پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۵۰۰۸۴

سنوات چیست و نحوه ی محاسبه ی آن به چه صورت می باشد؟

سنوات کار,سنوات بیمه تامین اجتماعی,محاسبه سنواتسنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق کارمندان و بخشی از هزینه‌های آنها را جبران می‌کند
یکی از مواردیکه وقتی به روزهای پایانی سال نزدیک میشوید از اهمیت بسیاری برخوردار است کارگران، کارمندان و صاحبان کسب وکار پرداخت عیدی و سنوات میباشد و این موارد برای افراد، باتوجه به پایه حقوقی که در نظر گرفته شده پرداخت می شود.

سنوات

سنوات به بخشی از تسهیلات وزارت کار برای افراد شاغل گفته میشود که زیر نظر این وزارت خانه مشغول به فعالیت هستند. مبلغ پرداخت شده بعنوان سنوات شامل هزینه های زندگی فرد شاغل میباشد که از آن ها می توان به حق مسکن و هزینه های حق اولاد و خواروبار اشاره کرد. در واقع سنوات به منظور تامین بخشی از میزان دستمزد کم کارمندان و جبران بخشی از هزینه های آن ها می باشد.

بااینکه نحوه ی پرداخت سنوات به صورت ماهانه است، ولی تمام کارمندان و کارگران وقتی که به پایان سال نزدیک می شوند منتظرند تا از کارفرمایانشان، عیدی و سنوات دریافت کنند؛ زیرا زمان پرداخت آن در بیشتر شرکت ها، پایان سال می باشد. البته نحوه ی پرداخت سنوات بعضی از شرکت ها نیز در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری با کارمندشان است که آن را پرداخت می کنند. هدف اصلی پرداخت سنوات اینست که کارمندان در شرکت و سازمان برای انجام کارهایشان انگیزه داشته باشند و کیفیت و راندمان کار آن ها به منظور گرفتن سنوات بالا برود. هر شخصی که به صورت رسمی و غیررسمی طبق قوانین وزارت کار با هر شرکتی قرارداد ببندد، سنوات به او تعلق میگیرد.

آیا حق سنوات مشمول مالیات می گردد؟

مالیات در بررسی قانون های وزارت کار از کسورات حقوق به شمار می رود. وقتی در آخر قرارداد، حق سنوات را بپردازند و فرد شاغل با شرکت طرف قراردادش، تسویه حساب کند به حقوق سنواتش، مالیاتی تعلق نمیگیرد. ولی وقتی که این پاداش به او پرداخت شود و همچنان در شرکت کار کند، مالیات حقوق سنوات از مبلغ پرداختی اش کسر می شود.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی گیرد؟

حقوق سنوات را به افرادی نظیر کارگران رسمی و غیررسمی، تمام وقت، پاره وقت، قراردادی یا … می پردازند و حق سنوات، تنها به دانشجویان یا دانش آموزانی که در تابستان کار می کنند، تعلق نمیگیرد.

سنوات در چه صورت تعلق نمیگیرد؟

یکی از مزایای اجباری که کارفرما باید در هر شرایطی، آن را به کارگر بپردازد، سنوات نام دارد. پرداخت سنوات درصورت خاتمه کار و یا فسخ قرارداد کار به کارگر میباشد و این حق حتی به افرادی تعلق میگیرد که کم تر از یک سال کارکرد داشته باشند. بعضی بر این عقیده اند که اگر کارگری قصد استعفا داشته باشد به او سنوات نمیدهند ولی اینچنین نیست.

محاسبه عیدی و سنوات,سنوات,نحوه محاسبه سنواتسنوات بخشی از تسهیلات وزارت کار برای افراد شاغل زیر نظر این وزارتخانه است

وقتی که مسئلله ی عدم دریافت سنوات را در قرارداد شرطی قید می کنند و از کارگر رضایت می گیرند، اشتباه است. البته منشأ این اشتباه را وزارت کار صادر کرد که در آن قید شده بود وقتی کارگری، کارش را ترک کند کارفرما مجبور نیست که سنوات را به او بپردازد. البته این دستور العمل در حال حاضر باطل شده و کارفرما باید طبق قانون جدید سنوات، حق سنوات را به کارگر بپردازد. در بعضی از شرکت ها از کارمندانشان در برگه قرارداد به منظور دریافت سنوات، رضایت می گیرند. یعنی آن ها بابت دریافت حقشان، امضاء و رضایت میدهند که بسیار جالب است.

