شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۵۰۰۸۴

سنوات چیست و نحوه ی محاسبه ی آن به چه صورت می باشد؟

سنوات کار,سنوات بیمه تامین اجتماعی,محاسبه سنواتسنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق کارمندان و بخشی از هزینه‌های آنها را جبران می‌کند
یکی از مواردیکه وقتی به روزهای پایانی سال نزدیک میشوید از اهمیت بسیاری برخوردار است کارگران، کارمندان و صاحبان کسب وکار پرداخت عیدی و سنوات میباشد و این موارد برای افراد، باتوجه به پایه حقوقی که در نظر گرفته شده پرداخت می شود.

سنوات

سنوات به بخشی از تسهیلات وزارت کار برای افراد شاغل گفته میشود که زیر نظر این وزارت خانه مشغول به فعالیت هستند. مبلغ پرداخت شده بعنوان سنوات شامل هزینه های زندگی فرد شاغل میباشد که از آن ها می توان به حق مسکن و هزینه های حق اولاد و خواروبار اشاره کرد. در واقع سنوات به منظور تامین بخشی از میزان دستمزد کم کارمندان و جبران بخشی از هزینه های آن ها می باشد.

بااینکه نحوه ی پرداخت سنوات به صورت ماهانه است، ولی تمام کارمندان و کارگران وقتی که به پایان سال نزدیک می شوند منتظرند تا از کارفرمایانشان، عیدی و سنوات دریافت کنند؛ زیرا زمان پرداخت آن در بیشتر شرکت ها، پایان سال می باشد. البته نحوه ی پرداخت سنوات بعضی از شرکت ها نیز در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری با کارمندشان است که آن را پرداخت می کنند. هدف اصلی پرداخت سنوات اینست که کارمندان در شرکت و سازمان برای انجام کارهایشان انگیزه داشته باشند و کیفیت و راندمان کار آن ها به منظور گرفتن سنوات بالا برود. هر شخصی که به صورت رسمی و غیررسمی طبق قوانین وزارت کار با هر شرکتی قرارداد ببندد، سنوات به او تعلق میگیرد.

آیا حق سنوات مشمول مالیات می گردد؟

مالیات در بررسی قانون های وزارت کار از کسورات حقوق به شمار می رود. وقتی در آخر قرارداد، حق سنوات را بپردازند و فرد شاغل با شرکت طرف قراردادش، تسویه حساب کند به حقوق سنواتش، مالیاتی تعلق نمیگیرد. ولی وقتی که این پاداش به او پرداخت شود و همچنان در شرکت کار کند، مالیات حقوق سنوات از مبلغ پرداختی اش کسر می شود.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی گیرد؟

حقوق سنوات را به افرادی نظیر کارگران رسمی و غیررسمی، تمام وقت، پاره وقت، قراردادی یا … می پردازند و حق سنوات، تنها به دانشجویان یا دانش آموزانی که در تابستان کار می کنند، تعلق نمیگیرد.

سنوات در چه صورت تعلق نمیگیرد؟

یکی از مزایای اجباری که کارفرما باید در هر شرایطی، آن را به کارگر بپردازد، سنوات نام دارد. پرداخت سنوات درصورت خاتمه کار و یا فسخ قرارداد کار به کارگر میباشد و این حق حتی به افرادی تعلق میگیرد که کم تر از یک سال کارکرد داشته باشند. بعضی بر این عقیده اند که اگر کارگری قصد استعفا داشته باشد به او سنوات نمیدهند ولی اینچنین نیست.

محاسبه عیدی و سنوات,سنوات,نحوه محاسبه سنواتسنوات بخشی از تسهیلات وزارت کار برای افراد شاغل زیر نظر این وزارتخانه است

وقتی که مسئلله ی عدم دریافت سنوات را در قرارداد شرطی قید می کنند و از کارگر رضایت می گیرند، اشتباه است. البته منشأ این اشتباه را وزارت کار صادر کرد که در آن قید شده بود وقتی کارگری، کارش را ترک کند کارفرما مجبور نیست که سنوات را به او بپردازد. البته این دستور العمل در حال حاضر باطل شده و کارفرما باید طبق قانون جدید سنوات، حق سنوات را به کارگر بپردازد. در بعضی از شرکت ها از کارمندانشان در برگه قرارداد به منظور دریافت سنوات، رضایت می گیرند. یعنی آن ها بابت دریافت حقشان، امضاء و رضایت میدهند که بسیار جالب است.

فرمول محاسبه سنوات

حق سنوات، فرمول بسیار ساده ای دارد که در ادامه با آن آشنا میشوید:

سنوات= تعداد روز های کارکرد* ۳۶۵ روز/ حقوق پایه

محاسبه پایه سنوات

روش محاسبه پایه سنوات در قیاس با حق سنوات فرق دارد. برای اینکه این مبلغ را محاسبه کنید باید به بخش نامه ی وزارت کار مراجعه کنید و اعداد و ارقام مربوطه را در فرمول مذکور جایگذاری کنیم. سالانه جدولی شامل سنوات کارگران توسط وزارت کار منتشر می شود که در این جدول روزانه، مبالغ درج شده هستند. درواقع با توجه به دستمزد روزانه کارگران، این مبلغ به صورت روزانه محاسبه می شود. اگر سابقه کار بمدت یکسال شده باشد، باید تعداد روزهای کاری ماه را در پایه حقوق ضرب کرد.

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟

گاهی وقت ها علاوه بر کارمزدی که هر فرد شاغل دریافت می کند باید از کارفرما مبالغی را( نقدی یا غیر نقدی) بگیرد که نحوه ی این پرداخت ها یا مستمر و یا غیرمستمر می باشد. مزایای مستمر به پرداخت هایی گفته میشود که به پرسنل در هر ماه تعلق میگیرد و مزایای مستمر طبق حکم حقوقی شامل مزایای نقدی و غیر نقدی می باشد. مزایای غیر مستمر نیز به مزایایی گفته میشود که ممکن است به مناسبت خاص یا کارکرد خاص به پرسنل میدهند. در بعضی از ماه های سال، این مزایا امکان دارد به فرد شاغل اختصاص داده شود.

تفاوت بین پایه سنوات و حق سنوات

پایه سنوات به مبلغی گفته میشود که کارمندان، آن را به صورت ماهیانه دریافت می کنند که به آن مزایای جانبی گفته میشود و گاهی وقت ها با جمع مبلغ در طول یک سال، در پایان سال، مجموع آنرا پرداخت میکنند. بدین ترتیب پایه سنوات فرد به مبلغی گفته میشود که به آن سنوات و عیدی میگویند. به محض این که شخص کار خود را شروع می کند به صورت ماهانه، پایه سنوات را به او اختصاص می دهند و شخص این مبلغ را می تواند به محض تاریخ شروع کار بهمراه حقوقش دریافت کند درحالیکه حق سنوات به مبلغی گفته میشود که معنای پاداش کار را دارد و به کارگران و کارمندان در پایان سال یا پایان کارشان پرداخت میشود و مبلغ آن در مقایسه با میزان پایه حقوق یکسان است. این مبلغ با نامهای دیگری شناخته میشود که به آن مزایای پایان خدمت یا مزایای پایان کار می گویند.

محاسبه سنوات,فرمول محاسبه سنوات,حق سنواتهدف اصلی پرداخت سنوات این است که کارمندان برای انجام کارهای خود انگیزه داشته باشند

قوانین و شرایط دریافت سنوات

شورای عالی کار به صورت کلی، یک بیانیه کامل درمورد پایه سنوات پرداختی صادر می کند که مهم ترین قسمت های آن عبارتست از:

>> سنوات شامل حال کارگران فصلی می شود و این گروه باید حق سنوات را باتوجه به مدت زمان کارکردشان، دریافت کنند؛

>> اگر کارفرما در یک محیط عوض شود، در سنوات پرداختی هیچ اثری ندارد و کارفرمای جدید وظیفه دارد به تمام کارگران، سنوات مشخص شده را بپردازد؛

>> دانشجویان و دانش آموزانی که فعالیت خود را در مشاغل تابستانی شروع می کنند، سنوات به آن ها تعلق نمیگیرد؛

>> تمام سازمان ها، شرکت ها و کارگاه ها موظفند که سنوات را به تمام کارگران و کارمندان خود بپردازند؛

>> سنوات، همچنين به افرادیکه از کارشان استعفا داده اند، تعلق داده میشود؛

>> پرداخت سنوات باتوجه به مدت قرارداد فرد تعيين نمیشود و کارگر، میزان سنواتش را طبق سابقه کاری اش دریافت میکند؛

>> کارگران ساعتی و پاره وقت باتوجه به میزان کارکردشان، سنوات را دریافت میکنند. میزان سنوات این افراد با محاسبه میانگین دریافتی در ۹۰ روز کاری تعيين میشود.

