دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۰۷:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۹۰۱۱۱۹
اقتصاد کلان

خودرو خانوارهای ایرانی چقدر می‌ارزد؟/ هزینه ماهانه خانوارها

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
«هزینه ماهانه خانوارهای شهری»، «سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های خانوار»، «میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها» و «ارزش خودروهای خانوار ایرانی» اعلام شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام معاون وزارت رفاه نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند، اما در مقابل از مجموع خانوار کشور،‌ به  ۲۴ میلیون نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشده است.

وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی امکان ثبت درخواست سرپرستان خانوار این ۲۴ میلیون نفر را بر اساس شاخص‌هایی فراهم و معیار عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی را اعلام کرده است که برخورداری از ملک، خودرو، تسهیلات بانکی و درآمد ماهیانه از جمله این شاخص‌ها به شمار می‌رود. 

میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری

ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه، اطلاعات و آمار دقیق‌تری از «درآمد و هزینه خانوار»، «ارزش خودروهای ایرانیان» و «میزان بهره‌مندی دهک‌های درآمدی از یارانه‌های تخصیصی» که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی در خصوص بودجه خانوار، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

بر این اساس هزینه کل خانوار در سال ۹۶، سه میلیون و ۵۱۰ هزار و ۹۰۴ تومان و در سال ۹۷، چهار میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۱تومان بوده است. به تفکیک در

دهک اول ۷۷۴ هزار و ۳۴۷ تومان در سال ۹۶ و ۹۵۹ هزار و ۴۱۶ تومان در سال ۹۷

دهک دوم یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۸۱ هزار تومان و در سال ۹۷ یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۸۳۳ تومان

دهک سوم یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۹۰ تومان در سال ۹۶ و یک میلیون و ۹۸۶ هزا رو ۷۲۴ توام در سال ۹۷ 

دهک چهارم یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۰ تومان در سال ۹۶ و دومیلیون و ۴۲۹ هزار و ۶۹۱ هزار تومان در سال ۹۷

 دهک پنجم دو میلیون و ۳۵۰ هزار و ۷۲۳ تومان در سال ۹۶ و دو میلیون و ۹۱۲ هزار و ۵۴۵ تومان در سال ۹۷

دهک ششم دو میلیون و ۸۲۱ هزار و ۴۳۱ تومان در سال ۹۶ و سه میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۵۲ تومان در سال ۹۷

دهک هفتم سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۳۱ تومان در سال ۹۶ و چهار میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۲۵ تومان در سال ۹۷

دهک هشتم چهار میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۷۰ تومان در سال ۹۶ و پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۳۶ تومان در سال ۹۷

دهک نهم پنج میلیون و ۷۳۳ هزار و ۹۱۶ تومان در سال ۹۶ و هفت میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۲۱ هزار تومان در سال ۹۷ 

دهک دهم ۱۰ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۷۰ تومان در سال ۹۶ و ۱۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۱۰ تومان در سال ۹۷ است.

هزینه خانوار ایرانی‌ها به تفکیک دهک

لازم به ذکر است که اطلاعات ذکر شده در خصوص هزینه خانوار به تفکیک دهک محدود به سال ۱۳۹۶ است. برای برآورد هزینه خانوار به تفکیک دهک در سال ۱۳۹۷، فرض شده شکاف هزینه میان دهک‌ها همانند سال ۱۳۹۶ است. همچنین منطبق با گزارشات اخیر بانک مرکزی، برای برآورد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸، فرض شده هزینه خانوار همانند سال ۱۳۹۷ (۲۳.۹ درصد) افزایش یافته است.

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

مقایسه سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های خانوار و  میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها

در یک تحلیل دیگر اثرات رفاهی سیاست کنونی بر دهک‌های مختلف درآمدی جامع،ه وضعیت فعلی هزینه‌های انرژی در دهک‌ها و میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.

بر این اساس سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های خانواربه ترتیب  در

دهک اول ۸.۹ درصد

دهک دوم ۸.۴ درصد

دهک سوم ۷.۹ درصد

دهک چهارم ۷.۵ درصد

دهک پنجم ۷.۳ درصد

دهک ششم ۶.۸ درصد

دهک هفتم ۶.۳ درصد

دهک هشتم ۵.۸ درصد

دهک نهم ۵ درصد

دهک دهم ۳.۶ درصد است.

میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها

میزان بهره‌مندی دهک‌ها از یارانه‌ها به ترتیب در

دهک اول ودوم ۴.۲

دهک سوم ۳.۶

دهک چهارم۶.۶ درصد

دهک پنجم ۷.۳ درصد

دهک ششم ۶.۸ درصد

دهک هفتم ۶.۳ درصد

دهک هشتم ۱۳

دهک نهم ۱۶.۶

دهک دهم ۲۶.۶ درصد بوده است.

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

چند درصد خانوارهای هر استانی بسته معیشتی دریافت کرده‌اند؟

به گزارش ایسنا، همچنین ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی، درصد خانوارهایی که بسته معیشتی دریافت کرده‌اند را نیز به تفکیک استانی اعلام کرد

 بر این اساس در استان تهران ۵۷.۲ درصد، استان اصفهان ۶۵.۹ درصد، استان یزد ۶۴.۹ درصد، خوزستان ۷۲.۴ درصد، فارس ۶۷.۸ درصد، لرستان ۷۷.۷ درصد، همدان ۷۵.۲ درصد، ایلام ۷۰.۸ درصد، کرمانشاه ۷۳.۳ درصد، کردستان ۷۵.۹ درصد، زنجان ۷۴.۶ درصد، آذربایجان شرقی ۷۴.۴ درصد، آذربایجان غربی ۷۴.۵ درصد، اردبیل ۷۵.۲ درصد، گیلان ۷۷.۱ درصد، قزوین ۷۳.۷ درصد، مازندران ۶۸.۷ درصد، قم ۶۸ درصد، گلستان ۷۸ درصد، البرز ۶۳.۶ درصد، سمنان ۶۹ درصد، خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، خراسان رضوی ۷۴.۵ درصد، خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، کرمان ۷۴.۷ درصد، هرمزگان ۷۴.۳ درصد، سیستان و بلوچستان ۸۲.۱ درصد، بوشهر ۶۶.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۷۷ درصد و مرکزی ۷۲.۳ درصد از مردم بسته حمایتی دریافت کرده‌اند.

گروه‌های با درآمد بالا که یارانه انها قطع شد 

به گزارش ایسنا، فارغ از آمارهای مرتبط با بسته حمایت معیشتی، توجه به آمار زیر درباره قطع یارانه چندین هزار نفر که در سال جاری حذف شده‌اند نیز قابل تامل است.

طبق مصوبه مجلس، دولت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی گروه‌های با در آمد بالا را قطع کرد و گروه‌های زیر نسبت به قطع یارانه خود معترض بودند:

خارج نشینان: ۴۰ درصد

تجار و اصناف پردرآمد: ۶۵ درصد

دارندگان خودروهای گران قیمت: ۴۱ درصد

دارندگان ملک با ارزش بالا: ۳۲ درصد

کارفرمایان با بیش از پنج کارگر: ۶۰ درصد

پزشکان: ۵۱ درصد

حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان در ماه: ۶۶ درصد

سهامداران بورس: ۴۵ درصد

افراد دارای پست‌های مدیریتی: ۳۲ درصد

اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها: ۵۰ درصد

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: ۴۹ درصد

ارزش خودروهای خانوار ایرانی

همچنین ارزش خودروی خانوارهای ایرانی به این شرح است:

از مجموع ۲۳ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۶۵ خانوار ایرانی؛ ۱۱ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۷۷ خانوار خودرویی ندارند.

همچنین هفت میلیون و ۵۸۵ هزار و ۱۳ خانوار خودرویی با ارزش کمتر از ۵۰ میلیون تومان دارند.

این در حالیست که دو میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۷۰ خانوار خودرویی با ارزش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

در عین حال یک میلیون و ۴۳ هزار و ۷۸۸ خانوار خودرویی با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان

۲۴۶ هزار و ۴۸۵ خانوار خودرویی با ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان

 ۱۹۹ هزار و ۱۳۲ خانوار نیز خودرویی با ارزش ۳۰۰ میلیون به بالا دارند.

