شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۱۰۰۰۸

مجازات توهین و فحاشی در قانون چیست؟

مجازات توهین و فحاشی,مجازات توهین چیست,مجازات فحاشی چیستجرم توهین رفتاری است که علیه حیثیت افراد انجام می شود
از توهین و فحاشی در قانون، به عنوان جرم یاد میشود و این کلمه در قرآن و احادیث و روایات بسیاری بکار رفته است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می باشد. توهین، از نظر روحی افراد را آزده خاطر می کند، بنابراین نمی توان از چنین جرمی به راحتی عبور کرد و برای افراد مرتکب این کار توسط قانون گذار، مجازاتی تعيين شده است.

مجازات توهین و فحاشی

به استفاده از الفاظ یا اعمال توهین آمیز مانند فحاشی یا استعمال الفاظ رکیک و یا پرت کردن چیزی به سوی دیگری، فحاشی و توهین می گویند ولی درصورتی که این سخنان حاوی تهمت زنا یا لواط به شخص بر زبان جاری شود یا از طریق پیامک، ایمیل یا تصویر به حضور فرد برسد، به آن قذف می گویند.

جرم توهین در چند دسته تقسیم بندی می شود؟

مجازات جرم توهین، بسته به نوع توهین و اهانت تعيين میشود و جرم توهین باتوجه به اعتبار مقام و شخصیت قربانی جرم، متشکل از سه دسته ی زیر میباشد :

>> توهین ساده:

توهین ساده به هر نوع فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک و انجام اعمال تحقیر آمیز مثل هل دادن تحقیر آمیز، ریختن آب دهان ، برداشتن کلاه یا روسری افراد عادی اطلاق می شوند. این نوع توهین، مجازاتی را به دنبال دارد. توهین ساده بر طبق قانون اصلاحیه جدید مصوب سال ۱۳۹۹ به جزای نقدی درجه ۶ تبدیل شده است.

>> توهین مشدد:

توهین مشدد دارای چند زیرمجموعه میباشد ولی به اهانت هایی گفته میشود که مجازا ت سنگین تری در آن برای فرد گناهکار در نظر می گیرند.

شرایط تحقق جرم توهین

* موهون بودن رفتار ارتکابی، یکی از شرایط تحقق جرم توهین می باشد. در نظر داشته باشید که باید رفتار توهین کننده از دید عرف و مردم، به عنوان توهین محسوب شود. پرخاشگری یا بی ادبی در زمره توهین قرار ندارد.

* توهین به خود و توهین به یک گروه کلی را نمیتوان جرم نامید. البته اگر تعداد گروهی که به آن توهین میشود، کم و قابل تشخیص باشند و قابلیت شناسایی تمام افراد وجود داشته باشد توهین تلقی می شود.

* توهین کردن به شخص حقیقی مخاطب، از سومین شرایط تحقق جرم توهین به شمار می رود؛ به این دلیل که توهین، مشمول اشخاص حقوقی نمی شود و نمی توان کسی را محکوم کرد که مرتکب توهین به شرکت خصوصی و شهرداری و یا قوه قضاییه شده است. معمولاً شخص حقیقی، مرتکب جرم توهین میشود.

* واژه افراد در متن قانون، بر زنده بودن مخاطب توهین، دلالت دارد. فقط در صورتی توهین به مردگان را توهین میگویند که توهین به بازماندگان تلقی شود که موجب صدور حکم به تحمل مجازات برای مرتکب خواهد شد.

* جرم توهین درصورت وجود یکی از دو شرط حضوری یا علنی بودن توهین، تحقق می یابد.

* الفاظ و حرکاتی که صریح باشد و یا تفسیر بردار نباشد موجب توهین میشود. مرتکب در صورت عدم صراحت، به جرم توهین و مجازاتش محکوم نمیشود.

شرایط تحقق جرم توهین,مجازات توهین به زنان و کودکان,مجازات توهین چیستتوهین ممکن است به صورت توهین ساده یا توهین مشدد رخ دهد

* از جرم توهین بعنوان یک جرم مطلق یاد میشود و حتی اگر مخاطب توهین، ناراحت نشود؛ از نظر عرف، جرم توهین اتفاق افتاده است.

