سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۲۰۲۰۰۹۵

همه چیز درباره ی کلاهبرداری

کلاهبرداری,کلاهبرداری چیست کلاهبرداری کاری بر پایهٔ فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود انجام می‌دهند
از شاخص ترین جرائم علیه اموال می توان به کلاهبرداری اشاره کرد. بکار بردن حیله و تقلب، از ارکان تشکیل دهنده و مشخصه جرم کلاهبرداری به شمار میرود که از نظر سایر جرائم علیه اموال با هم تفاوت دارند و بکار بردن حیله و تقلب باید بر تحصیل مال اولویت داشته باشد.

کلاهبرداری چیست؟

به کاری بر پایهٔ فریب که افراد برای کسب نفع خود یا مؤسسه ای انجام میدهند کلاهبرداری میگویند. کلاه برداری به عنوان یک جرم در بسیاری از کشورها محسوب میشود با این که مصداقش در نظام های گوناگون قضایی، متفاوت است. تفاوت جرم کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم علیه اموال اینست که مال در اکثر این جرایم، بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال و به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالیکه کلاهبرداری یکی از جرایم استثنائی محسوب میشود. کلاهبردار بگونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال و فریب خورده ، مالش را از روی میل و رضا و حتی با التماس به امید کسب منافع سرشار، در اختیار مجرم قرار می دهد.

مصادیق کلاهبرداری

کلاهبرداری نیز مصادیقی دارد که در ادامه با آن ها اشنا میشوید:

- کلاهبردار با انجام برخی از کارها، مشوق مردم به داشتن شرکت موهوم یا تجارت خانه یا کارخانه میشود و اموال دیگران را از این طریق به سرقت میبرد.

- به شخصی که ملک دیگری را به صورت غیر قانونی ثبت کند، کلاهبردار میگویند. مانند این که شخصی که نسبت به ملکی، امین محسوب می شود تقاضای ثبتش را داشته باشد.

- اشخاصی که اقدام به تبانی برای بردن مال دیگری بنماید. به طورمثال اگر دو نفر بخواهند مال دیگری را با هم تبانی کنند و به صورت صوری، طرح دعوا بر علیه هم‌دیگر بنمایند.

- یکی از دیگر مصادیق کلاهبرداری، جعل عنوان نمایندگی می باشد.

- به شخصی که بدون اجازه مالک، اموال وی را انتقال دهند؛ کلاهبردار میگویند.

- تحصیل گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع مانند این که کلاهبردار با دروغ خود را وارث قانونی شخص دیگر جلوه دهد یا به عمد خود را تنها وارث متوفی جلوه دهد و گواهی انحصار وراثت بگیرد، کلاهبردار محسوب می شود.

مدارک لازم برای شکایت کلاهبرداری,مراحل طرح شکایت کلاهبرداریدلایل اثبات جرم کلاهبرداری شامل اقرار، شهادت شهود، علم قاضی می باشد

دلایل و روشهای اثبات جرم کلاهبرداری

از دلایل اثبات جرم کلاهبرداری می توان به اقرار، شهادت شهود و علم قاضی اشاره کرد. اگر متهم به وقوع جرمش در پرونده های کیفری اقرار کند نیازی نیست که سایر دلایل را ارائه دهد.

علم قاضی به مستنداتی اطلاق میشود که یقین قضایی برای وی حاصل کرده و قاضی باید مستندات علم خویش را در رای، ذکر کند و اینگونه اقدام به انشاء رای نماید که براساس مستنداتی بدست می آید که از آن ها می توان به صدا، فیلم، پرینت کارت به کارت یا پرداخت وجه به حساب شخص کلاهبردار و پرینت پیامک ها اشاره کرد.

مدارک لازم برای شکایت کلاهبرداری

مدارک لازم برای شکایت کلاهبرداری عبارتند از:

>> مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

>> ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی که مورد کلاهبرداری واقع شده است.

