صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲

جدول مسابقات فوتبال

جدول لیگ برتر (۱۴۰۲-۱۴۰۱) - جام خلیج فارس

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱پرسپولیس۴۳۱۰۱۵۴۱۰
۲استقلال۴۳۰۱۱۵۴۹
۳آلومینیوم اراک۵۳۰۲۴۵۱۹
۴تراکتور۵۳۰۲۴۴۰۹
۵سپاهان *۴۴۰۰۲۹۷۸
۶گل گهرسیرجان۴۲۲۰۱۵۴۸
۷ذوب آهن۵۲۲۱۵۵۰۸
۸ملوان۵۲۱۲۴۸۴۷
۹نساجی مازندران۴۱۲۱۴۵۱۵
۱۰هوادار۵۱۲۲۴۳۵
۱۱مس رفسنجان۵۱۲۲۵۳۵
۱۲صنعت نفت آبادان۴۱۱۲۸۴۴
۱۳پیکان۵۰۳۲۷۳۳
۱۴شمس آذر قزوین *۴۱۱۲۵۵۰۱
۱۵استقلال خوزستان۵۰۱۴۶۲۱
۱۶فولاد۴۰۰۴۱۱۱-۱۰۰

جدول زمانبندی جام خلیج فارس

هفته ۶پیکان-پرسپولیس تعویق سه شنبه ۴ مهر
هفته ۶گل گهرسیرجان-سپاهان تعویق سه شنبه ۴ مهر
هفته ۶صنعت نفت آبادان-ملوان تعویق سه شنبه ۴ مهر
هفته ۶تراکتور-شمس آذر قزوین تعویق چهارشنبه ۵ مهر
هفته ۶استقلال-هوادار تعویق چهارشنبه ۵ مهر
هفته ۶فولاد-استقلال خوزستان تعویق چهارشنبه ۵ مهر
هفته ۶نساجی مازندران-آلومینیوم اراک تعویق چهارشنبه ۵ مهر
هفته ۶ذوب آهن-مس رفسنجان تعویق چهارشنبه ۵ مهر
هفته ۶استقلال تاجیکستان۰ - ۰الدحیل سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۶پرسپولیس۲ - ۰النصر سه شنبه ۲۸ شهریور
هفته ۶الدحیل-پرسپولیس ۲۱:۳۰ دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۶النصر-استقلال تاجیکستان ۲۱:۳۰ دوشنبه ۱۰ مهر
هفته ۶پرسپولیس-استقلال تاجیکستان ۱۹:۳۰ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۶النصر-الدحیل ۲۱:۳۰ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۶استقلال تاجیکستان-پرسپولیس ۱۷:۳۰ دوشنبه ۱۵ آبان
هفته ۶الدحیل-النصر ۲۱:۳۰ دوشنبه ۱۵ آبان
هفته ۶الدحیل-استقلال تاجیکستان ۱۹:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۶النصر-پرسپولیس ۲۱:۳۰ دوشنبه ۶ آذر
هفته ۶استقلال تاجیکستان-النصر ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۶پرسپولیس-الدحیل ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذر
هفته ۶گالاتاسرای۲ - ۲کپنهاگن چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۶بایرن مونیخ۳ - ۴منچستریونایتد چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۶کپنهاگن-بایرن مونیخ ۲۲:۳۰ سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۶منچستریونایتد-گالاتاسرای ۲۲:۳۰ سه شنبه ۱۱ مهر
هفته ۶گالاتاسرای-بایرن مونیخ ۲۰:۱۵ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۶منچستریونایتد-کپنهاگن ۲۲:۳۰ سه شنبه ۲ آبان
هفته ۶بایرن مونیخ-گالاتاسرای ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۶کپنهاگن-منچستریونایتد ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۱۷ آبان
هفته ۶گالاتاسرای-منچستریونایتد ۲۱:۱۵ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۶بایرن مونیخ-کپنهاگن ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۸ آذر
هفته ۶منچستریونایتد-بایرن مونیخ ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۶کپنهاگن-گالاتاسرای ۲۳:۳۰ سه شنبه ۲۱ آذر
