یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۰۰۰۷۵

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه تفاوتی با سایر صیغه ها دارد؟

صیغه 99 ساله,شرایط صیغه 99 ساله,شرایط فسخ صیغه 99 سالهصیغه ۹۹ ساله حتما باید مهریه توافق شود وگرنه عقد باطل است
به نوعی از عقد موقت که مدت زمان آن ٩٩ سال است؛ صیغه ٩٩ ساله می گویند. بهتر است بدانید که این نوع عقد موقت، مشابه عقد های موقت دیگری است که مدت زمان آن ها کم تر یا بیشتر است و هیچ تفاوتی با هم ندارند و صرفا به دلیل استفاده عموم مردم، رواج پیدا کرده است. در این مطلب از سرپوش به طور کامل درباره صیغه ۹۹ ساله توضیح داده شده است.

صیغه ۹۹ ساله

دو نوع عقد ازدواج در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است که از آن ها می توان به عقد دائم و عقد موقت اشاره کرد. شرایط عقد دائم به گونه ایست که این عقد به صورت دائمی منعقد می گردد و محدود به مدت زمان خاصی نیست در حالیکه در عقد موقت که قانونگذار برطبق قانون مدنی به آن« نکاح منقطع» می گوید؛ یکی از شرایط اصلی این عقد، مدت زمان است.

افراد میتوانند نحوه ارتباط، زمان و میزان آن و البته مبلغ مهریه را باتوجه به مسأله زمان ازدواج، از ازدواج یک ساعته تا صیغه ۹۹ ساله تعيين نمایند. از این ازدواج، به عنوان یک ازدواج انعطاف پذیر یاد میشود که اشخاص میتوانند خود را با آن تطبیق دهند. افراد نیازمند به ازدواج میتوانند با این شیوه در کنار بر طرف کردن نیازشان، مانع از مشکلات و گناهان ارتباطات غیرسالم شوند.

صیغه ۹۹ ساله موجب میشود که چیزی که بخاطر عدم رعایت شئونات شرعی در درون جامعه به زنا تبدیل می گردد، جنبه شرعی به خود بگیرد و مانع از بروز گناه شود. اگر در شناسنامه یا سند( چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت)، ازدواج را ثبت کنند؛ شرعی نیست بلکه یک مسئله مدنی محسوب میشود و همین امر باعث شده تا خواندن صیغه محرمیت در بین افراد نسبت به ثبت آن، اهمیت بسیاری پیدا کند.

شرایط الزامی ثبت صیغه موقت

ثبت صیغه ۹۹ ساله در موارد زیر، طبق نظر قانون گذار، الزامیست:

- درصورت باردار بودن زوجه باید صیغه ۹۹ ساله ثبت شود.

- چنانچه شرطی در زمان عقد مانند شرط انفاق به زوجه، قید شده باشد.

- صیغه ۹۹ ساله در صورتی باید ثبت شود که میان زوجین در عقد موقت، توافقاتی وجود داشته باشد یا اینکه عقد بر مبنای ثبت شدن واقع شده باشد.

ثبت نکاح موقت با تصریح قانون، الزامی نیست مگر این که یکی از شرایط فوق حاصل شود.

این نکته را در نظز داشت باشید که چنانچه عقد در صیغه ۹۹ ساله یا کم تر از آن به ثبت رسیده باشد زوجه به آسانی می تواند برای مهریه یا اثبات نسب یا اثبات شرط انفاق توسط دادگاه اقدام نماید و به اثبات ادعایش بپردازد.

 تفاوت های میان عقد دائم و صیغه ٩٩ ساله

> تعيين مدت در عقد دائم وجود ندارد درحالیکه تعيين مدت در صیغه ٩٩ ساله، امری الزامیست.

> زن و مرد در صیغه ٩٩ ساله، هیچ ارثی از یکدیگر نمی برند در حالی که در عقد دائم، شرایط به گونه ایست که وقتی خطبه ی عقد، جاری میشود؛ زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند.

شرایط صیغه 99 ساله,قرائت صیغه ٩٩ ساله,نحوه ابطال صیغه 99 سالهدر عقد موقت یا صیغه ۹۹ ساله طرفین می توانند مدت عقد را تمدید کنند

> یکی از وظایف شرعی و قانونی مرد در ازدواج دائم،  پرداخت نفقه زن است ولی مرد در ازدواج موقت، نباید حتماً نفقه بپردازد مگر این که بین طرفین شرط شده باشد.

> تعيين مهریه در عقد موقت، باید حتماً قبل از عقد، صورت گیرد درحالیکه در عقد دائم، انجام چنین کاری بعد از عقد، امکانپذیر است.

> وظیفه ی زن در ازدواج دائم اینست که برای خروج از منزل باید از همسرش اجازه بگیرد ولیکن چنین شرطی در عقد موقت وجود ندارد مگر این که حقوق مرد با انجام این کار، تضییع گردد و یا این که زن، قادر به انجام درست وظایف زناشویی خود نباشد.

> براساس فقه و قانون، حتی اگر مرد در ازدواج دائم، چندین زن داشته باشد باید میان تمامی زنان، حق همخوابی و برقراری رابطه جنسی به مساوات رعایت شود ولی چنین شرطی در ازدواج موقت وجود ندارد.

> شما می توانید شرط عدم رابطه جنسی را در عقد موقت قید کنید درحالیکه گنجاندن این شرط در ازدواج دائم برطبق نظر اکثریت فقها، جایز نیست.

نحوه ابطال صیغه ۹۹ ساله

صیغه ۹۹ ساله را نمیتوان بدون دلیل شرعی و قانونی باطل کرد، مثلا  زن در عقد ازدواج فرد دیگری باشد و یا دلائل خاص دیگری وجود داشته باشد.

نفقه در صیغه ۹۹ ساله

شوهر موظف است که در نکاح دائم، نفقه بپذیرد و در غیر این صورت، مسئولیت حقوقی و کیفری برایش تعيين میشود درحالیکه نفقه در نکاح موقت به زن تعلق نمیگیرد مگر این که طرفین، توافق کرده باشند و زن در صورت عدم پرداخت نفقه توسط همسرش میتواند از طریق دادگاه، درخواست الزام شوهر به دادن نفقه را بدهد.

قرائت صیغه ٩٩ ساله

زن و مرد در صیغه ۹۹ ساله می توانند صیغه عقد را شخصا خودشان بخوانند و به تعيين مدت و مقدار مهریه بپردازند.

مدت زمان صیغه ٩٩ ساله

صیغه ۹۹ ساله دارای مدن زمان مشخصی، یعنی ٩٩ سال میباشد و زن و مرد، بعد از پایان آن به هم نامحرم می شوند ولی تشکتلی ندارد که طرفین تا قبل از پایان این مدت، از عقد رجوع نمایند؛ به این معنی که مرد می تواند از این صیغه تا پیش از عده اش رجوع نماید و پایان آنرا اعلام کند تا محرمیت بین زن و مرد از بین برود و به هم، نامحرم شوند.

شرایط فسخ صیغه 99 ساله,مهریه در صیغه 99 ساله,نفقه در صیغه 99 سالهدر صیغه موقت زن و مرد می توانند خود شخصا صیغه عقد را بخوانند

برطبق نظر برخی از فقها نظیر امام خمینی وآیت الله بهجت در قواعد و متون فقهی، صیغه ٩٩ ساله صحیح است و همانند صیغه معمولی به رسمیت شناخته میشود درحالیکه نظر برخی از فقهای دیگر اینست که صیغه ۹۹ ساله باطل می باشد.

موانع ازدواج موقت

>> یکی از موانع ازدواج موقت اینست که زن نباید در عقد شخص دیگری باشد و در غیر این صورت، باید مدت عده ی آن عقد تمام شده باشد.

>> زنی که قصد ازدواج موقت دارد نباید با مردی که قبلا زنا کرده، ازدواج کند؛ به این دلیل که عقد موقت بین آن ها حرام میشود و نمی توانند با هم در آینده ازدواج کنند. حتی اگر نسبت به این موضوع جاهل باشند باز هم موجب حرمت است.

