دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۱۰۰۰۸

مجازات توهین و فحاشی در قانون چیست؟

مجازات توهین و فحاشی,مجازات توهین چیست,مجازات فحاشی چیستجرم توهین رفتاری است که علیه حیثیت افراد انجام می شود
از توهین و فحاشی در قانون، به عنوان جرم یاد میشود و این کلمه در قرآن و احادیث و روایات بسیاری بکار رفته است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می باشد. توهین، از نظر روحی افراد را آزده خاطر می کند، بنابراین نمی توان از چنین جرمی به راحتی عبور کرد و برای افراد مرتکب این کار توسط قانون گذار، مجازاتی تعيين شده است.

مجازات توهین و فحاشی

به استفاده از الفاظ یا اعمال توهین آمیز مانند فحاشی یا استعمال الفاظ رکیک و یا پرت کردن چیزی به سوی دیگری، فحاشی و توهین می گویند ولی درصورتی که این سخنان حاوی تهمت زنا یا لواط به شخص بر زبان جاری شود یا از طریق پیامک، ایمیل یا تصویر به حضور فرد برسد، به آن قذف می گویند.

جرم توهین در چند دسته تقسیم بندی می شود؟

مجازات جرم توهین، بسته به نوع توهین و اهانت تعيين میشود و جرم توهین باتوجه به اعتبار مقام و شخصیت قربانی جرم، متشکل از سه دسته ی زیر میباشد :

>> توهین ساده:

توهین ساده به هر نوع فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک و انجام اعمال تحقیر آمیز مثل هل دادن تحقیر آمیز، ریختن آب دهان ، برداشتن کلاه یا روسری افراد عادی اطلاق می شوند. این نوع توهین، مجازاتی را به دنبال دارد. توهین ساده بر طبق قانون اصلاحیه جدید مصوب سال ۱۳۹۹ به جزای نقدی درجه ۶ تبدیل شده است.

>> توهین مشدد:

توهین مشدد دارای چند زیرمجموعه میباشد ولی به اهانت هایی گفته میشود که مجازا ت سنگین تری در آن برای فرد گناهکار در نظر می گیرند.

شرایط تحقق جرم توهین

* موهون بودن رفتار ارتکابی، یکی از شرایط تحقق جرم توهین می باشد. در نظر داشته باشید که باید رفتار توهین کننده از دید عرف و مردم، به عنوان توهین محسوب شود. پرخاشگری یا بی ادبی در زمره توهین قرار ندارد.

* توهین به خود و توهین به یک گروه کلی را نمیتوان جرم نامید. البته اگر تعداد گروهی که به آن توهین میشود، کم و قابل تشخیص باشند و قابلیت شناسایی تمام افراد وجود داشته باشد توهین تلقی می شود.

* توهین کردن به شخص حقیقی مخاطب، از سومین شرایط تحقق جرم توهین به شمار می رود؛ به این دلیل که توهین، مشمول اشخاص حقوقی نمی شود و نمی توان کسی را محکوم کرد که مرتکب توهین به شرکت خصوصی و شهرداری و یا قوه قضاییه شده است. معمولاً شخص حقیقی، مرتکب جرم توهین میشود.

* واژه افراد در متن قانون، بر زنده بودن مخاطب توهین، دلالت دارد. فقط در صورتی توهین به مردگان را توهین میگویند که توهین به بازماندگان تلقی شود که موجب صدور حکم به تحمل مجازات برای مرتکب خواهد شد.

* جرم توهین درصورت وجود یکی از دو شرط حضوری یا علنی بودن توهین، تحقق می یابد.

* الفاظ و حرکاتی که صریح باشد و یا تفسیر بردار نباشد موجب توهین میشود. مرتکب در صورت عدم صراحت، به جرم توهین و مجازاتش محکوم نمیشود.

شرایط تحقق جرم توهین,مجازات توهین به زنان و کودکان,مجازات توهین چیستتوهین ممکن است به صورت توهین ساده یا توهین مشدد رخ دهد

* از جرم توهین بعنوان یک جرم مطلق یاد میشود و حتی اگر مخاطب توهین، ناراحت نشود؛ از نظر عرف، جرم توهین اتفاق افتاده است.

