شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۰۰۰۷۵

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه تفاوتی با سایر صیغه ها دارد؟

صیغه 99 ساله,شرایط صیغه 99 ساله,شرایط فسخ صیغه 99 سالهصیغه ۹۹ ساله حتما باید مهریه توافق شود وگرنه عقد باطل است
به نوعی از عقد موقت که مدت زمان آن ٩٩ سال است؛ صیغه ٩٩ ساله می گویند. بهتر است بدانید که این نوع عقد موقت، مشابه عقد های موقت دیگری است که مدت زمان آن ها کم تر یا بیشتر است و هیچ تفاوتی با هم ندارند و صرفا به دلیل استفاده عموم مردم، رواج پیدا کرده است. در این مطلب از سرپوش به طور کامل درباره صیغه ۹۹ ساله توضیح داده شده است.

صیغه ۹۹ ساله

دو نوع عقد ازدواج در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است که از آن ها می توان به عقد دائم و عقد موقت اشاره کرد. شرایط عقد دائم به گونه ایست که این عقد به صورت دائمی منعقد می گردد و محدود به مدت زمان خاصی نیست در حالیکه در عقد موقت که قانونگذار برطبق قانون مدنی به آن« نکاح منقطع» می گوید؛ یکی از شرایط اصلی این عقد، مدت زمان است.

افراد میتوانند نحوه ارتباط، زمان و میزان آن و البته مبلغ مهریه را باتوجه به مسأله زمان ازدواج، از ازدواج یک ساعته تا صیغه ۹۹ ساله تعيين نمایند. از این ازدواج، به عنوان یک ازدواج انعطاف پذیر یاد میشود که اشخاص میتوانند خود را با آن تطبیق دهند. افراد نیازمند به ازدواج میتوانند با این شیوه در کنار بر طرف کردن نیازشان، مانع از مشکلات و گناهان ارتباطات غیرسالم شوند.

صیغه ۹۹ ساله موجب میشود که چیزی که بخاطر عدم رعایت شئونات شرعی در درون جامعه به زنا تبدیل می گردد، جنبه شرعی به خود بگیرد و مانع از بروز گناه شود. اگر در شناسنامه یا سند( چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت)، ازدواج را ثبت کنند؛ شرعی نیست بلکه یک مسئله مدنی محسوب میشود و همین امر باعث شده تا خواندن صیغه محرمیت در بین افراد نسبت به ثبت آن، اهمیت بسیاری پیدا کند.

شرایط الزامی ثبت صیغه موقت

ثبت صیغه ۹۹ ساله در موارد زیر، طبق نظر قانون گذار، الزامیست:

- درصورت باردار بودن زوجه باید صیغه ۹۹ ساله ثبت شود.

- چنانچه شرطی در زمان عقد مانند شرط انفاق به زوجه، قید شده باشد.

- صیغه ۹۹ ساله در صورتی باید ثبت شود که میان زوجین در عقد موقت، توافقاتی وجود داشته باشد یا اینکه عقد بر مبنای ثبت شدن واقع شده باشد.

ثبت نکاح موقت با تصریح قانون، الزامی نیست مگر این که یکی از شرایط فوق حاصل شود.

این نکته را در نظز داشت باشید که چنانچه عقد در صیغه ۹۹ ساله یا کم تر از آن به ثبت رسیده باشد زوجه به آسانی می تواند برای مهریه یا اثبات نسب یا اثبات شرط انفاق توسط دادگاه اقدام نماید و به اثبات ادعایش بپردازد.

 تفاوت های میان عقد دائم و صیغه ٩٩ ساله

> تعيين مدت در عقد دائم وجود ندارد درحالیکه تعيين مدت در صیغه ٩٩ ساله، امری الزامیست.

> زن و مرد در صیغه ٩٩ ساله، هیچ ارثی از یکدیگر نمی برند در حالی که در عقد دائم، شرایط به گونه ایست که وقتی خطبه ی عقد، جاری میشود؛ زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند.

شرایط صیغه 99 ساله,قرائت صیغه ٩٩ ساله,نحوه ابطال صیغه 99 سالهدر عقد موقت یا صیغه ۹۹ ساله طرفین می توانند مدت عقد را تمدید کنند

> یکی از وظایف شرعی و قانونی مرد در ازدواج دائم،  پرداخت نفقه زن است ولی مرد در ازدواج موقت، نباید حتماً نفقه بپردازد مگر این که بین طرفین شرط شده باشد.

> تعيين مهریه در عقد موقت، باید حتماً قبل از عقد، صورت گیرد درحالیکه در عقد دائم، انجام چنین کاری بعد از عقد، امکانپذیر است.

> وظیفه ی زن در ازدواج دائم اینست که برای خروج از منزل باید از همسرش اجازه بگیرد ولیکن چنین شرطی در عقد موقت وجود ندارد مگر این که حقوق مرد با انجام این کار، تضییع گردد و یا این که زن، قادر به انجام درست وظایف زناشویی خود نباشد.

> براساس فقه و قانون، حتی اگر مرد در ازدواج دائم، چندین زن داشته باشد باید میان تمامی زنان، حق همخوابی و برقراری رابطه جنسی به مساوات رعایت شود ولی چنین شرطی در ازدواج موقت وجود ندارد.

> شما می توانید شرط عدم رابطه جنسی را در عقد موقت قید کنید درحالیکه گنجاندن این شرط در ازدواج دائم برطبق نظر اکثریت فقها، جایز نیست.

نحوه ابطال صیغه ۹۹ ساله

صیغه ۹۹ ساله را نمیتوان بدون دلیل شرعی و قانونی باطل کرد، مثلا  زن در عقد ازدواج فرد دیگری باشد و یا دلائل خاص دیگری وجود داشته باشد.

نفقه در صیغه ۹۹ ساله

شوهر موظف است که در نکاح دائم، نفقه بپذیرد و در غیر این صورت، مسئولیت حقوقی و کیفری برایش تعيين میشود درحالیکه نفقه در نکاح موقت به زن تعلق نمیگیرد مگر این که طرفین، توافق کرده باشند و زن در صورت عدم پرداخت نفقه توسط همسرش میتواند از طریق دادگاه، درخواست الزام شوهر به دادن نفقه را بدهد.

قرائت صیغه ٩٩ ساله

زن و مرد در صیغه ۹۹ ساله می توانند صیغه عقد را شخصا خودشان بخوانند و به تعيين مدت و مقدار مهریه بپردازند.

مدت زمان صیغه ٩٩ ساله

صیغه ۹۹ ساله دارای مدن زمان مشخصی، یعنی ٩٩ سال میباشد و زن و مرد، بعد از پایان آن به هم نامحرم می شوند ولی تشکتلی ندارد که طرفین تا قبل از پایان این مدت، از عقد رجوع نمایند؛ به این معنی که مرد می تواند از این صیغه تا پیش از عده اش رجوع نماید و پایان آنرا اعلام کند تا محرمیت بین زن و مرد از بین برود و به هم، نامحرم شوند.

شرایط فسخ صیغه 99 ساله,مهریه در صیغه 99 ساله,نفقه در صیغه 99 سالهدر صیغه موقت زن و مرد می توانند خود شخصا صیغه عقد را بخوانند

برطبق نظر برخی از فقها نظیر امام خمینی وآیت الله بهجت در قواعد و متون فقهی، صیغه ٩٩ ساله صحیح است و همانند صیغه معمولی به رسمیت شناخته میشود درحالیکه نظر برخی از فقهای دیگر اینست که صیغه ۹۹ ساله باطل می باشد.

موانع ازدواج موقت

>> یکی از موانع ازدواج موقت اینست که زن نباید در عقد شخص دیگری باشد و در غیر این صورت، باید مدت عده ی آن عقد تمام شده باشد.

>> زنی که قصد ازدواج موقت دارد نباید با مردی که قبلا زنا کرده، ازدواج کند؛ به این دلیل که عقد موقت بین آن ها حرام میشود و نمی توانند با هم در آینده ازدواج کنند. حتی اگر نسبت به این موضوع جاهل باشند باز هم موجب حرمت است.

حضانت فرزند حاصل از صیغه ٩٩ ساله

حضانت فرزند در نکاح موقت مانند نکاح دائم تا سن ۷ سالگی بر عهده ی مادر است و حضانت وی پس از ۷ سالگی تا سن بلوغ بر عهده ی پدر می باشد. همچنین این کودک، پس از بلوغ، خودش تصمیم می گیرد که با مادر و یا پدرش زندگی کند. در نظر داسته باشید که پدر میتواند بعد از ۷ سالگی کودک، حضانت او را قبول نکند و در چنین شرایطی مادر، همچنان میتواند قیم کودک باشد. اما وظیفه ی پدر اینست که نفقه و مخارج کودک را بپردازد.

ثبت صیغه ٩٩ ساله

 ثبت رسمی صیغه ٩٩ ساله، الزامی نیست اما چنانچه زوجه در ازدواج موقت با مدت ۹۹ سال، باردار شود و یا این که توافقاتی توسط زوجین در این عقد، تعيين شده باشد؛ ثبت رسمی ازدواج موقت، الزامیست. همچنین ثبت رسمی صیغه یا ازدواج موقت به زوجه، تأثير به سزایی در اثبات مهریه یا اثبات نسب فرزند حاصل از ازدواج و … دارد.

مهریه در صیغه 99 ساله,نفقه در صیغه 99 ساله,حضانت فرزند حاصل از صیغه ٩٩ سالهمهریه در صیغه ۹۹ ساله یا نکاح موقت می تواند حتی یک شاخه گل باشد

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 9
  • 1
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۹
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی عسکری بیوگرافی علی عسکری سیاستمدار ایرانی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: دهق، اصفهان

حرفه: سیاستمدار، نظامی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آغاز فعالیت: ۱۳۶۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری

ادامه
عبدالله دوم پادشاه اردن بیوگرافی عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه عکس های خانواده اش

تاریخ تولد: ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ (۶۲ ساله)

محل تولد: عمان، اردن

سمت: پادشاه اردن (از سال ۱۹۹۹)

تاجگذاری: ۹ ژوئن ۲۰۰۰

ولیعهد: حسین بن عبدالله دوم

همسر: رانیا عبدالله (ازدواج ۱۹۹۳)

ادامه
زندگینامه امامزاده داوود زندگینامه امامزاده داوود در تهران

عنوان شده است که ایشان همراه با برخی از بستگان خود در همراه با امام رضا به ایران می آیند اما در منطقه شمال غربی تهران به شهادت رسیدند. مرقد ایشان در زمان صفویه ساخته شد و سپس در زمان فتحعلی شاه گسترش پیدا کرد. 

دلیل مرگ این امامزاده را به صورت دقیق نمی دانند اما براساس روایات بومیان آن منطقه مشخص می شود که وی همزمان با بستگان خود به همراه امام رضا به ایران می آیند که همزمان با امام ایشان نیز به شهادت رسیدند و سال شهادت را نیز به سال ۴۸۰ هجری قمری نسبت داده اند، البته باز هم باید اشاره کرد که این تاریخ دقیق نیست و تنها براساس شواهد محاسبه شده است. 

براساس آنچه مردم محلی می گویند، امامزاده داوود در آبادی کیگا که در نزدیکی روستای کن قرار دارد، شهید شده، همجنین برخی می گویند وی با همدستی فردی به اسم نجیم گبر و یکی از درویش های روستا به شهادت رسیده است. ز منظر دیگر قاتل این حضرت شخصی به نام محمود فرح‌زادی می باشد.

ادامه
کاظم نوربخش بیوگرافی کاظم نوربخش بازیگر کمدین ایرانی

تاریخ تولد: ۱ مهر ۱۳۵۵

محل تولد: بیجار، کردستان، ایران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم انسانی

ادامه
جیمی ولز بیوگرافی جیمی ولز نابغه پشت ویکی پدیا

تاریخ تولد: ۷ اوت ۱۹۶۶

محل تولد: هانتسویل، آلاباما، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی، بریتانیایی

حرفه: موسس بنیاد ویکی مدیا

ثروت: ۱/۵ میلیون دلار

ادامه
مینا ساداتی بیوگرافی مینا ساداتی بازیگر سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۱۰ آذر ۱۳۶۰

محل تولد: کاشان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون

تحصیلات: فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرهای زیبای تهران

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

ادامه
شاه نعمت الله ولی شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۴ ربیع الاول۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

نام های دیگر: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

پیشه: فلسفه و تصوف

مکتب: عارف و تصوف

آثار: شرح لمعات، رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی

ادامه
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
ویژه سرپوش