چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۳۰۰۸۷

فضایل سوره توحید چیست؟

سوره توحید,معنی سوره توحید,فضیلت سوره توحیدسوره توحید یكصد و دوازدهمین سوره قرآن كریم است
به منظور یگانگی خدا و خلاصی انسان از آتش دورزخ، سوره توحید وحی شد و ثوابش با خواندن یک سوم قرآن، برابری می کند. فضایل و برکات سوره توحید، زیاد است. در این مطلب از سرپوش با سوره توحید و فضلیت های آشنا آشنا می شویم.

سوره توحید

صد و دوازدهمین سوره ی قرآن به نام سوره اخلاص یا توحید میباشد که از سوره های مکی قرآن به شمار میرود و این سوره در جزء سی ام است.

سوره اخلاص، دارای محتوایی نظیر توحید و یگانگی خداوند، بی نیازی او از غیر خودش و نیازمندی مخلوقات به او می باشد. فضائل زیادی برای سوره اخلاص نقل شده است، مثلا تلاوت سوره اخلاص، معادل خواندن یک سوم قرآن است و کسی که این سوره را سه مرتبه بخواند؛ همانند کسیست که قرآن را یک مرتبه کرده است. برطبق روایات، در نمازهای روزانه بر خواندن این سوره تاکید فراوان شده است. پیامبر( ص) براساس روایتی، امام علی( ع) را به سوره اخلاص تشبیه می کند و طبق گفته اش همانگونه که سه بار خواندن سوره اخلاص، حکم ختم کل قرآن را دارد؛ دوست داشتن امیرالمؤمنین با زبان، قلب و دست( در عمل)، حکم دوست داشتن تمام اسلام را دارد. سوره توحید، از سوره های چهار قل محسوب میشود.

نام گذاری سوره اخلاص

علت انتخاب این نام برای سوره توحید اینست که به وصف یگانگی خداوند می پردازد و موجب رهایی انسان از شرک و آتش دوزخ میشود.همچنین بخاطر آیه اولش در روایات و منابع قدیمی به آن، سوره« قل هو الله احد» می گویند. نام های بسیاری برای سوره اخلاص بیان شده که از آن ها می توان به صمد، نجات، معرفت، اساس، تجرید، تفرید، برائت و مُشَقشَقه اشاره کرد.

شأن نزول سوره اخلاص

امام صادق( ع) درباره شان نزول سوره اخلاص می فرماید:درخواست گروهی از یهودیان از پیامبر( ص)، چنین بود که خداوند را برای آنان توصیف کند. از این رو پس از سکوت پیامبر( ص) بمدت سه روز، سوره اخلاص نازل شد و سپس به بیان پاسخ آنان پرداخت. برطبق گفته ها، جمعی از مشرکان مکه یا اهل کتاب مدینه یا افرادی دیگر بوده، این سؤال را پرسیده بودند.

ختم سوره توحید

۱. نماز ختم سوره توحید:

پیامبر( ص) بر ختم زیر تأکید کرده است. به این صورت که ۴ رکعت نماز به صورت دو نماز دورکعتی در روز پنجشنبه به شکل زیر بخوانید:

- رکعت اول:

۱۱ بار سوره توحید را پس از حمد در رکعت اول بخوانید.

- رکعت دوم:

در رکعت دوم، ۲۱ بار سوره توحید را پس از حمد بخوانید.

- رکعت اول از دو رکعت دوم:

در این رکعت باید بعد از تلاوت سوره ی حمد، ۲۱ مرتبه سوره توحید را بخوانید.

- رکعت دوم از دو رکعت دوم:

۴۱ مرتبه سوره توحید را بعد از تلاوت سوره ی حمد در آخرین رکعت به جا آورید.

سوره توحید را پس از سلام نماز، ۵۱ مرتبه تلاوت کنید و پس از فرستادن ۵۱ بار صلوات به سجده بروید و ذکر« یا الله یا الله» را ۱۰۰ مرتبه بخوانید و در آخر، حاجتتان را طلب کنید.

طبق فرموده ی پیامبر( ص)، کسی که این نماز را بخواند و درخواست پاشیدن کوه ها را از خداوند داشته باشد؛ چنین خواهد شد یا اینکه درخواست باران از خداوند بنماید؛ باریده خواهد شد و بین او و پروردگارش هیچ حجابی نخواهد بود و خداوند، تمام حوائج خواننده ی این نماز را را برآورده میکند.

۲. ختم ذکر سوره توحید:

ختم سوره توحید در شب جمعه به اینصورتست که باید ذکر« الله صمد» را ۴۱ هزار مرتبه بگویید.