مجازات توهین شامل قذف چیست؟

وقتی که فردی به شخص دیگر، الفاظ رکیکی مانند لواط و یا زنا را نسبت دهد، مستحق اجرای مجازات حد قذف می باشد. به عبارت دیگر، اگر کسی به دیگری تهمت زنازاده یا حرام زاده یا لواط کار را بدهد و قصدش انتساب این اعمال و رفتار باشد و نتواند این انتساب را در محکمه صالح، ثابت کند؛ موضوع داخل در صلاحیت جرایم حدود الهی بوده و فاعل، مرتکب جرم قذف، یعنی قاذف شناخته شده لذا محکوم به مجازات جرم قذف( شلاق) میشود.

مسجد و اماکن مذهبی در عرف جامعه اسلامی، یک محل پاک و مقدس و همچنین محل عبادت مؤمنین شناخته میشود و کسی که به مسجد و اماکن مذهبی، توهین کند؛ به مقدسات اسلام و مؤمنین، توهین کرده است و برایش مجازات جرم توهین در نظر می گیرند. چنانچه کسی پس از نسبت دادن زنا و یا لواط به شخص و یا اشخاصی دیگر، قادر به اثبات آن نباشد محکوم به ۸۰ ضربه شلاق می شود. همچنین ارتکاب این جرم و نشر آن در اینترنت و ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی برطبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، نوعی جرم محسوب می شود.

مجازات جرم توهین در قانون جدید

با توجه به کاهش مجازات حبس های تعزیری، مجازات جرم توهین در قانون جدید به جزای نقدی تبدیل شده و افزایش داشته است. براساس ماده ۶۰۸ قانون، مجازاتی که برای توهین ساده در نظر گرفته اند، جزای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیون تومان می باشد درحالیکه مجازات تعیین شده برای توهین مشدد، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۴۵ روز تا ۳ ماه حبس، ۲ میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی میباشد.

مجازات فحاشی و توهین به مقام رهبری و امام خمینی( ره)

بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات کسی که به نحوی از انحاء به حضرت امام خمینی توهین کند، حبس از شش ماه تا دو سال می باشد. این جرم درصورت مطلع شدن فرد از جایگاه شخص مورد اهانت، تحقق می یابد و نیازی نیست که او در حال انجام وظیفه باشد.

جرم توهین,مجازات توهین و فحاشی,شرایط تحقق جرم توهینیکی از موارد اخلال در امنیت و آسایش روانی اشخاص در جامعه، فحاشی می باشد

مجازات توهین به زنان و کودکان

توهین به زن و کودکان در اماکن و معابر عمومی برطبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب میشود. کسی که مرتکب چنین جرمی شود؛ محکوم به حبس از دو تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق می شود.

مجازات فحاشی به مقامات

مجازات جرایم توهین و فحاشی به مقامات گوناگون، برطبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات، سه تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. این مقامات، شامل روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون رییس جمهور ، نمایندگان مجلس خبرگان، قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارت خانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها هستند.

نحوه اثبات جرم توهین

شهادت شهود در اثبات جرم، تأثير به سزایی دارد. اگر افرادی در هنگام وقوع توهین، حضور داشته اند که میتوانند اتفاقات پیش آمده را با قطعیت برای قاضی در دادگاه بگویند، میتوان برای اثبات جرم توهین و فحاشی از گواه آن ها استفاده نمود.

از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم می توان به علم قاضی اشاره کرد. برای افزایش آگاهی علم قاضی میتوان از مدارک و مستندات محکمه پسند ، نظیر تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

با این که مواردی همچون فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و ... در اثبات جرم توهین، مؤثر نیستند اما میتوان بعنوان اماره( کمک به علم قاضی) از آن ها در دادگاه استفاده کرد ولی اگر به صورت شفاهی، توهین شده باشد غالباً می توان چنین جرمی را به وسیله شهادت شهود یا اقرار توهین کننده نزد مراجع قضایی اثبات کرد.

شرایط تحقق جرم توهین

موهون بودن رفتار ارتکابی از دیگر شرایط تحقق جرم توهین به شمار می رود. دقت کنید که باید رفتار توهین کننده از دید عرف و مردم، به عنوان توهین به حساب آید. پرخاشگری یا بی ادبی در زمره ی توهین قرار ندارد. عرف رکن اصلی تعيين مصادیق جرم توهین در آن جامعه است.

مجازات توهین و فحاشی,شرایط تحقق جرم توهین,مجازات فحاشی به مقامات,مجازات فحاشی چیستتوهین میتواند به هر وسیله یا طریق صورت پذیرد

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 10
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش