سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۲۰۱۱۶

احکام نماز نشسته روی صندلی از نظر برخی از مراجع تقلید

احکام نماز نشسته روی صندلی,حکم نماز خواندن روی صندلی,نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلیاحکام نماز نشسته روی صندلی
احکامی برای نماز خواندن روی صندلی، تعيين شده که درصورت عدم رعایت آن نماز نمازگزار، باطل میشود. کسی که نمیتواند در حالت ایستاده نماز بخواند؛ مجاز است که نمازش را بر روی صندلی بخواند. در این مطلب از سرپوش احکام خواندن نماز به صورت نشسته آورده شده است.

احکام نماز نشسته روی صندلی

عقیده و باور همه ی ما مسلمانان اینست كه نماز خواندن را تحت هیچ شرایطی ترک نكنیم .گاهی اوقات افراد به خاطر داشتن مشكلات جسمی مانند زانو درد، كمر درد، آرتروز، كهولت سن یا زمان بارداری دچار سستی و كاهل نمازی در ادای فریضه نماز می شوند كه در دین ما چنین امری جایز نیست. یکی از واجبات دین اسلام ، نماز خواندن میباشد.

كسی كه نمازش را به جا نیاورد و آن را ترک كند؛ به دستورات الهی، بی توجهی کرده و ناشی از ضعف ایمان او می باشد. پس تحت هر شرایطی ادای فریضه نماز، امری الزامیست. نمازگزاران درصورتی می توانند از صندلی استفاده کنند كه حتی المكان، اركان نماز ر ا رعایت کنند و به صورت صحیح، آن را به جا آورند.

نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلی

نمازگزارانی که قادر به گفتن تكبیرة الاحرام و ركوع در حالت ایستاده هستند؛ باید تکبیر الحرام را در حالت ایستاده بگویند و پس از خواندن حمد و سوره، به صورت صحیح، رکوع را به جا بیاورند. سپس برای به جا آوردن سجده بر روی صندلی بنشینند و دو کف دستشان را بر روی میز نماز یا همان سجده گاه قرار دهند و سجده کنند؛ سپس ادامه نماز را در حالت قیام ادا کنند. پس از انجام قنوت، مانند قبل، رکوع و سجده را بر روی صندلی بجا آورند. پس از انجام رکوع و سجده بر روی صندلی بنشینند و تشهد بخوانند؛ درصورت دو رکعتی بودن نماز باید سلام بدهند و نماز را تمام کنند وگرنه در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی باید از روی صندلی برخاسته و تسبیحات اربعه و ادامه نماز را بخوانند.

حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر برخی مراجع تقلید

> حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله خامنه ای:

حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت‌الله خامنه ای به اینصورتست که نمازگزار باید در حد توانش ولو با تكیه دادن به دیوار و امثال آن بایستد سپس به مقدارى كه مى تواند، ركوع را برود؛ در غیر این صورت بر روى صندلى و مانند آن بنشیند و ركوع را انجام دهد. سپس سرش را با وضع شش موضع دیگر سجده، بر روی زمین خم کند و بر مهر روى میز، سجده کند در غیر این صورت، بنابر احتیاط باید مهر را بالا بیاورد و پیشانى اش را روی آن قرار دهد و اگر باز هم نمیتواند مهر را بالا بیاورد و سجده کند باید با ایماء و اشاره سجده بجا آورد. همچنین کسى که بر روى صندلى، سجده را به جا مى آورد؛ مجاز به خواندن نماز با کفش نیز میباشد مگر آن كه توانایی قرار دادن سایر مواضع سجده بر روی زمین را داشته باشد كه مراعات آن در چنین شرایطی لازم است.

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله مکارم شیرازی:

حکم آیت‌الله مکارم شیرازی اینست که نماز را در صورت امکان نشسته بخوانید و اگر باز هم برایتان مضر است؛ رو به قبله به پهلوی راست بخوابید و در چنین موقعیتی نماز خود را به جا آورید و با اشاره، رکوع و سجده را انجام دهید. همچنین درصورت توانایی خواندن نماز بر روی صندلی، در مقابل خود میزی برای سجده قرار دهید؛ چرا که خواندن نماز بر روی صندلی، نسبت به حالت نشسته و خوابیده اولویت دارد. همچنین کسی که نمازش را به دلیل زانو درد، نشسته می خواند باید ذکر« بحول الله…» را پیش از خواندن سوره« حمد» بگوید. علاوه‌براین نماز خواندن با صندلى چرخدار نجس یا عصاى بیماران، صحیح است.

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله سیستانی:

آیت الله سیستانی درخصوص حکم نماز خواندن روی صندلی می گوید که در صورت امکان باید تکبیرة الاحرام را در حالت ایستاده بگویید، در غیر این صورت بر روی صندلی بنشینید و ادامه دهید. پس درصورت توانایی انجام رکوع و سجود به صورت طبیعی، توصیه میشود که چنین کند وگرنه برای به جا آوردن رکوع و یا سجده در حال نشسته اشاره کند.

نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلی,احکام مربوط به خواندن نماز نشسته آیت الله سیستانی,حکم نماز نشسته مکارمنحوه ی صحیح خواندن نماز نشسته روی صندلی

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله شبیری:

اگر نمازگزار میتواند برای سجده، هفت عضو را روی زمین قرار دهد؛ ملزم به خواندن نماز در حالت نشسته است و اگر در فرضی بیشتر، توانایی قرار دادن اعضا بر روی زمین را دارد؛ بنابر احتیاط آن مقدم است و گرنه حق انتخاب دارد که روی زمین یا صندلی بنشیند. نمازگزار، بنابر احتیاط باید دستش را روی سطحی قرار دهد که تمام کف دستش را بپوشاند.

> حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله فاضل:

 اگر کسی توانایی خواندن نماز در حالت ایستاده و یا نشستن روی زمین را ندارد یا نمیتواند سجده را به صورت متعارف، انجام دهد باید یک میز و یا امثال آنرا در مقابلش قرار دهد و مهر نماز را بر روی آن بگذارد و برای سجده کردن روی همان میز باید موقعیت کف دو دستش( اگر روی زمین ممکن نباشد) بر روی میز باشد و در صورت امکان باید سر دو انگشت بزرگ پا را روی زمین بگذارد.

شرایط نماز خواندن روی صندلی

- کسى که می تواند به صورت عادی نماز بخواند و برایش هیچگونه عسر و حرجی ندارد؛ نباید در حالت نشسته و روی صندلی، نماز واجب بخواند ولی اگر پزشک متخصص و متعهد، تعيين کند که به سلامتی او با ایستادن یا سجده کردن روی زمین لطمه وارد میشود؛ می تواند به صورت نشسته بر روی صندلی، نماز بخواند.

- درصورتی که نمازگزار می تواند بایستد باید قبل از تکبیره الاحرام، قیام کند و بعد از اینکه تکبیره الاحرام را گفت؛ بنشیند. بدین دلیل که قیام در زمان گفتن تکبیره الاحرام، واجب رکنی است.

- اگر نمازگزار، صرفا توانایی قیام کردن ، قبل از رکوع را دارد؛ بنابر احتیاط واجب باید قیام کند و پس از قیام متصل به رکوع و رکوع، بقیه نمازش را در حالت نشسته به جا آورد؛ به این علت که قیام متصل به رکوع، واجب رکنی محسوب میشود.

- چنانچه نمازگزار از این توانایی برخوردار است که به درستی، سجده های یک رکعتی را انجام دهد باید چنین کند و پس از آن بقیه نمازش را نشسته بخواند زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

- نمازگزار باید دو کف دست را در حالت سجده، روی میز بگذارد و اگر میتواند دو سر انگشت بزرگ پا را بر روی زمین قرار دهد.

شرایط باطل شدن نماز روی صندلی

در شرایط زیر، نماز خواندن روی صندلی باطل است:

>> چنانچه نمازگزار، توانایی ایستادن( ولو با تکیه کردن به دیوار یا عصا، یا خم شدن یا پاها را بیش از حد باز گذاردن یا به شکل رکوع) را داشته باشد؛ نماز خواندن بر روی صندلی، اشتباه است بدین دلیل که واجبی که توانایی انجامش را داشته، ترک کرده است.( مثل قیام)

>> درصورتی نماز خواندن بر روی صندلی، باطل است که نمازگزار بتواند به قصد انجام تشهد بنشیند و سجده ها را درست انجام دهد. زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

>> درصورتی که نمازگزار، قادر به خواندن حتی یک رکعت از نماز در حالت ایستاده باشد ولی اینکار را نکند و تمام نمازش را روی صندلی بنشیند؛ این نماز، درست نیست چون واجبی که میتواند انجام دهد را ترک کرده است.( مثل قیام)

>> اگر قادر به انجام درست حتی یک رکعت از سجده ها باشد ولی روی صندلی نماز بخواند؛ باطل است. زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

>> درصورتی نماز خواندن بر روی صندلی باطل است که با وجود اینکه شخص، توانایی قیام کردن به هیچ قسمی را ندارد ولی می تواند برای تشهد و سجده بنشیند و سجده را بدرستی انجام دهد؛ ولی اینکار را نمیکند و بر روی صندلی می خواند.

احکام نماز نشسته روی زمین آیت الله خامنه ای,شرایط نماز خواندن روی صندلیحکم نماز نشسته روی صندلی

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 12
  • 5
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
فردریش نیچه نگاهی ژرف به زندگینامه و اندیشه‌های فردریش نیچه

تاریخ تولد: ۱۵ اکتبر ۱۸۴۴

محل تولد: روکن، آلمان

حرفه: فیلسوف و منتقد فرهنگی

درگذشت: ۱۹۰۰ میلادی

مکتب: فردگرایی، اگزیستانسیالیسم، پسانوگرایی، پساساختارگرایی، فلسفه قاره‌ای

ادامه
هدیه بازوند بیوگرافی هدیه بازوند؛ بازیگر کرد سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۲۷ مرداد ۱۳۶۶

محل تولد: بندرعباس، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۶ تاکنون

تحصیلات: فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی معماری

ادامه
سانجیو باجاج بیوگرافی سانجیو باجاج میلیارد و کارآفرین موفق هندی

تاریخ تولد: ۲ نوامبر ۱۹۶۹

محل تولد: هندی

ملیت: هندی

حرفه: تاجر، سرمایه گذار و میلیارد 

تحصیلات: دکتری مدیریت از دانشگاه هاروارد

ادامه
محمد مهدی احمدی بیوگرافی محمدمهدی احمدی، داماد محسن رضایی

تاریخ تولد: دهه ۱۳۶۰

محل تولد: تهران

حرفه: مدیرعامل بانک شهر

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران، کارشناسی اقتصاد بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

نسبت خانوادگی: داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف، برادر داماد رحمانی فضلی

ادامه
ویژه سرپوش