مجازات توهین شامل قذف چیست؟

وقتی که فردی به شخص دیگر، الفاظ رکیکی مانند لواط و یا زنا را نسبت دهد، مستحق اجرای مجازات حد قذف می باشد. به عبارت دیگر، اگر کسی به دیگری تهمت زنازاده یا حرام زاده یا لواط کار را بدهد و قصدش انتساب این اعمال و رفتار باشد و نتواند این انتساب را در محکمه صالح، ثابت کند؛ موضوع داخل در صلاحیت جرایم حدود الهی بوده و فاعل، مرتکب جرم قذف، یعنی قاذف شناخته شده لذا محکوم به مجازات جرم قذف( شلاق) میشود.

مسجد و اماکن مذهبی در عرف جامعه اسلامی، یک محل پاک و مقدس و همچنین محل عبادت مؤمنین شناخته میشود و کسی که به مسجد و اماکن مذهبی، توهین کند؛ به مقدسات اسلام و مؤمنین، توهین کرده است و برایش مجازات جرم توهین در نظر می گیرند. چنانچه کسی پس از نسبت دادن زنا و یا لواط به شخص و یا اشخاصی دیگر، قادر به اثبات آن نباشد محکوم به ۸۰ ضربه شلاق می شود. همچنین ارتکاب این جرم و نشر آن در اینترنت و ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی برطبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، نوعی جرم محسوب می شود.

مجازات جرم توهین در قانون جدید

با توجه به کاهش مجازات حبس های تعزیری، مجازات جرم توهین در قانون جدید به جزای نقدی تبدیل شده و افزایش داشته است. براساس ماده ۶۰۸ قانون، مجازاتی که برای توهین ساده در نظر گرفته اند، جزای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیون تومان می باشد درحالیکه مجازات تعیین شده برای توهین مشدد، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۴۵ روز تا ۳ ماه حبس، ۲ میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی میباشد.

مجازات فحاشی و توهین به مقام رهبری و امام خمینی( ره)

بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات کسی که به نحوی از انحاء به حضرت امام خمینی توهین کند، حبس از شش ماه تا دو سال می باشد. این جرم درصورت مطلع شدن فرد از جایگاه شخص مورد اهانت، تحقق می یابد و نیازی نیست که او در حال انجام وظیفه باشد.

جرم توهین,مجازات توهین و فحاشی,شرایط تحقق جرم توهینیکی از موارد اخلال در امنیت و آسایش روانی اشخاص در جامعه، فحاشی می باشد

مجازات توهین به زنان و کودکان

توهین به زن و کودکان در اماکن و معابر عمومی برطبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب میشود. کسی که مرتکب چنین جرمی شود؛ محکوم به حبس از دو تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق می شود.

مجازات فحاشی به مقامات

مجازات جرایم توهین و فحاشی به مقامات گوناگون، برطبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات، سه تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. این مقامات، شامل روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون رییس جمهور ، نمایندگان مجلس خبرگان، قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارت خانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها هستند.

نحوه اثبات جرم توهین

شهادت شهود در اثبات جرم، تأثير به سزایی دارد. اگر افرادی در هنگام وقوع توهین، حضور داشته اند که میتوانند اتفاقات پیش آمده را با قطعیت برای قاضی در دادگاه بگویند، میتوان برای اثبات جرم توهین و فحاشی از گواه آن ها استفاده نمود.

از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم می توان به علم قاضی اشاره کرد. برای افزایش آگاهی علم قاضی میتوان از مدارک و مستندات محکمه پسند ، نظیر تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

با این که مواردی همچون فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و ... در اثبات جرم توهین، مؤثر نیستند اما میتوان بعنوان اماره( کمک به علم قاضی) از آن ها در دادگاه استفاده کرد ولی اگر به صورت شفاهی، توهین شده باشد غالباً می توان چنین جرمی را به وسیله شهادت شهود یا اقرار توهین کننده نزد مراجع قضایی اثبات کرد.

شرایط تحقق جرم توهین

موهون بودن رفتار ارتکابی از دیگر شرایط تحقق جرم توهین به شمار می رود. دقت کنید که باید رفتار توهین کننده از دید عرف و مردم، به عنوان توهین به حساب آید. پرخاشگری یا بی ادبی در زمره ی توهین قرار ندارد. عرف رکن اصلی تعيين مصادیق جرم توهین در آن جامعه است.

مجازات توهین و فحاشی,شرایط تحقق جرم توهین,مجازات فحاشی به مقامات,مجازات فحاشی چیستتوهین میتواند به هر وسیله یا طریق صورت پذیرد

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 10
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بنجامین فرانکلین بنجامین فرانکلین سیاستمدار تاثیرگذار آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۷ ژانویه ۱۷۰۶

محل تولد: بوستون، ماساچوست، آمریکای بریتانیا

ملیت: ایالات متحده آمریکا

حرفه: نویسنده، مخترع، دیپلمات، سیاستمدار و دولتمرد

حزب سیاسی: مستقل

درگذشت: ۱۷ آوریل ۱۷۹۰

ادامه
هانتر لابرادا هانتر لابرادا، بدنساز حرفه ای آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۷ مه ۱۹۹۲

محل تولد: تگزاس

ملیت: ایالات متحده آمریکا

حرفه: ورزشکار بدنساز

قد: ۱۷۵

وزن: ۱۱۱ کیلوگرم

ادامه
باریش کیلیچ بیوگرافی باریش کیلیچ بازیگر جذاب ترکی (+تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۱ فوریه ۱۹۷۸

محل تولد: آرگووان مالاتیای ترکیه

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: ۲۲۰۴ میلادی

تحصیلات: لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه استانبول و مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان از دانشگاه یدی تپه

ادامه
ابوسعید سجزی ابوسعید سجزی دانشمند و ستاره شناس اصیل ایرانی

تاریخ تولد: ۳۴۰ هجری قمری

محل تولد: سیستان

محل زندگی: شیراز 

زمینه فعالیت: دانشمند در زمینه ستاره شناسی و ریاضی

دین: اسلام

آثار: حدود ۳۸ کتاب و رساله که حدود ۲۰ کتاب آن در مساهل ریاضی و بقیه درباره احکام نجوم

ادامه
محمدامین حزباوی بیوگرافی محمدامین حزباوی ستاره نوظهور فوتبال ایران

تاریخ تولد: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲

محل تولد: اهواز

حرفه: فوتبالیست

پست: دفاع وسط

باشگاه کنونی: السد قطر

قد: ۱ متر ۸۴ سانتی متر

ادامه
درک لانسفورد شگفتی های زندگی درک لونسفورد: بیوگرافی یکی از برجسته ترین بدنسازان جهان

تاریخ تولد: ۱۴ می ۱۹۹۳

محل تولد: آمریکا

حرفه: بدنساز حرفه ای

قد: ۱۶۷/۵ سانتی متر

وزن: ۱۰۲ تا ۱۰۸ کیلوگرم

ادامه
غلامرضا نیکخواه غلامرضا نیکخواه بازیگر پیشکسوت ایرانی

تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۲۷

محل تولد: بوشهر، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: ۱۳۴۵، تئاتر مدرسه

تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی و لیسانس رشته کارگردانی 

ادامه
حمید الدین بلخی حمید الدین بلخی، شاعر و نویسنده قرن ششم

ملیت: ایرانی

دوران زندگی: قرن ششم هجری قمری

حرفه: نویسنده، ادیت و شاعر ایرانی

اثر: مقامات حمیدی

درگذشت: ۵۵۹ هجری قمری

ادامه
بدیع الزمان جزری بدیع الزمان جزری، دانشمند مسلمان و پدر علم رباتیک

تاریخ تولد: ۱۱۳۶ میلادی

محل تولد: جزیره ابن عمر

حرفه: همه‌چیزدان، مخترع، ریاضی‌دان، صنعت‌گر و مهندس مکانیک

درگذشت: ۱۲۰۶ میلادی

آثار: الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل

ادامه
ویژه سرپوش