شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۲۰۱۱۶

احکام نماز نشسته روی صندلی از نظر برخی از مراجع تقلید

احکام نماز نشسته روی صندلی,حکم نماز خواندن روی صندلی,نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلیاحکام نماز نشسته روی صندلی
احکامی برای نماز خواندن روی صندلی، تعيين شده که درصورت عدم رعایت آن نماز نمازگزار، باطل میشود. کسی که نمیتواند در حالت ایستاده نماز بخواند؛ مجاز است که نمازش را بر روی صندلی بخواند. در این مطلب از سرپوش احکام خواندن نماز به صورت نشسته آورده شده است.

احکام نماز نشسته روی صندلی

عقیده و باور همه ی ما مسلمانان اینست كه نماز خواندن را تحت هیچ شرایطی ترک نكنیم .گاهی اوقات افراد به خاطر داشتن مشكلات جسمی مانند زانو درد، كمر درد، آرتروز، كهولت سن یا زمان بارداری دچار سستی و كاهل نمازی در ادای فریضه نماز می شوند كه در دین ما چنین امری جایز نیست. یکی از واجبات دین اسلام ، نماز خواندن میباشد.

كسی كه نمازش را به جا نیاورد و آن را ترک كند؛ به دستورات الهی، بی توجهی کرده و ناشی از ضعف ایمان او می باشد. پس تحت هر شرایطی ادای فریضه نماز، امری الزامیست. نمازگزاران درصورتی می توانند از صندلی استفاده کنند كه حتی المكان، اركان نماز ر ا رعایت کنند و به صورت صحیح، آن را به جا آورند.

نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلی

نمازگزارانی که قادر به گفتن تكبیرة الاحرام و ركوع در حالت ایستاده هستند؛ باید تکبیر الحرام را در حالت ایستاده بگویند و پس از خواندن حمد و سوره، به صورت صحیح، رکوع را به جا بیاورند. سپس برای به جا آوردن سجده بر روی صندلی بنشینند و دو کف دستشان را بر روی میز نماز یا همان سجده گاه قرار دهند و سجده کنند؛ سپس ادامه نماز را در حالت قیام ادا کنند. پس از انجام قنوت، مانند قبل، رکوع و سجده را بر روی صندلی بجا آورند. پس از انجام رکوع و سجده بر روی صندلی بنشینند و تشهد بخوانند؛ درصورت دو رکعتی بودن نماز باید سلام بدهند و نماز را تمام کنند وگرنه در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی باید از روی صندلی برخاسته و تسبیحات اربعه و ادامه نماز را بخوانند.

حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر برخی مراجع تقلید

> حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله خامنه ای:

حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت‌الله خامنه ای به اینصورتست که نمازگزار باید در حد توانش ولو با تكیه دادن به دیوار و امثال آن بایستد سپس به مقدارى كه مى تواند، ركوع را برود؛ در غیر این صورت بر روى صندلى و مانند آن بنشیند و ركوع را انجام دهد. سپس سرش را با وضع شش موضع دیگر سجده، بر روی زمین خم کند و بر مهر روى میز، سجده کند در غیر این صورت، بنابر احتیاط باید مهر را بالا بیاورد و پیشانى اش را روی آن قرار دهد و اگر باز هم نمیتواند مهر را بالا بیاورد و سجده کند باید با ایماء و اشاره سجده بجا آورد. همچنین کسى که بر روى صندلى، سجده را به جا مى آورد؛ مجاز به خواندن نماز با کفش نیز میباشد مگر آن كه توانایی قرار دادن سایر مواضع سجده بر روی زمین را داشته باشد كه مراعات آن در چنین شرایطی لازم است.