حضانت فرزند حاصل از صیغه ٩٩ ساله

حضانت فرزند در نکاح موقت مانند نکاح دائم تا سن ۷ سالگی بر عهده ی مادر است و حضانت وی پس از ۷ سالگی تا سن بلوغ بر عهده ی پدر می باشد. همچنین این کودک، پس از بلوغ، خودش تصمیم می گیرد که با مادر و یا پدرش زندگی کند. در نظر داسته باشید که پدر میتواند بعد از ۷ سالگی کودک، حضانت او را قبول نکند و در چنین شرایطی مادر، همچنان میتواند قیم کودک باشد. اما وظیفه ی پدر اینست که نفقه و مخارج کودک را بپردازد.

ثبت صیغه ٩٩ ساله

 ثبت رسمی صیغه ٩٩ ساله، الزامی نیست اما چنانچه زوجه در ازدواج موقت با مدت ۹۹ سال، باردار شود و یا این که توافقاتی توسط زوجین در این عقد، تعيين شده باشد؛ ثبت رسمی ازدواج موقت، الزامیست. همچنین ثبت رسمی صیغه یا ازدواج موقت به زوجه، تأثير به سزایی در اثبات مهریه یا اثبات نسب فرزند حاصل از ازدواج و … دارد.

مهریه در صیغه 99 ساله,نفقه در صیغه 99 ساله,حضانت فرزند حاصل از صیغه ٩٩ سالهمهریه در صیغه ۹۹ ساله یا نکاح موقت می تواند حتی یک شاخه گل باشد

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 9
  • 1
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۹
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
میثم تمار,زندگینامه میثم تمار,بیوگرافی میثم تمار زندگینامه میثم تمار از یاران باوفای امام علی (ع)

محل زندگی: عراق، کوفه

دلیل شهرت: صحابه امام علی، اما حسن و امام حسین (ع)

لقب: ابوسالم، ابوصالح

شهادت: ۲۲ ذی‌الحجه ۶۰ق، کوفه

محل دفن: مسجد کوفه

آثار: تفسیر قرآن، کتابی در حدیث

ادامه
دمیتری مدودف,بیوگرافی دمیتری مدودف,زندگینامه دمیتری مدودف دمیتری مدودف سیاستمدار روس

تاریخ تولد: ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۵ 

محل تولد: سن پترزبورگ

ملیت: روسیه

حرفه: رئیس جمهور و نخست وزیر

حزب سیاسی: حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (قبل از ۱۹۹۱)، مستقل (۱۹۹۱-۲۰۱۱)، حزب روسیه واحد (از ۲۰۱۲)

ادامه
پاکو خمز,بیوگرافی پاکو خمز,زندگینامه پاکو خمز بیوگرافی و عکس های پاکو خمز همراه با موفقیت های وی

تاریخ تولد: ۱۸ آوریل ۱۹۷۰

محل تولد: لاس پالماس، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست، سرمربی 

پست: مدافع میانی

باشگاه کنونی: تراکتور

ادامه
ایگور کاتاتو,زندگینامه ایگور کاتاتو,بیوگرافی ایگور کاتاتو بیوگرافی ایگور کاتاتو برزیلی؛ بازیکن فوتبال اهل برزیل

تاریخ تولد: ۱ ژوئیه ۱۹۹۵

محل تولد: ریو دو ژانیرو، برزیل

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر، هافبک هجومی

باشگاه کنونی: سپاهان اصفهان

قد: ۱ متر ۸۳ سانتی متر

ادامه
حضرت شعیا,زندگینامه حضرت شعیا,بیوگرافی حضرت شعیا حضرت شعیا پیامبر بنی اسرائیل

تاریخ تولد: سده ۸ پیش از میلاد

محل زندگی: بیت المقدس

مدت پیامبری: ۴۰ سال

نسبت:حضرت یعقوب

درگذشت: سده ۷ پیش از میلاد

ستایش شده در: یهودیت، کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدکس شرقی، ارتدوکسی مشرقی، اسلام

ادامه
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
ویژه سرپوش