پنجشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۶۰۰۳۲

آشنایی با انواع خیانت در امانت + مدارک لازم جهت اثبات خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت بیت المال,حکم خیانت در امانت,اثبات خیانت در امانتمالک یا متصرف قانونی برای این که ادعای خیانت در امانت را ثابت کند به مدارکی نظیر سند نیاز دارد
یکی از اعمال نیک به نام امانتداری شناخته میشود. وقتی که امانتی را بدست کسی میدهند باید سعی کند به منظور پیشگیری از خیانت در امانت، آن را حفظ و نگهداری کند. بدین دلیل که خیانت در امانت علاوه‌براین که به عنوان یک جرم از نظر حقوقی و قانونی محسوب می شود ، جلوه ی خوبی هم از نظر اجتماعی ندارد و مردم به هم دیگر بی اعتماد می شوند.

خیانت در امانت

خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که مالی را به امین می سپارند و آن مال توسط او تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود میشود و آن را به صاحبش برنمی گرداند. در صورت موجود بودن مال مورد امانت، بهتر است مالک یا متصرف قانونی برای درخواست آن به صورت قانونی از طریق اظهار نامه اقدام کند .البته تنها پس ندادن مال برای وقوع جرم خیانت در امانت، ملاک نیست ولی این کار باید با سوء نیت نیز همراه باشد( در واقع باید تمام ارکان جرم خیانت در امانت باشند تا این جرم محقق شود). همچنین اگر مال امانی توسط امانت‌دار با سوء نیت گم شود یا آنرا برای کاری غیر از مقصود صاحب مال ، استفاده کند در چنین شرایطی مرتکب خیانت در امانت شده و مجازات خیانت در امانت برای او در نظر گرفته میشود.

مالک یا متصرف قانونی برای این که ادعای خیانت در امانت را ثابت کند به مدارکی نظیر سند نیاز دارد، که براساس آن نشان میدهد که مال را به متهم سپرده است. به بیانی دیگر این سند بیانگر عقودی نظیر عقد عاریه، وکالت و ...... می باشد که به صورت اوراق قیمومت و ولایت یا به صورت وصی مانند وصیت هتلداری میباشد که کلید اتاق مسافر را به او داده اند ولی مرتکب خیانت در امانت شده است.

از دیگر نکات قابل توجه اینست که مال باید به فردی داده شود که مالکیت یا تصرفش، قانونی است و همچنین توسط قانون، حمایت شده است. به عنوان نمونه اگر مال مسروقه فردی را به قصد امانت به امینی بدهند و بعد از این که امین نسبت به مسروقه بودن آن مال مطلع شد، از پس دهیش به آن شخص خودداری کند و نزد خودش این امانتی را نگه دارد یا آن را به مالک اصلی یا مراجع ذی صلاح قانونی تحویل دهد و یا آن را مفقود یا تلف کند، به عنوان جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود، به این خاطر که تصرف فردی که مال را به امانت گذاشته قانونی نیست بلکه آن را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست آورده است.

ارکان جرم خیانت در امانت

هر عملی برای جرم شناخته شدن از نظر قانون باید متشکل از سه رکن اصلی باشد. جرم خیانت در امانت باید شامل سه رکن باشد که از آن ها می توان به مادی، معنوی و قانونی اشاره کرد که در ادامه هر کدام را توضیح میدهیم:

>> عنصر قانونی:

در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت بیان شده است و مجازات حبس برای مرتکبین چنین جرمی تعیین شده است.

>> عنصر مادی:

عنصر مادی خیانت در امانت شامل استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن ( در قسمت بالا توضیح داده شد) مال مورد امانت میباشد که به صورت انجام یک کار و یا عدم انجام آن می باشد. ولی این عنصر که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده ، عمدتا به صورت فعل می باشد.

انواع خیانت در امانت,قانون جدید خیانت در امانت,مصداق خیانت در امانتجرم خیانت در امانت باید شامل سه رکن باشد که از آن ها میتوان به مادی، معنوی و قانونی اشاره کرد

>> عنصر معنوی:

سومین عنصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت به نام عنصر معنوی میباشد که شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. از معانی سوءنیت عام می توان به انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت اشاره کرد و معنی سوءنیت خاص، قصد و اراده ورود ضرر به غیر می باشد.