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله مکارم شیرازی:

حکم آیت‌الله مکارم شیرازی اینست که نماز را در صورت امکان نشسته بخوانید و اگر باز هم برایتان مضر است؛ رو به قبله به پهلوی راست بخوابید و در چنین موقعیتی نماز خود را به جا آورید و با اشاره، رکوع و سجده را انجام دهید. همچنین درصورت توانایی خواندن نماز بر روی صندلی، در مقابل خود میزی برای سجده قرار دهید؛ چرا که خواندن نماز بر روی صندلی، نسبت به حالت نشسته و خوابیده اولویت دارد. همچنین کسی که نمازش را به دلیل زانو درد، نشسته می خواند باید ذکر« بحول الله…» را پیش از خواندن سوره« حمد» بگوید. علاوه‌براین نماز خواندن با صندلى چرخدار نجس یا عصاى بیماران، صحیح است.

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله سیستانی:

آیت الله سیستانی درخصوص حکم نماز خواندن روی صندلی می گوید که در صورت امکان باید تکبیرة الاحرام را در حالت ایستاده بگویید، در غیر این صورت بر روی صندلی بنشینید و ادامه دهید. پس درصورت توانایی انجام رکوع و سجود به صورت طبیعی، توصیه میشود که چنین کند وگرنه برای به جا آوردن رکوع و یا سجده در حال نشسته اشاره کند.

نحوه ی صحیح نماز خواندن روی صندلی,احکام مربوط به خواندن نماز نشسته آیت الله سیستانی,حکم نماز نشسته مکارمنحوه ی صحیح خواندن نماز نشسته روی صندلی

>حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله شبیری:

اگر نمازگزار میتواند برای سجده، هفت عضو را روی زمین قرار دهد؛ ملزم به خواندن نماز در حالت نشسته است و اگر در فرضی بیشتر، توانایی قرار دادن اعضا بر روی زمین را دارد؛ بنابر احتیاط آن مقدم است و گرنه حق انتخاب دارد که روی زمین یا صندلی بنشیند. نمازگزار، بنابر احتیاط باید دستش را روی سطحی قرار دهد که تمام کف دستش را بپوشاند.

> حکم نماز خواندن روی صندلی از نظر آیت الله فاضل:

 اگر کسی توانایی خواندن نماز در حالت ایستاده و یا نشستن روی زمین را ندارد یا نمیتواند سجده را به صورت متعارف، انجام دهد باید یک میز و یا امثال آنرا در مقابلش قرار دهد و مهر نماز را بر روی آن بگذارد و برای سجده کردن روی همان میز باید موقعیت کف دو دستش( اگر روی زمین ممکن نباشد) بر روی میز باشد و در صورت امکان باید سر دو انگشت بزرگ پا را روی زمین بگذارد.

شرایط نماز خواندن روی صندلی

- کسى که می تواند به صورت عادی نماز بخواند و برایش هیچگونه عسر و حرجی ندارد؛ نباید در حالت نشسته و روی صندلی، نماز واجب بخواند ولی اگر پزشک متخصص و متعهد، تعيين کند که به سلامتی او با ایستادن یا سجده کردن روی زمین لطمه وارد میشود؛ می تواند به صورت نشسته بر روی صندلی، نماز بخواند.

- درصورتی که نمازگزار می تواند بایستد باید قبل از تکبیره الاحرام، قیام کند و بعد از اینکه تکبیره الاحرام را گفت؛ بنشیند. بدین دلیل که قیام در زمان گفتن تکبیره الاحرام، واجب رکنی است.

- اگر نمازگزار، صرفا توانایی قیام کردن ، قبل از رکوع را دارد؛ بنابر احتیاط واجب باید قیام کند و پس از قیام متصل به رکوع و رکوع، بقیه نمازش را در حالت نشسته به جا آورد؛ به این علت که قیام متصل به رکوع، واجب رکنی محسوب میشود.

- چنانچه نمازگزار از این توانایی برخوردار است که به درستی، سجده های یک رکعتی را انجام دهد باید چنین کند و پس از آن بقیه نمازش را نشسته بخواند زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

- نمازگزار باید دو کف دست را در حالت سجده، روی میز بگذارد و اگر میتواند دو سر انگشت بزرگ پا را بر روی زمین قرار دهد.

