چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۲:۱۹ - ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ کد خبر: ۹۹۰۳۰۰۰۲۶
سایر حوزه های اجتماعی

ترسيمی از جهان پساکرونا

جهان پساکرونا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,جامعه

شکي در اين نيست که با آمدن کرونا شکل زندگي مردم زمين تغيير کرد. تعاملات اجتماعي جاي خود را به تنهايي و گوشه‌نشيني داد و يکباره کشورهايي نظير ايتاليا که هميشه مملو از توريست بودند، تا روزها و ماه‌ها خيابان‌هايشان خالي از هرکسي شد. ايران هم از اين قاعده مستثنا نبود. مردم کشوري که تنها چند هفته تا آغاز سال نو و جشن نوروزي فرصت داشتند،‌ يکباره متوجه شدند خبري از جشن و ديد‌و‌بازديد نيست و حتي براي حفظ سلامتي بايد از خريد شيريني‌هاي سنتي عيد بپرهيزند. همه‌ چيز شکل و حال‌و‌هوايش عوض شد. عيد بود‌ و ديد‌و‌بازديدش،‌ اما مردم در خانه ماندند.

لباس‌هاي نويشان را در گنجه نگه داشتند و با تماس تصويري به يکديگر عيد را تبريک گفتند. مردم ايران که اصولا اهل آغوش‌گرفتن و ديده‌بوسي هستند، حتي تا لحظه نگارش اين گزارش از در آغوش‌گرفتن عزيزانشان منع شده‌اند.‌ دست‌دادن، فرهنگ سلام‌و‌عليک مردم و مراودات آنها شکل عجيبي به خود گرفت و به نظر مي‌رسد اين اتفاقات تا پس از پايان بحران کرونا در فرهنگ مردم باقي بماند. مردمي که حالا حتي بسته‌بندي بستني را هم ضد‌عفوني و در خانه جلسه آنلاين برگزار مي‌کنند، بعيد است بتوانند اين عادات را به‌راحتي کنار بگذارند. جهان پس از کرونا احتمالا با جهان پيش از آن در تمامي جنبه‌ها متفاوت خواهد بود. واقعيتي که بايد بپذيريم، اين است که جهان پس از کرونا هرگز مثل قبل از آن نخواهد بود. مطابق آنچه تاريخ روايت مي‌کند، پس از همه‌گيري‌هاي بزرگ، اتفاقات زيادي در جهان افتاده و اين همه‌گيري‌ها تأثيرات بسياري در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردم جهان داشته است. مردمي که با رنج از‌دست‌دادن جمعي روبه‌رو هستند و براي‌ ماه‌هاي طولاني در تنهايي زندگي کردند، نياز دارند دوباره بتوانند به زندگي عادي بازگردند.

اما سؤال اصلي اين است که آيا اصلا جهان پس از کرونا واژه درستي است و در صورتي که اين واژه صحيح باشد ما چقدر از آن مي‌دانيم. بسياري معتقدند چنانچه توفان کرونا در آينده نزديک فروکش نکند، جهان با تغييرات بزرگي مواجه خواهد شد که بي‌ترديد از آغاز قرن بيستم تا‌کنون سابقه نداشته است. ورشکستگي‌هاي بزرگ در اکثر صنايع و مشاغل از نفت تا هواپيمايي و از خودروسازي تا گردشگري رخ خواهد داد. نظام‌هاي آموزشي از ابتدايي تا دانشگاه که هم‌اکنون قريب يک‌و‌نيم ميليارد نفر از جمعيت ۸. ۷‌ميليارد نفري جهان را در خود گرفته است به شکلي بي‌سابقه نيازمند تغييرات بنيادي خواهد شد. شکاف‌هاي طبقاتي گسترده‌تر خواهد شد و سرعت تبديل بحران‌هاي اقتصادي به بحران‌هاي اجتماعي فزوني خواهد گرفت.

جهان پساکرونا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,جامعه

سعيد مدني، جامعه‌شناس شهري و تحليلگر مسائل اجتماعي، در گفت‌وگويي با «شرق»، چارچوب ذهني خود را درباره جهان پس از کرونا تشریح کرد. او در‌اين‌باره گفت: «جهان پساکرونا، جهاني ديگرگون خواهد بود که معاشرت انسان‌ها و رفتار دولت‌ها تغيير کرده و وظايف سنتي دولت‌ها به دنبال تغيير تفکر انسان دگرگون خواهد شد. کرونا مثل همه بيماري‌هاي همه‌گير و شايع در سطح جامعه در ادوار گذشته، بدون ترديد آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سياسي گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت و فهم ما را از جهان هستي دگرگون مي‌کند. مي‌شود گفت در واقع اين آثار را هم در حوزه نظري و هم در حوزه عملي و زندگي روزمره خواهيم ديد. در حوزه نظري، به نظر مي‌رسد ‌حوزه‌هاي مختلف ديني و غيرديني را در معرض چالش‌هاي جدي قرار مي‌دهد و از لحاظ نظري، در حوزه الهيات و انديشه ديني، به‌طور مشخص انديشه سنتي را به‌شدت در معرض سؤالات جدي قرار مي‌دهد و در‌عين‌حال به نظرم حتي نگاه‌هاي مترقي و نوانديش‌ ديني را هم با چالش‌هايي مواجه مي‌کند که باعث ارتقاي آن خواهد شد. به‌طور قطع، فلسفه علم و جايگاه آن را مورد بحث قرار مي‌دهد و اين قدرتي که براي علم قائل بوديم و فکر می‌کرديم پاسخ‌گوي همه مسائل است، در نهايت با سؤالاتي مواجه مي‌شود که نشان از کاستي‌هايي آن است. دنياي مدرن و تعارضات آن را به چالش مي‌کشد و از همه مهم‌تر، جنگ تاريخي علم و دين را بار ديگر زنده مي‌کند و مي‌توان انتظار داشت که در حوزه انديشه، ‌بشريت دستاوردهاي مهم و ارزنده‌اي پس از کرونا داشته باشد».