هفته ۶المپیاکوس۳ - ۲فرایبورگ پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۶وستهم۱ - ۳باکا توپولا پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۶باکا توپولا-المپیاکوس ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۶فرایبورگ-وستهم ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۶المپیاکوس-وستهم ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۶باکا توپولا-فرایبورگ ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۶فرایبورگ-باکا توپولا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۶وستهم-المپیاکوس ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۶باکا توپولا-وستهم ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۶فرایبورگ-المپیاکوس ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۶المپیاکوس-باکا توپولا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۶وستهم-فرایبورگ ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۶لیل۰ - ۲المپیا لیولیانا چهارشنبه ۲۹ شهریور
هفته ۶اسلوان براتیسلاوا۱ - ۲کلاکسویک پنج شنبه ۳۰ شهریور
هفته ۶المپیا لیولیانا-اسلوان براتیسلاوا ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۶کلاکسویک-لیل ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۱۳ مهر
هفته ۶لیل-اسلوان براتیسلاوا ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۶کلاکسویک-المپیا لیولیانا ۲۰:۱۵ پنج شنبه ۴ آبان
هفته ۶اسلوان براتیسلاوا-لیل ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۶المپیا لیولیانا-کلاکسویک ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۱۸ آبان
هفته ۶المپیا لیولیانا-لیل ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۶کلاکسویک-اسلوان براتیسلاوا ۲۱:۱۵ پنج شنبه ۹ آذر
هفته ۶اسلوان براتیسلاوا-المپیا لیولیانا ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۶لیل-کلاکسویک ۲۳:۳۰ پنج شنبه ۲۳ آذر
هفته ۶اسکاتلند۰ - ۳قبرس شنبه ۵ فروردين
هفته ۶اسپانیا۰ - ۳نروژ شنبه ۵ فروردين
هفته ۶گرجستان۱ - ۱نروژ سه شنبه ۸ فروردين
هفته ۶اسکاتلند۰ - ۲اسپانیا سه شنبه ۸ فروردين
هفته ۶نروژ۲ - ۱اسکاتلند شنبه ۲۷ خرداد
هفته ۶قبرس۲ - ۱گرجستان شنبه ۲۷ خرداد
هفته ۶نروژ۱ - ۳قبرس سه شنبه ۳۰ خرداد
هفته ۶اسکاتلند۰ - ۲گرجستان سه شنبه ۳۰ خرداد
هفته ۶گرجستان۷ - ۱اسپانیا جمعه ۱۷ شهریور
هفته ۶قبرس۳ - ۰اسکاتلند جمعه ۱۷ شهریور
هفته ۶نروژ۱ - ۲گرجستان سه شنبه ۲۱ شهریور
هفته ۶اسپانیا۰ - ۶قبرس سه شنبه ۲۱ شهریور
هفته ۶قبرس-نروژ ۲۲:۱۵ پنج شنبه ۲۰ مهر
هفته ۶اسپانیا-اسکاتلند ۲۲:۱۵ پنج شنبه ۲۰ مهر
هفته ۶گرجستان-قبرس ۱۶:۳۰ یکشنبه ۲۳ مهر
هفته ۶نروژ-اسپانیا ۲۲:۱۵ یکشنبه ۲۳ مهر
هفته ۶گرجستان-اسکاتلند ۲۰:۳۰ پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۶قبرس-اسپانیا ۲۱:۳۰ پنج شنبه ۲۵ آبان
هفته ۶اسکاتلند-نروژ ۲۳:۱۵ یکشنبه ۲۸ آبان
هفته ۶اسپانیا-گرجستان ۲۳:۱۵ یکشنبه ۲۸ آبان

جدول لیگ دست یک آزادگان

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱شمس آذر قزوین۳۲۲۱۷۴۲۴۶۷۴۳۷۰
۲استقلال خوزستان۳۲۱۴۱۵۳۲۱۴۷۲۶۵۷
۳سایپا۳۲۱۵۱۰۷۲۲۳۰۸۵۵
۴فجر سپاسی۳۲۱۴۱۱۷۲۵۴۰۱۵۵۳
۵خیبر خرم آباد۳۲۱۲۱۶۴۱۶۳۲۱۶۵۲
۶مس شهر بابک۳۲۱۰۱۵۷۲۰۲۴۴۴۵
۷چادرملو اردکان۳۲۱۱۱۲۹۳۱۳۲۱۴۵
۸ون پارس اصفهان۳۲۱۲۹۱۱۲۹۳۲۳۴۵
۹پارس جنوبی جم۳۲۱۱۱۰۱۱۳۱۲۶۴۳
۱۰دریا بابل۳۲۸۱۴۱۰۲۵۲۶۱۳۸
۱۱استقلال ملاثانی۳۲۷۱۶۹۴۲۲۷-۱۵۳۷
۱۲خوشه طلایی ساوه۳۲۸۱۱۱۳۳۳۲۶۳۵
۱۳آرمان گهر۳۲۸۹۱۵۴۵۲۹-۱۶۳۳
۱۴شهرداری آستارا۳۲۵۱۵۱۲۲۷۱۴-۱۳۳۰
۱۵خلیج فارس ماهشهر۳۲۷۸۱۷۴۲۲۱-۲۱۲۹
۱۶شهرداری همدان۳۲۶۱۰۱۶۳۰۱۶-۱۴۲۸
۱۷چوکا تالش۳۲۴۱۰۱۸۵۵۲۹-۲۶۲۲