بر این اساس، از مواردی که باعث مسئولیت کیفری میشود می توان به تعدی یا تفریط مال امانی بهمراه سوءنیت اشاره کرد. قانونگذار برای جلوگیری از فرار خائنین در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از مسئولیت به بهانه اینکه بین خائنین و مالک یا متصرف مال، عقدی بسته نشده یا باطل بودن آن عقد، خودش را از محدوده عقود خارج می کند و مالی که برای« هر کار با اجرت یا بی اجرت» سپرده میشود به عنوان جرم خیانت در امانت شناخته میشود.

انواع خیانت در امانت

یکی از جرائم مالی و جرائم علیه اموال و مالکیت، خیانت در امانت نام دارد. در ادامه با انواع خیانت در امانت اشنا شوید:

- خیانت در امانت در قانون تجارت:

در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به و مأموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و بعلاوه او را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.

- خیانت در امانت چک ضمانت:

درصورتی که چکی به امانت به فرد معتمدی داده شود، شخص امانت دار اجازه ندارد چک را به فرد دیگری واگذار کند به خاطر این که در صورت انجام این کار، مرتکب جرم خیانت در امانت میشود. به عنوان مثال در صورتی که کارگری به منظور ضمانت، پیش کارفرمای خود، چکی امانت بگذارد تا اگر تخلف یا خسارتی به کارفرما زد، از این چک بتواند استفاده کند؛ حال اگر کارفرما چک را خرج کند یا آنرا به شخص دیگری واگذار کند یا بخواهد آنرا وصول کند، بی انکه کارگر خلافی کرده باشد یا خسارتی وارد کرده باشد ، دراقع نوعی خیانت در امانت محسوب میشود و کارگر این حق را دارد که از کارفرما شکایت کند.

- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:

وقتی متصرفین مال به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور تعلق داشته باشد، طبق ماده ۶ پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، مطابق تبصره مذکور باید مال مزبور و یا دین و منافع حاصله از آنرا به دولت تسلیم کند، همچنین به مجازاتی محکوم می شوند که به خاطر قوانین جزایی برای خیانت در امانت درنظر گرفته شده است. چنانچه شرکت، متصرف یا مدیون باشد به عنوان مثال مدیر شرکت و یا شعبه آن که مال را تصرف کرده، طبق ماده ۶ در صورت تخلف، به مجازاتی که در بالا ذکر شده، محکوم میشود.

خیانت در امانت،جرم خیانت در امانت،مجازات خیانت در امانتیکی از جرائم مالی و جرائم علیه اموال و مالکیت، خیانت در امانت نام دارد

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت به خاطر جنبه عمومی اش، در زمره جرایمی قرار گرفته که حتی اگر شاکی هم، رضایت دهد؛ هم چنان به آن رسیدگی می شود؛ با این که گاهی وقت ها رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات محسوب میشود ولی قانونگذار به خاطر ضربه ی وارد شده از ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی، آنرا در گروه جرایم غیرقابل گذشت قرار میدهد تا از این طریق با قاطعیت و سخت گیری بیشتری با خائنان اموال مردم، برخورد شود. از شرایطی که مال را به امین میسپارند، می توان به موارد زیر اشاره کرد :

> چنانچه شخصی، مالی را از طریق تلاش خود بدست آورده، در این صورت مرتکب خیانت در امانت نمیشود. در صورتی که امانت دار فوت کند و وراثش، مالی که به امین سپرده شده را تصاحب یا تلف یا استفاده کنند، جرم خیانت در امانت برای آن ها در نظر گرفته نمیشود.

> در صورتی که کسی مالش را از طریق قانون، امانت دهد سرقت محسوب نمیشود.

> به شرطی مال را از روش قانونی به امانت دار می دهند که بازپرداخت داشته باشد یا به مصرف معین رسیده باشد.