۳. ختم سوره توحید برای وسعت روزی:

۲ رکعت نماز در هر ۳ شب جمعه بخوانید و ۱۰ بار سوره حمد و ۱۱ بار سوره توحید را برای هر رکعت تکرار کنید و وقتی که سلام نماز را دادید؛ ۱۰۰ بار صلوات بفرستید.

ثواب خواندن سوره توحید

* پیامبر اکرم( ص):

بر تلاوت زیاد سوره توحید، مداومت ورزید؛ چرا که نور قرآن، این سوره می باشد.

* پیامبر اکرم( ص):

کسی که سوره توحید را بخواند؛ خداوند با خواندن آیه اول، به او هزار نگاه می کند و هزار دعای او را پس از خواندن آیه دوم، مستجاب می کند و هزار خواسته اش را با خواندن آیه سوم به او می دهد و همچنین هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را پس از خواندن آیه چهارم، مستجاب می کند.

* امام باقر( ع):

سوره توحید، معادل ختم یک سوم قرآن می باشد.

معنی سوره توحید,خواص سوره توحید,فضیلت سوره توحیدمحتوای سوره اخلاص، توحید و یگانگی خداوند و بی‌نیازی او از غیر خودش است

* امام علی ( ع):

هر کس در روز یا شب، ۱۰۰ مرتبه سوره توحید و قدر را بخواند؛ خداوند، نوری را در قبر او پس از مرگش قرار می دهد و همچنین نوری در پیش و پس او قرار می گیرد و تا بهشت، او را همراهی می کند.

* امام رضا( ع):

بنابر فرموده ی امام رضا( ع)، چنانچه تلاوت کننده ی سوره توحید به این سوره ایمان داشته باشد؛ توحید را شناخته است.

* امام صادق ( ع):

کسی که در یک روز، سوره توحید را نخواند، از نمازگزاران محسوب نمیشود.

* امام صادق ( ع):

کسی که سوره توحید را بمدت سه روز نخواند؛ خوار شده و بند ایمان از او برداشته می شود و درصورت مردن در چنین زمانی، در حال کفر مرده است.

آثار و برکات سوره توحید

سوره توحید در روایات، آثار و برکاتی دارد که از آن ها می توان به شفای برخی امراض، درمان تب، برکت، درد دندان ، امنیت، درد چشم، رفع فقر و تنگ دستی، استجابت دعا، بخشش گناهان، ایمنی از گناه و توانگری اشاره کرد.

>> ایمنی در سفر:

براساس روایت پیامبر اکرم ( ص)، کسی که قصد سفر داشته باشد؛ باید پس از گرفتن دو طرف چارچوب در، ۱۱ مرتبه سوره توحید را بخواند تا خداوند تا زمان بازگشتش پاسبان منزلش باشد.

>> شفای بیماران:

کسی که برطبق فرموده ی امام باقر( ع)، ۱۰۰۰ مرتبه سوره حمد و سوره توحید را بخواند و خداوند را قسم به حق حضرت فاطمه( س) دهد؛ شفا می یابد.

>> درمان چشم درد:

امام صادق( ع) می فرماید که هر کس برای درد چشمش سوره توحید را تلاوت کند؛ این درد به خواست خدا آرام می گیرد.

>> رفع فقر و تنگدستی:

بنابر فرموده ی امام علی ( ع)، اگر سوره توحید را پس از هر بار، ورود به منزلتان بخوانید؛ فقر را از بین می برد.

>> امنیت در خواب:

امام علی( ع) می فرماید که خداوند، ۵۰ فرشته را مامور نگهبانی از تلاوت کننده ی سوره توحید در زمان خواب مینماید.

>> رفتن به ملاقات افراد:

سفارش پیامبر اکرم ( ص) درخصوص سوره توحید اینست که درصورت مواجه شدن با حاکم یا ستمگر، ۳ مرتبه سوره توحید را در حالیکه به او نگاه می کنی بخوان و تا زمانی که نزدش هستی؛ دست چپت را مشت کن.

امام صادق( ع) فرموده که هرکس، سوره توحید را قبل از این که نزد قدرتمند و زورگویی برود؛ تلاوت کند، خداوند نمی گذارد که او زیان ببیند.

>> رهایی از گناه:

طبق روایت امام علی ( ع، کسی که سوره توحید را بعد از نماز صبحش و قبل از طلوع آفتاب، ۱۱ مرتبه بخواند؛ مرتکب گناهی در آن روز نمی شود حتی اگر شیطان به سوی او طمع کند.

>> استجابت دعا:

به نقل از پیامبر( ص)، هر کس، سوره توحید را بعد از حمد در رکعت اول نمازش بخواند؛ در زمان قنوت، دعایش مستجاب می شود.

