یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶:۴۸ - ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ کد خبر: ۱۴۰۳۰۱۱۰۰۷
سایر حوزه های اجتماعی

جزییات افزایش هزینه کفن و دفن در سال ۱۴۰۳؛ هزینه مرگ در پایتخت چقدر است؟

مدیران شهری می‌گویند هزینه خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد گران می‌شود، اما بررسی جزییات لایحه شهرداری تهران نشان می‌دهد در بخش‌هایی شهرداری بیش از ۶۰ درصد پیشنهاد افزایش هزینه خدمات در بهشت زهرا را مطرح کرده. این لایحه هنوز در صحن شورای شهر بررسی و تصویب نشده و نرخ‌ها پس از تصویب در صحن شورا و تایید فرمانداری اجرایی می‌شوند.

به گزارش اکو ایران: مدیران شهری می‌گویند هزینه خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد گران می‌شود، اما بررسی جزییات لایحه شهرداری تهران نشان می‌دهد در بخش‌هایی شهرداری بیش از ۶۰ درصد پیشنهاد افزایش هزینه خدمات در بهشت زهرا را مطرح کرده. این لایحه هنوز در صحن شورای شهر بررسی و تصویب نشده و نرخ‌ها پس از تصویب در صحن شورا و تایید فرمانداری اجرایی می‌شوند.

 سال گذشته شهرداری تهران در جلسات پایانی شورای شهر تهران لوایح نرخ هزینه‌های خدمات در حوزه‌های مختلف را به شورا ارسال و درخواست کرد شورا با فوریت تمامی این لوایح را بررسی کنند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر قرار گرفت و با آن مخالفت کردند. یکی از لوایح ارسال شده، لایحه بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا از سال ۱۴۰۳ بود. مدیران شهری مدعی بودند که افزایش ۳۰ درصدی را برای این خدمات پیشنهاد داده اند، اما بررسی جزییات این لایحه نشان می‌دهد شهرداری در برخی از خدمات افزایش ۶۰ درصدی را هم پیشنهاد داده است.

در گزارش توجیهی این لایحه به قیمت آمبولانس اشاره شده و آمده است: بهای خدمات هزینه انتقال هر متوفی با آمبولانس به آرامستان‌های شهرداری تهران با ظریف چهار متوفی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰۹۰٬۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و با عنایت به قرارداد شرکت تعاونی مصرف کارگران با موضوع حمل اجساد از سطح شهر تهران به سازمان بهشت حضرت زهرا (س) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و اجاره ۵۰ دستگاه خودروی حمل متوفی (تویوتا هایس) به مبلغ ماهیانه ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰، ۵۶ ریال و با توجه به میانگین اجساد حمل شده به تعداد تقریباً ۶۰۰۰ متوفی در ماه و بدون لحاظ کردن هزینه‌های جاری و نیروی انسانی سازمان، بهای تمام شده حمل هر جسد برای سازمان مبلغ ۳۷۵،۰۰۰، ۹ ریال است؛ لذا با در نظر گرفتن افزایش تورم سالیانه، پیشنهاد شده ۴۰ به مبلغ فوق الذکر اضافه شود که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۱۳،۱۲۵،۰۰۰ ریال می‌شود.

مبلغ دریافتی برای هر متوفی جهت عدم تضییع حقوق شهروندان به نسبت فاصله مکانی از سازمان طبقه بندی شده است به صورتیکه مناطق شمالی شهر تهران ۱ الی (۵) و (۲۲) ۴۰ بیشتر از هزینه مناطق مرکزی تهران (۶ الی ۱۴) و ۲۱ و مناطق جنوبی (۱۵ الی ۲۰) ۴۰ کمتر از هزینه مناطق مرکزی تهران است. بهای خدمات انتقال" متوفی از سطح شهر تهران به پزشکی قانونی" در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷.۹۲۹،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن افزایش تورم پیشنهاد می‌شود ۳۰ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۱۰،۳۰۷،۷۰۰ریال می‌شود.

همچنین در لایحه آمده با توجه به اینکه زمان حمل ۴ متوفی توسط آمبولانس عمومی تقریباً ۳ ساعت است و همچنین حمل به همراه تشییع یک متوفی که به صورت آمبولانس خصوصی در نظر گرفته می‌شود حداقل ۳ ساعت زمان بر است، پیشنهاد می‌شود، هزینه هر آمبولانس خصوصی به مقدار ۲ برابر آمبولانس محاسبه که مبلغ دریافتی ۲۵۰،۰۰۰، ۲۶ ریال می‌شود؛ در صورتی که زمان حمل متوفی بیش از ۳ ساعت به طول انجامد، در ازای هر یک ساعت اضافی مبلغ ۸۰۷۵۰،۰۰۰ ریال دریافت می‌شود.