هزینه ماهانه خانوارها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

  • 16
  • 6
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
پیر امیدیار,بیوگرافی پیر امیدیار,پیرامیدیار بیوگرافی پیر امیدیار، بنیان گذار و رئیس سایت Ebay (+ تصاویر)

زاده:۲۱ ژوئن ۱۹۶۷ 

محل تولد: پاریس، فرانسه

شغل: بنیانگذار شرکت eBay

مادر: الهه میر جلالی امیدیار

پدر: کوروش امیدیار

همسر: پاملا کر امیدیار

ادامه
برادران رایت,برادران رایت اختراع هواپیما,زندگی نامه ی برادران رایت زندگینامه ی برادران رایت و اختراعات آنها

ویلبر رایت

ارویل رایت

- تاریخ تولد برادران رایت

ویلبر رایت: ۱۶ آوریل ۱۸۶۷

ارویل رایت: ۱۹ آگوست ۱۸۷۱

ادامه
حضرت محمد (ص),تولد حضرت محمد (ص),میلاد حضرت محمد (ص) زندگی نامه حضرت محمد (ص) از ولادت تا رحلتش

نام پدر: عبدالله

نام مادر: آمنه

شهرت: خاتم پیامبران، رسول خدا، امین

كنیه: ابوالقاسم و ابوابراهیم.

القاب حضرت محمد (ص): رسول اللّه، نبى اللّه، مصطفى، محمود، امین، امّى، خاتم، مزّمل، مدّثر، نذیر، بشیر، مبین، كریم، نور، رحمت، نعمت، شاهد، مبشّر، منذر، مذكّر، یس، طه‏ و... 

زمان تولد: ۱۷ ربیع الاول ۵۷۱ میـلادی

ادامه
علی صادقی,فیلم های علی صادقی,علی صادقی و ملیکا زارعی بیوگرافی علی صادقی بازیگر معروف طنز ایرانی (+ مصاحبه)

تولد: ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۹ 

محل زندگی: تهران

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم کامپیوتر

ادامه
سهراب سپهری,دبستان سهراب سپهری,زندگینامه سهراب سپهری زندگینامه سهراب سپهری (+ عکس)

زادروز: ۱۵ مهر ۱۳۰۷

محل تولد: کاشان

پیشه: شاعر، نقاش و مدرّس هنرستان هنرهای زیبا

مرگ: ۲۱ ماه آوریل ۱۹۸۰

علت مرگ: سرطان خون 

ادامه
محسن تنابنده,همسر محسن تنابنده,محسن تنابنده عکس بیوگرافی محسن تنابنده، فیلمنامه نویس و بازیگر مطرح ایرانی(+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۴

محل تولد: تهران

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته بازیگری

همسر: روشنک گلپا

فرزند: یک پسر به نام نامی

ادامه
برد پیت,فیلم های برد پیت,برد پیت و ورزش مورد علاقه اش بیوگرافی برد پیت مشهورترین بازیگر آمریکایی (+ تصاویر همسران برد پیت)

ملیت: آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳

محل تولد: شانی، اکلاهما، آمریکا

محل زندگی: اسپرینگفیلد، میزوری

زمینه فعالیت: بازیگر سینما و تلویزیون

همسران: جنیفر آنیستون (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵)، آنجلینا جولی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶)

ادامه
پوریا فیاضی,پوریا فیاضی بازیکن والیبال,تصاویر اینستاگرامی پوریا فیاضی بیوگرافی پوریا فیاضی و سوابق ورزشی اش (+ مصاحبه)

تاریخ تولد:۲۲ دی ۱۳۷۱

زادگاه: ارومیه، ایران

قد: ۱۹۵ سانتیمتر

رشته ورزشی: والیبال

پُست: دریافت کننده قدرتی

ادامه
استیو هانکه,زندگینامه استیو هانکه,زندگی نامه استیو هانکه بیوگرافی استیو هانکه، اقتصاددان مشهور آمریکا (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۹ دسامبر ۱۹۴۲

محل تولد: ماکن، جورجیا

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

فارغ التحصیل: دانشگاه کلرادو بولدر

مؤسسه: مدرسه معادن کلرادو، دانشگاه برکلی، دانشگاه جانز هاپکینز

ادامه
ویژه سرپوش