جهان پساکرونا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,جامعه

او با اشاره به تبعات کرونا در زندگي اجتماعي مردم تصريح کرد: «در حوزه اجتماعي هم بدون ترديد، وقوع اين پديده جهاني آثار و پيامدهاي جدي دارد و حتما تغييرات جدي در باورها و ارزش‌ها و نگرش‌هاي جهاني ايجاد خواهد کرد؛ به‌ويژه در جامعه ايران به نظر من اين تغييرات بسيار ميمون و مبارک خواهد بود و به‌طور قطع جامعه ايران را يک گام ديگر جلو مي‌برد. به‌طور خاص روي جامعه مدني نقش مثبتي خواهد داشت و بايد انتظار داشته باشيم که جامعه مدني بعد از کرونا در مقايسه با قبل از آن، توانايي‌هاي بسيار بيشتري داشته باشد. تجربه اين دوران و نقشي که جامعه مدني در آن ايفا کرده و خواهد کرد، بدون ترديد موجب ارتقاي اين جامعه خواهد شد». بالطبع دولت‌ها و نظامات سياسي هم از اين ماجرا  تأثير مي‌گذارد.

اهميت مردم بر حکمراني را بار ديگر اثبات مي‌کند. دولت‌هايي که تصور مي‌کنند بدون پشتوانه جامعه و بدون اتکا و کسب نظر مردم، مي‌توانند به حکمراني ادامه دهند و مقبوليت‌شان را حفظ کنند به‌شدت در معرض چالش‌هاي جدي قرار مي‌دهد. سهم و جايگاه پيوندهاي جهاني را روشن مي‌کند. در واقع اين انديشه که هر کشوري مي‌تواند فارغ از قوانين و قواعد و مقررات بين‌الملل در درون مرزهاي خودش هر سياست و قانوني را اجرا کند، مورد سؤالات جدي قرار داده و به دولت‌ها نشان مي‌دهد ناچارند از اين قواعد بين‌المللي دير يا زود تبعيت کنند». مدني تأكيد کرد: «کرونا سهم بسيار زيادي در ضرورت شفافيت دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي خواهد داشت. به نظر مي‌رسد هم از جهت مطالبه از سوي ملت‌ها و هم از جهت ضرورت حکمراني در دنياي امروز، نظام‌هاي سياسي بيش از گذشته ناچار هستند به سمت شفافيت بروند». مدني با اشاره به الزام تغيير رويه در نگرش دولت‌هاي به وظايفشان در پايان خاطرنشان کرد: «اما به نظر من آنچه در ميان همه اين تبعات از اهميت بيشتري برخوردار است، نگاهي است که به ما در قبال جهان و هستي مي‌دهد. حتي آن نگاه فردگرايانه را به‌شدت زير سؤال خواهد برد. در واقع آن نگاه ليبرال که فرديت در رأس همه چيز قرار داشت و در وضعيت خلأ اجتماعي رويکرد ليبرال آن را قرار مي‌داد و خود فرمانروايي را براي او توصيه مي‌کرد، پس از کرونا به‌شدت زير سؤال مي‌رود.

جهان پساکرونا,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,جامعه

کرونا نشان داد فرديت واحد وجود ندارد و نمي‌شود منافع فرد را بدون توجه به منافع و خير عمومي توضيح داد و توجيه کرد. نشان داد تقدم منافع جمعي بر منافع فردي به صورت الزام‌آور و اجتناب‌ناپذيري وجود دارد و بايد پذيرفته شود و همچنين بايد به تأمين نيازهاي فرد و حقوق فرد در قالب منافع جمعي انديشيد. در واقع با اين ساده‌انديشي‌ها و صحبت‌هاي عوامانه‌اي مثل خصوصي‌سازي و کوچک‌سازي، در تعارض جدي قرار مي‌گيريم.