بهای خدمات «انتقال» متوفی از پزشک قانونی به آرامستان‌های شهرداری توسط آمبولانس" در سال جاری مبلغ ۳،۱۸۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن افزایش تورم، پیشنهاد می‌شود۳۰٪ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۴،۱۳۴.۰۰۰ ریال می‌شود.

در این لایحه هزینه‌های تازه‌ای هم اضافه شده و آمده است: با توجه به اینکه سازمان بهشت حضرت زهرا (س) مبلغی بابت خدمات حمل اجساد از مجتمع عروجیان تا قطعات سازمان دریافت نمی‌کند و با عنایت به قرارداد شرکت بیستون خدمات ایرانیان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با موضوع فوق الذکر و اجاره ۱۴ دستگاه خودروی حمل متوفی وانت آریسان به مبلغ ماهیانه؛ ۸۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و با توجه به میانگین اجساد حمل شده به تعداد تقریباً ۳۳۲۵ متوفی در ماه و بدون لحاظ کردن هزینه‌های جاری و نیروی انسانی سازمان، بهای تمام شده حمل هر جسد برای سازمان مبلغ ۲۶۱۰،۰۰۰ ریال است؛ لذا با در نظر گرفتن افزایش تورم بعد، پیشنهاد شده ۳۰٪ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۳،۳۹۳،۰۰۰ ریال می‌شود.

با توجه به اینکه بهای خدمات عضو‌های قطع شده و جنین دارای جواز معادل یک سرویس آمبولانس عمومی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۹۰،۰۰۰ ریال دریافت می‌شد؛ پیشنهاد شده هزینه دریافتی برای هر سرویس یک دوم مبلغ آمبولانس عمومی معادل ۶،۵۶۲۰۵۰۰ ریال لحاظ شود.

رقم مصوب هیئت مدیره سازمان بهشت حضرت زهرا (س) در ازای هر کیلومتر مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن افزایش تورم پیشنهاد می‌شود ۳۰ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۷۸.۰۰۰ ریال می‌شود.

در این لایحه آمده بهای خدمات نصب سنگ "دائم" و "سنگ" مزار موقت به همراه سنگ، با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش دستمزد کارگر و بنا در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده همچنین پیشنهاد شده با توجه به قطر و حجم مصالح مصرفی و افزایش مدت زمان عملیات نصب کرسی نسبت به سنگ مزار معادل هزینه ۲ عدد نصب سنگ مزار دریافت شود.

هزینه‌های مدیریت و بهای خدمات برای آرامگاه‌ها، خانوادگی هم پیشنهاد شده ۴۵٪ افزایش داشته باشد.

در این لایحه آمده: بهای خدمات تدفین و تغسیل و تکفین با توجه به افزایش دستمزد سالیانه و نظر به اینکه در سال‌های گذشته افزایش قیمت منطقی صورت نگرفته افزایش ۶۰ درصد پیشنهاد می‌شود.

بهای خدمات واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه یک بهشت زهرا (س) (قطعات ۱ الى ۱۱۲) و واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه دو بهشت زهرا (س) (قطعات ۲۰۰ الی ۲۵۸)، با توجه به شرایط و ظرفیت محدود در فاز دو سازمان و به جهت ترغیب استفاده از ظرفیت قبور در قطعات فاز یک سازمان پیشنهاد شده قیمت حق انتفاع قبور فاز یک با کمترین افزایش و قیمت حق انتفاع قبور فاز دو هماهنگ و برابر فاز یک سازمان افزایش یابد. بهای خدمات واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه سه بهشت زهرا (س) (قطعات ۳۰۰ الى ۳۳۰) و "واگذاری حق انتفاع از قبر در قطعات روز دفن واقع در ناحیه سه بهشت زهرا (س) و آرامستان‌های شهرداری تهران طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی آن به ازای هر طبقه با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداشت و ساخت قبور جدید و همچنین افزایش تورم و همچنین دستمزد در سال ۱۴۰۳، در نظر گرفته شده است.

در این لایحه آمده جهت تکریم و پاسداشت خانواده‌های اهدا کننده عضو متناسب با مصوبه ترویج فرهنگ اهدای عضو و تکریم خانواده‌های جان بخش اهداکننده اعضای پیوند سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است قطعه‌ای را به این منظور در نظر گرفته و در آن قطعه صرفاً افراد واجد شرایط دفن شوند. دفن خانواده‌های اهداء کننده عضو در این محدوده ممنوع است.