مدارک لازم جهت اثبات خیانت در امانت

برای این که خیانت در امانت را ثابت کنید باید مدارکی داشته باشید که در ادامه آن ها را ذکر می کنیم؛

- داشتن رسید امانی مالی که صاحب مال آن را به امانت سپرده و مالک میخواهد آن را از امین پس بگیرد.

- اظهارنامه و دادخواستی را برای شکایت به داد‌سرا تنظیم کند.

- به منظور اثبات خیانت در امانت باید علاوه بر کلیه مدارک و مستندات، شهودی را ارائه دهد.

خیانت در امانت در قانون,انواع خیانت در امانت,قانون جدید خیانت در امانتبه منظور اثبات خیانت در امانت باید علاوه بر کلیه مدارک و مستندات، شهودی را ارائه دهد

آیات و روایات درباره ی امانت و خیانت در امانت

همواره به امانتداری در کتاب مقدس مسلمانان، توصیه و سفارش شده است. خداوند درباره ی امانت در قرآن کریم به دفعات زیادی اشاره می کند و به اهمیت آن اشاره میکند.

در آیه ی ۵۸ سوره ی نساء درخصوص امانت چنین آمده است؛

“ان الله یأمركم ان تودوا الامانات الی اهلها” یعنی خداوند فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید.

یا در آیه ی ۵۸ سوره ی انفال درباره ی خیانت در امانت آمده است که “ان الله لا یحب الخائنین” همانا خداوند خیانتکاران را دوست نمی دارد.

علاوه بر این که به امانتداری در آیات قرآن، اشاره شده است همواره به این موضوع در روایات و احادیث بسیاری سفارش شده است. پیامبر بزرگوار اسلام که مشهور به “محمد امین” بود، در این باره فرموده است:“كسی كه به امانتی در دنیا خیانت كند و آن امانت را به صاحبش ندهد و در آن لحظه بمیرد، بر غیر آئین من مرده است. “همچنین می فرمایند:” اگر کسی تو را به عنوان امین شناخت و امانتی را به تو داد، آنرا به او برگردان و درصورتی که کسی به تو خیانت کرد تو نباید به او خیانت کنی”.

جرم خیانت در امانت

در اموال منقول، کاربرد جرم خیانت در امانت بیشتر است درحالیکه اموال غیر منقول هم شامل جرم خیانت در امانت می باشد. یکی از جرائم مقید به نتیجه، آنی، غیر قابل گذشت، جرم خیانت در امانت نام دارد که به دو صورت فعل و ترک فعل رخ می دهد، یعنی اگر شخصی بعنوان امانت، اموال خود نظیر اموال منقول اعم از اشیا و حیوانات یا غیرمنقول یا نوشت هایی مانند سفته و چک و غیره که باید شرعی و عرفی یا قراردادی مثل اجاره، رهن یا برای وکالت باشد را از طریق قانونی توسط مالک یا متصرف قانونی به شخص دیگری بسپارد و بخواهد مالش را پس بگیرد ولی شخص امانت دار به ضرر مالک یا متصرف آن ها، اموالش را مصرف کرده باشد محکوم به جرم خیانت در امانت می شود.

اگر صاحب مال بخواهد از شخصی شکایت کند که مالش را به او امانت داده و آن شخص خیانت در امانت کرده است و توانایی اثبات ادعایش را ندارد، فرد مقابل این اجازه را دارد که با عنوان تهمت به صاحب مال از او شکایت کند. در صورت اثبات تهمت شخص مالک به امانت دار با قصد و نیت بد، مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود که این مجازات شامل حبس از یک ماه تا یک سال و ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

مراحل شکایت موارد خیانت در امانت

* در صورتیکه بخواهید از شخصی به خاطر خیانت در امانت، شکایت کیفری کنید باید مراحل زیر را طی کنید:

* شما به منظور شکایت کیفری می توانید، به صورت تلفنی با وکیل خیانت در امانت مشورت کنید.

* شکایت کیفری خیانت در امانت، نیازمند تنظیم شکوائیه میباشد ، اگر برای تنظیم شکوائیه از اطلاعات کافی برخوردار نیستید می توانید با وکیل خیانت در امانت به صورت حضوری مشورت کنید.

انواع خیانت در امانت,قانون جدید خیانت در امانت,مصداق خیانت در امانتشکایت کیفری خیانت در امانت، نیازمند تنظیم شکوائیه میباشد

* در صورت عدم تمایل به حضور در دادگاه و یا عدم وقت کافی برای شکایت، باید وکالت دهید تا وکیل متخصص خیانت در امانت، مراحل شکایت را انجام دهد.

* در صورت انجام شکایت خیانت در امانت توسط وکیل باید مدارک مذکور، همراهتان باشد.

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 16
  • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سمیرا سیاح,بیوگرافی سمیرا سیاح,زندگینامه سمیرا سیاح بیوگرافی سمیرا سیاح بازیگر سینما و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

متولد : ۲۴ آذر ۱۳۵۲

زادگاه: تهران

زمینه فعالیت : سینما ، تئاتر و تلویزیون

پیشه : بازیگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بازیگری سینما

قد : ۱۶۵ سانتیمتر

ادامه
وفات یعقوب لیث,یعقوب لیث صفار,جنبش یعقوب لیث زندگی نامه یعقوب لیث؛پادشاهی که از زبان فارسی حمایت کرد

وی توانست کشورهایی از قبیل؛ افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و غرب پاکستان را فتح کند. برای حفظ حاکمیت خود به بغداد؛ پایتخت خلافت عباسی، هجوم برد. بعد از یعقوب برادرش عمرو لیث به حکومت رسید.

یعقوب از جوانی همراه با برادرانش؛ علی و عمرو در عیاری ها شرکت می کرد. کودکی یعقوب با شنیدن داستان های مربوط به پهلوانی زال و سام نریمان در سیستان گذشت که همین موضوع می تواند علت شکل دادن شخصیت او به عنوان یک عیار و پهلوان باشد. او در جوانی چکش رویگری را کنار گذاشت و شمشیر جنگاوری را به دست گرفت زیرا علاقه زیادی به جنگ و نظامی گری داشت.

خانواده یعقوب لیث صفاری,آرامگاه یعقوب لیث,مقبره یعقوب لیث صفاریزندگینامه یعقوب لیث

یعقوب لیث یک شخصیت محبوب و رشید در بین مردم داشت و این موضوع به علت خصلت پهلوانی اش بود. یعقوب لیث به ایرانی بودن خود مفتخر بود و تلاش می کرد در حق فقرا تعدی نکند. وی به شکل داوطلبانه به جنگ می رفت و بعد از آن هم به درهم بن ناصر که زرنگ را از دست عمال طاهریان درآورده بود پیوست. یعقوب توانست از طریق کشتن عمار فرمانده خوارج که در جنگ درهم با خوارج بود، به شهرت بیشتری دست یابد.

ادامه
زندگی نامه حجت الله عبدالملکی,بیوگرافی حجت الله عبدالملکی,حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون زندگی نامه حجت الله عبدالملکی؛وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی

حجت‌ الله عبدالملکی در سال ۱۳۷۸ موفق به کسب مقام اول المپیاد معارف اسلامی شد همچنین در دوره کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السالم در سال ۱۳۸۴ مقام اول را کسب کرد.

ایشان ساکن تهران است و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان دریافت کرد و توانست در آن سال (۱۳۸۸) مقام اول دوره را کسب کند. اقتصاددان و جوانترین دانشیار اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی منصوب شد.

حجت‌ الله عبدالملکی به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را از دبیرستان سپاه کردستان در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. او توانست گواهی شرکت در دوره بین المللی اقتصاد مالی اسلامی از بانک Finance Islamic in Issues Current کسب کند.

ادامه
عکسهای مریلا زارعی,همسر مریلا زارعی,مریلا زارعی بازیگر بیورگرافی و عکس های مریلا زارعی بازیگر موفق سینمای ایران

مریلا زارعی برنده سه جایزه جشنواره فیلم فجر و یک جایزه حافظ شد. خانم زارعی برای اولین بار با فیلم ساخته (۱۳۷۳) در سینما حضور پیدا کرد.