مراحل طرح شکایت کلاهبرداری

مراحل طرح شکایت کلاهبرداری به شرح زیر میباشد :

* شما در امور کیفری به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص نیاز دارید.( برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید )

* جزئیات پرونده را باید پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، برای او شرح داد و درصورت داشتن مدرکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود باید آن را به وکیل تحویل دهید و وکالتنامه وکیل را امضاء کنید.

* در این مرحله وکیل، مراحل قانونی اثبات جرم کلاهبرداری را با تنظیم شکوائیه پیگیری می کند.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

سه عنصر قانونی، مادی و معنوی برای شکل گیری جرم کلاهبرداری، امری الزامیست.

- عنصر قانونی جرم کلاهبرداری:

برطبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری، نوعی اختلاس محسوب میشود. به شخصی، کلاهبردار میگویند که برطبق قانون، مردم را از راه حیله و فریب به داشتن شرکت یا موسسات موهوم یا کارخانه یا به داشتن اموال و اختیارات دروغین فریب دهد یا به امور غیر واقع، امیدوار نماید یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و یا پول یا اموال یا اسناد افراد را به یکی از روشهای متقلبانه دیگر تحصیل کند و اموال دیگری را از این طریق ببرد.

- عنصر مادی جرم کلاهبرداری:

رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری باید به صورت فعل مثبت باشد. بنابراین ترک فعل مشمول، کلاهبرداری تلقی نمیشود. به عنوان مثال اگر شخصی عیوب مورد معامله را در معامله ای ذکر نکند با این که احتمال دارد عدم ذکر عیوب برای خریدار موجب خیار فسخ یا خیار غبن گردد ولی چنین عملی کلاهبرداری نیست، به این دلیل که ترک فعل و سکوت شخص در زمره ی کلاهبرداری قرار ندارد.

مصادیق کلاهبرداری,کلاهبرداریکلاهبرداری در قانون تعزیرات به دو صورت مشدد و ساده تعریف شده است

- عنصر روانی:

عنصر روانی بعنوان سومین عنصر مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری شناخته میشود که به آن« سوء نیت » می گویند. سوء نیت ، متشکل از دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری برای زمانی بکار میرود که مرتکب، قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد و به وسایل متقلبانه، متوسل شود.

سوء نیت خاص نیز به این معنیست که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبردار در کلاهبرداری اینترنتی باید مال یا وجهی را از طریق وارد کردن، تغییر یا محو کردن داده ها و یا مختل کردن سامانه و …. تصاحب کند. درواقع انجام این نوع کلاهبرداری بدون اگاهی مال باخته امکانپذیر است؛ بطور کلی، فرد مرتکب در کلاهبرداری اینترنتی از عمل متقلبانه رایانه ای استفاده می کند. از مجازات این جرم در قانون ایران میتوان به حبس، رد مال و پرداخت نقدی اشاره کرد.( ۱ تا ۳ سال حبس و رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده)

مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری

دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری محسوب میشود. محل وقوع در جرم کلاهبرداری به محلی گفته میشود که مال سرقت شده است.

مجازات جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری، مشمول قاعده “اکل مال بباطل” می شود و بنابراین مجازات هایی برای جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی، تعيين شده است.

کلاهبرداری در قانون تعزیرات به دو صورت مشدد و ساده تعریف شده است. کلاهبرداری مشدد عبارتست از:

> کارمند دولت یا مؤسسات عمومی، شهرداری و سایر نهادهای انقلابی، مرتکب جرم شده باشد.

> شخص، به جرمی در نقش یک مأمور دولت یا نماینده موسسه های عمومی و شهرداری ها و نهاد های انقلابی مرتکب شده باشد.

> متهم برای فریب دادن مردم از طریق رسانه عمومی و ارتباط جمعی و تبلیغ و صحبت در نشست های عمومی و انتشار آگهی های مکتوب اقدام کند.