>> بخشش گناهان:

پیامبر( ص) می فرمایند که اگر ۲۰۰ مرتبه سوره توحید را در شب یا روز جمعه در دو نماز دو رکعتی بخوانید؛ موجب بخشش گناهانتان می شود حتی اگر این گناهان به اندازه ی دریا باشد.

متن سوره توحید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾

بگو اوست‏ خداى یگانه( ۱)

اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾

خداى صمد[ ثابت متعالى]( ۲)

لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾

[ كسى را] نزاده و زاده نشده است( ۳)

وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾

و هیچ كس او را همتا نیست( ۴)

نماز ختم سوره توحید,ثواب خواندن سوره توحید,سوره توحیدسوره توحید برابر یک سوم قرآن است

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 15
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
امین تارخ,بیوگرافی امین تارخ,عکس امین تارخ بیوگرافی امین تارخ و علت درگذشت او (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۵/۲۰

محل تولد: تهران

تاریخ درگذشت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

تحصیلات: مدرس رشته بازیگری 

همسر: منصوره شادمنش

زمینه فعالیت: سینما، تئاتر و تلویزیون

ادامه
پوریای ولی,زندگینامه پوریای ولی,بیوگرافی پوریای ولی زندگینامه پوریای ولی اسطوره جوانمردی و از نامدارترین پهلوانان ایران

تاریخ تولد: ۶۵۳ هجری قمری

محل تولد: گرگانج خوارزم

محل زندگی: خوارزم

شهرت: پوریای ولی

درگذشت: ۷۲۲ هجری قمری

آرامگاه: خوی

ادامه
امو بند,بیوگرافی امو بند,عکس های امو بند بیوگرافی و تصاویر اعضای امو بند + دانستنی های جالب درباره این گروه

حرفه: نوازندگی و خوانندگی

تاریخ شروع فعالیت: سال ۱۳۹۱ تا کنون

سبک موسیقی: پاپ

نخستین آلبوم: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ به نام آرام

نخستین کنسرت: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در هتل نارنجستان شهر نور

ادامه
تهماسب اول,شاه تهماسب اول,زندگینامه شاه تهماسب اول زندگینامه شاه تهماسب اول، دومین پادشاه صفوی

تاریخ تولد: ۳ اسفند ۸۹۲

محل تولد: شه آباد، اصفهان

سلطنت: ۹۳۰ تا ۹۸۴

جانشین: اسماعیل دوم

درگذشت: ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ خورشیدی

آرامگاه: مشهد، حرم امام رضا

ادامه
حضرت شعیب,زندگی نامه حضرت شعیب,خصوصیات حضرت شعیب زندگینامه حضرت شعیب در قران و روایات

سن: ۲۴۲

محل زندگی: مدین، ایکه

نام قوم: قوم مدین، قوم ایکه

آرامگاه: مکه؛ یمن؛ فلسطین؛‌ تستر

تکرار نام در قرآن: ۱۱

ادامه
مایکل دل,بیوگرافی مایکل دل,زندگینامه مایکل دل زندگینامه مایکل دل بنیانگذار شرکت رایانه ای دل

تاریخ تولد: ۲۳ فوریه ۱۹۶۵

محل تولد: هیوستون، تگزاس، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی

تحصیلات: مدرک دانشگاهی ندارد

حرفه: مؤسس، رئیس و مدیر عامل شرکت دل

ادامه
ابن رشد,زندگینامه ابن رشد,ابن رشد کیست زندگینامه ابن رشد همه‌چیزدان و فیلسوف نامدار

تاریخ تولد: سال ۵۲۰ قمری

محل تولد: قرطبه اندلس

شهرت: حفید

تالیفات: تفسیر مابعدالطبیعة؛ تلخیص الکون و الفساد؛ تلخیص کتاب الشعر؛ تلخیص کتاب العبارة و...

وفات: ۹ صفر ۵۹۵

ادامه
لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,عکس های لادن مستوفی بیوگرافی و عکس های لادن مستوفی و همسرش

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۵۱

محل تولد: تن کابن، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: سال ۱۳۷۳

همسر: شهرام اسدی

ادامه
عارف غلامی,بیوگرافی عارف غلامی,عکس عارف غلامی بیوگرافی عارف غلامی فوتبالیست (+عکس)

تاریخ تولد: ۳۰ فروردین ۱۳۷۶

محل تولد: گرگان

حرفه: فوتبالیست

پست: مدافع میانی

تیم کنونی: استقلال تهران

قد: ۱۸۳ سانتی متر

ادامه
ویژه سرپوش