سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۱۰۰۰۰۸۲

راهنمای جامع بیمه مشاغل آزاد

بیمه مشاغل آزاد,بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی,پرداخت حق بیمه مشاغل آزاددر بیمه مشاغل آزاد شما حق ‌دارید نوع بیمه و خدمات موردنظر خود را انتخاب کنید
بیمه مشاغل آزاد، یکی از انواع بیمه های خویش فرما تامین اجتماعی میباشد و افرادی که دارای حرفه و مشاغل آزاد هستند یا بعنوان صاحبکار فعالیت می کنند، میتوانند از این بیمه تامین اجتماعی استفاده نمایند.

بیمه مشاغل آزاد

مشاغل آزاد یکی از برترین عناوین بیمه است. مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که برای انجام حرفه و شغل موردنظر با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از طرف مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. در مشاغل آزاد باید از خویش فرما استفاده نماید. نوع مشاغل آزاد بیشتر فواید نوع بیمه اجباری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان را شامل می شود.

سه نوع پرداخت حق بیمه در بیمه مشاغل آزاد موجود است که عبارتند از:

۱. بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی با ۱۲درصد

۲. بازنشستگی و فوت قبل و پس از بازنشستگی با ۱۴ درصد

۳. بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با ۱۸ درصد

هزینه پرداختی برای بیمه مشاغل آزاد,بیمه مشاغل آزاد,فرق بین بیمه مشاغل آزاد و اختیاریبیمه مشاغل آزاد بهترین نوع بیمه است

شرایط بیمه مشاغل آزاد

استفاده از بیمه مشاغل آزاد دارای شرایط و ضوابط خاصی است. برای هر یک از موارد بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی در بیمه مشاغل آزاد درصد خاصی به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

افراد تحت پوشش بیمه مشاغل آزاد، می توانند از خدماتی مانند حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی و بیمه فوت مثل دیگر افرادی که تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی قرار می گیرند، استفاده کنند.

در بیمه مشاغل آزاد بازنشستگی و فوت قبل و پس از بازنشستگی، دریافت بیمه از کارافتادگی، بیمه درمان، هزینه کفن و دفن ۲۶ محاسبه میشود.

در بیمه مشاغل آزاد بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی ۱۸ درصد محاسبه می شود. در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همینطور خدمات مربوط به از کارافتادگی کلی، غیرناشــی از کار به این دسته از بیمه شدگان ارائه میشود. بیمه صاحبان حرف شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمیشود، زیرا این موارد تنها به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می شوند که کار در بیمه های خویش فرما بدلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است. در بیمه مشاغل آزاد، حق بیمه درمان با توجه به افراد مورد سرپرستی به صورت ســرانه ماهانه دریافت میشود. ســرانه درمان هر سال به وسیله شورای عالی درمان تعیین میشود.

افراد جهت استفاده از بیمه مشاغل آزاد در صورت داشتن ۱۰ سال سابقه بیمه بدون لحاظ شرط سنی میتوانند اقدام کنند.

شرایط بیمه مشاغل آزاد,مدارک مورد نیاز بیمه مشاغل آزاد,بیمه مشاغل آزاددر بیمه مشاغل آزاد کمک‌هزینه به دلیل نبود رابطه کارگر و کارفرما پرداخت نمی‌شود

حداکثر سن زنان و مردانی که می توانند تحت پوشش بیمه مشاغل آزاد شوند به ترتیب ۴۵ و ۵۰ سال است ولی افرادی که سن آنها بیش از میزان مذکور باشد، تنها درصورتی میتوانند مشمول این بیمه تامین اجتماعی شوند که دو برابر مآزاد سنی مقرر از سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. به عنوان نمونه در صورتیکه مردی ۵۴ سال داشته باشد صرفا زمانی میتواند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرد که هشت سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته باشد.

محاسبه حق بیمه بعد از ۵ سال از رد کردن بیمه مشاغل آزاد متفاوت خواهد شد.

در بیمه مشاغل آزاد امکاناتی مانند خدمات بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز ارائه نمیشود.

بازنشستگی و فوت قبل و پس از بازنشستگی ۱۴ درصد است که ۱۲ درصد آن توسط بیمه شده و ۲ درصد آن با کمک دولت پرداخت می شود. در بیمه مشاغل آزاد، خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده اصلی ارائه میشود.