فرمول محاسبه سنوات

حق سنوات، فرمول بسیار ساده ای دارد که در ادامه با آن آشنا میشوید:

سنوات= تعداد روز های کارکرد* ۳۶۵ روز/ حقوق پایه

محاسبه پایه سنوات

روش محاسبه پایه سنوات در قیاس با حق سنوات فرق دارد. برای اینکه این مبلغ را محاسبه کنید باید به بخش نامه ی وزارت کار مراجعه کنید و اعداد و ارقام مربوطه را در فرمول مذکور جایگذاری کنیم. سالانه جدولی شامل سنوات کارگران توسط وزارت کار منتشر می شود که در این جدول روزانه، مبالغ درج شده هستند. درواقع با توجه به دستمزد روزانه کارگران، این مبلغ به صورت روزانه محاسبه می شود. اگر سابقه کار بمدت یکسال شده باشد، باید تعداد روزهای کاری ماه را در پایه حقوق ضرب کرد.

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟

گاهی وقت ها علاوه بر کارمزدی که هر فرد شاغل دریافت می کند باید از کارفرما مبالغی را( نقدی یا غیر نقدی) بگیرد که نحوه ی این پرداخت ها یا مستمر و یا غیرمستمر می باشد. مزایای مستمر به پرداخت هایی گفته میشود که به پرسنل در هر ماه تعلق میگیرد و مزایای مستمر طبق حکم حقوقی شامل مزایای نقدی و غیر نقدی می باشد. مزایای غیر مستمر نیز به مزایایی گفته میشود که ممکن است به مناسبت خاص یا کارکرد خاص به پرسنل میدهند. در بعضی از ماه های سال، این مزایا امکان دارد به فرد شاغل اختصاص داده شود.

تفاوت بین پایه سنوات و حق سنوات

پایه سنوات به مبلغی گفته میشود که کارمندان، آن را به صورت ماهیانه دریافت می کنند که به آن مزایای جانبی گفته میشود و گاهی وقت ها با جمع مبلغ در طول یک سال، در پایان سال، مجموع آنرا پرداخت میکنند. بدین ترتیب پایه سنوات فرد به مبلغی گفته میشود که به آن سنوات و عیدی میگویند. به محض این که شخص کار خود را شروع می کند به صورت ماهانه، پایه سنوات را به او اختصاص می دهند و شخص این مبلغ را می تواند به محض تاریخ شروع کار بهمراه حقوقش دریافت کند درحالیکه حق سنوات به مبلغی گفته میشود که معنای پاداش کار را دارد و به کارگران و کارمندان در پایان سال یا پایان کارشان پرداخت میشود و مبلغ آن در مقایسه با میزان پایه حقوق یکسان است. این مبلغ با نامهای دیگری شناخته میشود که به آن مزایای پایان خدمت یا مزایای پایان کار می گویند.

محاسبه سنوات,فرمول محاسبه سنوات,حق سنواتهدف اصلی پرداخت سنوات این است که کارمندان برای انجام کارهای خود انگیزه داشته باشند

قوانین و شرایط دریافت سنوات

شورای عالی کار به صورت کلی، یک بیانیه کامل درمورد پایه سنوات پرداختی صادر می کند که مهم ترین قسمت های آن عبارتست از:

>> سنوات شامل حال کارگران فصلی می شود و این گروه باید حق سنوات را باتوجه به مدت زمان کارکردشان، دریافت کنند؛

>> اگر کارفرما در یک محیط عوض شود، در سنوات پرداختی هیچ اثری ندارد و کارفرمای جدید وظیفه دارد به تمام کارگران، سنوات مشخص شده را بپردازد؛

>> دانشجویان و دانش آموزانی که فعالیت خود را در مشاغل تابستانی شروع می کنند، سنوات به آن ها تعلق نمیگیرد؛

>> تمام سازمان ها، شرکت ها و کارگاه ها موظفند که سنوات را به تمام کارگران و کارمندان خود بپردازند؛

>> سنوات، همچنين به افرادیکه از کارشان استعفا داده اند، تعلق داده میشود؛

>> پرداخت سنوات باتوجه به مدت قرارداد فرد تعيين نمیشود و کارگر، میزان سنواتش را طبق سابقه کاری اش دریافت میکند؛

>> کارگران ساعتی و پاره وقت باتوجه به میزان کارکردشان، سنوات را دریافت میکنند. میزان سنوات این افراد با محاسبه میانگین دریافتی در ۹۰ روز کاری تعيين میشود.