> از مجازات کلاهبرداری مشدد می توان به رد مال به صاحب، ۲ الی ۱۰ سال حبس و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده اشاره کرد. همچین فرد کلاهبرداری، هیچگاه نمیتواند در مشاغل دولتی استخدام شود. شخصی که به کلاهبرداری ساده مرتکب شده است به حبس از ۱ الی ۷ سال، جزای نقدی معادل مال باخته شده و رد اصل مال به صاحبش محکوم می گردد.

کلاهبرداری اینترنتی چیستکلاهبرداری یکی از شاخص‌ترین جرائم علیه اموال است

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 19
  • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
زندگینامه لقمان حکیم زندگینامه لقمان حکیم و روایت های قرآنی وی

دوران زندگی: دوران حضرت داوود

محل تولد: حبشه

شهرت: لقمان حکیم

محل دفن: فلسطین یا ناحیه راشدیه در شمال بغداد

زندگینامه لقمان حکیمبیوگرافی لقمان حکیم

ادامه
سروش صحت بیوگرافی سروش صحت بازیگر و مجری پرطرفدار ایرانی

تاریخ تولد: ۸ آذر ۱۳۴۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و مجری

آغاز فعالیت: ۱۳۷۶ تاکنون

تحصیلات: لیسانس آلودگی شیمیایی دریا

ادامه
عبدالقادر گیلانی زندگینامه عبدالقادر گیلانی شاعر و عارف قرن ششم

تاریخ تولد: ۱ رمضان ۴۷۱ هجری قمری

محل تولد: صومعه سرا، گیلان

محل زندگی: گیلان، بغداد

حرفه: عارف، صوفی، محدث، و شاعر

درگذشت: ۸ ربیع الاول ۵۶۱ هجری قمری

محل دفن: محله باب ‌الشیخ بغداد

ادامه
استیو جابز زندگینامه ثروتمند بزرگ استیو جابز و بنیان گذار شرکت اپل (+ تصاویر دوران جوانی)

تاریخ تولد: ۲۴ فوریه ۱۹۵۵

محل تولد: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

ملیت: آمریکایی

حرفه: کارآفرین، مخترع، بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل

سال های فعالیت: ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۱

درگذشت: ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در پالو آلتو، کالیفرنیا

ادامه
پاتریک دمپسی بیوگرافی پاتریک دمپسی جذابترین مرد ۲۰۲۳

تاریخ تولد: ۱۳ ژانویه ۱۹۶۶

محل تولد: لوئیستون، مین

ملیت: آمریکایی

حرفه: بازیگر، رانندهٔ اتومبیل‌رانی

شروع فعالیت: ۱۹۸۵ تاکنون

ادامه
 محمدرضا حیاتی بیوگرافی محمدرضا حیاتی مجری اسبق صدا و سیما / حواشی زندگی وی

تاریخ تولد: ۲۷ دی ۱۳۳۴

محل تولد: آبادان

محل زندگی: تهران

حرفه: گوینده و مجری صدا و سیما 

شروع فعالیت: ۱۳۵۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته علوم سیاسی

ادامه
زندگینامه آرتمیس یکم زندگینامه آرتمیس یکم نخستین بانوی دریاسالار ایرانی

تولد: سده ۵ (پیش از میلاد)، هالیکارناس

سلطنت: ۴۶۰–۴۸۴ پیش از میلاد

جانشین: ۴۸۴ پیش از میلاد

تاجگذاری: پیسیندلیس

درگذشت: سده ۵ (پیش از میلاد)

ادامه
یسنا میرطهماسب بیوگرافی یسنا میرطهماسب بازیگر نوظهور سینما

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ۱۳۷۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت:  سال ۱۳۹۱ تاکنون

تحصیلات: دانشجوی رشته معماری

ادامه
زر امیرابراهیمی بیوگرافی زر امیرابراهیمی و حواشی زندگی او (+تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۸ تیر ۱۳۶۰ 

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: سال ۱۳۷۸ تاکنون

تحصیلات: فارغ‌التحصیل رشته بازیگری تئاتر

ادامه
ویژه سرپوش