مریلا زارعی با سلام سینما که توسط محسن مخملباف در سال ۱۳۷۳ ساخته شد برای اولین بار در سینما حضور پیدا کرد. نخستین سریالی که مریلا زارعی در آن نقش آفرینی کرد؛ مجموعه تلویزیونی کارآگاه بود و با مجموعه تلویزیونی هوای تازه به کارگردانی محمد رحمانیان بیشتر شناخته شد. فیلم های دو زن و واکنش پنجم دو نمونه از شانس های بازیگری مریلا زارعی محسوب می شوند که در آنها استعداد خود را به رخ کشید. مریلا زارعی مجرد است اما شایعه ازدواج او با مهدی رجبی در سال ۱۳۸۱ به گوش رسیده است.

مریلا زارعی بازیگر,عکس مریلا زارعی,عکسهای جدید مریلا زارعیمریلا زارعی در کنار خواهرش ملیکا زارعی

ادامه
امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,تصاویر امیر جعفری بیوگرافی امیر جعفری بازیگر خانواده دوست و پرتلاش ( + تصاویر همسر و فرزندش)

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریهمسر امیر جعفری؛ ریما رامینفر

خانواده امیر جعفری:

همسر امیر جعفری ریما رامین فر؛ یکی از بازیگران موفق در سینما و تلویزیون ایران است. این زوج در سال ۱۳۷۳ در طی کلاس های بازیگری زنده یاد حمید سمندریان و در نمایش دوجلاد با هم آشنا شدند و بعد از گذراندن دوره طولانی آشنایی ازدواج کردند. امیر جعفری هنگام آشنایی ۱۹ سال سن داشت و ریما رامین فر ۴ سال از امیر جعفری بزرگ تر است، به دلیل کم سن و سال بودن امیر جعفری و مشکلات اقتصادی که داشتند دوران آشنایی بسیار طولانی شد و حدود ۱۱ سال طول کشید.

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریبوسه روی پیشانی امیر جعفری برای همسرش

این زوج یکی از وفادارترین زوج های هنرمند هستند و زندگی و عشق آنها بین سایرین زبانزد است، یکی از دلایل این معروفیت تمجید و تعریف های مثبتی است که در برنامه ها و مراسمات مختلف از یکدیگر می کنند، آنها از خصوصیات، مهربانی و اخلاق خوب همدیگر صحبت می کنند. عشق او به خانواده و همسرش بسیار زیاد است و اعلام کرده سیمرغ من همسرم است که در خانه دارم، در یکی از مراسمات امیر جعفری پیشانی همسرش را در جمع حضار به نشانه احترام بوسید.

ادامه
وینیسیوس جونیور,بیوگرافی وینیسیوس جونیور,زندگینامه وینیسیوس جونیور بیوگرافی وینیسیوس جونیور، جوان‌ترین گلزن ال‌کلاسیکو در سال ۲۰۲۱ (+ تصاویر)

زاده:۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۰

زادگاه:برزیل

سمت:فوتبالیست

قد:۱۷۷ سانتی متر

ملیت:برزیلی

ادامه
کریم بنزما,بیوگرافی کریم بنزما,زندگینامه کریم بنزما بیوگرافی کریم بنزما مهاجم فوتبال فرانسوی (+ تصاویر خانوادگی)

متولد:۲۸ آذر ۱۳۶۶

زادگاه:فرانسه

زمینه فعالیت: ورزش فوتبال

پیشه:بازیکن فوتبال

مدرک تحصیلی:دیپلم

قد:۱۸۵ سانتیمتر

ادامه
سید رضا فاطمی امین,بیوگرافی سید رضا فاطمی امین,زندگینامه سید رضا فاطمی امین بیوگرافی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در دولت سیزدهم (+ تصاویر)

زاده:۱۳۵۳

زادگاه:شاهرود، ایران

ملیت:ایرانی

سمت:وزیر صنعت، معدن و تجارت

شروع به فعالیت:۳ شهریور ۱۴۰۰

دین:اسلام

ادامه
همسر یوسف صیادی,تصاویر یوسف صیادی,یوسف صیادی بیوگرافی یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون کشور (+ تصاویر)

زاده:۵ اسفند ۱۳۴۸

زادگاه:نازی آباد تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بازیگر

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
ویژه سرپوش