از شاعران رباعی سرای ایرانی می باشد که رباعیات وی چندین مرتبه در ترکیه و ایران به چاپ رسیده است.

[ادامه]
ادیب صابر,زندگینامه ادیب صابر

درباره زندگی ادیب صابر، شاعر سلجوقی

ادیب صابر ادیب صابر شاعری ایرانی از اهالی ترمذ بود که در دوران سلجوقیان زندگی می کرد.

[ادامه]
اثیر اخسیکتی,زندگینامه اثیر اخسیکتی,بیوگرافی اثیر اخسیکتی

اثیر اخسیکتی شاعر بزرگ قرن ششم

اثیر اخسیکتی اثیر اخسیکتی یکی از شاعران معروف قرن ششم هجری می باشد که با شاعرانی مانند نظامی گنجوی و خاقانی هم دوره بوده است.

[ادامه]
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری

درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

هجویری هجویری یکی از دانشمندان سده پنجم هجری است که به داتا گنج بخش معروف می باشد.

[ادامه]
مسعود سعد سلمان,زندگینامه مسعود سعد سلمان

درباره زندگی مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان یکی از شاعران خوب قرن پنجم و ششم هجری مسعود سعد سلمان می باشد که بیشتری اشعار وی در  قالب قصیده و باقی آن‌ها به صورت رباعی و قطعه بود

[ادامه]
لبیبی,زندگینامه لبیبی,لبیبی کیست

زندگینامه لبیبی شاعر قرن پنجم

لبیبی لبیبی یکی از شاعران نیمه اول قرن پنجم محسوب می شود که به زبان فارسی تسلط داشته اما امروزه به غیر از آثار محدودی از وی، شعرهای زیادی باقی نمانده

[ادامه]
عسجدی,زندگینامه عسجدی,آثار عسجدی

زندگینامه عسجدی شاعر دربار غزنویان

عسجدی عسجدی یکی از شاعران قرن چهار و پنج هجری قمری است که در دوران غزنوی زندگی می کرد و آثار فراوانی از خود به جای گذاشته است.

[ادامه]
امیرمعز نیشابوری,زندگینامه امیرمعز نیشابوری

زندگینامه امیرمعز نیشابوری؛ شاعر دربارسلجوقی

امیرمعز نیشابوری یکی از شاعران خوش نام و خوش سخن ایرانی امیرمعزی نیشابوری است که در قرن ششم زندگی می کرد.

[ادامه]
عیوقی,زندگینامه عیوقی,بیوگرافی عیوقی

زندگینامه مختصر عیوقی شاعر قرن پنجم

عیوقی عیوقی یکی از شاعران سده پنجم هجری است که کتاب مثنوی ورقه و گلشاه از آن وی می باشد.

[ادامه]
ابوالفرج رونی,زندگینامه ابوالفرج رونی,بیوگرافی ابوالفرج رونی

زندگینامه ابوالفرج رونی شاعر نامدار دوره غزنوی

ابوالفرج رونی یکی از شاعران مشهور دوره دوم غزنوی ابوالفرج رونی است، شروع شهرت وی از هنگام ورودش به دربار سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی بود، و در زمان

[ادامه]
ازرقی هروی,زندگینامه ازرقی هروی,عکس ازرقی هروی

ازرقی هروی شاعر مشهور قرن پنجم

ازرقی هروی یکی از شاعران قرن پنجم ازرقی هروی است که در دربار سلجوقی در هرات زندگی خود را می گذراند.

[ادامه]
ابوسعید ابوالخیر,زندگینامه ابوسعید ابوالخیر,ابوسعید ابوالخیر شاعر

ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر ایرانی

ابوسعید ابوالخیر یکی از عارفان و شاعران به نام ایرانی که در قرن چهارم و پنجم هجری زندگی می کرده است؛ ابوسعید ابوالخیر می باشد، وی از اهالی خراسان بود

[ادامه]
دقیقی طوسی,زندگینامه دقیقی طوسی,دقیقی طوسی شاعر

زندگینامه دقیقی طوسی شاعر سده چهارم هجری

دقیقی طوسی نخستین کسی که قبل از فردوسی تلاش کرد داستان های ملی ایران را به صورت شعر بیان کند دقیقی طوسی بود.

[ادامه]
امیرخسرو دهلوی,زندگینامه امیرخسرو دهلوی,عکس امیرخسرو دهلوی

زندگینامه امیرخسرو دهلوی از شاعران قرن هشتم

امیرخسرو دهلوی امیرخسرو دهلوی یکی از مهمترین شاعران اوایل قرن هشتم محسوب می شود که در هندوستان به زبان پارسی شعر می سرود.

[ادامه]
عثمان مروندی,زندگینامه عثمان مروندی,لعل قلندر

زندگینامه عثمان مروندی مشهور به لعل قلندر

عثمان مروندی عثمان مروندی معروف به لعل قلندر یا لعل شهباز یکی از شاعران، عرفان و دانشمندان اهل آذربایجان بود که در قرن ششم و هفتم قمری زندگی می کرد.

[ادامه]
عکس آرامگاه باباافضل کاشانی,بابا افضل الدین کاشانی,زندگی نامه افضل الدین کاشانی

زندگی نامه افضل الدین کاشانی؛شاعر، حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی

عکس افضل الدین کاشانی بابا افضل شاعر، حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی است که در نیمه دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم زندگی می کرده.

[ادامه]
سید عبدالوهاب نشاط اصفهانی,نشاط اصفهانی,آثار نشاط اصفهانی

زندگی نامه سید عبدالوهاب نشاط اصفهانی؛ اولین وزیر امور خارجه ایران

عکس نشاط اصفهانی سید عبدالوهاب نشاط اصفهانی که در سده سیزدهم می زیسته است از جمله سیاست‌مداران، شاعران و خوشنویسان صاحب نام در خطوط شکسته، نستعلیق و

[ادامه]
ویژه سرپوش