جدول برنامه بازی های فوتسال

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱مس سونگون۲۶۲۳۰۳۵۸۱۱۹۶۱۶۹
۲گیتی پسند۲۶۱۹۳۴۴۹۱۰۲۵۳۶۰
۳کراپ الوند۲۶۱۸۲۶۴۷۷۱۲۴۵۶
۴سن ایچ ساوه۲۶۱۴۵۷۶۷۷۳۶۴۷
۵گهر زمین سیرجان۲۶۱۳۲۱۱۷۷۸۶۹۴۱
۶فولاد زرند ایرانیان۲۶۱۱۳۱۲۶۹۶۵۳۶
۷سفیر گفتمان۲۶۱۰۵۱۱۸۰۶۶-۱۴۳۵
۸مقاومت البرز۲۶۹۶۱۱۸۳۷۸۳۳
۹پوشاک حافظ ساری۲۶۹۴۱۳۸۰۶۸-۱۲۳۱
۱۰فرش آرا۲۶۸۶۱۲۷۵۵۹-۱۶۳۰
۱۱آناصنعت پاسارگاد قم۲۶۸۴۱۴۶۶۵۲-۱۴۲۸
۱۲پالایش نفت بندرعباس۲۶۷۴۱۵۷۶۶۱-۱۵۲۵
۱۳مقاومت البرز۲۶۴۶۱۶۸۱۵۷-۲۴۱۸
۱۴رکن آذین خاورمیانه۲۶۳۲۲۱۱۰۱۵۲-۴۹۱۱

جدول امتیازات لیگ های اروپایی

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بارسلونا۳۸۲۸۴۶۲۰۷۰۵۰۸۸
۲رئال مادرید۳۸۲۴۶۸۳۶۷۵۳۹۷۸
۳اتلتیکومادرید۳۸۲۳۸۷۳۳۷۰۳۷۷۷
۴رئال سوسیداد۳۸۲۱۸۹۳۵۵۱۱۶۷۱
۵ویارئال۳۸۱۹۷۱۲۴۰۵۹۱۹۶۴
۶رئال بتیس۳۸۱۷۹۱۲۴۱۴۶۵۶۰
۷اوساسونا۳۸۱۵۸۱۵۴۲۳۷۵۳
۸اتلتیک بیلبائو۳۸۱۴۹۱۵۴۳۴۷۴۵۱
۹مایورکا۳۸۱۴۸۱۶۴۳۳۷۵۰
۱۰خیرونا۳۸۱۳۱۰۱۵۵۵۵۸۳۴۹
۱۱رایو وایه کانو۳۸۱۳۱۰۱۵۵۳۴۵۴۹
۱۲سویا۳۸۱۳۱۰۱۵۵۴۴۷۴۹
۱۳سلتاویگو۳۸۱۱۱۰۱۷۵۳۴۳-۱۰۴۳
۱۴کادیز۳۸۱۰۱۲۱۶۵۳۳۰-۲۳۴۲
۱۵ختافه۳۸۱۰۱۲۱۶۴۵۳۴-۱۱۴۲
۱۶والنسیا۳۸۱۱۹۱۸۴۵۴۲۴۲
۱۷آلمریا۳۸۱۱۸۱۹۶۵۴۹-۱۶۴۱
۱۸وایادولید۳۸۱۱۷۲۰۶۳۳۳-۳۰۴۰
۱۹اسپانیول۳۸۸۱۳۱۷۶۹۵۲-۱۷۳۷
۲۰الچه۳۸۵۱۰۲۳۶۷۳۰-۳۷۲۵