بیمه مشاغل آزاد شامل بازنشستگی و فوت میباشد ولی بیمه برای بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۲ درصد است.

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

از جمله مدارکی که برای ثبت نام بیمه مشاغل آزاد نیاز است عبارتند از:

> اصل و کپی شناسنامه شخص متقاضی

> اصل و کپی کارت ملی شخص متقاضی

> ۳ قطعه عکس

> اصل و کپی شناسنامه خانواده شخص متقاضی در صورت تقاضای بیمه مشاغل آزاد با دفترچه بیمه

> اصل و کپی کارت ملی خانواده شخص متقاضی

> دو قطعه عکس خانواده شخص متقاضی

> ارائه شماره بیمه درصورت وجود شماره از قبل

بیمه مشاغل آزاد,مدارک مورد نیاز بیمه مشاغل آزاد,مهلت پرداخت بیمه مشاغل آزاددر بیمه مشاغل آزاد فرد حداقل یک ماه باید سابقه داشته باشد

هزینه پرداختی برای بیمه مشاغل آزاد

هزینه پرداختی برای بیمه مشاغل آزاد طبق میزان حقوق دریافتی در بازنشستگی که اول خود شخص معین کرده است، پرداخت می شود. در صورتی که هزینه بیشتری در ابتدای قرارداد با تامین اجتماعی تعیین کرده باشید در زمان بازنشستگی یا فوت بیشتر بعنوان مستمری دریافت خواهید کرد.

مهلت پرداخت بیمه مشاغل آزاد

در بیمه مشاغل آزاد به بازه سه ماه از اخرین زمان پرداخت، مهلت پرداخت وجود دارد.

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

دو نوع بیمه خویش‌ فرما و بیمه اختیاری وجود دارد که هر دو بیمه زیر نظر سازمان تامین اجتماعی می باشند ولی تفاوت آنها در اینست که هر کدام دارای قوانین و امتیازات مربوط بخود هستد و مشمول افرادی می شود که فاقد بیمه اجباری از سوی کارفرما هستند.

نرخ حق بیمه اختیاری ۲۷ درصد می باشد و شامل از کارفتادگی (در صورتی که پیش از انعقاد قرارداد از کار افتاده نبوده باشد)، بازنشستگی و فوت (شامل پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط ) میباشد. در صورتی که نرخ حق بیمه مشاغل آزاد به سه روش ۱۲، ۱۴، ۱۸ درصدی مقدور است.

پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد,بیمه مشاغل آزاد,بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعیدر بیمه مشاغل آزاد مبلغی به‌عنوان فرانشیز را خود بیمه‌شده پرداخت می‌کند

در بیمه های اختیاری شما به یک ماه سابقه بیمه برای شروع این بیمه احتیاج دارید ولی برخلاف بیمه اختیاری در بیمه مشاغل آزاد نیاز به یک ماه سابقه بیمه ندارید.

حداکثر سن برای ورود به بیمه­ اختیاری، برای آقایان و خانم­ ها ۵۰ سال می ­باشد و به ازای هر سال مآزاد سنی نیازمند یک سال سابقه بیمه می ­باشد؛ درحالیکه در بیمه مشاغل آزاد بدون تغییر صرفا به ازای هر سال مآزاد سنی نیازمند دو سال سابقه بیمه می­ باشد. افرادی که دارای سابقه بوده، ولی دارای پروانه کسب میباشند نمیتوانند بیمه اختیاری شوند.

یکی دیگر از خدماتی که در بیمه اختیاری وجود دارد ولی در بیمه مشاغل آزاد وجود ندارد این است که شما میتوانید از اروتز و پروتز اهدایی سازمان نیز بستگی به نیازتان در بیمه اختیاری استفاده کنید در حالی که در بیمه های حرف و مشاغل آزاد چنین قابلیتی ندارید.

درمان بیمه مشاغل آزاد دارای فرانشیز است یعنی در صورتی که شخص به مراکز درمانی مراجعه کند که با این شرکت قرارداد داشته باشند باید هزینه سهم بیمار را پرداخت کند. درحالی که در درمان بیمه اختیاری همانند دیگر بیمه شدگان اجباری می باشد و هزینه های پروتز و اروتز به آن تعلق میگیرد. اگر بخواهید از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده کنید در بیمه های اختیاری شما مبلغی نمی پردازید درحالیکه در بیمه های حرف و مشاغل آزاد باید برای درمان های بستری ۱۰ درصد و برای درمانهای سرپایی ۳۰ درصد کل مبلغ را بعنوان فرانشیز بپردازید.

مدارک مورد نیاز بیمه مشاغل آزاد,مهلت پرداخت بیمه مشاغل آزاد,بیمه مشاغل آزاددر بیمه مشاغل آزاد کمک هزینه کفن و دفن شامل حال بیمه شده نمی‌شود

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 11
  • 1
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
امام هادی (ع),نحوه شهادت امام هادی (ع),امام هادی علیه السلام زندگی نامه امام هادی (ع) امام دهم شیعیان

زاده:۱۵ ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری

زادگاه:یکی از محله های نزدیک مدینه به نام صریا 

درگذشته:۳ رجب سال ۲۵۴ هجری قمری

محل دفن:سامرا

والدین:جواد ، سمانه مغربیه معروف به سیّده  

ادامه
مهستی گنجوی,زندگی نامه مهستی گنجوی,رباعیات عاشقانه مهستی گنجوی زندگینامه مهستی گنجوی یکی از شاعران زن متقدم ادبیات فارسی

زاده: پنجم/ششم قـ.

زادگاه:گنجه

پیشه:دبیر

ملیت:ایرانی

آرامگاه:گنجه، آذربایجان

ادامه
هوروش بند,بیوگرافی هوروش بند,تشکیل هوروش بند بیوگرافی هوروش بند یکی از گروههای موسیقی پاپ (+ تصاویر)

متولد:۱۷ مرداد ۱۳۷۲

زادگاه:کوهدشت

فعالیت:خوانندگی

ملیت:ایرانی

شروع فعالیت در هوروش بند: از سال ۱۳۹۵ تاکنون

ادامه
عباس جدیدی,عباس جدیدی کیست,کشتی عباس جدیدی بیوگرافی عباس جدیدی نماینده چهارمین دوره شورای شهر تهران (+ تصاویر)

زاده:۲۳ دی ۱۳۴۸ خورشیدی

زادگاه:تهران

پیشه:ورزشکار

ملیت:ایرانی

دین:اسلام

ادامه
مایک پومپئو,بیوگرافی مایک پومپئو,زندگی نامه مایک پومپئو بیوگرافی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا (+ تصاویر)

زاده:۳۰ دسامبر ۱۹۶۳

زادگاه:اورنج، کالیفرنیا

حزب سیاسی:حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا

محل تحصیل:آکادمی نظامی وست پوینت

مدرسه:حقوق هاروارد

همسران:لزلی لیبرت، سوزان جاستیس مُستروس

ادامه
سعید آقاخانی,زندگی نامه سعید آقاخانی,ازدواج سعید آقاخانی بیوگرافی سعید آقاخانی نویسنده و کارگردان مشهور سینما و تلویزیون (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۴ اسفند ماه ۱۳۵۰

محل تولد: بیجار- کردستان

زمینه فعالیت:سینما، تئاتر و تلویزیون

حرفه:بازیگر، نویسنده و کارگردان

 سالهای فعالیت:۱۳۷۲ تاکنون

وضعیت تأهل: متاهل

ادامه
هومن برق نورد,عکس های هومن برق نورد,عکس هومن برق نورد و همسرش بیوگرافی هومن برق نورد بازیگر معروف سینمای کشور (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۳۴۸/۱۰/۵

ملیت:ایرانی

پیشه:بازیگر

زمینه فعالیت:سینما تلویزیون تئاتر

سال های فعالیت:۱۳۶۹ تاکنون

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
حسن یزدانی,زندگینامه حسن یزدانی,حسن یزدانی,تصاویر حسن یزدانی بیوگرافی حسن یزدانی از نابغه های کشتی آزاد ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۷ دی ماه ۱۳۷۳

محل تولد: جویبار

ملیت: ایرانی

حرفه: کشتی گیر

قد: ۱۸۱ cm

ادامه
عیسی آل کثیر,بیوگرافی عیسی آل کثیر,زندگی نامه عیسی آل کثیر بیوگرافی عیسی آل کثیر بازیکن سرشناس فوتبال ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۸ بهمن۱۳۶۸

محل تولد:دزفول، ایران

قد:۱٫۸۳ متر

پست:مهاجم

ملیت:ایرانی

ادامه
ویژه سرپوش