>> وقتی میزان سابقه کاری فرد بمدت کم تر از یک سال باشد، باتوجه به میزان کارکرد و روزهای فعالیتش، میزان سنوات را محاسبه و پرداخت میکنند؛

سنوات کار,سنوات بیمه تامین اجتماعی,محاسبه سنواتحقوق سنوات به همه کارگران رسمی و غیررسمی، پاره وقت ، تمام وقت، قراردادی پرداخت می‌شود

>> اگر سال n به عنوان سال چهارم کار یک کارگر محسوب شود مبلغ سال های دیگر غیراز پایه سنوات این سال، به حساب شخص بطور افزایشی پرداخت میشود.

در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

کارمند و یا کارگر در صورت عدم پرداخت سنوات توسط کارفرما و مدیر میتواند به اداره کار شکایت کند و میزان سنواتی که طلب کار است را از او بگیرد.

گردآوری: بخش مهارتهای زندگی سرپوش

  • 10
  • 6
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مطالب پیشنهادی,وبگردی
کامران قاسم پور,بیوگرافی کامران قاسم پور,عکس های کامران قاسم پور بیوگرافی کامران قاسمپور کشتی گیر آزادکار ایران (+ تصاویر)

زاده:۲۶ اذر ۱۳۷۵

زادگاه:جویبار

ملیت:ایرانی

پیشه:کشتی گیر آزادکار، و عضو تیم ملی ایران

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
XXXXXXXXXXXX بیوگرافی امیر حسین زارع و افتخارات او در رقابت ها (+ تصاویر)

زاده:آمل، مازندران

زادگاه:۲۷ دیماه سال ۱۳۷۹

ملیت:ایرانی

پیشه:ورزشکار

ورزش:کشتی

ادامه
علی اکبر یوسفی,بیوگرافی علی اکبر یوسفی,عکس علی اکبر یوسفی بیوگرافی علی اکبر یوسفی کشتی‌گیر فرنگی‌کار کشور (+ تصاویر)

زاده:۱۳۷۵

زادگاه:بابل

پیشه:ورزشکار

ملیت:ایرانی

ورزش:کشتی فرنگی

ادامه
هادی چوپان,بیوگرافی هادی چوپان,عکس هادی چوپان بیوگرافی هادی چوپان بدنساز و قهرمان مستر المپیا (+ تصاویر)

زاده:۴ مهر ۱۳۶۶

زادگاه:اَبنُو، شهرستان سپیدان، استان فارس

ملیت:ایرانی

شغل:ورزشکار بدن سازی

قد:۱٫۶۹ متر( ۵ فوت ۶ ۱⁄۲ اینچ)

ادامه
حضرت یعقوب ع,زندگینامه یعقوب,نام همسر حضرت یعقوب بیوگرافی حضرت یعقوب (ع) و سرانجام زندگی او

لقب:اسرائیل

زادگاه:فلسطین

دین:یکتاپرست

خویشاوندان مهم:اسحاق، یوسف

آرامگاه: الخلیل

ادامه
مایکل فارادی,زندگینامه مایکل فارادی,کشفیات مایکل فارادی زندگینامه مایکل فارادی شیمیدان و فیزیکدان تجربی انگلیسی (+ تصاویر)

زاده:۲۲ سپتامبر ۱۷۹۱

زادگاه:جنوب لندن، انگلستان

ملیت:انگلیسی

پیشه:شیمی دان و فیزیک دان تجربی

دین:مسیحی

ادامه
فعالیت های یانگ هویی یان,عکس های یانگ هویی یان,یانگ هویی یان بیوگرافی یانگ هویی یان بازرگان و مدیر ارشد اجرایی چینی (+ تصاویر)

زاده:۱۹۸۱

زادگاه:گوانگ دانگ شاند بیجیائو

ملیت:چینی

پیشه:کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی چینی

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
مسعود خداوردی,سه برادر خداوردی شب عروسی,میثم خداوردی بیوگرافی سه برادر خداوردی گروه موسیقی فان (+ تصاویر)

اعضای گروه:مسعود خداوردی( ۱۳ مرداد ۱۳۵۷، سرخه سمنان)- میثم خداوردی( ۱۶ مرداد ۱۳۶۰، سرخه سمنان)- علیرضا خداوردی( ۱۰ آذر ۱۳۶۲، سرخه سمنان)

ملیت:ایرانی

سمت:خواننده

سال های فعالیت:۱۳۹۱- اکنون

معروف شدن با:آهنگ شما خونتون مورچه داره ؟

ادامه
وحید شمسایی,بیوگرافی وحید شمسایی,عکس های جدید وحید شمسایی بیوگرافی وحید شمسایی مربی فوتسال کشور (+ تصاویر)

زمینه فعالیت:فوتسال

متولد:۳۰ آذر ۱۳۵۵

قد:۱۸۰ متر

نام مستعار:آقای گل

پست:مهاجم

ادامه
ویژه سرپوش