دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۳۰۰۳۶

امر مختومه چیست؟/ اعتبار امر مختومه در دعاوی حقوقی و کیفری

امر مختومه,امر مختومه چیست,رای وحدت رویه در امر مختومهامر قضاوت شده، نام دیگر امر مختومه میباشد
اقامه دعوا بنابر قانون اساسی به حق مسلم هر فرد گفته میشود و همه ی افراد از این حق، برخوردار میشوند. بنابراین، در صورت ضایع شدن حق کسی و یا اتفاق افتادن جرم برای کسی، میتواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برود. در این مطلب از سرپوش درباره امر مختومه توضیحاتی داده شده است با سرپوش همراه باشید.

امر مختومه

درصورت مطرح شدن یک دعوا و صدور حکمی در این راستا، افراد می توانند طبق موافقت نظم عمومی به منظور کاهش اشتباهات قضایی به آن اعتراض کنند و طرفین می توانند طبق گفته ی قانون، در تجدید نظر به حکم صادر شده بر علیه خود اعتراض کنند.

آن ها صرفا می توانند اعتراض کنند ولی باید حکم را بپذیرند. لذا افراد نمی توانند دوباره همان دعوا را به جای اعتراض کردن در دادگاه طرح کنند بدین دلیل که یک مرتبه آن دعوا مطرح شده و خاتمه یافته است. در دعاوی حقوقی و شکایت های کیفری میتوانید شاهد این قضیه باشید.

اعتبار امر مختومه در دعاوی کیفری

درصورت شکایت فردی برای یک جرم، دادسرا و دادگاه، وظیفه ی رسیدگی به آن و صدور حکم را بر عهده دارند. سپس می توان به تجدید نظر از این حکم پرداخت یعنی کسی که حکمی به ضررش صادر شده، حق اعتراض نسبت به آنرا دارد. اعتراض کردن فرد، از راههای معین قانون به شمار می رود ولی نمی توانند مجددا شکایتی را برای همان جرم، از ابتدا شروع کنند و این شکایت را نمی پذیرند. مثلا درصورتی با عبارت« پرونده مختومه شد» مواجه می شوید که قاضی دادگاه بدوی تشخیص دهد پرونده باید به دادسرا برگردد تا نقص آن رفع شود یا تحقیقات، تکمیل شود.

بنابراین شما حداقل یک بار و گاهی اوقات تا پنج شش مرتبه، باتوجه به پرونده خود و فرآیند رسیدگی به آن با عبارت« پرونده مختومه شد» مواجه میشوید. در واقع این قاعده، علاوه بر حفظ نظم، باعث عدم محاکمه مجدد افراد میشود.

اعتبار امر مختوم در امور حقوقی

اگر طلب حکمی در دعوای حقوقی از جمله مهریه و مطالبه صادر گردید دوباره بین همان اشخاص، همان دعوا مطرح نمیشود؛ در غیر این صورت، دادگاه به غیر از دلایل جدید به آن رسیدگی نمیکند. از این رو درصورتی میتوان مجددا شکایت را مطرح کرد که دلیل جدیدی وجود داشته باشد.

فراموش نکنید که این قاعده درصورت تغيير طبع پرونده، جاری نیست و حق شکایت مجدد وجود دارد. به عنوان مثال در شرایطی می توان دعوای زن برای طلاق را بعدا مطرح کرد که به استناد عسر و حرج رد شده باشد یا این که درصورت رد دعوای تعدیل مهریه میتوان مجددا این امر را باتوجه به شرایط در دادگاه طرح کرد. دعوای تمکین و دعوای ملاقات با فرزند نیز فاقد امر مختوم است.

شرایط صدور اعتبار امر مختومه

رأی صادر شده از محکمه باید به منظور برخورداری از اعتبار امر مختومه، سه شرط را دارا باشد. در حقیقت وجود این سه شرط یعنی در گذشته به امر مزبور، رسیدگی شده است و نیازی نیست که مجددا رسیدگی شود، این شروط به شرح زیر میباشد :

- وحدت اصحاب دعوا: 

دعوایی باید دارای اصحاب دعوای واحد باشد که نسبت به آن رأی صادر شده و در محکمه به آن رسیدگی شده است.

- وحدت سبب دعوا: 

به اصحاب دعوایی که موجب مطرح کردن دعوا میشوند؛ سبب دعوا می گویند که در امور مدنی و کیفری، فرق دارد. در امور مدنی، اصحاب دعوا می توانند خواسته هایی همچون مطالبه مثل یا قیمت مال و… را داشته باشد درحالیکه این خواسته ها در امور کیفری میتواند موضوعی باشد که فرد به خاطرش تعقیب میشود.

امر مختومه حقوقی,امر مختومه,امر مختومه چیست,امر مختومه یعنی چیامر مختومه، یعنی دعوایی که یک مرتبه، برای آن، حکم قطعی صادر شده است

- وحدت موضوع دعوا: 

مهم ترین اصل در رسیدگی به دعاوی، موضوع دعوا نام دارد و هر موضوعی بنابر اصل کلی در دادگاه، یک مرتبه مطرح میشود و درصورت بررسی شدن ، دیگر نباید مجددا مطرح شود.

درصورت مطرح شدن دعوایی که در گذشته مطرح شده است و به دعوای سابق دارای اصحاب دعوای واحد، سبب واحد و موضوع واحد ربط داشته باشد، اگر این ۳شرط دعوا در کنار هم قرار گیرند؛ به آن اعتبار امر مختومه می گویند و حتی اگر مطرح گردد قرار رد دعوا توسط دادگاه، صادر میشود. توجه داشته باشید که صدور حکم قطعی برای موضوع قابل بررسی، امری الزامیست و اگر برای موضوع قابل بررسی در دادگاه، حکم قطعی صادر نشود؛ عنوان مزبور بر آن صادق نیست.

فایده اعتبار امر مختومه

این نکته را در نظر داشته باشید كه دادگاه ها وقت ندارند که مجددا به پرونده ها رسیدگی کنند و اعـتبار امر مـختومه یعنی دعوای مطرح شده ای که قبلا رأی قطعی در دادگاه برای آن صادر شده است و دیگر، حق تنظیم شكایت یا دادخواست نسبت به همان دعوی وجود ندارد چون قبلا دادگاه، یک مرتبه به آن رسیدگی کرده است و رأی نیز قطعی شده است.

آثار حقوقی اعتبار امر مختومه

یکی از ایرادات و موانع رسیدگی برطبق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، مختص امر قضاوت شده است. دعوای طرح شده بر اساس بند ۶ این ماده باید بین همان اشخاص یا اشخاصی رسیدگی شود که قائم مقامشان، اصحاب دعوا هستند و حکم قطعی برای آن صادر شده است. بنابراین ماده، وقتی که حکمی صادر و قطعی میشود اقامه دوباره دعوا، غیر ممکن و ممنوع است که این از مهمترین آثار امر مختومه به شمار میرود . لذا زمانی که شخصی بخواهد نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ باید نسبت به حکم صادر شده به طرق قانونی و در مهلت های مقرر، اعتراض کند.

اعتبار امر مختومه در دعاوی کیفری,شرایط صدور اعتبار امر مختومه,رای وحدت رویه در امر مختومهامر مختومه، در هر دو گروه دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد

بنابراین دادگاه تنها به صدور یک حکم اکتفا می کند و پس از خاتمه ی آن، مجددا حکم را رسیدگی نمیکند که به این اثر قاعده امر مختومه می گویند.

انواع قرارهای دادسرا

در ادامه با انواع قرارهای صادر شده در دادسراها اشنا شوید:

* قرار منع تعقیب:

قرار منع تعقیب به جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل صادر میشود. برطبق ماده ی ۱۸۰،  درصورت صدور قرار منع تعقیب به جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر، قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها دارای اعتبار مطلق امر مختومه، پس از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تائید آن در مراحل مذکور میباشد و دیگر نباید متهم را بخاطر همان اتهامش، محاکمه کرد با این که بر علیه او دلایل جدیدی کشف شده باشد. درصورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل، هم چنان دارای اعتبار امر مختومه می باشد؛ به همین خاطر، چنین اعتباری مطلق نیست و تا زمانی که دلایل جدیدی کشف شود؛ معتبر است. تعقیب مجدد متهم با کشف دلایل جدید، با رعایت شرایط مقرر در ماده ی۱۸۰مانعی ندارد.

* قرار موقوفی تعقیب:

قرار موقوفی تعقیب، اعتبار امر مختومه را پس از صدور و انقضای مهلت های اعتراض و فرجام خواهی و یا تاییدش در مراحل مذکور دارد. باتوجه به مطلق بودن این اعتبار، تعقیب مجدد متهم بابت همان جرم، از موقعیت قانونی برخوردار نیست.

* قرار مجرمیت:

با اینکه قرار مجرمیت، مقدمه ی آراء محاکم جزایی محسوب میشود ولی دارای موقعیت اعتبار امر مختومه نیست.

شرایط صدور اعتبار امر مختومه,رای وحدت رویه در امر مختومه,موارد اعتبار امر مختومهیکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 13
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
روبرتو تورس,بیوگرافی روبروتو تورس,روبرتو تورس بازیکن فولاد خوزستان بیوگرافی روبروتو تورس، بازیکن فوتبال اسپانیایی (+ تصاویر)

زاده:۱۶ اسفند ۱۳۶۷

زادگاه:پامپلونا

ملیت:اسپانیایی

پست:هافبک هجومی

پیشه:بازیکن فوتبال

ادامه
سپیده معافی,بیوگرافی سپیده معافی,عکس سپیده معافی بیوگرافی سپیده معافی بازیگر ایرانی- آمریکایی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۸ سپتامبر ۱۹۸۵

محل تولد:رگنسبورگ، بایرن، آلمان غربی

ملیت:ایرانی- آمریکایی

شهروندی:ایالات متحده آمریکا

حرفه:بازیگر سینما و تلویزیون

ادامه
آلفرد نوبل,زندگینامه آلفرد نوبل,آلفرد برنهادر نوبل زندگینامه آلفرد برنهادر نوبل؛ مخترع دینامیت و پایه گذار جایزه نوبل

تاریخ تولد: ۲۱ اکتبر ۱۸۳۳

محل تولد: استکهلم، سوئد

حرفه: شیمی ‌شناس، مهندس، مخترع، بازرگان و نیکو کار

شناخته شده برای: اختراع دینامیت، بنیانگذار جایزه نوبل

دین: بی دین، خداناباور

درگذشت: ۱۰ دسامبر ۱۸۹۶

ادامه
علی فتح الله زاده,بیوگرافی علی فتح الله زاده,عکس های علی فتح الله زاده علی فتح الله زاده؛ محبوب ترین مدیر باشگاه استقلال

تاریخ تولد: ۱۹ دی ۱۳۳۷

محل تولد: خوی، ایران

حرفه: مدیرعامل باشگاه فوتبال استقلال تهران

شروع فعالیت: ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحصیلات: دکتری اقتصاد از آکادمی ملی علوم آذربایجان

ادامه
شهرام ناظری,بیوگرافی شهرام ناظری,عکس های شهرام ناظری بیوگرافی استاد شهرام ناظری؛ موسیقیدان بزرگ ایرانی

تاریخ تولد: ۲۹ بهمن ۱۳۲۸

محل تولد: کرمانشاه. ایران

حرفه: موسیقی دان، خواننده و آهنگسرا

ژانر: موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی کُردی، موسیقی مقامی و خانقاهی ایرانی

شروع فعالیت: ۱۳۵۲ تا کنون

ادامه
سردار اسعد بختیاری,بیوگرافی سردار اسعد بختیاری,عکس سردار اسعد بختیاری زندگینامه سردار اسعد بختیاری رهبر جنبش آزادی خواهی

تاریخ تولد: ۱۲۳۶

محل تولد: منطقه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری

ملیت: ایرانی

حرفه: سیاستمدار

خویشاوندان مهم: صمصام‌السلطنه (برادر)، بی‌بی مریم بختیاری (خواهر)، حسین‌قلی‌خان ایلخانی (پدر)

درگذشت: ۱ آبان ۱۲۹۶

ادامه
علی ضیا,بیوگرافی علی ضیا,عکس های علی ضیا بیوگرافی سید علی ضیا؛ مجری خوب برنامه های ایرانی

تاریخ تولد: ۲۶ شهریور ۱۳۶۴

محل تولد: کاشان

حرفه: مجری برنامه های صدا و سیما و گوینده رادیو

تحصیلات: کارشناسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه آزاد واحد کاشان

شروع فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

ادامه
احمد علیرضابیگی,بیوگرافی احمد علیرضابیگی,عکس های احمد علیرضابیگی بیوگرافی احمد علیرضابیگی

تاریخ تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۴۲

محل تولد: ارومیه، ایران

حرفه: نظامی، سیاستمدار و نماینده تبریز در دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

تحصیلات: دکتری امنیت ملی از دانشگاه دفاع ملی

شروع فعالیت: از اوایل انقلاب

حزب سیاسی: بدون حزب سیاسی

ادامه
سرنای ساریکایا,بیوگرافی سرنای ساریکایا,عکس های سرنای ساریکایا سرنای ساریکایا بازیگر زیبای ترکی

تاریخ تولد: ۱ جولای ۱۹۹۱

محل تولد: آنکارا، ترکیه

حرفه: بازیگر، مدل

شروع فعالیت: سال ۲۰۰۶ تا کنون

تحصیلات: مقطع دبیرستان

ادامه
ویژه سرپوش
X