با توجه به واگذاری یک طبقه قبر رایگان در قطعات روز دفن برای هر متوفی سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است در خصوص صاحبان متوفی که تمایلی به ذخیره (رزرو) کردن دو طبقه دیگر ندارند نسبت به تدوین و اجرای دستورالعمل لازم ظرف مدت دو ماه اقدام کند.

سازمان بهشت زهرا (س) میتواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی برای خانواده‌هایی که درخواست تقسیط در پرداخت حق انتفاع از قبور را دارند اقدام کند.

با توجه به سیاست‌های شهرداری تهران و به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، هرگونه نقل و انتقال حق انتفاع قبور در خارج از سازمان بهشت زهرا (س) ممنوع و سازمان به این گونه نقل و انتقالات ترتیب اثر نمی‌دهد و فردی که از سازمان حق انتفاع از قبر خریداری کرده از نظر سازمان بهشت زهرا (س) مالک حق انتفاع تلقی می‌شود. در صورت تقاضای خریدار حق انتفاع قبر از سازمان بهشت زهرا (س) و یا قائم مقام قانونی وی جهت اقاله قبر خریداری شده، سازمان بهشت زهرا (س) مجاز است با دریافت اسناد و مدارک مثبته و با حضور مالک حق انتفاع یا نماینده قانونی را محاسبه و به متقاضی پرداخت کند. قیمت حق انتفاع قبر مساوی قیمت روز قبر در قطعه مورد نظرضرب در (سال خرید - سال فعلی) تقسیم بر ۱۰۰ است.

همچنین در این لایحه درخواست شده به سازمان بهشت زهرا اجازه داده شود در صورت تقاضای کتبی مالک حق انتفاع قبر یا قائم مقام قانونی وی و در صورت وجود ظرفیت خالی نسبت به جابجایی قبر پیش خرید شده اقدام کند. ضوابط و مقررات مربوط به تهاتر و جابجایی قبور در نواحی سه گانه سازمان بهشت زهرا (س) توسط هیئت مدیره سازمان تعیین می‌شود.

شهرداری تهران سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است در راستای وظایف قانونی، نسبت به انجام خدمات متوفیان مجهول الهویه اعم از انتقال، تغسیل، تکفین تدفین و ... اقدام کند. شهرداری تهران ملزم است مطالبات خویش در این مورد را از دولت پیگیری و وصول کند.

  • 18
  • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی عسکری بیوگرافی علی عسکری سیاستمدار ایرانی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: دهق، اصفهان

حرفه: سیاستمدار، نظامی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آغاز فعالیت: ۱۳۶۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری

ادامه
عبدالله دوم پادشاه اردن بیوگرافی عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه عکس های خانواده اش

تاریخ تولد: ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ (۶۲ ساله)

محل تولد: عمان، اردن

سمت: پادشاه اردن (از سال ۱۹۹۹)

تاجگذاری: ۹ ژوئن ۲۰۰۰

ولیعهد: حسین بن عبدالله دوم

همسر: رانیا عبدالله (ازدواج ۱۹۹۳)

ادامه
مینا ساداتی بیوگرافی مینا ساداتی بازیگر سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۱۰ آذر ۱۳۶۰

محل تولد: کاشان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون

تحصیلات: فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرهای زیبای تهران

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

ادامه
شاه نعمت الله ولی شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۴ ربیع الاول۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

نام های دیگر: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

پیشه: فلسفه و تصوف

مکتب: عارف و تصوف

آثار: شرح لمعات، رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی

ادامه
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
مائوریستو موتا پائز بیوگرافی مائوریسیو موتا پائز؛ سرمربی والیبال

تاریخ تولد: ۲۶ مه ۱۹۶۳

محل تولد: ریو دو ژانیرو، برزیل

ملیت: فرانسه

حرفه: سرمربی والیبال

آغاز فعالیت: سال ۱۹۹۴ تاکنون

ادامه
فرشید اسماعیلی بیوگرافی فرشید اسماعیلی فوتبالیست جوان ایرانی

تاریخ تولد: ۴ اسفند ۱۳۷۲

محل تولد: بندرلنگه، هرمزگان، ایران

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک هجومی

باشگاه کنونی: پیکان

قد: ۱ متر ۷۲ سانتی متر 

ادامه
رضا عطاران بیوگرافی رضا عطاران؛ ستاره سینمای کمدی ایران

تاریخ تولد: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۷

محل تولد: مشهد

حرفه: بازیگر، کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، تدوین‌گر، خواننده

آغاز فعالیت: ۱۳۶۹ تا کنون

تحصیلات: دانشجوی انصرافی دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

ادامه
ویژه سرپوش