چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۲۰۱۱۶

احکام نماز نشسته روی صندلی از نظر برخی از مراجع تقلید

احکام نماز نشسته روی صندلی,حکم نماز خواندن روی صندلی,نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلیاحکام نماز نشسته روی صندلی
احکامی برای نماز خواندن روی صندلی، تعيين شده که درصورت عدم رعایت آن نماز نمازگزار، باطل میشود. کسی که نمیتواند در حالت ایستاده نماز بخواند؛ مجاز است که نمازش را بر روی صندلی بخواند. در این مطلب از سرپوش احکام خواندن نماز به صورت نشسته آورده شده است.

احکام نماز نشسته روی صندلی

عقیده و باور همه ی ما مسلمانان اینست كه نماز خواندن را تحت هیچ شرایطی ترک نكنیم .گاهی اوقات افراد به خاطر داشتن مشكلات جسمی مانند زانو درد، كمر درد، آرتروز، كهولت سن یا زمان بارداری دچار سستی و كاهل نمازی در ادای فریضه نماز می شوند كه در دین ما چنین امری جایز نیست. یکی از واجبات دین اسلام ، نماز خواندن میباشد.

كسی كه نمازش را به جا نیاورد و آن را ترک كند؛ به دستورات الهی، بی توجهی کرده و ناشی از ضعف ایمان او می باشد. پس تحت هر شرایطی ادای فریضه نماز، امری الزامیست. نمازگزاران درصورتی می توانند از صندلی استفاده کنند كه حتی المكان، اركان نماز ر ا رعایت کنند و به صورت صحیح، آن را به جا آورند.

نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلی

نمازگزارانی که قادر به گفتن تكبیرة الاحرام و ركوع در حالت ایستاده هستند؛ باید تکبیر الحرام را در حالت ایستاده بگویند و پس از خواندن حمد و سوره، به صورت صحیح، رکوع را به جا بیاورند. سپس برای به جا آوردن سجده بر روی صندلی بنشینند و دو کف دستشان را بر روی میز نماز یا همان سجده گاه قرار دهند و سجده کنند؛ سپس ادامه نماز را در حالت قیام ادا کنند. پس از انجام قنوت، مانند قبل، رکوع و سجده را بر روی صندلی بجا آورند. پس از انجام رکوع و سجده بر روی صندلی بنشینند و تشهد بخوانند؛ درصورت دو رکعتی بودن نماز باید سلام بدهند و نماز را تمام کنند وگرنه در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی باید از روی صندلی برخاسته و تسبیحات اربعه و ادامه نماز را بخوانند.

حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر برخی مراجع تقلید

> حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله خامنه ای:

حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت‌الله خامنه ای به اینصورتست که نمازگزار باید در حد توانش ولو با تكیه دادن به دیوار و امثال آن بایستد سپس به مقدارى كه مى تواند، ركوع را برود؛ در غیر این صورت بر روى صندلى و مانند آن بنشیند و ركوع را انجام دهد. سپس سرش را با وضع شش موضع دیگر سجده، بر روی زمین خم کند و بر مهر روى میز، سجده کند در غیر این صورت، بنابر احتیاط باید مهر را بالا بیاورد و پیشانى اش را روی آن قرار دهد و اگر باز هم نمیتواند مهر را بالا بیاورد و سجده کند باید با ایماء و اشاره سجده بجا آورد. همچنین کسى که بر روى صندلى، سجده را به جا مى آورد؛ مجاز به خواندن نماز با کفش نیز میباشد مگر آن كه توانایی قرار دادن سایر مواضع سجده بر روی زمین را داشته باشد كه مراعات آن در چنین شرایطی لازم است.

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله مکارم شیرازی:

حکم آیت‌الله مکارم شیرازی اینست که نماز را در صورت امکان نشسته بخوانید و اگر باز هم برایتان مضر است؛ رو به قبله به پهلوی راست بخوابید و در چنین موقعیتی نماز خود را به جا آورید و با اشاره، رکوع و سجده را انجام دهید. همچنین درصورت توانایی خواندن نماز بر روی صندلی، در مقابل خود میزی برای سجده قرار دهید؛ چرا که خواندن نماز بر روی صندلی، نسبت به حالت نشسته و خوابیده اولویت دارد. همچنین کسی که نمازش را به دلیل زانو درد، نشسته می خواند باید ذکر« بحول الله…» را پیش از خواندن سوره« حمد» بگوید. علاوه‌براین نماز خواندن با صندلى چرخدار نجس یا عصاى بیماران، صحیح است.

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله سیستانی:

آیت الله سیستانی درخصوص حکم نماز خواندن روی صندلی می گوید که در صورت امکان باید تکبیرة الاحرام را در حالت ایستاده بگویید، در غیر این صورت بر روی صندلی بنشینید و ادامه دهید. پس درصورت توانایی انجام رکوع و سجود به صورت طبیعی، توصیه میشود که چنین کند وگرنه برای به جا آوردن رکوع و یا سجده در حال نشسته اشاره کند.

نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلی,احکام مربوط به خواندن نماز نشسته آیت الله سیستانی,حکم نماز نشسته مکارمنحوه ی صحیح خواندن نماز نشسته روی صندلی

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله شبیری:

اگر نمازگزار میتواند برای سجده، هفت عضو را روی زمین قرار دهد؛ ملزم به خواندن نماز در حالت نشسته است و اگر در فرضی بیشتر، توانایی قرار دادن اعضا بر روی زمین را دارد؛ بنابر احتیاط آن مقدم است و گرنه حق انتخاب دارد که روی زمین یا صندلی بنشیند. نمازگزار، بنابر احتیاط باید دستش را روی سطحی قرار دهد که تمام کف دستش را بپوشاند.

> حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله فاضل:

 اگر کسی توانایی خواندن نماز در حالت ایستاده و یا نشستن روی زمین را ندارد یا نمیتواند سجده را به صورت متعارف، انجام دهد باید یک میز و یا امثال آنرا در مقابلش قرار دهد و مهر نماز را بر روی آن بگذارد و برای سجده کردن روی همان میز باید موقعیت کف دو دستش( اگر روی زمین ممکن نباشد) بر روی میز باشد و در صورت امکان باید سر دو انگشت بزرگ پا را روی زمین بگذارد.

شرایط نماز خواندن روی صندلی

- کسى که می تواند به صورت عادی نماز بخواند و برایش هیچگونه عسر و حرجی ندارد؛ نباید در حالت نشسته و روی صندلی، نماز واجب بخواند ولی اگر پزشک متخصص و متعهد، تعيين کند که به سلامتی او با ایستادن یا سجده کردن روی زمین لطمه وارد میشود؛ می تواند به صورت نشسته بر روی صندلی، نماز بخواند.

- درصورتی که نمازگزار می تواند بایستد باید قبل از تکبیره الاحرام، قیام کند و بعد از اینکه تکبیره الاحرام را گفت؛ بنشیند. بدین دلیل که قیام در زمان گفتن تکبیره الاحرام، واجب رکنی است.

- اگر نمازگزار، صرفا توانایی قیام کردن ، قبل از رکوع را دارد؛ بنابر احتیاط واجب باید قیام کند و پس از قیام متصل به رکوع و رکوع، بقیه نمازش را در حالت نشسته به جا آورد؛ به این علت که قیام متصل به رکوع، واجب رکنی محسوب میشود.

- چنانچه نمازگزار از این توانایی برخوردار است که به درستی، سجده های یک رکعتی را انجام دهد باید چنین کند و پس از آن بقیه نمازش را نشسته بخواند زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

- نمازگزار باید دو کف دست را در حالت سجده، روی میز بگذارد و اگر میتواند دو سر انگشت بزرگ پا را بر روی زمین قرار دهد.

شرایط باطل شدن نماز روی صندلی

در شرایط زیر، نماز خواندن روی صندلی باطل است:

>> چنانچه نمازگزار، توانایی ایستادن( ولو با تکیه کردن به دیوار یا عصا، یا خم شدن یا پاها را بیش از حد باز گذاردن یا به شکل رکوع) را داشته باشد؛ نماز خواندن بر روی صندلی، اشتباه است بدین دلیل که واجبی که توانایی انجامش را داشته، ترک کرده است.( مثل قیام)

>> درصورتی نماز خواندن بر روی صندلی، باطل است که نمازگزار بتواند به قصد انجام تشهد بنشیند و سجده ها را درست انجام دهد. زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

>> درصورتی که نمازگزار، قادر به خواندن حتی یک رکعت از نماز در حالت ایستاده باشد ولی اینکار را نکند و تمام نمازش را روی صندلی بنشیند؛ این نماز، درست نیست چون واجبی که میتواند انجام دهد را ترک کرده است.( مثل قیام)

>> اگر قادر به انجام درست حتی یک رکعت از سجده ها باشد ولی روی صندلی نماز بخواند؛ باطل است. زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

>> درصورتی نماز خواندن بر روی صندلی باطل است که با وجود اینکه شخص، توانایی قیام کردن به هیچ قسمی را ندارد ولی می تواند برای تشهد و سجده بنشیند و سجده را بدرستی انجام دهد؛ ولی اینکار را نمیکند و بر روی صندلی می خواند.

احکام نماز نشسته روی زمین آیت الله خامنه ای,شرایط نماز خواندن روی صندلیحکم نماز نشسته روی صندلی

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 12
  • 5
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
گروه بی تی اس,گروه BTS,بیوگرافی گروه بی تی اس بیوگرافی اعضای گروه بی تی اس (BTS)، گروه موسیقی کره ای

تعداد اعضا: هفت نفر

نام اعضا: شوگا، جین، جی-هوپ، آراِم، جیمین، وی، جونگ‌کوک

خواستگاه: کره جنوبی، سئول

تاریخ تشکیل گروه: ۲۰۱۰

تاریخ آغاز فعالیت: ۲۰۱۳

زمینه فعالیت: کی-پاپ،  پاپ ، هیپ هاپ، آراندبی، ئی‌دی‌ام

ادامه
پارسا پیروزفر,بیوگرافی پارسا پیروزفر,عکس های پارسا پیروزفر بیوگرافی و عکس های پارسا پیروزفر

تاریخ تولد: ۲۲ شهریور ۱۳۵۱

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر ،کارگردان نمایش، نقاش، نمایشنامه نویس و مترجم

تحصیلات: کارشناسی در رشته نقاشی

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
خشایار اعتمادی,زندگینامه خشایار اعتمادی,بیوگرافی خشایار اعتمادی بیوگرافی خشایار اعتمادی خواننده سبک‌ موسیقی پاپ کلاسیک (+ آثار)

نام مستعار : خشایار

تولد : ۱۱ فروردین ۱۳۵۰

ملیت : ایرانی

سبک‌ : موسیقی پاپ کلاسیک

ساز : پیانو، آكاردئون

سال‌های فعالیت : ۱۳۷۴ تا کنون

ادامه
شهره لرستانی,بیوگرافی شهره لرستانی,تغییر جنسیت شهره لرستانی بیوگرافی شهره لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون و ماجرای تغییر جنسیت او(+ تصاویر)

نام خانوادگی:صالحی لرستانی

تاریخ تولد:۳۱ خرداد ۱۳۴۵

تحصیلات:فوق لیسانس فیلمنامه نویسی

سالهای فعالیت:از ۱۳۶۴ تاکنون

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:مجرد

ادامه
عکس های امیرحسین اسفندیار,امیرحسین اسفندیار والیبالیست,امیرحسین اسفندیار در پاریس بیوگرافی امیرحسین اسفندیار؛ بازیکنن حرفه ای والیبال ایران

تاریخ تولد: ۴ بهمن ۱۳۷۷

محل تولد: ایران، آمل

حرفه: بازیکن حرفه ای والیبال

قد: دو متر و ۹ سانتی متر

وزن: ۱۱۰ کیلوگرم

ادامه
ریکاردو ساپینتو,بیوگرافی ریکاردو ساپینتو,تصاویر ریکاردو ساپینتو بیوگرافی ریکاردو ساپینتو، بازیکن سابق و مربی فوتبال (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۰ اکتبر ۱۹۷۲( ۱۸ مهر ۱۳۵۱)

محل تولد:پرتغال

حرفه:بازیکن و مربی فوتبال

وضعیت تاهل:متاهل

قد:۱٫۷۸ متر

ادامه
امین اسماعیل نژاد,بیوگرافی امین اسماعیل نژاد,زندگینامه امین اسماعیل نژاد بیوگرافی امین اسماعیل نژاد، فوق ستاره جدید والیبال آسیا و دنیا (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۲۷ آذر ۱۳۷۵

محل تولد:ملکان تبریز

قد:۲۰٣ سانتیمتر

پیشه:ورزشکار( والیبالیست)

پست:پشت خط زن

ادامه
عکس های فرانسوا پینو,بیوگرافی فرانسوا پینو,بیوگرافی میلیارد معروف فرانسوا پینو زندگی نامه فرانسوا پینو؛ کارآفرین و بازرگان میلیاردر فرانسوی

تاریخ تولد: ۲۱ اوت ۱۹۳۶

محل تولد: کوت-دارمور، فرانسه

حرفه: کارآفرین و بازرگان فرانسوی

دارایی: ۱۵ میلیارد دلار

فرزندان: فرانسوا هنری پینو

ادامه
دوئین جانسون,فیلم های دوئین جانسون,زندگی نامه دوئین جانسون بیوگرافی دوئین جانسون معروفترین بازیگر هالیوود + عکس همسر و فرزندانش

تاریخ تولد: ۲ مه ۱۹۷۲

محل تولد: هیوارد، کالیفرنیا، ایالات متحده

حرفه: کشتی‌گیر حرفه‌ای، بازیگر و تهیه ‌کننده

قد: ۱۹۶ سانتی متر

وزن: ۲۶۰  پوند

ادامه
ویژه سرپوش