به اين ترتيب که دولت بايد سهم خود را در بهبود جدي جوامع پرداخت کند و توجه داشته باشد که جز تأمين امنيت، سلامت، آموزش و بهداشت، همه اينها از وظايف ذاتي دولتي است که هدفش اين است که مشروعيت خود را از جامعه و مردم کسب کند و دولت نمي‌تواند از زير بار چنين مسئوليت‌هايی شانه خالي کند. به اين ترتيب به نظر من شايد مهم‌ترين و مؤثرترين تغيير و پيامي که کرونا و پساکرونا براي ما دارد، اين است که در رويکردهاي ليبرال و نئوليبرال بازنگري شود. نظام سرمايه‌داري و نئوليبراليسم متهم شماره‌ يک دستبرد به طبيعت براي دستيابي به توليدات بي‌سرحد صنعتي و در نهايت منافع حداکثري است. اين سیستم متهم است با دست‌بردن در طبيعت، به چرخه طبيعي و اکوسيستم حيات به مقياس زيادي آسيب رسانده و خلق بيماري‌هاي نوپديد، به شکلي واکنش چرخه حيات آسيب ديده به اين دستبرد است. با اين همه براي به حد‌اقل‌رساندن و کاستن از عوارض اين پديده مخرب نيز نيازمند سرمایه‌گذاري و دانش فزاينده است که علي‌الظاهر در شرايط کنوني جهان‌، صرفا از عهده نظام سرمايه‌داري برمي‌آيد».

شهرزاد همتی

  • 20
  • 5
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
حضرت زینب (س),زندگینامه حضرت زینب (س),سرگذشت حضرت زینب (س) زندگی نامه حضرت زینب (س) از کودکی تا به شهادت رسیدنش

نام پدر: حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)

نام مادر: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

ناریخ ولادت: پنجم جمادی الأولی سال پنجم (یا ششم) هجری قمری

محل تولد: مدینه منوره

همسر: عبدالله بن جعفر بن ابی‎طالب

وفات: شب یکشنبه ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری قمری

ادامه
خواهران منصوریان,زندگی نامه خواهران منصوریان,زندگینامه خواهران منصوریان بیوگرافی خواهران منصوریان ( شهربانو - الهه - سهیلا ) + تصاویر

ملیت: ایران

زادهٔ: ۸ بهمن ۱۳۶۴

محل تولد: سمیرم

قد: ۱٫۷۵ متر

وزن: ۶۰ کیلوگرم

ورزش: ووشو

ادامه
نظامی گنجوی,کتاب نظامی گنجوی,زندگی نامه ی نظامی گنجوی زندگینامه نظامی گنجوی و آثارش (+ تصاویر)

زادروز: ۵۳۷ هـ. ق گنجه

محل زندگی: گنجه

ملیت: ایرانی

پیشه: شاعر، تاریخ نگار و داستان سرا 

سبک: عراقی

عنوان: حکیم نظامی

ادامه
محمود فکری,عکس محمود فکری,تعداد بازی ملی محمود فکری بیوگرافی محمود فکری و فوتبالیست شدن او (+ تصاویر)

زادروز: ۴ مرداد ۱۳۵۲

زادگاه: جوی بار، ایران

پُست: مدافع

ملیت: ایرانی

سال فعالیت: ۱۳۶۵

ادامه
سحر قریشی,طلاق سحر قریشی از همسرش,زندگی نامه سحر قریشی بیوگرافی سحر قریشی و علت مشهور شدنش (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۶ دی ماه ۱۳۶۶

زادگاه: تهران

قد: ۱٫۷۰ متر

محل زندگی: تهران

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر، مدل

ادامه
مارکوپولو,زندگینامه مارکوپولو,کتاب سفرهای مارکوپولو بیوگرافی مارکوپولو و کتاب سفرهای او (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۵ سپتامبر ۱۲۵۴

زادگاه: ونیز، ایتالیا

تاریخ مرگ: ۹ ژانویهٔ ۱۳۲۴

ملیت: ونیزی

حرفه: تاجر و جهانگرد

ادامه
عکس از بهاره کیان افشار,بهاره کیان افشار,عکسهای بهاره کیان افشار بیوگرافی بهاره کیان افشار از کودکی تا به شهرت رسیدنش در بازیگری (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲

محل زندگی: تهران

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

زمینه فعالیت: سینما، تئاتر و تلویزیون

حرفه: بازیگر و ترانه سرا

ادامه
نیکولا تسلا,نیکولاتسلا,زندگی نامه ی نیکولا تسلا زندگی نامه ی نیکولا تسلا و اختراعاتش (+ تصاویر)

متولد:۱۰ ژوئیه ۱۸۵۶

زادگاه: سمیلجان، امپراتوری اتریش (کرواسی امروزی)

مرگ: ۷ ژانویهٔ ۱۹۴۳

تبار: صربی تبار

رشته فعالیت: مخترع، فیزیک دان و مهندس

ادامه
لئوناردو داوینچی,بیوگرافی لئوناردو داوینچی,عکس لئوناردو داوینچی زندگی نامه لئوناردو داوینچی (+ تصاویر)

زادروز: ۱۵ ماه آوریل ۱۴۵۲

زادگاه: روستای وینچی، فلورانس

فوت: ۲ مهٔ ۱۵۱۹ 

ملیت: ایتالیا

جنبش: رنسانس میانه

ادامه
ویژه سرپوش