پنجشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۵۰۰۶۷

دانستنی هایی درمورد نظارت استصوابی

نظارت استصوابی,استصوابی,مقاله ای درباره نظارت استصوابینظارت استصوابی درواقع نظارت در مورد قوّه قضائیه میباشد
در هر کشوری، به دو روش می توان نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى- سیاسى، را انجام داد که شامل نظارت استطلاعى و نظارت استصوابی می باشد.

نظارت استصوابی

واژه عربى« استصواب» با واژه« صواب» هم ماده است. معنای کلمه« صواب»، درست در مقابل خطا در حالی که معنی کلمه« استصواب»، صائب دانستن و درست شمردن می باشد.« نظارت استصوابى» در اصطلاح نظارتیست که ناظر در آن، حاضر شده تا در هر موردی تصمیم گیرى کند و همینطور بمنظور جلوگیری از هر گونه اشتباه و یا سواستفاده از جانب مجریان به تصویب اقدامات انجام شده بپردازد. به عبارتی دیگر نظارت استصوابى، نظارتیست که همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى باشد که در این صورت، نظارت فعال یا« Active» گفته میشود. در مقابل نظارت استطلاعی، این نوع نظارت قرار گرفته است؛ صرفا به اعلام نتایج و تذکر در این نوع نظارت پرداخته می شود ولی نمیتوان در آن، توقف یا جلوگیری کرد.

تاریخچه نظارت استصوابی

در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار ، حضور توده ای ها و نیرو های مجاهدین خلق پر رنگ شد، فرماندار وقت تهران( مصطفی طهرانی) صلاحیت توده ای ها و نیرو های مجاهدین را تأیید نکرد و از شورای نگهبان به منظور تعيين و تکلیف نهایی سوال شد و نهایتا شورای نگهبان، آن ها را تائید کرد و در نتیجه بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان شروع شد.

غلامرضا رضوانی که رییس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و عضو شورای نگهبان بود، برای اولین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را در سال ۱۳۷۰ درباره ی این اصل پرسید و محمد محمدی گیلانی که به عنوان دبیر وقت شورای نگهبان بود، در پاسخ گفت:« نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی نام دارد که تائید و ردّ صلاحیتِ کاندیدا ها که از مراحل اجرایی انتخابات محسوب میشود ، را دربرمیگیرد.»

انواع نظارت استصوابی

نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى شود:

- نظارت استصوابى تطبیقى:

وظیفه ناظر در نظارت استصوابی تطبیقى، اینست که از حیث تطابق یا عدم تطابق، اعمال مجری را بررسی می کند و در صورت عدم تطابق عمل انجام شده، دیگر آن عمل اعتبار ندارد به همین خاطر، از سوی ناظر، تصویب نمی شود.

انواع نظارت استصوابی,استصوابی معنی,استصوابینظارت از نظر شورای نگهبان به نظارت استطلاعی، نظارت استرجاعی و نظارت استصوابی تقسیم میشود

- نظارت عدم مغایرت و تعارض:

ناظر موظف است که اعمال انجام شده در این نوع نظارت استصوابی را فقط از حیث عدم مغایرت یا تعارض بررسی کند. بدین ترتیب نظارت ناظر در این نوع نظارت استصوابی محدود است.

- نظارت مطلق:

هر عمل انجام شده توسط کارگزار در این نوع از نظارت استصوابی، صرفا باید توسط ناظر تائید شود و کلیه اقدامات کارگزار در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، غیر قانونى و در نتیجه بى اعتبار میشود.

انواع نظارت از نظر شورای نگهبان

نظارت از نظر شورای نگهبان به سه گروه نظارت استطلاعی، نظارت استرجاعی و نظارت استصوابی تقسیم میشود که در ادامه با آن اشنا میشوید. هدف از نظارت استطلاعی، اطلاع و اگاهی ناظر است به این دلیل که اطلاع ناظر موجب جلوگیری از خلاف های بسیاری میشود. در نظارت استرجاعی به مرجع رسیدگی صلاحیت داری همچون مرجع قضایی، ارجاع میشود و اما نظارت استصوابی که از طریق رأی غایی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و امکانات انجام میشود.

بیانات شورای نگهبان در تفسیر« نظارت استصوابی» اینست که:« نظارت استصوابی نظارت درون گراست؛ به این معنی که وقتی خودِ نهاد، نظارت را بر عهده دارد آن نهاد، عمل نظارت را در درونِ خودش انجام می دهد و با مواردی که نظارت درون گرا نیست، متفاوت است در حالی که نظارت قوهٔ قضائیه به عنوان یک نظارت درون گرا محسوب میشود. نظارت استصوابی درواقع نظارت در مورد قوّه قضائیه میباشد ، به این خاطر که مربوط به درونِ قوه است.

به بیانی دیگر، شورای نگهبان بر این باور است که نظارتش بر انتخابات به عنوان یک نظارت درون گرا محسوب میشود؛ یعنی یک سازمان بر کار خودش نظارت می کند و به همین خاطر از نوع نظارت استصوابی به شمار میرود. نظارت استصوابی این شورا در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد به منظور تصدی پست هایی نظیر ریاست جمهوری، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس، مبتنی بر نظر شورای نگهبان می باشد.

جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی

برای تصّدی مسؤولیت های مهم در كشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، شرایط ویژه ای در نظر گرفته میشود تا هم شخص، وظایفش را بدرستی انجام دهد و هم به خاطر بیكفایتی و نالایقی مسؤول برگزیده، حقوق و مصالح شهروندان پایمال نشود. به این ترتیب، امروزه در فرآیندهای انتخاباتی در دموكراتیك ترین نظامهای دنیا برای انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان شرایط ویژه ای در نظر گرفته میشود و به منظور اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات یک قانون مرجعی رسمی را انتخاب میكند. این مرجع رسمی وظیفه دارد که وضعیّت و روند انجام انتخابات و همچنین وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان را بررسی کند و سرانجام داوطلبان را تائید یا ردّ صلاحیّت کند.

استصوابی یعنی چه,نظارت استصوابی,نظارت استصوابی یعنی چهنظارت استصوابى در اصطلاح نظارتیست که ناظر در آن، حاضر شده تا در هر موردی تصمیم گیرى کند

بدین ترتیب در تمامی كشورها و نظامهای موجود دنیا، نظارت استصوابی به عنوان یک امر شایع، عقلایی و قانونی به حساب می آید. مثلاً در كلیّه نظامهای حقوقی جهان، یكی از شرایط معتبر اینست كه كاندیدای موردنظر ، فاقد سابقه كیفری باشد و اگر سابقه كیفری داشته باشند از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شوند که این حقوق شامل انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیات های منصفه، شوراها و غیره می باشد.

نظارت استصوابی در قانون اساسی

با این که لفظ« استصواب» در اصل ۹۹ قانون اساسی ایران ـ که حکم صلاحیت نظارتی شورای نگهبان برای عموم انتخابات را داده ـ کاربرد ندارد، اما طبق مفاد اصل مذکور، معنای چنین نظارتی بطور واضح ثابت می شود.

> در نظارت استصوابی، طبق اصل ۹۹ به دلالت مفهوم لفظ« به عهده داشتن» می پردازد؛ بدین دلیل که« عهده داری وظیفه ی نظارت» در این اصل، مورد تصریح قرار می گیرد که معنایی جز« مرجعیت نهایی» را افاده نمی کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی به منظور بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات از لفظ« ... برعهده دارد...» استفاده می کند تا شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را بر عهده بگیرد و هر کجا ناظر از نظر حقوقی، مرجع نهایی باشد نظارت از نوع استصوابی محسوب میشود؛ برعکس نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و باید گزارشاتی را به مرجع بالاتر ارائه دهد.

> در نظارت استصوابی، طبق اصل ۹۹ به دلالت اطلاق لفظ« نظارت» می پردازد؛ بدین دلیل که نظر اکثر فقها اینست که اصل در نظارت استصواب میباشد و برعکس آن محتاج قرینه یا دلیل است. همچنین درصورتی نظارت از نوع استصوابی میشود که لفظ نظارت به قید« اطلاعی» یا« استصوابی» مقید نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد و حضرت امام خمینی« ره» در باب نظارت نیز همین نظر را دارند.( تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسئله ی ۸۶)

> تنها مرجع شناخته شده در قانون اساسی براى نظارت بر انتخابات، شوراى نگهبان نام دارد و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان( استصوابى بودن) آن است.

> هیچ مرجعی غیر از شوراى نگهبان در قانون اساسى و قوانین دیگر، به منظور نظارت بر انتخابات تعیین نشده است، بنابراین باتوجه به اینکه اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر امکان پذیر نیست؛ باید شوراى نگهبان به عنوان مرجع این نظارت باشد. همچنین درصورت استطلاعى بودن نظارت شوراى نگهبان، مرجع اطلاع باید در قانون اساسى و قوانین دیگر مشخص شود.

مقاله ای درباره نظارت استصوابی,درباره نظارت استصوابی,انواع نظارت استصوابیدر تمامی كشورها ، نظارت استصوابی به عنوان یک امر شایع، عقلایی و قانونی به حساب می آید

گردآوری: بخش سیاست سرپوش

  • 10
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سمیرا سیاح,بیوگرافی سمیرا سیاح,زندگینامه سمیرا سیاح بیوگرافی سمیرا سیاح بازیگر سینما و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

متولد : ۲۴ آذر ۱۳۵۲

زادگاه: تهران

زمینه فعالیت : سینما ، تئاتر و تلویزیون

پیشه : بازیگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بازیگری سینما

قد : ۱۶۵ سانتیمتر

ادامه
وفات یعقوب لیث,یعقوب لیث صفار,جنبش یعقوب لیث زندگی نامه یعقوب لیث؛پادشاهی که از زبان فارسی حمایت کرد

وی توانست کشورهایی از قبیل؛ افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و غرب پاکستان را فتح کند. برای حفظ حاکمیت خود به بغداد؛ پایتخت خلافت عباسی، هجوم برد. بعد از یعقوب برادرش عمرو لیث به حکومت رسید.

یعقوب از جوانی همراه با برادرانش؛ علی و عمرو در عیاری ها شرکت می کرد. کودکی یعقوب با شنیدن داستان های مربوط به پهلوانی زال و سام نریمان در سیستان گذشت که همین موضوع می تواند علت شکل دادن شخصیت او به عنوان یک عیار و پهلوان باشد. او در جوانی چکش رویگری را کنار گذاشت و شمشیر جنگاوری را به دست گرفت زیرا علاقه زیادی به جنگ و نظامی گری داشت.

خانواده یعقوب لیث صفاری,آرامگاه یعقوب لیث,مقبره یعقوب لیث صفاریزندگینامه یعقوب لیث

یعقوب لیث یک شخصیت محبوب و رشید در بین مردم داشت و این موضوع به علت خصلت پهلوانی اش بود. یعقوب لیث به ایرانی بودن خود مفتخر بود و تلاش می کرد در حق فقرا تعدی نکند. وی به شکل داوطلبانه به جنگ می رفت و بعد از آن هم به درهم بن ناصر که زرنگ را از دست عمال طاهریان درآورده بود پیوست. یعقوب توانست از طریق کشتن عمار فرمانده خوارج که در جنگ درهم با خوارج بود، به شهرت بیشتری دست یابد.

ادامه
زندگی نامه حجت الله عبدالملکی,بیوگرافی حجت الله عبدالملکی,حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون زندگی نامه حجت الله عبدالملکی؛وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی

حجت‌ الله عبدالملکی در سال ۱۳۷۸ موفق به کسب مقام اول المپیاد معارف اسلامی شد همچنین در دوره کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السالم در سال ۱۳۸۴ مقام اول را کسب کرد.

ایشان ساکن تهران است و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان دریافت کرد و توانست در آن سال (۱۳۸۸) مقام اول دوره را کسب کند. اقتصاددان و جوانترین دانشیار اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی منصوب شد.

حجت‌ الله عبدالملکی به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را از دبیرستان سپاه کردستان در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. او توانست گواهی شرکت در دوره بین المللی اقتصاد مالی اسلامی از بانک Finance Islamic in Issues Current کسب کند.

ادامه
عکسهای مریلا زارعی,همسر مریلا زارعی,مریلا زارعی بازیگر بیورگرافی و عکس های مریلا زارعی بازیگر موفق سینمای ایران

مریلا زارعی برنده سه جایزه جشنواره فیلم فجر و یک جایزه حافظ شد. خانم زارعی برای اولین بار با فیلم ساخته (۱۳۷۳) در سینما حضور پیدا کرد.

مریلا زارعی با سلام سینما که توسط محسن مخملباف در سال ۱۳۷۳ ساخته شد برای اولین بار در سینما حضور پیدا کرد. نخستین سریالی که مریلا زارعی در آن نقش آفرینی کرد؛ مجموعه تلویزیونی کارآگاه بود و با مجموعه تلویزیونی هوای تازه به کارگردانی محمد رحمانیان بیشتر شناخته شد. فیلم های دو زن و واکنش پنجم دو نمونه از شانس های بازیگری مریلا زارعی محسوب می شوند که در آنها استعداد خود را به رخ کشید. مریلا زارعی مجرد است اما شایعه ازدواج او با مهدی رجبی در سال ۱۳۸۱ به گوش رسیده است.

مریلا زارعی بازیگر,عکس مریلا زارعی,عکسهای جدید مریلا زارعیمریلا زارعی در کنار خواهرش ملیکا زارعی

ادامه
امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,تصاویر امیر جعفری بیوگرافی امیر جعفری بازیگر خانواده دوست و پرتلاش ( + تصاویر همسر و فرزندش)

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریهمسر امیر جعفری؛ ریما رامینفر

خانواده امیر جعفری:

همسر امیر جعفری ریما رامین فر؛ یکی از بازیگران موفق در سینما و تلویزیون ایران است. این زوج در سال ۱۳۷۳ در طی کلاس های بازیگری زنده یاد حمید سمندریان و در نمایش دوجلاد با هم آشنا شدند و بعد از گذراندن دوره طولانی آشنایی ازدواج کردند. امیر جعفری هنگام آشنایی ۱۹ سال سن داشت و ریما رامین فر ۴ سال از امیر جعفری بزرگ تر است، به دلیل کم سن و سال بودن امیر جعفری و مشکلات اقتصادی که داشتند دوران آشنایی بسیار طولانی شد و حدود ۱۱ سال طول کشید.

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریبوسه روی پیشانی امیر جعفری برای همسرش

این زوج یکی از وفادارترین زوج های هنرمند هستند و زندگی و عشق آنها بین سایرین زبانزد است، یکی از دلایل این معروفیت تمجید و تعریف های مثبتی است که در برنامه ها و مراسمات مختلف از یکدیگر می کنند، آنها از خصوصیات، مهربانی و اخلاق خوب همدیگر صحبت می کنند. عشق او به خانواده و همسرش بسیار زیاد است و اعلام کرده سیمرغ من همسرم است که در خانه دارم، در یکی از مراسمات امیر جعفری پیشانی همسرش را در جمع حضار به نشانه احترام بوسید.

ادامه
وینیسیوس جونیور,بیوگرافی وینیسیوس جونیور,زندگینامه وینیسیوس جونیور بیوگرافی وینیسیوس جونیور، جوان‌ترین گلزن ال‌کلاسیکو در سال ۲۰۲۱ (+ تصاویر)

زاده:۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۰

زادگاه:برزیل

سمت:فوتبالیست

قد:۱۷۷ سانتی متر

ملیت:برزیلی

ادامه
کریم بنزما,بیوگرافی کریم بنزما,زندگینامه کریم بنزما بیوگرافی کریم بنزما مهاجم فوتبال فرانسوی (+ تصاویر خانوادگی)

متولد:۲۸ آذر ۱۳۶۶

زادگاه:فرانسه

زمینه فعالیت: ورزش فوتبال

پیشه:بازیکن فوتبال

مدرک تحصیلی:دیپلم

قد:۱۸۵ سانتیمتر

ادامه
سید رضا فاطمی امین,بیوگرافی سید رضا فاطمی امین,زندگینامه سید رضا فاطمی امین بیوگرافی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در دولت سیزدهم (+ تصاویر)

زاده:۱۳۵۳

زادگاه:شاهرود، ایران

ملیت:ایرانی

سمت:وزیر صنعت، معدن و تجارت

شروع به فعالیت:۳ شهریور ۱۴۰۰

دین:اسلام

ادامه
همسر یوسف صیادی,تصاویر یوسف صیادی,یوسف صیادی بیوگرافی یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون کشور (+ تصاویر)

زاده:۵ اسفند ۱۳۴۸

زادگاه:نازی آباد تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بازیگر

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه

مجلس

دولت

ویژه سرپوش