جدول زمانبندی لیگ های اروپایی

هفته ۲۴سویا۰ - ۲الچهجمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
هفته ۲۴کادیز۰ - ۰سلتاویگوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰
هفته ۲۴ویارئال۰ - ۰رئال‌مادریدشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۵
هفته ۲۴رایو وایه کانو۳ - ۰اوساسوناشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
هفته ۲۴اتلتیکومادرید۳ - ۴ختافهشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
هفته ۲۴آلاوس۱ - ۲والنسیایکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰
هفته ۲۴لوانته۴ - ۲بتیسیکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۵
هفته ۲۴رئال‌سوسیداد۰ - ۲گرانادایکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
هفته ۲۴اسپانیول۲ - ۲بارسلونایکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
هفته ۲۴مایورکا۲ - ۳بیلبائودوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰

جدول امتیازات لیگ اروپا

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱لیون۶۵۱۰۵۱۶۱۱۱۶
۲گلاسکو رنجرز۶۲۲۲۵۶۱۸
۳اسپارتا پراگ۶۲۱۳۹۶۷
۴بروندبی۶۰۲۴۱۱۲۲

جدول زمانبندی لیگ اروپا

هفتهبروندبی۰ - ۰اسپارتا پراگپنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
هفتهاسپارتا پراگ۰ - ۱گلاسکو رنجرزپنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۵
هفتهلیون۰ - ۳بروندبیپنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۵
هفتهاسپارتا پراگ۴ - ۳لیونپنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
هفتهگلاسکو رنجرز۰ - ۲بروندبیپنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
هفتهلیون۰ - ۳اسپارتا پراگپنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵
هفتهبروندبی۱ - ۱گلاسکو رنجرزپنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵
هفتهگلاسکو رنجرز۰ - ۲اسپارتا پراگپنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
هفتهبروندبی۳ - ۱لیونپنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
هفتهاسپارتا پراگ۰ - ۲بروندبیپنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵
هفتهلیون۱ - ۱گلاسکو رنجرزپنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵

لیگ قهرمانان اروپا

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱منچسترسیتی۶۴۰۲۱۰۱۸۸۱۲
۲پاری سن ژرمن۶۳۲۱۸۱۳۵۱۱
۳لایپزیش۶۲۱۳۱۴۱۵۱۷
۴کلوب بروژ۶۱۱۴۲۰۶-۱۴۴

جدول زمانبندی لیگ قهرمانان اروپا

منچسترسیتی۳ - ۶لایپزیشچهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
کلوب بروژ۱ - ۱پاری سن ژرمنچهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
پاری سن ژرمن۰ - ۲منچسترسیتیﺳﻪشنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
لایپزیش۲ - ۱کلوب بروژﺳﻪشنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
کلوب بروژ۵ - ۱منچسترسیتیﺳﻪشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۵
پاری سن ژرمن۲ - ۳لایپزیشﺳﻪشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
منچسترسیتی۱ - ۴کلوب بروژچهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
لایپزیش۲ - ۲پاری سن ژرمنچهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
منچسترسیتی۱ - ۲پاری سن ژرمنچهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
کلوب بروژ۵ - ۰لایپزیشچهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
پاری سن ژرمن۱ - ۴کلوب بروژﺳﻪشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵
لایپزیش۱ - ۲منچسترسیتیﺳﻪشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱الهلال۶۴۱۱۵۱۱۶۱۳
۲الریان۶۴۱۱۷۱۰۳۱۳
۳شارجه امارات۶۱۲۳۱۱۷۵
۴استقلال تاجیکستان۶۱۰۵۱۰۵۳

جدول زمانبندی لیگ قهرمانان آسیا

استقلال تاجیکستان۰ - ۰ شباب الاهلی اماراتپنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
الهلال عربستان۲ - ۲آجی ام کاپنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
آجی ام کا۳ - ۲استقلال تاجیکستانیکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
شباب الاهلی امارات۲ - ۰الهلال عربستانیکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
الهلال عربستان۱ - ۳استقلال تاجیکستانچهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
آجی ام کا۱ - ۲ شباب الاهلی اماراتچهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
شباب الاهلی امارات۱ - ۳آجی ام کاشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
استقلال تاجیکستان۱ - ۴الهلال عربستانشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
شباب الاهلی امارات۱ - ۰استقلال تاجیکستانﺳﻪشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
آجی ام کا۳ - ۰الهلال عربستانﺳﻪشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
استقلال تاجیکستان۲ - ۱آجی ام کاجمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
الهلال عربستان۲ - ۰ شباب الاهلی اماراتجمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • شنبه ۱ مهر
  -
  ۱۸:۱۵
 • لیگ یک فرانسه
  نانت - لوریان
  ۱۸:۳۰
 • لیگ ستارگان قطر
  الریان - العربی
  ۱۸:۳۰
 • لیگ ستارگان قطر
  -
  ۱۹:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  ساسولو - یوونتوس
  ۱۹:۳۰
 • لیگ برتر امارات
  خور فکان - الامارات
  ۱۹:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  برنتفورد - اورتون
  ۲۰:۰۰
 • بوندسلیگا آلمان
  وردربرمن - کلن
  ۲۰:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  بارسلونا - سلتاویگو
  ۲۰:۰۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  باشاک شهیر - گالاتاسرای
  ۲۰:۳۰
 • لیگ ستارگان قطر
  ام صلال - الاهلی دوحه
  ۲۰:۳۰
 • اردیویسه هلند
  آلمره سیتی - آیندهوون
  ۲۱:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  لاتزیو - مونزا
  ۲۲:۱۵
 • لیگ برتر انگلیس
  برنلی - منچستریونایتد
  ۲۲:۳۰
 • لیگ یک فرانسه
  برست - لیون
  ۲۲:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  آلمریا - والنسیا
  ۲۲:۳۰
 • لیگ برتر پرتغال
  پورتو - ژیل ویسنته
  ۲۳:۰۰
 • یکشنبه ۲ مهر
  سری آ ایتالیا
  امپولی - اینتر
  ۱۴:۰۰
 • لیگ یک فرانسه
  متز - استراسبورگ
  ۱۴:۳۰
 • چمپیونشیپ انگلیس
  استوک‌سیتی - هال سیتی
  ۱۴:۳۰
 • بازیهای آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ (فوتبال)
  امید ایران - امید مغولستان
  ۱۵:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  رئال سوسیداد - ختافه
  ۱۵:۳۰
 • اردیویسه هلند
  آژاکس - فاینورد
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر انگلیس
  آرسنال - تاتنهام
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  چلسی - استون ویلا
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  لیورپول - وستهم
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  برایتون - بورنموث
  ۱۶:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  اودینزه - فیورنتینا
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر امارات
  الوحده امارات - حتا
  ۱۶:۵۰
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرلورکوزن - هایدنهایم
  ۱۷:۰۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  بشیکتاش - کایسری اسپور
  ۱۷:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  رایو وایه کانو - ویارئال
  ۱۷:۴۵
 • لیگ ستارگان قطر
  الغرافه - الدحیل
  ۱۸:۳۰
 • لیگ یک فرانسه
  مون پلیه - رن
  ۱۸:۳۵
 • لیگ برتر انگلیس
  شفیلد یونایتد - نیوکسل
  ۱۹:۰۰
 • بوندسلیگا آلمان
  آینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ
  ۱۹:۰۰
 • سری آ ایتالیا
  بولونیا - ناپولی
  ۱۹:۳۰
 • لیگ برتر روسیه
  روستوف - زسکامسکو
  ۱۹:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  رئال بتیس - کادیز
  ۲۰:۰۰
 • لیگ ستارگان قطر
  معيذر - شمال
  ۲۰:۳۰
 • لیگ برتر پرتغال
  پورتیموننزه - بنفیکا
  ۲۰:۳۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  آلانیااسپور - فنرباغچه
  ۲۰:۳۰
 • لیگ یک فرانسه
  پاری سن ژرمن - مارسی
  ۲۲:۱۵
 • سری آ ایتالیا
  تورینو - آاس رم
  ۲۲:۱۵
 • لالیگا اسپانیا
  اتلتیکومادرید - رئال مادرید
  ۲۲:۳۰
 • دوشنبه ۳ مهر
  لیگ MLS آمریکا
  اورلاندو سيتي - اینتر میامی
  ۰۳:۰۰
 • لیگ آزادگان
  دریا بابل - نفت مسجدسلیمان
  ۱۷:۱۵
 • لیگ آزادگان
  مس کرمان - سایپا
  ۱۸:۰۰
 • جام حذفی عربستان
  الجبلین - الهلال
  ۱۸:۳۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  هاتای اسپور - ترابزون اسپور
  ۲۰:۳۰
 • جام حذفی عربستان
  احد - النصر
  ۲۱:۳۰
 • سوپرلیگ یونان
  پاناتینایکوس - آ ا ک آتن
  ۲۱:۳۰
 • لیگ برتر پرتغال
  اسپورتینگ - ریوآوه
  ۲۲:۴۵
ویژه سرپوش