شرایط باطل شدن نماز روی صندلی

در شرایط زیر، نماز خواندن روی صندلی باطل است:

>> چنانچه نمازگزار، توانایی ایستادن( ولو با تکیه کردن به دیوار یا عصا، یا خم شدن یا پاها را بیش از حد باز گذاردن یا به شکل رکوع) را داشته باشد؛ نماز خواندن بر روی صندلی، اشتباه است بدین دلیل که واجبی که توانایی انجامش را داشته، ترک کرده است.( مثل قیام)

>> درصورتی نماز خواندن بر روی صندلی، باطل است که نمازگزار بتواند به قصد انجام تشهد بنشیند و سجده ها را درست انجام دهد. زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

>> درصورتی که نمازگزار، قادر به خواندن حتی یک رکعت از نماز در حالت ایستاده باشد ولی اینکار را نکند و تمام نمازش را روی صندلی بنشیند؛ این نماز، درست نیست چون واجبی که میتواند انجام دهد را ترک کرده است.( مثل قیام)

>> اگر قادر به انجام درست حتی یک رکعت از سجده ها باشد ولی روی صندلی نماز بخواند؛ باطل است. زیرا هفت موضع بدن در حالت سجده بر روی زمین قرار ندارد.

>> درصورتی نماز خواندن بر روی صندلی باطل است که با وجود اینکه شخص، توانایی قیام کردن به هیچ قسمی را ندارد ولی می تواند برای تشهد و سجده بنشیند و سجده را بدرستی انجام دهد؛ ولی اینکار را نمیکند و بر روی صندلی می خواند.

احکام نماز نشسته روی زمین آیت الله خامنه ای,شرایط نماز خواندن روی صندلیحکم نماز نشسته روی صندلی

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 12
  • 5
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
میثم تمار,زندگینامه میثم تمار,بیوگرافی میثم تمار زندگینامه میثم تمار از یاران باوفای امام علی (ع)

محل زندگی: عراق، کوفه

دلیل شهرت: صحابه امام علی، اما حسن و امام حسین (ع)

لقب: ابوسالم، ابوصالح

شهادت: ۲۲ ذی‌الحجه ۶۰ق، کوفه

محل دفن: مسجد کوفه

آثار: تفسیر قرآن، کتابی در حدیث

ادامه
دمیتری مدودف,بیوگرافی دمیتری مدودف,زندگینامه دمیتری مدودف دمیتری مدودف سیاستمدار روس

تاریخ تولد: ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۵ 

محل تولد: سن پترزبورگ

ملیت: روسیه

حرفه: رئیس جمهور و نخست وزیر

حزب سیاسی: حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (قبل از ۱۹۹۱)، مستقل (۱۹۹۱-۲۰۱۱)، حزب روسیه واحد (از ۲۰۱۲)

ادامه
پاکو خمز,بیوگرافی پاکو خمز,زندگینامه پاکو خمز بیوگرافی و عکس های پاکو خمز همراه با موفقیت های وی

تاریخ تولد: ۱۸ آوریل ۱۹۷۰

محل تولد: لاس پالماس، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست، سرمربی 

پست: مدافع میانی

باشگاه کنونی: تراکتور

ادامه
ایگور کاتاتو,زندگینامه ایگور کاتاتو,بیوگرافی ایگور کاتاتو بیوگرافی ایگور کاتاتو برزیلی؛ بازیکن فوتبال اهل برزیل

تاریخ تولد: ۱ ژوئیه ۱۹۹۵

محل تولد: ریو دو ژانیرو، برزیل

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر، هافبک هجومی

باشگاه کنونی: سپاهان اصفهان

قد: ۱ متر ۸۳ سانتی متر

ادامه
حضرت شعیا,زندگینامه حضرت شعیا,بیوگرافی حضرت شعیا حضرت شعیا پیامبر بنی اسرائیل

تاریخ تولد: سده ۸ پیش از میلاد

محل زندگی: بیت المقدس

مدت پیامبری: ۴۰ سال

نسبت:حضرت یعقوب

درگذشت: سده ۷ پیش از میلاد

ستایش شده در: یهودیت، کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدکس شرقی، ارتدوکسی مشرقی، اسلام

ادامه
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
ویژه سرپوش