>> وقتی میزان سابقه کاری فرد بمدت کم تر از یک سال باشد، باتوجه به میزان کارکرد و روزهای فعالیتش، میزان سنوات را محاسبه و پرداخت میکنند؛

سنوات کار,سنوات بیمه تامین اجتماعی,محاسبه سنواتحقوق سنوات به همه کارگران رسمی و غیررسمی، پاره وقت ، تمام وقت، قراردادی پرداخت می‌شود

>> اگر سال n به عنوان سال چهارم کار یک کارگر محسوب شود مبلغ سال های دیگر غیراز پایه سنوات این سال، به حساب شخص بطور افزایشی پرداخت میشود.

در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

کارمند و یا کارگر در صورت عدم پرداخت سنوات توسط کارفرما و مدیر میتواند به اداره کار شکایت کند و میزان سنواتی که طلب کار است را از او بگیرد.

گردآوری: بخش مهارتهای زندگی سرپوش

  • 10
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
رضا میرزایی,بیوگرافی رضا میرزایی,زندگینامه رضا میرزایی بیوگرافی رضا میرزایی فوتبالیست ایرانی (+ تصاویر)

محل تولد:کردکوی

تاریخ تولد:۲۶/۱/۱۳۷۵

پست:مهاجم

ملیت:ایرانی

قد:۱٫۷۷ متر

ادامه
سعید صادقی,بیوگرافی سعید صادقی فوتبالیست,عکس های سعید صادقی بیوگرافی سعید صادقی فوتبالیست ایرانی (+ تصاویر)

ملیت:ایرانی

محل تولد:ساری

پیشه:بازیکن فوتبال – عضو تیم ملی فوتبال ایران

پست:هافبک

پا:راست

تاریخ تولد:۵ اردیبهشت ۱۳۷۳

ادامه
الکساندر نوری,بیوگرافی الکساندر نوری,عکس الکساندر نوری بیوگرافی الکساندر نوری اولین سرمربی ایرانی در بوندس لیگا (+ تصاویر)

زاده:۲۹ مرداد ۱۳۵۸

زادگاه:شهر بوکستهوده آلمان

پیشه:سرمربی و فوتبالیست

وضعیت تاهل:متاهل

ملیت:آلمانی

ادامه
علی شادمان,بیوگرافی علی شادمان,زندگی نامه علی شادمان بیوگرافی علی شادمان، بازیگر سینمای ایران (+ تصاویر)

زاده:۴ آذر ۱۳۷۵

زادگاه:ایلام

پیشه:بازیگر 

ملیت:ایرانی

تحصیلات:لیسانس رشته کارگردانی

ادامه
حامد سلطانی,بیوگرافی حامد سلطانی,حامد سلطانی مجری بیوگرافی حامد سلطانی و ماجرای فوت همسرش درتصادف (+ تصاویر)

متولد:۱۳ شهریور ۱۳۶۷ 

زادگاه:مشهد

زمینه فعالیت:تلویزیون

پیشه:مجری

مدرک تحصیلی:گرافیک

همسر:مرحوم فائزه صفری

ادامه
خشم حجاج بر کمیل بن زیاد,بیوگرافی کمیل بن زیاد,شهادت کمیل بن زیاد زندگینامه کمیل بن زیاد ؛ زاهدی عابد و سلحشور

زاده: ۷ پیش از هجرت یا ۱۲ پیش از هجرت

ملیت: یمنی

دین: اسلام

مذهب: شیعه اثنی عشری

وفات:  ۸۲ق ، کوفه

ادامه
سعید عزت اللهی در کنار کارلوس کیروش,زندگی نامه سعید عزت اللهی,رابطه ترلان پروانه و سعید عزت اللهی بیوگرافی سعید عزت اللهی؛ بازیکن پرسپولیس و تیم ملی ایران

تاریخ تولد: ۱۰ مهر ۱۳۷۵

محل تولد: ایران، بندر انزلی

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک میانی

قد: ۱۹۰ سانتی متر

ادامه
زندگینامه مارتا استوارت,سن مارتا استوارت,برنامه آشپزی مارتا استوارت بیوگرافی مارتا استوارت؛اولین زن میلیارد خانه دار

تاریخ تولد: ۳ آگوست ۱۹۴۱

محل تولد: نیوجرسی

نام همسر: اندی استورات

ملیت: آمریکایی

حرفه: میلیارد، سرمایه گذار، نویسنده

ادامه
عکس های محمدرضا اخباری,بیوگرافی محمدرضا اخباری,محمدرضا اخباری فوتبالیست بیوگرافی محمدرضا اخباری دروازه بان ایرانی

تاریخ تولد: ۲۶ بهمن ۱۳۷۱ معادل ۱۵ فوریه ۱۹۹۳

محل تولد: ایران، اصفهان

قد: ۱۹۰ سانتی متر

وزن: ۸۷ کیلوگرم

سمت: دروازه بان تیم تراکتور

ادامه
ویژه سرپوش