۰۷:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۹۰۱۱۱۹
اقتصاد کلان

خودرو خانوارهای ایرانی چقدر می‌ارزد؟/ هزینه ماهانه خانوارها

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
«هزینه ماهانه خانوارهای شهری»، «سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های خانوار»، «میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها» و «ارزش خودروهای خانوار ایرانی» اعلام شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام معاون وزارت رفاه نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند، اما در مقابل از مجموع خانوار کشور،‌ به  ۲۴ میلیون نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشده است.

وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی امکان ثبت درخواست سرپرستان خانوار این ۲۴ میلیون نفر را بر اساس شاخص‌هایی فراهم و معیار عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی را اعلام کرده است که برخورداری از ملک، خودرو، تسهیلات بانکی و درآمد ماهیانه از جمله این شاخص‌ها به شمار می‌رود. 

میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری

ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه، اطلاعات و آمار دقیق‌تری از «درآمد و هزینه خانوار»، «ارزش خودروهای ایرانیان» و «میزان بهره‌مندی دهک‌های درآمدی از یارانه‌های تخصیصی» که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی در خصوص بودجه خانوار، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

بر این اساس هزینه کل خانوار در سال ۹۶، سه میلیون و ۵۱۰ هزار و ۹۰۴ تومان و در سال ۹۷، چهار میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۱تومان بوده است. به تفکیک در

دهک اول ۷۷۴ هزار و ۳۴۷ تومان در سال ۹۶ و ۹۵۹ هزار و ۴۱۶ تومان در سال ۹۷

دهک دوم یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۸۱ هزار تومان و در سال ۹۷ یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۸۳۳ تومان

دهک سوم یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۹۰ تومان در سال ۹۶ و یک میلیون و ۹۸۶ هزا رو ۷۲۴ توام در سال ۹۷ 

دهک چهارم یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۰ تومان در سال ۹۶ و دومیلیون و ۴۲۹ هزار و ۶۹۱ هزار تومان در سال ۹۷

 دهک پنجم دو میلیون و ۳۵۰ هزار و ۷۲۳ تومان در سال ۹۶ و دو میلیون و ۹۱۲ هزار و ۵۴۵ تومان در سال ۹۷

دهک ششم دو میلیون و ۸۲۱ هزار و ۴۳۱ تومان در سال ۹۶ و سه میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۵۲ تومان در سال ۹۷

دهک هفتم سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۳۱ تومان در سال ۹۶ و چهار میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۲۵ تومان در سال ۹۷

دهک هشتم چهار میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۷۰ تومان در سال ۹۶ و پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۳۶ تومان در سال ۹۷

دهک نهم پنج میلیون و ۷۳۳ هزار و ۹۱۶ تومان در سال ۹۶ و هفت میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۲۱ هزار تومان در سال ۹۷ 

دهک دهم ۱۰ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۷۰ تومان در سال ۹۶ و ۱۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۱۰ تومان در سال ۹۷ است.

هزینه خانوار ایرانی‌ها به تفکیک دهک

لازم به ذکر است که اطلاعات ذکر شده در خصوص هزینه خانوار به تفکیک دهک محدود به سال ۱۳۹۶ است. برای برآورد هزینه خانوار به تفکیک دهک در سال ۱۳۹۷، فرض شده شکاف هزینه میان دهک‌ها همانند سال ۱۳۹۶ است. همچنین منطبق با گزارشات اخیر بانک مرکزی، برای برآورد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸، فرض شده هزینه خانوار همانند سال ۱۳۹۷ (۲۳.۹ درصد) افزایش یافته است.

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

مقایسه سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های خانوار و  میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها

در یک تحلیل دیگر اثرات رفاهی سیاست کنونی بر دهک‌های مختلف درآمدی جامع،ه وضعیت فعلی هزینه‌های انرژی در دهک‌ها و میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.

بر این اساس سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های خانواربه ترتیب  در

دهک اول ۸.۹ درصد

دهک دوم ۸.۴ درصد

دهک سوم ۷.۹ درصد

دهک چهارم ۷.۵ درصد

دهک پنجم ۷.۳ درصد

دهک ششم ۶.۸ درصد

دهک هفتم ۶.۳ درصد

دهک هشتم ۵.۸ درصد

دهک نهم ۵ درصد

دهک دهم ۳.۶ درصد است.

میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها

میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها به ترتیب در

دهک اول ودوم ۴.۲

دهک سوم ۳.۶

دهک چهارم۶.۶ درصد

دهک پنجم ۷.۳ درصد

دهک ششم ۶.۸ درصد

دهک هفتم ۶.۳ درصد

دهک هشتم ۱۳

دهک نهم ۱۶.۶

دهک دهم ۲۶.۶ درصد بوده است.

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

چند درصد خانوارهای هر استانی بسته معیشتی دریافت کرده‌اند؟

به گزارش ایسنا، همچنین ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی، درصد خانوارهایی که بسته معیشتی دریافت کرده‌اند را نیز به تفکیک استانی اعلام کرد

 بر این اساس در استان تهران ۵۷.۲ درصد، استان اصفهان ۶۵.۹ درصد، استان یزد ۶۴.۹ درصد، خوزستان ۷۲.۴ درصد، فارس ۶۷.۸ درصد، لرستان ۷۷.۷ درصد، همدان ۷۵.۲ درصد، ایلام ۷۰.۸ درصد، کرمانشاه ۷۳.۳ درصد، کردستان ۷۵.۹ درصد، زنجان ۷۴.۶ درصد، آذربایجان شرقی ۷۴.۴ درصد، آذربایجان غربی ۷۴.۵ درصد، اردبیل ۷۵.۲ درصد، گیلان ۷۷.۱ درصد، قزوین ۷۳.۷ درصد، مازندران ۶۸.۷ درصد، قم ۶۸ درصد، گلستان ۷۸ درصد، البرز ۶۳.۶ درصد، سمنان ۶۹ درصد، خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، خراسان رضوی ۷۴.۵ درصد، خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، کرمان ۷۴.۷ درصد، هرمزگان ۷۴.۳ درصد، سیستان و بلوچستان ۸۲.۱ درصد، بوشهر ۶۶.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۷۷ درصد و مرکزی ۷۲.۳ درصد از مردم بسته حمایتی دریافت کرده‌اند.

گروه‌های با درآمد بالا که یارانه انها قطع شد 

به گزارش ایسنا، فارغ از آمارهای مرتبط با بسته حمایت معیشتی، توجه به آمار زیر درباره قطع یارانه چندین هزار نفر که در سال جاری حذف شده‌اند نیز قابل تامل است.

طبق مصوبه مجلس، دولت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی گروه‌های با در آمد بالا را قطع کرد و گروه‌های زیر نسبت به قطع یارانه خود معترض بودند:

خارج نشینان: ۴۰ درصد

تجار و اصناف پردرآمد: ۶۵ درصد

دارندگان خودروهای گران قیمت: ۴۱ درصد

دارندگان ملک با ارزش بالا: ۳۲ درصد

کارفرمایان با بیش از پنج کارگر: ۶۰ درصد

پزشکان: ۵۱ درصد

حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان در ماه: ۶۶ درصد

سهامداران بورس: ۴۵ درصد

افراد دارای پست‌های مدیریتی: ۳۲ درصد

اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها: ۵۰ درصد

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: ۴۹ درصد

ارزش خودروهای خانوار ایرانی

همچنین ارزش خودروی خانوارهای ایرانی به این شرح است:

از مجموع ۲۳ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۶۵ خانوار ایرانی؛ ۱۱ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۷۷ خانوار خودرویی ندارند.

همچنین هفت میلیون و ۵۸۵ هزار و ۱۳ خانوار خودرویی با ارزش کمتر از ۵۰ میلیون تومان دارند.

این در حالیست که دو میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۷۰ خانوار خودرویی با ارزش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

در عین حال یک میلیون و ۴۳ هزار و ۷۸۸ خانوار خودرویی با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان

۲۴۶ هزار و ۴۸۵ خانوار خودرویی با ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان

 ۱۹۹ هزار و ۱۳۲ خانوار نیز خودرویی با ارزش ۳۰۰ میلیون به بالا دارند.

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

  • 16
  • 6
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
گری هوپر,بیوگرافی گری هوپر,زندگینامه گری هوپر بیوگرافی گری هوپر، مهاجم انگلیسی

نام کامل:گری هوپر

زادروز:۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸

زادگاه:هارلو، انگلستان

قد:۱٫۷۷ متر

پست:مهاجم

ادامه
مهران مدیری,بیوگرافی مهران مدیری,عکس مهران مدیری بیوگرافی مهران مدیری بازیگر توانمند ایرانی (+ عکس فرزندان)

نام اصلی: مهران مدیری

تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۴۶

تهران، ایران

زمینه فعالیت: هنرپیشه، کارگردان، تهیه‌کننده

طراح صحنه و مجری

محل زندگی: تهران

ادامه
هانده ارچل,بیوگرافی هانده ارچل,عکس هانده ارچل بیوگرافی هانده ارچل و علت مشهور شدنش (+عکس)

چکیده ای از بیوگرافی هانده ارچل:

تولد : ۲۴ نوامبر ۱۹۹۳

محل تولد: استانبول (ترکیه)

محل زندگی: استانبول، ترکیه

ملیت: پدر (ترکیه) مادر (آلمان)

پیشه: بازیگر و مجری و مدل (ستاره سینمای ترکیه و بهترین مدل ترکیه)

ادامه
گروه سون,بیوگرافی گروه سون,عکس گروه سون بیوگرافی گروه سون (+ نحوه تشکیل گروه سون)

گزیده ای از بیوگرافی گروه سون:

نام مستعار: سون

سبک‌: پاپ

ساز: گیتار و پیانو

اعضای کنونی:

ادامه
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید